Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 139
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
139A910 afrestun á fundum Alþingis
139A909 askýrsla Ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings 2009álit nefndar um skýrslu
139A908 afarþegafjöldi í Landeyjahöfnfyrirspurn til skrifl. svars
139A907 asvokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðarfyrirspurn
139A906 aullarvinnsla og samvinnufélögfyrirspurn
139A905 ainnflutningur aflandskrónafyrirspurn til skrifl. svars
139A904 akostaðar stöður við skóla á háskólastigifyrirspurn til skrifl. svars
139A903 atekjur sveitarfélaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélagafyrirspurn
139A902 aheimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl.lagafrumvarp
139A901 afjáraukalög 2011lagafrumvarp
139A900 astaða einstaklinga sem hlotið hafa dóm en bíða afplánunarfyrirspurn til skrifl. svars
139A899 afangelsismálfyrirspurn til skrifl. svars
139A898 a evirðisaukaskattur o.fl.lagafrumvarp
139A897 afólksflutningar og farmflutningar á landilagafrumvarp
139A896 astaðfest samvistlagafrumvarp
139A895 a emenntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskólalagafrumvarp
139A894 aframlög ríkisins til SpKef og Byrsfyrirspurn til skrifl. svars
139A893 astöðugildi lækna og hjúkrunarfræðingafyrirspurn til skrifl. svars
139A892 aefnahagsreikningur Arion banka, Íslandsbanka og NBI (Landsbankans) við stofnunfyrirspurn til skrifl. svars
139A891 aprófessorsstaða tengd nafni Jóns Sigurðssonar forsetaþingsályktunartillaga
139A890 afrestun á fundum Alþingis
139A889 agjaldeyrismál og tollalöglagafrumvarp
139A888 ahúsnæðiskostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
139A887 aúrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtækifyrirspurn til skrifl. svars
139A886 aheildarkostnaður við stjórnlaganefndfyrirspurn til skrifl. svars
139A885 akostun á stöðum fræðimannafyrirspurn til skrifl. svars
139A884 aþjóðaratkvæðagreiðsla um stjórn fiskveiðaþingsályktunartillaga
139A883 aþýðing skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis á enskuþingsályktunartillaga
139A882 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
139A881 aframtíðarstefna í sjávarútvegsmálumþingsályktunartillaga
139A880 asamkeppni á ljósleiðaramarkaðifyrirspurn til skrifl. svars
139A879 ainnflutningur aflandskrónafyrirspurn til skrifl. svars
139A878 aundanþágur gagnavera frá greiðslu virðisaukaskattsfyrirspurn til skrifl. svars
139A877 aIPA-landsáætlunfyrirspurn til skrifl. svars
139A876 astaða lífsskoðunarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
139A875 asameining háskólastofnana og rekstur tveggja öflugra háskólaþingsályktunartillaga
139A874 anámsleiðir fyrir erlenda stúdenta í háskólum landsinsþingsályktunartillaga
139A873 aútblástur frá jarðvarmavirkjunumfyrirspurn til skrifl. svars
139A872 asala tóbaksfyrirspurn til skrifl. svars
139A871 asala áfengisfyrirspurn til skrifl. svars
139A870 aendurupptaka málafyrirspurn til skrifl. svars
139A869 aeldsneytisgjöld af umferð á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
139A868 askattar af verslun og þjónustu á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
139A867 afjáraukalög 2011lagafrumvarp
139A866 arannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðannaþingsályktunartillaga
139A865 aaðbúnaður eldri borgara á hjúkrunarheimilumfyrirspurn til skrifl. svars
139A864 ainnstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfestalagafrumvarp
139A863 aúrsögn Íslands úr Atlantshafsbandalaginuþingsályktunartillaga
139A862 agrundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunar fyrir Íslandþingsályktunartillaga
139A861 alöggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinumlagafrumvarp
139A860 aaðgerðaáætlun um tóbaksvarnirþingsályktunartillaga
139A859 abreytingar á sjúkrahúsinu á Húsavíkfyrirspurn til skrifl. svars
139A858 aendurbætur á húsnæði Heilbrigðisstofnunar Suðurlandsfyrirspurn til skrifl. svars
139A857 aumönnunarbæturfyrirspurn til skrifl. svars
139A856 akostnaður ríkissjóðs við fangaflutningafyrirspurn til skrifl. svars
139A855 afangelsi á Hólmsheiðifyrirspurn
139A854 asamskipti Seðlabanka Íslands við Moody'sfyrirspurn til skrifl. svars
139A853 aeyðibýlifyrirspurn
139A852 aframleiðsla áburðar á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
139A851 agamalt húsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
139A850 ayfirgefin og illa hirt hús og sameining lóða í miðbæ Reykjavíkurfyrirspurn til skrifl. svars
139A849 aástandið fyrir botni Miðjarðarhafs og í Norður-Afríkuþingsályktunartillaga
139A848 atilfærsla á kvótafyrirspurn til skrifl. svars
139A847 afjöldi innbrota og hópar erlendra afbrotamannafyrirspurn til skrifl. svars
139A846 avegrið á milli akbrauta á Reykjanesbrautfyrirspurn til skrifl. svars
139A845 ahúsafriðunfyrirspurn til skrifl. svars
139A844 anotkun sýklalyfjafyrirspurn til skrifl. svars
139A843 aofnotkun áfengis og lyfjafyrirspurn til skrifl. svars
139A842 alyfjakostnaður eldri borgarafyrirspurn til skrifl. svars
139A841 aáfallnir skattar í vanskilumfyrirspurn til skrifl. svars
139A840 ahleranirfyrirspurn til skrifl. svars
139A839 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
139A838 aerlendir fangarfyrirspurn
139A837 akrabbameinfyrirspurn til skrifl. svars
139A836 askerðing grunnlífeyris eldri borgarafyrirspurn til skrifl. svars
139A835 avarðveisla minja um seinni heimsstyrjöldinafyrirspurn til skrifl. svars
139A834 askuldalækkun og ábyrgð á húsnæðislánumfyrirspurn
139A833 aflutningur skattskyldrar starfsemi úr landifyrirspurn
139A832 ahækkun skatta og gjaldafyrirspurn
139A831 aaðgengi nemenda að Fjölbrautaskóla Suðurnesjafyrirspurn til skrifl. svars
139A830 aatvinnuleysistryggingar og réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjumlagafrumvarp
139A829 avextir og verðtrygginglagafrumvarp
139A828 aframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
139A827 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
139A826 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
139A825 aLissabon-sáttmálinnfyrirspurn til skrifl. svars
139A824 a eráðstafanir í ríkisfjármálumlagafrumvarp
139A823 asókn í atvinnumálumþingsályktunartillaga
139A822 askýrsla umboðsmanns Alþingis 2009álit nefndar um skýrslu
139A821 astofnframkvæmdir í vegagerðfyrirspurn til skrifl. svars
139A820 aumhverfismat á Vestfjarðarvegifyrirspurn
139A819 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
139A818 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
139A817 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
139A816 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
139A815 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
139A814 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
139A813 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
139A812 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
139A811 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
139A810 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
139A809 autanlandsferðir starfsmanna og embættismannafyrirspurn til skrifl. svars
139A808 autanlandsferðir starfsmanna og embættismannafyrirspurn til skrifl. svars
139A807 autanlandsferðir starfsmanna og embættismannafyrirspurn til skrifl. svars
139A806 autanlandsferðir starfsmanna og embættismannafyrirspurn til skrifl. svars
139A805 autanlandsferðir starfsmanna og embættismannafyrirspurn til skrifl. svars
139A804 autanlandsferðir starfsmanna og embættismannafyrirspurn til skrifl. svars
139A803 autanlandsferðir starfsmanna og embættismannafyrirspurn til skrifl. svars
139A802 autanlandsferðir starfsmanna og embættismannafyrirspurn til skrifl. svars
139A801 autanlandsferðir starfsmanna og embættismannafyrirspurn til skrifl. svars
139A800 autanlandsferðir starfsmanna og embættismannafyrirspurn til skrifl. svars
139A799 atollalög o.fl.lagafrumvarp
139A798 aMaastricht-skilyrðifyrirspurn til skrifl. svars
139A797 aalmannatryggingarlagafrumvarp
139A796 aviðbrögð við ábendingum Ríkisendurskoðunar í skýrslu um þjónustusamninga Barnaverndarstofubeiðni um skýrslu
