Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 137
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
137A174 abeiðnir um heimild til greiðsluaðlögunarfyrirspurn til skrifl. svars
137A173 afrestun á nauðungarsölum fasteignafyrirspurn til skrifl. svars
137A172 afrestun á fundum Alþingis
137A171 alaunaálag formanna stjórnarandstöðuflokkafyrirspurn til skrifl. svars
137A170 amótmælaaðgerðir og mál lögreglufyrirspurn til skrifl. svars
137A169 aSeðlabanki Íslands og samvinnufélöglagafrumvarp
137A168 alaun forseta Íslandslagafrumvarp
137A167 adómstólarlagafrumvarp
137A166 a etekjuskatturlagafrumvarp
137A165 a eráðstafanir í ríkisfjármálumlagafrumvarp
137A164 astjórnlagaþinglagafrumvarp
137A163 askilanefndirfyrirspurn til skrifl. svars
137A162 akosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
137A161 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
137A160 a efjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðendalagafrumvarp
137A159 avegamál og sjóvarnargarður við Vík í Mýrdalfyrirspurn til skrifl. svars
137A158 auppbygging á Þingvöllumfyrirspurn til skrifl. svars
137A157 aendurreisn íslensku bankannaþingsályktunartillaga
137A156 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
137A155 aútflutningsálag á fiskifyrirspurn
137A154 aívilnanir og hagstætt orkuverðfyrirspurn
137A153 aumhverfisgjöld tengd ferðaþjónustufyrirspurn
137A152 aeignarhald á fjölmiðlumfyrirspurn
137A151 aáætlaður kostnaður við ýmis verkefnifyrirspurn
137A150 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
137A149 a ekosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
137A148 akosningar til Alþingislagafrumvarp
137A147 a eendurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginnlagafrumvarp
137A146 abrottflutningur af landinufyrirspurn til skrifl. svars
137A145 asynjun á staðfestingu aðalskipulags Skeiða- og Gnúpverjahreppsfyrirspurn til skrifl. svars
137A144 astuðningur vegna fráveituframkvæmdafyrirspurn
137A143 avaxtarsamningar á landsbyggðinnifyrirspurn
137A142 aniðurfærsla skuldafyrirspurn til skrifl. svars
137A141 auppbygging fjarskipta á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
137A140 aSuðurlandsvegur og gangagerðfyrirspurn til skrifl. svars
137A139 aframkvæmd samgönguáætlunarfyrirspurn til skrifl. svars
137A138 a eembætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamálalagafrumvarp
137A137 a egjaldeyrismállagafrumvarp
137A136 a eríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfestalagafrumvarp
137A135 aafkoma sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
137A134 a eRíkisútvarpið ohf.lagafrumvarp
137A133 a eheimild ríkissjóðs Íslands til viðbótarlántöku á árinu 2009lagafrumvarp
137A132 aþjóðaratkvæðagreiðsla um ríkisábyrgð á skuldbindingum Landsbankans vegna Icesave-reikningannaþingsályktunartillaga
137A131 avátryggingafélögfyrirspurn
137A130 askólaeinkunnir og inntaka nemenda í framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
137A129 aáhrif frestunar stóriðjuframkvæmda á þjóðarbúiðfyrirspurn til skrifl. svars
137A128 aörorkumatfyrirspurn til skrifl. svars
137A127 aöryrkjarfyrirspurn til skrifl. svars
137A126 askýrsla fjármálaráðherra um áætlun um jöfnuð í ríkisfjármálum 2009--2013skýrsla
137A125 a eþjóðaratkvæðagreiðslurlagafrumvarp
137A124 a eBankasýsla ríkisinslagafrumvarp
137A123 asamningar um gagnkvæma vernd fjárfestingafyrirspurn
137A122 araforkukostnaður í dreifbýlifyrirspurn
137A121 ayfirlýsing um fyrningu aflaheimildaþingsályktunartillaga
137A120 ahvatning til fjárfestingar erlendra aðila á Íslandiþingsályktunartillaga
137A119 abætt afhendingaröryggi raforku á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
