Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 133
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
133A710 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
133A709 aendurskoðun stjórnarskrárinnarskýrsla
133A708 astofnun Hreindýrastofu á Austurlandiþingsályktunartillaga
133A707 alögheimili og brunavarnirlagafrumvarp
133A706 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
133A705 atengsl Íslands og Evrópusambandsinsskýrsla
133A704 aminning tveggja alda afmælis Jóns Sigurðssonar forsetaþingsályktunartillaga
133A703 astaða umferðaröryggismála 2006skýrsla
133A702 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 2006skýrsla
133A701 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
133A700 afrestun á fundum Alþingis
133A699 aefling lýðheilsu á Íslandiskýrsla
133A698 astarf Íslands á vettvangi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 2006skýrsla
133A697 asamningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsinsþingsályktunartillaga
133A696 aupplýsingar í ökuskírteini um vilja til líffæragjafarþingsályktunartillaga
133A695 aframganga lögreglu gagnvart mótmælendum við Kárahnjúkaþingsályktunartillaga
133A694 aúrvinnslugjaldlagafrumvarp
133A693 a eumhverfismengun af völdum einnota umbúðalagafrumvarp
133A692 akauphallirlagafrumvarp
133A691 averðbréfaviðskiptilagafrumvarp
133A690 afjármálafyrirtæki o.fl.lagafrumvarp
133A689 aframkvæmd samgönguáætlunar 2006, vegáætlunskýrsla
133A688 aviðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvíklagafrumvarp
133A687 aÍslendingur í Greensville-fangelsinufyrirspurn til skrifl. svars
133A686 a evörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.lagafrumvarp
133A685 a etekjuskatturlagafrumvarp
133A684 asamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Egyptalandsþingsályktunartillaga
133A683 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
133A682 aframkvæmd fjarskiptaáætlunarskýrsla
133A681 afyrirkomulag þróunarsamvinnu Íslandsskýrsla
133A680 anámsframboð og afdrif starfsmanna eftir sameiningu Tækniháskólans við Háskólann í Reykjavíkfyrirspurn til skrifl. svars
133A679 alokun iðjuþjálfunardeildar geðsviðs Landspítala -- háskólasjúkrahússfyrirspurn til skrifl. svars
133A678 avörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.lagafrumvarp
133A677 astörf rannsóknarnefndar sjóslysa árið 2006skýrsla
133A676 astörf rannsóknarnefndar flugslysa árið 2006skýrsla
133A675 asálfræðingarlagafrumvarp
133A674 afjöldi starfa í einstökum atvinnugreinumfyrirspurn til skrifl. svars
133A673 agreiðsla fyrir sýningarrétt hjá Ríkisútvarpinufyrirspurn
133A672 afræðslumyndir í sjónvarpifyrirspurn
133A671 astaða og þróun jafnréttismála frá 2004skýrsla
133A670 aáætlun í jafnréttismálum til fjögurra áraþingsályktunartillaga
133A669 a eframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
133A668 askipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börnlagafrumvarp
133A667 a eíslensk alþjóðleg skipaskrálagafrumvarp
133A666 afélagsþjónusta sveitarfélaga við aldraða árin 2004--2006fyrirspurn til skrifl. svars
133A665 aeinangrun aldraðs heyrnarlauss fólksfyrirspurn
133A664 aframkvæmdaáætlun um sjálfbæra þróunfyrirspurn til skrifl. svars
133A663 a ebrunavarnirlagafrumvarp
133A662 a emannvirkilagafrumvarp
133A661 a eskipulagslöglagafrumvarp
133A660 askattlagning kaupskipaútgerðarlagafrumvarp
133A659 abarnabætur og barnabótaaukifyrirspurn til skrifl. svars
133A658 amargfeldisáhrif sjávarútvegs í þjóðarbúskapnumfyrirspurn
133A657 aMúlavirkjun á Snæfellsnesifyrirspurn til skrifl. svars
133A656 a eútflutningsaðstoðlagafrumvarp
133A655 a eréttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl.lagafrumvarp
133A654 abreytingar á ýmsum lögum er varða útgáfu leyfa o.fl.lagafrumvarp
133A653 alögmennlagafrumvarp
133A652 asamningar um gagnkvæma réttaraðstoðþingsályktunartillaga
133A651 aframkvæmd skólahalds á framhaldsskólastigi 2002 til 2005skýrsla
133A650 abreyting á XVIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
133A649 abreyting á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
133A648 a ebreyting á IV. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
133A647 asamfélagsþjónustaþingsályktunartillaga
133A646 aökupróffyrirspurn til skrifl. svars
133A645 aóskir Georgíu um aðild að NATOfyrirspurn
133A644 a eVerðlagsstofa skiptaverðs o.fl.lagafrumvarp
133A643 a eveiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgilagafrumvarp
133A642 a eÞjóðskjalasafn Íslandslagafrumvarp
133A641 a elosun gróðurhúsalofttegundalagafrumvarp
133A640 asamningur um afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyjaþingsályktunartillaga
133A639 a enáttúruverndlagafrumvarp
133A638 a esóttvarnalöglagafrumvarp
133A637 a evarnir gegn landbrotilagafrumvarp
133A636 asamsetning afla vinnsluskipa úr uppsjávarstofnumþingsályktunartillaga
133A635 aflutningur á starfsemi Fiskistofuþingsályktunartillaga
133A634 aútboð jarðganga í Norðausturkjördæmiþingsályktunartillaga
133A633 aframfærslugrunnur Lánasjóðs íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
133A632 avirkjanaundirbúningur Landsvirkjunar í neðri hluta Þjórsárfyrirspurn
133A631 abreyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsinslagafrumvarp
133A630 a eíslenska táknmáliðlagafrumvarp
133A629 akostnaður ríkisins við rannsókn og rekstur Baugsmálsinsfyrirspurn til skrifl. svars
