Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 138
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
138A711 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
138A710 aafskriftir lánafyrirspurn til skrifl. svars
138A709 akostnaður við ríkisábyrgð og áfallnar skuldbindingarfyrirspurn til skrifl. svars
138A708 afrávísanir útlendingafyrirspurn til skrifl. svars
138A707 a emálshöfðun gegn ráðherrumþingsályktunartillaga
138A706 a emálshöfðun gegn ráðherrumþingsályktunartillaga
138A705 a eskýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingisskýrsla
138A704 astaða skuldara á Norðurlöndumbeiðni um skýrslu
138A703 astjórnlagaþinglagafrumvarp
138A702 afjöldi fullnustugerðafyrirspurn til skrifl. svars
138A701 anýjar nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og hóparfyrirspurn til skrifl. svars
138A700 alífeyrisskuldbindingar ríkis og sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
138A699 aþátttaka í samstarfsáætlunum Evrópusambandsinsfyrirspurn til skrifl. svars
138A698 aauðlegðarskatturfyrirspurn til skrifl. svars
138A697 askipan umsjónaraðila með lífeyrissjóðumfyrirspurn til skrifl. svars
138A696 afjárfestingar lífeyrissjóðafyrirspurn til skrifl. svars
138A695 amálefni VBS fjárfestingarbankafyrirspurn til skrifl. svars
138A694 alánveitingar til Saga Capital, VBS fjárfestingarbanka og Askar Capitalfyrirspurn til skrifl. svars
138A693 a estaðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.lagafrumvarp
138A692 asvæðaskipting við strandveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
138A691 aNMT-farsímakerfiðfyrirspurn til skrifl. svars
138A690 aefnahagur Byggðastofnunarfyrirspurn
138A689 astaða Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
138A688 aöryggi Hvalfjarðargangafyrirspurn
138A687 ameðferð einkamálalagafrumvarp
138A686 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
138A685 afrestun á fundum Alþingis
138A684 aendurskoðun reglna um forsjá barna, búsetu og umgengnifyrirspurn til skrifl. svars
138A683 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
138A682 ameðferð einkamálalagafrumvarp
138A681 a eStjórnartíðindi og Lögbirtingablaðlagafrumvarp
138A680 afullnæging skilyrða fyrir framkvæmd Kárahnjúkavirkjunarfyrirspurn til skrifl. svars
138A679 aaðkeypt þjónusta, ráðgjöf og sérverkefni á vegum ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
138A678 aframkvæmd grunnskólalagafyrirspurn til skrifl. svars
138A677 agirðingar meðfram vegumfyrirspurn til skrifl. svars
138A676 askipun nefndar sem kanni forsendur verðtryggingar á Íslandiþingsályktunartillaga
138A675 avatnalöglagafrumvarp
138A674 aFarsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumálalagafrumvarp
138A673 aVegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumálalagafrumvarp
138A672 a etímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnotalagafrumvarp
138A671 atímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæðilagafrumvarp
138A670 agreiðsluaðlögun einstaklingalagafrumvarp
138A669 aafturköllun umsóknar Íslands um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
138A668 a euppbygging á Vestfjarðavegi, nr. 60lagafrumvarp
138A667 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
138A666 astaða gjaldeyrismarkaðar og greiðslumiðlunar við útlönd frá 1. október 2008 til 31. janúar 2009beiðni um skýrslu
138A665 arannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinuþingsályktunartillaga
138A664 aþjónusturannsóknir á sviði dýraheilbrigðisfyrirspurn til skrifl. svars
138A663 a esamvinnuráð um þjóðarsáttþingsályktunartillaga
138A662 a eframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
138A661 a eiðnaðarmálagjaldlagafrumvarp
138A660 a everndar- og nýtingaráætlun vegna virkjunar fallvatna og háhitasvæðalagafrumvarp
138A659 a etekjuskatturlagafrumvarp
138A658 a eStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
138A657 aupplýsinga- og sannleiksskylda ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
138A656 aveiðikortasjóðurfyrirspurn
138A655 abótagreiðslur til foreldra með sameiginlegt forræðifyrirspurn
138A654 aáminningar til embættismannafyrirspurn til skrifl. svars
138A653 asala fasteigna, fyrirtækja og skipalagafrumvarp
138A652 a eaðild að samningi Sameinuðu þjóðanna gegn spillinguþingsályktunartillaga
138A651 a estjórn vatnamálalagafrumvarp
138A650 a estofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdirlagafrumvarp
138A649 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
138A648 astarfsmenn dómstólafyrirspurn
138A647 alögfræðiálit um lögmæti gengistryggðra lánafyrirspurn til skrifl. svars
138A646 a eskilmálabreytingar veðtryggðra lánssamninga og kaupleigusamninga einstaklinga vegna bifreiðakaupalagafrumvarp
138A645 a egjaldeyrismál og tollalöglagafrumvarp
138A644 ameðferð einkamálalagafrumvarp
138A643 areglur um þjóðfánannfyrirspurn
138A642 agengistryggð lán hjá Byggðastofnunfyrirspurn til skrifl. svars
138A641 arýmri fánatímiþingsályktunartillaga
138A640 asauðfjárveikivarnarlínurfyrirspurn til skrifl. svars
138A639 aHagavatnsvirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
138A638 aættleiðingarfyrirspurn
138A637 araforkuöryggi á Vestfjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
138A636 aáhrif skattahækkana á eldsneytisverðfyrirspurn
138A635 aaðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsinsskýrsla
138A634 a ehúsnæðismállagafrumvarp
138A633 aumsókn um aðild að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
138A632 aumsókn um aðild að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
138A631 aumsókn um aðild að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
138A630 aumsókn um aðild að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
138A629 aumsókn um aðild að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
138A628 aumsókn um aðild að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