139A795 aeftirlit með greiðslukortafærslumfyrirspurn til skrifl. svars
139A794 ayfirtaka fjármálafyrirtækja á atvinnustarfsemifyrirspurn til skrifl. svars
139A793 askipting mánaðarlauna eftir atvinnugreinumfyrirspurn til skrifl. svars
139A792 askýrsla Ríkisendurskoðunar um þjónustusamninga Barnaverndarstofu og lok þeirraálit nefndar um skýrslu
139A791 autanríkis- og alþjóðamálskýrsla
139A790 alaunagreiðslur til stjórnenda banka, skilanefnda og slitastjórnabeiðni um skýrslu
139A789 astofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdirlagafrumvarp
139A788 a egjaldeyrismál og tollalöglagafrumvarp
139A787 aÞróunarsjóður EFTAfyrirspurn til skrifl. svars
139A786 akostnaður við tónlistar- og ráðstefnuhúsið Hörpu o.fl.fyrirspurn
139A785 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
139A784 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
139A783 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
139A782 askýrsla Ríkisendurskoðunar um sjálfseignarstofnanir og sjóðiálit nefndar um skýrslu
139A781 aframkvæmdir og kostnaður við Landeyjahöfnfyrirspurn til skrifl. svars
139A780 aávinningur af verkefninu ,,Allir vinna"fyrirspurn til skrifl. svars
139A779 aSchengen-samstarfiðfyrirspurn
139A778 a ebarnalöglagafrumvarp
139A777 asæstrengirfyrirspurn til skrifl. svars
139A776 atollur á lestölvurfyrirspurn til skrifl. svars
139A775 atap fyrirtækja vegna gjaldþrota eða afskriftafyrirspurn til skrifl. svars
139A774 askuldir atvinnugreinafyrirspurn til skrifl. svars
139A773 aflugmálaáætlun og fjáröflun til flugmálalagafrumvarp
139A772 aflutningur Landhelgisgæslunnar á Miðnesheiðifyrirspurn
139A771 akostnaður við jöfnun raforkuverðsfyrirspurn til skrifl. svars
139A770 aLandsvirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
139A769 alandsdómurlagafrumvarp
139A768 abrottfall laga um ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfestalagafrumvarp
139A767 arannsókn efnahagsbrota o.fl.fyrirspurn
139A766 aþingmál í tengslum við Sóknaráætlun 20/20fyrirspurn
139A765 aákvæði laga um opinberar eftirlitsreglurfyrirspurn
139A764 afriðlýst svæði og virkjunarframkvæmdirfyrirspurn til skrifl. svars
139A763 a ealmannatryggingar o.fl.lagafrumvarp
139A762 aútgáfa Umhverfisstofnunar á starfsleyfumfyrirspurn til skrifl. svars
139A761 agrunnskólarlagafrumvarp
139A760 a eLandsbókasafn -- Háskólabókasafnlagafrumvarp
139A759 agreiðsla virðisaukaskattsfyrirspurn til skrifl. svars
139A758 aendurskoðun aflareglu við fiskveiðarfyrirspurn
139A757 aúttekt á stöðu EES-samningsinsfyrirspurn
139A756 atvíhliða samningar við Evrópusambandiðfyrirspurn til skrifl. svars
139A755 a eíslenskur ríkisborgararétturlagafrumvarp
139A754 a eembætti sérstaks saksóknaralagafrumvarp
139A753 a elögreglulöglagafrumvarp
139A752 aútleiga á skurðstofum Heilbrigðisstofnunar Suðurnesjafyrirspurn til skrifl. svars
139A751 avantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningarvantraust
139A750 aendurútreikningur gengistryggðra lánafyrirspurn
139A749 aheyrnartæki og kostnaðarþátttaka ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
139A748 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
139A747 a egrunnskólarlagafrumvarp
139A746 anotendastýrð og persónuleg þjónusta við fatlaðafyrirspurn til skrifl. svars
139A745 amálefni fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
139A744 aeitt innheimtuumdæmifyrirspurn
139A743 auppbygging Vestfjarðavegarfyrirspurn
139A742 aómerking héraðsdómafyrirspurn til skrifl. svars
139A741 a eskiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsinslagafrumvarp
139A740 askýrsla Ríkisendurskoðunar um sameiningu í ríkisrekstriálit nefndar um skýrslu
139A739 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2011þingsályktunartillaga
139A738 askýrsla Ríkisendurskoðunar um eftirfylgniálit nefndar um skýrslu
139A737 askýrsla Ríkisendurskoðunar um sameiningu í ríkisrekstriálit nefndar um skýrslu
139A736 apólitískar ráðningar í stjórnsýslunniþingsályktunartillaga
139A735 aendurskoðun á undanþágum frá I. kafla EES-samningsinslagafrumvarp
139A734 a enámsstyrkirlagafrumvarp
139A733 agreiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnarlagafrumvarp
139A732 alandflutningalöglagafrumvarp
139A731 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og almannatryggingarlagafrumvarp
139A730 ameðferð sakamála og meðferð einkamálalagafrumvarp
139A729 a estarfsmannaleigurlagafrumvarp
139A728 a eréttindagæsla fyrir fatlað fólklagafrumvarp
139A727 a efullnusta refsingalagafrumvarp
139A726 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
139A725 a elandslénið .is og önnur íslensk höfuðlénlagafrumvarp
139A724 a eneytendalánlagafrumvarp
139A723 a emótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Íslandþingsályktunartillaga
139A722 aOrkustofnun og Íslenskar orkurannsóknirlagafrumvarp
139A721 a eByggðastofnunlagafrumvarp
139A720 a evatnalög og rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðulagafrumvarp
139A719 a eleit, rannsóknir og vinnsla kolvetnislagafrumvarp
139A718 aLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
139A717 aÞjóðhagsstofalagafrumvarp
139A716 avextir og verðtrygging o.fl.lagafrumvarp
139A715 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
139A714 askilgreining auðlindaþingsályktunartillaga
139A713 aendurútreikningur gengistryggðra lánafyrirspurn til skrifl. svars
139A712 akröfur um starfsleyfi fjármálafyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
139A711 a eökutækjatryggingarlagafrumvarp
139A710 a elosun gróðurhúsalofttegundalagafrumvarp
139A709 a eúrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamálalagafrumvarp
139A708 a efullgilding Árósasamningsinslagafrumvarp
139A707 a evernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrumlagafrumvarp
139A706 a enálgunarbann og brottvísun af heimililagafrumvarp
139A705 a eáfengislöglagafrumvarp
139A704 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
139A703 a everslun með áfengi og tóbaklagafrumvarp
139A702 a eskattlagning á kolvetnisvinnslulagafrumvarp
139A701 a eskattlagning á kolvetnisvinnslulagafrumvarp
139A700 abókhaldlagafrumvarp
139A699 asala fasteigna, fyrirtækja og skipalagafrumvarp
139A698 a eársreikningarlagafrumvarp
139A697 a eþjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisinslagafrumvarp
139A696 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
139A695 aaðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar um ofbeldi karla gegn konum í nánum samböndumskýrsla
139A694 askýrsla fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankannaskýrsla
139A693 akosningar til Alþingislagafrumvarp
139A692 anýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landiþingsályktunartillaga
139A691 astaða skólamálabeiðni um skýrslu
139A690 aupplýsingaréttur um umhverfismállagafrumvarp
139A689 aferðir hreyfihamlaðra á vélknúnum ökutækjum utan vegafyrirspurn til skrifl. svars
139A688 aÍbúðalánasjóður og sérfræðiaðstoðfyrirspurn til skrifl. svars
139A687 afundir með fulltrúum hagsmunasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
139A686 afjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirralagafrumvarp
139A685 a efríverslunarsamningur EFTA og Úkraínu og landbúnaðarsamningur Íslands og Úkraínuþingsályktunartillaga
139A684 a efríverslunarsamningur EFTA og Serbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Serbíuþingsályktunartillaga
139A683 a efríverslunarsamningur EFTA og Perús og landbúnaðarsamningur Íslands og Perúsþingsályktunartillaga
139A682 a efríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóaþingsályktunartillaga
139A681 a efríverslunarsamningur EFTA og Albaníu og landbúnaðarsamningur Íslands og Albaníuþingsályktunartillaga
139A680 astaðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2011þingsályktunartillaga
139A679 astaðfesting samnings milli Íslands og Noregs um kolvetnisauðlindir á markalínumþingsályktunartillaga
139A678 a efullgilding Árósasamnings um aðgang að upplýsingum o.fl.þingsályktunartillaga
139A677 afullgilding Singapúr-samnings um vörumerkjaréttþingsályktunartillaga
