Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 132
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
132A811 afjármögnun og umsvif ríkisins eftir landshlutumbeiðni um skýrslu
132A810 afrestun á fundum Alþingis
132A809 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
132A808 astaða umferðaröryggismála 2005skýrsla
132A807 aframkvæmd samgönguáætlunar 2005skýrsla
132A806 akröfur tryggingafélaga um upplýsingarfyrirspurn til skrifl. svars
132A805 aheilsufarsupplýsingar starfsmanna varnarliðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
132A804 anýbyggingarfyrirspurn til skrifl. svars
132A803 aaðgangur að opinberum gögnum um öryggismálþingsályktunartillaga
132A802 aöryggisgæsla við erlend kaupskipfyrirspurn
132A801 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
132A800 apersónuafsláttur til greiðslu útsvarsfyrirspurn til skrifl. svars
132A799 asumarlokanir deilda og biðlistar á Landspítala -- háskólasjúkrahúsifyrirspurn til skrifl. svars
132A798 aneysluviðmiðunfyrirspurn til skrifl. svars
132A797 astarf Íslands á vettvangi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 2005skýrsla
132A796 afrestun á fundum Alþingis
132A795 a eFlugmálastjórn Keflavíkurflugvallarlagafrumvarp
132A794 a eolíugjald og kílómetragjald o.fl.lagafrumvarp
132A793 a etekjuskatturlagafrumvarp
132A792 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
132A791 aútvarpslög, prentréttur og samkeppnislöglagafrumvarp
132A790 aúttekt á öryggi og mistökum í heilbrigðiskerfinuþingsályktunartillaga
132A789 aferðasjóður íþróttafélagaþingsályktunartillaga
132A788 a evinnumarkaðsaðgerðirlagafrumvarp
132A787 astytting þjóðleiðarinnar milli Akureyrar og Reykjavíkurfyrirspurn til skrifl. svars
132A786 aveðurathuganir á Stórasandifyrirspurn til skrifl. svars
132A785 asnjóflóðavarnir í Ólafsfjarðarmúlafyrirspurn til skrifl. svars
132A784 astaðfest samvistlagafrumvarp
132A783 astörf rannsóknarnefndar flugslysa 2005skýrsla
132A782 astörf rannsóknarnefndar sjóslysa 2005skýrsla
132A781 aútgáfa krónubréfafyrirspurn til skrifl. svars
132A780 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
132A779 akvótastaða báta sem voru í sóknardagakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
132A778 askipting botnfisksaflafyrirspurn til skrifl. svars
132A777 alegurými og starfsmannafjöldi á Landspítala -- háskólasjúkrahúsifyrirspurn til skrifl. svars
132A776 abið eftir endurhæfingufyrirspurn til skrifl. svars
132A775 aframhaldsskóli í Suðvesturkjördæmifyrirspurn
132A774 atekjuskatturlagafrumvarp
132A773 anýtanlegt vatnsafl og æskileg álframleiðslafyrirspurn
132A772 ahrefnuveiðifyrirspurn
132A771 a eatvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
132A770 aþjónusta við psoriasis- og exemsjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
132A769 askoðanakannanirfyrirspurn
132A768 astörf í álverumfyrirspurn til skrifl. svars
132A767 aFramkvæmdasjóður aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
132A766 arekstrarvandi Heilbrigðisstofnunar Austurlandsfyrirspurn
132A765 ahjúkrunarheimili og öldrunarþjónustafyrirspurn
132A764 anámsbækurfyrirspurn
132A763 ahugverkastuldurfyrirspurn
132A762 aþróun áfengisgjaldsfyrirspurn til skrifl. svars
132A761 aflutningur vínbúðarinnar í Mjódd í leiguhúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
132A760 ablóðgjafir og Blóðbankinnfyrirspurn til skrifl. svars
132A759 aupptaka evrufyrirspurn til skrifl. svars
132A758 aeignir Listdansskóla Íslandsfyrirspurn
132A757 agarðplöntuframleiðendurfyrirspurn til skrifl. svars
132A756 aILO-samþykkt um uppsögn starfs af hálfu atvinnurekandafyrirspurn
132A755 aafnám verðtryggingar lánafyrirspurn
132A754 asamráðsfundur með forsvarsmönnum sérsambanda ÍSÍfyrirspurn til skrifl. svars
132A753 aíþróttastefnafyrirspurn
132A752 abirgðastöð eldsneytis fyrir höfuðborgarsvæðiðfyrirspurn til skrifl. svars
132A751 aþyrlur Landhelgisgæslunnarfyrirspurn til skrifl. svars
132A750 adaggjöld á Sóltúnifyrirspurn til skrifl. svars
132A749 ahjúkrunarrými í Suðurkjördæmifyrirspurn til skrifl. svars
132A748 a eHappdrætti Háskóla Íslandslagafrumvarp
132A747 askráning miðhálendis Íslands sem heimsminja UNESCOþingsályktunartillaga
132A746 asinubrennur og meðferð elds á víðavangilagafrumvarp
132A745 avegalöglagafrumvarp
132A744 a eVísinda- og tækniráðlagafrumvarp
132A743 a eupplýsingar og samráð í fyrirtækjumlagafrumvarp
132A742 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
132A741 a eáhafnir íslenskra fiskiskipa og annarra skipalagafrumvarp
132A740 a eeldi og heilbrigði sláturdýralagafrumvarp
132A739 a ejarðalöglagafrumvarp
132A738 aframleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalöglagafrumvarp
132A737 arannsóknir á áhrifum rafmagnsveitulína, spennistöðva og fjarskiptamastra á mannslíkamannþingsályktunartillaga
132A736 aáhrif rafsegulsviðs farsíma og rafsegulbylgna á mannslíkamannþingsályktunartillaga
132A735 ajarðalöglagafrumvarp
132A734 astofnun hlutafélags um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisinslagafrumvarp
132A733 a etollalög og tekjuskatturlagafrumvarp
132A732 a eálagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélagalagafrumvarp
132A731 a eopinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróunlagafrumvarp
132A730 a eNýsköpunarsjóður atvinnulífsinslagafrumvarp
132A729 asumartími og skipan frídagaþingsályktunartillaga
132A728 araforkuverlagafrumvarp
132A727 atrjáræktarsetur sjávarbyggðaþingsályktunartillaga
132A726 aálbræðsla á Grundartangalagafrumvarp
132A725 afjöleignarhúslagafrumvarp
132A724 askattaumhverfi íslenskra kaupskipaútgerða og farmannaþingsályktunartillaga
132A723 abrottfall barna og unglinga úr æskulýðs- og íþróttastarfiþingsályktunartillaga
132A722 aframhaldsskólanám við hæfi fullorðinna nemendaþingsályktunartillaga
132A721 asamkeppnislöglagafrumvarp
132A720 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
132A719 alöggilding starfsheitis áfengis- og vímuefnaráðgjafalagafrumvarp
132A718 aumferðarlöglagafrumvarp
