Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 145
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
145A900 aaldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslandsþingsályktunartillaga
145A899 afrestun á fundum Alþingis
145A898 aReykjavíkurflugvöllur í Vatnsmýrilagafrumvarp
145A897 afasteignir Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, Kadecofyrirspurn til skrifl. svars
145A896 aendurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmdalagafrumvarp
145A895 aalþjóðasamþykkt um vernd heilbrigðisstarfsfólks á átakasvæðumþingsályktunartillaga
145A894 aGrænlandssjóðurlagafrumvarp
145A893 aútlendingarlagafrumvarp
145A892 abreyting á áfengislögumlagafrumvarp
145A891 aeignir og tekjur landsmanna árið 2015fyrirspurn til skrifl. svars
145A890 arannsóknarleyfi Orkubús Vestfjarðafyrirspurn til skrifl. svars
145A889 aathugun á rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla á Íslandiþingsályktunartillaga
145A888 asamkeppnislöglagafrumvarp
145A887 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
145A886 ajöfnun á flutningskostnaði olíuvaralagafrumvarp
145A885 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
145A884 amannréttindiskýrsla
145A883 aalmennar íbúðirlagafrumvarp
145A882 a eKristnisjóður o.fl.lagafrumvarp
145A881 alokafjárlög 2015lagafrumvarp
145A880 aáhrif afnáms almenns vörugjalds og tolla á tekjur ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
145A879 asamgönguáætlun 2015--2026þingsályktunartillaga
145A878 astaða áforma um stórskipahöfn í Finnafirðifyrirspurn til skrifl. svars
145A877 aráðgjafarstörf McKinseyfyrirspurn til skrifl. svars
145A876 a eraflínur að iðnaðarsvæðinu á Bakkalagafrumvarp
145A875 afjáraukalög 2016lagafrumvarp
145A874 astofnun millidómstigslagafrumvarp
145A873 a eLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
145A872 askýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2015álit nefndar um skýrslu
145A871 a ekjararáðlagafrumvarp
145A870 a ehöfundalöglagafrumvarp
145A869 akostnaður af rýmkun réttar til heimilisuppbótarfyrirspurn til skrifl. svars
145A868 aorkukostnaður heimilannafyrirspurn til skrifl. svars
145A867 alækkun virðisaukaskatts á gleraugum og linsumfyrirspurn
145A866 amálefni trans- og intersex-barnafyrirspurn til skrifl. svars
145A865 afullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólksþingsályktunartillaga
145A864 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 97/2016 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A863 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
145A862 a ekjarnorkuafvopnun og Sameinuðu þjóðirnarfyrirspurn til skrifl. svars
145A861 afriðlýsingar og virkjunarkostirfyrirspurn til skrifl. svars
145A860 asjókvíaeldi á laxi af erlendum upprunafyrirspurn til skrifl. svars
145A859 akosningar til Alþingislagafrumvarp
145A858 a efullgilding Parísarsamningsinsþingsályktunartillaga
145A857 a ealmannatryggingar o.fl.lagafrumvarp
145A856 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
145A855 asala á eignarhlut ríkissjóðs í Reitum fasteignafélagi hf.fyrirspurn til skrifl. svars
145A854 atímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlistlagafrumvarp
145A853 a eáætlun um vernd og orkunýtingu landsvæðaþingsályktunartillaga
145A852 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
145A851 askýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðannaálit nefndar um skýrslu
145A850 arafrænt eftirlit við afplánun refsingafyrirspurn til skrifl. svars
145A849 a ehúsnæðismállagafrumvarp
145A848 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og almannatryggingarlagafrumvarp
145A847 aþjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
145A846 amótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneysluskýrsla
145A845 askýrsla Ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings 2014álit nefndar um skýrslu
145A844 afjögurra ára áætlun um ýmis mál til hagsbóta fyrir neytendur árin 2017--2020þingsályktunartillaga
145A843 akosningar til Alþingislagafrumvarp
145A842 aframkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslnalagafrumvarp
145A841 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
145A840 a eþriggja fasa rafmagn í dreifbýlifyrirspurn til skrifl. svars
145A839 a einnfluttar landbúnaðarafurðirfyrirspurn til skrifl. svars
145A838 a everksmiðjubúfyrirspurn til skrifl. svars
145A837 aÁlftafjarðargöngfyrirspurn til skrifl. svars
145A836 aeignarhald á jörðumfyrirspurn til skrifl. svars
145A835 ainnheimta hraðasektafyrirspurn til skrifl. svars
145A834 aíslenskir fangar erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
145A833 a eálagning bifreiðagjalds á landbúnaðarvélarfyrirspurn til skrifl. svars
145A832 aopinbert mótframlag til húsnæðissparnaðar að breskri fyrirmyndfyrirspurn til skrifl. svars
145A831 askattafsláttur af ferðakostnaði til og frá vinnufyrirspurn
145A830 aendurbætur á Vesturlandsvegifyrirspurn
145A829 avernd mannréttinda og lýðræðis í Tyrklandiþingsályktunartillaga
145A828 anetbrotadeild lögreglunnarfyrirspurn
145A827 aþjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
145A826 a egjaldeyrismállagafrumvarp
145A825 aendurnýjun ökuskírteina eftir 65 ára aldurfyrirspurn
145A824 akynferðisbrot á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum 2016fyrirspurn til skrifl. svars
145A823 agrunnskólarlagafrumvarp
145A822 auppbygging Heimskautsgerðisins á Raufarhöfnfyrirspurn til skrifl. svars
145A821 aviðbrögð við fjölgun alvarlegra umferðarslysafyrirspurn til skrifl. svars
145A820 abarnalífeyrirfyrirspurn til skrifl. svars
145A819 afastsett launabilþingsályktunartillaga
145A818 a estuðningur til kaupa á fyrstu íbúðlagafrumvarp
145A817 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
145A816 afrestun á fundum Alþingis
145A815 akjaramál Félags íslenskra flugumferðarstjóralagafrumvarp
145A814 aframkvæmd upplýsingalaga nr. 140/2012skýrsla
145A813 a efjölskyldustefna 2017--2021þingsályktunartillaga
145A812 askattundanþágur vegna innflutts lífeldsneytisfyrirspurn til skrifl. svars
145A811 anýr tækjakostur á Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
145A810 agjaldeyrismál o.fl.lagafrumvarp
145A809 atekjur af auðlegðarskattifyrirspurn til skrifl. svars
145A808 aDrekasvæðiðfyrirspurn til skrifl. svars
145A807 aviðurkenning á þjóðarmorði á Armenumþingsályktunartillaga
145A806 auppsögn samkomulags við þjóðkirkjuna um kirkjujarðirþingsályktunartillaga
145A805 aráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindiskýrsla
145A804 a eaðild Íslands að Geimvísindastofnun Evrópuþingsályktunartillaga
145A803 aframtíðarhúsnæði fatlaðs fólks samkvæmt þjónustusamningi við Ás styrktarfélagfyrirspurn til skrifl. svars
145A802 a eaðgerðaáætlun um orkuskiptiþingsályktunartillaga
145A801 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
145A800 anýr Landspítali við Hringbrautfyrirspurn til skrifl. svars
145A799 ainn- og útskattur hótela og gistiheimilafyrirspurn til skrifl. svars
145A798 afrestun á fundum Alþingis
145A797 atónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemendalagafrumvarp
145A796 aFélagsmálaskóli alþýðulagafrumvarp
145A795 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
145A794 a enámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
145A793 arannsókn á aflandsfélögumfyrirspurn til skrifl. svars
145A792 afylgd forseta Íslands til og frá Keflavíkurfugvelli og greiðslur til handhafa forsetavaldsfyrirspurn til skrifl. svars
145A791 arannsókn á erlendri þátttöku í kaupum á 45,8% eignarhlut í Búnaðarbanka Íslands hf. o.fl.þingsályktunartillaga
145A790 aframsal íslenskra fangafyrirspurn
145A789 ameðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildaraflaþingsályktunartillaga
145A788 aviðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Svartfjallalands (Montenegró)þingsályktunartillaga
145A787 a eaðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl.lagafrumvarp
145A786 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