138A627 aumsókn um aðild að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
138A626 aumsókn um aðild að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
138A625 aumsókn um aðild að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
138A624 aumsókn um aðild að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
138A623 aumsókn um aðild að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
138A622 aumsókn um aðild að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
138A621 aendurskoðun eftirlauna og skyldra hlunnindaþingsályktunartillaga
138A620 arekstrarheimildir nýrra hjúkrunarrýmafyrirspurn til skrifl. svars
138A619 aákæra á hendur níu mótmælendum fyrir árás á Alþingiþingsályktunartillaga
138A618 amillilandaflug um Ísafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
138A617 aheilbrigðisþjónusta í heimabyggðþingsályktunartillaga
138A616 aBjargráðasjóður og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
138A615 atekjustofnar ætlaðir til vegagerðarfyrirspurn til skrifl. svars
138A614 ameðhöndlun raf- og rafeindatækjaúrgangsfyrirspurn til skrifl. svars
138A613 aafnot af efni Ríkisútvarpsins ohf.fyrirspurn til skrifl. svars
138A612 aSjóváfyrirspurn til skrifl. svars
138A611 autanríkis- og alþjóðamálskýrsla
138A610 aumhverfisvæn greftrunfyrirspurn til skrifl. svars
138A609 afyrirhuguð lokun svæða fyrir dragnótaveiðumfyrirspurn til skrifl. svars
138A608 asjúkraflutningarfyrirspurn til skrifl. svars
138A607 arekstur ÁTVR árin 2002--2010fyrirspurn til skrifl. svars
138A606 alækkun launa í heilbrigðiskerfinufyrirspurn
138A605 ajafnræði lífsskoðunarfélaga, trúarlega sem veraldlegraþingsályktunartillaga
138A604 avísitala fasteignaverðsfyrirspurn til skrifl. svars
138A603 askipan nefndar til að rannsaka fall sparisjóðaþingsályktunartillaga
138A602 askýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálastjórn ráðuneyta og skil rekstraráætlanaálit nefndar um skýrslu
138A601 astærstu eigendur Íslandsbanka og Arion bankafyrirspurn til skrifl. svars
138A600 askýrsla Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga til ágúst 2009álit nefndar um skýrslu
138A599 aupplýsingaaðgengi og textavarpfyrirspurn til skrifl. svars
138A598 arekstur ráðuneyta og starfsmannafjöldi árin 2006-2009fyrirspurn til skrifl. svars
138A597 a efjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðendalagafrumvarp
138A596 anámskeið fyrir hreindýraleiðsögumennfyrirspurn
138A595 aákærur vegna atburða í og við Alþingishúsið 8. desember 2008fyrirspurn til skrifl. svars
138A594 askýrsla samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um framkvæmd samgönguáætlunar 2008skýrsla
138A593 astaðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2010þingsályktunartillaga
138A592 amarkaðsleyfi lyfjafyrirspurn til skrifl. svars
138A591 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og tryggingagjaldlagafrumvarp
138A590 a ehvalirlagafrumvarp
138A589 a eumgengni um nytjastofna sjávarlagafrumvarp
138A588 asumarlokanir á heimilum og stofnunum fyrir aldraða og fatlaðafyrirspurn til skrifl. svars
138A587 asumarlokanir á heimilum og stofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
138A586 a elögreglulöglagafrumvarp
138A585 a eútlendingarlagafrumvarp
138A584 aþróunarsamvinnuáætlunfyrirspurn
138A583 askuldbindingar vegna EES-samningsinsfyrirspurn til skrifl. svars
138A582 a esamgönguáætlun fyrir árin 2009--2012þingsályktunartillaga
138A581 a evarnarmálalöglagafrumvarp
138A580 a efríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Lýðveldisins Kólumbíu o.fl.þingsályktunartillaga
138A579 a eopinberir háskólarlagafrumvarp
138A578 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
138A577 a evatnalög og varnir gegn landbrotilagafrumvarp
138A576 a eupprunaábyrgð á raforkulagafrumvarp
138A575 a eskipan ferðamálalagafrumvarp
138A574 a eívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandilagafrumvarp
138A573 a eraforkulöglagafrumvarp
138A572 a esamkeppnislöglagafrumvarp
138A571 aIcesave-tilboð Breta og Hollendinga fyrir þjóðaratkvæðagreiðslufyrirspurn til skrifl. svars
138A570 a erannsókn á fjárhagsstöðu skuldugra heimilalagafrumvarp
138A569 a ehlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningarlagafrumvarp
138A568 aaðkoma Íslands að stríðsrekstri í Írak og Afganistanfyrirspurn til skrifl. svars
138A567 a eloftferðirlagafrumvarp
138A566 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og almannatryggingarlagafrumvarp
138A565 asamningsmarkmið varðandi landbúnað í viðræðum við Evrópusambandiðfyrirspurn
138A564 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
138A563 a egjaldþrotaskiptilagafrumvarp
138A562 a eumboðsmaður skuldaralagafrumvarp
138A561 a etímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæðilagafrumvarp
138A560 a egreiðsluaðlögun einstaklingalagafrumvarp
138A559 a ehúsaleigulög o.fl.lagafrumvarp
138A558 a estarfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
138A557 a ebarnaverndarlöglagafrumvarp
138A556 a eréttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjumlagafrumvarp
138A555 a eVinnumarkaðsstofnunlagafrumvarp
138A554 a eatvinnuleysistryggingar og húsaleigubæturlagafrumvarp
138A553 a eumferðarlöglagafrumvarp
138A552 a efjárreiður ríkisinslagafrumvarp
138A551 aheildarkostnaður ríkissjóðs af breytingum á heitum ráðuneytafyrirspurn
138A550 astarfsemi ECA á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
138A549 a egrunngerð landupplýsingalagafrumvarp
138A548 a ebygging nýs Landspítala við Hringbrautlagafrumvarp
138A547 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
138A546 a ehafnirlagafrumvarp
138A545 aþjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðarskipan íslenskrar fiskveiðistjórnarþingsályktunartillaga
138A544 avirkjun neðri hluta Þjórsárlagafrumvarp
138A543 a egeislavarnirlagafrumvarp
