Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 130
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
130A1013 afrestun á fundum Alþingis
130A1012 a eþjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga um breytingu á útvarpslögum og samkeppnislögumlagafrumvarp
130A1011 a eútvarpslög og samkeppnislöglagafrumvarp
130A1010 afyrirtæki á orkusviðilagafrumvarp
130A1009 askattskylda orkufyrirtækjalagafrumvarp
130A1008 asamanburður á matvælaverði á Íslandi, Norðurlöndum og ríkjum Evrópusambandsinsskýrsla
130A1007 alækkun virðisaukaskattsfyrirspurn til skrifl. svars
130A1006 aefnahagslegar refsiaðgerðirfyrirspurn til skrifl. svars
130A1005 afrestun á fundum Alþingis
130A1004 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
130A1003 astofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonarlagafrumvarp
130A1002 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
130A1001 astarfsreglur Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
130A1000 aframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
130A999 akönnun á aðdraganda og ávinningi af sameiningu sjúkrahúsa í Reykjavíkþingsályktunartillaga
130A998 auppbygging bráðadeilda Landspítala -- háskólasjúkrahússþingsályktunartillaga
130A997 a eframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
130A996 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
130A995 aframkvæmd samgönguáætlunar 2003skýrsla
130A994 avatnsborðssveiflur í Þingvallavatnifyrirspurn til skrifl. svars
130A993 avatnsmiðlun úr Þingvallavatnifyrirspurn til skrifl. svars
130A992 aframkvæmd samgönguáætlunar 2003skýrsla
130A991 alækningatækifyrirspurn
130A990 aúthlutunarreglur Lánasjóðs íslenskra námsmannafyrirspurn
130A989 aófeðruð börnfyrirspurn til skrifl. svars
130A988 aframkvæmd skólahalds á framhaldsskólastigi skólaárin 1999/2000, 2000/2001 og 2001/2002skýrsla
130A987 aframkvæmd samgönguáætlunar 2003skýrsla
130A986 atollalöglagafrumvarp
130A985 aráðherrayfirlýsing Evrópuráðsins um setningu reglna gegn spillingufyrirspurn til skrifl. svars
130A984 asáttmáli Sameinuðu þjóðanna gegn spillingufyrirspurn til skrifl. svars
130A983 aÍslandsskýrsla GRECO-hóps Evrópuráðsins gegn spillingufyrirspurn til skrifl. svars
130A982 aupptaka gerða í EES-samninginnfyrirspurn til skrifl. svars
130A981 afátækt á Íslandiskýrsla
130A980 aniðurstaða Samkeppnisstofnunar í máli tryggingafélagannafyrirspurn til skrifl. svars
130A979 avernd ungmenna gegn kynferðisofbeldifyrirspurn
130A978 anám í fótaaðgerðafræðifyrirspurn
130A977 aFiskræktarsjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
130A976 aferðakostnaður vegna tannréttingafyrirspurn til skrifl. svars
130A975 anýting mannvirkja á Keflavíkurflugvelli til iðnaðarfyrirspurn
130A974 a eútvarpslög og samkeppnislöglagafrumvarp
130A973 aársreikningarlagafrumvarp
130A972 astaða umferðaröryggismála 2003skýrsla
130A971 aframkvæmd langtímaáætlunar í öryggismálum sjófarenda 2001--2003skýrsla
130A970 arekstur skólaskips og fræðsla um fiskveiðarfyrirspurn
130A969 aatvinnuleysi ungs fólks í Reykjavíkfyrirspurn til skrifl. svars
130A968 ameðferð og framkvæmd ályktana Alþingisskýrsla
130A967 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
130A966 aalmannatryggingarlagafrumvarp
130A965 ahjónabönd öryrkjafyrirspurn til skrifl. svars
130A964 aumskurður kvennafyrirspurn til skrifl. svars
130A963 aófeðruð börnfyrirspurn til skrifl. svars
130A962 aSamkeppnisstofnunfyrirspurn til skrifl. svars
130A961 abreyting á XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
130A960 aStjórnartíðindi og Lögbirtingablaðlagafrumvarp
130A959 aerlendir starfsmenn á Kárahnjúkasvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
130A958 aendurreisn Þingvallaurriðansfyrirspurn til skrifl. svars
130A957 akaup á hlutafé í eignarhaldsfélögumfyrirspurn
130A956 aframlög til eignarhaldsfélagafyrirspurn
130A955 ahringamyndunfyrirspurn
130A954 aHæstirétturfyrirspurn
130A953 abrunatryggingarfyrirspurn
130A952 aLandsvirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
