Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 141
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
141A706 aeftirlit með endurskoðun og úrbótum á löggjöf o.fl.skýrsla
141A705 afjárreiður stofnana og rannsóknarsetra sem heyra undir Félagsvísindastofnun Háskóla Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
141A704 a eÞorláksbúðskýrsla
141A703 aútlendingarlagafrumvarp
141A702 afjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskylda þeirralagafrumvarp
141A701 afrestun á fundum Alþingis
141A700 askipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinulagafrumvarp
141A699 afrestun á fundum Alþingis
141A698 ajarðgöng milli lands og Eyjaþingsályktunartillaga
141A697 aendurskoðun á deiliskipulagi Alþingisreitsþingsályktunartillaga
141A696 a enýjar samgöngustofnanirlagafrumvarp
141A695 aeignarréttur og afnotaréttur fasteignalagafrumvarp
141A694 aþjóðaratkvæðagreiðsla um framhald aðildarviðræðna Íslands og Evrópusambandsinsþingsályktunartillaga
141A693 aframkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslnalagafrumvarp
141A692 aopinber skjalasöfnlagafrumvarp
141A691 aefling íslenska geitfjárstofnsinsþingsályktunartillaga
141A690 arannsóknarnefnd á heilbrigðissviðilagafrumvarp
141A689 asamstarf við Færeyjar og Grænland um málefni norðurslóðaþingsályktunartillaga
141A688 asamstarf við Færeyjar og Grænland um námskeið fyrir rithöfundaþingsályktunartillaga
141A687 agrundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunarskýrsla
141A686 aalþjóðlegur dagur lýðræðisþingsályktunartillaga
141A685 alífsýnasöfnlagafrumvarp
141A684 aráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindiskýrsla
141A683 avísindarannsóknir á heilbrigðissviðilagafrumvarp
141A682 aframhaldsskólarlagafrumvarp
141A681 ameðhöndlun úrgangslagafrumvarp
141A680 a etekjuskatturlagafrumvarp
141A679 astarfsemi Evrópustofufyrirspurn til skrifl. svars
141A678 aréttindagæsla fatlaðs fólksskýrsla
141A677 a ehlutafélög o.fl.lagafrumvarp
141A676 aalmannatryggingar og málefni aldraðralagafrumvarp
141A675 aheildstæð stefna um að draga úr eftirspurn eftir fíkniefnumþingsályktunartillaga
141A674 aefling þátttöku félagasamtaka á sviði umhverfisverndar og útivistar við mat á umhverfisáhrifumþingsályktunartillaga
141A673 aúrgangs- og spilliefni á Heiðarfjalli á Langanesifyrirspurn til skrifl. svars
141A672 askaðabótaábyrgð í tengslum við úrgangs- og spilliefni frá bandaríska varnarliðinu í Langanesbyggðfyrirspurn til skrifl. svars
141A671 aúrgangs- og spilliefni frá bandaríska varnarliðinu á Heiðarfjalli á Langanesifyrirspurn til skrifl. svars
141A670 atekjuskatturlagafrumvarp
141A669 a egjaldeyrismállagafrumvarp
141A668 agjaldeyrismállagafrumvarp
141A667 aættleiðingar til samkynhneigðrafyrirspurn til skrifl. svars
141A666 alánveiting Seðlabanka Íslands til Kaupþings hf. 6. október 2008skýrsla
141A665 a esala fasteigna, fyrirtækja og skipalagafrumvarp
141A664 aendurskoðendurlagafrumvarp
141A663 asköttun lífeyristekna milli norrænu ríkjannafyrirspurn til skrifl. svars
141A662 abrunavarnagjald og stuðningur við sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
141A661 ahlutafélöglagafrumvarp
141A660 arekjanleiki í tölvukerfum Ríkisendurskoðunarfyrirspurn til skrifl. svars
141A659 arekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
141A658 arekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins og heilbrigðisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
141A657 arekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
141A656 arekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins, ríkisskattstjóra og yfirskattanefndarfyrirspurn til skrifl. svars
141A655 arekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins, sýslumannsembætta og lögreglufyrirspurn til skrifl. svars
141A654 arekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
141A653 arekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins og Fjármálaeftirlitsinsfyrirspurn til skrifl. svars
141A652 arekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
141A651 avantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningarvantraust
141A650 atryggingagjaldlagafrumvarp
141A649 aáætlun í mannréttindamálum til fjögurra ára, 2013--2016þingsályktunartillaga
141A648 a erekstrarkostnaður Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhússfyrirspurn til skrifl. svars
141A647 abyggingarkostnaður Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhússfyrirspurn til skrifl. svars
141A646 aútgjöld ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
141A645 aheildarskuldir þjóðarbúsins árin 2006--2012fyrirspurn til skrifl. svars
141A644 atekjuskattur árin 2008--2012fyrirspurn til skrifl. svars
141A643 asala áfengis og tölfræðifyrirspurn til skrifl. svars
141A642 aheildarendurskoðun stjórnarskrárinnarþingsályktunartillaga
141A641 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
141A640 averðtrygging neytendasamningalagafrumvarp
141A639 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
141A638 ajöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
141A637 alögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytendalagafrumvarp
141A636 a elífeyrisréttindi almannatrygginga og félagslegur stuðningurlagafrumvarp
141A635 a eslysatryggingar almannatryggingalagafrumvarp
141A634 a evatnalög og rannsóknir á auðlindum í jörðulagafrumvarp
141A633 a euppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakkalagafrumvarp
141A632 a ekísilver í landi Bakkalagafrumvarp
141A631 aaukin matvælaframleiðsla á Íslandiþingsályktunartillaga
141A630 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
141A629 a etekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
141A628 aNorræna ráðherranefndin 2012skýrsla
141A627 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 2012skýrsla
141A626 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 2009--2011skýrsla
141A625 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
141A624 aendurskoðun laga og reglna með tilliti til myglusveppa og tjóns af völdum þeirraþingsályktunartillaga
141A623 alandsskipulagsstefna 2013--2024þingsályktunartillaga
