Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 143
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
143A617 afrestun á fundum Alþingis
143A616 a efrestun verkfallsaðgerða Flugvirkjafélags Íslands gegn Icelandairlagafrumvarp
143A615 anáttúruverndlagafrumvarp
143A614 aaðgengi handhafa rannsóknarheimilda að upplýsingumfyrirspurn til skrifl. svars
143A613 asamgöngusamningar við starfsmennfyrirspurn til skrifl. svars
143A612 aeftirlit með veiðum á hrefnu og langreyðifyrirspurn til skrifl. svars
143A611 ahaldlagning netþjónafyrirspurn til skrifl. svars
143A610 aáhrif Íslands á ákvarðanir á vettvangi Evrópusamstarfsfyrirspurn til skrifl. svars
143A609 asamningar við grunnskólakennarafyrirspurn til skrifl. svars
143A608 atekjuskatturlagafrumvarp
143A607 aráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekjur af gjöldum fyrir slík réttindiskýrsla
143A606 aafhending kjörskrárstofnafyrirspurn til skrifl. svars
143A605 ahjúskaparréttindi erlendra ríkisborgara og dvalarleyfifyrirspurn til skrifl. svars
143A604 amæling á gagnamagni í internetþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
143A603 astofnun hlutafélags um þátttöku íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemilagafrumvarp
143A602 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
143A601 araforkumálefniskýrsla
143A600 a efrestun verkfallsaðgerða Félags íslenskra atvinnuflugmanna gegn Icelandair ehf.lagafrumvarp
143A599 afrestun á fundum Alþingis
143A598 askipulagslöglagafrumvarp
143A597 aleiðir öryrkja til að sækja réttindi sín hjá opinberri stjórnsýslubeiðni um skýrslu
143A596 aafhending meðmælendalista frá framboðumfyrirspurn til skrifl. svars
143A595 askýrslur Ríkisendurskoðunar um fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins, undirbúning og uppfærslu þessálit nefndar um skýrslu
143A594 alánamál ríkissjóðs og vaxtagjöldfyrirspurn til skrifl. svars
143A593 agjaldeyrismállagafrumvarp
143A592 a eloftslagsmállagafrumvarp
143A591 askráning viðskiptasögu hjá fjármálastofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
143A590 aopnun sendibréfafyrirspurn til skrifl. svars
143A589 avernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðulagafrumvarp
143A588 aniðurrif aflagðra varnargirðingafyrirspurn til skrifl. svars
143A587 aupplýsingagjöf og reglugerð samkvæmt upplýsingalögumfyrirspurn til skrifl. svars
143A586 aþriðja mál í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
143A585 astimpilgjaldlagafrumvarp
143A584 avátryggingastarfsemilagafrumvarp
143A583 amálefni Útlendingastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
143A582 aþjónusta fyrir þolendur ofbeldisfyrirspurn til skrifl. svars
143A581 areglur um urriðaveiði í Þingvallavatnifyrirspurn til skrifl. svars
143A580 aheilbrigðiskostnaður og greiðsluþátttaka sjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
143A579 aupplýsingagjöf til Alþingis samkvæmt þingsályktun nr. 23/138fyrirspurn til skrifl. svars
143A578 asnjómokstur á Fjarðarheiðifyrirspurn
143A577 asamningur Evrópuráðsins um baráttu gegn ofbeldi gegn konumfyrirspurn til skrifl. svars
143A576 ahlutur karla í jafnréttismálumfyrirspurn til skrifl. svars
143A575 aframkvæmd samgönguáætlunar 2012skýrsla
143A574 agistirýmifyrirspurn til skrifl. svars
143A573 amóðurmálskennslafyrirspurn
143A572 aeftirfylgni með tilmælum ÖSE um framkvæmd kosninga á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
143A571 alokun Kristínarhúss og úrræði fyrir einstaklinga í vændifyrirspurn til skrifl. svars
143A570 abílaleigurfyrirspurn til skrifl. svars
143A569 aferðaþjónusta og tekjur ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
143A568 a eveiðigjöldlagafrumvarp
143A567 aívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandilagafrumvarp
143A566 astaðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2014þingsályktunartillaga
143A565 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
143A564 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2014þingsályktunartillaga
143A563 a eáhrif húsnæðisskuldalækkana á viðskiptaafgangfyrirspurn til skrifl. svars
143A562 aauðlegðarskatturfyrirspurn til skrifl. svars
143A561 amenntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskólalagafrumvarp
143A560 atollfrjáls útflutningur landbúnaðarafurðafyrirspurn
143A559 a etollfríðindi vegna kjötútflutningsfyrirspurn til skrifl. svars
143A558 aþingsköp Alþingis og rannsóknarnefndirlagafrumvarp
143A557 a evarnarlínur vegna sauðfjársjúkdómafyrirspurn til skrifl. svars
143A556 astofnun leigufélaga á vegum sveitarfélagaþingsályktunartillaga
143A555 ajákvæð hvatning til íslenskra matvælaframleiðenda um að draga úr umbúðanotkunþingsályktunartillaga
143A554 aheilsugæslustöðvar og heimilislæknarfyrirspurn til skrifl. svars
143A553 amenntun áfengis- og vímuvarnaráðgjafafyrirspurn til skrifl. svars
143A552 a esending sönnunargagna með tölvupóstifyrirspurn til skrifl. svars
143A551 atilskipun um varðveislu fjarskiptaupplýsingafyrirspurn
143A550 a eástæður hlerana frá ársbyrjun 2008fyrirspurn til skrifl. svars
143A549 avernd vöruheitafyrirspurn til skrifl. svars
143A548 aáhættumat vegna innflutnings búfjárfyrirspurn til skrifl. svars
143A547 afækkun stórgripasláturhúsafyrirspurn til skrifl. svars
143A546 averðþróun á lambakjöti og verð til bændafyrirspurn til skrifl. svars
143A545 afækkun sauðfjársláturhúsafyrirspurn til skrifl. svars
143A544 aefling virkniúrræða fyrir atvinnuleitendurþingsályktunartillaga
