Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 140
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
140A865 averkefnasjóður skapandi greina og sviðslistirfyrirspurn til skrifl. svars
140A864 aleigumiðlun Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
140A863 askuldbinding Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
140A862 aeldgos og útstreymi gróðurhúsalofttegundafyrirspurn til skrifl. svars
140A861 asamningsafstaða Íslands varðandi dýra- og plöntuheilbrigði í aðildarviðræðum við Evrópusambandiðfyrirspurn til skrifl. svars
140A860 aopnunarskilyrði ESB vegna samninga um landbúnaðarmálfyrirspurn til skrifl. svars
140A859 afrestun á fundum Alþingis
140A858 ahlutfall þinglýstra lána á íbúðarhúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
140A857 agjaldeyrisvarasjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
140A856 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
140A855 averð á skólamáltíðumfyrirspurn til skrifl. svars
140A854 ahollusta skólamáltíðafyrirspurn til skrifl. svars
140A853 agjaldeyristekjur af íslenska hestinumfyrirspurn til skrifl. svars
140A852 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
140A851 aviðlagatryggingar og jarðskjálftarnir á Suðurlandi 2008fyrirspurn til skrifl. svars
140A850 astaða tjónþola eftir eldgosin í Eyjafjallajökli og í Grímsvötnumfyrirspurn til skrifl. svars
140A849 aauglýsingar um störffyrirspurn til skrifl. svars
140A848 aauglýsingar um störffyrirspurn til skrifl. svars
140A847 aauglýsingar um störffyrirspurn til skrifl. svars
140A846 aauglýsingar um störffyrirspurn til skrifl. svars
140A845 aauglýsingar um störffyrirspurn til skrifl. svars
140A844 aauglýsingar um störffyrirspurn til skrifl. svars
140A843 aauglýsingar um störffyrirspurn til skrifl. svars
140A842 aauglýsingar um störffyrirspurn til skrifl. svars
140A841 aauglýsingar um störffyrirspurn til skrifl. svars
140A840 aauglýsingar um störffyrirspurn til skrifl. svars
140A839 avanskil meðlagsgreiðendafyrirspurn til skrifl. svars
140A838 afjárheimildir og starfsmenn Seðlabanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
140A837 asala fasteigna, fyrirtækja og skipalagafrumvarp
140A836 amat á áhættu fyrir íslenskt efnahagslíf sem stafar af vandamálum evrunnarbeiðni um skýrslu
140A835 abifreiðastyrkir hreyfihamlaðraþingsályktunartillaga
140A834 aSpKeffyrirspurn til skrifl. svars
140A833 aíslenskar fornminjar á erlendri grundfyrirspurn til skrifl. svars
140A832 akostnaður við aðild að NATOfyrirspurn til skrifl. svars
140A831 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjafyrirspurn til skrifl. svars
140A830 aþjónustusamningur við löggilt ættleiðingarfélagfyrirspurn til skrifl. svars
140A829 alækningatækilagafrumvarp
140A828 aálftirfyrirspurn til skrifl. svars
140A827 ajöfnun lífeyrisréttindalagafrumvarp
140A826 ainnheimtulaunfyrirspurn til skrifl. svars
140A825 aráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af afgjöldum fyrir slík réttindiskýrsla
140A824 asiðferðileg viðmið fyrir stjórnsýslunaskýrsla
140A823 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
140A822 aefnalöglagafrumvarp
140A821 aendurgreiðsla IPA-styrkjafyrirspurn til skrifl. svars
140A820 aframkvæmd fjárlaga 2012skýrsla
140A819 aúrskurðarnefndirfyrirspurn til skrifl. svars
140A818 astuðningur við grísku þjóðinaþingsályktunartillaga
140A817 aafturköllun umsóknar Íslands um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
140A816 aframkvæmd samgönguáætlunar 2010skýrsla
140A815 a elagning heilsársvegar í Árneshreppþingsályktunartillaga
140A814 aundirbúningur stjórnvalda vegna mögulegrar útgöngu Grikklands úr evrusamstarfinufyrirspurn til skrifl. svars
140A813 aNorðfjarðargöngþingsályktunartillaga
140A812 aöryggi íbúa höfuðborgarsvæðisins verði eldgos í nágrenni þessfyrirspurn til skrifl. svars
140A811 askipun rannsóknarnefndar um starfsemi lífeyrissjóðaþingsályktunartillaga
140A810 abreytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
140A809 abreytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
140A808 abreytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
140A807 abreytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
140A806 abreytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
140A805 abreytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
140A804 abreytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
140A803 abreytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
140A802 abreytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
140A801 abreytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
140A800 aný skipan húsnæðismálafyrirspurn til skrifl. svars
140A799 askipulagslög og námsmannaíbúðirfyrirspurn til skrifl. svars
140A798 atónlistarsjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
140A797 astuðningur ríkisins við þátttöku Íslendinga á Ólympíuleikunum í Londonfyrirspurn til skrifl. svars
140A796 askráning bótaskyldra atvinnusjúkdóma o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
140A795 afjöldi starfa hjá ríkinufyrirspurn til skrifl. svars
140A794 amálefni barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskunþingsályktunartillaga
140A793 amálefni aldraðra og Ríkisútvarpið ohf.lagafrumvarp
140A792 atæki slökkviliða til að bregðast við umferðarslysumfyrirspurn til skrifl. svars
140A791 aefling útflutnings á íslenskri tónlistfyrirspurn til skrifl. svars
140A790 aaukið sjálfræði sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
140A789 aheilsugæsla í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
140A788 asérstök lög um fasteignalánfyrirspurn
140A787 ahúsnæðismál námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
140A786 alæknir á Vopnafirðifyrirspurn til skrifl. svars
140A785 aafhendingaröryggi á rafmagnifyrirspurn til skrifl. svars
140A784 astyrking raflínu til Þórshafnarfyrirspurn til skrifl. svars
140A783 abúsetuþróun á Raufarhöfnfyrirspurn til skrifl. svars
140A782 aábending Ríkisendurskoðunar um skil, samþykkt og skráningu rekstraráætlanaálit nefndar um skýrslu
140A781 askýrsla Ríkisendurskoðunar um sjálfseignarstofnanir og sjóði sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagálit nefndar um skýrslu
140A780 amannvirki og brunavarnirlagafrumvarp
140A779 a einnheimtulöglagafrumvarp
140A778 a eframtíðarskipan fjármálakerfisinsskýrsla
140A777 ahælisleitendurfyrirspurn til skrifl. svars
140A776 askipting bótaflokka samkvæmt lögum um félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingarfyrirspurn til skrifl. svars
140A775 aeftirlit með framkvæmd sameiningar grunnskóla í Grafarvogifyrirspurn til skrifl. svars
140A774 askýrslur Ríkisendurskoðunar 1--8 um skuldbindandi samninga ráðuneytaálit nefndar um skýrslu
140A773 askýrslur Ríkisendurskoðunar: Mannauðsmál ríkisins 1 og 2álit nefndar um skýrslu
140A772 a eíbúðir í eigu Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
140A771 abreytingar á skattkerfi til að styrkja íslenskan hugverkaiðnaðþingsályktunartillaga
140A770 afjárheimildir og starfsmenn Ríkisendurskoðunarfyrirspurn til skrifl. svars
140A769 a efjárheimildir og starfsmenn Fjármálaeftirlitsins og Samkeppniseftirlitsinsfyrirspurn til skrifl. svars
140A768 afjárheimildir og starfsmenn Neytendastofu og embættis sérstaks saksóknarafyrirspurn til skrifl. svars
140A767 afjárheimildir og starfsmenn skattstofa skatteftirlitsstofnana og ríkisskattstjórafyrirspurn til skrifl. svars
