Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 131
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
131A818 ainnleiðing tilskipana ESBfyrirspurn til skrifl. svars
131A817 averðbréfaviðskiptilagafrumvarp
131A816 afrestun á fundum Alþingis
131A815 aframkvæmd samgönguáætlunar 2004skýrsla
131A814 aframkvæmd samgönguáætlunar 2004skýrsla
131A813 aframkvæmd samgönguáætlunar 2004skýrsla
131A812 afjármögnun og umsvif ríkisins eftir landshlutumbeiðni um skýrslu
131A811 amálefni barna með Goldenhar-heilkennifyrirspurn til skrifl. svars
131A810 abarna- og unglingageðdeildfyrirspurn til skrifl. svars
131A809 akjör umönnunnarbarna í heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
131A808 asérsambönd Íþrótta- og Ólympíusambands Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
131A807 aolíugjald og kílómetragjaldlagafrumvarp
131A806 abætt heilbrigði Íslendingaþingsályktunartillaga
131A805 aþjónusta fyrir áfengis- og vímuefnaneytendur á Íslandiskýrsla
131A804 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
131A803 asumardvalarheimili fyrir fatlaðafyrirspurn til skrifl. svars
131A802 aháskólasetur á Akranesiþingsályktunartillaga
131A801 arannsóknir og nýting á auðlindum í jörðulagafrumvarp
131A800 atilmæli fastanefndar Bernarsáttmálansfyrirspurn
131A799 aefnisnámurfyrirspurn til skrifl. svars
131A798 agegnumlýsingartæki fyrir tollgæslunafyrirspurn
131A797 aspilafíknfyrirspurn
131A796 astörf rannsóknarnefndar sjóslysa 2004skýrsla
131A795 astörf rannsóknarnefndar flugslysa 2004skýrsla
131A794 aPóst- og fjarskiptastofnunlagafrumvarp
131A793 aótímabært og óeðlilegt kynlíf unglingaþingsályktunartillaga
131A792 aalmannatryggingarlagafrumvarp
131A791 aupplýsingaréttur um umhverfismállagafrumvarp
131A790 abensíngjald og meðalútsöluverð bensínsfyrirspurn til skrifl. svars
131A789 aheimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunarlagafrumvarp
131A788 aaðgerðir til að jafna flutningskostnaðfyrirspurn
131A787 aeignatengsl og hagsmunaárekstrar hjá viðskiptabönkumfyrirspurn til skrifl. svars
131A786 a eLánasjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
131A785 agreiðslur úr Lífeyrissjóði sjómannafyrirspurn til skrifl. svars
131A784 aréttindi starfsfólks á einkaheimilumfyrirspurn til skrifl. svars
131A783 aminka- og refaveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
131A782 aæskulýðsmálfyrirspurn
131A781 alögheimili í sumarbústaðabyggðumfyrirspurn til skrifl. svars
131A780 astefna í málefnum barna og ungmennaskýrsla
131A779 astarf Íslands á vettvangi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 2004skýrsla
131A778 askráning og eignarhald lénafyrirspurn til skrifl. svars
131A777 aSiglufjarðarvegurfyrirspurn
131A776 ajarðgöng til Bolungarvíkurfyrirspurn
131A775 ajarðgöng í Dýrafirðifyrirspurn
131A774 aförgun sláturúrgangsfyrirspurn
131A773 aþjónustuskyldur í eldsneytisafgreiðslufyrirspurn
131A772 akannanir á viðhorfum til orkufrekrar stóriðjufyrirspurn
131A771 asala á hlutabréfum í Landssíma Íslands hf. til almenningsfyrirspurn
131A770 ainnleiðing EES-gerðafyrirspurn til skrifl. svars
131A769 astuðningur við landbúnað og matvöruverðfyrirspurn til skrifl. svars
131A768 amatvöruverðfyrirspurn til skrifl. svars
131A767 astærð verslunarhúsnæðisfyrirspurn til skrifl. svars
131A766 amatvöruverð og birgjarfyrirspurn til skrifl. svars
131A765 atollar á innfluttar búvörur og matvöruverðfyrirspurn til skrifl. svars
131A764 akostnaður af viðhaldi þjóðvegafyrirspurn
131A763 arekstur vínveitingastaðafyrirspurn til skrifl. svars
131A762 aerfðabreytt byggfyrirspurn til skrifl. svars
131A761 aerfðabreytt byggfyrirspurn til skrifl. svars
131A760 astuðningur við íbúa á herteknum svæðum í Palestínu og Sýrlandifyrirspurn til skrifl. svars
131A759 afjárhagsstaða meðlagsgreiðendafyrirspurn
131A758 aforsjármálfyrirspurn
131A757 areiðþjálfun fyrir fötluð börnfyrirspurn
131A756 aútflutningur á ferskum botnfiskifyrirspurn til skrifl. svars
131A755 aúrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmálafyrirspurn
131A754 agreiningar- og ráðgjafarstöðvarfyrirspurn til skrifl. svars
131A753 amerkingar á þorski, ufsa, skarkola og grálúðufyrirspurn
131A752 ahreinsun stranda og hafnarsvæða af skipsflökumfyrirspurn
131A751 ajarðgangagerðfyrirspurn
131A750 aörbylgjusamband við Raufarhöfnfyrirspurn til skrifl. svars
131A749 afjárframlög til lögreglunnar á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
131A748 alaun fyrir fjar- og dreifkennslu í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
131A747 aframkvæmd barnasáttmála Sameinuðu þjóðannafyrirspurn til skrifl. svars
131A746 a estefna í fjarskiptamálum 2005--2010þingsályktunartillaga
131A745 aatvinnulíf í litlum samfélögumþingsályktunartillaga
131A744 aframkvæmd þingsályktunar um stofnun sædýrasafnsfyrirspurn
131A743 akanínubyggð í Vestmannaeyjumfyrirspurn
131A742 akóngakrabbarfyrirspurn
131A741 astuðningur við börn á alþjóðavettvangifyrirspurn
131A740 ahundar og sóttvarnirfyrirspurn til skrifl. svars
131A739 aflutningur fíkniefnaleitarhunda milli Norðurlandannafyrirspurn til skrifl. svars
131A738 a efjarskiptilagafrumvarp
131A737 aframkvæmd vegáætlunarfyrirspurn
131A736 atafir á vegaframkvæmdumfyrirspurn
131A735 a eskipan ferðamálalagafrumvarp
131A734 askuldbindingar sveitarfélaga vegna einkaframkvæmdafyrirspurn til skrifl. svars
131A733 astuðningur við búvöruframleiðslufyrirspurn
131A732 a eumgengni um nytjastofna sjávarlagafrumvarp
131A731 akadmínmengun í Arnarfirðifyrirspurn
131A730 askuldbindingar vegna einkaframkvæmda í ársreikningum sveitarfélagafyrirspurn
131A729 aþjóðaratkvæðagreiðsla um sölu Landssímansþingsályktunartillaga
131A728 afátækt barna og hagur þeirrabeiðni um skýrslu
131A727 a eútflutningur hrossalagafrumvarp
131A726 a eeldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurðalagafrumvarp
131A725 a ebúnaðarlöglagafrumvarp
131A724 anáms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólumþingsályktunartillaga
131A723 aframkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálumlagafrumvarp
131A722 asamningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Líbanonsþingsályktunartillaga