143A543 a egreiðslur erfingja ábyrgðarmanna af námslánumfyrirspurn til skrifl. svars
143A542 arannsóknir og vöktunarverkefni sem varða urriða í Efra-Sogifyrirspurn til skrifl. svars
143A541 ahvalveiðarfyrirspurn
143A540 avöktun í Þingvallavatni og Úlfljótsvatnifyrirspurn til skrifl. svars
143A539 ainnflutningur landbúnaðarafurðafyrirspurn
143A538 a esamningshagsmunir Finna og Íslendinga gagnvart Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
143A537 askýrsla um rannsókn á falli sparisjóðannafyrirspurn til skrifl. svars
143A536 afrestun verkfallsaðgerða á Herjólfi VElagafrumvarp
143A535 a eframkvæmd á úrskurðum kjararáðs vegna laga nr. 87/2009fyrirspurn til skrifl. svars
143A534 a eframkvæmd á úrskurðum kjararáðs vegna laga nr. 87/2009fyrirspurn til skrifl. svars
143A533 aframkvæmd á úrskurðum kjararáðs vegna laga nr. 87/2009fyrirspurn til skrifl. svars
143A532 aframkvæmd á úrskurðum kjararáðs vegna laga nr. 87/2009fyrirspurn til skrifl. svars
143A531 a eframkvæmd á úrskurðum kjararáðs vegna laga nr. 87/2009fyrirspurn til skrifl. svars
143A530 a eframkvæmd á úrskurðum kjararáðs vegna laga nr. 87/2009fyrirspurn til skrifl. svars
143A529 a eframkvæmd á úrskurðum kjararáðs vegna laga nr. 87/2009fyrirspurn til skrifl. svars
143A528 amillilandaflug um Vestmannaeyja- og Ísafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
143A527 asamningsgerð, umboð og ógildir löggerningarlagafrumvarp
143A526 askipan ferðamálalagafrumvarp
143A525 ahúsaleigubæturlagafrumvarp
143A524 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
143A523 aumboðsmaður skuldaralagafrumvarp
143A522 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
143A521 ahúsnæðislán í erlendum gjaldmiðlifyrirspurn til skrifl. svars
143A520 aflutningur netöryggissveitar til ríkislögreglustjóralagafrumvarp
143A519 agerð sáttmála um verndun friðhelgi einkalífs í stafrænum miðlumþingsályktunartillaga
143A518 amat á heildarhagsmunum vegna hvalveiðaþingsályktunartillaga
143A517 amálefni innflytjendalagafrumvarp
143A516 afrjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisinslagafrumvarp
143A515 avarnir gegn gróðureldumlagafrumvarp
143A514 asjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá o.fl.lagafrumvarp
143A513 asamstarf um fjármögnun björgunarviðbúnaðar á norðurslóðumþingsályktunartillaga
143A512 a eskipulagslöglagafrumvarp
143A511 aáætlun um vernd og orkunýtingu landsvæðaþingsályktunartillaga
143A510 ahlutafélög o.fl.lagafrumvarp
143A509 atekjuskattur o.fl.lagafrumvarp
143A508 a eopinber fjármállagafrumvarp
143A507 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
143A506 avörugjaldlagafrumvarp
143A505 ageðheilbrigðisþjónusta fyrir börn, unglinga og fjölskyldur þeirraþingsályktunartillaga
143A504 alögbinding lágmarkslaunalagafrumvarp
143A503 aniðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan landsþingsályktunartillaga
143A502 avistkerfi fyrir hagnýtingu internetsins og réttindavernd netnotendaþingsályktunartillaga
143A501 aspilahallirlagafrumvarp
143A500 aopinn aðgangur að fjárhagsupplýsingum hins opinberaþingsályktunartillaga
143A499 afiskvegur í Efra-Sogþingsályktunartillaga
143A498 aalmannatryggingarlagafrumvarp
143A497 afjölmiðlarlagafrumvarp
143A496 aleiga skráningarskyldra ökutækjalagafrumvarp
143A495 a efjögurra ára samgönguáætlun 2013--2016þingsályktunartillaga
143A494 aVegagerðin og verkefnið Ísland allt áriðfyrirspurn til skrifl. svars
143A493 a eráðstöfun fjár sem rann til menningarsamninga landshlutafyrirspurn til skrifl. svars
143A492 aheimild til gjaldtöku á náttúruverndarsvæðumfyrirspurn til skrifl. svars
143A491 aaðgangur að sjúkraskrámfyrirspurn til skrifl. svars
143A490 askipulag heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
143A489 anefnd um löggjöf á sviði sjávarspendýrafyrirspurn til skrifl. svars
143A488 a eríkisendurskoðandi og ríkisendurskoðunlagafrumvarp
143A487 a eendurskoðun á virðisaukaskattsumhverfi íþróttahreyfingarinnarþingsályktunartillaga
143A486 aevrópsk samstarfsráð í fyrirtækjumlagafrumvarp
143A485 a eleiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlánalagafrumvarp
143A484 a eséreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðarlagafrumvarp
143A483 avegalöglagafrumvarp
143A482 aÁbyrgðasjóður launalagafrumvarp
143A481 a eörnefnilagafrumvarp
143A480 abóluefni gegn kregðufyrirspurn til skrifl. svars
143A479 adýralæknaþjónusta í dreifðum byggðumfyrirspurn
143A478 amakrílgöngur í íslenskri lögsögufyrirspurn til skrifl. svars
143A477 aLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
143A476 a eaðlögun að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
143A475 aaðlögun að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
143A474 askýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóð o.fl.álit nefndar um skýrslu
143A473 a eland sem ríkið leigir sveitarfélögumfyrirspurn til skrifl. svars
143A472 a eökunámfyrirspurn til skrifl. svars
143A471 a eHvalfjarðargöngfyrirspurn til skrifl. svars
143A470 aHéðinsfjarðargöng og Múlagöngfyrirspurn
143A469 aSiglufjarðarvegur og jarðgöngfyrirspurn
143A468 asamningar velferðarráðuneytisins um heilbrigðis- og öldrunarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
143A467 a emat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
143A466 afækkun svartfuglsfyrirspurn
143A465 akortaupplýsingarfyrirspurn
143A464 alandsskipulagsstefnafyrirspurn
143A463 agæsir og álftirfyrirspurn