145A785 a etimbur og timburvaralagafrumvarp
145A784 aþjóðaröryggisráðlagafrumvarp
145A783 a esamningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörurþingsályktunartillaga
145A782 askattaskjól og mögulegar lagabreytingar til að sporna við starfsemi þeirraskýrsla
145A781 asjálfsforræði félagsþjónustu sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
145A780 a eneitunarvald fastaríkja í öryggisráði Sameinuðu þjóðannafyrirspurn til skrifl. svars
145A779 a efélagasamtök til almannaheillalagafrumvarp
145A778 afjöldi og starfssvið lögreglumannafyrirspurn til skrifl. svars
145A777 a emeðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunumlagafrumvarp
145A776 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
145A775 aráðstafanir til að bæta fráveitumál á landsbyggðinni og viðbrögð við náttúruvá við Mývatnþingsályktunartillaga
145A774 astaða og þróun í málefnum innflytjenda 2016skýrsla
145A773 aíslenskt táknmál og stuðningur við þaðfyrirspurn
145A772 asímhleranir hjá alþingismönnumfyrirspurn til skrifl. svars
145A771 alæsisátakfyrirspurn
145A770 aheimilismenn á hjúkrunarheimilumfyrirspurn til skrifl. svars
145A769 aávísun getnaðarvarnarlyfjafyrirspurn til skrifl. svars
145A768 aloftferðasamningur við Japanfyrirspurn
145A767 arekstur Herjólfsfyrirspurn til skrifl. svars
145A766 aframkvæmd samgönguáætlunar 2014skýrsla
145A765 a eframkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016--2019þingsályktunartillaga
145A764 a eframkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016--2019þingsályktunartillaga
145A763 aheimild til útboðs vegna nýrrar Vestmannaeyjaferjulagafrumvarp
145A762 a einnflutningur á kjöti frá Grænlandifyrirspurn til skrifl. svars
145A761 askipting Reykjavíkurkjördæmafyrirspurn
145A760 avegagerð í Gufudalssveitfyrirspurn
145A759 a104. Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 2015skýrsla
145A758 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
145A757 agreiðslur Sjúkratrygginga Íslands vegna ferðakostnaðar sjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
145A756 abreytt framfærsla námsmanna erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
145A755 agreiðsluþátttaka Sjúkratrygginga Íslands við meðferð hjá kírópraktorumfyrirspurn til skrifl. svars
145A754 aGrænlandssjóðurfyrirspurn
145A753 alæsisátakfyrirspurn til skrifl. svars
145A752 aferðavenjukönnunfyrirspurn
145A751 afjármögnun samgöngukerfisinsfyrirspurn
145A750 amálefni Stjórnstöðvar ferðamálafyrirspurn
145A749 afjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskylda þeirralagafrumvarp
145A748 a enám erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
145A747 a elögfræðikostnaður hælisleitenda og málshraði við meðferð hælisumsóknafyrirspurn til skrifl. svars
145A746 a eleigufélög með fasteignirfyrirspurn til skrifl. svars
145A745 aerlend ökutækifyrirspurn til skrifl. svars
145A744 arannsókn á mánaðartekjum háskólanemafyrirspurn
145A743 alestarsamgöngurfyrirspurn til skrifl. svars
145A742 a elögreglulög og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
145A741 a efjármálastefna 2017--2021þingsályktunartillaga
145A740 a efjármálaáætlun 2017--2021þingsályktunartillaga
145A739 abyggingarkostnaður Hörpufyrirspurn til skrifl. svars
145A738 ameðferðir við offitufyrirspurn til skrifl. svars
145A737 ajarðgöng milli Siglufjarðar og Fljótaþingsályktunartillaga
145A736 aumferðaröryggisgjald o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
145A735 a etekjuskatturlagafrumvarp
145A734 a eáhrif búvörusamninga 2016fyrirspurn til skrifl. svars
145A733 a ealþjóðlegar viðskiptaþvinganir gagnvart lágskattaríkjumþingsályktunartillaga
145A732 aþátttaka Alþingis í störfum alþjóðlegra samtaka þingkvenna og kvennanefndar Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
145A731 a ekaup á upplýsingum um aflandsfélögfyrirspurn til skrifl. svars
145A730 aþjónusta við börn með geðvanda eða fjölþættan vandafyrirspurn
145A729 afriðun miðhálendisinsfyrirspurn
145A728 a eútlendingarlagafrumvarp
145A727 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
145A726 ahagsmunaskráning þingmannafyrirspurn til skrifl. svars
145A725 aFell í Suðursveit og Jökulsárlónfyrirspurn
145A724 askjöl um þingrof o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
145A723 a eframlög til vísindastarfsemi og háskólastarfsemifyrirspurn til skrifl. svars
145A722 abygging nýs Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
145A721 anýliðun í landbúnaðifyrirspurn til skrifl. svars
145A720 anefndir, starfshópar og verkefnisstjórnirfyrirspurn til skrifl. svars
145A719 aaðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðsfyrirspurn til skrifl. svars
145A718 atímabundið bann við sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjumlagafrumvarp
145A717 atúlkun á fríverslunarsamningi EFTA og Marokkósfyrirspurn
145A716 aviðskipti við Nígeríufyrirspurn
145A715 aútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A714 anefndir, starfshópar og verkefnisstjórnirfyrirspurn til skrifl. svars
145A713 aatkvæðagreiðsla á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og afstaða til kjarnavopnafyrirspurn til skrifl. svars
145A712 a eáhrif verkefnisins höfuðstólslækkun fasteignalána á starfsemi ríkisskattstjórafyrirspurn til skrifl. svars
145A711 a erannsókn á aflandsfélögum Íslendinga og skattundanskotumþingsályktunartillaga
145A710 aflutningur verkefna til sýslumannsembættafyrirspurn til skrifl. svars
145A709 aflutningur verkefna til sýslumannsembættafyrirspurn til skrifl. svars
145A708 aflutningur verkefna til sýslumannsembættafyrirspurn til skrifl. svars
145A707 aflutningur verkefna til sýslumannsembættafyrirspurn til skrifl. svars
145A706 aflutningur verkefna til sýslumannsembættafyrirspurn til skrifl. svars
145A705 a eflutningur verkefna til sýslumannsembættafyrirspurn til skrifl. svars
145A704 aflutningur verkefna til sýslumannsembættafyrirspurn til skrifl. svars
145A703 aflutningur verkefna til sýslumannsembættafyrirspurn til skrifl. svars
145A702 aflutningur verkefna til sýslumannsembættafyrirspurn til skrifl. svars
145A701 aflutningur verkefna til sýslumannsembættafyrirspurn til skrifl. svars
145A700 afundahöldfyrirspurn til skrifl. svars
145A699 a efundahöldfyrirspurn til skrifl. svars
145A698 a efundahöldfyrirspurn til skrifl. svars
145A697 a efundahöldfyrirspurn til skrifl. svars
145A696 a efundahöldfyrirspurn til skrifl. svars
145A695 afundahöldfyrirspurn til skrifl. svars
145A694 afundahöldfyrirspurn til skrifl. svars
145A693 afundahöldfyrirspurn til skrifl. svars
145A692 avantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningarþingsályktunartillaga
145A691 atillögur að breytingum á byggingarreglugerðfyrirspurn til skrifl. svars
145A690 anauðsyn bættra fjarskiptatenginga og hagræn áhrif gagnaverabeiðni um skýrslu
145A689 avantraust á forsætisráðherra og ríkisstjórn hans, þingrof og nýjar kosningarþingsályktunartillaga
145A688 a eEvrópska efnahagssvæðiðlagafrumvarp
145A687 aRómarsamþykktin um Alþjóðlega sakamáladómstólinn viðvíkjandi glæpum gegn friðiþingsályktunartillaga
145A686 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 197/2015 um breytingu á I. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A685 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 229/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A684 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 230/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A683 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 252/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A682 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 293/2015 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A681 a eákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A680 a ebúvörulög o.fl.lagafrumvarp
145A679 a eumgengni um nytjastofna sjávar o.fl.lagafrumvarp
145A678 a elyfjastefna til ársins 2020þingsályktunartillaga