132A717 avinnsla uppsjávarfisksfyrirspurn til skrifl. svars
132A716 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
132A715 aframhaldsskólarlagafrumvarp
132A714 a eúrvinnslugjaldlagafrumvarp
132A713 a eskráning losunar gróðurhúsalofttegundalagafrumvarp
132A712 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
132A711 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
132A710 a ekjararáðlagafrumvarp
132A709 a elausafjárkaup, þjónustukaup og neytendakauplagafrumvarp
132A708 a estofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslandslagafrumvarp
132A707 a eFlugmálastjórn Íslandslagafrumvarp
132A706 aháskólasetur á Selfossiþingsályktunartillaga
132A705 afjöldi ríkisstarfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
132A704 aheimildir til símhlerunarfyrirspurn til skrifl. svars
132A703 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
132A702 askattskil í veitingahúsarekstrifyrirspurn til skrifl. svars
132A701 averð dýralyfja og dýralæknakostnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
132A700 aendurhæfing á Reykjalundifyrirspurn til skrifl. svars
132A699 avarnarmálanefndfyrirspurn til skrifl. svars
132A698 aframkvæmdir á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyjafyrirspurn til skrifl. svars
132A697 ainnflutningur á erfðabreyttu fóðrifyrirspurn
132A696 aframkvæmd þingsályktanafyrirspurn til skrifl. svars
132A695 a eeftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjumlagafrumvarp
132A694 a eLandhelgisgæsla Íslandslagafrumvarp
132A693 aKvennaskólinn á Blönduósiþingsályktunartillaga
132A692 asamningur um tölvubrotþingsályktunartillaga
132A691 astaða selastofna við Íslandþingsályktunartillaga
132A690 a eupplýsingalöglagafrumvarp
132A689 aalmannatryggingarlagafrumvarp
132A688 a eNáttúruminjasafn Íslandslagafrumvarp
132A687 abreyting á XI. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
132A686 abreyting á IV. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
132A685 abreyting á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
132A684 a ehlutafélöglagafrumvarp
132A683 afullgilding Hoyvíkur-samningsinsþingsályktunartillaga
132A682 asamningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyjalagafrumvarp
132A681 aólaunuð leyfi starfsmanna ríkisinsfyrirspurn
132A680 aumferðaröryggi á Kjalarnesifyrirspurn
132A679 askattbyrðifyrirspurn til skrifl. svars
132A678 avernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirralagafrumvarp
132A677 abótaréttur heimildarmannalagafrumvarp
132A676 asamkeppnisstaða íslenskrar fiskvinnslufyrirspurn til skrifl. svars
132A675 a efullnusta refsidómalagafrumvarp
132A674 askerðing vaxtabótafyrirspurn til skrifl. svars
132A673 aloðnuleit og loðnumælingarfyrirspurn til skrifl. svars
132A672 aljósmengunfyrirspurn
132A671 asamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Suður-Kóreuþingsályktunartillaga
132A670 a edómstólar og meðferð einkamálalagafrumvarp
132A669 a estarfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisinslagafrumvarp
132A668 a elandmælingar og grunnkortagerðlagafrumvarp
132A667 a eframsal sakamannalagafrumvarp
132A666 a eskráning og þinglýsing skipalagafrumvarp
132A665 abarna- og unglingageðdeild Landspítala -- háskólasjúkrahússfyrirspurn til skrifl. svars
132A664 a ehöfundalöglagafrumvarp
132A663 aupplýsingar í ársreikningum um lán til stjórnenda fyrirtækjafyrirspurn
132A662 asamningur um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðannaþingsályktunartillaga
132A661 asjúkraliðarfyrirspurn
132A660 anemendur með annað móðurmál en íslenskufyrirspurn til skrifl. svars
132A659 aloftmengun af völdum svifryks í Reykjavíkfyrirspurn til skrifl. svars
132A658 amalarnáma í Esjubergifyrirspurn
132A657 aflutningur verkefna Þjóðskrárfyrirspurn
132A656 alánveitingar til stjórnenda fyrirtækjafyrirspurn
132A655 a everðbréfaviðskiptilagafrumvarp
132A654 asauðfjárveikivarnirfyrirspurn til skrifl. svars
132A653 aMenntaskólinn í Kópavogi og ógreiddar verðbæturfyrirspurn til skrifl. svars
132A652 alyfjalöglagafrumvarp
132A651 a eaðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkalagafrumvarp
132A650 avatnsafl og álframleiðslafyrirspurn
132A649 akostnaður við hjúkrun aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
132A648 aflutningur verkefna í heilbrigðisþjónustu út á landfyrirspurn
132A647 a estarfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaðalagafrumvarp
132A646 aFramtakssjóður Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsinsfyrirspurn til skrifl. svars
132A645 aráðningarkjör upplýsingafulltrúa forsætisráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
132A644 askattlagning styrkja úr sjúkra- og styrktarsjóðumfyrirspurn
132A643 agjaldtaka á Landspítala -- háskólasjúkrahúsifyrirspurn
132A642 akostnaður við Baugsmáliðfyrirspurn til skrifl. svars
132A641 akostnaður við rannsókn Baugsmálsinsfyrirspurn til skrifl. svars
132A640 askattlagning lífeyrisgreiðslna og skattleysismörk 70 ára og eldrifyrirspurn til skrifl. svars
132A639 asumarbústaðirfyrirspurn til skrifl. svars
132A638 asjálfstætt starfandi heimilislæknarfyrirspurn
132A637 a esamningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsinsþingsályktunartillaga
132A636 aþjónusta á öldrunarstofnunumfyrirspurn
132A635 astækkun hjúkrunarheimilisins Sóltúnsfyrirspurn
132A634 aíslenska friðargæslanlagafrumvarp
132A633 amerking matvælafyrirspurn
132A632 agamla héraðsskólahúsið á Laugarvatnifyrirspurn
132A631 aívilnanir til álvera á landsbyggðinnifyrirspurn
132A630 aþjóðlendurlagafrumvarp
132A629 aupplýsingar í ökuskírteini um vilja til líffæragjafarþingsályktunartillaga
132A628 ahjúkrunarheimili í Mosfellsbæfyrirspurn
132A627 ameðferð mála hjá Samkeppniseftirlitinufyrirspurn
132A626 aálver og stórvirkjanir á Norðurlandifyrirspurn
132A625 aefni frá svæðisdeildum á vef Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
132A624 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
132A623 a etekjuskatturlagafrumvarp
132A622 a eLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