143A462 abreyting á reglugerð nr. 785/1999fyrirspurn
143A461 astaða sóknaráætlunar skapandi greinafyrirspurn
143A460 alækkun höfuðstóls verðtryggðra fasteignalánafyrirspurn
143A459 askuldir heimilannafyrirspurn til skrifl. svars
143A458 afríverslunarsamningur við Japanþingsályktunartillaga
143A457 akostnaður vegna ráðgjafarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
143A456 akostnaður vegna ráðgjafarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
143A455 akostnaður velferðarráðuneytisins vegna ráðgjafarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
143A454 akostnaður atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins vegna ráðgjafarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
143A453 a ekostnaður vegna ráðgjafarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
143A452 akostnaður vegna ráðgjafarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
143A451 akostnaður vegna ráðgjafarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
143A450 akostnaður vegna ráðgjafarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
143A449 alosun gróðurhúsalofttegundafyrirspurn
143A448 aeinkavæðing ríkiseignafyrirspurn
143A447 a eferðakostnaður ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
143A446 aferðakostnaður ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
143A445 a eferðakostnaður velferðarráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
143A444 a eferðakostnaður atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
143A443 a eferðakostnaður ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
143A442 a eferðakostnaður ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
143A441 aferðakostnaður ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
143A440 aferðakostnaður ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
143A439 a estarfsemi Landhelgisgæslunnar og sjúkraflugfyrirspurn til skrifl. svars
143A438 a efriðhelgi einkalífs í stafrænum heimifyrirspurn til skrifl. svars
143A437 asamkeppnishindranir í fiskvinnslufyrirspurn
143A436 aaðlögun að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
143A435 aaðlögun að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
143A434 aaðlögun að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
143A433 aaðlögun að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
143A432 a eaðlögun að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
143A431 aaðlögun að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
143A430 a eaðlögun að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
143A429 aaðlögun að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
143A428 a elaun og hlunnindi vegna aðildarviðræðna við Evrópusambandiðfyrirspurn til skrifl. svars
143A427 a egreiðsla opinberra gjalda á starfssvæði Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf.fyrirspurn til skrifl. svars
143A426 a efjármálastöðugleikaráðlagafrumvarp
143A425 afélagsvísarfyrirspurn
143A424 aendurskoðun á rekstrarformi háskóla og framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
143A423 a eúttekt á netöryggi almenningsfyrirspurn til skrifl. svars
143A422 aVatnajökulsþjóðgarðurfyrirspurn
143A421 ahúsnæðismál Listaháskóla Íslandsfyrirspurn
143A420 arekstrarform heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
143A419 afréttaflutningur Ríkisútvarpsins af málum tengdum Evrópusambandinufyrirspurn
143A418 autanríkis- og alþjóðamálskýrsla
143A417 a estaða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnarlagafrumvarp
143A416 akönnun á réttarstöðu með tilliti til gjaldtöku við náttúruvættiþingsályktunartillaga
143A415 aalþjóðlegur dagur lýðræðisþingsályktunartillaga
143A414 a eefling tónlistarnámslagafrumvarp
143A413 a eSöfnunarsjóður lífeyrisréttindalagafrumvarp
143A412 asóknaráætlun landshlutafyrirspurn til skrifl. svars
143A411 abarnabæturfyrirspurn
143A410 auppsagnir starfsmanna ráðuneytisins og starfslið ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
143A409 auppsagnir starfsmanna ráðuneytisins og starfslið ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
143A408 a euppsagnir starfsmanna velferðarráðuneytisins og starfslið ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
143A407 auppsagnir starfsmanna atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og starfslið ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
143A406 a euppsagnir starfsmanna ráðuneytisins og starfslið ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
143A405 auppsagnir starfsmanna ráðuneytisins og starfslið ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
143A404 auppsagnir starfsmanna ráðuneytisins og starfslið ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
143A403 auppsagnir starfsmanna ráðuneytisins og starfslið ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
143A402 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
143A401 aleiðbeiningarskylda Tryggingastofnunarfyrirspurn
143A400 aframtíðarfyrirkomulag innanlandsflugsfyrirspurn
143A399 astuðningur við listdansnámfyrirspurn
143A398 aNorræna ráðherranefndin 2013skýrsla
143A397 aafnám verðtryggingarfyrirspurn til skrifl. svars
143A396 aDettifossvegurfyrirspurn
143A395 a egjafsóknfyrirspurn til skrifl. svars
143A394 ahúsakostur Landspítalansfyrirspurn
143A393 a eríkisborgararéttur erlendra makafyrirspurn til skrifl. svars
143A392 a efjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