130A951 asívinnsla við skil skattframtalaþingsályktunartillaga
130A950 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2004þingsályktunartillaga
130A949 aNorðurlandasamningur um almannatryggingarþingsályktunartillaga
130A948 aNorðurlandasamningur um almannatryggingarlagafrumvarp
130A947 a eflugmálaáætlun og fjáröflun til flugmálalagafrumvarp
130A946 a ealþjóðasamningur um loftflutninga milli landalagafrumvarp
130A945 a eloftferðirlagafrumvarp
130A944 astörf rannsóknarnefndar sjóslysa 2003skýrsla
130A943 astörf rannsóknarnefndar flugslysa 2003skýrsla
130A942 asala hrefnukjötsfyrirspurn
130A941 agjafsóknfyrirspurn
130A940 aþjónusta sálfræðinga innan heilbrigðiskerfisinsfyrirspurn
130A939 aframtíðaruppbygging Landspítalansfyrirspurn
130A938 aflutningur hættulegra efna um Hvalfjarðargöngfyrirspurn
130A937 akynjahlutföll námsmanna í Háskóla Íslandsfyrirspurn
130A936 aMenntagáttfyrirspurn
130A935 avirðisaukaskattur af námsefni á netinufyrirspurn til skrifl. svars
130A934 a everndun Þingvallavatns og vatnasviðs þesslagafrumvarp
130A933 aíbúar við Eyjafjörðfyrirspurn til skrifl. svars
130A932 akennsluhugbúnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
130A931 avirðisaukaskattsskyld kennsla á námskeiðumfyrirspurn til skrifl. svars
130A930 arekstur menningarhúsa ungs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
130A929 amenningarhús ungs fólksfyrirspurn
130A928 agreiðsluskylda ríkissjóðs umfram heimildir fjárlagafyrirspurn til skrifl. svars
130A927 avirðisaukaskattur af refa- og minkaveiðumfyrirspurn til skrifl. svars
130A926 aeyðing minka og refafyrirspurn til skrifl. svars
130A925 averndun, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrumlagafrumvarp
130A924 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
130A923 aefling sérsveitar lögreglunnarfyrirspurn
130A922 aíþróttaiðkun námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
130A921 astefna í íþróttamálumfyrirspurn til skrifl. svars
130A920 aatvinnumál fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
130A919 afélagsleg aðstoð við einstæða foreldrafyrirspurn til skrifl. svars
130A918 averndaðir vinnustaðirfyrirspurn til skrifl. svars
130A917 avímuefnavarnirfyrirspurn til skrifl. svars
130A916 anotkun ljósabekkjafyrirspurn til skrifl. svars
130A915 alaxveiði í net við strendur landsinsfyrirspurn til skrifl. svars
130A914 alöggæsla á íþróttamótumfyrirspurn til skrifl. svars
130A913 aúttekt á vegagerð og veggjöldumþingsályktunartillaga
130A912 avegalöglagafrumvarp
130A911 asprengjuleitfyrirspurn
130A910 a etónlistarsjóðurlagafrumvarp
130A909 autanríkis- og alþjóðamálskýrsla
130A908 akostnaður nemenda við fjarnám og staðnámfyrirspurn til skrifl. svars
130A907 akostnaður ríkisins við starfsnámfyrirspurn til skrifl. svars
130A906 aafkoma mjólkurframleiðendafyrirspurn
130A905 astefnumótun í mjólkurframleiðslufyrirspurn
130A904 aaðlögun mjólkuriðnaðar að kröfum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnarfyrirspurn
130A903 akröfur til sauðfjársláturhúsafyrirspurn
130A902 amarkaðssetning lambakjöts innan landsfyrirspurn
130A901 avatnasvæði Ölfusár og Hvítárfyrirspurn
130A900 aslátrun alifuglafyrirspurn
130A899 atekjur háskóla af skólagjöldumfyrirspurn til skrifl. svars
130A898 atekjur sérskóla af skólagjöldumfyrirspurn til skrifl. svars
130A897 aaðstoðarmenn þingmannafyrirspurn
130A896 anámslán fyrir skólagjöldumfyrirspurn til skrifl. svars
130A895 afjarnám á háskólastigifyrirspurn til skrifl. svars
130A894 afjarnám á framhaldsskólastigifyrirspurn til skrifl. svars
130A893 aréttarstaða íslenskra skipa á Svalbarðasvæðifyrirspurn til skrifl. svars
130A892 auppbyggingarstarf í Írakfyrirspurn til skrifl. svars
130A891 alýsing á Reykjanesbraut og Vesturlandsvegifyrirspurn til skrifl. svars
130A890 alúðuveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
130A889 avirkjun í Skjálfandafljótifyrirspurn til skrifl. svars
130A888 arannsóknir í Brennisteinsfjöllumfyrirspurn til skrifl. svars
130A887 asala áfengis og tóbakslagafrumvarp
130A886 aíþróttaáætlunþingsályktunartillaga