139A676 a efullgilding á samningi um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálumlagafrumvarp
139A675 a eheildarendurskoðun á Stjórnarráði Íslandslagafrumvarp
139A674 a eStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
139A673 a egreiðsluþjónustalagafrumvarp
139A672 amat á beitingu Breta á l. um varnir gegn hryðjuverkum fyrir íslensk fyrirtækibeiðni um skýrslu
139A671 astarfsendurhæfingarstöðvarfyrirspurn til skrifl. svars
139A670 averktakasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
139A669 autanlandsferðir starfsmanna og embættismannafyrirspurn til skrifl. svars
139A668 a einnflutningur dýralagafrumvarp
139A667 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
139A666 asamningur við Félagsvísindastofnun um mat á áhrifum skattabreytingafyrirspurn til skrifl. svars
139A665 aákvarðanir ríkisstjórnar og fundargerðirfyrirspurn til skrifl. svars
139A664 astaða atvinnulausra sem ekki eiga rétt á bótumfyrirspurn til skrifl. svars
139A663 abiðlisti eftir þjónustu barna- og unglingageðdeildarfyrirspurn til skrifl. svars
139A662 aeftirlit Umhverfisstofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
139A661 a eorloflagafrumvarp
139A660 akærunefnd jafnréttismálafyrirspurn til skrifl. svars
139A659 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
139A658 aendurskoðun á núverandi kirkjuskipanþingsályktunartillaga
139A657 arannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandiþingsályktunartillaga
139A656 afærsla öldrunarmála til sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
139A655 aVaðlaheiðargöngfyrirspurn
139A654 a evörumerkilagafrumvarp
139A653 aStjórnartíðindi og Lögbirtingablaðlagafrumvarp
139A652 agreiðsluaðlögun einstaklingalagafrumvarp
139A651 a emenningarminjarlagafrumvarp
139A650 a esafnalöglagafrumvarp
139A649 a eskil menningarverðmæta til annarra landalagafrumvarp
139A648 a eÞjóðminjasafn Íslandslagafrumvarp
139A647 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A646 amálefni fjármálafyrirtækja og skilanefndafyrirspurn til skrifl. svars
139A645 a eþjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisinslagafrumvarp
139A644 astjórnlagaþinglagafrumvarp
139A643 a einnheimtulöglagafrumvarp
139A642 a eráðstafanir til að lækka eldsneytisverðlagafrumvarp
139A641 a ehlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
139A640 astyrkir vegna aðildarumsóknar Íslands að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
139A639 a estarfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
139A638 ahjúkrunarrými á Eyjafjarðarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
139A637 atekjuskatturlagafrumvarp
139A636 ahitaeiningamerkingar á skyndibitaþingsályktunartillaga
139A635 aslysatíðni á þjóðvegumfyrirspurn til skrifl. svars
139A634 akröfur um eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
139A633 astofnfjáreign ríkisins í sparisjóðumfyrirspurn til skrifl. svars
139A632 alækkun vörugjalda af ökutækjum sem breytt hefur verið til þess að nýta metanfyrirspurn til skrifl. svars
139A631 abygging nýs Landspítalafyrirspurn
139A630 a egreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
139A629 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 35/2010 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A628 astöður lækna á Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
139A627 arekstrarform fjármálafyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
139A626 aendurreisn bankakerfisinsfyrirspurn til skrifl. svars
139A625 afyrirgreiðsla og afskriftir viðskiptamanna bankannafyrirspurn til skrifl. svars
139A624 a estofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkurlagafrumvarp
139A623 aþjóðgarður við Breiðafjörð norðanverðanþingsályktunartillaga
139A622 aíslenskur ríkisborgararétturlagafrumvarp
139A621 aákvörðun EES-nefndarinnar um breyt. á XIII. viðauka við EES-samninginn, reglugerð nr. 216/2008þingsályktunartillaga
139A620 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A619 askuldamál lítilla og meðalstórra fyrirtækjafyrirspurn
139A618 aframkvæmdaátak í vegamálum á árunum 2011--2013þingsályktunartillaga
139A617 akynningarefni um Icesave-samningana fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluþingsályktunartillaga
139A616 aábendingar Ríkisendurskoðunar um mannauðsstjórnunfyrirspurn
139A615 agagnasafn RÚVfyrirspurn til skrifl. svars
139A614 amánaðarlaun yfir einni milljón krónafyrirspurn til skrifl. svars
139A613 akaup á nýrri þyrlufyrirspurn
139A612 abólusetningar ungbarna gegn pneumókokkumfyrirspurn til skrifl. svars
139A611 aNATO-þingið 2010skýrsla
139A610 ataka fjármálagerninga til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaðifyrirspurn til skrifl. svars
139A609 agreiðsluaðlögunfyrirspurn til skrifl. svars
139A608 afjármálafyrirtæki og endurútreikningur erlendra lánafyrirspurn til skrifl. svars
139A607 aVestnorræna ráðið 2010skýrsla
139A606 aÖSE-þingið 2010skýrsla
139A605 aEvrópuráðsþingið 2010skýrsla
139A604 astaða gjaldeyrismarkaðar og greiðslumiðlunar við útlönd frá 1. október 2008 til 31. janúar 2009beiðni um skýrslu
139A603 atekjur ríkissjóðs, skattleysismörk og hálaunaþrepfyrirspurn til skrifl. svars
139A602 aafdráttarskattur á vaxtagreiðslur úr landifyrirspurn til skrifl. svars
139A601 aframkvæmd heilsustefnu, íþróttamót í framhaldsskólum o.fl.fyrirspurn
139A600 aframkvæmd heilsustefnu, hvatning til frístundaheimila o.fl.fyrirspurn
139A599 aframkvæmd heilsustefnu, virkjun fyrirmynda o.fl.fyrirspurn
139A598 aframkvæmd heilsustefnu, opnun vefsíðu o.fl.fyrirspurn
139A597 aframkvæmd heilsustefnu, efling forvarna o.fl.fyrirspurn
139A596 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
139A595 anorrænt samstarf 2010skýrsla
139A594 afjárhagsleg endurskipulagning vátryggingafélagsins Sjóvárfyrirspurn til skrifl. svars
139A593 aríkisábyrgð á skuldbindingum Íslandsbanka hf., Straums-Burðaráss fjárfestingarbanka hf.fyrirspurn til skrifl. svars
139A592 afjárhagsfyrirgreiðsla til fyrirtækjanna VBS hf., Saga Capital hf. o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
139A591 aríkisábyrgð til Nýja Kaupþings banka hf., nú Arion banka hf.fyrirspurn til skrifl. svars
139A590 aeiginfjárframlög ríkisins til nýju bankannafyrirspurn til skrifl. svars
139A589 alaun í Stjórnarráðinufyrirspurn til skrifl. svars
139A588 areiðhallirfyrirspurn til skrifl. svars
139A587 astuðningur ríkisins til starfsendurhæfingarfyrirspurn
139A586 akaupauka- og starfslokagreiðslur fjármálafyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
139A585 alaunagreiðslur til stjórnenda banka, skilanefnda og slitastjórnafyrirspurn til skrifl. svars
139A584 atollalög o.fl.lagafrumvarp
139A583 aFríverslunarsamtök Evrópu 2010skýrsla
139A582 agerð hlutlauss kynningarefnis vegna komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesave-samninginnþingsályktunartillaga
139A581 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 50/2010 um breytingu á IX. og XII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A580 a ealmenningsbókasöfnlagafrumvarp
139A579 a etóbaksvarnirlagafrumvarp
139A578 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 56/2008 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A577 astörf Norrænu ráðherranefndarinnar 2010skýrsla
139A576 anorðurskautsmál 2010skýrsla
139A575 a eheilbrigðisstarfsmennlagafrumvarp
139A574 aframkvæmd skólastarfs í framhaldsskólum skólaárin 2005/2006, 2006/2007 og 2007/2008skýrsla
139A573 a eávana- og fíkniefni og lyfjalöglagafrumvarp
139A572 a eHagþjónusta landbúnaðarins o.fl.lagafrumvarp
139A571 aAlþjóðaþingmannasambandið 2010skýrsla
139A570 alokafjárlög 2009lagafrumvarp
139A569 aReykjavíkurflugvöllur sem framtíðarmiðstöð innanlandsflugsþingsályktunartillaga
139A568 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
139A567 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
139A566 ainnstæður í lánastofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
139A565 aframsal einstaklinga til annarra ríkjafyrirspurn til skrifl. svars
139A564 akirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