143A391 aniðurfelling bóta almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
143A390 astyrkveitingar til menningarminjafyrirspurn til skrifl. svars
143A389 askýrsla Ríkisendurskoðunar um Þjóðskrá Íslandsálit nefndar um skýrslu
143A388 asamstarf á norðurskautssvæðinu og staða Íslandsfyrirspurn
143A387 aatvinnumálfyrirspurn
143A386 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
143A385 aafnám gjaldeyrishaftafyrirspurn til skrifl. svars
143A384 astuðningur við dæmda menn erlendis utan fangelsisfyrirspurn
143A383 a eútgjöld vegna almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
143A382 abyggingar á öryggissvæði Keflavíkurflugvallarfyrirspurn til skrifl. svars
143A381 a eumfang netverslunarfyrirspurn til skrifl. svars
143A380 aframhaldsskólarlagafrumvarp
143A379 aaðgengi fatlaðs fólks að kirkjum og safnaðarheimilumfyrirspurn
143A378 a eheilbrigðisstarfsmennlagafrumvarp
143A377 alokafjárlög 2012lagafrumvarp
143A376 a elosun og móttaka úrgangs frá skipumlagafrumvarp
143A375 a esmáþörungaverksmiðja Algalífs Iceland ehf. á Reykjanesilagafrumvarp
143A374 anorðurskautsmál 2013skýrsla
143A373 a eendurskoðendurlagafrumvarp
143A372 aveiðigjöldlagafrumvarp
143A371 aNATO-þingið 2013skýrsla
143A370 anorrænt samstarf 2013skýrsla
143A369 akoltrefjaframleiðsla á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
143A368 aafstaða þingmanna við atkvæðagreiðslu um umsókn um aðild Íslands að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
143A367 avetrarþjónusta Vegagerðarinnarfyrirspurn
143A366 alandvarslafyrirspurn til skrifl. svars
143A365 aAlþjóðaþingmannasambandið 2013skýrsla
143A364 a efjárreiður stofnana og rannsóknarsetra sem heyra undir Félagsvísindastofnun Háskóla Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
143A363 arekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
143A362 arekjanleiki í tölvukerfum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
143A361 a erekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins, ríkisskattstjóra, yfirskattanefndar og Fjármálaeftirlitsinsfyrirspurn til skrifl. svars
143A360 arekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
143A359 aframkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslnalagafrumvarp
143A358 aVestnorræna ráðið 2013skýrsla
143A357 aÖSE-þingið 2013skýrsla
143A356 aEvrópuráðsþingið 2013skýrsla
143A355 arammasamningar Sjúkratrygginga Íslands við sérgreinalækna og sjúkraþjálfarafyrirspurn til skrifl. svars
143A354 astofnun áburðarverksmiðjuþingsályktunartillaga
143A353 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
143A352 a eformlegt hlé á aðildarviðræðum Íslands og Evrópusambandsins og þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræðurnarþingsályktunartillaga
143A351 a elögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytendalagafrumvarp
143A350 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 158/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
143A349 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 226/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
143A348 amótmæli gegn ofsóknum gegn samkynhneigðum í Úgandaþingsályktunartillaga
143A347 astuðningur við mæður og börn í Afríkufyrirspurn til skrifl. svars
143A346 aættleiðingarfyrirspurn til skrifl. svars
143A345 atollvernd landbúnaðarvarafyrirspurn til skrifl. svars
143A344 a eráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandiðþingsályktunartillaga
143A343 aFríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2013skýrsla
143A342 amálefni aldraðralagafrumvarp
143A341 askipan opinberra framkvæmdalagafrumvarp
143A340 a eumsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til bakaþingsályktunartillaga
143A339 askýrsla um rannsókn á falli sparisjóðannafyrirspurn til skrifl. svars
143A338 a egreiðsludráttur í verslunarviðskiptumlagafrumvarp
143A337 aSundabrautþingsályktunartillaga
143A336 aundirbúningur að hönnun og stækkun Þorlákshafnarþingsályktunartillaga
143A335 a emótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneysluþingsályktunartillaga
143A334 amillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
143A333 adómsmál gegn íslenska ríkinufyrirspurn til skrifl. svars
143A332 agreiðsluþátttaka, hjálpartæki og þjálfunfyrirspurn til skrifl. svars
143A331 aáætlunarferðir milli lands og Vestmannaeyjafyrirspurn til skrifl. svars
143A330 aútboð seinni áfanga Dettifossvegarþingsályktunartillaga
143A329 a efríverslunarsamningur EFTA og Bosníu og Hersegóvínu og landbúnaðarsamningur sömu ríkjaþingsályktunartillaga
143A328 a efríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Lýðveldisins Kostaríka og Lýðveldisins Panamaþingsályktunartillaga
143A327 a efríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Kólumbíuþingsályktunartillaga
143A326 ainnflutningur frá þróunarsamvinnuríkjum Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
143A325 asnjómokstur á Vestfjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
143A324 a eskattlagning á innanlandsflugfyrirspurn til skrifl. svars
143A323 a eafskriftir í fjármálakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
143A322 a eöfugur samruni lögaðilafyrirspurn til skrifl. svars
143A321 avegaframkvæmdir á Ströndumfyrirspurn til skrifl. svars
143A320 aaðildarviðræður við Evrópusambandiðskýrsla
143A319 a efiskeldilagafrumvarp
143A318 aaðstoð við sýrlenska flóttamennþingsályktunartillaga
143A317 aheilbrigðisstofnanir á Vestfjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