133A628 aVestnorræna ráðið 2006skýrsla
133A627 aÖSE-þingið 2006skýrsla
133A626 anorðurskautsmál 2006skýrsla
133A625 ahappdrættilagafrumvarp
133A624 afjárreiður ríkisinslagafrumvarp
133A623 arekstrarvandi SÁÁfyrirspurn
133A622 anorrænt samstarf 2006skýrsla
133A621 a etollkvótar við innflutning landbúnaðarafurðalagafrumvarp
133A620 ameðferð og framkvæmd ályktana Alþingisskýrsla
133A619 aAlþjóðaþingmannasambandið 2006skýrsla
133A618 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
133A617 a ebreytingar á ýmsum lögum um neytendaverndlagafrumvarp
133A616 a eneytendaverndlagafrumvarp
133A615 aVES-þingið 2006skýrsla
133A614 aaðgengi og afþreying í þjóðgarðinum á Þingvöllumfyrirspurn
133A613 aNATO-þingið 2006skýrsla
133A612 afrágangur efnistökusvæðafyrirspurn
133A611 abótaskyldir atvinnusjúkdómarfyrirspurn
133A610 aafli línubáta á krókaaflamarkifyrirspurn til skrifl. svars
133A609 avegagerð í Hrútafjarðarbotnifyrirspurn til skrifl. svars
133A608 aMarco Polo áætlun Evrópusambandsinsfyrirspurn
133A607 aíslenska táknmáliðlagafrumvarp
133A606 astörf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A605 astörf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A604 astörf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A603 astörf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A602 astörf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A601 astörf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A600 astörf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A599 astörf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A598 astörf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A597 astörf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A596 astörf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A595 astörf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A594 astörf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A593 aTæknisafn Íslandsfyrirspurn
133A592 aöryggisráðstafanir vegna barnaníðingafyrirspurn til skrifl. svars
133A591 a etekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjurlagafrumvarp
133A590 ahreinsun stranda og hafnarsvæða af skipsflökumfyrirspurn til skrifl. svars
133A589 amerkingar á erfðabreyttum matvælumfyrirspurn
133A588 a eveitingastaðir, gististaðir og skemmtanahaldlagafrumvarp
133A587 aviðurkenning á sjálfstæði Vestur-Saharafyrirspurn
133A586 afóðurkostnaður í loðdýrabúumfyrirspurn til skrifl. svars
133A585 abólusetningar gegn leghálskrabbameinifyrirspurn
133A584 afjárskuldbindingar ráðherra fyrir hönd ríkisinsfyrirspurn
133A583 askattamál einkahlutafélaga 2003--2005fyrirspurn til skrifl. svars
133A582 astyrkir úr Framkvæmdasjóði aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
133A581 aundirbúningur jafnréttisumsagnar með stjórnarfrumvörpumfyrirspurn
133A580 afíkniefnahundarfyrirspurn til skrifl. svars
133A579 astuðningur við atvinnurekstur kvennafyrirspurn
133A578 aLánatryggingarsjóður kvennafyrirspurn
133A577 aNorræni blaðamannaskólinnfyrirspurn
133A576 a evísitala neysluverðslagafrumvarp
133A575 a esamgönguáætlun fyrir árin 2007--2018þingsályktunartillaga
133A574 a esamgönguáætlun fyrir árin 2007--2010þingsályktunartillaga
133A573 abreyting á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
133A572 abreyting á XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
133A571 abreyting á XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
133A570 a estofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisinslagafrumvarp
133A569 aNorræna ráðherranefndin 2006skýrsla
133A568 a estarfstengdir eftirlaunasjóðirlagafrumvarp
133A567 agreiðslur úr almannatryggingakerfinufyrirspurn
133A566 a emeginreglur umhverfisréttarlagafrumvarp
133A565 astuðningur Íslendinga við hernaðaraðgerðir Bandaríkjamannafyrirspurn
133A564 astarfsemi Samkeppniseftirlitsinsfyrirspurn
133A563 ahækkun raforkugjaldafyrirspurn
133A562 afólksfækkun í byggðum landsinsfyrirspurn
133A561 a elífeyrisréttindi starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
133A560 amálefni aldraðralagafrumvarp
133A559 a emálefni aldraðralagafrumvarp
133A558 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
133A557 avetnisrannsóknir og eldsneytifyrirspurn
133A556 akærur í nauðgunarmálumfyrirspurn til skrifl. svars
133A555 aferjusiglingarþingsályktunartillaga
133A554 anauðasamningar samkvæmt lögum um tekjuskattfyrirspurn til skrifl. svars
133A553 aþjónustumiðstöð fyrir útgerð og siglingar í Norðurhöfumþingsályktunartillaga
133A552 aFríverslunarsamtök Evrópu 2006skýrsla
133A551 aEvrópuráðsþingið 2006skýrsla
133A550 atekjuskatturlagafrumvarp
133A549 afagháskólarfyrirspurn
133A548 aaðild að Efnahags- og myntbandalagi Evrópufyrirspurn
133A547 askattlagning tekna af hugverkumfyrirspurn
133A546 ahjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogifyrirspurn
133A545 afátækt barna og stuðningur við barnafjölskyldurfyrirspurn til skrifl. svars
133A544 avegalöglagafrumvarp
133A543 avernd samgönguminjaþingsályktunartillaga
133A542 a erannsóknir og nýting á auðlindum í jörðulagafrumvarp
133A541 a eskyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirralagafrumvarp
133A540 asamkeppnisrekstur og virðisaukaskatturfyrirspurn til skrifl. svars
133A539 aGrímseyjarferjafyrirspurn
133A538 aþjóðarátak gegn lélegri umgengni um landiðfyrirspurn
133A537 asamgöngubætur á Vestfjörðumfyrirspurn