132A621 asamræmd lokapróf í grunnskólafyrirspurn
132A620 a emælingar, mæligrunnar og vigtarmennlagafrumvarp
132A619 a ealmenn hegningarlög o.fl.lagafrumvarp
132A618 alækkun raforkuverðsfyrirspurn
132A617 aþýðingar kjarasamninga á erlend tungumálfyrirspurn
132A616 a euppboðsmarkaðir sjávaraflalagafrumvarp
132A615 a evegabréflagafrumvarp
132A614 a eniðurgreiðslur húshitunarkostnaðarlagafrumvarp
132A613 a efiskræktlagafrumvarp
132A612 a eVeiðimálastofnunlagafrumvarp
132A611 aleiguverð fiskveiðiheimildafyrirspurn
132A610 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsöguþingsályktunartillaga
132A609 aNorðurlandasamningur um almannaskráninguþingsályktunartillaga
132A608 aalþjóðleg útboðfyrirspurn til skrifl. svars
132A607 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
132A606 amerkingar á erfðabreyttum matvælumfyrirspurn
132A605 aKvennaskólinn á Blönduósifyrirspurn
132A604 atekjutenging bóta frá Tryggingastofnunfyrirspurn til skrifl. svars
132A603 ajarðskjálftaupplýsingar í Ríkisútvarpinufyrirspurn
132A602 akostnaður við meðferð langveikra barna erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
132A601 aviðarnýtingarnefndfyrirspurn
132A600 amenntun fiskvinnslufólksfyrirspurn til skrifl. svars
132A599 aupplýsingar ef meiri háttar slys eða hamfarir verðafyrirspurn
132A598 aboð til heyrnarskertra um viðvarandi hættuástandfyrirspurn
132A597 apláss á hjúkrunarheimilum fyrir aldraðafyrirspurn til skrifl. svars
132A596 a evarnir gegn fisksjúkdómumlagafrumvarp
132A595 a eeldi vatnafiskalagafrumvarp
132A594 a eevrópsk samvinnufélöglagafrumvarp
132A593 aviðbúnaður við áföllum í fjármálakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
132A592 amat á listnámifyrirspurn
132A591 aristilkrabbameinfyrirspurn
132A590 asamkeppnisstaða ríkisbanka á húsnæðismarkaðifyrirspurn
132A589 astarfsemi Kristnihátíðarsjóðs 2003--2005skýrsla
132A588 aEvrópuráðsþingið 2005skýrsla
132A587 asamkeppnisstaða fiskverkendafyrirspurn
132A586 aVES-þingið 2005skýrsla
132A585 aNATO-þingið 2005skýrsla
132A584 aAlþjóðaþingmannasambandið 2005skýrsla
132A583 aReyksíminnfyrirspurn til skrifl. svars
132A582 aviðhald sauðfjárveikivarnagirðingafyrirspurn
132A581 askuldbindingar sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
132A580 aendurskoðun laga um málefni aldraðrafyrirspurn
132A579 astyrkir úr Framkvæmdasjóði aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
132A578 aHáskóli Íslandsfyrirspurn
132A577 aVestnorræna ráðið 2005skýrsla
132A576 anorðurskautsmál 2005skýrsla
132A575 alokafjárlög 2004lagafrumvarp
132A574 anorrænt samstarf 2005skýrsla
132A573 aStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
132A572 akadmínmengunfyrirspurn
132A571 aupplýsingar frá Fjármálaeftirlitinufyrirspurn
132A570 alosunarkvóti á gróðurhúsalofttegundirfyrirspurn
132A569 aalmannatryggingarlagafrumvarp
132A568 averðbréfaviðskiptilagafrumvarp
132A567 a eflutningur þjóðskrár og almannaskráningar frá Hagstofu Íslands til dómsmálaráðuneytislagafrumvarp
132A566 a eþjóðskrá og almannaskráninglagafrumvarp
132A565 aNorræna ráðherranefndin 2005skýrsla
132A564 aþróunarsamvinna og þróunarhjálpbeiðni um skýrslu
132A563 aMFS-einingin á Landspítala -- háskólasjúkrahúsifyrirspurn
132A562 aflóðahættafyrirspurn
132A561 aeinstaklingar með eiturlyf innvortisfyrirspurn til skrifl. svars
132A560 ahreyfing sem valkostur í heilbrigðisþjónustufyrirspurn
132A559 avaxtabætur vegna endurbóta á húsnæðifyrirspurn
132A558 aFríverslunarsamtök Evrópu 2005skýrsla
132A557 aÖSE-þingið 2005skýrsla
132A556 a efjármálaeftirlitlagafrumvarp
132A555 a elandshlutaverkefni í skógræktlagafrumvarp
132A554 askattbyrðifyrirspurn til skrifl. svars
132A553 afjármagnstekjuskattur líknarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
132A552 astarfsemi og hæfi stjórnenda Kauphallarinnarfyrirspurn
132A551 afjármál stjórnmálaflokka og frambjóðenda í prófkjörumfyrirspurn
132A550 akaup Eglu hf. á Búnaðarbankanumfyrirspurn til skrifl. svars
132A549 aframkvæmdir við Kárahnjúkavirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
132A548 agildistími ökuskírteinafyrirspurn
132A547 a eskattaumhverfi líknarfélagaþingsályktunartillaga
132A546 aByggðastofnunlagafrumvarp
132A545 aferðir barna til tannlæknisfyrirspurn til skrifl. svars
132A544 aeftirlit með staðsetningu sjúkraflugvélafyrirspurn
132A543 a esamstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisverndþingsályktunartillaga
132A542 a esamstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafiþingsályktunartillaga
132A541 astofnun og fjármögnun vestnorrænna rithöfundanámskeiðaþingsályktunartillaga
132A540 aíbúaþróun á Austurlandifyrirspurn til skrifl. svars
132A539 asímtöl milli farsímakerfafyrirspurn til skrifl. svars
132A538 ajöfnun á flutningskostnaði olíuvaralagafrumvarp
132A537 astofnstærðarmælingar á loðnufyrirspurn til skrifl. svars
132A536 ainnlausn fiskveiðiheimildafyrirspurn
132A535 aáfengisráðgjafarfyrirspurn
132A534 aauglýsingar hins opinbera í héraðsfréttablöðumfyrirspurn
132A533 aástand Þjóðleikhússinsfyrirspurn
132A532 amalarnám í Ingólfsfjallifyrirspurn
132A531 askoðun kvikmynda og bann við ofbeldiskvikmyndumfyrirspurn
132A530 aAVS-sjóðurinnfyrirspurn til skrifl. svars
132A529 ahafnaraðstaða í Bakkafjörufyrirspurn til skrifl. svars
132A528 arekstur Herjólfsfyrirspurn til skrifl. svars
132A527 astaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
132A526 aþjóðaratkvæðagreiðsla um stóriðjuframkvæmdirþingsályktunartillaga
132A525 aákvörðun loðnukvótafyrirspurn
132A524 ainnflutningur á landbúnaðarvörumfyrirspurn
132A523 adagpeningar til foreldra langveikra barnafyrirspurn
132A522 astyrkir til kjörforeldra ættleiddra barnafyrirspurn
132A521 anefndir á vegum ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
132A520 a elögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraðilagafrumvarp
132A519 alenging flugbrautarinnar á Akureyrifyrirspurn
132A518 aaðstaða farþega á Egilsstaðaflugvellifyrirspurn
132A517 aaðstoðarmenn og ráðgjafar ráðherrafyrirspurn