139A563 a emat á skilaverði eignasafns Landsbanka Íslands hf.þingsályktunartillaga
139A562 atekjuskatturlagafrumvarp
139A561 a evatnalöglagafrumvarp
139A560 astimpilgjaldlagafrumvarp
139A559 aákvarðanir Hæstaréttar um endurupptöku málafyrirspurn til skrifl. svars
139A558 askattaívilnanir í þágu tilgreindra félagasamtakalagafrumvarp
139A557 a eframkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslnalagafrumvarp
139A556 agreiðslur til nefnda á vegum Stjórnarráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
139A555 a estaða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnarlagafrumvarp
139A554 averndaráætlun fyrir Vatnajökulsþjóðgarðfyrirspurn til skrifl. svars
139A553 aafskriftir í fjármálakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
139A552 aþjónusta dýralæknafyrirspurn
139A551 afækkun bændafyrirspurn
139A550 auppsagnir ríkisstarfsmannafyrirspurn
139A549 a eskipun stjórnlagaráðsþingsályktunartillaga
139A548 arannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðannalagafrumvarp
139A547 a ehúsnæðismállagafrumvarp
139A546 akostnaður við sölu Landsbanka Íslands o.fl.fyrirspurn
139A545 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 86/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A544 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A543 akostnaður við Landsdóm o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
139A542 afæðingar- og foreldraorlofbeiðni um skýrslu
139A541 ainnstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfestalagafrumvarp
139A540 a evirkjun neðri hluta Þjórsárlagafrumvarp
139A539 askýrsla Ríkisendurskoðunar um fjárhagsstöðu Sveitarfélagsins Álftanessálit nefndar um skýrslu
139A538 aálversframkvæmdir í Helguvíkfyrirspurn
139A537 araforkuöryggi á Vestfjörðumfyrirspurn
139A536 askólagjöld og lán til greiðslu skólagjaldafyrirspurn til skrifl. svars
139A535 aákvarðanir EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A534 a eflutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjarþingsályktunartillaga
139A533 a estaða íslenskrar tungu og íslensks táknmálslagafrumvarp
139A532 a eþjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkiðlagafrumvarp
139A531 ahækkun verðtryggðra lána íslenskra heimila og fyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
139A530 astaða barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskunbeiðni um skýrslu
139A529 atóbaksnotkunfyrirspurn til skrifl. svars
139A528 avottunarkerfi um jafnrétti á vinnumarkaðifyrirspurn
139A527 aþróun fóstureyðingafyrirspurn
139A526 aaðgerðaáætlun stjórnvalda gegn mansalifyrirspurn
139A525 afjarnám unglingafyrirspurn
139A524 asveigjanleg skólaskilfyrirspurn
139A523 aframkvæmdir í vegamálum á Suðvesturhorninufyrirspurn
139A522 astúdentspróffyrirspurn
139A521 aefling iðn- og tækninámsfyrirspurn
139A520 aefling kennarastarfsinsfyrirspurn
139A519 akennaramenntunfyrirspurn
139A518 avarðveisla menningararfsins á stafrænu formifyrirspurn til skrifl. svars
139A517 alækkun flutningskostnaðarfyrirspurn
139A516 adjúpborunarverkefni á jarðhitasvæðumfyrirspurn
139A515 arekstrarstaða sauðfjárræktenda og mjólkurframleiðendafyrirspurn
139A514 amannauðsstefnafyrirspurn
139A513 astyrkir og lánveitingar til íslensks atvinnulífsfyrirspurn til skrifl. svars
139A512 abygging tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu við Reykjavíkurhöfnfyrirspurn til skrifl. svars
139A511 aniðurskurður mannafla heilbrigðisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
139A510 avísindarannsóknir og kynjahlutfallfyrirspurn til skrifl. svars
139A509 akynjahlutfall styrkþega nýsköpunar- og þróunarsjóðafyrirspurn til skrifl. svars
139A508 a enorræna hollustumerkið Skráargatiðþingsályktunartillaga
139A507 aforvirkar rannsóknarheimildir lögregluþingsályktunartillaga
139A506 abeiting reiknilíkans við fjárveitingar til framhaldsskólafyrirspurn
139A505 askólatannlækningarfyrirspurn
139A504 avarastöð ríkislögreglustjóra á Akureyrifyrirspurn
139A503 astaða rannsóknar embættis sérstaks saksóknarafyrirspurn
139A502 arekstur innanlandsflugsfyrirspurn
139A501 aaðgengi almennings að Vatnajökulsþjóðgarðifyrirspurn
139A500 aúthlutun veiðileyfa til ferðaþjónustuaðila á hreindýraveiðisvæðumfyrirspurn
139A499 aupplýsingamennt í grunnskólumfyrirspurn
139A498 aöryggismyndavélar og verklagsreglur um boðun lögreglufyrirspurn til skrifl. svars
139A497 ahlutdeild norræns og bandarísks sjónvarpsefnis í dagskrá RÚVfyrirspurn til skrifl. svars
139A496 aaðgerðaáætlun í loftslagsmálumskýrsla
139A495 a eumferðarlöglagafrumvarp
139A494 a eheildarúttekt á starfsemi æskulýðs- og ungmennasamtaka á Íslandiþingsályktunartillaga
139A493 aefling skapandi greinaþingsályktunartillaga
139A492 astytting þjóðvegarins milli höfuðborgarsvæðisins og Norðausturlandsþingsályktunartillaga
139A491 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
139A490 askipun nefndar um framtíðaruppbyggingu fjármálakerfisinsfyrirspurn til skrifl. svars
139A489 aaðstoðarmenn ráðherra, fjölmiðlafulltrúar og tímabundnar ráðningarfyrirspurn til skrifl. svars
139A488 aendurgreiðsla á virðisaukaskattifyrirspurn til skrifl. svars
139A487 avarðveisla íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formiþingsályktunartillaga
139A486 a eáætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2011--2014þingsályktunartillaga
139A485 aíslenskir háskólanemarfyrirspurn til skrifl. svars
139A484 aMiðgata í Bæjarstaðaskógifyrirspurn til skrifl. svars
139A483 agreiðslubyrði íslenska ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
139A482 akosningalöglagafrumvarp
139A481 asamvinna milli ríkissjónvarpsstöðva vestnorrænu ríkjannaþingsályktunartillaga
139A480 asamvinna milli vestnorrænu ríkjanna um stjórn veiða úr sameiginlegum fiskstofnumþingsályktunartillaga
139A479 aefling samgangna milli Vestur-Norðurlandaþingsályktunartillaga
139A478 astofnun vestnorræns sögu- og samfélagssetursþingsályktunartillaga
139A477 avestnorrænt samstarf til að bæta aðstæður einstæðra foreldra á Vestur-Norðurlöndumþingsályktunartillaga
139A476 aathugun á fyrirkomulagi fraktflutninga við austurströnd Grænlandsþingsályktunartillaga
139A475 ahöfuðborg Íslandsþingsályktunartillaga
139A474 afundur ómerktrar tölvu í húsakynnum Alþingisfyrirspurn til skrifl. svars
139A473 anefskattur og RÚVfyrirspurn til skrifl. svars
139A472 adýpkun Landeyjahafnarfyrirspurn til skrifl. svars
139A471 a eumsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
139A470 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
139A469 aviðmið og mælikvarðar í alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
139A468 aESB-viðræðurfyrirspurn til skrifl. svars
139A467 a eferðamálaáætlun 2011--2020þingsályktunartillaga
139A466 a elækkun húshitunarkostnaðarþingsályktunartillaga
139A465 afjárhagsleg áhætta ríkissjóðs og Seðlabanka Íslands vegna fyrirtækja á fjármálamarkaðifyrirspurn til skrifl. svars
139A464 aáskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðumfyrirspurn til skrifl. svars
139A463 aáskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðumfyrirspurn til skrifl. svars
139A462 aáskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðumfyrirspurn til skrifl. svars
139A461 aáskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðumfyrirspurn til skrifl. svars
139A460 aáskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðumfyrirspurn til skrifl. svars
139A459 aáskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðumfyrirspurn til skrifl. svars
139A458 aáskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðumfyrirspurn til skrifl. svars
139A457 aáskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðumfyrirspurn til skrifl. svars
139A456 aáskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðumfyrirspurn til skrifl. svars
139A455 aáskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðumfyrirspurn til skrifl. svars
139A454 abreytt skattheimta af lestölvumþingsályktunartillaga
139A453 atekjur af akstri um Suðurlandsveg, Vesturlandsveg og Reykjanesbrautfyrirspurn til skrifl. svars
139A452 atekjur af ökutækjum og umferðfyrirspurn til skrifl. svars