140A766 atóbaksreykingar við sjúkrastofnanirfyrirspurn
140A765 a evinnustaðanámssjóðurlagafrumvarp
140A764 aöryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfumlagafrumvarp
140A763 a einnstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfestalagafrumvarp
140A762 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
140A761 autanríkis- og alþjóðamálskýrsla
140A760 aframferði kínverskra yfirvalda gagnvart tíbesku þjóðinniþingsályktunartillaga
140A759 aaðgangur almennings að beinum útsendingum frá stórviðburðum í íþróttumfyrirspurn til skrifl. svars
140A758 anýtingarréttur og arður af ríkisjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
140A757 astaða einstaklinga og fjölskyldna með tilliti til húsnæðisskulda og annarra skuldabeiðni um skýrslu
140A756 astaða eldri borgarabeiðni um skýrslu
140A755 aframleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalöglagafrumvarp
140A754 akjarnorkuendurvinnslustöðin í Sellafieldþingsályktunartillaga
140A753 aíþróttalöglagafrumvarp
140A752 ahollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
140A751 a eloftslagsmállagafrumvarp
140A750 averslun með áfengi og tóbaklagafrumvarp
140A749 asamningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsinslagafrumvarp
140A748 a eRíkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágulagafrumvarp
140A747 a evelferð dýralagafrumvarp
140A746 abúfjárhaldlagafrumvarp
140A745 ajöfnun húshitunarkostnaðar og flutningskostnaðar á raforku á landsvísuþingsályktunartillaga
140A744 akosningar til Alþingislagafrumvarp
140A743 amótun reglna um verkferla og hæfnismat við opinberar embættisveitingarþingsályktunartillaga
140A742 a ehlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
140A741 abætt skattskilþingsályktunartillaga
140A740 akosningar til Alþingislagafrumvarp
140A739 a elögreglulöglagafrumvarp
140A738 a eframkvæmdarvald og stjórnsýsla í héraðilagafrumvarp
140A737 askiptileigusamningar fyrir afnot af húsnæðilagafrumvarp
140A736 a eréttarstaða einstaklinga með kynáttunarvandalagafrumvarp
140A735 a eatvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóðalagafrumvarp
140A734 a ehúsnæðismállagafrumvarp
140A733 a eökutækjatrygginglagafrumvarp
140A732 aendurskoðendurlagafrumvarp
140A731 a egjaldeyrismállagafrumvarp
140A730 aviðurkenning á þjóðarmorði á Armenumþingsályktunartillaga
140A729 ahertar reglur um samskipti lyfjafyrirtækja og söluaðila lyfja við við lækna og aðra heilbrigðisstarflagafrumvarp
140A728 a eupprunaábyrgð á raforkulagafrumvarp
140A727 a eáætlun um vernd og orkunýtingu landsvæðaþingsályktunartillaga
140A726 astyrkir til rannsókna í ferðaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
140A725 aaðstaða og skipulag á Hveravöllumfyrirspurn til skrifl. svars
140A724 astaðfesting aðalskipulags Blönduósbæjar, Húnavatnshrepps og Sveitarfélagsins Skagafjarðarfyrirspurn til skrifl. svars
140A723 ahagsmunir ferðaþjónustunnarfyrirspurn til skrifl. svars
140A722 aframkvæmdir hjá Vegagerðinni og uppgjör þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
140A721 aGSM-sambandfyrirspurn til skrifl. svars
140A720 ainnlán heimila og fjármagnstekjurfyrirspurn
140A719 a eheiðurslaun listamannalagafrumvarp
140A718 a eheimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiðilagafrumvarp
140A717 a eaðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemiþingsályktunartillaga
140A716 a enauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtækilagafrumvarp
140A715 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
140A714 aumskipunarhöfn á Íslandi vegna siglinga á norðurslóðumþingsályktunartillaga
140A713 a evernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrumlagafrumvarp
140A712 aráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikumþingsályktunartillaga
140A711 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
140A710 avisthönnun vöru sem notar orkulagafrumvarp
140A709 aútlendingarlagafrumvarp
140A708 a eútgáfa og meðferð rafeyrislagafrumvarp
140A707 arafrænar undirskriftirlagafrumvarp
140A706 averðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðirlagafrumvarp
140A705 ainnheimtulöglagafrumvarp
140A704 a eneytendalánlagafrumvarp
140A703 a ehlutafélöglagafrumvarp
140A702 a ebókhaldlagafrumvarp
140A701 asala fasteigna og skipalagafrumvarp
140A700 a eársreikningarlagafrumvarp
140A699 a ebreytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslandsþingsályktunartillaga
140A698 a egreiðsluaðlögun einstaklingalagafrumvarp
140A697 amenntareikningarþingsályktunartillaga
140A696 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2012þingsályktunartillaga
140A695 a eþak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxtalagafrumvarp
140A694 askyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirralagafrumvarp
140A693 aÁbyrgðasjóður launalagafrumvarp
140A692 a eréttindagæsla fyrir fatlað fólklagafrumvarp
140A691 a estarfsmannaleigurlagafrumvarp
140A690 aorkuöflun og orkunýting í Þingeyjarsýslumþingsályktunartillaga
140A689 a eniðurgreiðslur húshitunarkostnaðarlagafrumvarp
140A688 arannsókn samgönguslysalagafrumvarp
140A687 ameðferð sakamála og almenn hegningarlöglagafrumvarp
140A686 a egreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
140A685 aopinber innkauplagafrumvarp
140A684 asala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjumlagafrumvarp
140A683 a edómstólarlagafrumvarp
140A682 avopn, sprengiefni og skoteldarlagafrumvarp
140A681 aþjóðaratkvæðagreiðsla um stjórn fiskveiðaþingsályktunartillaga
140A680 abætt heilbrigðisþjónusta og heilbrigði ungs fólksþingsályktunartillaga
140A679 a elandlæknir og lýðheilsalagafrumvarp
140A678 aframkvæmd skólastarfs í leikskólum skólaárin 2008--2009, 2009--2010 og 2010--2011skýrsla
140A677 aupptaka gæðamerkisins broskarlinnþingsályktunartillaga
140A676 averkefni Fornleifaverndar ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
140A675 abrunavarnir á Keflavíkurflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
140A674 asamskipti RÚV við Evrópusambandiðfyrirspurn til skrifl. svars
140A673 aökuskírteini og ökugerðifyrirspurn
140A672 anámsheimild til að hefja ökunámfyrirspurn til skrifl. svars
140A671 askimun fyrir krabbameinifyrirspurn
140A670 abann við skipulagðri glæpastarfsemiþingsályktunartillaga
140A669 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
140A668 aorloflagafrumvarp
140A667 a ebann við útiræktun á erfðabreyttum lífverumþingsályktunartillaga
140A666 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
140A665 afjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðendalagafrumvarp
140A664 agreiðsla skaðabóta til iðkenda Falun Gongþingsályktunartillaga
140A663 a eviðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landilagafrumvarp
140A662 aframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
140A661 avarðveisla og viðhald gamalla skipa og bátaþingsályktunartillaga
140A660 a eeftirlit með fóðri, áburði og sáðvörulagafrumvarp
140A659 asiðareglur fyrir forsetaembættiðþingsályktunartillaga
140A658 a eveiðigjöldlagafrumvarp
140A657 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
140A656 a eumferðarlöglagafrumvarp
140A655 asviðslistalöglagafrumvarp
140A654 a ebókmenntasjóður o.fl.lagafrumvarp
140A653 a eskattar og gjöldlagafrumvarp
140A652 alyfjalög og lög um landlækni og lýðheilsulagafrumvarp
140A651 aáhrif ESB á umræður um ESB-aðildfyrirspurn til skrifl. svars
140A650 aáhrif ESB á umræður um ESB-aðildfyrirspurn til skrifl. svars