131A721 a esamgönguáætlun fyrir árin 2005--2008þingsályktunartillaga
131A720 a efjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
131A719 anýframkvæmdir í vegagerðfyrirspurn til skrifl. svars
131A718 alóðaúthlutunarreglur Reykjavíkurborgarfyrirspurn
131A717 aerfðafjárskatturfyrirspurn til skrifl. svars
131A716 auppbygging öldrunarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
131A715 anýjar hitaveiturfyrirspurn til skrifl. svars
131A714 aByggðastofnunfyrirspurn
131A713 amenningarsamningur fyrir Vesturlandfyrirspurn
131A712 abrottfall innflytjenda í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
131A711 akaup á færanlegri sjúkrastöð í Palestínuþingsályktunartillaga
131A710 aendurgreiðslur gjalda íslensks skipaiðnaðarfyrirspurn
131A709 askil á fjármagnstekjuskattiþingsályktunartillaga
131A708 a estarfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaðalagafrumvarp
131A707 a eálbræðsla á Grundartangalagafrumvarp
131A706 aaðskilnaðarmúrinn í Palestínuþingsályktunartillaga
131A705 asáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsisþingsályktunartillaga
131A704 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsöguþingsályktunartillaga
131A703 afjárveitingar til framkvæmda Vegagerðarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
131A702 a ehöfundalöglagafrumvarp
131A701 a ebreyting á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunarlagafrumvarp
131A700 a eLandbúnaðarstofnunlagafrumvarp
131A699 a eloftferðirlagafrumvarp
131A698 a efólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landilagafrumvarp
131A697 a evirðisaukaskattur o.fl.lagafrumvarp
131A696 a eLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
131A695 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
131A694 aáfengislöglagafrumvarp
131A693 aniðurrif á stíflumannvirki Steingrímsstöðvarþingsályktunartillaga
131A692 askipun ráðuneytisstjóra og embættismanna Stjórnarráðsinsþingsályktunartillaga
131A691 asveigjanleg starfslokfyrirspurn
131A690 agreiðslur fyrir fjarnámfyrirspurn til skrifl. svars
131A689 ainnheimta meðlagafyrirspurn
131A688 aeftirlit og þvingunarúrræði Umhverfisstofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
131A687 aþekkingarsetur á Egilsstöðumfyrirspurn
131A686 aúrvinnslugjaldlagafrumvarp
131A685 asamþætting kynjasjónarmiða í alþjóðastarfifyrirspurn
131A684 aíslenska friðargæslanfyrirspurn
131A683 aAlþjóðaumhverfissjóðurinnfyrirspurn
131A682 aútgjöld til jafnréttismálafyrirspurn til skrifl. svars
131A681 a eskaðabótalöglagafrumvarp
131A680 avaxtarsamningur fyrir Norðurland vestrafyrirspurn
131A679 alánatryggingasjóður kvennafyrirspurn til skrifl. svars
131A678 a eferðamálþingsályktunartillaga
131A677 a euppboðsmarkaðir sjávaraflalagafrumvarp
131A676 a eáfengislöglagafrumvarp
131A675 a ehappdrættilagafrumvarp
131A674 abílastæðamál fatlaðrafyrirspurn
131A673 alækkun skatta á eftirlaun og ellilífeyriþingsályktunartillaga
131A672 aHellisheiði og Suðurstrandarvegurfyrirspurn
131A671 alyfjanotkun barnafyrirspurn til skrifl. svars
131A670 a egæðamat á æðardúnilagafrumvarp
131A669 astjórnsýsludómstóllþingsályktunartillaga
131A668 asameining rannsóknarnefnda á sviði samgangnaþingsályktunartillaga
131A667 a efjárhagslegar tryggingarráðstafanirlagafrumvarp
131A666 aaðgerðir til að tryggja efnahagslegan stöðugleikaþingsályktunartillaga
131A665 auppbygging héraðsvegaþingsályktunartillaga
131A664 afriðlýsing Arnarvatnsheiðar og Tvídægruþingsályktunartillaga
131A663 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
131A662 aþjónustusamningur við Sólheimafyrirspurn til skrifl. svars
131A661 abörn og unglingar með átröskunfyrirspurn
131A660 aGreiningar- og ráðgjafarstöð ríkisinsfyrirspurn
131A659 a eNýsköpunarsjóður atvinnulífsinslagafrumvarp
131A658 aGini-stuðull fyrir ráðstöfunartekjur hjóna og sambúðarfólksfyrirspurn til skrifl. svars
131A657 aRíkisútvarpiðlagafrumvarp
131A656 atannlækningarlagafrumvarp
131A655 askoðun tölvuleikjafyrirspurn til skrifl. svars
131A654 aúthlutanir úr Framkvæmdasjóði fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
131A653 akaupmáttur ráðstöfunartekna ellilífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
131A652 amat á fasteignum og álagningarstofn fasteignaskattsþingsályktunartillaga
131A651 a estarfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
131A650 asamgönguminjarþingsályktunartillaga
131A649 a elyfjalög og heilbrigðisþjónustalagafrumvarp
131A648 a emannréttindasáttmáli Evrópulagafrumvarp
131A647 ayfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
131A646 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
131A645 aleigulóðaréttindi sumarhúsaeigendafyrirspurn
131A644 a eSinfóníuhljómsveit Íslandslagafrumvarp
131A643 a eRíkisútvarpið sf.lagafrumvarp
131A642 aviðgerðir á varðskipunum Ægi og Týfyrirspurn til skrifl. svars
131A641 aumboðsmenn sjúklingafyrirspurn
131A640 akvartanir og kærur sjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
131A639 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
131A638 aláglendisvegirþingsályktunartillaga
131A637 aviðbrögð við faraldrifyrirspurn
131A636 aheimasala afurða bændafyrirspurn
131A635 akynning á íslenska kvótakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
131A634 aveiðikortasjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
131A633 agreiðslur til ríkisins frá Landssímanumfyrirspurn til skrifl. svars
131A632 asöfn og listaverk í eigu Símansfyrirspurn
131A631 aflutningur launaútreikninga heilbrigðisstofnana frá landsbyggðinnifyrirspurn
131A630 aáhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalandsbeiðni um skýrslu
131A629 a esala fasteigna, fyrirtækja og skipalagafrumvarp
131A628 aréttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfumlagafrumvarp
131A627 aTryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklingafyrirspurn
131A626 akonur sem afplána dómafyrirspurn
131A625 aHegningarhúsið við Skólavörðustígfyrirspurn til skrifl. svars
131A624 avarnarviðbúnaður við eiturefnaárásfyrirspurn
131A623 afjárhagsleg og stjórnunarleg tengsl ráðherrafyrirspurn
131A622 asumarbústaðir í eigu ríkisins o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