141A622 amatvælilagafrumvarp
141A621 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
141A620 aörnefnilagafrumvarp
141A619 a evörugjald og tollalöglagafrumvarp
141A618 astofnun opinbers hlutafélags um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavíklagafrumvarp
141A617 aframkvæmd samgönguáætlunar 2011skýrsla
141A616 alögfesting Norðurlandasamnings um almannatryggingarlagafrumvarp
141A615 abúsetuland og greiðslur almannatrygginga til örorkulífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
141A614 aundirbúningur lagafrumvarpa um bætta heildarumgjörð laga og reglna um íslenskt fjármálakerfiskýrsla
141A613 agjöld á efni til flutnings og dreifingar rafmagnsfyrirspurn
141A612 aboðuð gjaldskrárhækkun Íslandspóstsfyrirspurn
141A611 avottun á stjórnkerfi upplýsingaöryggisfyrirspurn til skrifl. svars
141A610 avantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningarvantraust
141A609 asameining rannsóknarnefnda í rannsóknarnefnd samgönguslysalagafrumvarp
141A608 atollalög o.fl.lagafrumvarp
141A607 aFBI og mál sem er til rannsóknar hjá ríkissaksóknara og ríkislögreglustjórafyrirspurn til skrifl. svars
141A606 a estarfsmannaleigurlagafrumvarp
141A605 a eendurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landilagafrumvarp
141A604 aAlexandersflugvöllur á Sauðárkróki sem varaflugvöllurþingsályktunartillaga
141A603 aundirbúningur að stofnun björgunarskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandiþingsályktunartillaga
141A602 aframgangur þingsályktunar um bætta heilbrigðisþjónustu og heilbrigði ungs fólksfyrirspurn
141A601 aþróun ríkisútgjalda árin 1991--2011fyrirspurn til skrifl. svars
141A600 aNorðurlandasamningur um almannatryggingarþingsályktunartillaga
141A599 a eþróun lánafyrirspurn til skrifl. svars
141A598 asala á eignarhlut ríkisins í Símanumfyrirspurn til skrifl. svars
141A597 a eheimilisofbeldifyrirspurn til skrifl. svars
141A596 a ekærur um ofbeldi gegn börnumfyrirspurn til skrifl. svars
141A595 akosningar til Alþingislagafrumvarp
141A594 asnjóflóðavarnir á Kirkjubóls- og Súðavíkurhlíð og jarðgöng milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðarþingsályktunartillaga
141A593 autanríkis- og alþjóðamálskýrsla
141A592 askattaívilnanir í þágu tilgreindra félagasamtakalagafrumvarp
141A591 a ekirkjujarðir o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
141A590 asóknargjöldfyrirspurn til skrifl. svars
141A589 asamkomulag þjóðkirkjunnar og ríkisins um kirkjujarðir og launagreiðslurfyrirspurn til skrifl. svars
141A588 asértæk þjálfun, hæfing og lífsgæði einstaklinga með fjölþættar skerðingarfyrirspurn
141A587 ahælisleitendurfyrirspurn til skrifl. svars
141A586 anorðurskautsmál 2012skýrsla
141A585 aNATO-þingið 2012skýrsla
141A584 aEvrópuráðsþingið 2012skýrsla
141A583 a eÞjóðminjasafn Íslandslagafrumvarp
141A582 a eáætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013--2016þingsályktunartillaga
141A581 alausn skuldavandans og snjóhengjuvandansþingsályktunartillaga
141A580 astaða ferðaþjónustunnarskýrsla
141A579 aFríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2012skýrsla
141A578 anorrænt samstarf 2012skýrsla
141A577 a ehafnalöglagafrumvarp
141A576 aAlþjóðaþingmannasambandið 2012skýrsla
141A575 afjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2013--2016þingsályktunartillaga
141A574 a eniðurgreiðslur húshitunarkostnaðarlagafrumvarp
141A573 aÖSE-þingið 2012skýrsla
141A572 aVestnorræna ráðið 2012skýrsla
141A571 a eúrvinnslugjaldlagafrumvarp
141A570 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
141A569 averðtryggð lán íslenskra heimila og fyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
141A568 aBjargráðasjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
141A567 a100 ára afmæli kosningarréttar íslenskra kvenna 19. júní 2015þingsályktunartillaga
141A566 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 229/2012 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
141A565 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 217/2012 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
141A564 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 210/2012 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
141A563 afullgilding Íslands á samningi Evrópuráðsins um baráttu gegn ofbeldi gegn konumfyrirspurn til skrifl. svars
141A562 afullgilding Íslands á samningi Evrópuráðsins um baráttu gegn ofbeldi gegn konumfyrirspurn til skrifl. svars
141A561 a egeislavarnirlagafrumvarp
141A560 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
141A559 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
141A558 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
141A557 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
141A556 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
141A555 a everktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
141A554 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
141A553 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
141A552 aflutningur réttargeðdeildar frá Sogni að Kleppifyrirspurn til skrifl. svars
141A551 anefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
141A550 a enefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
141A549 anefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
141A548 anefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
141A547 a enefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
141A546 a enefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
141A545 a enefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
141A544 anefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
141A543 abyggingarvörurlagafrumvarp
141A542 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
141A541 a eútlendingarlagafrumvarp
141A540 asamkeppni á bankamarkaðifyrirspurn
141A539 a efækkun starfafyrirspurn til skrifl. svars
141A538 arekstur ráðuneyta og starfsmannafjöldi árin 2010-2012fyrirspurn til skrifl. svars
141A537 a ekosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
141A536 asvört atvinnustarfsemi í ferðaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