145A677 a elyfjalöglagafrumvarp
145A676 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
145A675 a egrunnskólarlagafrumvarp
145A674 a eUmhverfisstofnunlagafrumvarp
145A673 a eVatnajökulsþjóðgarðurlagafrumvarp
145A672 a ený skógræktarstofnunlagafrumvarp
145A671 a eöryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffangalagafrumvarp
145A670 a emeðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörurlagafrumvarp
145A669 a ebrunavarnirlagafrumvarp
145A668 a efjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vextilagafrumvarp
145A667 a eskattar og gjöldlagafrumvarp
145A666 a eLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
145A665 a eopinber innkauplagafrumvarp
145A664 a ehlutafélög o.fl.lagafrumvarp
145A663 avopnalöglagafrumvarp
145A662 aloftferðirlagafrumvarp
145A661 asiglingalöglagafrumvarp
145A660 ameðferð sakamála og meðferð einkamálalagafrumvarp
145A659 a emeðferð sakamálalagafrumvarp
145A658 a elögreglulöglagafrumvarp
145A657 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
145A656 aLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
145A655 a etekjuskatturlagafrumvarp
145A654 agistináttaskatturlagafrumvarp
145A653 a erannsóknarnefndirlagafrumvarp
145A652 avernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrumlagafrumvarp
145A651 astarfsemi heilbrigðisstofnanaþingsályktunartillaga
145A650 aendurbygging vegarins yfir Kjölþingsályktunartillaga
145A649 a eaðkoma að samningum við kröfuhafa og meðferð slitabúa föllnu bankanna o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
145A648 aniðurgreiðslur húshitunarkostnaðarlagafrumvarp
145A647 a enáttúrustofurþingsályktunartillaga
145A646 ainnleiðing á frammistöðukerfinu ,,broskarlinn"þingsályktunartillaga
145A645 afjarnám á háskólastigiþingsályktunartillaga
145A644 araforkumálefniskýrsla
145A643 aupptaka samræmdrar vísitölu neysluverðsþingsályktunartillaga
145A642 astaðlaðar verðmerkingar fyrir mælieiningaverðþingsályktunartillaga
145A641 akynja- og jafnréttiskennsla í grunn- og framhaldsskólumþingsályktunartillaga
145A640 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2016þingsályktunartillaga
145A639 araforkulöglagafrumvarp
145A638 a efjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018þingsályktunartillaga
145A637 a eundanþágur frá gjaldeyrishöftumfyrirspurn til skrifl. svars
145A636 aflugþróunarsjóðurfyrirspurn
145A635 avöggugjöfþingsályktunartillaga
145A634 askráning og mat fasteignalagafrumvarp
145A633 astaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
145A632 asjúkratryggingarlagafrumvarp
145A631 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
145A630 a eeftirlit með rekstri Íslandspósts og póstþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
145A629 asálfræðiþjónusta í framhaldsskólumþingsályktunartillaga
145A628 aframkvæmd skólahalds í framhaldsskólum skólaárin 2008/2009 til 2012/2013skýrsla
145A627 askráning miðhálendis Íslands á heimsminjaskrá UNESCOþingsályktunartillaga
145A626 aúthlutanir á fjárlögum til æskulýðsfélagafyrirspurn til skrifl. svars
145A625 aathugun á sjálfbærni og líftíma jarðgufuvirkjanaþingsályktunartillaga
145A624 a eútblástur frá flugvélumfyrirspurn til skrifl. svars
145A623 a efjármagnsflutningar og skattgreiðslur álfyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
145A622 asnjóflóðavarnir á Kirkjubóls- og Súðavíkurhlíð og jarðgöng milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðarþingsályktunartillaga
145A621 aferðamálskýrsla
145A620 aátaksverkefni í eftirliti með fylgni við vinnu- og skattalöggjöfþingsályktunartillaga
145A619 akynjahlutföll í utanlandsferðum á vegum Alþingisfyrirspurn til skrifl. svars
145A618 a etímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandilagafrumvarp
145A617 ahandtaka og afhending manna til og frá Íslandi á grundvelli handtökuskipunarlagafrumvarp
145A616 a emeðferð einkamála og meðferð sakamálalagafrumvarp
145A615 a edómstólarlagafrumvarp
145A614 abygging nýs Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
145A613 akynslóðareikningarbeiðni um skýrslu
145A612 a estaða nethlutleysis hjá íslenskum fjarskiptafyrirtækjumfyrirspurn til skrifl. svars
145A611 autanríkis- og alþjóðamálskýrsla
145A610 a eöryggisúttekt á vegakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
145A609 atollalög og virðisaukaskatturlagafrumvarp
145A608 aNorræna ráðherranefndin 2015skýrsla
145A607 aáheyrnaraðild að Norðurskautsráðinuþingsályktunartillaga
145A606 amenningarminjar o.fl.lagafrumvarp
145A605 aHeilbrigðisstofnun Vesturlandsfyrirspurn til skrifl. svars
145A604 aarður einkarekinna heilsugæslustöðvafyrirspurn til skrifl. svars
145A603 atúlkun á fríverslunarsamningi EFTA og Marokkósfyrirspurn
145A602 aaðgerðir til að takmarka plastumbúðirfyrirspurn
145A601 avasapeningar og hjúkrunarheimilifyrirspurn til skrifl. svars
145A600 aeinkarekstur heilsugæslustöðvafyrirspurn til skrifl. svars
145A599 averkleg þjálfun sálfræðingafyrirspurn til skrifl. svars
145A598 astarfslokasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
145A597 a elífeyrisskuldbindingar heilbrigðisstofnana á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
145A596 a elífeyrisskuldbindingar ríkis og sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
145A595 aaðgerðir gegn matarsóunfyrirspurn til skrifl. svars
145A594 akostnaður við afnám skerðingar bótafyrirspurn til skrifl. svars
145A593 aáhrif búvörusamninga 2016fyrirspurn til skrifl. svars
145A592 agreiðsluþátttaka og biðtími eftir aðgerðum í heilbrigðiskerfinufyrirspurn til skrifl. svars
145A591 aeinkarekstur í heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
145A590 a eerlend skattaskjólfyrirspurn til skrifl. svars
145A589 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
145A588 auppbygging að Hrauni í Öxnadalþingsályktunartillaga
145A587 askráð trúfélög og lífsskoðunarfélöglagafrumvarp
145A586 aþingsköp Alþingis og almenn hegningarlöglagafrumvarp
145A585 ameginþættir í störfum fjármálastöðugleikaráðs 2015skýrsla
145A584 aÞjóðhagsstofnunlagafrumvarp
145A583 aviðskipti við Nígeríufyrirspurn
145A582 aminning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinniþingsályktunartillaga
145A581 askrá um sykursýki og skimun fyrir sykursýkiþingsályktunartillaga
145A580 aÞingeyrarflugvöllur og Ísafjarðarflugvöllurfyrirspurn til skrifl. svars
145A579 askil sérfræðilækna á starfsemisupplýsingumfyrirspurn
145A578 aumhverfisáhrif búvörusamningafyrirspurn til skrifl. svars
145A577 aferðamannastaðir á landsvæðum í eigu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
145A576 a esamningsveðlagafrumvarp
145A575 a ehelgidagafriðurlagafrumvarp
145A574 aaðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðsfyrirspurn til skrifl. svars
145A573 alandgræðslafyrirspurn til skrifl. svars
145A572 ametanframleiðslafyrirspurn
145A571 a enýliðun í landbúnaðifyrirspurn til skrifl. svars
145A570 aapótek og lausasala lyfjafyrirspurn
145A569 aflugvellir og framkvæmdirfyrirspurn til skrifl. svars
145A568 aDýrafjarðargöngfyrirspurn
145A567 astyrkir til framræslu landsfyrirspurn til skrifl. svars
145A566 aeftirlit með starfsemi hjúkrunarheimilafyrirspurn
145A565 abygging þjóðgarðsmiðstöðvar á Hellissandifyrirspurn
145A564 araforkumál á Vestfjörðum og Hvalárvirkjunfyrirspurn
145A563 aJafnréttissjóður Íslandsþingsályktunartillaga
145A562 asjúkraflugfyrirspurn til skrifl. svars
145A561 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
145A560 a eútlendingarlagafrumvarp
145A559 aátröskunarteymi Landspítalansfyrirspurn til skrifl. svars
145A558 ahlutfall lána með veð í íbúðarhúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
145A557 alyklafrumvarpfyrirspurn til skrifl. svars
145A556 aembættismennfyrirspurn til skrifl. svars
145A555 aembættismennfyrirspurn til skrifl. svars
145A554 aembættismennfyrirspurn til skrifl. svars
145A553 aembættismennfyrirspurn til skrifl. svars
145A552 aembættismennfyrirspurn til skrifl. svars