143A316 a efjárhagslegar tryggingarráðstafanirlagafrumvarp
143A315 a egjaldskrárlækkanir o.fl.lagafrumvarp
143A314 ahagkvæmni lestarsamgangnaþingsályktunartillaga
143A313 aHornafjarðarhöfnfyrirspurn til skrifl. svars
143A312 aKeflavíkurflugvöllur, aðgengi og atvinnuuppbyggingfyrirspurn til skrifl. svars
143A311 askipulögð leit að krabbameini í ristlifyrirspurn til skrifl. svars
143A310 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
143A309 askilgreining auðlindaþingsályktunartillaga
143A308 a eflugfargjöld innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
143A307 asjúkraflugfyrirspurn til skrifl. svars
143A306 a emarkaðar tekjur ríkissjóðslagafrumvarp
143A305 a enauðungarsölur á fasteignumfyrirspurn til skrifl. svars
143A304 alosunarheimildir gróðurhúsalofttegundafyrirspurn til skrifl. svars
143A303 aþjónustusamningar við veitendur heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
143A302 afegrunar- og lýtaaðgerðir á kynfærum kvennafyrirspurn til skrifl. svars
143A301 auppsagnir starfsmanna Stjórnarráðs Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
143A300 a eskattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnuþingsályktunartillaga
143A299 aaðgerðir á kvennadeildum sjúkrahúsannafyrirspurn til skrifl. svars
143A298 akostnaður við störf sérfræðingahóps um afnám verðtryggingar af neytendalánumfyrirspurn til skrifl. svars
143A297 a etillögur starfshóps um póstverslunfyrirspurn til skrifl. svars
143A296 afriðlandsmörk Þjórsárverafyrirspurn til skrifl. svars
143A295 a egögn um hælisleitandafyrirspurn til skrifl. svars
143A294 a eaðgerðir í þágu lækningar við mænuskaðaþingsályktunartillaga
143A293 arannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorkuþingsályktunartillaga
143A292 aafsökunarbeiðni og greiðsla skaðabóta til iðkenda Falun Gongþingsályktunartillaga
143A291 ahvalamjölfyrirspurn til skrifl. svars
143A290 aferðalög forseta Íslands og maka hansfyrirspurn til skrifl. svars
143A289 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
143A288 asamningur um þátttöku Króatíu á Evrópska efnahagssvæðinulagafrumvarp
143A287 a eferðaþjónusta fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
143A286 askýrsla Ríkisendurskoðunar um reiknilíkan heilbrigðisstofnana á landsbyggðinniálit nefndar um skýrslu
143A285 askýrsla Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga janúar--júní 2013álit nefndar um skýrslu
143A284 a eumferðarlöglagafrumvarp
143A283 a erannsóknir og saksókn í efnahagsbrotamálumskýrsla
143A282 a evernd, velferð og veiðar villtra fugla og spendýraþingsályktunartillaga
143A281 akyrrsetning, lögbann o.fl.lagafrumvarp
143A280 amenningarminjar og græna hagkerfiðfyrirspurn til skrifl. svars
143A279 a evinnumarkaðsúrræðifyrirspurn til skrifl. svars
143A278 aráðstöfun fjármuna til vistvænna starfa og græna hagkerfisinsfyrirspurn til skrifl. svars
143A277 a eendurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landiþingsályktunartillaga
143A276 a ekaup ríkisins á Grímsstöðum á Fjöllumþingsályktunartillaga
143A275 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 164/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
143A274 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
143A273 ahöfuðstólslækkun verðtryggðra húsnæðislánabeiðni um skýrslu
143A272 anýsköpunarfyrirtækifyrirspurn til skrifl. svars
143A271 alagaskrifstofa Alþingislagafrumvarp
143A270 abótasvikfyrirspurn til skrifl. svars
143A269 a eskattsvikfyrirspurn til skrifl. svars
143A268 a eaðgerðaáætlun um notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækniþingsályktunartillaga
143A267 a esóknaráætlun skapandi greina til þriggja áraþingsályktunartillaga
143A266 a eráðstafanir gegn málverkafölsunumþingsályktunartillaga
143A265 atekjuskatturlagafrumvarp
143A264 avernd afhjúpendafyrirspurn
143A263 aDrómi hf.beiðni um skýrslu
143A262 a erannsóknir akademískra starfsmanna háskólafyrirspurn til skrifl. svars
143A261 afjármögnun öryggissveita í Írakfyrirspurn til skrifl. svars
143A260 apeningaþvætti í íslensku bönkunumfyrirspurn til skrifl. svars
143A259 aóskjalfest fjármagn frá Rússlandifyrirspurn til skrifl. svars
143A258 a ekaup Íslendinga á stórfyrirtækjum í Danmörkufyrirspurn til skrifl. svars
143A257 arannsókn á tengslum rússneskra aðila við íslenska bankafyrirspurn til skrifl. svars
143A256 a estefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017þingsályktunartillaga
143A255 arekstur Dróma hf. o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
143A254 aFjármálaeftirlitið og starfsemi Dróma hf.fyrirspurn til skrifl. svars
143A253 astofnun Dróma hf. og ráðstöfun eigna og réttinda SPRONfyrirspurn til skrifl. svars
143A252 amillilandaflugfyrirspurn til skrifl. svars
143A251 a elögreglulöglagafrumvarp
143A250 a eframkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraðilagafrumvarp
143A249 a eútlendingarlagafrumvarp
143A248 afrestun á fundum Alþingis
143A247 astarf samhæfingarnefndar um siðferðileg viðmið fyrir stjórnsýslunaskýrsla
143A246 a eopinber skjalasöfnlagafrumvarp
143A245 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
143A244 asjúkraflutningarfyrirspurn til skrifl. svars
143A243 asóknargjöldfyrirspurn til skrifl. svars
143A242 akirkjujarðir o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
143A241 a eíslenskir starfsmenn sendiráða og tryggingagjaldfyrirspurn til skrifl. svars
143A240 a ehvalveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