141A535 atekjur sveitarfélaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
141A534 astaða aðalvarðstjóra á Höfnfyrirspurn
141A533 aEvrópska stöðugleikakerfiðfyrirspurn til skrifl. svars
141A532 aafrétturinn Emstrurfyrirspurn til skrifl. svars
141A531 aland Skógræktar ríkisins í Fljótshlíðfyrirspurn til skrifl. svars
141A530 aFulbright-styrkur á sviði norðurskautsfræðaþingsályktunartillaga
141A529 askýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2011álit nefndar um skýrslu
141A528 afrestun á fundum Alþingis
141A527 a erannsókn á einkavæðingu bankannaþingsályktunartillaga
141A526 alyf við ADHDfyrirspurn til skrifl. svars
141A525 aauðlegðarskatturfyrirspurn til skrifl. svars
141A524 aaukin almenn notkun á þjóðfána Íslendingaþingsályktunartillaga
141A523 aupptaka Tobin-skattsþingsályktunartillaga
141A522 astofnun Hofsjökulsþjóðgarðsþingsályktunartillaga
141A521 aátak stjórnvalda og sveitarfélaga í Austur-Húnavatnssýslu til atvinnuuppbyggingarþingsályktunartillaga
141A520 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
141A519 aríki á EES-svæðinu og uppfylling Maastricht-skilyrðafyrirspurn til skrifl. svars
141A518 aumferðarlöglagafrumvarp
141A517 a ehleranir frá ársbyrjun 2008fyrirspurn til skrifl. svars
141A516 askipulagslöglagafrumvarp
141A515 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
141A514 aIPA-styrkirfyrirspurn til skrifl. svars
141A513 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
141A512 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
141A511 aendurskoðun laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðufyrirspurn til skrifl. svars
141A510 astofnun þjóðhagsstofnunarfyrirspurn
141A509 aþriðja stjórnsýslustigið með svæðisþingumþingsályktunartillaga
141A508 astofnun millidómstigs í einkamálum og sakamálumþingsályktunartillaga
141A507 auppgreiðslur ólögmætra gengistryggðra lánafyrirspurn til skrifl. svars
141A506 astjórnsýsludómstóll og úrskurðarnefndirþingsályktunartillaga
141A505 askýrsla Ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings 2010álit nefndar um skýrslu
141A504 a everðbréfaviðskiptilagafrumvarp
141A503 a eendurskoðendurlagafrumvarp
141A502 a eívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandilagafrumvarp
141A501 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
141A500 aÍslandsstofalagafrumvarp
141A499 a etóbaksvarnir og verslun með áfengi og tóbaklagafrumvarp
141A498 a egreiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldaralagafrumvarp
141A497 a esjúkraskrárlagafrumvarp
141A496 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
141A495 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
141A494 a esjúkratryggingar o.fl.lagafrumvarp
141A493 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
141A492 abreyting á vísitölutengingu húsnæðislánaþingsályktunartillaga
141A491 aframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
141A490 a efjölmiðlarlagafrumvarp
141A489 a evátryggingastarfsemi og miðlun vátryggingalagafrumvarp
141A488 a eumgengni um nytjastofna sjávarlagafrumvarp
141A487 anetverk náttúruminjasafnaþingsályktunartillaga
141A486 aundirbúningur lagasetningarþingsályktunartillaga
141A485 abrottfall laga um opinberar eftirlitsreglurlagafrumvarp
141A484 anámsgögn og starfsnám nemenda á starfsbrautum fyrir fatlaða í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
141A483 ainnheimtulaunfyrirspurn til skrifl. svars
141A482 aheimildir Íbúðalánasjóðs til að veita óverðtryggð lánfyrirspurn til skrifl. svars
141A481 askýrsla Ríkisendurskoðunar um Lánasjóð íslenskra námsmanna, lánshæfi náms og þróun útlánaálit nefndar um skýrslu
141A480 a eskráning upplýsinga um umgengnisforeldraþingsályktunartillaga
141A479 a evegabréflagafrumvarp
141A478 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
141A477 a ehappdrættilagafrumvarp
141A476 a ebarnalöglagafrumvarp
141A475 a edómstólarlagafrumvarp
141A474 avönduð lagasetning o.fl.skýrsla
141A473 a evörugjöld og tollalöglagafrumvarp
141A472 a elýðræðisleg fyrirtækiþingsályktunartillaga
141A471 a eendurbætur björgunarskipaþingsályktunartillaga
141A470 a evelferðarstefna -- heilbrigðisáætlun til ársins 2020þingsályktunartillaga
141A469 a eskyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
141A468 a eráðstafanir í ríkisfjármálumlagafrumvarp
141A467 aframkvæmdir við Hornafjarðarfljót samkvæmt samgönguáætlunþingsályktunartillaga
141A466 aferjusiglingar yfir Arnarfjörðþingsályktunartillaga
141A465 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 200/2012 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
141A464 aÞjóðhagsstofalagafrumvarp
141A463 abyggingarreglugerðfyrirspurn til skrifl. svars
141A462 aafnám einkaréttar á póstþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
141A461 avextir og verðtrygging og fjármálafyrirtækilagafrumvarp
141A460 a elyfjalöglagafrumvarp
141A459 asvæðisbundin flutningsjöfnunlagafrumvarp
141A458 a eframkvæmdaáætlun í barnavernd til 2014þingsályktunartillaga
141A457 a esala fasteigna og skipalagafrumvarp
141A456 a egreiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
141A455 akennsla og stuðningur framhaldsskóla við nemendur með sérþarfirfyrirspurn til skrifl. svars
141A454 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
141A453 a emiðlun upplýsinga og vernd uppljóstraralagafrumvarp
141A452 a eheildrænar meðferðir græðaraþingsályktunartillaga
141A451 aorlof húsmæðralagafrumvarp
141A450 aþjónusta Heilbrigðisstofnunarinnar Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
141A449 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
141A448 a ebúnaðarlög og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
141A447 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
141A446 aalþjóðleg þróunarsamvinna Íslandslagafrumvarp
141A445 a estaða erindis vegna sjálfskuldarábyrgðar sem Mosfellsbær undirgekkstfyrirspurn til skrifl. svars
141A444 aþróun tekna örorkulífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
141A443 a emálsvörn í dómsmálum gegn ríkinu og undirstofnunum þessfyrirspurn til skrifl. svars