140A649 aáhrif ESB á umræður um ESB-aðildfyrirspurn til skrifl. svars
140A648 aáhrif ESB á umræður um ESB-aðildfyrirspurn til skrifl. svars
140A647 aáhrif ESB á umræður um ESB-aðildfyrirspurn til skrifl. svars
140A646 a eáhrif ESB á umræður um ESB-aðildfyrirspurn til skrifl. svars
140A645 aáhrif ESB á umræður um ESB-aðildfyrirspurn til skrifl. svars
140A644 a eáhrif ESB á umræður um ESB-aðildfyrirspurn til skrifl. svars
140A643 aáhrif ESB á umræður um ESB-aðildfyrirspurn til skrifl. svars
140A642 aáhrif ESB á umræður um ESB-aðildfyrirspurn til skrifl. svars
140A641 aendurskoðun löggjafar o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
140A640 askýrsla Ríkisendurskoðunar um Hólaskólaálit nefndar um skýrslu
140A639 askattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnuþingsályktunartillaga
140A638 abyggðastefna fyrir allt landiðþingsályktunartillaga
140A637 aniðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan landsþingsályktunartillaga
140A636 a eráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlagaþingsályktunartillaga
140A635 a eframkvæmdaátak í vegamálum á árunum 2012--2013þingsályktunartillaga
140A634 askýrsla umboðsmanns Alþingis 2010álit nefndar um skýrslu
140A633 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
140A632 a eaðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbankaþingsályktunartillaga
140A631 aaðgerðir til lækkunar á húshitunarkostnaðifyrirspurn
140A630 aprófessorsstaða tengd nafni Jóns Sigurðssonarfyrirspurn
140A629 asóknaráætlunin Ísland 2020 og staða verkefna á ábyrgðarsviði ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
140A628 ahækkun kostnaðarhlutdeildar lífeyrisþega, öryrkja og barna vegna sjúkraþjálfunarfyrirspurn
140A627 aútgjaldaáhrif reglugerða á sviði almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
140A626 a eáhrif breytinga á lögum um almannatryggingarfyrirspurn til skrifl. svars
140A625 ahúsnæðismállagafrumvarp
140A624 a evirðisaukaskatturfyrirspurn til skrifl. svars
140A623 a eskipan ferðamálalagafrumvarp
140A622 a emeðferð sakamálalagafrumvarp
140A621 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 78/2011 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A620 aheilsustefnafyrirspurn til skrifl. svars
140A619 aalmenningsíþróttirfyrirspurn til skrifl. svars
140A618 askipulag haf- og strandsvæðafyrirspurn
140A617 aframkvæmdir á vegum ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
140A616 aáframhaldandi þróun félagsvísafyrirspurn
140A615 akostnaður við að kalla stjórnlagaráð samanfyrirspurn til skrifl. svars
140A614 atextun á innlendu sjónvarpsefnifyrirspurn til skrifl. svars
140A613 agjafsóknfyrirspurn til skrifl. svars
140A612 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A611 a eákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A610 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A609 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A608 a egjaldeyrismállagafrumvarp
140A607 asnjómokstur í Árneshreppiþingsályktunartillaga
140A606 aframkvæmd þingsályktana frá 1. október 2005 fram til ársloka 2009skýrsla
140A605 afríverslunarsamningur EFTA og Svartfjallalands og landbúnaðarsamningur Íslands og Svartfjallalandsþingsályktunartillaga
140A604 afríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa o.fl.þingsályktunartillaga
140A603 afríverslunarsamningur EFTA og Hong Kong, Kína, samningur sömu aðila um vinnumál o.fl.þingsályktunartillaga
140A602 anorrænt samstarf 2011skýrsla
140A601 astaðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2012þingsályktunartillaga
140A600 a estaðfesting samnings um afhendingu vegna refsiverðrar háttsemi milli Norðurlandannaþingsályktunartillaga
140A599 a efjölmiðlarlagafrumvarp
140A598 a emat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
140A597 akostnaður Ríkisútvarpsins vegna launa o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
140A596 adagskrár- og framleiðslukostnaður Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
140A595 aerlend lán hjá Byggðastofnunfyrirspurn
140A594 a estaða einstaklinga með lánsveðfyrirspurn til skrifl. svars
140A593 amálaskrá lögreglufyrirspurn til skrifl. svars
140A592 a egæsluvarðhald útlendingafyrirspurn til skrifl. svars
140A591 a ebifreiðamál hreyfihamlaðra og félagsleg aðstoðfyrirspurn til skrifl. svars
140A590 aáhrif dóma um gengistryggð lánfyrirspurn til skrifl. svars
140A589 aríkisjarðirfyrirspurn til skrifl. svars
140A588 aófærð á Hringvegi 1fyrirspurn til skrifl. svars
140A587 aaukin áhrif Íslands á mótun og töku ákvarðana á vettvangi Evrópusamstarfsþingsályktunartillaga
140A586 a eeignarhald á bifreiðum og tækjumfyrirspurn til skrifl. svars
140A585 atengsl undirbúnings umsóknar um aðild að Evrópusambandinu og friðunar svartfuglsfyrirspurn
140A584 atollalög o.fl.lagafrumvarp
140A583 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 76/2011 um breytingu á VI. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A582 a eáhrif ólögmætis gengistryggingar erlendra lána til fyrirtækja í bankakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
140A581 a eáhrif ólögmætis gengistryggingar erlendra lána til heimila í bankakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
140A580 a ealmenn niðurfærsla á verðtryggðum fasteignaveðlánum heimila og afnám verðtryggingarþingsályktunartillaga
140A579 afyrirtækið Ísavía og réttur starfsmanna til að vera í stéttarfélagifyrirspurn til skrifl. svars
140A578 a eeðlilegir og heilbrigðir viðskiptahættir fjármálafyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
140A577 aHagavatnsvirkjunþingsályktunartillaga
140A576 aumboðsmaður skuldaralagafrumvarp
140A575 ameðferð einkamálalagafrumvarp
140A574 a ebreytt framtíðarskipan refaveiða á Íslandiþingsályktunartillaga
140A573 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 120/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A572 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 17/2011 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A571 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 147/2009 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A570 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 161/2011 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A569 ainnstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfestalagafrumvarp
140A568 aþróun frítekjumarks barna og almenns frítekjumarksfyrirspurn til skrifl. svars
140A567 asamningar slitastjórnar Landsbanka Íslands og Nýja Landsbanka Íslands um útgáfu viðbótarskuldabréfsfyrirspurn til skrifl. svars
140A566 a estarfsmannahald og rekstur sendiráða Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
140A565 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
140A564 abreytingar á lífeyrissjóðakerfinuþingsályktunartillaga
140A563 askýrsla Ríkisendurskoðunar: Biskupsstofa, sóknir og sjóðir kirkjunnarálit nefndar um skýrslu
140A562 a eaðgerðir til að efla og auðvelda póstverslunþingsályktunartillaga
140A561 aAlþjóðaþingmannasambandið 2011skýrsla
140A560 a ehúsnæðismálfyrirspurn til skrifl. svars
140A559 a eráðstafanir til að lækka eldsneytisverðlagafrumvarp
140A558 aFríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2011skýrsla
140A557 anorðurskautsmál 2011skýrsla
140A556 aNATO-þingið 2011skýrsla
140A555 a emálefni innflytjendalagafrumvarp
140A554 astarfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