138A542 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2010þingsályktunartillaga
138A541 ahjúkrunarrými, heimahjúkrun og heimaþjónustafyrirspurn til skrifl. svars
138A540 a elegslímuflakkþingsályktunartillaga
138A539 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
138A538 aÞríhnúkagígurþingsályktunartillaga
138A537 aVefmyndasafn Íslandsþingsályktunartillaga
138A536 aprófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræðaþingsályktunartillaga
138A535 alíkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
138A534 ahöfuðstóll íbúðalána og verðtryggingþingsályktunartillaga
138A533 ainnsiglingin í Grindavíkurhöfnþingsályktunartillaga
138A532 a eþjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkiðlagafrumvarp
138A531 a eolíugjald og kílómetragjaldlagafrumvarp
138A530 a estimpilgjald og aukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
138A529 a eLífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðingalagafrumvarp
138A528 a ehvatningarverkefni til að efla innlenda framleiðsluþingsályktunartillaga
138A527 a eferjusiglingar frá Bretlandseyjum til og frá Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
138A526 a efullgilding mansalsbókunar við Palermó-samninginnþingsályktunartillaga
138A525 a ehafnalöglagafrumvarp
138A524 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
138A523 a ehöfundalöglagafrumvarp
138A522 a eskeldýraræktlagafrumvarp
138A521 a estefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013þingsályktunartillaga
138A520 a eefling græna hagkerfisinsþingsályktunartillaga
138A519 aprófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímssonþingsályktunartillaga
138A518 astækkun Þorlákshafnarþingsályktunartillaga
138A517 a eheimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindilagafrumvarp
138A516 a eerfðabreyttar lífverurlagafrumvarp
138A515 a eúrvinnslugjaldlagafrumvarp
138A514 a emat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
138A513 a eframkvæmdarvald ríkisins í héraðilagafrumvarp
138A512 a ehappdrættilagafrumvarp
138A511 a eembætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamálalagafrumvarp
138A510 a egjaldþrotaskipti o.fl.lagafrumvarp
138A509 a eútlendingarlagafrumvarp
138A508 a esameining Þjóðskrár og Fasteignaskrár Íslandslagafrumvarp
138A507 a eútlendingarlagafrumvarp
138A506 a etekjuskatturlagafrumvarp
138A505 aveitingastaðir, gististaðir og skemmtanahaldlagafrumvarp
138A504 a erannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækjalagafrumvarp
138A503 adagskrárgerð hjá Ríkisútvarpinufyrirspurn til skrifl. svars
138A502 atekjur og tekjustofnar Ríkisútvarpsins ohf.fyrirspurn
138A501 aunnin ársverkfyrirspurn til skrifl. svars
138A500 abrottfall nemenda úr framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
138A499 a ehlutafélöglagafrumvarp
138A498 a ebólusetning gegn HPV-smiti og leghálskrabbameiniþingsályktunartillaga
138A497 a ekennitöluflakklagafrumvarp
138A496 aundirritun samkomulags um Icesave-skuldbindingar í júní 2009fyrirspurn til skrifl. svars
138A495 a etæknifrjóvgunlagafrumvarp
138A494 a esanngirnisbæturlagafrumvarp
138A493 amarkaðar tekjur og ríkistekjurfyrirspurn til skrifl. svars
138A492 aábyrgð á framkvæmd 22. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karlafyrirspurn til skrifl. svars
138A491 atryggingagjaldfyrirspurn til skrifl. svars
138A490 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2007 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
138A489 aveiðar á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðsfyrirspurn
138A488 amarkmið með aflareglufyrirspurn
138A487 aþróun vísitölu neysluverðsfyrirspurn til skrifl. svars
138A486 aatvinnuleysi og fjöldi starfafyrirspurn til skrifl. svars
138A485 a ehjúskaparlög, staðfest samvist o.fl.lagafrumvarp
138A484 a eskyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirralagafrumvarp
138A483 a ekjaramál flugvirkjalagafrumvarp
138A482 aVestnorræna ráðið 2009skýrsla
138A481 akostnaður við aðildarumsóknarferlið að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
138A480 akostnaður vegna tafa á lausn Icesave-málsinsfyrirspurn
138A479 anefndir og ráð á vegum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
138A478 arannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins á stórfelldu skattundanskotifyrirspurn til skrifl. svars
138A477 anorrænt samstarf 2009skýrsla
138A476 akærur um lögmæti alþingiskosninganna 2009fyrirspurn til skrifl. svars
138A475 akostnaður ríkissjóðs vegna reglugerðar nr. 190/2010fyrirspurn til skrifl. svars
138A474 aveðréttur á lánum Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
138A473 akostnaður við sóknaráætlunfyrirspurn til skrifl. svars
138A472 astofnfé í eigu sveitarfélagafyrirspurn
138A471 agjald fyrir ónýttar yfirdráttarheimildirfyrirspurn
138A470 askýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálastjórn 50 ríkisstofnanaálit nefndar um skýrslu
138A469 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
138A468 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
138A467 aNATO-þingið 2009skýrsla
138A466 araforkumálefniskýrsla
138A465 a ebólusetningar barna gegn pneumókokkasýkingumþingsályktunartillaga
138A464 aMaastricht-skilyrði og upptaka evrufyrirspurn
138A463 akostnaður við lækkun höfuðstóls verðtryggðra lána í íslenskum krónum til heimilafyrirspurn til skrifl. svars
138A462 akostnaður vegna bankahrunsins fyrir ríkissjóðfyrirspurn til skrifl. svars
138A461 aFríverslunarsamtök Evrópu 2009skýrsla
138A460 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
138A459 anorðurskautsmál 2009skýrsla
138A458 aNorræna ráðherranefndin 2009skýrsla
138A457 a elagaskrifstofa Alþingislagafrumvarp
138A456 avextir og verðtrygginglagafrumvarp
138A455 aAlþjóðaþingmannasambandið 2009skýrsla
138A454 aÖSE-þingið 2009skýrsla
138A453 aEvrópuráðsþingið 2009skýrsla
138A452 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