141A442 aslit á stjórnmálatengslum við Ísraelsríki og bann við innflutningi á ísraelskum vörumþingsályktunartillaga
141A441 a etekjur ríkissjóðs af sköttum og gjöldum tengdum mengunfyrirspurn til skrifl. svars
141A440 a egjaldeyrisvarasjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
141A439 a eökutækjatryggingarlagafrumvarp
141A438 a einnheimtur og fullnustugerðir vegna neytendalána í eigu Seðlabanka Íslands og dótturfélagafyrirspurn til skrifl. svars
141A437 a eneytendalán í eigu Seðlabanka Íslands og dótturfélagafyrirspurn til skrifl. svars
141A436 a elánasöfn í eigu Seðlabanka Íslands og dótturfélagafyrirspurn til skrifl. svars
141A435 a edótturfélög Seðlabanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
141A434 a ekostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði tolla vegna aðildarviðræðna við ESBfyrirspurn til skrifl. svars
141A433 a ekostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði beinna skatta vegna aðildarviðræðna við ESBfyrirspurn til skrifl. svars
141A432 a ekostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði vörugjalda vegna aðildarviðræðna við ESBfyrirspurn til skrifl. svars
141A431 a ekostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði virðisaukaskatts vegna aðildarviðræðna við ESBfyrirspurn til skrifl. svars
141A430 a ekostnaður við skattamál vegna aðildarviðræðna við ESBfyrirspurn til skrifl. svars
141A429 a enáttúruverndlagafrumvarp
141A428 adómstólarlagafrumvarp
141A427 abætt aðstaða við Reykjavíkurflugvöll og framtíð innanlandsflugsfyrirspurn til skrifl. svars
141A426 a eskattálögur og höfuðstóll íbúðalánafyrirspurn til skrifl. svars
141A425 aóbeinar auglýsingar hjá Ríkisútvarpinufyrirspurn
141A424 amakrílkvótifyrirspurn til skrifl. svars
141A423 a eskattumhverfi lífdísils og annarra grænna orkugjafafyrirspurn til skrifl. svars
141A422 aopinber innkaup og Ríkiskaupfyrirspurn til skrifl. svars
141A421 a elandslénið .islagafrumvarp
141A420 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
141A419 a eneysluviðmiðfyrirspurn til skrifl. svars
141A418 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
141A417 a eskiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsinslagafrumvarp
141A416 a erannsóknarnefndirlagafrumvarp
141A415 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
141A414 atímabundnar endurgreiðslur vegna tónlistarupptöku á Íslandilagafrumvarp
141A413 atekjutap ríkisins vegna samdráttar á virðisaukaskatti af innlendum vörum og þjónustubeiðni um skýrslu
141A412 astaða löggæslumálafyrirspurn til skrifl. svars
141A411 aVaðlaheiðargöngfyrirspurn til skrifl. svars
141A410 aReykjanesbrautfyrirspurn til skrifl. svars
141A409 aumferð og framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
141A408 aóverðtryggð lán hjá Íbúðalánasjóðifyrirspurn til skrifl. svars
141A407 afyrirhuguð uppbygging Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
141A406 avíkjandi lán til banka við endurreisn bankakerfisinsfyrirspurn til skrifl. svars
141A405 akostnaður við málaferli seðlabankastjórafyrirspurn til skrifl. svars
141A404 aembættismannakvóti Evrópusambandsinsfyrirspurn til skrifl. svars
141A403 anámskeið um samband Íslands og Evrópufyrirspurn til skrifl. svars
141A402 a eútgjaldasparnaður í almannatryggingakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
141A401 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
141A400 aguðsþjónustur í Ríkisútvarpinufyrirspurn til skrifl. svars
141A399 aumfjöllun Ríkisútvarpsins um þjóðaratkvæðagreiðslurfyrirspurn til skrifl. svars
141A398 asérstök dreifing á upplýsingum úr álagningaskrámfyrirspurn til skrifl. svars
141A397 ahljóðvist í skólahúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
141A396 akennsla og rannsóknir í lífrænum greinum og erfðatækni í landbúnaðifyrirspurn til skrifl. svars
141A395 a eframferði kínverskra yfirvalda gagnvart tíbesku þjóðinniþingsályktunartillaga
141A394 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
141A393 amótun framleiðslustefnu í lífrænum landbúnaðiþingsályktunartillaga
141A392 a evarðveisla og viðhald gamalla skipa og bátaþingsályktunartillaga
141A391 abætt hljóðvist í kennsluhúsnæðiþingsályktunartillaga
141A390 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
141A389 a estærstu eigendur Íslandsbanka og Arion bankafyrirspurn til skrifl. svars
141A388 arannsókn á heilsu og líðan Íslendinga árið 2012fyrirspurn
141A387 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
141A386 aeignarhald bújarðafyrirspurn til skrifl. svars
141A385 ainnflutningur á lambakjöti frá Nýja-Sjálandifyrirspurn til skrifl. svars
141A384 amálsmeðferð landlæknis við úrlausn stjórnsýslumálafyrirspurn til skrifl. svars
141A383 ainnstæður í bönkum og sparisjóðumfyrirspurn til skrifl. svars
141A382 akennitöluútgáfa Þjóðskrár Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
141A381 a eloftslagsmállagafrumvarp
141A380 akjör eldri borgara á hjúkrunar- og dvalarheimilumfyrirspurn til skrifl. svars
141A379 aembætti umboðsmanns eldri borgarafyrirspurn til skrifl. svars
141A378 astefna varðandi tannheilsu eldri borgarafyrirspurn til skrifl. svars
141A377 akostnaður við lögfestingu samnings um réttindi fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
141A376 aatvinnuleysisbætur og atvinnuleitendurfyrirspurn til skrifl. svars
141A375 aforvarnastarf vegna krabbameins í blöðruhálskirtliþingsályktunartillaga
141A374 arækjuvinnslur og meðhöndlun úrgangsfyrirspurn til skrifl. svars
141A373 aréttarstaða starfsmanna sendiráðafyrirspurn til skrifl. svars
141A372 ajöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
141A371 a everð og álagning á efni til raforkuflutningsfyrirspurn til skrifl. svars
141A370 ainnanlandsflugfyrirspurn
141A369 aný skipan húsnæðismálafyrirspurn til skrifl. svars
141A368 aálver Alcoa í Reyðarfirðifyrirspurn til skrifl. svars
141A367 agildissvið upplýsingalagafyrirspurn til skrifl. svars
141A366 agildissvið stjórnsýslulagafyrirspurn til skrifl. svars
141A365 askipun nefndar til að endurskoða vörugjalda- og tollalöggjöfþingsályktunartillaga
141A364 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