132A516 ahátækni- og nýsköpunargreinarfyrirspurn til skrifl. svars
132A515 askattkerfið og fjárfestingar í sprotafyrirtækjumfyrirspurn
132A514 a eHeyrnar-, tal- og sjónstöðlagafrumvarp
132A513 aendurnýjun Herjólfsfyrirspurn
132A512 ahrefnuveiðarfyrirspurn
132A511 amálsókn vegna meintra brota á Svalbarðasamningnumfyrirspurn
132A510 aframhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörðfyrirspurn
132A509 aendurnýjun sæstrengsfyrirspurn
132A508 afjárveitingar til vegagerðarfyrirspurn til skrifl. svars
132A507 aáfengisauglýsingar í útvarpifyrirspurn
132A506 abarnaklám á netinufyrirspurn
132A505 aÁlftanesvegurfyrirspurn til skrifl. svars
132A504 aslys á börnumfyrirspurn
132A503 a eumferðarlöglagafrumvarp
132A502 asjúkraflutningar til og frá Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
132A501 asjúkraflutningar innan lands með þyrlufyrirspurn til skrifl. svars
132A500 asjúkraflutningar innan lands með flugvélumfyrirspurn til skrifl. svars
132A499 afjarskiptilagafrumvarp
132A498 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
132A497 asjóvarnir við Hvaleyrifyrirspurn til skrifl. svars
132A496 avirðisaukaskattur af lyfjumfyrirspurn til skrifl. svars
132A495 aReykdalsvirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
132A494 alækkun skatta á eftirlaun og ellilífeyriþingsályktunartillaga
132A493 atæknifrjóvgunfyrirspurn til skrifl. svars
132A492 arekstur vöruhótelafyrirspurn
132A491 aútræðisréttur strandjarðafyrirspurn
132A490 astaða bankannafyrirspurn til skrifl. svars
132A489 asamgöngumálþingsályktunartillaga
132A488 aviðhald vegafyrirspurn
132A487 aþjónusta svæðisútvarpsfyrirspurn
132A486 asvæðisútvarp á Vesturlandifyrirspurn
132A485 aheimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
132A484 asjúkrahústengd heimaþjónusta fyrir aldraðafyrirspurn
132A483 asamningar við hjúkrunarheimilifyrirspurn
132A482 aþjónusta við börn og unglinga með geðraskanirfyrirspurn
132A481 aöldrunargeðdeild á Landspítala -- háskólasjúkrahúsifyrirspurn
132A480 a ebrottfall laga um Flugskóla Íslands hf.lagafrumvarp
132A479 aöldrunarþjónusta í Hafnarfirðifyrirspurn
132A478 aþjónusta við börn og unglinga með geðraskanirfyrirspurn til skrifl. svars
132A477 aþjónusta við börn og unglinga með geðraskanirfyrirspurn til skrifl. svars
132A476 adauðsföll af völdum tóbaksreykingafyrirspurn til skrifl. svars
132A475 aáhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf ráðgjafarnefndar 2002--2005skýrsla
132A474 askinnaverkunfyrirspurn
132A473 aSuðurlandsvegurfyrirspurn
132A472 aaukning umferðarfyrirspurn
132A471 areiknilíkan framhaldsskólafyrirspurn
132A470 aaðgerðir gegn fátæktþingsályktunartillaga
132A469 alokanir veiðisvæðafyrirspurn til skrifl. svars
132A468 alokun veiðisvæðafyrirspurn
132A467 aendurgreiðslur öryrkja til Tryggingastofnunar ríkisinsfyrirspurn
132A466 aauglýsingar á heilbrigðisþjónustuþingsályktunartillaga
132A465 aaðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnaðþingsályktunartillaga
132A464 asýslurþingsályktunartillaga
132A463 a elöggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinumlagafrumvarp
132A462 a eeinkahlutafélöglagafrumvarp
132A461 a ehlutafélöglagafrumvarp
132A460 anefndarskipan og kynjahlutföllfyrirspurn til skrifl. svars
132A459 astörf hjá ríkinufyrirspurn til skrifl. svars
132A458 anýting vatnsafls og jarðvarmafyrirspurn
132A457 avegamálfyrirspurn til skrifl. svars
132A456 a eheimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunarlagafrumvarp
132A455 a eþjóðarblóm Íslendingaþingsályktunartillaga
132A454 aþróun skattprósentufyrirspurn
132A453 aeignarskattur og eldri borgararfyrirspurn
132A452 alyfjaverð í heildsölufyrirspurn til skrifl. svars
132A451 aumhverfisvænar kröfur til fiskiskipaflotansfyrirspurn
132A450 aorkusparandi búnaður í skip Landhelgisgæslunnarfyrirspurn
132A449 aorkunýting jarðorkuverafyrirspurn til skrifl. svars
132A448 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
132A447 a egrunnskólarlagafrumvarp
132A446 askotveiði og friðland í Guðlaugstungumfyrirspurn
132A445 a eeinkahlutafélöglagafrumvarp
132A444 a ehlutafélöglagafrumvarp
132A443 arekstur framhaldsskólafyrirspurn
132A442 asameining opinberra háskólafyrirspurn
132A441 askólafatnaðurfyrirspurn
132A440 amálefni listmeðferðarfræðingafyrirspurn
132A439 arekstrarskilyrði íslenskra kaupskipaútgerðafyrirspurn
132A438 afyrirframgreiðslur námslánafyrirspurn
132A437 amenntun leikskólakennarafyrirspurn
132A436 a ehlutafélöglagafrumvarp
132A435 aháskólasetur á Akranesiþingsályktunartillaga
132A434 a eæskulýðslöglagafrumvarp
132A433 a eháskólarlagafrumvarp
132A432 aalmenn hegningarlög og skaðabótalöglagafrumvarp
132A431 araforkuverlagafrumvarp
132A430 aréttur sjúklinga við val á meðferðfyrirspurn
132A429 aFjarskiptasafn Landssímansfyrirspurn
132A428 asamningur um menningarmálfyrirspurn
132A427 asnjómoksturfyrirspurn
132A426 aíbúatölurfyrirspurn til skrifl. svars
132A425 alaun og kjör stjórnarmanna og æðstu stjórnendafyrirspurn
132A424 aFæðingarorlofssjóðurfyrirspurn
132A423 ahjúkrunarþjónusta við aldraðafyrirspurn
132A422 aupplýsingaskylda bankastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
132A421 askattur á líkamsræktfyrirspurn
132A420 alauna- og starfskjör skráðra félaga í kauphöllinnifyrirspurn til skrifl. svars
132A419 aumferð um Reykjavíkurflugvöllfyrirspurn til skrifl. svars
132A418 astækkun friðlands í Þjórsárverumþingsályktunartillaga
132A417 a eKjaradómur og kjaranefndlagafrumvarp
132A416 asóknarmark skipafyrirspurn til skrifl. svars
132A415 aákvörðun aflamarksfyrirspurn til skrifl. svars
132A414 astyrkir til sjávarútvegsfyrirspurn
132A413 aalmannatryggingarlagafrumvarp
132A412 a erannsókn sjóslysalagafrumvarp
132A411 aflutningur aflaheimilda milli skipafyrirspurn til skrifl. svars
132A410 aaflagjöld Akraneshafnarfyrirspurn til skrifl. svars
132A409 aafli í Akraneshöfnfyrirspurn til skrifl. svars
132A408 astofnun endurhæfingarsetursþingsályktunartillaga
132A407 asveitarstjórnarmálskýrsla