143A239 askýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2012álit nefndar um skýrslu
143A238 a egreiðslur yfir landamæri í evrumlagafrumvarp
143A237 a ejöfnun kostnaðar við dreifingu raforkulagafrumvarp
143A236 a esala fasteigna og skipalagafrumvarp
143A235 a eOrkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnislagafrumvarp
143A234 a ehafnalöglagafrumvarp
143A233 a efjárhagsaðstoð vegna gjaldþrotaskiptalagafrumvarp
143A232 a enauðungarsalalagafrumvarp
143A231 aríkisstarfsmennfyrirspurn til skrifl. svars
143A230 aleiðrétting á lífeyrisgreiðslum til öryrkja og ellilífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
143A229 anýfjárfestingar á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
143A228 a eviðbótarbókun við samning um tölvubrotþingsályktunartillaga
143A227 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 113/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
143A226 askýrsla Ríkisendurskoðunar um stofnanir sem þjóna einstaklingum með skerta færniálit nefndar um skýrslu
143A225 askuldir og vaxtagjöld ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
143A224 ahópuppsagnirfyrirspurn til skrifl. svars
143A223 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
143A222 a elyfjalöglagafrumvarp
143A221 a esiglingavernd o.fl.lagafrumvarp
143A220 aopinber innkauplagafrumvarp
143A219 atillögur ríkisstjórnarinnar til að lækka höfuðstól verðtryggðra húsnæðislánafyrirspurn til skrifl. svars
143A218 a eopinberar byggingarfyrirspurn til skrifl. svars
143A217 a eskipulags- og mannvirkjamál á Reykjavíkurflugvellilagafrumvarp
143A216 a eáhættumat vegna ferðamennskuþingsályktunartillaga
143A215 a emeðhöndlun úrgangslagafrumvarp
143A214 aloftslagsmállagafrumvarp
143A213 a efærsla eftirlits með rafföngum til Mannvirkjastofnunarlagafrumvarp
143A212 a eumferðarljósamerkingar á matvæliþingsályktunartillaga
143A211 a eefling skógræktar sem atvinnuvegarþingsályktunartillaga
143A210 a evelferð dýralagafrumvarp
143A209 aendurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landilagafrumvarp
143A208 a ekostnaður við uppfærslu tekjuviðmiða vegna uppbóta á lífeyrifyrirspurn til skrifl. svars
143A207 alöggjöf og starfsskrá félagsmiðstöðvaþingsályktunartillaga
143A206 a eframferði kínverskra yfirvalda gagnvart tíbesku þjóðinniþingsályktunartillaga
143A205 a etollalög o.fl.lagafrumvarp
143A204 a etekjuskatturlagafrumvarp
143A203 a eháhraðanettengingar í dreifbýliþingsályktunartillaga
143A202 a eflutningur stjórnsýslu um málefni hreindýraþingsályktunartillaga
143A201 adómstólarlagafrumvarp
143A200 a emannanöfnlagafrumvarp
143A199 afjáraukalög 2013lagafrumvarp
143A198 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
143A197 a eseinkun klukkunnar og bjartari morgnarþingsályktunartillaga
143A196 a evarðveisla menningararfleifðar á stafrænu formiþingsályktunartillaga
143A195 a emótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttumþingsályktunartillaga
143A194 aRíkisútvarpið og heyrnarskertirfyrirspurn
143A193 aDýrafjarðargöng og samgönguáætlunfyrirspurn til skrifl. svars
143A192 atóbaksvarnirfyrirspurn til skrifl. svars
143A191 amakrílkvótifyrirspurn til skrifl. svars
143A190 aaldursmörk heilbrigðisstarfsmanna sem reka eigin starfsstofufyrirspurn
143A189 a everðbréfaviðskipti og kauphallirlagafrumvarp
143A188 astöðvun á nauðungarsölumfyrirspurn til skrifl. svars
143A187 a evisthönnun vöru sem notar orkulagafrumvarp
143A186 a ebarnaverndarlöglagafrumvarp
143A185 a emálefni aldraðralagafrumvarp
143A184 amillilandaflugfyrirspurn til skrifl. svars
143A183 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
143A182 a ehert viðurlög við ölvunar- og vímuefnaakstriþingsályktunartillaga
143A181 afyrirhuguð hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustufyrirspurn
143A180 aveðurfarsrannsóknir og markáætlunfyrirspurn
143A179 a etollalög og vörugjaldlagafrumvarp
143A178 a eOrkuveita Reykjavíkurlagafrumvarp
143A177 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
143A176 a ejöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
143A175 a etekjuskatturlagafrumvarp
143A174 aHús íslenskra fræðafyrirspurn
143A173 agagnagrunnur á heilbrigðissviðifyrirspurn
143A172 aúranvinnsla á Grænlandifyrirspurn
143A171 aframkvæmd skólastarfs í grunnskólum skólaárin 2007--2008, 2008--2009 og 2009--2010skýrsla
143A170 a etekjur ríkissjóðs af hverjum ferðamannifyrirspurn til skrifl. svars
143A169 a estofnun Hofsjökulsþjóðgarðsþingsályktunartillaga
143A168 a evátryggingastarfsemi og miðlun vátryggingalagafrumvarp
143A167 a enáttúruverndlagafrumvarp
143A166 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
143A165 a eLandsvirkjunlagafrumvarp
143A164 a esvæðisbundin flutningsjöfnunlagafrumvarp
143A163 a efrestun á innheimtuaðgerðum og nauðungarsölumþingsályktunartillaga
143A162 a eskilmálabreytingar á skuldabréfi ríkissjóðs til Seðlabanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
143A161 a eflutningur verkefna frá innanríkisráðuneytinu til sýslumannsembættalagafrumvarp
143A160 a elífsýnasöfnlagafrumvarp
143A159 a evísindarannsóknir á heilbrigðissviðilagafrumvarp
143A158 a eaðgerðir til að draga úr reglubyrði atvinnulífsins og efla samkeppnilagafrumvarp
143A157 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
143A156 a everslun með áfengi og tóbaklagafrumvarp
143A155 asamningsmarkmið í aðildarviðræðum við Evrópusambandiðfyrirspurn til skrifl. svars