141A363 a eeftirlit með fóðri, áburði og sáðvörulagafrumvarp
141A362 aráðherraábyrgðlagafrumvarp
141A361 aréttur barna til að vita um uppruna sinnþingsályktunartillaga
141A360 a emeðferð og framkvæmd ályktana Alþingis 2011skýrsla
141A359 alíkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
141A358 aúttekt á aðgengi sjómanna að þjónustustarfsemi opinberra aðilaþingsályktunartillaga
141A357 aprófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræðaþingsályktunartillaga
141A356 aveitingastaðir, gististaðir og skemmtanahaldlagafrumvarp
141A355 aprófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímssonþingsályktunartillaga
141A354 aÍslandssögukennsla í framhaldsskólumþingsályktunartillaga
141A353 aumferðarlöglagafrumvarp
141A352 afornleifarannsóknir í Árnesi og við fossinn Búða, norðan Þjórsárþingsályktunartillaga
141A351 agerð lista- og náttúrugarðs fyrir blinda og aðra skynheftaþingsályktunartillaga
141A350 ahafnalöglagafrumvarp
141A349 amálshöfðun og skaðabótakrafa á hendur breska ríkinu, NATO og ESBþingsályktunartillaga
141A348 auppbygging Náttúrugripasafns Íslands á Selfossiþingsályktunartillaga
141A347 aaðgengi að hverasvæðinu við Geysiþingsályktunartillaga
141A346 afuglaskoðunarstöð í Garðiþingsályktunartillaga
141A345 astofnun íslenskrar handverksdeildar í Listaháskóla Íslandsþingsályktunartillaga
141A344 aSkipasafn Íslands í Reykjanesbæþingsályktunartillaga
141A343 aljóðakennsla og skólasöngurþingsályktunartillaga
141A342 aúttekt á áhrifum Schengen-samstarfsinsþingsályktunartillaga
141A341 aprestur á Þingvöllumþingsályktunartillaga
141A340 auppstokkun réttarkerfisins og millidómstigþingsályktunartillaga
141A339 avinnuhópur um vöruflutningaþingsályktunartillaga
141A338 aáhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipalagafrumvarp
141A337 aaukin fræðsla í skólum um skaðsemi áfengisþingsályktunartillaga
141A336 aÞríhnúkagígurþingsályktunartillaga
141A335 atekjuskatturlagafrumvarp
141A334 agreiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnarlagafrumvarp
141A333 ahafnirlagafrumvarp
141A332 aný Vestmannaeyjaferjaþingsályktunartillaga
141A331 ainnsiglingin í Grindavíkurhöfnþingsályktunartillaga
141A330 aVefmyndasafn Íslandsþingsályktunartillaga
141A329 aundirbúningur að hönnun og stækkun Þorlákshafnarþingsályktunartillaga
141A328 asamanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsinsþingsályktunartillaga
141A327 aréttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna sjúkdóms og slysaforfallalagafrumvarp
141A326 aóháð áhættumat og samfélagsmat vegna Urriðafossvirkjunar, Holtavirkjunar og Hvammsvirkjunar í Þjórsáþingsályktunartillaga
141A325 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
141A324 a e40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
141A323 a ebarnalöglagafrumvarp
141A322 ainnflutningur dýralagafrumvarp
141A321 adómstólarlagafrumvarp
141A320 aáfengisauglýsingarfyrirspurn
141A319 a eopinberir háskólarlagafrumvarp
141A318 aframkvæmdir á Vestfjarðavegifyrirspurn til skrifl. svars
141A317 a erannsókn og saksókn kynferðisbrotafyrirspurn til skrifl. svars
141A316 avextir og verðtrygginglagafrumvarp
141A315 aheilsársvegur um Kjölþingsályktunartillaga
141A314 ahjúkrunarrýmifyrirspurn til skrifl. svars
141A313 aHúsavíkurflugvöllurfyrirspurn
141A312 afullgilding Íslands á samningi Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldifyrirspurn til skrifl. svars
141A311 askipting hreindýraarðsfyrirspurn til skrifl. svars
141A310 astjórnsýsla hreindýraveiðafyrirspurn til skrifl. svars
141A309 atilflutningur verkefna frá heilbrigðiseftirliti sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
141A308 aframboð háskólanáms á Austurlandifyrirspurn til skrifl. svars
141A307 afræða- og rannsóknarstarf á Austurlandifyrirspurn til skrifl. svars
141A306 a efrumkvöðla- og nýsköpunarstarffyrirspurn til skrifl. svars
141A305 atannvernd í grunnskólumþingsályktunartillaga
141A304 aviðskiptastefna Íslandsþingsályktunartillaga
141A303 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
141A302 a efulltrúi sýslumanns á Patreksfirðifyrirspurn til skrifl. svars
141A301 amálefni haf- og strandsvæðafyrirspurn til skrifl. svars
141A300 afrítökuréttur slökkviliðsmanna á Keflavíkurflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
141A299 a evextir og framfærslukostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
141A298 aþjóðaratkvæðagreiðslurlagafrumvarp
141A297 ahlé á greiðslu lífeyrisiðgjalda við húsnæðiserfiðleikaþingsályktunartillaga
141A296 afullgilding viðbótarbókunar við samning á sviði refsiréttar um spillinguþingsályktunartillaga
141A295 abarnalöglagafrumvarp
141A294 a estimpilgjaldlagafrumvarp
141A293 askipun rannsóknarnefndar til að skoða starfshætti ráðuneyta og Seðlabanka Íslandsþingsályktunartillaga
141A292 a emeðferð sakamálalagafrumvarp
141A291 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
141A290 a egatnagerðargjaldlagafrumvarp
141A289 aathugun á áhrifum útlánsvaxta lífeyrissjóðanna á stýrivextiþingsályktunartillaga
141A288 a eopinber innkauplagafrumvarp
141A287 a ehollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
141A286 astofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl.lagafrumvarp
141A285 ahlutverk ofanflóðasjóðsfyrirspurn
141A284 aSeyðisfjarðargöngþingsályktunartillaga
141A283 a evelferð dýralagafrumvarp
141A282 a ebúfjárhaldlagafrumvarp
141A281 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 181/2012 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
141A280 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 168/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
141A279 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 167/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
141A278 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 158/2012 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
141A277 askrifstofur alþingismannafyrirspurn til skrifl. svars
141A276 afjárveitingar til refa- og minkaveiðafyrirspurn til skrifl. svars
141A275 aháhraðatengingarfyrirspurn til skrifl. svars
141A274 adýralæknaráðfyrirspurn til skrifl. svars