131A621 akynjahlutföllþingsályktunartillaga
131A620 ajöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
131A619 aopinber hlutafélögfyrirspurn
131A618 agreiðslur almannatrygginga til öryrkja og aldraðrafyrirspurn
131A617 a eframkvæmd samkeppnisreglna EES-samningsinsþingsályktunartillaga
131A616 aframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
131A615 ajarðalöglagafrumvarp
131A614 a ebreyting á bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjannaþingsályktunartillaga
131A613 aveiðarfæri í sjófyrirspurn
131A612 ameðferðarúrræði í fangelsumfyrirspurn
131A611 asláturhúsið á Kirkjubæjarklaustrifyrirspurn
131A610 asauðfjársláturhúsfyrirspurn til skrifl. svars
131A609 ahaf-, fiski-, og rækjurannsóknir í Arnarfirðifyrirspurn til skrifl. svars
131A608 arækjuveiðar í Arnarfirðifyrirspurn
131A607 asala grunnnets Landssímansfyrirspurn til skrifl. svars
131A606 abreyting á XIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
131A605 abreyting á XII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
131A604 abreyting á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
131A603 a erannsóknir á áhrifum háspennulína á mannslíkamannþingsályktunartillaga
131A602 ahreyfing sem valkostur í heilbrigðiskerfinuþingsályktunartillaga
131A601 averðmæti veiða á bleikju og urriðaþingsályktunartillaga
131A600 ahvalveiðar í vísindaskynifyrirspurn
131A599 ajöfnun á flutningskostnaði olíuvarafyrirspurn til skrifl. svars
131A598 aakstur undir áhrifum fíkniefnafyrirspurn
131A597 adragnótaveiðar í Eyjafirðifyrirspurn
131A596 aþjónustusamningur við Sólheimafyrirspurn
131A595 asöluandvirði Steinullarverksmiðjunnarfyrirspurn
131A594 aSægull ehf.fyrirspurn til skrifl. svars
131A593 akostir og gallar færeyska fiskveiðistjórnarkerfisinsþingsályktunartillaga
131A592 a eNeytendastofa og talsmaður neytendalagafrumvarp
131A591 a eeftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarinslagafrumvarp
131A590 a esamkeppnislöglagafrumvarp
131A589 aþróunarsamvinna Íslands við önnur ríkiþingsályktunartillaga
131A588 alega þjóðvegar nr. 1þingsályktunartillaga
131A587 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
131A586 atekjur ríkissjóðs af stimpilgjöldumfyrirspurn til skrifl. svars
131A585 ahjartaþræðingar á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyrifyrirspurn
131A584 aopinber verkefni og þjónusta á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
131A583 a estofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegslagafrumvarp
131A582 anorðurskautsmál 2004skýrsla
131A581 afullvinnsla á fiski hérlendisþingsályktunartillaga
131A580 aútvarp frá Alþingiþingsályktunartillaga
131A579 aviðskipti fjármálaráðuneytisins og stofnana þess við ráðningarstofurfyrirspurn til skrifl. svars
131A578 aframkvæmdir á Keflavíkurflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
131A577 aAlþjóðavinnumálaþingin í Genf 2001--2004skýrsla
131A576 aAlþjóðaþingmannasambandið 2004skýrsla
131A575 aþrífösun rafmagnsfyrirspurn
131A574 akostnaður við breikkun Suðurlandsvegarfyrirspurn
131A573 asímenntunarmiðstöðvarfyrirspurn
131A572 aFríverslunarsamtök Evrópu 2004skýrsla
131A571 aNATO-þingið 2004skýrsla
131A570 asamstarf vestnorrænna landa í orkumálumþingsályktunartillaga
131A569 arannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshafþingsályktunartillaga
131A568 asamstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálumþingsályktunartillaga
131A567 aVestnorræna ráðið 2004skýrsla
131A566 asamræmd próf í grunnskólumfyrirspurn
131A565 avegrið á Reykjanesbrautfyrirspurn
131A564 aútflutningur og kynning á íslensku lambakjötifyrirspurn til skrifl. svars
131A563 aInna -- upplýsingakerfi fyrir framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
131A562 afíkniefni í fangelsumfyrirspurn
131A561 ageðheilbrigðisþjónusta í fangelsumfyrirspurn
131A560 aiðnaður á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
131A559 astofnun endurhæfingarsetursþingsályktunartillaga
131A558 auppbygging Landspítala -- háskólasjúkrahússfyrirspurn til skrifl. svars
131A557 astjórnarfyrirkomulag Landspítala -- háskólasjúkrahússfyrirspurn til skrifl. svars
131A556 aþvingunarúrræði og dagsektir umhverfisstofnanafyrirspurn
131A555 alæknismeðferð barna erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
131A554 aflutningur starfa á Fiskistofu út á landfyrirspurn
131A553 askipulögð leit að krabbameini í ristliþingsályktunartillaga
131A552 aopinber innkauplagafrumvarp
131A551 a emiðlun vátryggingalagafrumvarp
131A550 anorrænt samstarf 2004skýrsla
131A549 afasteignir í eigu viðskiptabanka, sparisjóða og annarra lánastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
131A548 alækkun veggjalds í Hvalfjarðargöngumfyrirspurn
131A547 agjald af áfengi og tóbakilagafrumvarp
131A546 aEvrópuráðsþingið 2004skýrsla
131A545 aVES-þingið 2004skýrsla
131A544 aÖSE-þingið 2004skýrsla
131A543 arekstrarkostnaður Reykjavíkurflugvallarfyrirspurn
131A542 aeinkareknir grunnskólarfyrirspurn
131A541 asamningur um menningarmálfyrirspurn
131A540 arannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiðalagafrumvarp
131A539 a etóbaksvarnirlagafrumvarp
131A538 a eSchengen-upplýsingakerfið á Íslandilagafrumvarp
131A537 a emeinatæknar og heilbrigðisþjónustalagafrumvarp
131A536 aHollvinasamtök Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
131A535 afjáraukalög 2005lagafrumvarp
131A534 aháskólarlagafrumvarp
131A533 ahollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
131A532 aendurheimt votlendisfyrirspurn
131A531 agrunnnet fjarskiptafyrirspurn
131A530 astöðvun á söluferli Landssímansfyrirspurn
131A529 aGini-stuðull og tekjuskattsbreytingarfyrirspurn til skrifl. svars
131A528 afjármál hins opinberafyrirspurn til skrifl. svars
131A527 ahlutur húsnæðiskostnaðar í neysluverðsvísitölufyrirspurn
131A526 alandnám lífvera í Surtseyfyrirspurn
131A525 askoðunarferðir í Surtseyfyrirspurn
131A524 aútræðisréttur strandjarðafyrirspurn
131A523 ahúsnæðismál Landspítala -- háskólasjúkrahússfyrirspurn
131A522 aháskóli á Ísafirðifyrirspurn
131A521 asiðareglur í stjórnsýslunniþingsályktunartillaga
131A520 asiðareglur fyrir alþingismennþingsályktunartillaga