139A451 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
139A450 a eútiræktun á erfðabreyttum lífverumþingsályktunartillaga
139A449 a emenntun og atvinnusköpun ungs fólksþingsályktunartillaga
139A448 aaðalskipulög sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
139A447 afækkun starfa á heilbrigðisstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
139A446 afækkun hjúkrunarrýma á öldrunarheimilumfyrirspurn til skrifl. svars
139A445 aFramleiðnisjóður landbúnaðarinsfyrirspurn
139A444 aútgjöld til vegaframkvæmdafyrirspurn til skrifl. svars
139A443 aeldri borgarar og kynbundin heilbrigðistölfræðifyrirspurn til skrifl. svars
139A442 anöfn látinna manna í opinberum skrámfyrirspurn til skrifl. svars
139A441 aboðunarkerfi fyrir ferðamenn á hættuslóðumfyrirspurn til skrifl. svars
139A440 aviðmælendur í frétta- og þjóðlífsþáttum Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
139A439 a euppbygging á Vestfjarðavegilagafrumvarp
139A438 aeftirlit Ríkisendurskoðunar með kostnaði við umsókn um aðild að ESBþingsályktunartillaga
139A437 alegslímuflakkþingsályktunartillaga
139A436 aþjónusta talmeinafræðingafyrirspurn til skrifl. svars
139A435 agreiðsluþátttaka í tannlækniskostnaði langveikra og fatlaðra barnafyrirspurn til skrifl. svars
139A434 aumönnunargreiðslur til foreldra barna með þroska- og atferlisraskanirfyrirspurn til skrifl. svars
139A433 a eútflutningur hrossalagafrumvarp
139A432 a egöngubrú yfir Markarfljótþingsályktunartillaga
139A431 abrunavarnirlagafrumvarp
139A430 astofnun þjóðhagsstofnunarfyrirspurn
139A429 aundirbúningur og framkvæmd náttúruverndaráætlunarfyrirspurn
139A428 astrandveiðigjaldfyrirspurn til skrifl. svars
139A427 aflutningur Landhelgisgæslunnar á Miðnesheiðifyrirspurn
139A426 aflutningur Landhelgisgæslunnar til Suðurnesjafyrirspurn til skrifl. svars
139A425 aframvinda verkefna til stuðnings Suðurnesjumfyrirspurn til skrifl. svars
139A424 abólusetning við svínaflensufyrirspurn til skrifl. svars
139A423 aúrskurður Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð við gagnaver í Reykjanesbæfyrirspurn til skrifl. svars
139A422 avaldheimildir Evrópusambandsins á sviði orkuauðlindafyrirspurn til skrifl. svars
139A421 aréttindi sjávarjarðafyrirspurn til skrifl. svars
139A420 agæsla auðlinda og hagsmuna í viðræðum við Evrópusambandiðfyrirspurn til skrifl. svars
139A419 afjármálaeftirlit íslenskra sendiráðafyrirspurn til skrifl. svars
139A418 astarfsemi sendiráða og ræðismannsskrifstofafyrirspurn til skrifl. svars
139A417 aeigendur banka, jöklabréfa og skuldbindingar ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
139A416 aumferðarslys og vöruflutningar á þjóðvegumfyrirspurn til skrifl. svars
139A415 akostnaður við stjórnlaganefndfyrirspurn til skrifl. svars
139A414 akostnaður við þjóðfundfyrirspurn til skrifl. svars
139A413 akostnaður við stjórnlagaþingfyrirspurn til skrifl. svars
139A412 astjórnsýsluskóli Stjórnarráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
139A411 agervigrasvellir og gúmmíkurl úr notuðum dekkjum sem innihalda krabbameinsvaldandi efnifyrirspurn til skrifl. svars
139A410 askattaleg meðferð á eftirgjöf skuldafyrirspurn til skrifl. svars
139A409 aendurupptaka mála sem hafa verið dæmd í Hæstaréttifyrirspurn til skrifl. svars
139A408 a erannsókn samgönguslysalagafrumvarp
139A407 a eflugmálaáætlun og fjáröflun til flugmálalagafrumvarp
139A406 aframkvæmd fjarskiptaáætlunarskýrsla
139A405 a elögreglulöglagafrumvarp
139A404 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
139A403 a eorkuskipti í samgöngumþingsályktunartillaga
139A402 aúrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtækifyrirspurn til skrifl. svars
139A401 astarfsmannahald Landsvirkjunarfyrirspurn til skrifl. svars
139A400 astaða skuldara á Norðurlöndumbeiðni um skýrslu
139A399 aEvrópusambandið og stöðvun hvalveiðafyrirspurn
139A398 avarnarmálalög og tekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
139A397 agagnaver og tekjur ríkisins af þeimfyrirspurn til skrifl. svars
139A396 askipting ríkisútgjalda milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðarbeiðni um skýrslu
139A395 aniðurgreiðsla húshitunarkostnaðarlagafrumvarp
139A394 afjarskiptilagafrumvarp
139A393 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
139A392 akræklingarækt og krabbaveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
139A391 aríkisábyrgðirfyrirspurn til skrifl. svars
139A390 avísindarannsóknir og kynjahlutfallfyrirspurn til skrifl. svars
139A389 afrestun á fundum Alþingis
139A388 a esamningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisinslagafrumvarp
139A387 alífeyristryggingarfyrirspurn til skrifl. svars
139A386 a eVegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumálalagafrumvarp
139A385 a eFarsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumálalagafrumvarp
139A384 asamskipti lækna og fulltrúa lyfjaiðnaðarinsfyrirspurn til skrifl. svars
139A383 aframlög til kvikmyndagerðar og fleiri listgreinafyrirspurn til skrifl. svars
139A382 a eFramkvæmdasjóður ferðamannastaðalagafrumvarp
139A381 a eupplýsingalöglagafrumvarp
139A380 aframkvæmd þjónustusamnings við Menntaskólann Hraðbrautskýrsla
139A379 aseinkun klukkunnar og bjartari morgnarþingsályktunartillaga
139A378 a emannanöfnlagafrumvarp
139A377 a efjöleignarhúslagafrumvarp
139A376 aVefmyndasafn Íslandsþingsályktunartillaga
139A375 aumferðarlöglagafrumvarp
139A374 aveitingastaðir, gististaðir og skemmtanahaldlagafrumvarp
139A373 ainnsiglingin í Grindavíkurhöfnþingsályktunartillaga
139A372 astækkun Þorlákshafnarþingsályktunartillaga
139A371 alíkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
139A370 ahafnirlagafrumvarp
139A369 aprófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræðaþingsályktunartillaga
139A368 aprófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímssonþingsályktunartillaga
139A367 aÞríhnúkagígurþingsályktunartillaga
139A366 akostnaður við vegagerð og tekjur af samgöngumfyrirspurn til skrifl. svars
139A365 aúttektir á umferðaröryggifyrirspurn til skrifl. svars
139A364 aumferð og vegtollarfyrirspurn til skrifl. svars
139A363 anámskeið fyrir þá sem sæta akstursbannifyrirspurn til skrifl. svars
139A362 aheimilislæknarfyrirspurn til skrifl. svars
139A361 aútblástur gróðurhúsalofttegunda í sjávarútvegi og landbúnaðifyrirspurn til skrifl. svars
139A360 aumhverfisstefnafyrirspurn
139A359 a egistináttaskatturlagafrumvarp
139A358 asamstarf um eftirlit og björgunarstörf á hafinu umhverfis Íslandþingsályktunartillaga
139A357 aleigusamningar um húsnæði hjá ráðuneytum og undirstofnunum þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
139A356 astaða Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
139A355 apóstsamgöngur við afskekktar byggðirfyrirspurn til skrifl. svars
139A354 afrjáls félagasamtök, skattgreiðslur og styrkirfyrirspurn til skrifl. svars
139A353 aeiginfjárframlag til SAT eignarhaldsfélags hf.fyrirspurn til skrifl. svars
139A352 aframlög til málefna fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
139A351 a everðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðirlagafrumvarp
139A350 afjöldi aðgerða á spítölum og heilbrigðisstofnunum með skurðstofurfyrirspurn til skrifl. svars
139A349 asjúkraflutningarfyrirspurn til skrifl. svars
139A348 a erannsóknarnefndirlagafrumvarp
139A347 amat á kostnaði við rekstur sjúkrahúsa og heilbrigðisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
139A346 aforsendur fyrir uppbyggingu Landspítala og framtíðarstarfsemifyrirspurn til skrifl. svars
139A345 asérhæfing heilbrigðisstofnana á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
139A344 askurðaðgerðirfyrirspurn til skrifl. svars
139A343 aöryggistími í sjúkraflugifyrirspurn til skrifl. svars
139A342 ahagræði við sameiningu Landspítala og Borgarspítalafyrirspurn til skrifl. svars
139A341 aafdrif sérgreinaþjónustu St. Jósefsspítalafyrirspurn til skrifl. svars
139A340 afyrirmynd breytinga á heilbrigðiskerfinufyrirspurn til skrifl. svars
139A339 a eatvinnuleysistryggingar og málefni aldraðralagafrumvarp