140A553 astarfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
140A552 astarfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
140A551 a estarfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
140A550 astarfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
140A549 astarfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
140A548 astarfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
140A547 a estarfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
140A546 a estarfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
140A545 astarfsmannastefna ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
140A544 a eíbúðir í eigu banka og lífeyrissjóðafyrirspurn til skrifl. svars
140A543 aVestnorræna ráðið 2011skýrsla
140A542 aÖSE-þingið 2011skýrsla
140A541 aEvrópuráðsþingið 2011skýrsla
140A540 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 121/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A539 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A538 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 65/2009 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A537 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 119/2010 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A536 aheimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl.lagafrumvarp
140A535 a eskipun rannsóknarnefndar til að skoða starfshætti ráðuneyta og Seðlabanka Íslandsþingsályktunartillaga
140A534 aopinn aðgangur að afrakstri fræðistarfafyrirspurn
140A533 anefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
140A532 anefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
140A531 a enefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
140A530 a enefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
140A529 anefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
140A528 anefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
140A527 anefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
140A526 anefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
140A525 a enefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
140A524 anefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshóparfyrirspurn til skrifl. svars
140A523 astörf Norrænu ráðherranefndarinnar 2011--2012skýrsla
140A522 arannsókn á starfsemi lífeyrissjóðanna frá 1997 til 2001þingsályktunartillaga
140A521 a eviðbrögð stjórnvalda við úttekt barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðannafyrirspurn til skrifl. svars
140A520 astaða mannréttindamálafyrirspurn til skrifl. svars
140A519 aflugvildarpunktarfyrirspurn
140A518 a ehúsnæðismálfyrirspurn til skrifl. svars
140A517 afyrirkomulag úrskurða í vátryggingamálumfyrirspurn
140A516 aþátttaka í Eurovision-söngvakeppninni í Aserbaídsjanfyrirspurn
140A515 aíbúðir í eigu Íbúðalánasjóðs, banka og lífeyrissjóðafyrirspurn til skrifl. svars
140A514 aákvarðanir kjararáðs um laun og starfskjörfyrirspurn til skrifl. svars
140A513 asamsetning vísitölu neysluverðsfyrirspurn til skrifl. svars
140A512 agreiðslur í fæðingar- og foreldraorlofifyrirspurn til skrifl. svars
140A511 aframkvæmd samgönguáætlunar 2009skýrsla
140A510 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
140A509 a eskráð trúfélöglagafrumvarp
140A508 a eframleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalöglagafrumvarp
140A507 atekjuskatturlagafrumvarp
140A506 aviðbrögð grunn- og framhaldsskóla við hegðunarvandafyrirspurn
140A505 aungmenni og vímuefnameðferðfyrirspurn til skrifl. svars
140A504 abann við lúðuveiðumfyrirspurn til skrifl. svars
140A503 averklagsreglur um skilarétt, gjafabréf og inneignarnóturfyrirspurn
140A502 a eskuldir sveitarfélaga og endurfjármögnunfyrirspurn til skrifl. svars
140A501 afrekari aðgerðir gegn svartri atvinnustarfsemifyrirspurn
140A500 ahlutfall skatta og gjalda til ríkissjóðs af útsöluverði bensíns og dísilolíufyrirspurn
140A499 avirðisaukaskattur á barnafötfyrirspurn
140A498 ahætta af kjarnorkuslysi í Sellafieldfyrirspurn til skrifl. svars
140A497 ahætta af kjarnorkuslysi í Sellafieldfyrirspurn til skrifl. svars
140A496 abrjóstastækkunaraðgerðir með PIP-sílikonpúðumfyrirspurn til skrifl. svars
140A495 aviðbrögð við tilmælum Norðurlandaráðs varðandi mænuskaðafyrirspurn til skrifl. svars
140A494 avitundarvakning um mænuskaðafyrirspurn til skrifl. svars
140A493 a erannsókn á einkavæðingu bankaþingsályktunartillaga
140A492 a everklagsreglur við vörslusviptingarfyrirspurn til skrifl. svars
140A491 a eútgáfa virkjanaleyfaþingsályktunartillaga
140A490 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
140A489 a eþróun innlána einstaklinga í fjármálastofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
140A488 amatvælilagafrumvarp
140A487 aMaastricht-skilyrðinfyrirspurn til skrifl. svars
140A486 adagpeningagreiðslurfyrirspurn
140A485 agreiðsla húsaleigubóta og þróun húsaleigufyrirspurn til skrifl. svars
140A484 agreiðsla barnabóta og vaxtabótafyrirspurn til skrifl. svars
140A483 aauðlegðarskattur, eignarnám og skattlagningfyrirspurn
140A482 aálögur á eldsneytifyrirspurn
140A481 aframhaldsskólastig á Vopnafirðifyrirspurn
140A480 a eforstöðumenn ríkisstofnana sem fara umfram heimildir í fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
140A479 a eræktun erfðabreyttra plantnafyrirspurn til skrifl. svars
140A478 agreiðslur barnabóta og vaxtabótafyrirspurn til skrifl. svars
140A477 a eóhreyfðir innlánsreikningarfyrirspurn til skrifl. svars
140A476 a eætlað samþykki við líffæragjafirþingsályktunartillaga
140A475 aniðurfellingar af íbúðalánumfyrirspurn til skrifl. svars
140A474 aEvrópustofafyrirspurn til skrifl. svars
140A473 aniðurfellingar af íbúðalánum hjá Íbúðalánasjóðifyrirspurn til skrifl. svars
140A472 a efjöldi bíla sem komu til landsins með Norrænufyrirspurn til skrifl. svars
140A471 agreiðslur í þróunarsjóðifyrirspurn til skrifl. svars
140A470 aheildarkostnaður við flutning ráðuneyta, stofnana, nefnda og ráðafyrirspurn til skrifl. svars
140A469 akosningalöglagafrumvarp
140A468 a eháskólarlagafrumvarp
140A467 a emyndlistarlöglagafrumvarp
140A466 a evernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrumlagafrumvarp
140A465 agagnger endurskoðun á skipulagi og forsendum hvalveiðaþingsályktunartillaga
140A464 agriðasvæði hvala í Faxaflóaþingsályktunartillaga
140A463 amanntal og húsnæðistalfyrirspurn til skrifl. svars
140A462 agreiðslur samkvæmt starfslokasamningumfyrirspurn til skrifl. svars
140A461 anefndir sem ríkisstjórnin hefur sett á stofnfyrirspurn til skrifl. svars
140A460 aaflamagn og tekjur af VS-aflafyrirspurn til skrifl. svars
140A459 a etekjuskattur, fjármagnstekjuskattur, auðlegðarskattur o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
140A458 aráðstafanir gegn skattsvikumfyrirspurn
140A457 ameðalaldur fiskiskipafyrirspurn til skrifl. svars
140A456 adreifikerfi Ríkisútvarpsins ohf.fyrirspurn til skrifl. svars
140A455 averðtryggð lán íslenskra heimila og fyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
140A454 afrumbyggjaveiðar á hvalfyrirspurn
140A453 asjálfbærar hvalveiðarfyrirspurn
140A452 ahvalveiðar og stjórn fiskveiðafyrirspurn
140A451 akynheilbrigði ungs fólksfyrirspurn
140A450 aum húsnæðisstefnufyrirspurn
140A449 amengunarmælingar í Skutulsfirðifyrirspurn
140A448 aheilsufarsmælingar í Skutulsfirðifyrirspurn
140A447 amælingar á dilkakjöti og beitarrannsóknir í Skutulsfirðifyrirspurn
140A446 aflutningur aflamarks til krókaaflamarksbátafyrirspurn til skrifl. svars