131A519 aHeilbrigðisstofnun Suðurlandsfyrirspurn
131A518 astuðningur við börn flutningsskyldra starfsmannafyrirspurn
131A517 ahjúkrun á Landspítala -- háskólasjúkrahúsifyrirspurn til skrifl. svars
131A516 aNorræna ráðherranefndin 2004skýrsla
131A515 akostun dagskrárliða í útvarpi og sjónvarpifyrirspurn
131A514 auppsagnir hjá slökkviliðinu á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
131A513 aréttur nemenda í framhalds- og háskólanámi til húsaleigubótafyrirspurn
131A512 asjúkrahússbyggingar í Fossvogifyrirspurn
131A511 ameðferð Darfúr-málsins fyrir Alþjóðasakamáladómstólnumfyrirspurn
131A510 aklæðaburður alþingismanna í þingsal og ávarpsvenjurþingsályktunartillaga
131A509 asala eignarhluta Landsbanka Íslands í Vátryggingafélagi Íslandsfyrirspurn
131A508 aforsjárlausir foreldrarfyrirspurn til skrifl. svars
131A507 aflugsamgöngur til Ísafjarðarbæjarfyrirspurn
131A506 asímenntunarmiðstöðvarfyrirspurn
131A505 aútvarpslöglagafrumvarp
131A504 asala kristfjárjarðarinnar Utanverðunesslagafrumvarp
131A503 a everðbréfaviðskiptilagafrumvarp
131A502 avinna útlendingafyrirspurn til skrifl. svars
131A501 aÁbyrgðasjóður launafyrirspurn til skrifl. svars
131A500 afræðsla um samkynhneigðfyrirspurn
131A499 aHeilbrigðisstofnun Vestmannaeyjafyrirspurn
131A498 askuldir eftir aldrifyrirspurn til skrifl. svars
131A497 aflutningsjöfnunarsjóður olíuvarafyrirspurn til skrifl. svars
131A496 aatvinnubrestur á Stöðvarfirðifyrirspurn
131A495 a evernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrumlagafrumvarp
131A494 aalmannatryggingarlagafrumvarp
131A493 a etollalöglagafrumvarp
131A492 aauglýsingar á heilbrigðisþjónustuþingsályktunartillaga
131A491 akostnaður við lögfræðiálitfyrirspurn til skrifl. svars
131A490 askattgreiðslur fjármálafyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
131A489 alögfræðiaðstoð við efnalítið fólkþingsályktunartillaga
131A488 amiðaldra og eldra fólk á vinnumarkaðifyrirspurn
131A487 aíslenskir fiskkaupendurfyrirspurn
131A486 afiskmarkaðirfyrirspurn
131A485 aeignarhald á bújörðumfyrirspurn til skrifl. svars
131A484 a elöggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns og sala fasteigna, fyrirtækja og skipalagafrumvarp
131A483 abrottvísun útlendinga úr landifyrirspurn
131A482 a efjarsala á fjármálaþjónustulagafrumvarp
131A481 a ehelgidagafriðurlagafrumvarp
131A480 a eársreikningarlagafrumvarp
131A479 a eLífeyrissjóður hjúkrunarfræðingalagafrumvarp
131A478 a ebókhaldlagafrumvarp
131A477 agræðarar og starfsemi þeirra á Íslandiskýrsla
131A476 aförgun sláturúrgangsfyrirspurn
131A475 ahúsnæðismállagafrumvarp
131A474 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
131A473 akennslutap í kennaraverkfallifyrirspurn
131A472 anámskrá grunnskólafyrirspurn
131A471 alýsing vegarins um Hellisheiðifyrirspurn
131A470 aþróun á lóðaverðifyrirspurn
131A469 akjör eldri borgara og öryrkjafyrirspurn til skrifl. svars
131A468 a eefling fjárhags Byggðastofnunarþingsályktunartillaga
131A467 aerlendar starfsmannaleigurþingsályktunartillaga
131A466 aráðning aðstoðarmanna þingmannafyrirspurn
131A465 asamkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélagaþingsályktunartillaga
131A464 aframkvæmdir við Kárahnjúkavirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
131A463 asvartfugl við Norðurlandfyrirspurn
131A462 akostnaður vegna varnaraðgerða gegn riðuveikifyrirspurn til skrifl. svars
131A461 ariðusmit og varnaraðgerðir gegn riðufyrirspurn
131A460 avarðveisla sjónvarpsefnisfyrirspurn til skrifl. svars
131A459 aLífeyrissjóður bændafyrirspurn til skrifl. svars
131A458 alistaverkakaup Listasafns Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
131A457 aheildarstefnumótun í málefnum barna og unglingafyrirspurn
131A456 aöryggismál og aðbúnaður á Kárahnjúkasvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
131A455 alaunakönnun út frá kynja- og jafnréttissjónarmiðumfyrirspurn til skrifl. svars
131A454 aneysluútgjöld fjölskyldnafyrirspurn til skrifl. svars
131A453 akennitöluflakk í atvinnurekstrifyrirspurn til skrifl. svars
131A452 ahámarkshraði á tvöfaldri Reykjanesbrautfyrirspurn
131A451 asamgöngur milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn
131A450 atrúnaðarstörf sendiherra fyrir stjórnmálaflokkafyrirspurn
131A449 alistmeðferðfyrirspurn
131A448 aíslenska og íslensk fræði erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
131A447 aflutningur bandaríska sendiráðsins í Reykjavíkfyrirspurn
131A446 aviðskipti við ráðningarstofurfyrirspurn til skrifl. svars
131A445 akynþroski þorsksfyrirspurn til skrifl. svars
131A444 aúrbætur í málefnum barna sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldiþingsályktunartillaga
131A443 aaðgerðir gegn fátæktþingsályktunartillaga
131A442 a eumfang skattsvika á Íslandiskýrsla
131A441 alokafjárlög 2003lagafrumvarp
131A440 alokafjárlög 2002lagafrumvarp
131A439 ajöfnun lífeyrisréttindaþingsályktunartillaga
131A438 abreyting á XVII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
131A437 abreyting á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
131A436 abreyting á XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
131A435 abreyting á XVIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
131A434 abreyting á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
131A433 afrestun á fundum Alþingis
131A432 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
131A431 afjáraukalög 2005lagafrumvarp
131A430 amismunandi þarfir drengja og stúlkna í grunnskólumfyrirspurn
131A429 abarnabæturfyrirspurn til skrifl. svars
131A428 avarðveisla gamalla skipa og bátafyrirspurn
131A427 aólögmætt samráð olíufélagannafyrirspurn
131A426 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
131A425 aauglýsingar á óhollri matvöruþingsályktunartillaga
131A424 aneyðarmóttaka fyrir þolendur heimilisofbeldisfyrirspurn
131A423 aafréttarmálefni, fjallskil o.fl.lagafrumvarp
131A422 aTryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfestafyrirspurn til skrifl. svars
131A421 atryggingavernd innstæðueigendafyrirspurn til skrifl. svars
131A420 advalarleyfi erlendra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