138A451 afjárframlög til háskólafyrirspurn til skrifl. svars
138A450 atollalög, vörugjald og virðisaukaskatturlagafrumvarp
138A449 a egjaldþrotaskipti og fyrning kröfuréttindalagafrumvarp
138A448 a esala fasteigna, fyrirtækja og skipalagafrumvarp
138A447 a eaðför og gjaldþrotaskiptilagafrumvarp
138A446 a egreiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstrilagafrumvarp
138A445 a estaðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskatturlagafrumvarp
138A444 asjálfvirk afsláttarkortfyrirspurn
138A443 abreytingar á fánalögumfyrirspurn til skrifl. svars
138A442 askilgreind starfsréttindi leiðsögumannafyrirspurn til skrifl. svars
138A441 anotkun plastpokafyrirspurn til skrifl. svars
138A440 aförgun og endurvinnsla flokkaðs sorpsfyrirspurn til skrifl. svars
138A439 atannvernd grunnskólabarnafyrirspurn til skrifl. svars
138A438 aorkunotkun á landinufyrirspurn til skrifl. svars
138A437 aþjónusta menningarstofnana við byggðir landsinsfyrirspurn til skrifl. svars
138A436 a ebrottfall laga nr. 16/1938lagafrumvarp
138A435 aforvarnir gegn eineltifyrirspurn
138A434 abrunavarnir á flugvöllum landsinsfyrirspurn
138A433 aplássleysi í fangelsum og fésektirfyrirspurn til skrifl. svars
138A432 aþýðing Lissabonsáttmálansfyrirspurn til skrifl. svars
138A431 aheillaóskir til litháísku þjóðarinnarþingsályktunartillaga
138A430 afjárhagsstaða sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
138A429 ainnleiðing stefnu um vistvæn innkaup ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
138A428 avistvæn innkaupfyrirspurn
138A427 a ebrunavarnirlagafrumvarp
138A426 a emannvirkilagafrumvarp
138A425 a eskipulagslöglagafrumvarp
138A424 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
138A423 a efjölmiðlarlagafrumvarp
138A422 avarnarlínur sauðfjárvarnarsvæðafyrirspurn
138A421 amarkaðsleyfi fyrir lyffyrirspurn
138A420 arýmkun heimilda til útgreiðslu séreignarsparnaðarfyrirspurn
138A419 abólusetningar og skimanirfyrirspurn
138A418 akynjuð hagstjórnfyrirspurn
138A417 aálit framkvæmdastjórnar Evrópusambandsinsfyrirspurn
138A416 alögfræðiálit um lögmæti gengistryggðra lánafyrirspurn til skrifl. svars
138A415 alækkun dráttarvaxta og sparnaður heimila og fyrirtækjafyrirspurn
138A414 aundanþágur frá reglum Evrópusambandsinsfyrirspurn til skrifl. svars
138A413 alækkun fóðurkostnaðar í loðdýraræktfyrirspurn til skrifl. svars
138A412 asértæk skuldaaðlögunfyrirspurn til skrifl. svars
138A411 afæðingar- og foreldraorlofbeiðni um skýrslu
138A410 astaða barna og ungmennabeiðni um skýrslu
138A409 ahlutaskrá og safnreikningarlagafrumvarp
138A408 aóeðlileg undirboð í vegagerð og byggingariðnaðifyrirspurn
138A407 ahöfuðstöðvar FLUG-KEF ohf.fyrirspurn
138A406 askelræktfyrirspurn
138A405 arannsóknir í ferðaþjónustu í samanburði við aðrar atvinnugreinarfyrirspurn til skrifl. svars
138A404 akynjaskipting barna í íþróttumfyrirspurn
138A403 atekjuskatturlagafrumvarp
138A402 askýrsla umboðsmanns Alþingis 2008álit nefndar um skýrslu
138A401 avelferðarvaktinskýrsla
138A400 askuldameðferð og skuldastaða sjávarútvegsfyrirtækja í íslenskum bönkumfyrirspurn til skrifl. svars
138A399 aársskýrsla Ríkisendurskoðunarálit nefndar um skýrslu
138A398 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 141/2007 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
138A397 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
138A396 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45/2009 um breytingu á X. og XI. viðauka við EES-samningþingsályktunartillaga
138A395 aheimsóknir til eldri borgara í forvarnarskyniþingsályktunartillaga
138A394 a eopinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróunlagafrumvarp
138A393 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
138A392 a efrestun nauðungarsölu og flýtimeðferð einkamálalagafrumvarp
138A391 alokafjárlög 2008lagafrumvarp
138A390 a edómstólarlagafrumvarp
138A389 a enauðungarsalalagafrumvarp
138A388 astarfandi læknarfyrirspurn til skrifl. svars
138A387 agreiðsluþátttaka ríkisins í lyfjakaupumfyrirspurn til skrifl. svars
138A386 a etekjuskatturlagafrumvarp
138A385 anetarallfyrirspurn til skrifl. svars
138A384 astyrkir til útgáfumála og eftirlit með notkun fjárfyrirspurn til skrifl. svars
138A383 a eafgerandi lagaleg sérstaða Íslands varðandi tjáningar- og upplýsingafrelsiþingsályktunartillaga
138A382 a evinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðumlagafrumvarp
138A381 arekstur Ríkisútvarpsins ohf.fyrirspurn til skrifl. svars
138A380 areglugerð um gjafsóknfyrirspurn
138A379 amatvæli og fæðuöryggi á Íslandifyrirspurn
138A378 asamgönguáætlunfyrirspurn
138A377 astjórnsýslubreytingar vegna mögulegrar aðildar að Evrópusambandinufyrirspurn
138A376 afjölgun hjúkrunarrýma í Norðvesturkjördæmifyrirspurn til skrifl. svars
138A375 a eStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
138A374 a estaða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnarlagafrumvarp
138A373 aheilbrigðisstofnanir á Blönduósi og Sauðárkrókifyrirspurn til skrifl. svars
138A372 aniðurskurður í Norðvesturkjördæmifyrirspurn til skrifl. svars
138A371 a eveiðieftirlitsgjaldlagafrumvarp
138A370 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
138A369 abrottfluttir einstaklingar með íslenskan ríkisborgararéttfyrirspurn til skrifl. svars
138A368 afríverslunarviðræðurfyrirspurn til skrifl. svars
138A367 a eskipan rannsóknarnefndar um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írakþingsályktunartillaga
138A366 anemendur í framhaldsskólumfyrirspurn
138A365 ajarðgöng milli Norðfjarðar og Eskifjarðarfyrirspurn
138A364 agjaldeyrishöftfyrirspurn til skrifl. svars
138A363 anýliðun í landbúnaðifyrirspurn
138A362 astarfsstöðvar Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
138A361 adagskrár- og kvikmyndagerð hjá Ríkisútvarpinufyrirspurn
138A360 atilfærsla verkefna frá Umhverfisstofnun til Heilbrigðiseftirlits Austurlandsfyrirspurn