132A406 afrestun á fundum Alþingis
132A405 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
132A404 a ehlutafélöglagafrumvarp
132A403 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
132A402 a eSinfóníuhljómsveit Íslandslagafrumvarp
132A401 a eRíkisútvarpið hf.lagafrumvarp
132A400 aalnæmissmitfyrirspurn til skrifl. svars
132A399 aúrskurðarnefndirfyrirspurn til skrifl. svars
132A398 aframvinda byggðaáætlunar 2002--2005skýrsla
132A397 aþunglyndi meðal eldri borgaraþingsályktunartillaga
132A396 aviðskipti með aflaheimildirbeiðni um skýrslu
132A395 astyrkir til háskólanámsfyrirspurn til skrifl. svars
132A394 abirgðir innflúensulyfja vegna fuglaflensufyrirspurn til skrifl. svars
132A393 ajöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
132A392 a estofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisinslagafrumvarp
132A391 a estefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009þingsályktunartillaga
132A390 a einnflutningur dýralagafrumvarp
132A389 a egreiðslur til foreldra langveikra barnalagafrumvarp
132A388 a etóbaksvarnirlagafrumvarp
132A387 a eMatvælarannsóknir hf.lagafrumvarp
132A386 aafnám verðtryggingar á fjárskuldbindingumþingsályktunartillaga
132A385 a esamráðsskylda stjórnvalda við samtök fatlaðraþingsályktunartillaga
132A384 aveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
132A383 afréttaþátturinn Auðlindfyrirspurn
132A382 a eVerkefnasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
132A381 a egreiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
132A380 a ehafnalöglagafrumvarp
132A379 a ebílaleigurlagafrumvarp
132A378 a eheimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjólagafrumvarp
132A377 aumferðarlöglagafrumvarp
132A376 a esiglingalöglagafrumvarp
132A375 a eSiglingastofnun Íslandslagafrumvarp
132A374 aafli smábátafyrirspurn til skrifl. svars
132A373 aendurbætur á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirðifyrirspurn
132A372 arannsóknarnefndirlagafrumvarp
132A371 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
132A370 amálefni heilabilaðrafyrirspurn
132A369 abrottfall úr framhaldsskólumfyrirspurn
132A368 aendurskoðun skipulags- og byggingarlagafyrirspurn til skrifl. svars
132A367 aFramkvæmdasjóður aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
132A366 a estarfsmannaleigurlagafrumvarp
132A365 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
132A364 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
132A363 aolíugjald og kílómetragjald o.fl.lagafrumvarp
132A362 aársreikningarlagafrumvarp
132A361 a efaggilding o.fl.lagafrumvarp
132A360 aFiskistofafyrirspurn
132A359 aveiðar og stofnstærð kolmunnafyrirspurn til skrifl. svars
132A358 astúdentspróffyrirspurn
132A357 aviðbrögð og varnir gegn fuglaflensufyrirspurn til skrifl. svars
132A356 aaðstæður kvenna í Konukotifyrirspurn til skrifl. svars
132A355 ahjúkrunarheimili í Mosfellsbæfyrirspurn til skrifl. svars
132A354 arækjustofninn í Arnarfirðifyrirspurn
132A353 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
132A352 agjaldþrotaskiptilagafrumvarp
132A351 a eÁbyrgðasjóður launalagafrumvarp
132A350 aeinkaneysla og skatttekjurfyrirspurn til skrifl. svars
132A349 ainnleiðing tilskipana ESBfyrirspurn til skrifl. svars
132A348 araforkumálefniskýrsla
132A347 afræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinnilagafrumvarp
132A346 a eeinkaleyfilagafrumvarp
132A345 a everslunaratvinnalagafrumvarp
132A344 avátryggingarsamningarlagafrumvarp
132A343 a ehúsnæðismállagafrumvarp
132A342 a eumhverfismat áætlanalagafrumvarp
132A341 aLandsvirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
132A340 a eréttarstaða samkynhneigðralagafrumvarp
132A339 aatvinnumál á Ísafirðifyrirspurn
132A338 asjófuglarfyrirspurn
132A337 aeinkarekstur í heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
132A336 aíbúðalán banka og sparisjóðafyrirspurn til skrifl. svars
132A335 abrú yfir Jökulsá á Fjöllumfyrirspurn
132A334 afangaflug bandarísku leyniþjónustunnarfyrirspurn til skrifl. svars
132A333 aframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
132A332 a ebúnaðargjaldlagafrumvarp
132A331 a eStofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðumlagafrumvarp
132A330 aendurbætur á varðskipinu Ægifyrirspurn til skrifl. svars
132A329 a estaða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnarlagafrumvarp
132A328 a eöflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindumlagafrumvarp
132A327 a eolíugjald og kílómetragjald o.fl.lagafrumvarp
132A326 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
132A325 adragnótaveiðar í Faxaflóafyrirspurn til skrifl. svars
132A324 avasapeningar öryrkjafyrirspurn
132A323 astaða íslensks skipaiðnaðarfyrirspurn
132A322 afjármálafræðsla í skólumfyrirspurn
132A321 agjaldþrot ungs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
132A320 aframhaldsskóli í Borgarnesiþingsályktunartillaga
132A319 aráðgjöf Hafrannsóknastofnunarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
132A318 askattamál í tengslum við Kárahnjúkavirkjunfyrirspurn
132A317 astefna ríkisstjórnarinnar í málefnum Háskólans á Akureyrifyrirspurn
132A316 ajafnstöðuaflifyrirspurn
132A315 aheimahjúkrun aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
132A314 a ehollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
132A313 a estuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálumlagafrumvarp
132A312 adýraverndlagafrumvarp
132A311 abrottfall laga um búnaðargjaldlagafrumvarp
132A310 a euppbygging héraðsvegaþingsályktunartillaga
132A309 amerkingar ásetningsfjárfyrirspurn til skrifl. svars
132A308 aafleysingar prestafyrirspurn
132A307 agrisjun þjóðskógafyrirspurn til skrifl. svars
132A306 aútivist í þjóðskógumfyrirspurn til skrifl. svars
132A305 aíbúðabyggingarfyrirspurn til skrifl. svars
132A304 aefnistaka úr botni Hvalfjarðarfyrirspurn til skrifl. svars
132A303 aNáttúruminjasafn Íslandsfyrirspurn
132A302 atryggingavernd torfæruhjólafyrirspurn
132A301 alög og reglur um torfæruhjólfyrirspurn