131A419 aÚrvinnslusjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
131A418 aþagnarskylda um kaup og kjörfyrirspurn
131A417 aerfðabreytt matvælifyrirspurn til skrifl. svars
131A416 ahjólreiðabrautir meðfram Vesturlandsvegifyrirspurn
131A415 araforkuverð til garðyrkjufyrirspurn
131A414 aaldraðir á dvalar- og hjúkrunarheimilumfyrirspurn
131A413 a evatnalöglagafrumvarp
131A412 asala ríkiseignafyrirspurn
131A411 ameðferð Bandaríkjamanna á föngum í Guantanamofyrirspurn
131A410 aungir vímuefnaneytendurfyrirspurn til skrifl. svars
131A409 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
131A408 asamráð við sérsambönd Íþrótta- og Ólympíusambands Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
131A407 alöggæslukostnaður á landsmótum Ungmennafélags Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
131A406 aveiðar á rjúpu, gæs og öndumfyrirspurn til skrifl. svars
131A405 arekstur grunnskólafyrirspurn til skrifl. svars
131A404 aerfðabreytt aðföng til landbúnaðarfyrirspurn
131A403 aiðnaðarframleiddar transfitusýrur í matvælumfyrirspurn
131A402 arekjanleiki kjötsfyrirspurn
131A401 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
131A400 aRíkisútvarpið sem almannaútvarpþingsályktunartillaga
131A399 a estofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkurlagafrumvarp
131A398 a eafnám laga um Tækniháskóla Íslandslagafrumvarp
131A397 afjárhagsstaða forsjárlausra feðraþingsályktunartillaga
131A396 a ebreyting á ýmsum lögum á orkusviðilagafrumvarp
131A395 aopinber hlutafélögþingsályktunartillaga
131A394 a eúrvinnslugjaldlagafrumvarp
131A393 ahlutur kvenna í sveitarstjórnumþingsályktunartillaga
131A392 aflutningur hættulegra efnafyrirspurn til skrifl. svars
131A391 ahlutafjáreign einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
131A390 aöryggislögreglafyrirspurn
131A389 agjald af áfengi og tóbakilagafrumvarp
131A388 asívinnsla við skil skattframtalaþingsályktunartillaga
131A387 a eÞróunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
131A386 avernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrumlagafrumvarp
131A385 averðmæti og ráðstöfun losunarheimildafyrirspurn
131A384 alosun gróðurhúsalofttegundafyrirspurn til skrifl. svars
131A383 aGrunnafjörðurfyrirspurn
131A382 aeldvarnaeftirlitfyrirspurn til skrifl. svars
131A381 asöluandvirði Steinullarverksmiðjunnarfyrirspurn til skrifl. svars
131A380 aforgangur í framhaldsskólafyrirspurn
131A379 autanlandsferðir lækna á kostnað lyfjaframleiðendafyrirspurn til skrifl. svars
131A378 apóstverslun með lyffyrirspurn til skrifl. svars
131A377 a ebifreiðagjaldlagafrumvarp
131A376 a eLífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
131A375 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
131A374 a erannsóknir og nýting á jarðrænum auðlindumlagafrumvarp
131A373 asamstarf við Rauða kross Íslands um móttöku flóttamannahópafyrirspurn
131A372 aafdrif hælisleitendafyrirspurn
131A371 astúlkur og raungreinarfyrirspurn
131A370 atæknigreinar og verkfræðifyrirspurn
131A369 avegagerð á Uxahryggjaleiðfyrirspurn til skrifl. svars
131A368 asmíði nýs varðskipsfyrirspurn
131A367 ainnanlandsmarkaður með losunarefnifyrirspurn
131A366 a efjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
131A365 aátaksverkefni í ferðamálumþingsályktunartillaga
131A364 a eskattskylda orkufyrirtækjalagafrumvarp
131A363 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
131A362 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
131A361 akynja- og jafnréttissjónarmið í fjárlagagerðfyrirspurn
131A360 aLandssími Íslandsfyrirspurn
131A359 anýgengi krabbameinsfyrirspurn til skrifl. svars
131A358 anýgengi krabbameins á Norðurlöndumfyrirspurn til skrifl. svars
131A357 aíslenskukennsla fyrir útlendinga í grunn- og framhaldsskólumfyrirspurn
131A356 aþjónusta við innflytjendurfyrirspurn
131A355 aíslenskukennsla fyrir útlendingafyrirspurn
131A354 aGini-stuðullfyrirspurn til skrifl. svars
131A353 avirðisaukaskattur af lyfseðilsskyldum lyfjumfyrirspurn til skrifl. svars
131A352 avöruflutningar til og frá Vestur-Barðastrandarsýslufyrirspurn til skrifl. svars
131A351 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
131A350 a eHáskólinn á Akureyrilagafrumvarp
131A349 a eKennaraháskóli Íslandslagafrumvarp
131A348 a eHáskóli Íslandslagafrumvarp
131A347 aolíuleit við Íslandfyrirspurn til skrifl. svars
131A346 aurriðastofnar Þingvallavatnsfyrirspurn
131A345 asamvinna Vestur-Norðurlanda í heilbrigðismálumfyrirspurn
131A344 aeignarhlutur ríkisins í hlutafélögum og einkahlutafélögumfyrirspurn til skrifl. svars
131A343 aeignarhlutur ríkisins í Verðbréfaskráningu Íslands hf.fyrirspurn
131A342 aeignarhlutur ríkisins í Endurvinnslunni hf.fyrirspurn
131A341 aeignarhlutur ríkisins í Flugskóla Íslands hf.fyrirspurn
131A340 aeignarhlutur ríkisins í Íslandspósti hf.fyrirspurn
131A339 aafplánun eldri fangafyrirspurn til skrifl. svars
131A338 aafplánunaráætlun fangafyrirspurn til skrifl. svars
131A337 astaða samkynhneigðraskýrsla
131A336 a efullnusta refsingalagafrumvarp
131A335 a eskráning og mat fasteignalagafrumvarp
131A334 afrumkvöðlafræðslafyrirspurn
131A333 aaðgerðir í kjölfar verkfalls kennarafyrirspurn
131A332 aframboð til öryggisráðs Sameinuðu þjóðannafyrirspurn
131A331 afjöldi og kjör sendiherrafyrirspurn til skrifl. svars
131A330 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
131A329 agrásleppaþingsályktunartillaga
131A328 a eraforkulöglagafrumvarp
131A327 aþjóðmálakönnun í Eyjafirðifyrirspurn
131A326 aaðgerðir til að draga úr offitu barnafyrirspurn
131A325 agreiðslur fyrir táknmálsnámskeiðfyrirspurn til skrifl. svars
131A324 anámsver í Ólafsfirðifyrirspurn til skrifl. svars
131A323 afangelsi á Hólmsheiðifyrirspurn
131A322 afangelsismálfyrirspurn til skrifl. svars
131A321 astarfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
131A320 a egreiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
131A319 aungt fólk og getnaðarvarnirþingsályktunartillaga
131A318 a ekjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólumlagafrumvarp
131A317 astóriðja og skattarfyrirspurn til skrifl. svars
131A316 ajöfnun á flutningskostnaði olíuvaralagafrumvarp
131A315 aatvinnumál í Mývatnssveitfyrirspurn