133A536 aréttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamningafyrirspurn til skrifl. svars
133A535 aniðurfelling á meðlagsskuldumfyrirspurn til skrifl. svars
133A534 aatvinnumál fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
133A533 aalþjóðlegt bann við dauðarefsingumfyrirspurn
133A532 afornleifaskráningfyrirspurn til skrifl. svars
133A531 asamkomudagur Alþingis og starfstími þesslagafrumvarp
133A530 a etæknifrjóvgunlagafrumvarp
133A529 astaða miðaldra fólks á vinnumarkaðifyrirspurn til skrifl. svars
133A528 avaxtarsamningur Vestfjarðafyrirspurn
133A527 afæðingarorloffyrirspurn
133A526 avarnarsvæði á Miðnesheiðifyrirspurn
133A525 astarf sendiráðafyrirspurn til skrifl. svars
133A524 aþátttaka banka í óskyldum samkeppnisrekstrifyrirspurn til skrifl. svars
133A523 a eviðurlög við brotum á fjármálamarkaðilagafrumvarp
133A522 a esamkeppnislöglagafrumvarp
133A521 asímhleranir og eftirgrennslana-, öryggis- eða leyniþjónustustarfsemi lögreglunnarfyrirspurn til skrifl. svars
133A520 astækkun friðlandsins í Þjórsárverumfyrirspurn til skrifl. svars
133A519 afátækt barna á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
133A518 aauglýsingar á heilbrigðisþjónustuþingsályktunartillaga
133A517 agjaldþrotaskiptilagafrumvarp
133A516 a ehlutafélög o.fl.lagafrumvarp
133A515 a eleit, rannsóknir og vinnsla kolvetnislagafrumvarp
133A514 asextán ára kosningaaldurþingsályktunartillaga
133A513 a ebókmenntasjóðurlagafrumvarp
133A512 alyf gegn blindufyrirspurn til skrifl. svars
133A511 a enámsgögnlagafrumvarp
133A510 afordæming mannréttindabrota og lokun fangabúðanna í Guantanamoþingsályktunartillaga
133A509 astaða blindra og daufblindrafyrirspurn til skrifl. svars
133A508 aaðgangur að háhraðanettengingufyrirspurn
133A507 afjárframlög til aðila utan ríkiskerfisinsfyrirspurn til skrifl. svars
133A506 aný störf á vegum ríkisins á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A505 ageðheilbrigðisþjónusta við aldraðafyrirspurn
133A504 afjárveitingar til skógræktarfyrirspurn
133A503 ajafnréttisfræðsla í skólum og réttindaskrá barnafyrirspurn
133A502 aVaðlaheiðargöng og Akureyrarflugvöllurfyrirspurn
133A501 astrandsiglingarfyrirspurn
133A500 akostnaður við dagskrárliði Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
133A499 avextir og verðtryggingfyrirspurn
133A498 asöfnunarkassar og happdrættisvélarfyrirspurn til skrifl. svars
133A497 aeinstaklingar í kynáttunarvandafyrirspurn til skrifl. svars
133A496 a edómstólar og meðferð einkamálalagafrumvarp
133A495 aleiðbeiningarreglur varðandi uppsagnir starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
133A494 aTónlistarþróunarmiðstöðinfyrirspurn
133A493 asamningar um rannsóknafé til háskólafyrirspurn
133A492 agjaldtaka fyrir farsíma- og netþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
133A491 anámstími til stúdentsprófsfyrirspurn
133A490 alesblindafyrirspurn
133A489 aSuðurlandsvegurfyrirspurn
133A488 aafnot af Ráðherrabústaðnumfyrirspurn
133A487 ajafnréttisumsögn með stjórnarfrumvörpumfyrirspurn
133A486 alosun gróðurhúsalofttegundafyrirspurn
133A485 alosun gróðurhúsalofttegunda frá stóriðjufyrirspurn til skrifl. svars
133A484 afjöldi háskólanema á árunum 1995--2006fyrirspurn til skrifl. svars
133A483 aafsláttarkort vegna lækniskostnaðarfyrirspurn
133A482 abættir innheimtuhættirfyrirspurn
133A481 agreiðsluaðlögunfyrirspurn
133A480 averðmyndun á landbúnaðarvörumfyrirspurn til skrifl. svars
133A479 askattar og gjöld af barnavörumfyrirspurn til skrifl. svars
133A478 aerlendir ríkisborgarar á vinnumarkaðifyrirspurn til skrifl. svars
133A477 astaða fólks við fyrstu íbúðarkaupfyrirspurn til skrifl. svars
133A476 araunávöxtun vátryggingaskulda tryggingafélagannafyrirspurn til skrifl. svars
133A475 ahækkun iðgjalda tryggingafélagafyrirspurn til skrifl. svars
133A474 aaðgerðir gegn fátæktþingsályktunartillaga
133A473 agjaldskrá Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertrafyrirspurn
133A472 aíslenska táknmáliðfyrirspurn
133A471 atúlkaþjónusta við heyrnarlausafyrirspurn
133A470 atekjuskattsgreiðslur bankafyrirspurn til skrifl. svars
133A469 aframkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir allafyrirspurn til skrifl. svars
133A468 aorkuöflun til álverafyrirspurn til skrifl. svars
133A467 atóbaksvarnirfyrirspurn til skrifl. svars
133A466 a estaða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnarlagafrumvarp
133A465 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
133A464 a eíslenskur ríkisborgararétturlagafrumvarp
133A463 aaðgerðir til stuðnings atvinnurekstri í smáum og meðalstórum fyrirtækjumskýrsla
133A462 aalmannatryggingarlagafrumvarp
133A461 ainsúlíndælur fyrir sykursjúkafyrirspurn
133A460 akaup Íslandspósts hf. á Samskiptum ehf.fyrirspurn
133A459 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
133A458 afrestun á fundum Alþingis
133A457 ahúsnæði heilsugæslustöðvafyrirspurn til skrifl. svars
133A456 atengsl heilsugæslunnar við nýtt þekkingarþorp í Vatnsmýrinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A455 aflutnings- og leigukostnaður Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
133A454 asala Heilsuverndarstöðvarinnar við Barónsstígfyrirspurn til skrifl. svars
133A453 ahúsnæði Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
133A452 aMiðstöð mæðraverndarfyrirspurn til skrifl. svars
133A451 a eúrvinnslugjaldlagafrumvarp