132A300 aBarnaspítali Hringsinsfyrirspurn til skrifl. svars
132A299 a esamstarf vestnorrænna landa í orkumálumþingsályktunartillaga
132A298 a erannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshafþingsályktunartillaga
132A297 a esamstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálumþingsályktunartillaga
132A296 amál Ölgerðarinnar gegn umhverfis- og heilbrigðisstofu Reykjavíkurfyrirspurn
132A295 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
132A294 aauglýsingar kringum barnatíma í sjónvarpifyrirspurn
132A293 aþjónustusamningur við SÁÁfyrirspurn
132A292 aakstur undir áhrifum fíkniefnafyrirspurn
132A291 aæfingasvæði fyrir torfæruhjólfyrirspurn
132A290 asöfnfyrirspurn til skrifl. svars
132A289 askerðingarreglur lágmarksbótafyrirspurn til skrifl. svars
132A288 a erannsóknir og nýting á auðlindum í jörðulagafrumvarp
132A287 abreyting á XVIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
132A286 abreyting á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
132A285 abreyting á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
132A284 asamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Túnisþingsályktunartillaga
132A283 aembætti útvarpsstjórafyrirspurn
132A282 aréttarstaða sjómannafyrirspurn
132A281 aKyoto-bókuninfyrirspurn
132A280 asönnunarbyrði samkvæmt jafnréttislögumfyrirspurn
132A279 a ebreyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttarlagafrumvarp
132A278 avinnsla skógarafurðafyrirspurn
132A277 alöggæsla á skemmtunum í Skagafirðifyrirspurn
132A276 atæknifrjóvganirfyrirspurn
132A275 aviðhald vegarins á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkurfyrirspurn
132A274 asjúkraflug til Ísafjarðarfyrirspurn
132A273 aathugasemdir mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðannafyrirspurn
132A272 aflutningur veiðiheimilda fiskveiðiárin 2003/2004 og 2004/2005fyrirspurn til skrifl. svars
132A271 akynferðisafbrotamálfyrirspurn
132A270 aafleiðingar jarðskjálftanna á Suðurlandifyrirspurn til skrifl. svars
132A269 afangaflutningar um íslenska lögsöguþingsályktunartillaga
132A268 a evatnalöglagafrumvarp
132A267 a ePóst- og fjarskiptastofnunlagafrumvarp
132A266 avegaframkvæmdir í Heiðmörkfyrirspurn
132A265 aframtíð Hönnunarsafns Íslandsfyrirspurn
132A264 ajafn réttur til tónlistarnámsfyrirspurn
132A263 aútgáfa talnaefnis um umhverfismálfyrirspurn
132A262 abílaumferð og varpstöðvarfyrirspurn
132A261 aeldsneytisflutningar til Keflavíkurflugvallarfyrirspurn
132A260 astörf hjá Rarikfyrirspurn til skrifl. svars
132A259 averð á heitu vatnifyrirspurn
132A258 adiplómatísk vegabréf og þjónustuvegabréffyrirspurn til skrifl. svars
132A257 arafræn sjúkraskráfyrirspurn
132A256 ajafnréttisfræðsla fyrir ráðherra og stjórnendur opinberra stofnanafyrirspurn
132A255 aframkvæmdaáætlun um launajafnrétti kynjannafyrirspurn
132A254 aáætlun í jafnréttismálum til fjögurra árafyrirspurn
132A253 aeftirlit með framkvæmd fjárlagafyrirspurn til skrifl. svars
132A252 a etannlækningarlagafrumvarp
132A251 astrandsiglingarþingsályktunartillaga
132A250 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
132A249 amannaráðningar hjá Ríkisútvarpinufyrirspurn til skrifl. svars
132A248 asvæði sem lotið hafa forræði varnarliðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
132A247 asvörun í þjónustusímafyrirspurn
132A246 aframtíð íslensku krónunnarþingsályktunartillaga
132A245 askammtímaatvinnuleyfi ungmennafyrirspurn til skrifl. svars
132A244 aalþjónusta í fjarskiptumfyrirspurn til skrifl. svars
132A243 aSiglufjarðarvegur um Almenningafyrirspurn
132A242 atogveiði á botnfiski á grunnslóðfyrirspurn
132A241 aumferð vélknúinna farartækja í ósnortinni náttúrufyrirspurn
132A240 asamræmd stúdentspróffyrirspurn
132A239 a esamgönguminjarþingsályktunartillaga
132A238 arásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slysþingsályktunartillaga
132A237 ayfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
132A236 a eaðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
132A235 aáfengislöglagafrumvarp
132A234 aábyrgð Byggðastofnunarfyrirspurn
132A233 aaðgengi að hollum matvælumfyrirspurn
132A232 aviðskipti með hundafyrirspurn til skrifl. svars
132A231 aaldur og menntun á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
132A230 astyrkir til kúabændafyrirspurn
132A229 abyggðakvóti fyrir Bíldudalfyrirspurn
132A228 aHvalnes- og Þvottárskriðurfyrirspurn
132A227 abreikkun Suðurlandsvegarfyrirspurn
132A226 akvótabundnar fisktegundirþingsályktunartillaga
132A225 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
132A224 a ekynbundinn launamunurþingsályktunartillaga
132A223 a erannsóknamiðstöð á sviði landverndar og landgræðsluþingsályktunartillaga
132A222 a ehöfundalöglagafrumvarp
132A221 a eupplýsingaréttur um umhverfismállagafrumvarp
132A220 a ehreyfing sem valkostur í heilbrigðiskerfinuþingsályktunartillaga
132A219 askatttekjur ríkissjóðs árið 2004fyrirspurn til skrifl. svars
132A218 afjöldi nemenda í starfsnámifyrirspurn til skrifl. svars
132A217 aframlög til framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
132A216 afræðsla í grunn- og framhaldsskólum um kynferðislegt ofbeldi gegn börnumfyrirspurn
132A215 afræðsla í Kennaraháskóla Íslands um kynferðislegt ofbeldi gegn börnumfyrirspurn
132A214 araunfærnimatfyrirspurn
132A213 astyrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndumþingsályktunartillaga
132A212 a efullvinnsla á fiski hérlendisþingsályktunartillaga
132A211 afæranleg sjúkrastöð í Palestínuþingsályktunartillaga
132A210 a eafréttamálefni, fjallskil o.fl.lagafrumvarp
132A209 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
132A208 aGini-stuðullfyrirspurn til skrifl. svars
132A207 aflutningur innanlandsflugs úr Vatnsmýriþingsályktunartillaga
132A206 ahælisleitendurfyrirspurn til skrifl. svars
132A205 afangaflug bandarísku leyniþjónustunnarfyrirspurn
132A204 aKötlugosfyrirspurn
132A203 aLánasjóður landbúnaðarinsfyrirspurn
132A202 aherflugvélar yfir Reykjavíkfyrirspurn
132A201 aveggjald vegna seinni áfanga Sundabrautarfyrirspurn