137A118 a eráðstafanir í ríkisfjármálumlagafrumvarp
137A117 a eþjóðaratkvæðagreiðslurlagafrumvarp
137A116 a eráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikumþingsályktunartillaga
137A115 amat nýju bankanna á eignasafni þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
137A114 a ekjararáð o.fl.lagafrumvarp
137A113 a eheilbrigðisstarfsmennlagafrumvarp
137A112 a ehvalirlagafrumvarp
137A111 ahlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
137A110 ahlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
137A109 ahlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
137A108 ahlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
137A107 ahlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
137A106 ahlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
137A105 ahlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
137A104 ahlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
137A103 ahlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
137A102 ahlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
137A101 ahlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
137A100 ahlutfall karla og kvenna í stöðu forstjóra/forstöðumanna opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
137A99 aneyslustaðallfyrirspurn
137A98 askýrsla Seðlabankans um stöðu heimilannafyrirspurn til skrifl. svars
137A97 akynningarstarf vegna hvalveiðafyrirspurn til skrifl. svars
137A96 anefndir og nefndalaunfyrirspurn til skrifl. svars
137A95 ahálaunastörf á vegum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
137A94 alandnýtingaráætlun fyrir ferðamennsku á miðhálendinuþingsályktunartillaga
137A93 afyrirtæki yfirtekin af bönkum og skilanefndumfyrirspurn
137A92 ayfirtaka fyrirtækjafyrirspurn
137A91 aIcesave-reikningar o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
137A90 aendurskipulagning atvinnufyrirtækja á vegum bankannafyrirspurn til skrifl. svars
137A89 a ebreyting á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðsinslagafrumvarp
137A88 a enauðsynlegar aðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmálaþingsályktunartillaga
137A87 arekstur einyrkjafyrirspurn til skrifl. svars
137A86 astaðgöngumæðrunfyrirspurn
137A85 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
137A84 abjörgunarbúningar og öryggisfræðsla sjómannafyrirspurn
137A83 a enáms- og starfsráðgjafarlagafrumvarp
137A82 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
137A81 aopinber störf frá 1999fyrirspurn til skrifl. svars
137A80 asamgönguáætlunfyrirspurn til skrifl. svars
137A79 aríkisjarðirfyrirspurn til skrifl. svars
137A78 a etímabundin ráðning starfsmannalagafrumvarp
137A77 aþyrlusveit Landhelgisgæslunnarfyrirspurn
137A76 amalarvegurinn fyrir Melrakkasléttufyrirspurn
137A75 abreytingar á raforkulögumfyrirspurn
137A74 adiplómanám fyrir fólk með þroskahömlunfyrirspurn
137A73 aframhaldsskólanám nemenda með fötlun eða þroskahömlunfyrirspurn til skrifl. svars
137A72 amiðstýring háskólanámsfyrirspurn
137A71 afjármálaráðgjöf á landsbyggðinnifyrirspurn
137A70 a estarfsmenn í hlutastörfumlagafrumvarp
137A69 alistamannalaunlagafrumvarp
137A68 averkefnastaða í vegaframkvæmdum á Vestfjarðavegi 60fyrirspurn
137A67 aniðurstaða nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
137A66 avegaframkvæmdir á Vestfjörðumfyrirspurn
137A65 aefling þorskeldisfyrirspurn
137A64 ahvalveiðarfyrirspurn
137A63 aháskólasetur á Ísafirðifyrirspurn
137A62 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
137A61 aHáskólinn á Akureyrifyrirspurn
137A60 abílalán í erlendri myntfyrirspurn
137A59 agengistryggðar og verðtryggðar eignir og skuldir bankannafyrirspurn til skrifl. svars