133A450 a eaðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögumlagafrumvarp
133A449 a ebreyting á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
133A448 alaun sjómanna og lífskjör á landsbyggðinnifyrirspurn
133A447 aafskipti lögreglu af erlendum ríkisborgurumfyrirspurn til skrifl. svars
133A446 askólavist erlendra barnafyrirspurn
133A445 aheilsufar erlendra ríkisborgarafyrirspurn
133A444 agreiðslur úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
133A443 a eíslenska friðargæslanlagafrumvarp
133A442 afjárhagsstaða Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
133A441 atilraunaverkefnið Bráðger börnfyrirspurn
133A440 alokafjárlög 2005lagafrumvarp
133A439 aframkvæmd samgönguáætlunar 2005skýrsla
133A438 aátak í uppbyggingu héraðsvegaþingsályktunartillaga
133A437 a evegalöglagafrumvarp
133A436 a efjarskiptilagafrumvarp
133A435 a efjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðendalagafrumvarp
133A434 aaðgerðaáætlun til að stemma stigu við mansalifyrirspurn
133A433 avelta vínbúða í Mjódd og Garðheimumfyrirspurn til skrifl. svars
133A432 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
133A431 a esameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslandslagafrumvarp
133A430 a ebreyting á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
133A429 aættleiðingarstyrkirlagafrumvarp
133A428 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
133A427 akostnaður við stuðningsaðgerðir í Írakfyrirspurn til skrifl. svars
133A426 astyrkir AVS-rannsóknasjóðs í sjávarútvegifyrirspurn til skrifl. svars
133A425 asvæði sem notuð hafa verið til skot- og sprengjuæfingafyrirspurn til skrifl. svars
133A424 amagn og verðmæti ólöglegra fíkniefnafyrirspurn til skrifl. svars
133A423 afjöldi þeirra sem sótt hafa meðferð við áfengis- og vímuefnavandafyrirspurn til skrifl. svars
133A422 agreinargerð um jafnréttisáætlunfyrirspurn
133A421 askatttekjur ríkis og sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
133A420 a etryggingagjaldlagafrumvarp
133A419 atollalöglagafrumvarp
133A418 ajarðalöglagafrumvarp
133A417 aþróunarsamvinna og þróunarhjálpbeiðni um skýrslu
133A416 a evörugjald og virðisaukaskatturlagafrumvarp
133A415 avatnsréttindi vegna Búrfellsvirkjunarlagafrumvarp
133A414 a everslunaratvinnalagafrumvarp
133A413 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
133A412 atekjuskatturlagafrumvarp
133A411 aframkvæmd nauðungarsölufyrirspurn til skrifl. svars
133A410 aendursala viðskiptabanka á eignum sem þeir hafa leyst til sín við nauðungarsölufyrirspurn til skrifl. svars
133A409 a eæskulýðslöglagafrumvarp
133A408 a eráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvellilagafrumvarp
133A407 atónlistarnám og fjárhagslegur stuðningur við tónlistarskólafyrirspurn til skrifl. svars
133A406 atónlistarskólarfyrirspurn til skrifl. svars
133A405 ahúsnæðismál opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
133A404 asala á Heilsuverndarstöðinni við Barónsstígfyrirspurn til skrifl. svars
133A403 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
133A402 avatnstjón á Keflavíkurflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
133A401 asvæðisbundin fiskveiðistjórnfyrirspurn
133A400 akirkjugarðsgjaldfyrirspurn til skrifl. svars
133A399 adragnótaveiðarfyrirspurn
133A398 aíslenskukunnátta starfsmanna á öldrunarstofnunumfyrirspurn
133A397 a ePóst- og fjarskiptastofnunlagafrumvarp
133A396 aerlendir ríkisborgarar án lögheimilisfyrirspurn til skrifl. svars
133A395 a eVatnajökulsþjóðgarðurlagafrumvarp
133A394 aólögleg atvinnustarfsemifyrirspurn til skrifl. svars
133A393 asameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisinsfyrirspurn
133A392 aaldurstakmark á skipulagðar útihátíðirfyrirspurn til skrifl. svars
133A391 asamtalsmeðferð við þunglyndi og kvíðaröskunfyrirspurn til skrifl. svars
133A390 aFlugmálastjórn Íslandslagafrumvarp
133A389 aloftferðirlagafrumvarp
133A388 a eumferðarlöglagafrumvarp
133A387 a evátryggingarsamningarlagafrumvarp
133A386 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
133A385 a eáhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipalagafrumvarp
133A384 aframkvæmd samgönguáætlunar 2005skýrsla
133A383 aíþróttakennsla í grunnskólumþingsályktunartillaga
133A382 a eskattlagning lífeyrisgreiðslnaþingsályktunartillaga
133A381 a eumferðarlöglagafrumvarp
133A380 amálefni Landspítala -- háskólasjúkrahússfyrirspurn til skrifl. svars
133A379 ahjólreiðabrautirfyrirspurn
133A378 a ebreyting á lögum á sviði Neytendastofulagafrumvarp
133A377 a eeldi og heilbrigði sláturdýra o.fl.lagafrumvarp
133A376 aráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.lagafrumvarp
133A375 akostnaður við íþróttaefni Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
133A374 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
133A373 aveggjöldfyrirspurn til skrifl. svars
133A372 aheimild til hlerunar á símum alþingismannafyrirspurn
133A371 afjarnám við Háskólann á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
133A370 atekjur sveitarfélaga af einkahlutafélögumfyrirspurn til skrifl. svars
133A369 aþjónusta Símans á sunnanverðum Vestfjörðumfyrirspurn
133A368 a erannsóknir og sjálfbær nýting jarðhitasvæðaþingsályktunartillaga
133A367 a eOrkustofnunlagafrumvarp
133A366 a ehafnalöglagafrumvarp
133A365 a ebreyting á lögum á orkusviðilagafrumvarp
133A364 a eLandsvirkjunlagafrumvarp
133A363 autanríkis- og alþjóðamálskýrsla