145A551 aembættismennfyrirspurn til skrifl. svars
145A550 aembættismennfyrirspurn til skrifl. svars
145A549 a eembættismennfyrirspurn til skrifl. svars
145A548 aframhaldsskóladeild á Vopnafirðifyrirspurn
145A547 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
145A546 ahlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
145A545 a ematvæli, slátrun og eftirlit með fóðrilagafrumvarp
145A544 astefna ríkisstjórnarinnar um NPA-þjónustu við fatlaða einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
145A543 a eaðild Gvatemala að fríverslunarsamningi milli EFTA-ríkjanna og Mið-Ameríkuríkjannaþingsályktunartillaga
145A542 aflugvöllurinn á Höfn í Hornafirðifyrirspurn til skrifl. svars
145A541 a eríkisjarðirfyrirspurn til skrifl. svars
145A540 a estarfsemi Stjórnstöðvar ferðamálafyrirspurn til skrifl. svars
145A539 aumskurður á börnumfyrirspurn til skrifl. svars
145A538 asameining heilbrigðisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
145A537 aheilbrigðisáætlunfyrirspurn til skrifl. svars
145A536 akaupauki í Íslandsbanka hf.fyrirspurn til skrifl. svars
145A535 aábendingar um breytingar á starfsreglum verkefnisstjórnar verndar- og orkunýtingaráætlunarfyrirspurn til skrifl. svars
145A534 aGATS- og TiSA-samningarfyrirspurn til skrifl. svars
145A533 arannsókn á þætti Landspítalans í umdeildri barkaígræðsluaðgerðfyrirspurn
145A532 aendurskoðun starfsreglna verkefnisstjórnar um rammaáætlunfyrirspurn til skrifl. svars
145A531 askipulags- og mannvirkjamál millilandaflugvallalagafrumvarp
145A530 a esamningar um heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
145A529 atannlækningar fyrir fangafyrirspurn til skrifl. svars
145A528 askuldabréf Lánasjóðs íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
145A527 aíslenskir námsmenn sem fá fjárhagsaðstoð frá norrænum stofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
145A526 aónotað íbúðarhúsnæði í eigu Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
145A525 abreytingar á framlögum til heilbrigðismálafyrirspurn til skrifl. svars
145A524 a efiskeldifyrirspurn til skrifl. svars
145A523 aráðgjafarnefnd og fagráð Menntamálastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
145A522 a ekennitöluflakkfyrirspurn til skrifl. svars
145A521 afullnustugerðir og fjárnám árin 2008--2015fyrirspurn til skrifl. svars
145A520 aHúsavíkurflugvöllurfyrirspurn
145A519 aendurskoðun reglugerða varðandi hjálpartækifyrirspurn
145A518 aendurskoðun á reglugerð um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra og langveikra barnafyrirspurn
145A517 aendurskoðun reglugerðar um útgáfu og notkun stæðiskorta fyrir hreyfihamlaðafyrirspurn
145A516 astyrkir og uppbætur til bifreiðakaupa hreyfihamlaðrafyrirspurn
145A515 auppgjör lífeyrisskuldbindinga hjúkrunar- og dvalarheimilafyrirspurn til skrifl. svars
145A514 askerðing örorkulífeyrisfyrirspurn til skrifl. svars
145A513 a eútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A512 aútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A511 a eútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A510 a eútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A509 a eútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A508 aútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A507 aútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A506 aútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A505 aframkvæmd heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróunfyrirspurn
145A504 aaðgerðir gegn sjávarrofi við Vík í Mýrdalfyrirspurn til skrifl. svars
145A503 asáttamiðlun í sakamálumfyrirspurn
145A502 aritun sögu kosningarréttar kvenna og verkefni Jafnréttissjóðs Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
145A501 astrandveiðiferðamennskaþingsályktunartillaga
145A500 a enefndir, starfshópar og verkefnisstjórnirfyrirspurn til skrifl. svars
145A499 a enefndir, starfshópar og verkefnisstjórnirfyrirspurn til skrifl. svars
145A498 a enefndir, starfshópar og verkefnisstjórnirfyrirspurn til skrifl. svars
145A497 a enefndir, starfshópar og verkefnisstjórnirfyrirspurn til skrifl. svars
145A496 anefndir, starfshópar og verkefnisstjórnirfyrirspurn til skrifl. svars
145A495 a enefndir, starfshópar og verkefnisstjórnirfyrirspurn til skrifl. svars
145A494 a enefndir, starfshópar og verkefnisstjórnirfyrirspurn til skrifl. svars
145A493 anefndir, starfshópar og verkefnisstjórnirfyrirspurn til skrifl. svars
145A492 a enefndir, starfshópar og verkefnisstjórnirfyrirspurn til skrifl. svars
145A491 anefndir, starfshópar og verkefnisstjórnirfyrirspurn til skrifl. svars
145A490 aúthlutun listamannalaunafyrirspurn til skrifl. svars
145A489 afækkun fæðingarstaða og ungbarnaeftirlit í dreifbýlifyrirspurn til skrifl. svars
145A488 asala ríkisins á leigufélaginu Kletti ehf.fyrirspurn
145A487 aleiguleið til uppbyggingar hjúkrunarheimilafyrirspurn til skrifl. svars
145A486 aeinbreiðar brýrfyrirspurn til skrifl. svars
145A485 astaða lýðræðis í stafrænum heimi, ógnir við friðhelgi einkalífs og einstaklingsfrelsibeiðni um skýrslu
145A484 aúrskurðarnefnd fæðingar- og foreldraorlofsmálafyrirspurn til skrifl. svars
145A483 a ehrefnuveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
145A482 a ereglur um starfsemi fasteignafélagafyrirspurn til skrifl. svars
145A481 astarfshópur um fæðingarorlofsmálfyrirspurn til skrifl. svars
145A480 abeiting lagaákvæða um heimild til að krefja útlendinga um greiðslu kostnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
145A479 asamskiptavandi innan lögreglunnarfyrirspurn til skrifl. svars
145A478 askipun nýrrar heimsminjanefndarfyrirspurn
145A477 averðmat á hlut Landsbankans í Borgunfyrirspurn
145A476 aAlþjóðaþingmannasambandið 2015skýrsla
145A475 anorðurskautsmál 2015skýrsla
145A474 aNATO-þingið 2015skýrsla
145A473 a elyfjalög og lækningatækilagafrumvarp
145A472 a esala á eignarhlut Landsbankans hf. í Borgun hf. og Valitor hf.fyrirspurn til skrifl. svars
145A471 aívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandilagafrumvarp
145A470 aherferð SÍM um að borga myndlistarmönnumfyrirspurn
145A469 aíslensk tunga í stafrænum heimifyrirspurn
145A468 ainnleiðing nýrra náttúruverndarlagafyrirspurn
145A467 aÖSE-þingið 2015skýrsla
145A466 aVestnorræna ráðið 2015skýrsla
145A465 aEvrópuráðsþingið 2015skýrsla
145A464 a erannsóknir í ferðaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
145A463 anorrænt samstarf 2015skýrsla
145A462 aFríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2015skýrsla
145A461 avextir og verðtrygginglagafrumvarp
145A460 alágmarksréttindi öryrkja og aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
145A459 akostnaður við auglýsingar ríkisstjórnarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
145A458 a efélagsþjónusta sveitarfélagalagafrumvarp
145A457 a eveitingastaðir, gististaðir og skemmtanahaldlagafrumvarp
145A456 a eársreikningarlagafrumvarp
145A455 aréttarstaða hælisleitenda, málshraði, skilvirkni og dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiðaskýrsla
145A454 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
145A453 a efjöldi stofnana ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
145A452 a ekostnaður heilbrigðiskerfisins af umferðarslysumfyrirspurn til skrifl. svars
145A451 ameðferð og framkvæmd ályktana Alþingis 2014skýrsla
145A450 afrestun á fundum Alþingis
145A449 a estofnun embættis umboðsmanns flóttamannaþingsályktunartillaga
145A448 a eeignarhald á flugstöð Leifs Eiríkssonar og fríhafnarverslunfyrirspurn til skrifl. svars
145A447 aRíkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágulagafrumvarp
145A446 aaldurssamsetning æðstu stjórnar ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
145A445 a ealdurssamsetning stjórnenda stofnana ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
145A444 a ealdurssamsetning æðstu stjórnar ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
145A443 aaldurssamsetning æðstu stjórnar ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