139A338 aútgáfa kynningarblaðs vegna kosninga til stjórnlagaþingsfyrirspurn til skrifl. svars
139A337 a estefna Íslands í málefnum norðurslóðaþingsályktunartillaga
139A336 aúrvinnslugjaldlagafrumvarp
139A335 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
139A334 a eáætlun í jafnréttismálum til fjögurra áraþingsályktunartillaga
139A333 a eefni og efnablöndur og eiturefni og hættuleg efnilagafrumvarp
139A332 aréttindi fólks með fötlunfyrirspurn til skrifl. svars
139A331 aumhverfisáhrif Kárahnjúkavirkjunarfyrirspurn til skrifl. svars
139A330 aúthlutun byggðakvóta til Reykjanesbæjarfyrirspurn til skrifl. svars
139A329 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
139A328 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
139A327 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
139A326 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
139A325 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
139A324 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
139A323 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
139A322 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
139A321 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
139A320 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
139A319 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
139A318 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
139A317 aVarnarmálastofnunfyrirspurn
139A316 aviðbótartryggingar vegna salmonellu í fuglakjöti og kampýlóbakter-sýkingafyrirspurn til skrifl. svars
139A315 aákvæði laga og reglugerða um hollustuhætti sem varða matvælifyrirspurn til skrifl. svars
139A314 a erannsókn á stöðu heimilannalagafrumvarp
139A313 a eskattar og gjöldlagafrumvarp
139A312 alausn á bráðavanda hjálparstofnanaþingsályktunartillaga
139A311 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
139A310 a estaðgöngumæðrunþingsályktunartillaga
139A309 asamantekt á stöðu atvinnumála í sveitarfélögum landsinsþingsályktunartillaga
139A308 aefnahagsáætlun sem tryggir velferð án aðstoðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsinsþingsályktunartillaga
139A307 a emótun framleiðslustefnu í lífrænum landbúnaðiþingsályktunartillaga
139A306 a estofnun björgunarskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandiþingsályktunartillaga
139A305 aheimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöldþingsályktunartillaga
139A304 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
139A303 a eeinkaleyfilagafrumvarp
139A302 aStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
139A301 a ekjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
139A300 a etekjuskatturlagafrumvarp
139A299 a eumhverfisábyrgðlagafrumvarp
139A298 a estjórn vatnamálalagafrumvarp
139A297 afrávísanir útlendingafyrirspurn til skrifl. svars
139A296 aLögregluskóli ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
139A295 afjöldi Íslendinga og vinnumarkaðurinnfyrirspurn til skrifl. svars
139A294 a einnlend framleiðsla innrennslisvökva til notkunar í lækningaskyniþingsályktunartillaga
139A293 asamanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsinsþingsályktunartillaga
139A292 aúttekt á aðgengi sjómanna að þjónustustarfsemi opinberra aðilaþingsályktunartillaga
139A291 aÍslandssögukennsla í framhaldsskólumþingsályktunartillaga
139A290 amálshöfðun og skaðabótakrafa á hendur breska ríkinu, NATO og ESBþingsályktunartillaga
139A289 afornleifarannsóknir í Árnesi og við fossinn Búða, norðan Þjórsárþingsályktunartillaga
139A288 agerð lista- og náttúrugarðs fyrir blinda og aðra skynheftaþingsályktunartillaga
139A287 afuglaskoðunarstöð í Garðiþingsályktunartillaga
139A286 aaðgengi að hverasvæðinu við Geysiþingsályktunartillaga
139A285 a estofnun íslenskrar handverksdeildar í Listaháskóla Íslandsþingsályktunartillaga
139A284 a eljóðakennsla og skólasöngurþingsályktunartillaga
139A283 a euppbygging Náttúrugripasafns Íslands á Selfossiþingsályktunartillaga
139A282 a eprestur á Þingvöllumþingsályktunartillaga
139A281 a eúttekt á áhrifum Schengen-samstarfsinsþingsályktunartillaga
139A280 a eSkipasafn Íslands í Reykjanesbæþingsályktunartillaga
139A279 a evinnuhópur um vöruflutningaþingsályktunartillaga
139A278 a eáhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipalagafrumvarp
139A277 auppstokkun réttarkerfisins og millidómstigþingsályktunartillaga
139A276 a eúttekt á öryggisútbúnaði Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfsþingsályktunartillaga
139A275 a etekjuskatturlagafrumvarp
139A274 a eaukin fræðsla í skólum um skaðsemi áfengisþingsályktunartillaga
139A273 a emikilvægi fræðslu um kristni og önnur trúarbrögð og lífsviðhorfþingsályktunartillaga
139A272 akosningar til Alþingislagafrumvarp
139A271 aeftirlit með loftgæðumfyrirspurn
139A270 adýpkunarframkvæmdir í Hornafjarðarhöfnfyrirspurn
139A269 asmitandi hóstapest í hestumfyrirspurn til skrifl. svars
139A268 astarfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
139A267 astarfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
139A266 astarfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
139A265 astarfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
139A264 astarfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
139A263 astarfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
139A262 astarfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
139A261 astarfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
139A260 astarfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
139A259 astarfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
139A258 astarfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
139A257 averkefni á sviði kynningarmálafyrirspurn til skrifl. svars
139A256 a emálefni fatlaðralagafrumvarp
139A255 aeftirlit og bótasvikfyrirspurn til skrifl. svars
139A254 akærur vegna starfa lögreglufyrirspurn til skrifl. svars
139A253 akostnaður við mannanafnanefndfyrirspurn til skrifl. svars
139A252 abann við búrkumfyrirspurn
139A251 a emetanframleiðslaþingsályktunartillaga
139A250 asala Landsbankans á fyrirtækjumfyrirspurn til skrifl. svars
139A249 atækni- og raungreinamenntunfyrirspurn til skrifl. svars
139A248 amarkaðsátakið ,,Inspired by Iceland"fyrirspurn til skrifl. svars
139A247 alandsdómurlagafrumvarp
139A246 a edómstólarlagafrumvarp
139A245 aofþyngd barnafyrirspurn til skrifl. svars
139A244 avanskil meðlagsgreiðslnafyrirspurn til skrifl. svars
139A243 afjöldi opinberra starfsmanna síðustu þrjú árfyrirspurn til skrifl. svars
139A242 aáhrif fækkunar ríkisstarfsmanna á fjárhag sveitarfélagafyrirspurn
139A241 asameining lífeyrissjóðafyrirspurn
139A240 aaukin verkefni eftirlitsstofnanafyrirspurn
139A239 afjölgun öryrkjafyrirspurn
139A238 a efjárhagsstaða heimila og fyrirtækjalagafrumvarp
139A237 a einnstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfestalagafrumvarp
139A236 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 55/2010 og nr. 124/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A235 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 37/2010 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A234 a eLúganósamningurinn um dómsvald og um fullnustu dóma í einkamálumlagafrumvarp
139A233 akostnaðargreining á spítölumfyrirspurn
139A232 aorka í jörð í Þingeyjarsýslumfyrirspurn
139A231 ahöfuðstöðvar Skógræktar ríkisinsfyrirspurn
139A230 aundanþágur frá banni við að sprauta hvíttunarefnum í fiskfyrirspurn til skrifl. svars
139A229 alaunakjör heilbrigðisstéttafyrirspurn til skrifl. svars
139A228 akostnaður langveikra sjúklinga af sjúkdómum sínumfyrirspurn til skrifl. svars
139A227 amálshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir alþjóðlegum dómstól vegna beitingar hryðjuverkalagaþingsályktunartillaga
139A226 arafbyssur í lögreglustarfifyrirspurn til skrifl. svars
139A225 astaðbundnir fjölmiðlarfyrirspurn
139A224 askuldaúrræði fyrir einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
139A223 ahagsmunir á Norðuríshafssvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
139A222 akostir fríverslunarsamnings við Bandaríkinfyrirspurn til skrifl. svars