133A362 astimpilgjaldlagafrumvarp
133A361 afjarnámsseturfyrirspurn til skrifl. svars
133A360 afjárhagur sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
133A359 a evörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.lagafrumvarp
133A358 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
133A357 a eolíugjald og kílómetragjald o.fl.lagafrumvarp
133A356 aÞjóðhátíðarsjóðurþingsályktunartillaga
133A355 anámslán fyrir skólagjöldum í íslenskum háskólumfyrirspurn til skrifl. svars
133A354 aolíuleit og rannsóknir á landgrunni Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
133A353 aslys og óhöpp á Vestfjörðumfyrirspurn
133A352 ahætta á vegum á Vestfjörðumfyrirspurn
133A351 asamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tollabandalags Suður-Afríkuríkjaþingsályktunartillaga
133A350 a eskráning og mat fasteignalagafrumvarp
133A349 abreyting á XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
133A348 abreyting á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
133A347 a estofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélagalagafrumvarp
133A346 atekjur af olíu- og kílómetragjaldifyrirspurn til skrifl. svars
133A345 araforkukaupendurfyrirspurn til skrifl. svars
133A344 aeftirlit með gasbúnaði í hjólhýsumfyrirspurn
133A343 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 2005 og 2006skýrsla
133A342 aframhaldsskóli í Mosfellsbæþingsályktunartillaga
133A341 aátaksverkefni í ferðamálum í Norðvesturkjördæmiþingsályktunartillaga
133A340 aleiðir til að auka fullvinnslu á fiskiþingsályktunartillaga
133A339 a emannanöfnlagafrumvarp
133A338 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
133A337 aopinber störf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
133A336 askattlagning greiðslna til foreldra langveikra barnafyrirspurn
133A335 aafdrif hælisleitendafyrirspurn til skrifl. svars
133A334 anám langveikra ungmenna o.fl.fyrirspurn
133A333 askilgreining vega og utanvegaakstursfyrirspurn
133A332 aviðhald þjóðvegafyrirspurn
133A331 ahlutfall verknámsnemendafyrirspurn
133A330 a ealmannatryggingar og málefni aldraðralagafrumvarp
133A329 asinubrennur og meðferð elds á víðavangilagafrumvarp
133A328 astyrkir til íþróttaiðkunar og heilsuræktarfyrirspurn til skrifl. svars
133A327 aalmenningssamgöngurfyrirspurn til skrifl. svars
133A326 aalmenningssamgöngurfyrirspurn til skrifl. svars
133A325 asameining lögregluembættafyrirspurn til skrifl. svars
133A324 akjördæmaskipanfyrirspurn til skrifl. svars
133A323 afæðingarorloffyrirspurn
133A322 aheilsugæsla í Grafarholtifyrirspurn
133A321 aÍslendingar í fangelsum erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
133A320 aagaviðurlög í fangelsumfyrirspurn til skrifl. svars
133A319 afangelsi á Hólmsheiðifyrirspurn
133A318 astofnun háskólaseturs á Selfossiþingsályktunartillaga
133A317 astofnun háskólaseturs á Akranesiþingsályktunartillaga
133A316 aframboð talsmanns neytenda til Alþingisfyrirspurn
133A315 arekstur dvalar- og hjúkrunarrýmafyrirspurn
133A314 astarf trúfélaga í grunnskólum og framhaldsskólumfyrirspurn
133A313 aeftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómaralagafrumvarp
133A312 abótaréttur heimildarmannalagafrumvarp
133A311 avernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirralagafrumvarp
133A310 aerlent starfsfólkfyrirspurn til skrifl. svars
133A309 astuðningur við smá og meðalstór fyrirtækifyrirspurn
133A308 afjárreiður ríkisinslagafrumvarp
133A307 arannsóknarnefndirlagafrumvarp
133A306 astuðningsforeldrarfyrirspurn
133A305 akjör framkvæmdastjóra norrænu ráðherranefndarinnarfyrirspurn
133A304 asakaferill erlends vinnuaflsfyrirspurn
133A303 abyggðakvótifyrirspurn til skrifl. svars
133A302 a eársreikningarlagafrumvarp
133A301 askapandi starfsgreinarþingsályktunartillaga
133A300 aheildarstefna í nýsköpun og atvinnuþróunþingsályktunartillaga
133A299 aþáttur flugsamgangna í losun gróðurhúsalofttegundafyrirspurn til skrifl. svars
133A298 adýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýrfyrirspurn
133A297 aumferðarlöglagafrumvarp
133A296 a eupplýsingalöglagafrumvarp
133A295 a eVísinda- og tækniráðlagafrumvarp
133A294 a eafnám refsiákvæða vegna ærumeiðingaþingsályktunartillaga
133A293 aloftslagsmálfyrirspurn
133A292 avegriðfyrirspurn
133A291 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
133A290 aréttur nemenda í framhalds- og háskólanámi til húsaleigubótafyrirspurn
133A289 ajafnrétti til tónlistarnámsfyrirspurn
133A288 aveiðiheimildir úr sameiginlegri fiskveiðiauðlind þjóðarinnarfyrirspurn
133A287 afjölgun hjúkrunarfræðinemafyrirspurn
133A286 akaup og sala heyrnartækjafyrirspurn
133A285 aframhaldsskóli í Rangárvallasýslufyrirspurn
133A284 abúsetumál geðfatlaðra í Reykjavíkfyrirspurn
133A283 avísindaveiðar á hvalfyrirspurn
133A282 aframkvæmd skólahalds í grunnskólumskýrsla
133A281 a eNáttúruminjasafn Íslandslagafrumvarp
133A280 a eopinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróunlagafrumvarp
133A279 a eNýsköpunarsjóður atvinnulífsinslagafrumvarp
133A278 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
133A277 a eopinber innkauplagafrumvarp
133A276 a etekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjurlagafrumvarp
133A275 aráðherraábyrgðlagafrumvarp
133A274 a eHeyrnar- og talmeinastöðlagafrumvarp
133A273 a elandlæknirlagafrumvarp
133A272 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