145A442 aaldurssamsetning stjórnenda stofnana ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
145A441 aaldurssamsetning æðstu stjórnar ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
145A440 aaldurssamsetning æðstu stjórnar ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
145A439 aaldurssamsetning æðstu stjórnar ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
145A438 aaldurssamsetning æðstu stjórnar ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
145A437 aaldurssamsetning æðstu stjórnar ráðuneytisins og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
145A436 a efullgilding stofnsamnings um Innviðafjárfestingabanka Asíuþingsályktunartillaga
145A435 a ealmennar íbúðirlagafrumvarp
145A434 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 195/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A433 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 191/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A432 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 188/2015 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A431 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 116/2015 um breytingu á XIII. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A430 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 115/2015 um breytingu á XIII. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A429 akostnaður við að flytja hafnargarðinn við Austurhöfnfyrirspurn til skrifl. svars
145A428 aaðgerðir gegn einelti í grunnskólumfyrirspurn til skrifl. svars
145A427 astörf nefndar um málefni hinsegin fólksfyrirspurn
145A426 astarfshópur um framtíðarskipan fæðingarorlofsmálafyrirspurn
145A425 a etölvutækt snið þingskjalaþingsályktunartillaga
145A424 a eauðkenning breytingartillagnaþingsályktunartillaga
145A423 aAlbanir á vegum starfsmannaleignafyrirspurn til skrifl. svars
145A422 a eumsóknir Albana um hæli og dvalarleyfifyrirspurn til skrifl. svars
145A421 aábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningarlagafrumvarp
145A420 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
145A419 a einnflæði gjaldeyrisfyrirspurn til skrifl. svars
145A418 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjalagafrumvarp
145A417 askýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2014álit nefndar um skýrslu
145A416 a ekostnaður við afturvirka hækkun lífeyris almannatrygginga og launahækkun ríkisstarfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
145A415 a eaðgerðir í loftslagsmálumfyrirspurn til skrifl. svars
145A414 astjórnsýsla dómstólafyrirspurn til skrifl. svars
145A413 a ehúðflúrunfyrirspurn til skrifl. svars
145A412 askáldahúsin á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
145A411 amiðlun upplýsinga og vernd uppljóstraralagafrumvarp
145A410 aútgáfa vegabréfa í sendiráðum Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
145A409 astofnun ofbeldisvarnaráðsþingsályktunartillaga
145A408 aákvæði um greiðslu sérstakrar framfærsluuppbótar í samræmi við búsetu hér á landifyrirspurn
145A407 a ehúsnæðisbæturlagafrumvarp
145A406 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
145A405 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
145A404 a euppbygging og rekstur fráveitnalagafrumvarp
145A403 agatnagerðargjaldlagafrumvarp
145A402 a eneytendasamningarlagafrumvarp
145A401 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
145A400 a evatnsveitur sveitarfélagalagafrumvarp
145A399 a ehúsaleigulöglagafrumvarp
145A398 amálefni aldraðra o.fl.lagafrumvarp
145A397 a elandlæknir og lýðheilsalagafrumvarp
145A396 a evátryggingastarfsemilagafrumvarp
145A395 anefndir sem unnu að undirbúningi millidómstigsfyrirspurn til skrifl. svars
145A394 ahjúkrunarrýmifyrirspurn til skrifl. svars
145A393 atilvik sem tengjast starfsemi kampavínsklúbbafyrirspurn til skrifl. svars
145A392 ameðferð lögreglu á skotvopnumfyrirspurn
145A391 askotvopnavæðing almennra lögreglumannafyrirspurn til skrifl. svars
145A390 astarfsmannaleigur og félagsleg undirboðfyrirspurn
145A389 askatteftirlit og skattrannsóknirfyrirspurn
145A388 aframkvæmd þingsályktunar um að draga úr plastpokanotkunfyrirspurn
145A387 a eNýsköpunarmiðstöð Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
145A386 aalþjóðlegt bann við nýjum kolanámumfyrirspurn til skrifl. svars
145A385 a esérstakt gjald vegna ólögmæts sjávaraflalagafrumvarp
145A384 a evextir og verðtrygging o.fl.lagafrumvarp
145A383 a efasteignalán til neytendalagafrumvarp
145A382 aættleiðingar á munaðarlausum börnum úr flóttamannabúðumfyrirspurn til skrifl. svars
145A381 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
145A380 aþjónusta við þá sem þarfnast langtímameðferðar í öndunarvél um barkarennufyrirspurn
145A379 asundurliðaður kostnaður við sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstörffyrirspurn til skrifl. svars
145A378 asundurliðaður kostnaður við sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstörffyrirspurn til skrifl. svars
145A377 asundurliðaður kostnaður við sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstörffyrirspurn til skrifl. svars
145A376 a esala fasteigna og skipalagafrumvarp
145A375 a esiglingalög o.fl.lagafrumvarp
145A374 alokafjárlög 2014lagafrumvarp
145A373 a eskattar og gjöldlagafrumvarp
145A372 a estefna um nýfjárfestingarþingsályktunartillaga
145A371 a eNáttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur og verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslulagafrumvarp
145A370 a ehúsnæðissamvinnufélöglagafrumvarp
145A369 a estyrkir vegna sýninga á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landilagafrumvarp
145A368 askipun fulltrúa í stjórnarskrárnefndfyrirspurn til skrifl. svars
145A367 akönnun á kostum þess að flytja innanlandsflug frá Reykjavíkurflugvelli til Keflavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
145A366 arekstrarform í heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
145A365 a enámskeið og þjálfun lögreglumanna erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
145A364 aþunn eiginfjármögnunfyrirspurn
145A363 askipan dómara við Hæstaréttfyrirspurn til skrifl. svars
145A362 a ehöfundalöglagafrumvarp
145A361 a eþjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklingalagafrumvarp
145A360 asameining öldrunarstofnana í Stykkishólmifyrirspurn til skrifl. svars
145A359 ahækkun á nemendagólfi Fjölbrautaskóla Snæfellingafyrirspurn til skrifl. svars
145A358 ajákvæð hvatning til íslenskra matvælaframleiðenda um að draga úr umbúðanotkunþingsályktunartillaga
145A357 alöggjöf og starfsskrá félagsmiðstöðvaþingsályktunartillaga
145A356 aaðgerðir til að styðja við byggð í Grímseyfyrirspurn til skrifl. svars
145A355 a elaun lögreglumannafyrirspurn til skrifl. svars
145A354 a eskilyrðislaus grunnframfærslaþingsályktunartillaga
145A353 astefnumörkun og aðgerðaáætlun um kolefnishlutlaust Ísland árið 2050þingsályktunartillaga
145A352 a emálefni aldraðralagafrumvarp
145A351 arafrænar mælingar á fjölmiðlanotkun og skoðanakannanirfyrirspurn til skrifl. svars
145A350 amarkmið verkefnisins Ísland 2020 -- sókn fyrir atvinnulíf og samfélagfyrirspurn
145A349 anotkun gúmmíkurls úr dekkjum á leik- og íþróttavöllumfyrirspurn
145A348 abrottflutningur íslenskra ríkisborgarafyrirspurn
145A347 aupplýsingar um ofbeldi gegn fötluðu fólki og viðbrögð við þvífyrirspurn til skrifl. svars
145A346 aofbeldi gegn fötluðum konumfyrirspurn til skrifl. svars
145A345 a eatkvæðagreiðsla á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og afstaða til kjarnavopnafyrirspurn til skrifl. svars
145A344 anámsráðgjöf fyrir fangafyrirspurn til skrifl. svars
145A343 averðtryggðar eignir bankafyrirspurn til skrifl. svars
145A342 asveifluleiðréttur frumjöfnuður ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
145A341 astyrkir eða niðurgreiðslur til fjölmiðlafyrirspurn til skrifl. svars
145A340 aréttindi og skyldur eldri borgarabeiðni um skýrslu