139A221 aviðræður Íslands og Kína um fríverslunarsamningfyrirspurn til skrifl. svars
139A220 amat á ávinningi Íslands af fríverslunarsamningum við Kína og Bandaríkinfyrirspurn til skrifl. svars
139A219 a egreiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
139A218 a everðbréfaviðskiptilagafrumvarp
139A217 atannheilsa þjóðarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
139A216 afiskveiðisamningarfyrirspurn til skrifl. svars
139A215 astefna varðandi framkvæmdirfyrirspurn
139A214 a eheilbrigðisþjónusta og málefni aldraðralagafrumvarp
139A213 aíslensk friðargæslafyrirspurn til skrifl. svars
139A212 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
139A211 a eskipun starfshóps um ofbeldi maka gegn konum frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisinsþingsályktunartillaga
139A210 a estaðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.lagafrumvarp
139A209 arannsókn á athöfnum þingmanna í tengslum við búsáhaldabyltinguna í janúar 2009þingsályktunartillaga
139A208 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
139A207 amenningar- og heilsutengd ferðaþjónusta á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
139A206 a evextir og verðtrygging o.fl.lagafrumvarp
139A205 a eOrkuveita Reykjavíkurlagafrumvarp
139A204 a eraforkulöglagafrumvarp
139A203 a eumgengni um nytjastofna sjávarlagafrumvarp
139A202 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
139A201 a eskeldýraræktlagafrumvarp
139A200 a eráðstafanir í ríkisfjármálumlagafrumvarp
139A199 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 10/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A198 a efjölmiðlarlagafrumvarp
139A197 a evörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.lagafrumvarp
139A196 a esérstakur skattur á fjármálafyrirtækilagafrumvarp
139A195 aútboð og stækkun álversins í Straumsvíkfyrirspurn til skrifl. svars
139A194 aþjónustusamningarfyrirspurn til skrifl. svars
139A193 asáttamiðlunfyrirspurn til skrifl. svars
139A192 afriðlýst svæði og framkvæmd samningsins um líffræðilega fjölbreytnifyrirspurn til skrifl. svars
139A191 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
139A190 a elandlæknir og lýðheilsalagafrumvarp
139A189 a eopinber innkauplagafrumvarp
139A188 a eLandsvirkjunlagafrumvarp
139A187 a eríkisábyrgðirlagafrumvarp
139A186 a emeðhöndlun úrgangslagafrumvarp
139A185 a eúrvinnslugjaldlagafrumvarp
139A184 aveiðar á mink og reffyrirspurn
139A183 aofanflóðavarnir í Neskaupstaðfyrirspurn
139A182 astarfsemi og rekstur náttúrustofafyrirspurn
139A181 astarfsráðningar í ráðuneytum frá og með nóvember 2009fyrirspurn til skrifl. svars
139A180 akaup lífeyrissjóða á íbúðabréfum 30. maí sl.fyrirspurn til skrifl. svars
139A179 asérstök vernd Alþingis og atvikin í Alþingishúsinu 8. desember 2008þingsályktunartillaga
139A178 arekstur sendiráðafyrirspurn til skrifl. svars
139A177 a erannsókn á forsætisráðuneyti, fjármálaráðuneyti og viðskiptaráðuneytiþingsályktunartillaga
139A176 a ehlutafélöglagafrumvarp
139A175 aálagning virðisaukaskatts á sölu vef- og rafbóka, hljóðbóka, nótnabóka, landabréfa o.þ.h.fyrirspurn
139A174 aeftirlit Bandaríkjamanna með mannaferðum við Laufásvegfyrirspurn til skrifl. svars
139A173 aný Vestmannaeyjaferjafyrirspurn
139A172 adýpkunarframkvæmdir í Landeyjahöfnfyrirspurn
139A171 aöryggi á þjóðvegi 1 undir Eyjafjöllumfyrirspurn
139A170 aaðgerðir til að fyrirbyggja tjón á jörðum bænda undir Eyjafjöllumfyrirspurn
139A169 aLánasjóður íslenskra námsmanna og ófjárráða háskólanemarfyrirspurn
139A168 avarnargarðar og fyrirhleðslur á áhrifasvæði eldgossins í Eyjafjallajöklifyrirspurn til skrifl. svars
139A167 avegagerð á áhrifasvæði eldgosanna á Fimmvörðuhálsi og í Eyjafjallajöklifyrirspurn til skrifl. svars
139A166 aendurgreiðslur til sveitarfélaga vegna útgjalda af völdum eldgossins í Eyjafjallajöklifyrirspurn til skrifl. svars
139A165 aúttekt á samkeppnissjóðum á sviði vísinda og rannsóknafyrirspurn
139A164 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
139A163 aolíuleit á Drekasvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
139A162 akvensjúkdómaaðgerðir á St. Jósefsspítala og víðarfyrirspurn til skrifl. svars
139A161 aprestar á launaskrá hjá Biskupsstofufyrirspurn til skrifl. svars
139A160 aviðbrögð við kveðju utanríkisráðherra Bandaríkjanna 17. júní sl.fyrirspurn til skrifl. svars
139A159 aaldursdreifing, lífeyrisgreiðslur og atvinnuleysi í nokkrum ríkjumfyrirspurn til skrifl. svars
139A158 aByggðastofnunlagafrumvarp
139A157 astyrkir frá Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
139A156 aábendingar Ríkisendurskoðunar um kaup Fasteigna ríkissjóðs á málningarvinnuálit nefndar um skýrslu
139A155 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 87/2009 og nr. 126/2010 um breyt. á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A154 afækkun starfafyrirspurn til skrifl. svars
139A153 ainnheimta fésekta og afplánun í fangelsinu að Bitrufyrirspurn til skrifl. svars
139A152 a egreiðsluaðlögun einstaklinga o.fl.lagafrumvarp
139A151 aopinber framfærsluviðmiðfyrirspurn til skrifl. svars
139A150 aolíuleit á Drekasvæðifyrirspurn
139A149 akaup Ríkisútvarpsins á efni frá sjálfstæðum framleiðendumfyrirspurn
139A148 ameðmælabréf vegna atvinnuumsóknafyrirspurn til skrifl. svars
139A147 a erannsóknarnefnd um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írak árið 2003þingsályktunartillaga
139A146 atekjutap sveitarfélaga vegna uppsagna heilbrigðisstarfsfólksfyrirspurn til skrifl. svars
139A145 aalmenn áhrif skipulagsbreytinga á heilbrigðiskerfinufyrirspurn til skrifl. svars
139A144 aútgjaldaauki fyrir sjúklinga og aðstandendur sjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
139A143 asparnaður ríkisins af boðuðum niðurskurði á heilbrigðisstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
139A142 aheilsufarslegar afleiðingar af boðuðum niðurskurði á heilbrigðisstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
139A141 a eaðgerðir til að stuðla að sátt við heimilinþingsályktunartillaga
139A140 askattaleg staða frjálsra félagasamtakafyrirspurn
139A139 aheildarlöggjöf um starfsemi frjálsra félagasamtakafyrirspurn
139A138 atæki og búnaður á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinnifyrirspurn
139A137 ahlutabætur í atvinnuleysifyrirspurn til skrifl. svars
139A136 a efjarskiptilagafrumvarp
139A135 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2010 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A134 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 114/2008 um breyt. á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A133 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 80/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A132 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 16/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A131 a esamkeppnislöglagafrumvarp
139A130 araforkuverðfyrirspurn
139A129 avetrarþjónusta Vegagerðarinnar utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn
139A128 areglugerð um gjafsóknfyrirspurn
139A127 aneyslustaðall/neysluviðmiðfyrirspurn
139A126 averðtryggð lán íslenskra heimila og fyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
139A125 agúmmíkurl úr dekkjum á leik- og íþróttavöllumfyrirspurn til skrifl. svars
139A124 aveiðikortasjóðurfyrirspurn
139A123 a eviðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsinslagafrumvarp
139A122 a eviðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvíklagafrumvarp
139A121 a egrunngerð stafrænna landupplýsingalagafrumvarp
139A120 a eatvinnuuppbygging og orkunýting í Þingeyjarsýslumþingsályktunartillaga
139A119 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 18/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A118 astarfsmannavelta á Alþingifyrirspurn til skrifl. svars
139A117 afjöldi hjúkrunar- og dvalarrýma fyrir aldraðafyrirspurn til skrifl. svars
139A116 asérfræðingahópur um vanda lántakenda vegna verðtryggingarfyrirspurn til skrifl. svars
139A115 aSparisjóðurinn í Keflavík, Spkef sparisjóður, Byr sparisjóður og Byr hf.fyrirspurn til skrifl. svars