132A200 avöktun og bókhald yfir útstreymi gróðurhúsalofttegundafyrirspurn
132A199 aundirbúningur nýrrar fangelsisbyggingarfyrirspurn
132A198 atvöföldun Vesturlandsvegarfyrirspurn
132A197 abarnabæturfyrirspurn
132A196 aÍbúðalánasjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
132A195 akynbundið ofbeldifyrirspurn
132A194 akönnun á fjarsölu og kostunfyrirspurn
132A193 afjárframlög til grunnskólastigsinsfyrirspurn til skrifl. svars
132A192 akostnaður við sameiningarkosningarfyrirspurn til skrifl. svars
132A191 a efjarskiptasjóðurlagafrumvarp
132A190 aByggðastofnunfyrirspurn
132A189 a eSchengen-upplýsingakerfið á Íslandilagafrumvarp
132A188 adreifikerfi Ríkisútvarpsins fyrir stafrænt sjónvarpfyrirspurn
132A187 askuldir eftir aldrifyrirspurn til skrifl. svars
132A186 astyrkir til erlendra doktorsnemafyrirspurn
132A185 aeldi á villtum þorskseiðumfyrirspurn
132A184 aáhrif veiða á erfðagerð þorsksinsfyrirspurn
132A183 aháskólanám sem stundað er í fjarnámifyrirspurn
132A182 afræðslu- og símenntunarmiðstöðvarfyrirspurn
132A181 afræðslu- og símenntunarmiðstöðvarfyrirspurn til skrifl. svars
132A180 a enáttúruverndlagafrumvarp
132A179 a eúrvinnslugjaldlagafrumvarp
132A178 astimpilgjaldlagafrumvarp
132A177 astimpilgjaldlagafrumvarp
132A176 a estofnun framhaldsskóla í Mosfellsbæþingsályktunartillaga
132A175 avöktun vegna teknesíum-99 í hafinufyrirspurn
132A174 amálefni aldraðralagafrumvarp
132A173 avextir og verðtrygginglagafrumvarp
132A172 a eréttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfumlagafrumvarp
132A171 astarfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
132A170 akjarnorkuvinnslustöðin í Sellafieldfyrirspurn
132A169 aleyfisveitingar til fyrirtækjafyrirspurn
132A168 aóbyggðanefndfyrirspurn til skrifl. svars
132A167 aþjóðlendumálfyrirspurn til skrifl. svars
132A166 abarnabætur og barnabótaaukifyrirspurn til skrifl. svars
132A165 asöfnunarkassar og happdrættisvélarfyrirspurn til skrifl. svars
132A164 ahjúkrunarrými í Suðvesturkjördæmifyrirspurn til skrifl. svars
132A163 afyrri störf sendiherrafyrirspurn til skrifl. svars
132A162 a etakmörkun auglýsinga á óhollri matvöruþingsályktunartillaga
132A161 aíslenskir friðargæsluliðar eða hermenn í Afganistanfyrirspurn
132A160 aóhollt mataræði í skólumfyrirspurn
132A159 akjarabætur til vistfólks á dvalar- og hjúkrunarheimilumfyrirspurn
132A158 asjúkraflutningar í Árnessýslufyrirspurn
132A157 aaðgerðir til að bæta heilbrigði Íslendingafyrirspurn
132A156 aafleiðingar hlýnunar og viðbrögð við þeimfyrirspurn
132A155 aviðbúnaður Landhelgisgæslunnarfyrirspurn
132A154 aleyfi til olíuleitarfyrirspurn
132A153 aráðstöfun hjúkrunarrýmafyrirspurn
132A152 aafsláttarkort vegna lækniskostnaðarfyrirspurn
132A151 adánarbæturfyrirspurn
132A150 aveggjöldfyrirspurn
132A149 akostnaður við aðal- og svæðisskipulagfyrirspurn til skrifl. svars
132A148 asveigjanlegur vinnutími í ríkisstofnunum og ráðuneytumfyrirspurn til skrifl. svars
132A147 anauðgunarmálfyrirspurn til skrifl. svars
132A146 ajafnréttisfræðsla o.fl. í grunn- og framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
132A145 ahúsnæðismál geðfatlaðrafyrirspurn
132A144 afjáraukalög 2005lagafrumvarp
132A143 arannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiðalagafrumvarp
132A142 a esívinnsla við skil skattframtalaþingsályktunartillaga
132A141 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
132A140 afátækt barna og hagur þeirrabeiðni um skýrslu
132A139 aframhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörðþingsályktunartillaga
132A138 astaðbundnir fjölmiðlarþingsályktunartillaga
132A137 a eþróunarsamvinna Íslands við önnur ríkiþingsályktunartillaga
132A136 ainnheimtulöglagafrumvarp
132A135 aúrbætur í málefnum barna sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldiþingsályktunartillaga
132A134 alenging fæðingarorlofsfyrirspurn
132A133 aviðbygging við sjúkrahúsið á Selfossifyrirspurn
132A132 agarðyrkjumenntun að Reykjum í Ölfusifyrirspurn
132A131 aþriggja fasa rafmagnfyrirspurn til skrifl. svars
132A130 aútflutningur dilkakjötsfyrirspurn til skrifl. svars
132A129 aríkisjarðirfyrirspurn til skrifl. svars
132A128 aháspennulínur í jörðufyrirspurn til skrifl. svars
132A127 askatteftirlit með stórfyrirtækjumfyrirspurn til skrifl. svars
132A126 asaksókn og ákæruvald í skattamálumfyrirspurn til skrifl. svars
132A125 aupplýsingaskylda í ársreikningumfyrirspurn til skrifl. svars
132A124 askattlagning söluhagnaðar af hlutabréfum og vaxta til erlendra aðilafyrirspurn til skrifl. svars
132A123 anámsefni framleitt af aðilum utan skólakerfisinsfyrirspurn
132A122 astofnun stjórnsýsludómstólsfyrirspurn
132A121 aframboð til öryggisráðs Sameinuðu þjóðannafyrirspurn til skrifl. svars
132A120 astaða framkvæmda við Kárahnjúkavirkjunfyrirspurn
132A119 atekjur ríkissjóðs af stimpilgjöldumfyrirspurn til skrifl. svars
132A118 aréttur nemenda í framhalds- og háskólanámi til húsaleigubótafyrirspurn
132A117 aháhraðanettengingarfyrirspurn
132A116 aauglýsingar og kostun í grunnskólumfyrirspurn
132A115 aeinkareknir grunnskólarfyrirspurn
132A114 aaðgangur að opinberum háskólumfyrirspurn
132A113 afrávísanir í framhaldsskólumfyrirspurn
132A112 anemendaráð í grunnskólumfyrirspurn til skrifl. svars
132A111 astofnanir fyrir aldraðafyrirspurn
132A110 aþjónustuíbúðir fyrir aldraðafyrirspurn til skrifl. svars
132A109 ahjúkrunarrýmifyrirspurn til skrifl. svars
132A108 ajörðin Saurbær í Eyjafjarðarsveitfyrirspurn
132A107 ajöfnun flutningskostnaðarfyrirspurn
132A106 akadmínmengun í Arnarfirðifyrirspurn
132A105 akóngakrabbifyrirspurn
132A104 akanínubyggð í Vestmannaeyjumfyrirspurn
132A103 aframkvæmd þingsályktunar um stofnun sædýrasafnsfyrirspurn
132A102 aútflutningur á íslensku vatni í neytendaumbúðumfyrirspurn til skrifl. svars
132A101 amóttaka ferðamanna við Kárahnjúkafyrirspurn
132A100 agegnumlýsingartæki fyrir tollgæslunafyrirspurn
132A99 aspilafíknfyrirspurn
132A98 arannsóknir og sjómælingar innan efnahagslögsögufyrirspurn til skrifl. svars
