Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 142
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
142A54 anýtingarhlutfall Akureyrarflugvallarfyrirspurn til skrifl. svars
142A53 afrestun á fundum Alþingis
142A52 a eskýrslur Ríkisendurskoðunar um þróun lyfjakostnaðar og um eftirfylgni við skýrslu um Lyfjastofnunálit nefndar um skýrslu
142A51 aframlög til eftirlitsstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
142A50 aálversframkvæmdir í Helguvíkfyrirspurn til skrifl. svars
142A49 alengd námstíma í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
142A48 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
142A47 arafrænt eftirlit með föngumfyrirspurn til skrifl. svars
142A46 aerlendir ríkisborgarar í íslenskum fangelsumfyrirspurn til skrifl. svars
142A45 afangelsismálfyrirspurn til skrifl. svars
142A44 a ehlutdeild sveitarfélaga í veiðigjaldi og tekjum af orkuauðlindumþingsályktunartillaga
142A43 aveiðigjöldfyrirspurn til skrifl. svars
142A42 aLandhelgisgæslan og sjúkraflugfyrirspurn til skrifl. svars
142A41 abrunavarnagjald og stuðningur við sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
142A40 a ebráðaaðgerðir til að efla leigumarkað á Íslandiþingsályktunartillaga
142A39 askipun nefndar um málefni hinsegin fólksþingsályktunartillaga
142A38 atekjuskatturlagafrumvarp
142A37 a eleikskóli að loknu fæðingarorlofiþingsályktunartillaga
142A36 aviðbrögð við skuldavanda einstaklinga með lán með veði í eign þriðja aðilalagafrumvarp
142A35 aalmannatryggingarlagafrumvarp
142A34 asóknargjöldfyrirspurn til skrifl. svars
142A33 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
142A32 afrestun á fundum Alþingis
142A31 aárangur vinnumarkaðsaðgerða fyrir ungt fólkbeiðni um skýrslu
142A30 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
142A29 aferjusiglingar í Landeyjahöfnfyrirspurn til skrifl. svars
142A28 a etekjulækkun ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
142A27 aIPA-styrkirfyrirspurn til skrifl. svars
142A26 a eneytendalánlagafrumvarp
142A25 a ealmannatryggingar og málefni aldraðralagafrumvarp
142A24 a eafsláttur af veiðigjöldumfyrirspurn til skrifl. svars
142A23 aframtíð Fisktækniskóla Íslandsfyrirspurn
142A22 aBjargráðasjóðurlagafrumvarp
142A21 akostnaður við fjölgun ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
142A20 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
142A19 aefling heilbrigðisþjónustu, menntakerfis og velferðarþjónustuþingsályktunartillaga
142A18 aaðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbankaþingsályktunartillaga
142A17 amerking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínuþingsályktunartillaga
142A16 a emálefni sparisjóðafyrirspurn til skrifl. svars
142A15 a eveiðigjöldlagafrumvarp
142A14 a eHagstofa Íslandslagafrumvarp
142A13 averðtryggð námslánfyrirspurn
142A12 a efrestun á innheimtuaðgerðum og nauðungarsölumþingsályktunartillaga
142A11 a eRíkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágulagafrumvarp
142A10 astofnun og tilgangur ríkisolíufélagsfyrirspurn
142A9 a eaðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandiþingsályktunartillaga
142A8 aþjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
142A7 a elífeyrisréttindi almannatrygginga og félagslegur stuðningurlagafrumvarp
142A6 a eslysatryggingar almannatryggingalagafrumvarp
142A5 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
142A4 a estjórn fiskveiða o.fl.lagafrumvarp
142A3 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
142A2 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
142A1 a eráðstafanir í ríkisfjármálumlagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.