138A359 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
138A358 a eolíu- og gasrannsóknir á landgrunni Íslandsþingsályktunartillaga
138A357 a ejöfnun samkeppnisstöðu framleiðslufyrirtækja á landsbyggðinni með endurskoðun á reglum ÁTVRþingsályktunartillaga
138A356 aúttekt á aflareglufyrirspurn
138A355 astörf viðræðunefndar um einkaframkvæmdirfyrirspurn
138A354 a enotendastýrð persónuleg aðstoð við fólk með fötlunþingsályktunartillaga
138A353 afrestun á fundum Alþingis
138A352 a eþjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010lagafrumvarp
138A351 asameining á bráðamóttöku Landspítalafyrirspurn
138A350 ahjartasjúklingar og bráðamóttaka Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
138A349 alosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
138A348 alaun hjá hinu opinbera og lágmarksframfærslafyrirspurn til skrifl. svars
138A347 alágmarksframfærslafyrirspurn til skrifl. svars
138A346 aeinkaréttur á póstþjónustufyrirspurn
138A345 a eSeðlabanki Íslands og samvinnufélöglagafrumvarp
138A344 afrestun á fundum Alþingis
138A343 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
138A342 a eframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
138A341 a eárleg ráðstefna á Akureyri um málefni heimskautasvæðannaþingsályktunartillaga
138A340 aJöfnunarsjóður sveitarfélaga og fjármagn til verkefnafyrirspurn til skrifl. svars
138A339 astaðfesting ráðuneytis á aðalskipulagi sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
138A338 aþjóðaratkvæðagreiðsla um ríkisábyrgð á skuldbindingum Landsbankans vegna Icesave-reikningannaþingsályktunartillaga
138A337 aþvinganir gegn Ísraels ríki vegna mannréttindabrota í Palestínufyrirspurn til skrifl. svars
138A336 aeignarhlutur ríkisins í Íslandsbanka hf., Arion banka hf. og NBI hf.lagafrumvarp
138A335 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
138A334 aendurskoðun laga um landsdómfyrirspurn til skrifl. svars
138A333 a eolíugjald og kílómetragjaldlagafrumvarp
138A332 a esóknaráætlun til eflingar atvinnulífi og samfélagi um land alltþingsályktunartillaga
138A331 avinnsla á afla strandveiðibátafyrirspurn til skrifl. svars
138A330 araforkulöglagafrumvarp
138A329 a eskipun starfshóps um ofbeldi maka gegn konum frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisinsþingsályktunartillaga
138A328 aréttur einhleypra kvenna til að fá gjafaeggfyrirspurn til skrifl. svars
138A327 ajöklabréf og gjaldeyrishöftfyrirspurn til skrifl. svars
138A326 aaðgerðir vegna meintra brota á gjaldeyrisreglumfyrirspurn til skrifl. svars
138A325 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
138A324 asjúkratryggingarlagafrumvarp
138A323 aafli utan aflamarksfyrirspurn til skrifl. svars
138A322 akostnaður við fiskveiðieftirlit hjá Fiskistofufyrirspurn til skrifl. svars
138A321 alyfjalöglagafrumvarp
138A320 a eheimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbælagafrumvarp
138A319 aúrvinnslugjaldlagafrumvarp
138A318 a ebreyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl.lagafrumvarp
138A317 amálefni aldraðra á Vestur-Norðurlöndumþingsályktunartillaga
138A316 a esamkomulag milli Íslands og Grænlands um skipti á útsendum sendifulltrúumþingsályktunartillaga
138A315 a evestnorrænt tilraunaverkefni á sviði fjarkennslu á háskólastigiþingsályktunartillaga
138A314 a esamvinna um nám og starfsþjálfun fyrir ungt fólk á Vestur-Norðurlöndumþingsályktunartillaga
138A313 a eskýrsla sjávarútvegsráðherra Vestur-Norðurlanda um formlega samvinnu landanna á sviði sjávarútvegsþingsályktunartillaga
138A312 a evestnorræn nemendaskipti milli menntastofnana á framhaldsskólastigiþingsályktunartillaga
138A311 a eárlegur vestnorrænn dagurþingsályktunartillaga
138A310 askuldameðferð sjávarútvegsfyrirtækja í bönkumfyrirspurn til skrifl. svars
138A309 a eviðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landilagafrumvarp
138A308 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
138A307 adómstólarlagafrumvarp
138A306 astöðugildi á aðalskrifstofum ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
138A305 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
138A304 asjómannaafsláttur og sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
138A303 ahótanir, Evrópusambandið og Icesavefyrirspurn
138A302 afjármögnun Fæðingarorlofssjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
138A301 afjármögnun Atvinnuleysistryggingasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
138A300 akröfur fjárfesta á Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfestafyrirspurn til skrifl. svars
138A299 ainneignir íslenskra ríkisborgara á Icesave-reikningumfyrirspurn til skrifl. svars
138A298 asjóðir í vörslu ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
138A297 anám grunnskólabarna í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
138A296 aSchengen-samstarfiðfyrirspurn til skrifl. svars
138A295 asamninganefnd um aðildarviðræður við ESBfyrirspurn til skrifl. svars
138A294 afríverslunarsamningar og aðrir viðskiptasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
138A293 a eáfengislöglagafrumvarp
138A292 akostnaður við fréttaritara í Brusselfyrirspurn til skrifl. svars
138A291 afjárfestingarsamningarfyrirspurn til skrifl. svars
138A290 akostnaður við verktaka, styrkþega og sendinefndirfyrirspurn til skrifl. svars
138A289 a ebirting skjala og annarra upplýsinga um ákvörðun um stuðning Íslands við innrásina í Írakþingsályktunartillaga
138A288 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
138A287 a emótun efnahagsáætlunar sem tryggir velferð og stöðugleika án aðstoðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsinsþingsályktunartillaga
138A286 a erannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008lagafrumvarp
138A285 afundir við erlenda aðila um Icesave-máliðfyrirspurn til skrifl. svars
138A284 akynning á málstað Íslendinga í Icesave-málinufyrirspurn