133A271 askattaívilnanir vegna framlaga til mannúðar- og menningarmálaþingsályktunartillaga
133A270 anám í listdansifyrirspurn til skrifl. svars
133A269 aslysavarnir aldraðrafyrirspurn
133A268 askipan áfrýjunarstigs dómsmálafyrirspurn
133A267 aréttarstaða íslenskrar tungu og staða annarra tungumála í löggjöf og stjórnkerfifyrirspurn
133A266 a egreiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
133A265 ahjólreiðabraut meðfram Þingvallavegiþingsályktunartillaga
133A264 astörf láglaunahópa og hlutur þeirra í tekjuskiptinguþingsályktunartillaga
133A263 amenntun blindra og sjónskertrafyrirspurn
133A262 ahrefnuveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
133A261 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
133A260 alíf- og sjúkdómatryggingarfyrirspurn til skrifl. svars
133A259 askráning nafna í þjóðskráfyrirspurn
133A258 a eniðurlagning úrskurðarnefnda á sviði siglingamálalagafrumvarp
133A257 ajafnræði fiskvinnslu í landi og á sjófyrirspurn
133A256 aLoftslagsráðþingsályktunartillaga
133A255 aumferðaröryggismálfyrirspurn til skrifl. svars
133A254 arannsóknir á sjófuglumfyrirspurn
133A253 alega þjóðvegar nr. 1þingsályktunartillaga
133A252 arannsóknir á ýsustofnifyrirspurn
133A251 aöryggis- eða leyniþjónustustarfsemi lögreglunnarfyrirspurn
133A250 areglur um aflífun og flutning búfjárfyrirspurn
133A249 asendingar Ríkisútvarpsins um gervitunglfyrirspurn til skrifl. svars
133A248 afangabúðir Bandaríkjamanna við Guantanamo-flóafyrirspurn
133A247 amálefni fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
133A246 aaflagning dagabátakerfisinsfyrirspurn
133A245 afarþegaflug milli Vestmannaeyja og landsfyrirspurn
133A244 astrætisvagnaferðir milli Akraness og Reykjavíkurfyrirspurn
133A243 atvöföldun Hvalfjarðargangafyrirspurn
133A242 aþjóðvegur á Akranesifyrirspurn
133A241 anámsframboð í loðdýraræktfyrirspurn
133A240 aófaglært starfsfólk í heilbrigðisþjónustufyrirspurn
133A239 akostnaður við þjóðlendumálfyrirspurn til skrifl. svars
133A238 a esiglingaverndlagafrumvarp
133A237 amerking varðskipafyrirspurn
133A236 a eveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
133A235 ateikning af legu raflínu frá Skagafirði til Húsavíkurfyrirspurn
133A234 aóháð áhættumat vegna Kárahnjúkavirkjunarþingsályktunartillaga
133A233 a elífeyrissjóðirlagafrumvarp
133A232 a ebreyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnarlagafrumvarp
133A231 aupplýsingar og samráð í fyrirtækjumlagafrumvarp
133A230 ahlerun á símum alþingismannafyrirspurn
133A229 ahrefna og botnfiskurfyrirspurn
133A228 anorðurskautsmálfyrirspurn til skrifl. svars
133A227 avarðveisla og miðlun 20. aldar minjafyrirspurn
133A226 alyfjalöglagafrumvarp
133A225 aráðstöfun ráðherrabústaðarins við Tjarnargötufyrirspurn til skrifl. svars
133A224 astjórnsýsla í tengslum við stækkandi þjóðlendurfyrirspurn
133A223 aheildarstefnumótun í málefnum barna og unglingafyrirspurn
133A222 arannsóknir vegna Kárahnjúkavirkjunarfyrirspurn til skrifl. svars
133A221 a eskipulögð leit að krabbameini í ristliþingsályktunartillaga
133A220 a elögheimili og skipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
133A219 a egatnagerðargjaldlagafrumvarp
133A218 aframboð verk- og tækninámsfyrirspurn
133A217 astuðningur atvinnulífsins við háskólafyrirspurn
133A216 alöggæsla vegna umferðaröryggisfyrirspurn til skrifl. svars
133A215 aFlugmálastjórn Íslandsfyrirspurn
133A214 aumferðaröryggismálfyrirspurn til skrifl. svars
133A213 aforeldrar langveikra og alvarlega fatlaðra barnafyrirspurn til skrifl. svars
133A212 aíslenskt efni á dagskrá Ríkisútvarpsins, sjónvarpsfyrirspurn til skrifl. svars
133A211 asjónvarpsefni frá sjálfstæðum framleiðendumfyrirspurn til skrifl. svars
133A210 aumferðaröryggi á Kjalarnesifyrirspurn
133A209 abifreiða-, ferða- og risnukostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
133A208 askuldir eftir aldrifyrirspurn til skrifl. svars
133A207 agreiðslur fyrir fylgdarmenn langveikra barnafyrirspurn til skrifl. svars
133A206 asprengjuleitfyrirspurn
133A205 aframkvæmdaáætlun um launajafnrétti kynjannafyrirspurn
133A204 amiðaldra og eldra fólk á vinnumarkaðifyrirspurn
133A203 alagabreytingar sem fullgilding Árósasamningsins hefði í för með sérfyrirspurn
133A202 aafkoma lunda og annarra sjófuglafyrirspurn
133A201 arannsóknir á sandsílifyrirspurn
133A200 asjófuglarannsóknir og breytingar á náttúrufarifyrirspurn
133A199 anám á framhaldsskólastigi á suðursvæði Vestfjarðafyrirspurn
133A198 aeldfjallagarður á Reykjanesifyrirspurn
133A197 asafn- og tengivegirfyrirspurn til skrifl. svars
133A196 abann við botnvörpuveiðumfyrirspurn
133A195 a eumferðarlöglagafrumvarp
133A194 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
133A193 afriðlýsing Austari - og Vestari-Jökulsár í Skagafirðiþingsályktunartillaga
133A192 aframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
133A191 ajarðalöglagafrumvarp
133A190 amálefni aldraðralagafrumvarp
133A189 a ebúnaðarfræðslalagafrumvarp
133A188 asýslurþingsályktunartillaga
133A187 askipun ráðuneytisstjóra og annarra embættismanna Stjórnarráðsinsþingsályktunartillaga
133A186 a eflutningur verkefna frá dóms- og kirkjumálaráðuneyti til sýslumannsembættalagafrumvarp
133A185 abættar samgöngur milli lands og Vestmannaeyjaþingsályktunartillaga
133A184 afátækt barna og hagur þeirrabeiðni um skýrslu
133A183 akostnaður vegna hjúkrunarrýmafyrirspurn