145A339 akynfræðsla nemenda með þroskahömlunfyrirspurn til skrifl. svars
145A338 a estefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra áraþingsályktunartillaga
145A337 arannsóknir á kynferðisbrotum gegn fötluðu fólkifyrirspurn
145A336 a erannsóknir, ákærur og dómar vegna kynferðisbrota gegn fötluðu fólkifyrirspurn til skrifl. svars
145A335 aniðurstöður og úrbótatillögur í skýrslu um ofbeldi gegn fötluðum konumfyrirspurn
145A334 a ehöfundalöglagafrumvarp
145A333 a ehöfundalöglagafrumvarp
145A332 a efullnusta refsingalagafrumvarp
145A331 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
145A330 a erannsókn á einkavæðingu bankanna, hinni síðariþingsályktunartillaga
145A329 amannréttindasáttmáli Evrópulagafrumvarp
145A328 a enotkun gúmmíkurls úr dekkjum á leik- og íþróttavöllumþingsályktunartillaga
145A327 a eþjóðaröryggisstefna fyrir Íslandþingsályktunartillaga
145A326 a eáhættumat vegna ferðamennskuþingsályktunartillaga
145A325 ahagir og viðhorf aldraðrabeiðni um skýrslu
145A324 askýrsla um starfsemi og rekstur RÚVfyrirspurn til skrifl. svars
145A323 afræðslunefnd mjólkuriðnaðarinsfyrirspurn
145A322 aeftirfylgni áætlunar um aðgerðir gegn mansalifyrirspurn til skrifl. svars
145A321 a eeftirfylgni áætlunar um aðgerðir gegn mansalifyrirspurn til skrifl. svars
145A320 atúlkun ákvæða í lögum nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
145A319 a esamkomulag stjórnvalda og slitabúa fallinna fjármálafyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
145A318 abiðlisti vegna greiningar á athyglisbresti með ofvirkni (ADHD)fyrirspurn
145A317 arannsókn á vinnuhælinu á Kleppjárnsreykjum og aðgerðum yfirvalda gegn samskiptum stúlkna við hermennþingsályktunartillaga
145A316 ainnleiðing opinberra mótframlaga við fyrstu húsnæðiskaupþingsályktunartillaga
145A315 a einnheimtuaðgerðir Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
145A314 alaun fyrir störf meðan á verkfalli stendurfyrirspurn til skrifl. svars
145A313 atrygging fyrir efndum húsaleigufyrirspurn
145A312 aafsökunarbeiðni til þjóðarinnar vegna stuðnings við Íraksstríðiðfyrirspurn til skrifl. svars
145A311 alögmæti smálánafyrirspurn
145A310 afyrirframgreiðslur námslánafyrirspurn
145A309 aútreikningur rekstrarframlaga til símenntunarmiðstöðvafyrirspurn til skrifl. svars
145A308 aráðstöfun fjár til löggæslumálafyrirspurn til skrifl. svars
145A307 aVesturlandsvegurþingsályktunartillaga
145A306 a ebreytingar með tilkomu Stjórnstöðvar ferðamálafyrirspurn til skrifl. svars
145A305 askýrsla Ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings 2013álit nefndar um skýrslu
145A304 a efjáraukalög 2015lagafrumvarp
145A303 atekjuskatturlagafrumvarp
145A302 a eafnám verðtryggingarfyrirspurn til skrifl. svars
145A301 alífeyrissjóðsiðgjöld og stéttarfélagsgjöldfyrirspurn til skrifl. svars
145A300 alöggæsluáætlun samkvæmt þingsályktun nr. 49/140fyrirspurn
145A299 a einnsigli við framkvæmd kosningafyrirspurn til skrifl. svars
145A298 a ekostnaður við sérstakan gjaldmiðilfyrirspurn til skrifl. svars
145A297 a ekennaramenntun og námsárangurfyrirspurn til skrifl. svars
145A296 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
145A295 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
145A294 a eskuldauppgjör einstaklinga, félaga og fyrirtækja við fjármálastofnanir í meirihlutaeigu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
145A293 a eframtíð starfsemi Háskóla Íslands á Laugarvatnifyrirspurn til skrifl. svars
145A292 aframtíð ART-verkefnisinsfyrirspurn til skrifl. svars
145A291 akostnaður við ljósleiðaravæðingu landsinsfyrirspurn til skrifl. svars
145A290 aútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A289 aútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A288 a eútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A287 a eútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A286 aútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A285 aútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A284 aútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A283 aútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A282 a eútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A281 aútgjöld vegna sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfafyrirspurn til skrifl. svars
145A280 aundirbúningur að gerð nýs kennslu- og einkaflugvallarfyrirspurn til skrifl. svars
145A279 aorkuskipti skipaflotansfyrirspurn
145A278 agreining og meðferð barna með ADHDfyrirspurn
145A277 aófrjósemisaðgerðirfyrirspurn til skrifl. svars
145A276 astaða hafnabeiðni um skýrslu
145A275 a ehæfisskilyrði leiðsögumannaþingsályktunartillaga
145A274 aefling rannsókna á vistfræði melrakkansþingsályktunartillaga
145A273 amótun stefnu og framkvæmdaáætlunar um ferðamannaleiðir á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
145A272 a eleigusamningur við framhaldsskólann Keilifyrirspurn til skrifl. svars
145A271 a ehúsaleigukostnaður framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
145A270 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
145A269 afíkniefnabrotfyrirspurn til skrifl. svars
145A268 abreikkun hringvegarinsfyrirspurn til skrifl. svars
145A267 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
145A266 avæntanleg íbúakosning í Reykjanesbæfyrirspurn
145A265 a eþriðja kynslóð farsímalagafrumvarp
145A264 aLandhelgisgæsla Íslandslagafrumvarp
145A263 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
145A262 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
145A261 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
145A260 afyrirtækjaskrálagafrumvarp
145A259 a e40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
145A258 aendurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Íslandsþingsályktunartillaga
145A257 arefsingar vegna fíkniefnabrotafyrirspurn
145A256 akostnaður við hönnun á nýjum Herjólfifyrirspurn til skrifl. svars
145A255 alækkun tryggingagjalds vegna 60 ára og eldriþingsályktunartillaga
145A254 a efjárveitingar til endurhæfingar geðsjúkrafyrirspurn til skrifl. svars
145A253 atekjur 67 ára og eldrifyrirspurn til skrifl. svars
145A252 ahjúkrunarheimili, dvalarkostnaður o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
145A251 aframlag Íslands til Feneyjatvíæringsinsfyrirspurn
145A250 a erafdrifinn Herjólfurfyrirspurn til skrifl. svars
145A249 aniðurfærsla verðtryggðra fasteignaveðlánabeiðni um skýrslu
145A248 avinnuheimilið að Kleppjárnsreykjum o.fl.fyrirspurn
145A247 a emótun stefnu til að draga úr notkun á skaðlegum efnum í neysluvörumþingsályktunartillaga
145A246 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
145A245 a eferð til Kínafyrirspurn til skrifl. svars
145A244 a ekyrrsetning loftfarafyrirspurn til skrifl. svars
145A243 a erannsökuð mál hjá Samkeppniseftirlitinufyrirspurn til skrifl. svars
145A242 a eefling Heilbrigðisstofnunar Vesturlandsþingsályktunartillaga
145A241 a eMenningarsjóður félagsheimilafyrirspurn til skrifl. svars
145A240 aMenningarborgarsjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
145A239 aaðgangur að lækningalind Bláa lónsinsfyrirspurn til skrifl. svars
145A238 akaup á bifreiðum fyrir lögreglunafyrirspurn til skrifl. svars
145A237 a eStjórnartíðindi og Lögbirtingablaðlagafrumvarp
145A236 astarfsemi umdæmissjúkrahúss Austurlandsfyrirspurn til skrifl. svars
145A235 agreiðslur almannatrygginga til örorkulífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
145A234 aatvinnuuppbygging í Austur-Húnavatnssýslufyrirspurn
145A233 akvíði og þunglyndi meðal unglingafyrirspurn til skrifl. svars
145A232 agerð þjónustusamninga við hjúkrunarheimilifyrirspurn til skrifl. svars
145A231 a erekstur áfangaheimilafyrirspurn til skrifl. svars
145A230 aáhrif hvalveiða á samskipti Íslands og annarra ríkjabeiðni um skýrslu
145A229 a estaðgöngumæðrun í velgjörðarskynilagafrumvarp
145A228 a esjúkratryggingar og lyfjalöglagafrumvarp
145A227 ainnleiðing Arjeplog-samningsinsfyrirspurn til skrifl. svars