138A283 afundir við erlenda aðila um Icesave-máliðfyrirspurn til skrifl. svars
138A282 afundir við erlenda aðila um Icesave-máliðfyrirspurn til skrifl. svars
138A281 aopinber störf á vegum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
138A280 aáminningar vegna eyðslu umfram fjárheimildirfyrirspurn til skrifl. svars
138A279 a erannsókn samgönguslysalagafrumvarp
138A278 a ebreytingar laga vegna frumvarps um þjónustuviðskipti á innri markaði EESlagafrumvarp
138A277 a eþjónustuviðskipti á innri markaði EESlagafrumvarp
138A276 astofnun björgunarskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandiþingsályktunartillaga
138A275 asamruni opinberu hlutafélaganna Flugstoða og Keflavíkurflugvallarlagafrumvarp
138A274 a ealmannatryggingar o.fl.lagafrumvarp
138A273 a eatvinnuleysistryggingar o.fl.lagafrumvarp
138A272 abreyting á grunni vísitölu neysluverðs hjá Hagstofu Íslandsþingsályktunartillaga
138A271 a eaðgerðir til að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaðiþingsályktunartillaga
138A270 afundargerðir af fundum ráðherra með erlendum aðilumfyrirspurn
138A269 afundargerðir af fundum um Icesave-máliðfyrirspurn
138A268 afiskveiðikvótifyrirspurn til skrifl. svars
138A267 akostnaður við að verja krónunafyrirspurn til skrifl. svars
138A266 afatlaðir í fangelsumfyrirspurn
138A265 arannsókn sérstaks saksóknarafyrirspurn
138A264 akostnaður vegna starfa erlendra sérfræðinga í Seðlabankanumfyrirspurn
138A263 afjárfestingarsamningar og atvinnugreinarfyrirspurn
138A262 aútboð á sérleyfum til olíuleitarfyrirspurn til skrifl. svars
138A261 agreiðslur, styrkir og ferðirfyrirspurn til skrifl. svars
138A260 akostnaður við dagskrárliði í ríkissjónvarpinufyrirspurn til skrifl. svars
138A259 a everðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðirlagafrumvarp
138A258 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
138A257 a eumhverfis- og auðlindaskatturlagafrumvarp
138A256 a etekjuöflun ríkisinslagafrumvarp
138A255 a einnstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfestalagafrumvarp
138A254 aniðurhal hugverkafyrirspurn
138A253 aúrræði gegn ólöglegu niðurhali hugverkafyrirspurn
138A252 alaun og eignir skattgreiðenda og fjöldi þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
138A251 aumhverfismerki á fiskfyrirspurn
138A250 askipan í stjórnir fyrirtækja á vegum skilanefndafyrirspurn til skrifl. svars
138A249 askipan í stjórnir fyrirtækja á vegum NBI, Íslandsbanka, Nýja Kaupþings (Arion banka)fyrirspurn til skrifl. svars
138A248 aframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
138A247 aafskriftir eða lenging lána sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
138A246 afjárhagsvandi sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
138A245 asameining sveitarfélaga vegna fjárhagsstöðufyrirspurn til skrifl. svars
138A244 a elögskráning sjómannalagafrumvarp
138A243 a eeftirlit með skipumlagafrumvarp
138A242 afjárframlög til ÍSÍ og KSÍfyrirspurn til skrifl. svars
138A241 aaðgangseyrir að Listasafni Íslandsfyrirspurn
138A240 abreytingar á fiskveiðistjórnarkerfi samhliða aðildarviðræðum við Evrópusambandiðfyrirspurn
138A239 a eráðstafanir í skattamálumlagafrumvarp
138A238 aeftirlaun til aldraðralagafrumvarp
138A237 aútboð Vegagerðarinnarfyrirspurn
138A236 alistnám í grunn- og framhaldsskólumfyrirspurn
138A235 afornleifarannsóknir og menningartengd ferðaþjónusta í Mosfellsdalfyrirspurn
138A234 avaxtabæturfyrirspurn
138A233 a eframhaldsfræðslalagafrumvarp
138A232 ateymisvinna sérfræðingafyrirspurn
138A231 arafræn sjúkraskráfyrirspurn
138A230 askattlagning séreignarsparnaðarlagafrumvarp
138A229 a evátryggingastarfsemilagafrumvarp
138A228 a egreiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
138A227 a eendurskoðendurlagafrumvarp
138A226 a etekjuskattur o.fl.lagafrumvarp
138A225 aendurgreiðslur lyfjakostnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
138A224 anámslán fyrir skólagjöldum í erlendum háskólumfyrirspurn
138A223 anámslán til skólagjalda á háskólastigifyrirspurn
138A222 asérverkefni fyrir forsetaembættið á núverandi kjörtímabilifyrirspurn til skrifl. svars
138A221 avopnaleit á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
138A220 aaðgangur fjárlaganefndar að upplýsingakerfum ríkisinsþingsályktunartillaga
138A219 a ebókhaldlagafrumvarp
138A218 a eársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmennlagafrumvarp
138A217 asamgönguframkvæmdir vegna uppbyggingar í Vatnsmýrifyrirspurn til skrifl. svars
138A216 auppbygging fiskeldisfyrirspurn
138A215 aupptaka evrufyrirspurn til skrifl. svars
138A214 asamkeppni á fyrirtækjamarkaðifyrirspurn
138A213 asameining Fjármálaeftirlits og Seðlabankafyrirspurn
138A212 afélagsleg áhrif kreppunnar á börn og unglingafyrirspurn
138A211 advalar- og hjúkrunarrými fyrir aldraðafyrirspurn til skrifl. svars
138A210 anýframkvæmdir í vegagerð og starfsemi verktakafyrirspurn
138A209 anýframkvæmdir í samgöngumálum í Reykjavíkfyrirspurn til skrifl. svars
138A208 aDanice-verkefniðfyrirspurn til skrifl. svars
138A207 alögreglurétturfyrirspurn
138A206 afjárveitingar til fangelsismálafyrirspurn til skrifl. svars
138A205 aveiðar á ref og minkfyrirspurn til skrifl. svars
138A204 aaðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmennafyrirspurn
138A203 afjármögnun verkefna af hálfu lífeyrissjóðafyrirspurn til skrifl. svars
138A202 aein hjúskaparlögfyrirspurn
138A201 amálefni hælisleitenda á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
138A200 a enáttúruverndaráætlun 2009--2013þingsályktunartillaga
138A199 asjúkratryggingarlagafrumvarp
138A198 a elyfjalöglagafrumvarp
138A197 a egjaldþrotaskipti o.fl.lagafrumvarp
138A196 asérverkefni fyrir ráðuneyti frá 1. febrúar 2009fyrirspurn til skrifl. svars
138A195 a ekjararáðlagafrumvarp
138A194 anotkun á frjálsum og opnum hugbúnaði hjá A-hluta ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