139A114 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
139A113 a eskipulagslöglagafrumvarp
139A112 a eBankasýsla ríkisinslagafrumvarp
139A111 aáhrif veiðarfæra á lífríki sjávar o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
139A110 aendurheimt tilefnislausra arðgreiðslnafyrirspurn til skrifl. svars
139A109 agöngubrú yfir Ölfusáþingsályktunartillaga
139A108 a egjaldþrotaskiptilagafrumvarp
139A107 a estaðbundnir fjölmiðlarþingsályktunartillaga
139A106 a euppboðsmarkaður fyrir eignir banka og fjármálastofnanaþingsályktunartillaga
139A105 a eþjóðaratkvæðagreiðslurlagafrumvarp
139A104 ainnheimtuaðgerðir á vegum LÍN og viðbrögð sjóðsins við vanskilum lántakendafyrirspurn til skrifl. svars
139A103 askuldir sveitarfélaga hjá Íbúðalánasjóðifyrirspurn til skrifl. svars
139A102 a eatvinnuuppbygging og orkunýting í Þingeyjarsýslumþingsályktunartillaga
139A101 agreiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstrilagafrumvarp
139A100 a ehúsnæðismállagafrumvarp
139A99 a eframkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslnalagafrumvarp
139A98 a eefling íslenskrar kvikmyndagerðarþingsályktunartillaga
139A97 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
139A96 a esetning neyðarlaga til varnar almannahagþingsályktunartillaga
139A95 a efríverslun við Bandaríkinþingsályktunartillaga
139A94 ahlutdeild Íslendinga í erlendum sjávarútvegsfyrirtækjumfyrirspurn til skrifl. svars
139A93 afriðarverðlaunahafi Nóbels árið 2010þingsályktunartillaga
139A92 a evörugjald af ökutækjumlagafrumvarp
139A91 anýjar nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og hóparfyrirspurn til skrifl. svars
139A90 aReykjavíkurflugvöllurfyrirspurn
139A89 astaða Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
139A88 a eþjóðaratkvæðagreiðsla um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsinsþingsályktunartillaga
139A87 a estofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl.lagafrumvarp
139A86 a eheimspeki sem skyldufag í grunn- og framhaldsskólaþingsályktunartillaga
139A85 akostnaður við flutning sjúklinga á milli heilbrigðisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
139A84 aákvörðun ráðherra um frjálsar veiðar á úthafsrækjufyrirspurn til skrifl. svars
139A83 a esérgreining landshlutanna sem vettvangur rannsókna, kennslu og atvinnuþróunarþingsályktunartillaga
139A82 a eákvörðun EES-nefndarinnar nr. 17/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
139A81 a efríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Kólumbíuþingsályktunartillaga
139A80 a esamvinnuráð um þjóðarsáttþingsályktunartillaga
139A79 a ebrunavarnirlagafrumvarp
139A78 a emannvirkilagafrumvarp
139A77 a everndar- og orkunýtingaráætlunlagafrumvarp
139A76 afjáraukalög 2010lagafrumvarp
139A75 aríkisábyrgðir vegna innleystra ábyrgða föllnu bankanna þriggjafyrirspurn til skrifl. svars
139A74 astarfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
139A73 a estuðningur við nýsköpunarfyrirtækilagafrumvarp
139A72 a eráðherraábyrgðlagafrumvarp
139A71 a eolíu- og gasrannsóknir á landgrunni Íslands undan Norðausturlandiþingsályktunartillaga
139A70 akostnaður ráðuneyta við aðkeypta þjónustu, ráðgjöf og sérverkefnifyrirspurn til skrifl. svars
139A69 agæðaeftirlit með rannsóknumfyrirspurn
139A68 asjálfbærar samgöngurfyrirspurn
139A67 a ereglur um verkferla og hæfnismat við opinberar embættisveitingarþingsályktunartillaga
139A66 aábyrgð mennta- og menningarmálaráðuneytisins á faglegu háskólastarfifyrirspurn
139A65 afjöldi aðgerða á spítölum og heilbrigðisstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
139A64 aþýðing Lissabon-sáttmálansfyrirspurn til skrifl. svars
139A63 aáhrif flutnings málefna fatlaðra innan skólakerfisinsfyrirspurn
139A62 aný grundvallarstefna Atlantshafsbandalagsinsfyrirspurn
139A61 a eEvrópska efnahagssvæðiðlagafrumvarp
139A60 a eraforkulöglagafrumvarp
139A59 a eformleg innleiðing fjármálaregluþingsályktunartillaga
139A58 a enauðungarsalalagafrumvarp
139A57 atekjur RÚV af viðskiptum við stjórnmálasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
139A56 a ebarnaverndarlöglagafrumvarp
139A55 agreiðsluaðlögun einstaklingalagafrumvarp
139A54 agreiðslur til þróunarsjóðs EFTAfyrirspurn til skrifl. svars
139A53 asamkomulag við Seðlabankann í Lúxemborg um kaup á útistandandi skuldabréfum Avens B.V.fyrirspurn til skrifl. svars
139A52 aatkvæðagreiðsla á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðannafyrirspurn
139A51 astörf á heilbrigðisstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
139A50 a esala sjávarafla o.fl.lagafrumvarp
139A49 a elagaskrifstofa Alþingislagafrumvarp
139A48 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
139A47 a euppsögn af hálfu atvinnurekandaþingsályktunartillaga
139A46 a ehafnalöglagafrumvarp
139A45 a eVestfirðir sem vettvangur kennslu í sjávarútvegsfræðumþingsályktunartillaga
139A44 a eþjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðarskipan fiskveiðistjórnarþingsályktunartillaga
139A43 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
139A42 a estefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013þingsályktunartillaga
139A41 a eheilbrigðisþjónusta í heimabyggðþingsályktunartillaga
139A40 avinnsla hvalafurðafyrirspurn til skrifl. svars
139A39 anauðungarsölur og uppboðsbeiðnirfyrirspurn til skrifl. svars
139A38 arannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækjalagafrumvarp
139A37 aaðgengi að bekkjarskólum á framhaldsskólastigifyrirspurn
139A36 asamvinna mennta- og menningarstofnana á Suðurlandifyrirspurn
139A35 aviðbrögð fjölmiðla við athugasemdum rannsóknarnefndar Alþingisfyrirspurn
139A34 aauglýsingastjóri og dagskrárráð Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
139A33 alánveitingar Byggðastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
139A32 akynningarstarf vegna hvalveiðafyrirspurn til skrifl. svars
139A31 ahlutdeild Íslendinga í erlendum sjávarútvegsfyrirtækjumfyrirspurn til skrifl. svars
139A30 askattrannsóknir og skatteftirlitfyrirspurn til skrifl. svars
139A29 aatvikin í Alþingishúsinu 8. desember 2008fyrirspurn til skrifl. svars
139A28 a eflug til Grænlands um Ísafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
139A27 ahúshitunarkostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
139A26 aefnahagsáætlun Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsinsfyrirspurn
139A25 a eráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikumþingsályktunartillaga
139A24 a eþingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaðurlagafrumvarp
139A23 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
139A22 a erannsókn á Íbúðalánasjóðiþingsályktunartillaga
139A21 askuldastaða sjávarútvegsins og meðferð sjávarútvegsfyrirtækja hjá lánastofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
139A20 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
139A19 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
139A18 a efriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjalagafrumvarp
139A17 a egerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestingaþingsályktunartillaga
139A16 a erannsókn á einkavæðingu bankannaþingsályktunartillaga
139A15 akostnaður við ríkisábyrgð og áfallnar skuldbindingarfyrirspurn til skrifl. svars
139A14 aefnahagur Byggðastofnunarfyrirspurn
139A13 a eframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
139A12 a eskilaskylda á ferskum matvörumþingsályktunartillaga
139A11 a ehámarksmagn transfitusýra í matvælumþingsályktunartillaga
139A10 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
139A9 a erýmri fánatímiþingsályktunartillaga
139A8 a eheimsóknir til eldri borgara í forvarnaskyniþingsályktunartillaga
139A7 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
139A6 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
139A5 a erannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinuþingsályktunartillaga
139A4 aafskriftir lánafyrirspurn til skrifl. svars
139A3 aöryggi Hvalfjarðargangafyrirspurn
139A2 aþjóðhagsáætlun 2011skýrsla
139A1 a efjárlög 2011lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.