131A314 aviðskiptahættir tryggingafélaga og bankafyrirspurn
131A313 ameðafli í flotvörpufyrirspurn til skrifl. svars
131A312 aleyfilegur meðafli botnfisksfyrirspurn til skrifl. svars
131A311 aVerkefnasjóður sjávarútvegsinsfyrirspurn til skrifl. svars
131A310 afjarskiptasamband við Ísafjarðardjúpfyrirspurn
131A309 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
131A308 aheimilisofbeldiþingsályktunartillaga
131A307 astyrkir til að sporna við atvinnuleysifyrirspurn til skrifl. svars
131A306 a elágmarkslaunlagafrumvarp
131A305 areiknilíkan fyrir rekstur sýslumannsembættafyrirspurn
131A304 aúttektir á ríkisstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
131A303 astuðningur við krabbameinssjúklingafyrirspurn
131A302 ahlunnindatekjur og ríkisjarðirfyrirspurn til skrifl. svars
131A301 akonur í fangelsifyrirspurn til skrifl. svars
131A300 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
131A299 a eSöfnunarsjóður lífeyrisréttindalagafrumvarp
131A298 astóriðja og mengunfyrirspurn til skrifl. svars
131A297 abreyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsinslagafrumvarp
131A296 a ekynning á íslenskri list í sendiskrifstofum Íslandsþingsályktunartillaga
131A295 a everndun Þingvallavatns og vatnasviðs þesslagafrumvarp
131A294 aþjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingisþingsályktunartillaga
131A293 astaðgreiðsluskattar og virðisaukaskatturfyrirspurn til skrifl. svars
131A292 anotkun risabora við jarðgangagerðfyrirspurn
131A291 agrásleppuveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
131A290 ahúðflúrsmeðferð eftir brjóstakrabbameinfyrirspurn
131A289 afatlaðar konurfyrirspurn til skrifl. svars
131A288 ajafnréttisáætlun og skipan í stöðurfyrirspurn til skrifl. svars
131A287 astyrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndumþingsályktunartillaga
131A286 aháhraðanettengingar í dreifbýliþingsályktunartillaga
131A285 ameðferð aflaheimildafyrirspurn til skrifl. svars
131A284 a eNorræni fjárfestingarbankinnlagafrumvarp
131A283 asamræmt gæðaeftirlit með háskólumfyrirspurn
131A282 aþjónustutilskipun Evrópusambandsinsfyrirspurn
131A281 astyrking efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjórafyrirspurn
131A280 agjald af áfengi og tóbakilagafrumvarp
131A279 a enýr þjóðsöngurþingsályktunartillaga
131A278 asamkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
131A277 aíslenska táknmáliðlagafrumvarp
131A276 aalmenningssamgöngur í Eyjafirðifyrirspurn til skrifl. svars
131A275 aendurskoðun skaðabótalagaþingsályktunartillaga
131A274 aKyoto-bókuninfyrirspurn
131A273 abarnabæturfyrirspurn til skrifl. svars
131A272 alögverndun á starfsheiti táknmálstúlkafyrirspurn til skrifl. svars
131A271 amálefni barna með bráðaofnæmifyrirspurn til skrifl. svars
131A270 adiplómatavegabréffyrirspurn til skrifl. svars
131A269 a eLánasjóður sveitarfélagalagafrumvarp
131A268 astuðningur við einstæða foreldra í námiþingsályktunartillaga
131A267 aþingleg meðferð EES-reglnaþingsályktunartillaga
131A266 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
131A265 alistnám fatlaðraþingsályktunartillaga
131A264 aHagfræðistofnun Háskóla Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
131A263 avirðisaukaskattur af listmunagerðfyrirspurn til skrifl. svars
131A262 ainnflutningur í gámumfyrirspurn til skrifl. svars
131A261 ataxtar tannlæknafyrirspurn til skrifl. svars
131A260 avegaskráfyrirspurn til skrifl. svars
131A259 avinnustaðanámfyrirspurn
131A258 askattgreiðslur Alcan á Íslandifyrirspurn
131A257 aæfingaaksturssvæðifyrirspurn
131A256 aútlán banka og sparisjóðafyrirspurn til skrifl. svars
131A255 alögfræðiaðstoð við þolendur heimilisofbeldisfyrirspurn
131A254 asendiherrarfyrirspurn til skrifl. svars
131A253 akomur á heilsugæslustöðvar o.fl.fyrirspurn
131A252 astaða hjóna og sambúðarfólksþingsályktunartillaga
131A251 a eeinkaleyfilagafrumvarp
131A250 arannsóknarmiðstöð á sviði landverndar og landgræðsluþingsályktunartillaga
131A249 abreytt hlutföll aldurshópa eftir árið 2010þingsályktunartillaga
131A248 a estuðningur stjórnvalda við íslenska matreiðslumennþingsályktunartillaga
131A247 a estarfslok og taka lífeyrisþingsályktunartillaga
131A246 a egræðararlagafrumvarp
131A245 a erásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slysþingsályktunartillaga
131A244 a estjórnmálaþátttaka, áhrif og völd kvennaþingsályktunartillaga
131A243 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
131A242 a eRíkisendurskoðunlagafrumvarp
131A241 a esala áfengis og tóbakslagafrumvarp
131A240 abúvöruframleiðslan og stuðningur við byggð í sveitumþingsályktunartillaga
131A239 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
131A238 astofnun framhaldsskóla í Mosfellsbæþingsályktunartillaga
131A237 abyggingarmál Iðnskólans í Reykjavíkfyrirspurn
131A236 a erannsóknarnefnd umferðarslysalagafrumvarp
131A235 a emat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
131A234 a estaðbundnir fjölmiðlarþingsályktunartillaga
131A233 aframkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir allafyrirspurn
131A232 afiskveiðistjórnarkerfifyrirspurn
131A231 amálefni langveikra barnafyrirspurn til skrifl. svars
131A230 a eráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmálaþingsályktunartillaga
131A229 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
131A228 aeignir Tækniháskóla Íslandsfyrirspurn
131A227 arannsóknarstofa heilsugæslunnar í Reykjavíkfyrirspurn
131A226 a eúttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðumþingsályktunartillaga
131A225 afriðlandið í Þjórsárverumþingsályktunartillaga
131A224 a einnheimtulöglagafrumvarp
131A223 agöng undir Bakkaselsbrekku og Öxnadalsheiðifyrirspurn til skrifl. svars
131A222 avirkjanleg orka í Þingeyjarsýslumfyrirspurn til skrifl. svars
131A221 aþjónustugjöld á náttúruverndarsvæðumfyrirspurn
131A220 a ehúsnæðismállagafrumvarp
131A219 aaðsókn að Háskóla Íslandsfyrirspurn
131A218 aGrunnafjörðurfyrirspurn
131A217 aútsendingar sjónvarps og hljóðvarps um gervitunglþingsályktunartillaga
131A216 abyggðaáætlun fyrir árin 2002--2005skýrsla
131A215 a eumgengni um nytjastofna sjávar o.fl.lagafrumvarp
131A214 a eskilgreining á háskólastigiþingsályktunartillaga