133A182 anám í fótaaðgerðafræðifyrirspurn
133A181 astörf hjá Ratsjárstofnunfyrirspurn
133A180 aþjónusta á hjúkrunarheimilumfyrirspurn til skrifl. svars
133A179 aleiga aflaheimildafyrirspurn
133A178 a eumferðarlöglagafrumvarp
133A177 afræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinnilagafrumvarp
133A176 avarðveisla Hólavallagarðsþingsályktunartillaga
133A175 abúnaðargjaldlagafrumvarp
133A174 aheilbrigðisáætlun fyrir ungt fólkþingsályktunartillaga
133A173 aGini-stuðullfyrirspurn til skrifl. svars
133A172 akröfur tryggingafélaga um upplýsingarfyrirspurn
133A171 abarna- og unglingageðdeildinfyrirspurn
133A170 aGreiningar- og ráðgjafarstöð ríkisinsfyrirspurn
133A169 aákvörðun aflamarks 1984fyrirspurn til skrifl. svars
133A168 asóknarmark skipafyrirspurn til skrifl. svars
133A167 asjálfsvígfyrirspurn til skrifl. svars
133A166 aáhrif gengisþróunar á rekstrarafkomu heilbrigðisstofnanafyrirspurn
133A165 arekstur Heilbrigðisstofnunar Suðurlandsfyrirspurn
133A164 aHeilbrigðisstofnun Suðurlandsfyrirspurn
133A163 areiknilíkan heilbrigðisstofnanafyrirspurn
133A162 aréttargeðdeild að Sognifyrirspurn
133A161 ajárnblendiverksmiðja á Grundartangafyrirspurn til skrifl. svars
133A160 arannsóknarboranir á háhitasvæðumfyrirspurn
133A159 aHvalsnes- og Þvottárskriðurfyrirspurn til skrifl. svars
133A158 aveðurathuganir á Stórasandifyrirspurn til skrifl. svars
133A157 astaðbundið háskólanám á landsbyggðinnifyrirspurn
133A156 aGarðyrkjuskólinn á Reykjum í Ölfusifyrirspurn
133A155 abrottfall úr framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
133A154 aforvarnir gegn fíkniefnum og meðferð ungra fíkniefnaneytendafyrirspurn til skrifl. svars
133A153 astofnun Vatnajökulsþjóðgarðsfyrirspurn
133A152 askólagjöld í opinberum háskólumfyrirspurn
133A151 aflutningur verkefna frá ríki til sveitarfélagafyrirspurn
133A150 araforkuverð til garðyrkjubændafyrirspurn
133A149 aforvarnir í fíkniefnamálumfyrirspurn
133A148 ahjúkrunarheimili og öldrunarþjónustafyrirspurn
133A147 aháhraðanettengingarfyrirspurn
133A146 aaðgangur að háskólumfyrirspurn
133A145 ahjúkrunarrýmifyrirspurn til skrifl. svars
133A144 aEkron-starfsþjálfunfyrirspurn
133A143 aleiðbeiningarreglur í anda ILO-samþykktar nr. 158fyrirspurn til skrifl. svars
133A142 astarfsmannaleigurfyrirspurn
133A141 akjarnorkuendurvinnslustöðin í Sellafieldfyrirspurn
133A140 aútræðisréttur strandjarðafyrirspurn
133A139 aviðhald og endurbætur á vegumfyrirspurn til skrifl. svars
133A138 aframlög til íþróttamálafyrirspurn til skrifl. svars
133A137 aSuðurlandsvegurfyrirspurn
133A136 astarfslok starfsmanna varnarliðsinsfyrirspurn
133A135 avaxtarsamningarfyrirspurn
133A134 amenningarsamningarfyrirspurn
133A133 abráðaþjónusta á Suðurnesjumfyrirspurn
133A132 afjárframlög til Fjölmenntarfyrirspurn til skrifl. svars
133A131 aheimilislæknar í Suðvesturkjördæmifyrirspurn til skrifl. svars
133A130 alöggilding starfsheitis áfengisráðgjafafyrirspurn til skrifl. svars
133A129 aferðasjóður íþróttafélagafyrirspurn til skrifl. svars
133A128 aHlíðarskóli á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
133A127 abrúargerð yfir Jökulsá á Fjöllumfyrirspurn
133A126 astytting þjóðleiðar milli Akureyrar og Reykjavíkurfyrirspurn til skrifl. svars
133A125 aútsendingar svæðisútvarpsins á Austurlandifyrirspurn
133A124 aNorðfjarðargöngfyrirspurn
133A123 amyndatökur fyrir vegabréffyrirspurn
133A122 afjarskiptasjóðurfyrirspurn
133A121 amislæg gatnamót á mótum Þingvallavegar og Vesturlandsvegarfyrirspurn
133A120 aframhaldsskóli í Mosfellsbæfyrirspurn
133A119 ahjúkrunarheimili í Mosfellsbæfyrirspurn
133A118 aþjónusta á öldrunarstofnunumfyrirspurn
133A117 astækkun hjúkrunarheimilisins Sóltúnsfyrirspurn
133A116 ameðlagsgreiðslurfyrirspurn til skrifl. svars
133A115 anýbyggingarfyrirspurn til skrifl. svars
133A114 aeignarhlutur og þátttaka viðskiptabankanna í annarri starfsemifyrirspurn til skrifl. svars
133A113 afíkniefnifyrirspurn til skrifl. svars
133A112 atannlæknakostnaður barna og unglingafyrirspurn til skrifl. svars
133A111 agatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautarfyrirspurn
133A110 aSundabrautfyrirspurn
133A109 aöndunarvélaþjónusta við MND-sjúklingafyrirspurn
133A108 ahúsaleigubæturfyrirspurn
133A107 astaðan á viðskiptabankamarkaðifyrirspurn
133A106 aaðgerðir gegn skattsvikumfyrirspurn
133A105 alánveitingar Íbúðalánasjóðsfyrirspurn
133A104 afæðingarorlofsgreiðslur og umönnunarbæturfyrirspurn
133A103 afötluð grunnskólabörnfyrirspurn
133A102 aneyslustaðallfyrirspurn
133A101 aáhrif rafmagnsveitulína, spennistöðva og fjarskiptamastra á mannslíkamannþingsályktunartillaga
133A100 astaðfest samvistlagafrumvarp
133A99 ahreyfiseðlar í heilbrigðiskerfinuþingsályktunartillaga
133A98 amálefni aldraðralagafrumvarp
133A97 aútvarp frá Alþingiþingsályktunartillaga
133A96 aumferðarlöglagafrumvarp
133A95 a eendurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandilagafrumvarp
133A94 akosningar til Alþingislagafrumvarp
133A93 a eálbræðsla á Grundartangalagafrumvarp
133A92 akosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
133A91 aáfengislöglagafrumvarp
133A90 atekjuskatturlagafrumvarp
133A89 avextir og verðtrygginglagafrumvarp
133A88 aháhraðanettengingar í dreifbýli og á smærri þéttbýlisstöðumþingsályktunartillaga
133A87 agrunnskólarlagafrumvarp
133A86 atekjuskatturlagafrumvarp
133A85 akjör einstæðra og forsjárlausra foreldrabeiðni um skýrslu