140A445 aáhrif banns við formerkingum á verðlagfyrirspurn
140A444 asnjómoksturfyrirspurn
140A443 astarfsstöðvar ríkisskattstjórafyrirspurn til skrifl. svars
140A442 aáminningar gagnvart opinberum starfsmönnumfyrirspurn
140A441 atollar og vörugjöldfyrirspurn
140A440 a eframkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014þingsályktunartillaga
140A439 aþjóðhagsleg arðsemi framkvæmda í tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun 2011--2022fyrirspurn til skrifl. svars
140A438 a esjúkraflutningarfyrirspurn til skrifl. svars
140A437 amarkaðsverkefnið ,,Ísland -- allt árið``fyrirspurn
140A436 aviðhald vegafyrirspurn til skrifl. svars
140A435 aþróun á notkun tauga- og geðlyfja meðal barnafyrirspurn
140A434 astefna í geðverndarmálumfyrirspurn
140A433 asamskipti lækna og framleiðenda lyfja og lækningatækjafyrirspurn
140A432 afjar- og dreifnámfyrirspurn
140A431 afjar- og dreifkennslafyrirspurn
140A430 asauðfjárbúfyrirspurn
140A429 afjárhæð vaxtabóta og sérstakra vaxtaniðurgreiðslnafyrirspurn til skrifl. svars
140A428 a eálögur á lífeyrissjóðifyrirspurn til skrifl. svars
140A427 aeignarhald ríkisins á fyrirtækjumfyrirspurn
140A426 a eríkisstuðningur við innlánsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
140A425 aHof á Akureyri og fjárframlög úr ríkissjóðifyrirspurn
140A424 a eávöxtunarkrafa lífeyrissjóðafyrirspurn til skrifl. svars
140A423 agögn um endurútreikning lánafyrirspurn til skrifl. svars
140A422 aviðbrögð forsvarsmanna Lýsingar við tilmælum um afskriftirfyrirspurn
140A421 a einnstæðurfyrirspurn til skrifl. svars
140A420 a ekennitöluflakkfyrirspurn til skrifl. svars
140A419 a esvokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðarfyrirspurn til skrifl. svars
140A418 amálshöfðun gegn fyrrverandi viðskiptaráðherra, Björgvin G. Sigurðssyniþingsályktunartillaga
140A417 amálshöfðun gegn fyrrverandi utanríkisráðherra, Ingibjörgu Sólrúnu Gísladótturþingsályktunartillaga
140A416 amálshöfðun gegn fyrrverandi fjármálaráðherra, Árna M. Mathiesenþingsályktunartillaga
140A415 a estimpilgjaldlagafrumvarp
140A414 a eeftirlit ráðuneytisins með sveitarstjórnumfyrirspurn til skrifl. svars
140A413 a efjárhæð lána heimila vegna íbúðarhúsnæðis í eigu banka og lífeyrissjóðafyrirspurn til skrifl. svars
140A412 aófærð á vegumfyrirspurn til skrifl. svars
140A411 afjárhæð vaxtabóta og sérstakra vaxtaniðurgreiðslnafyrirspurn til skrifl. svars
140A410 afjárhæð lána heimila vegna íbúðarhúsnæðis í eigu Íbúðalánasjóðs, lífeyrissjóða og bankafyrirspurn til skrifl. svars
140A409 araforkulöglagafrumvarp
140A408 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
140A407 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
140A406 aboð um pólitískt skjól á Íslandi fyrir Liu Xiaoboþingsályktunartillaga
140A405 afjarskiptilagafrumvarp
140A404 agreiðsluskylda skaðabótafyrirspurn til skrifl. svars
140A403 a eafturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherraþingsályktunartillaga
140A402 alagning raflína í jörðþingsályktunartillaga
140A401 afrestun á fundum Alþingis
140A400 aálögur á lífeyrissjóðifyrirspurn til skrifl. svars
140A399 a erammaáætlanir Evrópusambandsins um menntun, rannsóknir og tækniþróunfyrirspurn til skrifl. svars
140A398 agreiðslur í þróunarsjóð EFTAfyrirspurn til skrifl. svars
140A397 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
140A396 amótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttumþingsályktunartillaga
140A395 a eábending Ríkisendurskoðunar um framkvæmd og utanumhald rammasamningaálit nefndar um skýrslu
140A394 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
140A393 a esamgönguáætlun 2011--2022þingsályktunartillaga
140A392 a efjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014þingsályktunartillaga
140A391 agjaldþrotaskiptilagafrumvarp
140A390 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
140A389 a eaðgangur almennings að hljóðupptökum Blindrabókasafns Íslandsþingsályktunartillaga
140A388 alaun forseta Íslandslagafrumvarp
140A387 a ematvælilagafrumvarp
140A386 askipun nefndar til að endurskoða vörugjalda- og tollalöggjöfþingsályktunartillaga
140A385 a estefna um beina erlenda fjárfestinguþingsályktunartillaga
140A384 atvísetning fangaklefafyrirspurn til skrifl. svars
140A383 aefling tónlistarnámslagafrumvarp
140A382 a ebrottfall ýmissa lagalagafrumvarp
140A381 aStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
140A380 a ealmannatryggingar o.fl.lagafrumvarp
140A379 akostnaður við Evrópusambandsaðildfyrirspurn til skrifl. svars
140A378 aopinberir háskólarlagafrumvarp
140A377 aorkuskipti í samgöngumskýrsla
140A376 a efrávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsinslagafrumvarp
140A375 a evarnir gegn mengun hafs og strandalagafrumvarp
140A374 avarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumlagafrumvarp
140A373 a esamþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsinsþingsályktunartillaga
140A372 a eumhverfisábyrgðlagafrumvarp
140A371 a esvæðisbundin flutningsjöfnunlagafrumvarp
140A370 a egreiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
140A369 a everðbréfaviðskiptilagafrumvarp
140A368 a eskyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
140A367 a etollalöglagafrumvarp
140A366 a eupplýsingalöglagafrumvarp
140A365 a ekjararáð og Stjórnarráð Íslandslagafrumvarp
140A364 afjarskiptasjóðurlagafrumvarp
140A363 a eþjóðskrá og almannaskráninglagafrumvarp
140A362 a efjarskipti og Póst- og fjarskiptastofnunlagafrumvarp
140A361 a eskráning og mat fasteignalagafrumvarp
140A360 aumboðsmaður skuldaralagafrumvarp
140A359 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
140A358 a eendurskoðun laga og reglugerða um kaup erlendra aðila á jörðum á Íslandiþingsályktunartillaga
140A357 askipun samráðshóps um rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæðafyrirspurn til skrifl. svars
140A356 aráðherranefndirfyrirspurn til skrifl. svars
140A355 aaðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsinslagafrumvarp
140A354 aSchengen-samstarfiðbeiðni um skýrslu
140A353 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 67/2011 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A352 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 54/2010 um breytingar á XVIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A351 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 83/2011 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A350 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 97/2011 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
140A349 a eloftferðirlagafrumvarp
140A348 a esiglingalöglagafrumvarp
140A347 a eeftirlit með skipumlagafrumvarp
140A346 aStjórnartíðindi og Lögbirtingablaðlagafrumvarp
140A345 avitamállagafrumvarp
140A344 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
140A343 a efjögurra ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011--2014þingsályktunartillaga
140A342 a etólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011--2022þingsályktunartillaga
140A341 a efullgilding Evrópuráðssamningsins um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og misnotkunþingsályktunartillaga
140A340 a eskýrsla Ríkisendurskoðunar um eftirfylgni: Þjóðleikhúsiðálit nefndar um skýrslu
140A339 aolíugjald og kílómetragjaldlagafrumvarp
140A338 alækkun fasteignaskulda hjá Íbúðalánasjóðifyrirspurn
140A337 aþróun raforkuverðsfyrirspurn
140A336 arafræn skattkortfyrirspurn til skrifl. svars