137A58 averðmat Deloitte/Oliver Wyman á eignasöfnum nýju bankannafyrirspurn til skrifl. svars
137A57 alokafjárlög 2007lagafrumvarp
137A56 aolíugjald og kílómetragjald og gjald af áfengi og tóbaki o.fl.lagafrumvarp
137A55 abjörgunarþyrlurfyrirspurn til skrifl. svars
137A54 a eundirbúningur mögulegrar umsóknar um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
137A53 a evátryggingastarfsemilagafrumvarp
137A52 a enáttúruverndaráætlun 2009--2013þingsályktunartillaga
137A51 ameðferð aflaheimildafyrirspurn til skrifl. svars
137A50 afjáraukalögfyrirspurn
137A49 a eafskriftir af höfuðstóli lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækjaþingsályktunartillaga
137A48 askilyrði Mats Josefssons fyrir áframhaldandi starfifyrirspurn til skrifl. svars
137A47 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
137A46 askýrsla Andrew Gracie um stöðu bankannafyrirspurn til skrifl. svars
137A45 afjárnám og nauðungarsalafyrirspurn til skrifl. svars
137A44 amarkaðssetning á íslenskri ferðaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
137A43 aríkisstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
137A42 aLandbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyrifyrirspurn
137A41 aíslenska undanþáguákvæðiðfyrirspurn
137A40 akrónubréffyrirspurn til skrifl. svars
137A39 a esamningsveðlagafrumvarp
137A38 a eaðildarumsókn að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
137A37 a eaðild starfsmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamærilagafrumvarp
137A36 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
137A35 a eframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
137A34 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
137A33 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
137A32 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
137A31 a egjaldþrotaskipti o.fl.lagafrumvarp
137A30 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
137A29 aniðurgreiðslur á rafmagni til húshitunar 2004--2009fyrirspurn til skrifl. svars
137A28 aséreignarlífeyrissparnaðurfyrirspurn
137A27 aAtvinnuleysistryggingasjóðurfyrirspurn
137A26 asamráð við hagsmunaaðila um fyrningarleiðfyrirspurn
137A25 aniðurgreiðsla á rafmagni til húshitunarfyrirspurn
137A24 asumarnám í háskólum landsinsfyrirspurn
137A23 aNýsköpunarsjóður námsmannafyrirspurn
137A22 aflutningskostnaður á landsbyggðinnifyrirspurn
137A21 aviðbrögð við hættu á heimsfaraldri inflúensu Afyrirspurn til skrifl. svars
137A20 aveitingastaðir, gististaðir og skemmtanahaldlagafrumvarp
137A19 astarfsemi banka og vátryggingafélagafyrirspurn
137A18 a ehagsmunir Íslands í loftslagsmálumþingsályktunartillaga
137A17 aLandspítalinnfyrirspurn til skrifl. svars
137A16 a evörumerkilagafrumvarp
137A15 a ehlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
137A14 a ehlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
137A13 a ebreytingar á ýmsum lögum um óréttmæta viðskiptahættilagafrumvarp
137A12 askipting byggðakvótafyrirspurn til skrifl. svars
137A11 aúthlutun byggðakvótafyrirspurn til skrifl. svars
137A10 aaflaheimildir utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
137A9 aframtíðarskipan Hólaskólafyrirspurn
137A8 aútflutningsskylda dilkakjötsfyrirspurn
137A7 a estaða minni hluthafaþingsályktunartillaga
137A6 aundirbúningur að innköllun veiðiheimildafyrirspurn
137A5 a ehlutafélög með gegnsætt eignarhald og bann við lánveitingum og krosseignarhaldiþingsályktunartillaga
137A4 a emeðhöndlun úrgangslagafrumvarp
137A3 a eeiturefni og hættuleg efnilagafrumvarp
137A2 a eerfðabreyttar lífverurlagafrumvarp
137A1 a eendurskipulagning rekstrarhæfra atvinnufyrirtækjalagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.