141A273 astarf auðlindastefnunefndarskýrsla
141A272 a eframleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalöglagafrumvarp
141A271 alokafjárlög 2011lagafrumvarp
141A270 agjaldeyrisúttekt Deutsche Bankfyrirspurn til skrifl. svars
141A269 akaup ríkisins á Grímsstöðum á Fjöllumþingsályktunartillaga
141A268 a edvalarrými, hvíldarrými og dagvistun fyrir aldraðafyrirspurn til skrifl. svars
141A267 aframkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólksfyrirspurn
141A266 adiplómanám á háskólastigi fyrir fólk með þroskahömlunfyrirspurn
141A265 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
141A264 a eniðurgreiðslur húshitunarkostnaðarlagafrumvarp
141A263 alaunakjör saksóknarafyrirspurn til skrifl. svars
141A262 abreyting á kosningalögumlagafrumvarp
141A261 a estarfsemi skilanefndafyrirspurn til skrifl. svars
141A260 akostnaður við embætti saksóknara Alþingis vegna landsdómsmáls gegn Geir H. Haardefyrirspurn til skrifl. svars
141A259 aafnám gjaldeyrishafta í tengslum við inngöngu í Evrópusambandið og myntbandalagiðfyrirspurn til skrifl. svars
141A258 a eseta seðlabankastjóra í stjórnum félagafyrirspurn til skrifl. svars
141A257 akjör öryrkjafyrirspurn til skrifl. svars
141A256 aúrskurðarnefndirfyrirspurn til skrifl. svars
141A255 aMaastricht-skilyrði og upptaka evrufyrirspurn til skrifl. svars
141A254 aþróun vaxtakostnaðar húsnæðislánafyrirspurn til skrifl. svars
141A253 a egreiðsla fasteignagjalda til sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
141A252 aeinelti í skólumfyrirspurn
141A251 aeinelti á vinnustöðumfyrirspurn
141A250 arekstur framhaldsskólafyrirspurn
141A249 a enýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landiþingsályktunartillaga
141A248 a eStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
141A247 askýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2010skýrsla
141A246 arekstur og stjórnsýsla Vatnajökulsþjóðgarðsfyrirspurn
141A245 aþjónustusamningur við Heilbrigðisstofnun Suðausturlandsfyrirspurn
141A244 asnjóflóðavarnirfyrirspurn
141A243 abiðlistar eftir hjúkrunarrýmumfyrirspurn til skrifl. svars
141A242 afjárveitingar til menningarverkefna úti á landifyrirspurn
141A241 a eframlög ríkisins til listfélagafyrirspurn til skrifl. svars
141A240 aflughlað og ný flugstöð á Akureyrarflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
141A239 a eaðskilnaður peningamyndunar og útlánastarfsemi bankakerfisinsþingsályktunartillaga
141A238 a etjón af völdum gróðureldaþingsályktunartillaga
141A237 abúfjárbeitlagafrumvarp
141A236 a emerking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínuþingsályktunartillaga
141A235 aVestfirðir sem vettvangur þróunar, rannsókna og kennslu á sviði sjávarútvegsþingsályktunartillaga
141A234 asérgreining landshluta sem vettvangur rannsókna, kennslu og atvinnuþróunarþingsályktunartillaga
141A233 astrandveiðar árin 2009--2012fyrirspurn til skrifl. svars
141A232 aviðbrögð við olíumengun á norðurheimskautssvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
141A231 abjörgunarsjóður Evrópusambandsinsfyrirspurn til skrifl. svars
141A230 aáhrif Evrópusambandsaðildar á virðisaukaskattskerfiðfyrirspurn til skrifl. svars
141A229 aGSM-samband á Hellisheiði og Suðurstrandarvegifyrirspurn
141A228 a eaðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbankaþingsályktunartillaga
141A227 afriðlýst svæði og landvarslafyrirspurn til skrifl. svars
141A226 agreiðsluþátttaka vegna talmeinaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
141A225 aFisktækniskólinnfyrirspurn til skrifl. svars
141A224 asnjómoksturfyrirspurn til skrifl. svars
141A223 astórskipahöfnfyrirspurn til skrifl. svars
141A222 aHafrannsóknastofnun og Fiskistofafyrirspurn til skrifl. svars
141A221 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
141A220 a eneytendalánlagafrumvarp
141A219 a estrandveiðarlagafrumvarp
141A218 aaflareglafyrirspurn
141A217 alagfæring þjóðvegarkafla á Sauðárkrókifyrirspurn til skrifl. svars
141A216 a eútgáfa og meðferð rafeyrislagafrumvarp
141A215 a eupplýsingalöglagafrumvarp
141A214 a eStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
141A213 akosningar til Alþingislagafrumvarp
141A212 amótun stefnu um fæðuöryggi Íslandsþingsályktunartillaga
141A211 adýpkunarframkvæmdir í Hornafjarðarhöfnfyrirspurn
141A210 askýrslubeiðnir til Ríkisendurskoðunarfyrirspurn til skrifl. svars
141A209 akostnaður við málarekstur ríkisins vegna kröfu um ógildingu ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTAfyrirspurn til skrifl. svars
141A208 adóms- og löggjafarvald og ESBfyrirspurn til skrifl. svars
141A207 astjórnarskráin og Evrópusambandiðfyrirspurn til skrifl. svars
141A206 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
141A205 a esala sjávarafla o.fl.lagafrumvarp
141A204 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
141A203 a eheimspeki sem skyldufag í grunn- og framhaldsskólaþingsályktunartillaga
141A202 aþriggja fasa rafmagnfyrirspurn til skrifl. svars
141A201 aráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikumþingsályktunartillaga
141A200 a estimpilgjaldlagafrumvarp
141A199 a esviðslistalöglagafrumvarp
141A198 a eopinber stuðningur við vísindarannsóknirlagafrumvarp
141A197 atekjuskatturlagafrumvarp
141A196 a emenningarstefnaþingsályktunartillaga
141A195 a eÁbyrgðasjóður launalagafrumvarp
141A194 a eRíkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágulagafrumvarp
141A193 a eútiræktun á erfðabreyttum lífverumþingsályktunartillaga
141A192 astaða gjaldeyrismarkaðar og greiðslumiðlunar við útlönd frá 1. október 2008 til 31. janúar 2009beiðni um skýrslu
141A191 a elagning heilsársvegar í Árneshreppþingsályktunartillaga
141A190 amenntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskólalagafrumvarp
141A189 ahvalastofnar við Íslandfyrirspurn til skrifl. svars
141A188 abjörgunarpakki til varnar evrunnifyrirspurn til skrifl. svars
141A187 a eviðurkenning á þjóðarmorði á Armenumþingsályktunartillaga
141A186 agjaldtaka fyrir einkanúmerfyrirspurn til skrifl. svars
141A185 akostnaður við ráðherraskiptifyrirspurn til skrifl. svars
141A184 adómararfyrirspurn