140A335 anámavegur á Hamragarðaheiðifyrirspurn til skrifl. svars
140A334 a estarfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
140A333 aáhrif lækkunar höfuðstóls húsnæðislánabeiðni um skýrslu
140A332 aný Vestmannaeyjaferjaþingsályktunartillaga
140A331 aávöxtunarkrafa lífeyrissjóðafyrirspurn til skrifl. svars
140A330 aávöxtunarkrafa lífeyrissjóðafyrirspurn til skrifl. svars
140A329 a eendurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landiþingsályktunartillaga
140A328 aútgjöld til hjúkrunarrýma hjá Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkrókifyrirspurn
140A327 aNáttúrufræðistofa Kópavogsfyrirspurn
140A326 astarfsskilyrði í æskulýðsstarfifyrirspurn
140A325 aNáttúruminjasafn Íslandsfyrirspurn
140A324 aHéðinsfjarðargöngfyrirspurn til skrifl. svars
140A323 atauga- og geðlyffyrirspurn til skrifl. svars
140A322 aeignarhald ríkisins á fyrirtækjumfyrirspurn
140A321 astaða barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskunbeiðni um skýrslu
140A320 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
140A319 a efagleg úttekt á réttargeðdeildinni að Sogni í Ölfusiþingsályktunartillaga
140A318 a eLandsvirkjun o.fl.lagafrumvarp
140A317 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
140A316 a emenningarminjarlagafrumvarp
140A315 askil menningarverðmæta til annarra landalagafrumvarp
140A314 aStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
140A313 aumfjöllun Ríkisútvarpsins um landsfundi stjórnmálaflokkafyrirspurn til skrifl. svars
140A312 agögn um endurútreikning lánafyrirspurn til skrifl. svars
140A311 avörslusviptingar fjármálafyrirtækja á bifreiðumfyrirspurn til skrifl. svars
140A310 a emælingar á mengun frá stóriðjufyrirtækjum á Grundartangafyrirspurn til skrifl. svars
140A309 a emælingar á mengun frá virkjun og borholum Orkuveitu Reykjavíkur á Hellisheiðifyrirspurn til skrifl. svars
140A308 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
140A307 a emálefni aldraðra, heilbrigðisþjónusta, almannatryggingar og kosningar til Alþingislagafrumvarp
140A306 a etímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandilagafrumvarp
140A305 a eraforkulöglagafrumvarp
140A304 a ehækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnumlagafrumvarp
140A303 a elandflutningalöglagafrumvarp
140A302 aByggðastofnunlagafrumvarp
140A301 astimpilgjaldlagafrumvarp
140A300 aniðurskurður í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2012fyrirspurn til skrifl. svars
140A299 a eundanþágur frá banni við því að aðilar utan EES öðlist eignarrétt og afnotarétt yfir fasteignumfyrirspurn til skrifl. svars
140A298 aíþróttaiðkun fatlaðrafyrirspurn
140A297 aþátttaka Íslendinga á Ólympíuleikum fatlaðrafyrirspurn
140A296 amillidómstigfyrirspurn
140A295 afíkniefnaneysla ungmenna og forvarnirfyrirspurn
140A294 aneysla barna og unglinga á svokölluðum orkudrykkjumfyrirspurn
140A293 atannskemmdir hjá börnum og unglingumfyrirspurn
140A292 asykurneysla barna og unglingafyrirspurn
140A291 aþróun þyngdar hjá börnum og unglingumfyrirspurn
140A290 a ebarnalöglagafrumvarp
140A289 ameðferð sakamálalagafrumvarp
140A288 a esamningsveðlagafrumvarp
140A287 aíþróttaferðamennskafyrirspurn
140A286 aVetraríþróttamiðstöð Íslands á Akureyrifyrirspurn
140A285 aferðasjóður Íþróttasambands Íslandsfyrirspurn
140A284 aafrekssjóður Íþróttasambands Íslandsfyrirspurn
140A283 aþátttaka Íslendinga á Ólympíuleikunumfyrirspurn
140A282 aleiðrétting fasteignalána hjá Íbúðalánasjóðifyrirspurn
140A281 aopinber innkaup og verndaðir vinnustaðirfyrirspurn til skrifl. svars
140A280 avegagerð á Vestfjarðavegifyrirspurn
140A279 aósnortin víðernifyrirspurn
140A278 a eaðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkalagafrumvarp
140A277 aþróun atvinnuleysisbóta, lágmarkslauna og lágmarksbóta öryrkjafyrirspurn til skrifl. svars
140A276 atolltekjur ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
140A275 asímhleranirfyrirspurn til skrifl. svars
140A274 agreiðslur aðildarríkja til Evrópusambandsinsfyrirspurn til skrifl. svars
140A273 a eVegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumálalagafrumvarp
140A272 a eFarsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumálalagafrumvarp
140A271 arannsókn á hönnun og framkvæmdum við Landeyjahöfnfyrirspurn
140A270 atvöföldun Hvalfjarðargangafyrirspurn
140A269 a evörumerkilagafrumvarp
140A268 a elandslénið .is og önnur íslensk höfuðlénlagafrumvarp
140A267 a enálgunarbann og brottvísun af heimililagafrumvarp
140A266 aheildstæð orkustefna fyrir Íslandskýrsla
140A265 aTryggingastofnun ríkisins og Sjúkratryggingar Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
140A264 astrandveiðarfyrirspurn
140A263 aafli krókaaflamarksbáta og aflamarksskipafyrirspurn til skrifl. svars
140A262 anáttúruverndaráætlanirfyrirspurn
140A261 aupplýsingar um sölu og neyslu áfengisfyrirspurn til skrifl. svars
140A260 aíslenskir námsmenn í Svíþjóð og bætur almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
140A259 anorræn aðgerðaáætlun um þjónustu við fólk með sjaldgæfa sjúkdómafyrirspurn til skrifl. svars
140A258 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
140A257 ahappdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklingalagafrumvarp
140A256 a esjúkratryggingar og lyfjalöglagafrumvarp
140A255 aBankasýsla ríkisinslagafrumvarp
140A254 aáhrif einfaldara skattkerfisbeiðni um skýrslu
140A253 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
140A252 a eaðförlagafrumvarp
140A251 a eopinber störf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
140A250 asauðfjárbúfyrirspurn
140A249 aþjóðlendurfyrirspurn til skrifl. svars
140A248 aheimilissorpfyrirspurn
140A247 afækkun refs og minksfyrirspurn
140A246 afæðingardeildirfyrirspurn til skrifl. svars
140A245 atollgæsla ferjunnar Norrænufyrirspurn til skrifl. svars
140A244 aíbúðir sem Íbúðalánasjóður hefur yfirtekiðfyrirspurn til skrifl. svars
140A243 asjúkraflugvellirfyrirspurn
140A242 aGSM-samband á landinufyrirspurn til skrifl. svars
140A241 aDrekasvæðifyrirspurn
140A240 aútsendingar Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
140A239 a eLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
140A238 a eþjóðgarður við Breiðafjörð norðanverðanþingsályktunartillaga
140A237 aaðgerðir gegn eineltifyrirspurn til skrifl. svars
140A236 aaðgerðir gegn eineltifyrirspurn til skrifl. svars
140A235 aHPV-bólusetningfyrirspurn
140A234 ahækkun fargjalda Herjólfsfyrirspurn
140A233 araforkumálefniskýrsla
140A232 amiðstöð innanlandsflugslagafrumvarp
140A231 averknámshús við Fjölbrautaskóla Suðurlandsfyrirspurn
140A230 a etímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandilagafrumvarp
140A229 a eBankasýsla ríkisinslagafrumvarp
140A228 a ehagtölur og aðildarviðræður við Evrópusambandiðfyrirspurn til skrifl. svars
140A227 afjölgun framhaldsskólafyrirspurn
140A226 afjárveitingar til vísindarannsókna og nýsköpunarfyrirspurn til skrifl. svars
140A225 a enáttúruverndlagafrumvarp
140A224 avirkjanir í Blöndufyrirspurn
140A223 aveiðigjaldfyrirspurn til skrifl. svars
140A222 a eaukaframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
140A221 arannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu og eignarréttur á auðlindum hafsbotnsinslagafrumvarp
140A220 a etímasett áætlun um yfirfærslu heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélagaþingsályktunartillaga
140A219 akostnaður sjúklinga við heilbrigðisþjónustu og innheimtufyrirspurn til skrifl. svars