143A154 atengivegir og einbreiðar brýrfyrirspurn
143A153 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
143A152 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
143A151 ainnheimta dómsektafyrirspurn
143A150 a enauðungarsalalagafrumvarp
143A149 aundanþágur frá gildissviði upplýsingalagafyrirspurn til skrifl. svars
143A148 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
143A147 a ehúsaleigubæturlagafrumvarp
143A146 asíldarútvegsnefnd og sjóðir í þágu síldarútvegsinslagafrumvarp
143A145 ameðferð og framkvæmd ályktana Alþingis 2012skýrsla
143A144 a ealmannatryggingar, málefni aldraðra og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
143A143 aábending Ríkisendurskoðunar um þjónustusamninga við öldrunarheimiliálit nefndar um skýrslu
143A142 aAtvinnuleysistryggingasjóður og félagsleg aðstoðfyrirspurn til skrifl. svars
143A141 alóðarleigusamningar innan þjóðgarðsins á Þingvöllumfyrirspurn til skrifl. svars
143A140 a eeftirlit með fóðri, áburði og sáðvörulagafrumvarp
143A139 a edýrasjúkdómar og varnir gegn þeimlagafrumvarp
143A138 a ejöfnun á flutningskostnaði olíuvaralagafrumvarp
143A137 a etollalöglagafrumvarp
143A136 a eútlendingarþingsályktunartillaga
143A135 askipulag hreindýraveiðafyrirspurn
143A134 aeign Byggðastofnunar á Breiðdalsvíkfyrirspurn
143A133 askipting tekna af hreindýraveiðileyfumfyrirspurn til skrifl. svars
143A132 a everslanaskrár, firmu og prókúruumboð, sameignarfélög og fyrirtækjaskrálagafrumvarp
143A131 aSaurbær í Eyjafirðifyrirspurn
143A130 alöggæsla í Fjallabyggð og Dalvíkurbyggðfyrirspurn
143A129 aHúsavíkurflugvöllurfyrirspurn
143A128 aríkisstyrkt flugfyrirspurn
143A127 aflugrekstrarleyfifyrirspurn til skrifl. svars
143A126 ageðheilbrigðisþjónusta við börn á Norður- og Austurlandifyrirspurn til skrifl. svars
143A125 agjaldtaka fyrir heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
143A124 anám erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
143A123 aáhrif Íslands á ákvarðanir á vettvangi Evrópusamstarfsfyrirspurn
143A122 a elandsnet ferðaleiðaþingsályktunartillaga
143A121 a eatvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
143A120 a emat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
143A119 a ebætt ímynd Alþingis á samfélagsmiðlumþingsályktunartillaga
143A118 aheilbrigðisþjónusta við fangafyrirspurn til skrifl. svars
143A117 aafplánunfyrirspurn til skrifl. svars
143A116 atvöfalt lögheimilifyrirspurn til skrifl. svars
143A115 abótasvik í almannatryggingakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
143A114 aupplýsingalöglagafrumvarp
143A113 anauðungarsölurfyrirspurn til skrifl. svars
143A112 a elæknisfræðinámfyrirspurn til skrifl. svars
143A111 avaxtakostnaður ríkissjóðs af erlendum lánumfyrirspurn til skrifl. svars
143A110 a ematvælilagafrumvarp
143A109 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
143A108 aframhaldsskóladeildirfyrirspurn
143A107 a eátak til atvinnuuppbyggingar í Austur-Húnavatnssýsluþingsályktunartillaga
143A106 araforkustrengur til Evrópuþingsályktunartillaga
143A105 aúttekt á stöðu viðræðna við Evrópusambandiðfyrirspurn til skrifl. svars
143A104 a etekjur ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
143A103 a eumbótasjóður opinberra byggingaþingsályktunartillaga
143A102 a ekönnun á hagkvæmni þess að draga úr plastpokanotkunþingsályktunartillaga
143A101 astarfshópar og samráð um meðhöndlun úrgangsfyrirspurn til skrifl. svars
143A100 alandsáætlun um meðhöndlun úrgangsfyrirspurn til skrifl. svars
143A99 aDettifossvegurfyrirspurn
143A98 ahjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
143A97 a eveiting rekstrarleyfa fyrir veitingastaðiþingsályktunartillaga
143A96 a emyglusveppur og tjón af völdum hansþingsályktunartillaga
143A95 a ehollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
143A94 a eNeytendastofa og talsmaður neytendalagafrumvarp
143A93 adómstólarlagafrumvarp
143A92 a eskiptileigusamningar fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl.lagafrumvarp
143A91 a eskaðsemisábyrgðlagafrumvarp
143A90 ameðferð sakamálalagafrumvarp
143A89 a emótun geðheilbrigðisstefnu og aðgerðaáætlunarþingsályktunartillaga
143A88 a estuðningur við sjálfsákvörðunarrétt íbúa Vestur-Saharaþingsályktunartillaga
143A87 ahúsnæði St. Jósefsspítalafyrirspurn
143A86 a eþjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkiðlagafrumvarp
143A85 astaða friðlýsingar á svæðum og virkjunarkostum í verndarflokkifyrirspurn til skrifl. svars
143A84 asjúkraflugfyrirspurn til skrifl. svars
143A83 aúthlutunarhlutfall Rannsóknasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
143A82 afjöldi iðnnema og námslok þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
143A81 agrundvöllur hækkunar skrásetningargjalda opinberra háskólafyrirspurn til skrifl. svars
143A80 akvartanir og athugasemdir við störf lögreglunnarfyrirspurn til skrifl. svars
143A79 agirðingamál Vegagerðarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
143A78 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 129/2013 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
143A77 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 94/2013 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
143A76 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 86/2013 um breytingu á XII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
143A75 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 45/2013 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