141A183 a evopn, sprengiefni og skoteldarlagafrumvarp
141A182 aframkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslufyrirspurn til skrifl. svars
141A181 akjör öryrkjafyrirspurn til skrifl. svars
141A180 a ekosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
141A179 a eumferðarlöglagafrumvarp
141A178 aeyðing lúpínu í Þórsmörkfyrirspurn
141A177 aMaastricht-skilyrði og upptaka evrufyrirspurn til skrifl. svars
141A176 a ehlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
141A175 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
141A174 a emillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
141A173 a elögreglulöglagafrumvarp
141A172 atólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011--2022þingsályktunartillaga
141A171 afjögurra ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011--2014þingsályktunartillaga
141A170 a eúrskurðarnefndirfyrirspurn til skrifl. svars
141A169 aúrskurðarnefndirfyrirspurn til skrifl. svars
141A168 aúrskurðarnefndirfyrirspurn til skrifl. svars
141A167 aúrskurðarnefndirfyrirspurn til skrifl. svars
141A166 aúrskurðarnefndirfyrirspurn til skrifl. svars
141A165 aúrskurðarnefndirfyrirspurn til skrifl. svars
141A164 aúrskurðarnefndirfyrirspurn til skrifl. svars
141A163 aúrskurðarnefndirfyrirspurn til skrifl. svars
141A162 aByggðastofnunlagafrumvarp
141A161 a eframkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraðilagafrumvarp
141A160 ayfirfærsla heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélagaþingsályktunartillaga
141A159 amerkingar, rekjanleiki og innflutningur erfðabreyttra matvæla og erfðabreytts fóðursfyrirspurn til skrifl. svars
141A158 avarðveisla íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formiþingsályktunartillaga
141A157 akennsla í næringarfræðifyrirspurn
141A156 askólatannlækningarfyrirspurn
141A155 a esamningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsinslagafrumvarp
141A154 a emótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttumþingsályktunartillaga
141A153 afjáraukalög 2012lagafrumvarp
141A152 a ejafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilumþingsályktunartillaga
141A151 a esala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjumlagafrumvarp
141A150 a eskiptileigusamningar fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl.lagafrumvarp
141A149 askipulagslöglagafrumvarp
141A148 a esauðfjárveikivarnagirðingarfyrirspurn til skrifl. svars
141A147 ahúsakostur Listaháskóla Íslandsfyrirspurn
141A146 aflutningur málaflokks fatlaðs fólksfyrirspurn
141A145 a esjúkratryggingar og lyfjalöglagafrumvarp
141A144 aNáttúruminjasafn Íslandsfyrirspurn
141A143 alokun E-deildar sjúkrahússins á Akranesifyrirspurn til skrifl. svars
141A142 atækjakostur á Landspítalanumfyrirspurn til skrifl. svars
141A141 astrandsiglingarfyrirspurn
141A140 atjón af fjölgun refafyrirspurn
141A139 afæðuöryggifyrirspurn
141A138 aVegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumálalagafrumvarp
141A137 a eskaðsemisábyrgðlagafrumvarp
141A136 akostnaður við íþróttaiðkun landsbyggðarfólksfyrirspurn
141A135 abreytingar á jafnréttislöggjöffyrirspurn
141A134 a eáfengislöglagafrumvarp
141A133 aFarsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumálalagafrumvarp
141A132 a eskráð trúfélöglagafrumvarp
141A131 a erannsókn samgönguslysalagafrumvarp
141A130 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
141A129 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
141A128 a eskipan ferðamálalagafrumvarp
141A127 asérmerking á vörum frá landtökubyggðumfyrirspurn
141A126 ahámarkshraði á Reykjanesbrautfyrirspurn
141A125 a estarfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
141A124 a elandflutningalöglagafrumvarp
141A123 aþýðing skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis á enskuþingsályktunartillaga
141A122 a efríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Kólumbíuþingsályktunartillaga
141A121 astuðningur við íslenska tónlistþingsályktunartillaga
141A120 a emiðstöð innanlandsflugslagafrumvarp
141A119 a emótun reglna um verkferla og hæfnismat við opinberar embættisveitingarþingsályktunartillaga
141A118 a ebreytingar á skattkerfi til að styrkja íslenskan hugverkaiðnaðþingsályktunartillaga
141A117 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
141A116 arannsókn á starfsemi lífeyrissjóðanna 1997--2011þingsályktunartillaga
141A115 a enauðungarsala o.fl.lagafrumvarp
141A114 aháskólanemar og námsstyrkirfyrirspurn
141A113 agistináttagjaldfyrirspurn
141A112 aátak í atvinnusköpun fyrir Suðurnesfyrirspurn til skrifl. svars
141A111 a eíþróttalöglagafrumvarp
141A110 a ebókmenntasjóður o.fl.lagafrumvarp
141A109 a ebókasafnalöglagafrumvarp
141A108 atekjuskatturlagafrumvarp
141A107 aundirritun og fullgilding Íslands á samningum Evrópuráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
141A106 a everðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðirlagafrumvarp
141A105 a eskattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnuþingsályktunartillaga
141A104 asamgöngumiðstöð í Vatnsmýrifyrirspurn
141A103 a einnheimtulöglagafrumvarp
141A102 a ehlutafélöglagafrumvarp
141A101 a eskattar og gjöldlagafrumvarp
141A100 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 115/2012 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
141A99 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2012 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
141A98 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 55/2012 um breytingu á XII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
141A97 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 101/2012 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginnþingsályktunartillaga
141A96 aafturköllun umsóknar Íslands um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
141A95 alífeyristökualdurfyrirspurn
141A94 a eársreikningarlagafrumvarp
141A93 a ebókhaldlagafrumvarp
141A92 a eöryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfumlagafrumvarp
141A91 akostnaður við landsdómsmál gegn Geir H. Haardefyrirspurn til skrifl. svars