140A218 a eraunvextir á innlánum í bankakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
140A217 a eríkisstuðningur við innlánsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
140A216 ajöfnun kostnaðar við húshitunfyrirspurn
140A215 aviðbrögð forsvarsmanna Lýsingar við tilmælum um afskriftirfyrirspurn
140A214 aumskipunarhöfn í tengslum við norðurslóðasiglingarfyrirspurn
140A213 agerð og fjármögnun Vaðlaheiðargangafyrirspurn
140A212 aHof á Akureyri og fjárframlög úr ríkissjóðifyrirspurn
140A211 aBjargráðasjóðurfyrirspurn
140A210 aViðlagatrygging Íslandsfyrirspurn
140A209 astaða mála á gosslóðum undir Eyjafjöllum, í Mýrdal og í Skaftárhreppifyrirspurn
140A208 auppskipting eigna gömlu bankannafyrirspurn til skrifl. svars
140A207 akostnaður við ráðstefnu í Hörpufyrirspurn til skrifl. svars
140A206 ameðferð og framkvæmd ályktana Alþingis árið 2010skýrsla
140A205 aeftirlit Ríkisendurskoðunar með kostnaði við ESB-umsókn Íslandsþingsályktunartillaga
140A204 alækkun húshitunarkostnaðarþingsályktunartillaga
140A203 a evarnarmálalög og lög um tekjustofna sveitarfélagalagafrumvarp
140A202 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
140A201 a evestnorrænt samstarf á sviði kvikmynda- og sjónvarpsþáttagerðarþingsályktunartillaga
140A200 aráðstefna um tónlistarhefðir vestnorrænu landannaþingsályktunartillaga
140A199 avestnorrænt samstarf um listamannagistinguþingsályktunartillaga
140A198 avestnorrænt samstarf um meðferð á endurvinnanlegu brotajárniþingsályktunartillaga
140A197 a einnflutningur íbúa vestnorrænu landanna á matvöruþingsályktunartillaga
140A196 a eskilgreining á sameiginlegum hagsmunum Vestur-Norðurlandaþingsályktunartillaga
140A195 a eráðstafanir í ríkisfjármálumlagafrumvarp
140A194 aþýðing skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis á enskuþingsályktunartillaga
140A193 a efjársýsluskatturlagafrumvarp
140A192 a efólksflutningar og farmflutningar á landilagafrumvarp
140A191 a ehlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
140A190 askattur á umhverfisvænt eldsneytifyrirspurn
140A189 a esvokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðarfyrirspurn til skrifl. svars
140A188 alokafjárlög 2010lagafrumvarp
140A187 aviðtaka fjárframlaga frá erlendum aðilumfyrirspurn til skrifl. svars
140A186 aútdeiling fjárframlaga frá erlendum aðilumfyrirspurn til skrifl. svars
140A185 aheimspeki sem skyldufag í grunn- og framhaldsskólaþingsályktunartillaga
140A184 a eviðbúnaður við hamförum í Kötlufyrirspurn til skrifl. svars
140A183 aráðningar starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
140A182 aráðningar starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
140A181 aráðningar starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
140A180 aráðningar starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
140A179 aráðningar starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
140A178 aráðningar starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
140A177 a eráðningar starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
140A176 aráðningar starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
140A175 aráðningar starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
140A174 aráðningar starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
140A173 alaunagreiðslur þingmannafyrirspurn til skrifl. svars
140A172 afráveitumál sveitarfélagafyrirspurn
140A171 afyrirhugaðar framkvæmdir við snjóflóðavarnir í Siglufirðifyrirspurn
140A170 a elyfjalöglagafrumvarp
140A169 atollalöglagafrumvarp
140A168 a epóstverslunfyrirspurn til skrifl. svars
140A167 aheiti Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
140A166 a ekostnaður við utanlandsferðirfyrirspurn til skrifl. svars
140A165 akostnaður við utanlandsferðirfyrirspurn til skrifl. svars
140A164 akostnaður við utanlandsferðirfyrirspurn til skrifl. svars
140A163 akostnaður við utanlandsferðirfyrirspurn til skrifl. svars
140A162 akostnaður við utanlandsferðirfyrirspurn til skrifl. svars
140A161 akostnaður við utanlandsferðirfyrirspurn til skrifl. svars
140A160 a ekostnaður við utanlandsferðirfyrirspurn til skrifl. svars
140A159 akostnaður við utanlandsferðirfyrirspurn til skrifl. svars
140A158 akostnaður við utanlandsferðirfyrirspurn til skrifl. svars
140A157 akostnaður við utanlandsferðirfyrirspurn til skrifl. svars
140A156 a egrunnskólarlagafrumvarp
140A155 afjármálalæsifyrirspurn
140A154 a evirðisaukaskattur af erlendum blöðum og tímaritumfyrirspurn til skrifl. svars
140A153 afjármálalæsifyrirspurn
140A152 atjón af manngerðum jarðskjálftafyrirspurn
140A151 afjárframlög til veiða á ref og minkfyrirspurn
140A150 asjálfstæði Háskólans á Akureyrifyrirspurn
140A149 akaup á Grímsstöðum á Fjöllumfyrirspurn
140A148 aopinber þjónusta í Þingeyjarsýslumfyrirspurn
140A147 a eheilbrigðisstarfsmennlagafrumvarp
140A146 ainnlend framleiðsla innrennslisvökva til notkunar í lækningaskyniþingsályktunartillaga
140A145 aheimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöldþingsályktunartillaga
140A144 aundirbúningur að stofnun björgunarskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandiþingsályktunartillaga
140A143 ainnstæðurfyrirspurn til skrifl. svars
140A142 a eaðgerðir til að endurreisa íslenskt efnahagslífþingsályktunartillaga
140A141 asvört atvinnustarfsemi og umfang skattsvikafyrirspurn til skrifl. svars
140A140 akennitöluflakkfyrirspurn til skrifl. svars
140A139 astaðfesting á aðalskipulagi Skaftárhreppsfyrirspurn
140A138 a ematvælilagafrumvarp
140A137 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
140A136 a eáfengislöglagafrumvarp
140A135 a eíslenskur ríkisborgararétturlagafrumvarp
140A134 a einnflutningur dýralagafrumvarp
140A133 ainnflutningur aflandskróna frá því að gjaldeyrishöft voru sett áfyrirspurn til skrifl. svars
140A132 aljósmengunfyrirspurn
140A131 arannsóknir á hrefnu eftir veiðar 2003--2007fyrirspurn til skrifl. svars
140A130 afrumbyggjaveiðar á hvalfyrirspurn
140A129 asjálfbærar hvalveiðarfyrirspurn
140A128 ahvalveiðar og stjórn fiskveiðafyrirspurn
140A127 a eFjarðarheiðargöngþingsályktunartillaga
140A126 aúrlausn mála hjá umboðsmanni skuldarafyrirspurn til skrifl. svars
140A125 aáhrif rafbókarinnar á skóla og menningufyrirspurn
140A124 aólöglegt niðurhalfyrirspurn
140A123 aÍslandskynningfyrirspurn
140A122 a einnsiglingin í Grindavíkurhöfnþingsályktunartillaga
140A121 a eVefmyndasafn Íslandsþingsályktunartillaga
140A120 a eheilbrigðisþjónusta í heimabyggðþingsályktunartillaga
140A119 a eupptaka Tobin-skattsþingsályktunartillaga
140A118 a evarðveisla íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formiþingsályktunartillaga
140A117 alögmæti breytinga á verðtollum búvarafyrirspurn
140A116 ayfirfærsla málefna fatlaðs fólks til sveitarfélagafyrirspurn
140A115 alíknardeildirfyrirspurn til skrifl. svars
140A114 alöggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinumlagafrumvarp
140A113 a egreiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnarlagafrumvarp
140A112 a ehúsaleigubæturlagafrumvarp
140A111 a ehlutaskrá og safnreikningarlagafrumvarp
140A110 a eþjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginuþingsályktunartillaga
140A109 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
140A108 a ekosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
140A107 a eskattaívilnanir í þágu tilgreindra félagasamtakalagafrumvarp