133A84 asameiginleg stefna í ferðamálum fyrir Vestur-Norðurlöndþingsályktunartillaga
133A83 aútvíkkun fríverslunarsamnings Færeyja og Íslandsþingsályktunartillaga
133A82 astofnbrautakerfi fyrir hjólreiðarþingsályktunartillaga
133A81 agreiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barnalagafrumvarp
133A80 a esamningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansaliþingsályktunartillaga
133A79 a esameignarfélöglagafrumvarp
133A78 akennsla vestnorrænnar menningar í grunnskólumþingsályktunartillaga
133A77 asamvinna vestnorrænna landa í baráttunni gegn reykingumþingsályktunartillaga
133A76 ahollustuhættir og mengunarvarnir og mat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
133A75 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
133A74 amat á fasteignum og álagningarstofn fasteignaskattsþingsályktunartillaga
133A73 a eaukin þjónusta við ungbarnafjölskyldurþingsályktunartillaga
133A72 aLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
133A71 ameðferð opinberra mála og almenn hegningarlöglagafrumvarp
133A70 aStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
133A69 asamkomulag við Færeyjar og Grænland um skipti á ræðismönnumþingsályktunartillaga
133A68 avernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrumlagafrumvarp
133A67 aáfengislöglagafrumvarp
133A66 atekjuskatturlagafrumvarp
133A65 a efriðlýsing Jökulsár á Fjöllumþingsályktunartillaga
133A64 askil á fjármagnstekjuskattiþingsályktunartillaga
133A63 averkefnið Djúpborun á Íslandiþingsályktunartillaga
133A62 aúrbætur í málefnum barna og unglinga sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldiþingsályktunartillaga
133A61 arannsókn á þróun valds og lýðræðisþingsályktunartillaga
133A60 aeinstaklingsmiðaður framhaldsskóliþingsályktunartillaga
133A59 avegagerð um Stórasandþingsályktunartillaga
133A58 a eútvarpslög, prentréttur og samkeppnislöglagafrumvarp
133A57 a eSinfóníuhljómsveit Íslandslagafrumvarp
133A56 a eRíkisútvarpið ohf.lagafrumvarp
133A55 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
133A54 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
133A53 a etekjuskatturlagafrumvarp
133A52 afjárreiður ríkisinslagafrumvarp
133A51 a etrjáræktarsetur sjávarbyggðaþingsályktunartillaga
133A50 a eafnám stimpilgjaldaþingsályktunartillaga
133A49 agjaldfrjáls leikskóliþingsályktunartillaga
133A48 aheildarstefnumótun í málefnum útlendinga og innflytjendaþingsályktunartillaga
133A47 afjáraukalög 2006lagafrumvarp
133A46 agöngubrú yfir Ölfusáþingsályktunartillaga
133A45 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
133A44 aáfengislöglagafrumvarp
133A43 astörf án staðsetningar á vegum ríkisinsþingsályktunartillaga
133A42 anáms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólumþingsályktunartillaga
133A41 aþjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingisþingsályktunartillaga
133A40 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
133A39 a ealmenn hegningarlög o.fl.lagafrumvarp
133A38 amat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
133A37 a erannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiðalagafrumvarp
133A36 a euppbygging ferðaþjónustu á Melrakkasléttuþingsályktunartillaga
133A35 atekjuskatturlagafrumvarp
133A34 astrandsiglingarþingsályktunartillaga
133A33 arannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu og raforkulöglagafrumvarp
133A32 askilgreining á háskólastigiþingsályktunartillaga
133A31 aheimili fyrir fjölfatlaða á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
133A30 atextunlagafrumvarp
133A29 aaðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnaðþingsályktunartillaga
133A28 aendurskipulagning á skattkerfinuþingsályktunartillaga
133A27 aréttur nefndar til aðgangs að opinberum gögnum um öryggismállagafrumvarp
133A26 asala áfengis og tóbakslagafrumvarp
133A25 afjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnsluþingsályktunartillaga
133A24 a eRíkisútvarpiðlagafrumvarp
133A23 aaðgerðir til að lækka matvælaverðþingsályktunartillaga
133A22 a etekjuskatturlagafrumvarp
133A21 a ealmenn hegningarlög og skaðabótalöglagafrumvarp
133A20 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
133A19 a eheildararðsemi stóriðju- og stórvirkjanaframkvæmda fyrir þjóðarbúiðþingsályktunartillaga
133A18 a erammaáætlun um náttúruverndþingsályktunartillaga
133A17 astaðbundnir fjölmiðlarþingsályktunartillaga
133A16 a eiðnaðarmálagjaldlagafrumvarp
133A15 a eláglendisvegirþingsályktunartillaga
133A14 aaðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleikaþingsályktunartillaga
133A13 ayfirlýsing gegn stuðningi við innrásina í Írakþingsályktunartillaga
133A12 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
133A11 a esamkeppnislöglagafrumvarp
133A10 a eafnám verðtryggingar lánaþingsályktunartillaga
133A9 a ejöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
133A8 araforkuverlagafrumvarp
133A7 a efæranleg sjúkrastöð í Palestínuþingsályktunartillaga
133A6 aáhrif rafsegulsviðs farsíma og rafsegulbylgna á mannslíkamannþingsályktunartillaga
133A5 a eúttekt á hækkun rafmagnsverðsþingsályktunartillaga
133A4 a estækkun friðlandsins í Þjórsárverumþingsályktunartillaga
133A3 a ený framtíðarskipan lífeyrismálaþingsályktunartillaga
133A2 aþjóðhagsáætlun 2007skýrsla
133A1 a efjárlög 2007lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.