141A90 aleyfisgjöld og frjáls og opinn hugbúnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
141A89 a evernd og orkunýting landsvæðaþingsályktunartillaga
141A88 a eefnalöglagafrumvarp
141A87 a emat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
141A86 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
141A85 aorloflagafrumvarp
141A84 a ebreytt framtíðarskipan refaveiða á Íslandiþingsályktunartillaga
141A83 a egagnger endurskoðun á skipulagi og forsendum hvalveiðaþingsályktunartillaga
141A82 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
141A81 a ejöfnun húshitunarkostnaðar og flutningskostnaðar á raforku á landsvísuþingsályktunartillaga
141A80 a emálefni barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskunþingsályktunartillaga
141A79 aHagavatnsvirkjunþingsályktunartillaga
141A78 aþróun vaxtakostnaðar húsnæðislánafyrirspurn til skrifl. svars
141A77 aendurreikningur á lífeyrisgreiðslum frá almannatryggingumfyrirspurn til skrifl. svars
141A76 aþátttaka feðra í fæðingarorlofifyrirspurn til skrifl. svars
141A75 amálstefna Stjórnarráðsinsfyrirspurn
141A74 amálstefna í sveitarfélögumfyrirspurn
141A73 aendurupptaka mála fyrir Hæstaréttifyrirspurn til skrifl. svars
141A72 a eniðurfærsla lána til almenningsfyrirspurn til skrifl. svars
141A71 agreiðsla fasteignagjalda til sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
141A70 aframkvæmd þingsályktunar um flug til Grænlandsfyrirspurn
141A69 amatsáætlun vegna framkvæmda á Vestfjarðavegi 60fyrirspurn
141A68 aþjónustusamningur við löggilt ættleiðingarfélagfyrirspurn
141A67 a elækningatækilagafrumvarp
141A66 a eskyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirralagafrumvarp
141A65 a ebarnaverndarlöglagafrumvarp
141A64 a emálefni innflytjendalagafrumvarp
141A63 aþjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðarskipan fiskveiðistjórnarþingsályktunartillaga
141A62 a eaukin áhrif Íslands á ákvarðanir á vettvangi Evrópusamstarfsþingsályktunartillaga
141A61 aeftirlit Ríkisendurskoðunar með kostnaði við umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
141A60 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
141A59 amenntareikningarþingsályktunartillaga
141A58 aafsökunarbeiðni og greiðsla skaðabóta til iðkenda Falun Gongþingsályktunartillaga
141A57 a eformleg innleiðing fjármálaregluþingsályktunartillaga
141A56 aniðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan landsþingsályktunartillaga
141A55 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
141A54 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
141A53 aheilbrigðisþjónusta í heimabyggðþingsályktunartillaga
141A52 a erannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandiþingsályktunartillaga
141A51 a ebætt skattskilþingsályktunartillaga
141A50 arannsókn á einkavæðingu bankaþingsályktunartillaga
141A49 a ehúsaleigubæturlagafrumvarp
141A48 aolíugjald og kílómetragjaldlagafrumvarp
141A47 asnjómokstur í Árneshreppiþingsályktunartillaga
141A46 a evernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrumlagafrumvarp
141A45 agriðasvæði hvala í Faxaflóaþingsályktunartillaga
141A44 aaðgerðir til að efla og auðvelda póstverslunþingsályktunartillaga
141A43 ahöfuðborg Íslandsþingsályktunartillaga
141A42 amannvirki og brunavarnirlagafrumvarp
141A41 abyggðastefna fyrir allt landiðþingsályktunartillaga
141A40 a eendurskipulagning á lífeyrissjóðakerfinuþingsályktunartillaga
141A39 a eþjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkiðlagafrumvarp
141A38 aorkuöflun og orkunýting í Þingeyjarsýslumþingsályktunartillaga
141A37 arannsókn á athöfnum þingmanna í tengslum við búsáhaldabyltinguna í janúar 2009þingsályktunartillaga
141A36 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
141A35 a eskilgreining auðlindaþingsályktunartillaga
141A34 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
141A33 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
141A32 aupptaka gæðamerkisins ,,broskarlinn"þingsályktunartillaga
141A31 aaðgerðaáætlun um tóbaksvarnirþingsályktunartillaga
141A30 ahitaeiningamerkingar á skyndibitaþingsályktunartillaga
141A29 a eforvirkar rannsóknarheimildir lögregluþingsályktunartillaga
141A28 a eætlað samþykki við líffæragjafirþingsályktunartillaga
141A27 alagaskrifstofa Alþingislagafrumvarp
141A26 aíslenskur ríkisborgararétturlagafrumvarp
141A25 a eframkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslnalagafrumvarp
141A24 aþjóðaratkvæðagreiðsla um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsinsþingsályktunartillaga
141A23 a esamningsveðlagafrumvarp
141A22 a elegslímuflakkþingsályktunartillaga
141A21 aLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
141A20 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
141A19 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
141A18 aþingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaðurlagafrumvarp
141A17 aendurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landiþingsályktunartillaga
141A16 askipun rannsóknarnefndar um starfsemi lífeyrissjóðaþingsályktunartillaga
141A15 aeldgos ofan Hafnarfjarðarfyrirspurn til skrifl. svars
141A14 a esókn í atvinnumálumþingsályktunartillaga
141A13 amalbikun bílastæða við Reykjavíkurflugvöllfyrirspurn
141A12 a edómstólar o.fllagafrumvarp
141A11 asjóferðabækurfyrirspurn til skrifl. svars
141A10 a efjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskylda þeirralagafrumvarp
141A9 a eþak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxtalagafrumvarp
141A8 aframkvæmd þingsályktunar um olíu- og gasrannsóknirfyrirspurn til skrifl. svars
141A7 akosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
141A6 agerð hættumats og viðbragðsáætlana á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
141A5 a ealmenn niðurfærsla á verðtryggðum fasteignaveðlánum heimila og afnám verðtryggingarþingsályktunartillaga
141A4 a efrádráttur á tekjuskatti vegna afborgana af fasteignalánum einstaklingaþingsályktunartillaga
141A3 a everndar- og orkunýtingaráætlunlagafrumvarp
141A2 aþjóðhagsáætlun 2013 (skýrsla um efnahagsstefnu)skýrsla
141A1 a efjárlög 2013lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.