131A213 abyggð og búseta í Árneshreppifyrirspurn
131A212 a egreiðslur yfir landamæri í evrumlagafrumvarp
131A211 a efjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemilagafrumvarp
131A210 aaflahlutdeildfyrirspurn til skrifl. svars
131A209 aheimilisofbeldifyrirspurn til skrifl. svars
131A208 a ekirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
131A207 agreiðslur ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
131A206 avarnir gegn mengun hafs og strandalagafrumvarp
131A205 a egjaldþrotaskiptilagafrumvarp
131A204 askráning nafna í þjóðskráfyrirspurn
131A203 alandsdómur og ráðherraábyrgðþingsályktunartillaga
131A202 agrunnlínukerfi símansfyrirspurn til skrifl. svars
131A201 agrunnlínukerfi símansfyrirspurn til skrifl. svars
131A200 aMannréttindaskrifstofa Íslandsfyrirspurn
131A199 astarfsmenn Bandaríkjahers á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
131A198 atekjur ríkissjóðs af stimpilgjöldumfyrirspurn til skrifl. svars
131A197 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
131A196 aBlönduvirkjunfyrirspurn
131A195 astyrkur til loðdýraræktarfyrirspurn
131A194 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
131A193 astarfræksla fastanefndar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á Íslandiþingsályktunartillaga
131A192 a ehollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
131A191 a eStjórnartíðindi og Lögbirtingablaðlagafrumvarp
131A190 a eeinkamálalög og þjóðlendulöglagafrumvarp
131A189 abrottfall úr framhaldsskólafyrirspurn
131A188 aháhraðatengingarfyrirspurn
131A187 atónlistarnámfyrirspurn
131A186 aþungaskattur á orkugjöfumfyrirspurn
131A185 astúdentspróf af iðn- og starfsgreinabrautumfyrirspurn
131A184 a enáttúruverndlagafrumvarp
131A183 a eveðurþjónustalagafrumvarp
131A182 a eafnám verðtryggingar á fjárskuldbindingumþingsályktunartillaga
131A181 aveiðireglafyrirspurn
131A180 akjarasamningar grunnskólakennara og lífeyrisskuldbindingarfyrirspurn til skrifl. svars
131A179 areglugerð um slátrun og meðferð sláturafurðafyrirspurn til skrifl. svars
131A178 agleraugnakostnaður barna og ungmennafyrirspurn til skrifl. svars
131A177 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
131A176 aeftirlit Alþingis með fyrirmælum framkvæmdarvaldshafaþingsályktunartillaga
131A175 aíslenskun á ræðum æðstu embættismannaþingsályktunartillaga
131A174 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
131A173 afjárhagsaðstoð sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
131A172 ahúsaleigubæturfyrirspurn til skrifl. svars
131A171 agjaldfrjáls leikskólifyrirspurn
131A170 akynbundið ofbeldifyrirspurn
131A169 ahreindýrarannsóknirfyrirspurn
131A168 aheilsugæsla á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
131A167 agjafsóknfyrirspurn
131A166 aútvarp á öðrum málum en íslenskufyrirspurn
131A165 afjármagnstekjuskatturfyrirspurn til skrifl. svars
131A164 agerð stafrænna kortafyrirspurn
131A163 anýting sveitarfélaga á tekjustofnumfyrirspurn til skrifl. svars
131A162 afjölgun öryrkjafyrirspurn til skrifl. svars
131A161 a estrandsiglingarþingsályktunartillaga
131A160 a eþriðja kynslóð farsímalagafrumvarp
131A159 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
131A158 avinnutilhögun unglæknafyrirspurn
131A157 aFjármálaeftirlitiðfyrirspurn
131A156 agleraugnakostnaður barnafyrirspurn
131A155 alífeyrissjóðirfyrirspurn til skrifl. svars
131A154 aárangurslaus fjárnámfyrirspurn til skrifl. svars
131A153 aheimilislausirfyrirspurn
131A152 asementsverð á landsbyggðinnifyrirspurn
131A151 asöluandvirði hlutabréfa í Fjölni á Þingeyrifyrirspurn til skrifl. svars
131A150 afiskvinnslunámfyrirspurn
131A149 aveggjöldfyrirspurn
131A148 aheildarskattbyrði einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
131A147 a eáfengislöglagafrumvarp
131A146 a eframhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörðþingsályktunartillaga
131A145 a eheiðurslaun listamannaþingsályktunartillaga
131A144 a enýtt tækifæri til námsþingsályktunartillaga
131A143 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
131A142 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
131A141 asláturhús í Búðardalfyrirspurn
131A140 aáætlunarflug til Sauðárkróks og Siglufjarðarfyrirspurn
131A139 aréttur foreldra vegna veikinda barnafyrirspurn
131A138 aFæðingarorlofssjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
131A137 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
131A136 askattalækkanirfyrirspurn til skrifl. svars
131A135 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
131A134 astyrkir úr starfsmenntasjóðifyrirspurn til skrifl. svars
131A133 asímenntunfyrirspurn
131A132 agjaldskrá leikskólafyrirspurn til skrifl. svars
131A131 aálag á Samkeppnisstofnunfyrirspurn til skrifl. svars
131A130 abifreiða-, ferða- og risnukostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
131A129 aneyslustaðallfyrirspurn
131A128 asektakerfi lögreglunnarfyrirspurn til skrifl. svars
131A127 aumfang skattsvikafyrirspurn
131A126 aveiði í vötnum á afréttumfyrirspurn til skrifl. svars
131A125 aorkuvinnsla til vetnisframleiðslufyrirspurn
131A124 atilraunir með vindmyllurfyrirspurn
131A123 aVillinganesvirkjun og Skatastaðavirkjunfyrirspurn
131A122 aháhitasvæði við Torfajökulfyrirspurn
131A121 aVatnajökulsþjóðgarðurfyrirspurn
131A120 aheilsugæslustöðin á Raufarhöfnfyrirspurn
131A119 alífeyrisskuldbindingar Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
131A118 aþjóðgarður norðan Vatnajökulsfyrirspurn
131A117 asamræmd áfengisstefna á Norðurlöndumfyrirspurn
131A116 akjör og vinnuskilyrði blaðburðarfólksfyrirspurn
131A115 amenningarkynning í Frakklandifyrirspurn til skrifl. svars
131A114 aþjónusta við yngri alzheimersjúklingafyrirspurn
131A113 aundirbúningur í heilbrigðiskerfinu vegna umskorinna kvennafyrirspurn
131A112 asímtöl til Grænlandsfyrirspurn
131A111 avarnir gegn umferðarslysumfyrirspurn til skrifl. svars
131A110 aumferðarsektirfyrirspurn til skrifl. svars
131A109 aminjagildi kirkjumuna og kirkjugarðafyrirspurn
131A108 aafsláttarkortfyrirspurn
131A107 auppbygging og rekstur safnafyrirspurn til skrifl. svars
131A106 astimpilgjald við endurfjármögnun fasteignaveðlánafyrirspurn