138A193 a elækkun rafmagnskostnaðar garðyrkjubændaþingsályktunartillaga
138A192 aeigendur bankafyrirspurn til skrifl. svars
138A191 aíbúðalán í eigu Seðlabankansfyrirspurn til skrifl. svars
138A190 aálag á dómara héraðsdómstólafyrirspurn til skrifl. svars
138A189 akostnaður við meðdómendurfyrirspurn til skrifl. svars
138A188 afækkun héraðsdómstólafyrirspurn
138A187 averkefni héraðsdómstólafyrirspurn
138A186 adómstólaráðfyrirspurn til skrifl. svars
138A185 ahéraðsdómarar og rekstur dómstólafyrirspurn
138A184 asparnaður af breytingum á héraðsdómstólum, sýslumannsembættum og lögreglufyrirspurn til skrifl. svars
138A183 alágmarksbirgðir dýralyfjafyrirspurn
138A182 atogararallfyrirspurn
138A181 aNorræna ráðherranefndin 2008skýrsla
138A180 aLandeyjahöfnfyrirspurn til skrifl. svars
138A179 astuðningur við atvinnulaus ungmennifyrirspurn
138A178 astuðningur við atvinnulaus ungmennifyrirspurn
138A177 aþýðingarvinnafyrirspurn
138A176 a egerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestingaþingsályktunartillaga
138A175 a eupplýsingar í ökuskírteini um vilja til líffæragjafarþingsályktunartillaga
138A174 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
138A173 amálefni Neyðarmóttöku vegna nauðganafyrirspurn til skrifl. svars
138A172 avinnustaðir fatlaðra og launakjörfyrirspurn til skrifl. svars
138A171 a ehandtaka og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaðalagafrumvarp
138A170 a eskaðabótalöglagafrumvarp
138A169 aopin gögn og rafrænn aðgangur að þeimþingsályktunartillaga
138A168 a eréttarbætur fyrir transfólkþingsályktunartillaga
138A167 a eúttekt á gjaldmiðilsmálumþingsályktunartillaga
138A166 a einnflutningur dýralagafrumvarp
138A165 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
138A164 aráðstöfun tekna af VS-aflafyrirspurn
138A163 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
138A162 aólöglegt niðurhal hugverkafyrirspurn
138A161 asérstakt fjárframlag til sparisjóðafyrirspurn
138A160 asendiherra Bandaríkjannafyrirspurn
138A159 astefna ríkisstjórnarinnar um ríkislaunfyrirspurn
138A158 a eÍslandsstofalagafrumvarp
138A157 avegir sem uppfylla staðla Evrópusambandsinsfyrirspurn
138A156 aEuroRap-verkefniðfyrirspurn
138A155 aEvrópustaðlar um malbikfyrirspurn
138A154 ajarðgöng á Íslandi sem uppfylla Evrópustaðlafyrirspurn
138A153 ahúsnæðislánfyrirspurn til skrifl. svars
138A152 a estjórnlagaþinglagafrumvarp
138A151 aeyðing refsfyrirspurn
138A150 ameint brot á gjaldeyrisreglumfyrirspurn til skrifl. svars
138A149 asjóvarnir við Víkfyrirspurn
138A148 araforka til garðyrkjubændafyrirspurn
138A147 astofnun framhaldsskóla í Grindavíkfyrirspurn
138A146 astofnun framhaldsskóla í Rangárþingifyrirspurn
138A145 aflugsamgöngur til Vestmannaeyjafyrirspurn
138A144 aHornafjarðarflugvöllurfyrirspurn
138A143 aferðasjóður Íþróttasambands Íslandsfyrirspurn
138A142 asnjóflóðavarnir í Tröllagilifyrirspurn
138A141 asameining rannsóknarnefnda samgönguslysafyrirspurn
138A140 anemar í dreifnámi, fjarnámi og staðnámifyrirspurn til skrifl. svars
138A139 auppbygging dreifnáms og fjarnámsfyrirspurn
138A138 akennarastarfiðfyrirspurn
138A137 akynning á breyttu fyrirkomulagi í 10. bekkfyrirspurn
138A136 aþjónustusamningur við Ríkisútvarpið ohf.fyrirspurn
138A135 amenningarsamningar á landsbyggðinnifyrirspurn
138A134 aframlög til menningarmálafyrirspurn
138A133 aframhaldsdeild fjölbrautaskóla á Patreksfirðifyrirspurn
138A132 aíslenskt sjónvarpsefni og kvikmyndagerðfyrirspurn til skrifl. svars
138A131 aútganga fulltrúa Íslands á allsherjarþingi SÞfyrirspurn
138A130 aveittar áminningar og skipun tilsjónarmannafyrirspurn til skrifl. svars
138A129 afjöldi starfsmanna hjá ríki og sveitarfélögumfyrirspurn til skrifl. svars
138A128 alög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisinsfyrirspurn
138A127 astyrkir til framkvæmda í fráveitumálumfyrirspurn til skrifl. svars
138A126 astarfsemi skattstofa á landsbyggðinnifyrirspurn
138A125 aflutningur verkefna til sýslumannsins á Patreksfirðifyrirspurn
138A124 aförgun og endurvinnsla sorpsfyrirspurn til skrifl. svars
138A123 aáhrif fyrningar aflaheimildafyrirspurn
138A122 alánssamningar í erlendri myntfyrirspurn
138A121 ahagnýting orku sjávarfallafyrirspurn
138A120 aendurreisn Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfestafyrirspurn
138A119 akostnaður við skilanefndir bankafyrirspurn til skrifl. svars
138A118 alán og styrkir frá Evrópusambandinufyrirspurn
138A117 aúrbætur í fangelsismálumfyrirspurn
138A116 a eheilbrigðisstarfsmennlagafrumvarp
138A115 a eeftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingulagafrumvarp
138A114 a eVestfirðir sem vettvangur kennslu í sjávarútvegsfræðum o.fl.þingsályktunartillaga
138A113 aendurskoðun raforkulagafyrirspurn til skrifl. svars
138A112 a eframkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslnalagafrumvarp
138A111 aferðamálaáætlunfyrirspurn til skrifl. svars
138A110 aframkvæmdir á Vestfjarðavegifyrirspurn til skrifl. svars
138A109 aFramkvæmdasjóður fatlaðrafyrirspurn
138A108 a egöngubrú yfir Ölfusá við Selfossþingsályktunartillaga
138A107 akennsluflugfyrirspurn
138A106 aumönnunarbæturfyrirspurn
138A105 ajöfnunarsjóður íþróttamálafyrirspurn
138A104 aVetraríþróttamiðstöð Íslandsfyrirspurn
138A103 a ekosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
138A102 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
138A101 afjármögnun endurbóta á Suðurlandsvegifyrirspurn
138A100 a edómstólarlagafrumvarp
138A99 asamskipti ríkisstjórnarinnar við Alþjóðagjaldeyrissjóðinnfyrirspurn til skrifl. svars
138A98 astaðfesting aðalskipulags Skeiða- og Gnúpverjahreppsfyrirspurn
138A97 astaðfesting aðalskipulags Flóahreppsfyrirspurn
138A96 askipun nefndar um fyrirkomulag varðandi leigu á vatns- og jarðhitaréttindum í eigu ríkisinsfyrirspurn
138A95 agerð samninga um flutning dæmdra mannafyrirspurn