143A74 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 181/2012 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
143A73 a efríverslunarsamningur Íslands og Kínaþingsályktunartillaga
143A72 a ehúsaleigubæturlagafrumvarp
143A71 a eskráning upplýsinga um umgengnisforeldraþingsályktunartillaga
143A70 a ejafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilumþingsályktunartillaga
143A69 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
143A68 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
143A67 asamning stefnumarkandi frumvarpa og þingsályktunartillagnaþingsályktunartillaga
143A66 ameðhöndlun úrgangsfyrirspurn til skrifl. svars
143A65 aþjónusta við fatlað fólk á heimili sínufyrirspurn til skrifl. svars
143A64 alögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
143A63 askuldabréfaútgáfa Ríkisútvarpsins ohf.fyrirspurn til skrifl. svars
143A62 a eskrásetning kjörsóknar eftir fæðingarári í kosningum á Íslandi frá vori 2014þingsályktunartillaga
143A61 a ebyggingarvörurlagafrumvarp
143A60 a eraflínur í jörðskýrsla
143A59 a eraforkustrengur til Evrópuskýrsla
143A58 a eupptaka gæðamerkisins ,,broskarlinn"þingsályktunartillaga
143A57 aefling skákiðkunar í skólumfyrirspurn
143A56 ahámarksskipunartími forstöðumanna menningarstofnanafyrirspurn
143A55 aviðbrögð við ritinu Hreint loft -- betri heilsafyrirspurn
143A54 aviðbrögð við ritinu Hreint loft -- betri heilsafyrirspurn
143A53 ainnheimta gjalda fyrir þjónustu heilbrigðisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
143A52 a eáætlaðar tekjur af legugjöldumfyrirspurn til skrifl. svars
143A51 askaðabótaábyrgð í tengslum við úrgangs- og spilliefni frá bandaríska varnarliðinu í Langanesbyggðfyrirspurn til skrifl. svars
143A50 aúrgangs- og spilliefni á Heiðarfjalli á Langanesifyrirspurn til skrifl. svars
143A49 aúrgangs- og spilliefni frá bandaríska varnarliðinu á Heiðarfjalli á Langanesifyrirspurn til skrifl. svars
143A48 astöður náms- og starfsráðgjafafyrirspurn til skrifl. svars
143A47 asjúkrabifreiðar í umdæmi Heilbrigðisstofnunar Vesturlandsfyrirspurn til skrifl. svars
143A46 aviðurlög við ölvunar- og vímuefnaakstrifyrirspurn til skrifl. svars
143A45 aVestfjarðavegurfyrirspurn til skrifl. svars
143A44 a esamstarf við Færeyjar og Grænland á sviði heilbrigðisþjónustuþingsályktunartillaga
143A43 asamstarf við Færeyjar og Grænland um námskeið fyrir rithöfundaþingsályktunartillaga
143A42 asamstarf við Færeyjar og Grænland um málefni norðurslóðaþingsályktunartillaga
143A41 a esamstarf við Færeyjar og Grænland á sviði menntunar heilbrigðisstarfsmannaþingsályktunartillaga
143A40 a erannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinuþingsályktunartillaga
143A39 a esamstarf við Færeyjar og Grænland vegna fækkunar kvenna á Vestur-Norðurlöndumþingsályktunartillaga
143A38 a esamstarf við Færeyjar og Grænland um aukið framboð á kennsluþingsályktunartillaga
143A37 a eflutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjarþingsályktunartillaga
143A36 a elengd námstíma í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
143A35 a emótun viðskiptastefnu Íslandsþingsályktunartillaga
143A34 a ebrottnám líffæralagafrumvarp
143A33 arafrænt eftirlit með föngumfyrirspurn til skrifl. svars
143A32 aerlendir ríkisborgarar í íslenskum fangelsumfyrirspurn til skrifl. svars
143A31 afangelsismálfyrirspurn til skrifl. svars
143A30 aLandhelgisgæslan og almennt sjúkraflugfyrirspurn til skrifl. svars
143A29 a eskipun nefndar um málefni hinsegin fólksþingsályktunartillaga
143A28 a eforvarnastarf vegna krabbameins í blöðruhálskirtliþingsályktunartillaga
143A27 aframkvæmdir við Landspítala við Hringbrautfyrirspurn til skrifl. svars
143A26 abrunavarnagjald og stuðningur við sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
143A25 aveiðigjöldfyrirspurn til skrifl. svars
143A24 a esjúkraskrárlagafrumvarp
143A23 a egeislavarnirlagafrumvarp
143A22 a elögfesting Norðurlandasamnings um almannatryggingarlagafrumvarp
143A21 alaun forseta Íslandslagafrumvarp
143A20 a emerking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínuþingsályktunartillaga
143A19 a e40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
143A18 aaðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbankaþingsályktunartillaga
143A17 a euppbyggðir vegir um hálendiðþingsályktunartillaga
143A16 a eLandsvirkjunlagafrumvarp
143A15 a etekjuskatturlagafrumvarp
143A14 a ehlutdeild sveitarfélaga í veiðigjaldi og tekjum af orkuauðlindumþingsályktunartillaga
143A13 a eþjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkiðlagafrumvarp
143A12 a emiðlun upplýsinga og vernd uppljóstraralagafrumvarp
143A11 a eviðbrögð við skuldavanda einstaklinga með lán með veði í eign þriðja aðilalagafrumvarp
143A10 a eendurnýjun og uppbygging Landspítalaþingsályktunartillaga
143A9 a egreiðsluþjónustalagafrumvarp
143A8 a eendurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Íslandsþingsályktunartillaga
143A7 a emótun stefnu í gjaldmiðilsmálumþingsályktunartillaga
143A6 a eleikskóli að loknu fæðingarorlofiþingsályktunartillaga
143A5 a ebráðaaðgerðir til að efla leigumarkað á Íslandiþingsályktunartillaga
143A4 a estimpilgjaldlagafrumvarp
143A3 a eýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014lagafrumvarp
143A2 a etekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014lagafrumvarp
143A1 a efjárlög 2014lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.