140A106 a estofnun Hofsjökulsþjóðgarðsþingsályktunartillaga
140A105 askipulagslöglagafrumvarp
140A104 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
140A103 alaunagreiðslur til stjórnenda banka, skilanefnda og slitastjórnabeiðni um skýrslu
140A102 aráðningar starfsmanna í Stjórnarráðinufyrirspurn til skrifl. svars
140A101 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
140A100 asýkingar á sjúkrahúsumfyrirspurn til skrifl. svars
140A99 adæling sands úr Landeyjahöfnfyrirspurn til skrifl. svars
140A98 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
140A97 afjáraukalög 2011lagafrumvarp
140A96 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
140A95 a eundirbúningur að hönnun og stækkun Þorlákshafnarþingsályktunartillaga
140A94 a esamanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsinsþingsályktunartillaga
140A93 alíkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
140A92 a eprófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræðaþingsályktunartillaga
140A91 a eprófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímssonþingsályktunartillaga
140A90 a eúttekt á aðgengi sjómanna að þjónustustarfsemi opinberra aðilaþingsályktunartillaga
140A89 a eÍslandssögukennsla í framhaldsskólumþingsályktunartillaga
140A88 a eveitingastaðir, gististaðir og skemmtanahaldlagafrumvarp
140A87 aumferðarlöglagafrumvarp
140A86 aráðherraábyrgðlagafrumvarp
140A85 a ehafnirlagafrumvarp
140A84 a efornleifarannsóknir í Árnesi og við fossinn Búða, norðan Þjórsárþingsályktunartillaga
140A83 a egerð lista- og náttúrugarðs fyrir blinda og aðra skynheftaþingsályktunartillaga
140A82 amálshöfðun og skaðabótakrafa á hendur breska ríkinu, NATO og ESBþingsályktunartillaga
140A81 auppbygging Náttúrugripasafns Íslands á Selfossiþingsályktunartillaga
140A80 a eaðgengi að hverasvæðinu við Geysiþingsályktunartillaga
140A79 a efuglaskoðunarstöð í Garðiþingsályktunartillaga
140A78 astofnun íslenskrar handverksdeildar í Listaháskóla Íslandsþingsályktunartillaga
140A77 aSkipasafn Íslands í Reykjanesbæþingsályktunartillaga
140A76 aÞjóðhagsstofalagafrumvarp
140A75 aljóðakennsla og skólasöngurþingsályktunartillaga
140A74 a eprestur á Þingvöllumþingsályktunartillaga
140A73 aúttekt á áhrifum Schengen-samstarfsinsþingsályktunartillaga
140A72 a euppstokkun réttarkerfisins og millidómstigþingsályktunartillaga
140A71 avinnuhópur um vöruflutningaþingsályktunartillaga
140A70 a eáhafnir íslenskra fiskiskipalagafrumvarp
140A69 akostaðar stöður við skóla á háskólastigifyrirspurn til skrifl. svars
140A68 aþjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðarskipan fiskveiðistjórnarþingsályktunartillaga
140A67 aaukin fræðsla í skólum um skaðsemi áfengisþingsályktunartillaga
140A66 a ehafnalöglagafrumvarp
140A65 a eÞríhnúkagígurþingsályktunartillaga
140A64 ayfirfærsla lánasamninga frá gömlu fjármálafyrirtækjunumfyrirspurn til skrifl. svars
140A63 a enáttúruverndlagafrumvarp
140A62 a etekjuskatturlagafrumvarp
140A61 a ematvælilagafrumvarp
140A60 a eVestfirðir sem vettvangur þróunar, rannsókna og kennslu á sviði sjávarútvegsþingsályktunartillaga
140A59 a eupplýsingaréttur um umhverfismállagafrumvarp
140A58 askilgreining auðlindaþingsályktunartillaga
140A57 alagaskrifstofa Alþingislagafrumvarp
140A56 anámsárangur drengja í skólumfyrirspurn
140A55 a efjöldi kaupsamninga um fasteignirfyrirspurn til skrifl. svars
140A54 aafskriftir af skuldum sjávarútvegsfyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
140A53 a eskipan sannleiksnefndar til rannsóknar á málsmeðferð Guðmundar- og Geirfinnsmálaþingsályktunartillaga
140A52 amálshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir viðeigandi dómstól vegna beitingar hryðjuverkalagaþingsályktunartillaga
140A51 arannsókn á athöfnum þingmanna í tengslum við búsáhaldabyltinguna í janúar 2009þingsályktunartillaga
140A50 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
140A49 aullarvinnsla og samvinnufélögfyrirspurn
140A48 a esvokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðarfyrirspurn til skrifl. svars
140A47 atónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpa við Reykjavíkurhöfnfyrirspurn
140A46 astofnun þjóðhagsstofnunarfyrirspurn
140A45 astaðfesting aðalskipulagsfyrirspurn
140A44 a estimpilgjaldlagafrumvarp
140A43 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
140A42 a eíslenskur ríkisborgararétturlagafrumvarp
140A41 a etekjuskatturlagafrumvarp
140A40 aframkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslnalagafrumvarp
140A39 a eþjóðaratkvæðagreiðsla um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsinsþingsályktunartillaga
140A38 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
140A37 a enýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landiþingsályktunartillaga
140A36 a estytting þjóðvegarins milli höfuðborgarsvæðisins og Norðausturlandsþingsályktunartillaga
140A35 a eúttekt á álitsgerðum matsfyrirtækja um lánshæfi íslenskra aðilaþingsályktunartillaga
140A34 a ereglur um skilaskyldu á ferskum matvörumþingsályktunartillaga
140A33 aframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
140A32 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
140A31 a eviðurkenning á sjálfstæði og fullveldi Palestínuþingsályktunartillaga
140A30 a erannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandiþingsályktunartillaga
140A29 a ehöfuðborg Íslandsþingsályktunartillaga
140A28 aþingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaðurlagafrumvarp
140A27 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
140A26 a eforvirkar rannsóknarheimildir lögregluþingsályktunartillaga
140A25 arýmri fánatímiþingsályktunartillaga
140A24 a ehitaeiningamerkingar á skyndibitaþingsályktunartillaga
140A23 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
140A22 a enorræna hollustumerkið Skráargatiðþingsályktunartillaga
140A21 a ereglubundnar árlegar heimsóknir til eldri borgara í forvarnaskyniþingsályktunartillaga
140A20 a eaðgerðaáætlun um tóbaksvarnirþingsályktunartillaga
140A19 aflutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjarþingsályktunartillaga
140A18 auppgjör gengistryggðra lána fyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
140A17 asérgreining landshluta sem vettvangur rannsókna, kennslu og atvinnuþróunarþingsályktunartillaga
140A16 a eleiðréttingar á höfuðstól íbúðalána og minna vægi verðtryggingarþingsályktunartillaga
140A15 a egrundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunar fyrir Íslandþingsályktunartillaga
140A14 a eformleg innleiðing fjármálaregluþingsályktunartillaga
140A13 a esiglingaleiðir við norðan- og vestanvert Íslandþingsályktunartillaga
140A12 a eúttekt á neytendavernd á fjármálamarkaðiþingsályktunartillaga
140A11 auppgjör gengistryggðra lána einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
140A10 a esókn í atvinnumálumþingsályktunartillaga
140A9 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
140A8 a emeðferð sakamála og meðferð einkamálalagafrumvarp
140A7 a eefling græna hagkerfisins á Íslandiþingsályktunartillaga
140A6 a emeðferð frumvarps stjórnlagaráðs til stjórnarskipunarlagaþingsályktunartillaga
140A5 a estöðugleiki í efnahagsmálumþingsályktunartillaga
140A4 a estaðgöngumæðrunþingsályktunartillaga
140A3 a etillögur stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá Íslandsskýrsla
140A2 aþjóðhagsáætlun 2012skýrsla
140A1 a efjárlög 2012lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.