145A226 alögreglulöglagafrumvarp
145A225 a eskipulagslöglagafrumvarp
145A224 a ehappdrætti og talnagetraunirlagafrumvarp
145A223 atengsl ráðherra við fyrirtækið Orku Energyfyrirspurn
145A222 ahúsnæði St. Jósefsspítalafyrirspurn
145A221 askattar og gjöld á vistvæn ökutæki og eldsneytifyrirspurn
145A220 a etengsl mennta- og menningarmálaráðherra við Orku Energyfyrirspurn til skrifl. svars
145A219 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
145A218 aógerilsneydd mjólkfyrirspurn til skrifl. svars
145A217 aáfengis- og tóbaksneyslafyrirspurn
145A216 areglur um fyrningu kynferðisbrotafyrirspurn til skrifl. svars
145A215 aúttekt á aðgengi að opinberum byggingumfyrirspurn til skrifl. svars
145A214 aorlof húsmæðralagafrumvarp
145A213 a eKristnisjóður o.fl.lagafrumvarp
145A212 aframlög í aldarafmælissjóð Háskóla Íslandsfyrirspurn
145A211 atollgæsla á Seyðisfirðifyrirspurn til skrifl. svars
145A210 alöggæslumál á Seyðisfirðifyrirspurn til skrifl. svars
145A209 ahjónavígslur og nafngiftirþingsályktunartillaga
145A208 a eráðstöfun fjár til að efla símenntun og önnur námstækifæri fullorðinnafyrirspurn til skrifl. svars
145A207 a edýraverndfyrirspurn
145A206 alögreglumál tengd erlendum ferðamönnumfyrirspurn til skrifl. svars
145A205 avegurinn um Brekknaheiði og Langanesströndfyrirspurn til skrifl. svars
145A204 aferðamenn sem leita heilbrigðisþjónustu á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
145A203 agreiðslur í fæðingarorlofifyrirspurn til skrifl. svars
145A202 aTónlistarsafn Íslandsfyrirspurn
145A201 aháskólarnir í Norðvesturkjördæmifyrirspurn
145A200 asameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunarlagafrumvarp
145A199 a eHaf- og vatnarannsóknirlagafrumvarp
145A198 aframkvæmd samgönguáætlunar 2013skýrsla
145A197 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
145A196 aefnahagsleg áhrif af komu flóttamannafyrirspurn
145A195 abrot á banni við kaupum á vændifyrirspurn til skrifl. svars
145A194 a erannsókn mála vegna meintra gjaldeyrisbrotafyrirspurn til skrifl. svars
145A193 a egreiðslur þrotabúa í tengslum við losun fjármagnshaftafyrirspurn til skrifl. svars
145A192 aöryggisreglur fyrir hópferðabíla og strætisvagnafyrirspurn
145A191 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 25/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A190 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 9/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A189 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 117/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A188 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 15/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A187 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 143/2015 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A186 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 122/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A185 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 28/2015 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
145A184 a eLaxnesssetur að Gljúfrasteini í Mosfellsbæþingsályktunartillaga
145A183 abarnalöglagafrumvarp
145A182 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
145A181 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
145A180 a esamningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólksþingsályktunartillaga
145A179 askattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnuþingsályktunartillaga
145A178 a eframhaldsskólar, aldur o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
145A177 aheimild samkynhneigðra karla til að gefa blóðfyrirspurn til skrifl. svars
145A176 ainnheimta dómsektafyrirspurn til skrifl. svars
145A175 abifreiðastyrkir til hreyfihamlaðrafyrirspurn
145A174 asjálfkeyrandi bílarfyrirspurn
145A173 a esamþjöppun aflaheimilda og veiðigjaldfyrirspurn til skrifl. svars
145A172 a etekjuskattur o.fl.lagafrumvarp
145A171 askattlagning á fjármagnshreyfingar -- Tobin-skatturþingsályktunartillaga
145A170 abrottnám líffæralagafrumvarp
145A169 a eumbætur á fyrirkomulagi peningamyndunarþingsályktunartillaga
145A168 ajafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilumskýrsla
145A167 aáhrif samnings við ESB um tollaniðurfellingu og tollalækkun á landbúnaðarvörumfyrirspurn til skrifl. svars
145A166 a efjöldi nemenda í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
145A165 a esérhæfð úrræði fyrir börnfyrirspurn til skrifl. svars
145A164 a eumhverfissjónarmið við opinber innkaupfyrirspurn til skrifl. svars
145A163 anýgengi krabbameinsfyrirspurn til skrifl. svars
145A162 akynferðisbrot á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum 2015fyrirspurn til skrifl. svars
145A161 aundirbúningur búvörusamninga og minnkuð tollverndfyrirspurn
145A160 a eaðgerðaáætlun gegn súrnun sjávar á norðurslóðumþingsályktunartillaga
145A159 abakteríusýkingarfyrirspurn til skrifl. svars
145A158 aflugvallarsvæðið í Vatnsmýrinnifyrirspurn
145A157 a esamningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólkslagafrumvarp
145A156 a eþjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkiðlagafrumvarp
145A155 ahæfnispróf í framhaldsskólumfyrirspurn
145A154 aniðurfelling vega af vegaskráfyrirspurn til skrifl. svars
145A153 ahúsaleigubæturlagafrumvarp
145A152 a eréttur foreldra til stuðnings vegna missis barnsfyrirspurn til skrifl. svars
145A151 akönnun á réttarstöðu með tilliti til gjaldtöku við náttúruvættiþingsályktunartillaga
145A150 a euppbygging áningarstaða Vegagerðarinnar við þjóðvegiþingsályktunartillaga
145A149 aendurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landilagafrumvarp
145A148 a eopinber fjármállagafrumvarp
145A147 a eaðskilnaður starfsemi fjárfestingarbanka og viðskiptabankaþingsályktunartillaga
145A146 ajafnræði í skráningu foreldratengslaþingsályktunartillaga
145A145 ageislavirk efni við Reykjanesvirkjunfyrirspurn
145A144 a ebann við mismununlagafrumvarp
145A143 astyrking hjólreiða á Íslandiþingsályktunartillaga
145A142 asamstarfsverkefni um innleiðingu notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar við fatlað fólkfyrirspurn til skrifl. svars
145A141 amat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
145A140 a enáttúruverndlagafrumvarp
145A139 a epeningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkalagafrumvarp
145A138 afangelsismál kvennafyrirspurn til skrifl. svars
145A137 asamfélagsþjónusta og niðurfelling fangavistarfyrirspurn til skrifl. svars
145A136 anotkun drónafyrirspurn
145A135 a estaða friðlýsingar á svæðum og virkjunarkostum í verndarflokkifyrirspurn til skrifl. svars
145A134 ainnleiðing EES-gerðafyrirspurn til skrifl. svars
145A133 a euppbygging innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjumlagafrumvarp
145A132 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
145A131 a estofnun loftslagsráðsþingsályktunartillaga
145A130 ameðferð við augnsjúkdómifyrirspurn til skrifl. svars
145A129 afjárhagslegur stuðningur við öryrkja í framhaldsskólanámifyrirspurn
145A128 ahorfur í mönnun heilbrigðisþjónustunnarfyrirspurn til skrifl. svars
145A127 aforritun sem hluti af skyldunámifyrirspurn
145A126 aaðgerðir til verndunar búsetu og menningarlandslags samkvæmt þingsályktun nr. 35/128fyrirspurn til skrifl. svars
145A125 a estóriðja og orkuverðfyrirspurn til skrifl. svars
145A124 a eþjónusta við börn með alvarlegar þroska- og geðraskanirfyrirspurn til skrifl. svars
145A123 a40 stunda vinnuvika o.fl.lagafrumvarp
145A122 aaukin lýðræðisvitund barna og ungmennaþingsályktunartillaga
145A121 amerking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínuþingsályktunartillaga
145A120 aforritun í aðalnámskrá grunnskólaþingsályktunartillaga
145A119 aefling brothættra byggða og byggðafesta veiðiheimildaþingsályktunartillaga
145A118 a enám og námsefni heyrnarlausra barnafyrirspurn til skrifl. svars
145A117 afjölmiðlarlagafrumvarp
145A116 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