132A97 atekjuskattur einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
132A96 astarfsumhverfi dagmæðrafyrirspurn
132A95 agleraugnakostnaður barnafyrirspurn
132A94 aúrbætur í málefnum atvinnulausrafyrirspurn
132A93 asamráðsvettvangur stjórnvalda og samtaka aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
132A92 aviðbúnaðaráætlun vegna fuglaflensufyrirspurn
132A91 aaðgerðir í málefnum heimilislausrafyrirspurn
132A90 afæðingarorloffyrirspurn til skrifl. svars
132A89 abifreiða-, ferða- og risnukostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
132A88 atannlæknakostnaður barna og unglingafyrirspurn til skrifl. svars
132A87 aviðskipti fruminnherja á fjármálamarkaðifyrirspurn til skrifl. svars
132A86 avernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrumlagafrumvarp
132A85 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
132A84 a elega þjóðvegar nr. 1þingsályktunartillaga
132A83 avarðveisla Hólavallagarðsþingsályktunartillaga
132A82 a eeinkamálalöglagafrumvarp
132A81 astarfslok og taka lífeyrisþingsályktunartillaga
132A80 aupplýsingalöglagafrumvarp
132A79 a eútvarpslöglagafrumvarp
132A78 a ebarnalöglagafrumvarp
132A77 a everðbréfaviðskiptilagafrumvarp
132A76 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
132A75 a ekosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
132A74 aveiting virkjunarleyfaþingsályktunartillaga
132A73 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
132A72 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
132A71 a eáfengislöglagafrumvarp
132A70 a eláglaunahópar og hlutur þeirra í tekjuskiptingunniþingsályktunartillaga
132A69 a estaða hjóna og sambúðarfólksþingsályktunartillaga
132A68 afriðlýsing Jökulsár á Fjöllumþingsályktunartillaga
132A67 a emat á mannaflaþörf í atvinnugreinumþingsályktunartillaga
132A66 a esamkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélagaþingsályktunartillaga
132A65 a eátaksverkefni í ferðamálum í Norðvesturkjördæmiþingsályktunartillaga
132A64 anýting stofnfrumna úr fósturvísum til rannsókna og lækningaþingsályktunartillaga
132A63 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
132A62 aatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
132A61 a eDjúpborun á Íslandiþingsályktunartillaga
132A60 aRíkisendurskoðunlagafrumvarp
132A59 a eháskólarlagafrumvarp
132A58 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
132A57 avernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrumlagafrumvarp
132A56 astofnbrautakerfi fyrir hjólreiðarþingsályktunartillaga
132A55 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
132A54 aútvarpslög o.fl.lagafrumvarp
132A53 a emeðferð opinberra mála og almenn hegningarlöglagafrumvarp
132A52 a efiskverndarsvæði við Íslandþingsályktunartillaga
132A51 a ekjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
132A50 aáfengislöglagafrumvarp
132A49 aforræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarmaþingsályktunartillaga
132A48 asamkomudagur Alþingis og starfstími þesslagafrumvarp
132A47 asala áfengis og tóbakslagafrumvarp
132A46 alögreglulöglagafrumvarp
132A45 a ejöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
132A44 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
132A43 a evegagerð um Stórasandþingsályktunartillaga
132A42 a etextunlagafrumvarp
132A41 a emat á fasteignum og álagningarstofn fasteignaskattsþingsályktunartillaga
132A40 a eöryggi og varnir Íslandsþingsályktunartillaga
132A39 askilgreining á háskólastigiþingsályktunartillaga
132A38 a egöngubrú yfir Ölfusáþingsályktunartillaga
132A37 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
132A36 a eskil á fjármagnstekjuskattiþingsályktunartillaga
132A35 a egrunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskortþingsályktunartillaga
132A34 a ehlutur kvenna í sveitarstjórnumþingsályktunartillaga
132A33 a elífeyrisréttindi hjónaþingsályktunartillaga
132A32 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
132A31 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
132A30 a ebensíngjald og olíugjaldlagafrumvarp
132A29 a estjórnmálaþátttaka, áhrif og völd kvennaþingsályktunartillaga
132A28 a eþjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingisþingsályktunartillaga
132A27 a ekostir og gallar færeyska fiskveiðistjórnarkerfisinsþingsályktunartillaga
132A26 a egjaldfrjáls leikskóliþingsályktunartillaga
132A25 a efullorðinsfræðslaþingsályktunartillaga
132A24 aferðasjóður íþróttafélagaþingsályktunartillaga
132A23 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
132A22 a efjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnsluþingsályktunartillaga
132A21 a eframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
132A20 arannsókn á þróun valds og lýðræðisþingsályktunartillaga
132A19 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
132A18 a estaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
132A17 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
132A16 a estuðningur við einstæða foreldra í námiþingsályktunartillaga
132A15 a enýskipan í starfs- og fjöltækninámiþingsályktunartillaga
132A14 a enáms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólumþingsályktunartillaga
132A13 a eskipulögð leit að krabbameini í ristliþingsályktunartillaga
132A12 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
132A11 a ehollustuhættir og mengunarvarnir og mat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
132A10 a eskipun ráðuneytisstjóra og annarra embættismanna Stjórnarráðsinsþingsályktunartillaga
132A9 a eláglendisvegirþingsályktunartillaga
132A8 a eRíkisútvarpiðlagafrumvarp
132A7 a enýtt tækifæri til námsþingsályktunartillaga
132A6 atryggur lágmarkslífeyrirþingsályktunartillaga
132A5 a eaðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleikaþingsályktunartillaga
132A4 a eafkomutrygging aldraðra og öryrkjaþingsályktunartillaga
132A3 a eráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.lagafrumvarp
132A2 aþjóðhagsáætlun 2006skýrsla
132A1 a efjárlög 2006lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.