131A105 afræðsla um meðferð kynferðisafbrotamálafyrirspurn
131A104 aþrífösun rafmagnsfyrirspurn til skrifl. svars
131A103 asameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisinsfyrirspurn
131A102 aforvarnir í fíkniefnumfyrirspurn
131A101 afrávísanir framhaldsskóla og háskólafyrirspurn til skrifl. svars
131A100 amenntunarmál geðsjúkrafyrirspurn
131A99 afjárframlög til Þjóðminjasafnsfyrirspurn til skrifl. svars
131A98 askattamál í tengslum við Kárahnjúkavirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
131A97 aeyðing minka og refafyrirspurn
131A96 asameining Tækniháskóla Íslands og Háskólans í Reykjavíkfyrirspurn
131A95 aatvinnurekstur í smáum fyrirtækjumfyrirspurn
131A94 aaðgerðir gegn félagslegum undirboðumfyrirspurn
131A93 abreytingar á húsnæðismarkaðifyrirspurn til skrifl. svars
131A92 aefnahagsbrotadeild ríkislögreglustjórafyrirspurn til skrifl. svars
131A91 afíkniefnifyrirspurn til skrifl. svars
131A90 alágmarkshlutfall kynja í stjórnum hlutafélagafyrirspurn
131A89 akynjahlutföll í stjórnum hlutafélagafyrirspurn til skrifl. svars
131A88 ahúsnæðismál geðfatlaðrafyrirspurn
131A87 auppgreiðslugjaldfyrirspurn
131A86 akynjahlutföll í stjórnum lífeyrissjóðannafyrirspurn til skrifl. svars
131A85 a emálefni aldraðralagafrumvarp
131A84 ajöfnun starfsskilyrða atvinnuveganna milli landshlutafyrirspurn
131A83 aSamkeppnisstofnun og samkeppnisráðfyrirspurn til skrifl. svars
131A82 aframlög aðalsjóðs sveitarfélaga til fræðslumálafyrirspurn til skrifl. svars
131A81 aopinber verkefni og þjónusta á landsbyggðinnifyrirspurn
131A80 alangtímaatvinnuleysifyrirspurn
131A79 asamkeppnishæfni Íbúðalánasjóðsfyrirspurn
131A78 aatvinnuleysifyrirspurn
131A77 alangtímaatvinnulausirfyrirspurn til skrifl. svars
131A76 afjáraukalög 2004lagafrumvarp
131A75 a eveggjald í Hvalfjarðargöngþingsályktunartillaga
131A74 a eáfengislöglagafrumvarp
131A73 a esérdeild fyrir fanga á aldrinum 18 til 24 áraþingsályktunartillaga
131A72 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
131A71 a eþunglyndi meðal eldri borgaraþingsályktunartillaga
131A70 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
131A69 astimpilgjaldlagafrumvarp
131A68 a eupplýsingalöglagafrumvarp
131A67 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
131A66 astimpilgjaldlagafrumvarp
131A65 aaðgerðir til að draga úr vegslitiþingsályktunartillaga
131A64 afriðlýsing Jökulsár á Fjöllumþingsályktunartillaga
131A63 aGATS-samningurinnþingsályktunartillaga
131A62 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
131A61 a everndaráætlun fyrir svæði sem eru ósýkt af sauðfjárriðuþingsályktunartillaga
131A60 avernd og sjálfbær nýting lífvera á hafsbotniþingsályktunartillaga
131A59 astækkun friðlandsins í Þjórsárverumþingsályktunartillaga
131A58 aafdrif laxa í sjóþingsályktunartillaga
131A57 afjárframlög til stjórnmálastarfsemibeiðni um skýrslu
131A56 a ekvennahreyfingin á Íslandiþingsályktunartillaga
131A55 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
131A54 a efjárþörf Samkeppnisstofnunarþingsályktunartillaga
131A53 a enýting stofnfrumna úr fósturvísum til rannsókna og lækningaþingsályktunartillaga
131A52 anotkun endurnýjanlegra, innlendra orkugjafaþingsályktunartillaga
131A51 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
131A50 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
131A49 arekstur Ríkisútvarpsinsþingsályktunartillaga
131A48 a eútlendingarlagafrumvarp
131A47 a eatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
131A46 a eáfengislöglagafrumvarp
131A45 aFjármálaeftirlitiðþingsályktunartillaga
131A44 a eendurskoðun á sölu Símansþingsályktunartillaga
131A43 a evegagerð og veggjöldþingsályktunartillaga
131A42 alögreglulöglagafrumvarp
131A41 avextir og verðtrygginglagafrumvarp
131A40 a evarðveisla Hólavallagarðsþingsályktunartillaga
131A39 a edýraverndlagafrumvarp
131A38 ameðferð opinberra mála og almenn hegningarlöglagafrumvarp
131A37 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
131A36 a ehlutafélöglagafrumvarp
131A35 a estaðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskatturlagafrumvarp
131A34 a everðbréfaviðskiptilagafrumvarp
131A33 a evernd og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrumlagafrumvarp
131A32 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
131A31 aaðgangur allra landsmanna að GSM-farsímakerfinuþingsályktunartillaga
131A30 asamkomudagur Alþingis og starfstími þesslagafrumvarp
131A29 a erekstur skólaskipsþingsályktunartillaga
131A28 astofnbrautakerfi fyrir hjólreiðarþingsályktunartillaga
131A27 aefling starfsnámsþingsályktunartillaga
131A26 akosningar til Alþingisþingsályktunartillaga
131A25 agjaldfrjáls leikskóliþingsályktunartillaga
131A24 a esérkennslu- og meðferðardagdeild fyrir börn með geðrænan vandaþingsályktunartillaga
131A23 a efjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnsluþingsályktunartillaga
131A22 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
131A21 a erannsókn á þróun valds og lýðræðisþingsályktunartillaga
131A20 atextunlagafrumvarp
131A19 a evegalöglagafrumvarp
131A18 a etalsmaður neytendaþingsályktunartillaga
131A17 a eskráning nafna í þjóðskráþingsályktunartillaga
131A16 a eforræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarmaþingsályktunartillaga
131A15 a eatvinnuvegaráðuneytiþingsályktunartillaga
131A14 a ebreyting á kennitölukerfinuþingsályktunartillaga
131A13 a efórnarlamba- og vitnaverndlagafrumvarp
131A12 a edómstólarlagafrumvarp
131A11 a eíþróttaáætlunþingsályktunartillaga
131A10 astrandsiglingarþingsályktunartillaga
131A9 abreytingar á stjórnarskráþingsályktunartillaga
131A8 a etryggur lágmarkslífeyrirþingsályktunartillaga
131A7 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
131A6 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
131A5 a estéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
131A4 a esala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.lagafrumvarp
131A3 ainnrásin í Írak og forsendur fyrir stuðningi íslenskra stjórnvaldaþingsályktunartillaga
131A2 aþjóðhagsáætlun 2005skýrsla
131A1 a efjárlög 2005lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.