138A94 aopinn aðgangur að gögnum opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
138A93 a eþjóðgarðurinn á Þingvöllumlagafrumvarp
138A92 aopnir borgarafundirþingsályktunartillaga
138A91 a eúttekt á virkjunarkostum fyrir álframleiðsluþingsályktunartillaga
138A90 a enauðungarsalalagafrumvarp
138A89 a eheimild til samninga um álver í Helguvíklagafrumvarp
138A88 aútvarp frá Alþingiþingsályktunartillaga
138A87 asmádýrfyrirspurn til skrifl. svars
138A86 aúrbætur í fangelsismálumfyrirspurn
138A85 aundirbúningur aðildarviðræðna við Evrópusambandiðfyrirspurn
138A84 aháskóla- og fræðasetur utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
138A83 a emeðferð sakamálalagafrumvarp
138A82 a estuðningur við nýsköpunarfyrirtækilagafrumvarp
138A81 a etekjuskatturlagafrumvarp
138A80 aforvarnir og viðbrögð við kynbundnu ofbeldifyrirspurn til skrifl. svars
138A79 a eþjónusta Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyjaþingsályktunartillaga
138A78 alán hjá fjármálastofnunum Evrópusambandsinsfyrirspurn til skrifl. svars
138A77 a eorlof húsmæðralagafrumvarp
138A76 a eríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfestalagafrumvarp
138A75 a eSiglingastofnun Íslandslagafrumvarp
138A74 a evitamállagafrumvarp
138A73 aráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikumþingsályktunartillaga
138A72 aþjónusta á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
138A71 a ehlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
138A70 a ehlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
138A69 a eaðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsinslagafrumvarp
138A68 a eskipan ferðamálalagafrumvarp
138A67 aframkvæmdir við Landeyjahöfn (Bakkafjöruhöfn)fyrirspurn til skrifl. svars
138A66 atenging kvóta við byggðirfyrirspurn
138A65 amerking kvikmynda áhorfendum til aðvörunarfyrirspurn
138A64 agjaldeyrisvarasjóður Seðlabanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
138A63 astaðgöngumæðrunfyrirspurn
138A62 abeiðnir um heimild til greiðsluaðlögunarfyrirspurn til skrifl. svars
138A61 afrestun á nauðungarsölum fasteignafyrirspurn til skrifl. svars
138A60 afjöldi starfa hjá ríkinufyrirspurn til skrifl. svars
138A59 aáhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipalagafrumvarp
138A58 a elandflutningalöglagafrumvarp
138A57 a efjarskiptilagafrumvarp
138A56 a eaðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkalagafrumvarp
138A55 aútgreiðsla séreignarsparnaðarfyrirspurn
138A54 akostnaður við framkvæmd nýrra laga um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
138A53 aávinningur við sameiningu ríkisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
138A52 aeftirlit og björgunarstörf á Norður-Atlantshafifyrirspurn
138A51 agæsla hagsmuna Íslands í Norðurhöfumfyrirspurn
138A50 aaðild að fríverslunarbandalagi Norður-Ameríku og Mexíkófyrirspurn
138A49 akortlagning vega og slóða á hálendinufyrirspurn til skrifl. svars
138A48 arannsóknir og áætlanagerð í ferðaþjónustufyrirspurn
138A47 aaðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnumfyrirspurn
138A46 a evörumerkilagafrumvarp
138A45 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
138A44 a efriðlýsing Skjálfandafljótsþingsályktunartillaga
138A43 aSkógrækt ríkisinsfyrirspurn
138A42 aaðstoðarmenn ráðherra og tímabundnar ráðningarfyrirspurn til skrifl. svars
138A41 agengistryggðar og verðtryggðar eignir og skuldir bankannafyrirspurn til skrifl. svars
138A40 anotkun lyfsins Tysabrifyrirspurn til skrifl. svars
138A39 aókeypis skólamáltíðirfyrirspurn
138A38 aný samgöngumiðstöð í Reykjavíkfyrirspurn
138A37 agengistryggð bílalánfyrirspurn
138A36 aaðsetur embættis ríkisskattstjórafyrirspurn
138A35 afækkun opinberra starfafyrirspurn
138A34 astörf án staðsetningarfyrirspurn
138A33 astarfsráðningar í ráðuneytumfyrirspurn til skrifl. svars
138A32 avistunarmat og aðstæður alzheimer-sjúklingafyrirspurn
138A31 astrandveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
138A30 amálefni Sementsverksmiðjunnarfyrirspurn
138A29 akostnaður við umsókn um aðild að Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
138A28 aESB-þýðingarfyrirspurn til skrifl. svars
138A27 aþýðingar á EES-efnifyrirspurn til skrifl. svars
138A26 asameining háskólafyrirspurn
138A25 aþýðing á spurningum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsinsfyrirspurn
138A24 a estaða minni hluthafaþingsályktunartillaga
138A23 a ebætt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
138A22 a eskilaskylda á ferskum matvörumþingsályktunartillaga
138A21 a eveitingastaðir, gististaðir og skemmtanahaldlagafrumvarp
138A20 a ehámarksmagn transfitusýra í matvælumþingsályktunartillaga
138A19 a eáætlun um ferðamennsku á miðhálendi Íslandsþingsályktunartillaga
138A18 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
138A17 a eendurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginnlagafrumvarp
138A16 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
138A15 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
138A14 a ealmenningssamgöngurlagafrumvarp
138A13 a efjárfestingar erlendra aðila á Íslandiþingsályktunartillaga
138A12 avextir og verðtrygginglagafrumvarp
138A11 a eafturköllun á ákvörðun umhverfisráðherra um Suðvesturlínuþingsályktunartillaga
138A10 afjáraukalög 2009lagafrumvarp
138A9 a ehagsmunir Íslands í loftslagsmálumþingsályktunartillaga
138A8 a eyfirlýsing um fyrningu aflaheimildaþingsályktunartillaga
138A7 a esamningsveðlagafrumvarp
138A6 aNáttúruminjasafn Íslandsfyrirspurn
138A5 a eþjóðaratkvæðagreiðslurlagafrumvarp
138A4 a eafskriftir af höfuðstól lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækjaþingsályktunartillaga
138A3 a enauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmálaþingsályktunartillaga
138A2 aþjóðhagsáætlun 2010skýrsla
138A1 a efjárlög 2010lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.