145A115 a esiðareglur fyrir alþingismennþingsályktunartillaga
145A114 a eundirbúningur að gerð þjóðhagsáætlana til langs tímaþingsályktunartillaga
145A113 aframkvæmd laga um verndarsvæði í byggðfyrirspurn til skrifl. svars
145A112 a eríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikningalagafrumvarp
145A111 a eendurgreiðslur vegna gleraugnakaupafyrirspurn til skrifl. svars
145A110 anethlutleysi og endurskoðun fjarskiptalagafyrirspurn til skrifl. svars
145A109 a eeignir og tekjur landsmannafyrirspurn til skrifl. svars
145A108 a eskattfrjáls útgreiðsla séreignarsparnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
145A107 a eútsvarstekjur sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
145A106 ahlutafélöglagafrumvarp
145A105 aþátttökulýðræðiþingsályktunartillaga
145A104 a egrunnskólarlagafrumvarp
145A103 alosun gróðurhúsalofttegundafyrirspurn til skrifl. svars
145A102 a emótun stefnu stjórnvalda um flokkun, vernd og skráningu ræktunarlandsþingsályktunartillaga
145A101 a elandsskipulagsstefna 2015--2026þingsályktunartillaga
145A100 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
145A99 aalþjóðlegur dagur lýðræðisþingsályktunartillaga
145A98 askýrsla Ríkisendurskoðunar um varnir gegn mengun sjávar frá skipumfyrirspurn til skrifl. svars
145A97 akynáttunarvandi og lagaframkvæmdfyrirspurn til skrifl. svars
145A96 aendurgreiðslukröfur Fæðingarorlofssjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
145A95 aþjónusta presta og mismunun á grundvelli kynhneigðarfyrirspurn til skrifl. svars
145A94 a eaukatekjur presta þjóðkirkjunnarfyrirspurn til skrifl. svars
145A93 alandsnet ferðaleiðafyrirspurn til skrifl. svars
145A92 afjárhagsaðstoð til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskiptafyrirspurn til skrifl. svars
145A91 a ealþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.lagafrumvarp
145A90 afjöldi ríkisstjórnarfundafyrirspurn til skrifl. svars
145A89 a eniðurfærsla húsnæðislána samkvæmt 110%-leiðinnifyrirspurn til skrifl. svars
145A88 autanríkisþjónusta Íslandslagafrumvarp
145A87 anáttúruverndlagafrumvarp
145A86 a etekjuskatturlagafrumvarp
145A85 a ebúvörulöglagafrumvarp
145A84 askipun nefndar er geri tillögur um atvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
145A83 avernd, velferð og veiðar villtra fugla og spendýraþingsályktunartillaga
145A82 ablandaðar bardagaíþróttirbeiðni um skýrslu
145A81 ahagræn áhrif kvikmyndagerðar á Íslandibeiðni um skýrslu
145A80 a eefling virkniúrræða fyrir atvinnuleitendurþingsályktunartillaga
145A79 amillilandaflug um Vestmannaeyjaflugvöll og Ísafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
145A78 ainnflutningur nautasæðis til eflingar innlendri mjólkurframleiðsluþingsályktunartillaga
145A77 asamstarf við Grænland og Færeyjar um sjávarútvegsmálþingsályktunartillaga
145A76 alangtímastefna fyrir samgöngur og innviði á Vestur-Norðurlöndumþingsályktunartillaga
145A75 agreining á sameiginlegum ávinningi að vestnorrænum fríverslunarsamningi og vestnorrænu viðskiptaráðiþingsályktunartillaga
145A74 aLandsvirkjunlagafrumvarp
145A73 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
145A72 alífeyrisréttindi íslenskra ríkisborgara erlendisþingsályktunartillaga
145A71 akönnun á gæðum skólamáltíða í leik- og grunnskólumþingsályktunartillaga
145A70 astofnun þings kjörinna fulltrúa innan Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
145A69 astofnun Landsiðaráðsþingsályktunartillaga
145A68 a ealþjóðlegt bann við framleiðslu og beitingu sjálfvirkra og sjálfstýrðra vígvélaþingsályktunartillaga
145A67 a eseinkun klukkunnar og bjartari morgnarþingsályktunartillaga
145A66 aþjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Norður-Atlantshafsbandalaginuþingsályktunartillaga
145A65 akaup ríkisins á Grímsstöðum á Fjöllumþingsályktunartillaga
145A64 a ekyrrsetning, lögbann o.fl.lagafrumvarp
145A63 aframhaldsskólarlagafrumvarp
145A62 agjald af áfengi og tóbakilagafrumvarp
145A61 aaðild Íslands að yfirlýsingu um bann við kjarnavopnumþingsályktunartillaga
145A60 asanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007lagafrumvarp
145A59 aumferðarljósamerkingar á matvæliþingsályktunartillaga
145A58 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
145A57 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
145A56 a eþjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkiðlagafrumvarp
145A55 astofnun áburðarverksmiðjuþingsályktunartillaga
145A54 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
145A53 astjórnsýslulöglagafrumvarp
145A52 anýting eyðijarða í ríkiseiguþingsályktunartillaga
145A51 a espilahallirlagafrumvarp
145A50 astofnun íþróttaframhaldsskóla í Kópavogiþingsályktunartillaga
145A49 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
145A48 aendurskoðun verklagsreglna um skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnóturþingsályktunartillaga
145A47 aflutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjarþingsályktunartillaga
145A46 amótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttumþingsályktunartillaga
145A45 amótun klasastefnuþingsályktunartillaga
145A44 a eminning tveggja alda afmælis Jóns Árnasonarþingsályktunartillaga
145A43 alandhelgi, efnahagslögsaga og landgrunnlagafrumvarp
145A42 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
145A41 askilgreining auðlindaþingsályktunartillaga
145A40 a emjólkurfræðiþingsályktunartillaga
145A39 amillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
145A38 aundirbúningur að hönnun og stækkun Þorlákshafnarþingsályktunartillaga
145A37 aþjóðgarður á miðhálendinuþingsályktunartillaga
145A36 amillilandaflug um Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelliþingsályktunartillaga
145A35 a esjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðralagafrumvarp
145A34 atekjuskatturlagafrumvarp
145A33 atekjuskatturlagafrumvarp
145A32 a eendurskoðun laga um lögheimiliþingsályktunartillaga
145A31 a esólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklingaþingsályktunartillaga
145A30 a elagaskrifstofa Alþingislagafrumvarp
145A29 aendurskoðun á skilyrðum gjafsóknarþingsályktunartillaga
145A28 a eleiðsögumenn ferðamannalagafrumvarp
145A27 a eendurskoðun á slægingarstuðlumþingsályktunartillaga
145A26 adagur helgaður fræðslu um mannréttindi barnaþingsályktunartillaga
145A25 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
145A24 abætt hljóðvist og aðgerðir til að draga úr erilshávaða í kennsluhúsnæðiþingsályktunartillaga
145A23 a esamstarf Íslands og Grænlandsþingsályktunartillaga
145A22 afríverslunarsamningur við Japanþingsályktunartillaga
145A21 astaða kvenna á vinnumarkaðibeiðni um skýrslu
145A20 a eaukinn stuðningur vegna tæknifrjóvganaþingsályktunartillaga
145A19 a eupplýsingalöglagafrumvarp
145A18 a eupplýsinga- og sannleiksskylda ráðherralagafrumvarp
145A17 a elýðháskólarþingsályktunartillaga
145A16 a estyrking leikskóla og fæðingarorlofsþingsályktunartillaga
145A15 a ebráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörumþingsályktunartillaga
145A14 a eembætti umboðsmanns aldraðraþingsályktunartillaga
145A13 a everslun með áfengi og tóbak o.fl.lagafrumvarp
145A12 a esjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögregluþingsályktunartillaga
145A11 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
145A10 a eþjóðgarður á miðhálendinuþingsályktunartillaga
145A9 a eaukinn stuðningur við móttöku flóttafólksþingsályktunartillaga
145A8 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
145A7 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
145A6 afullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)þingsályktunartillaga
145A5 aframtíðargjaldmiðill Íslandsþingsályktunartillaga
145A4 a ebyggingarsjóður Landspítalalagafrumvarp
145A3 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
145A2 a eýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2016lagafrumvarp
145A1 a efjárlög 2016lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.