130A885 anýrnaveiki í seiðaeldifyrirspurn til skrifl. svars
130A884 asamningur um veitingu evrópskra einkaleyfaþingsályktunartillaga
130A883 aaðild að Gvadalajara-samningiþingsályktunartillaga
130A882 a esamkeppnislöglagafrumvarp
130A881 a eNýsköpunarsjóður atvinnulífsinslagafrumvarp
130A880 a elyfjalöglagafrumvarp
130A879 a ebúnaðarfræðslalagafrumvarp
130A878 a erannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
130A877 aeiturefni og hættuleg efnilagafrumvarp
130A876 a eumhverfismengun af völdum einnota umbúðalagafrumvarp
130A875 a eumgengni um nytjastofna sjávarlagafrumvarp
130A874 aframkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna 2002--2004skýrsla
130A873 a eáætlun í jafnréttismálum til fjögurra áraþingsályktunartillaga
130A872 a eeinkamálalög og þjóðlendulöglagafrumvarp
130A871 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
130A870 alögreglulöglagafrumvarp
130A869 abreyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
130A868 a eþjóðgarðurinn á Þingvöllumlagafrumvarp
130A867 asjórnsýsluviðurlög og refsiviðurlögþingsályktunartillaga
130A866 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
130A865 afjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
130A864 avegagerð um Stórasandþingsályktunartillaga
130A863 askattgreiðslur vegna virkjunarframkvæmdafyrirspurn
130A862 akuðungsígræðslurfyrirspurn til skrifl. svars
130A861 avirðisaukaskattur af áskrift að netmiðlumfyrirspurn
130A860 amarkaðssetning dilkakjöts erlendisfyrirspurn
130A859 aborgaralegir og hernaðarlegir þættir í starfi Íslensku friðargæslunnarfyrirspurn
130A858 asala ríkissjóðs á hlutafé í Landsíma Íslands hf.lagafrumvarp
130A857 aendurskoðun skaðabótalagaþingsályktunartillaga
130A856 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
130A855 a efæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjaldlagafrumvarp
130A854 a estaðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskatturlagafrumvarp
130A853 aveiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum innan íslensku lögsögunnarþingsályktunartillaga
130A852 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
130A851 astjórnunarhættir fyrirtækjaskýrsla
130A850 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
130A849 a eolíugjald og kílómetragjald o.fl.lagafrumvarp
130A848 alokafjárlög 2002lagafrumvarp
130A847 alúðuveiðar Færeyinga við Íslandfyrirspurn til skrifl. svars
130A846 anám í hótel- og matvælagreinumfyrirspurn til skrifl. svars
130A845 asjálfbær hagvöxturfyrirspurn til skrifl. svars
130A844 aveðurathugunarstöðvarfyrirspurn
130A843 ameðferð á barnaníðingumfyrirspurn til skrifl. svars
130A842 afjárveitingar til vísinda, rannsókna og þróunarstarfsþingsályktunartillaga
130A841 agagnsæi og ritstjórnarlegt sjálfstæði á íslenskum fjölmiðlamarkaðiþingsályktunartillaga
130A840 adýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýrlagafrumvarp
130A839 aEES-reglur um bifreiðarfyrirspurn til skrifl. svars
130A838 amismunandi rekstur heilsugæslustöðvafyrirspurn til skrifl. svars
130A837 aaldurstengd örorkuuppbótfyrirspurn
130A836 avernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrumlagafrumvarp
130A835 agjaldfrjáls leikskólifyrirspurn
130A834 asameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisinsfyrirspurn
130A833 asumardvalarheimili fyrir fatlaðafyrirspurn
130A832 aútlán lífeyrissjóðafyrirspurn til skrifl. svars
130A831 asamþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgðfyrirspurn til skrifl. svars
130A830 abarna- og unglingageðdeildfyrirspurn
130A829 a egreiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklingalagafrumvarp
130A828 aundirbúningur Norðlingaölduveitufyrirspurn
130A827 afækkun ríkisstofnanaþingsályktunartillaga
130A826 atannheilsa barna og lífeyrisþegafyrirspurn
130A825 ahlunnindi af selfyrirspurn til skrifl. svars
130A824 abrottfall nemenda úr framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
130A823 astarfssamningar við lýðháskólafyrirspurn til skrifl. svars
130A822 atryggur lágmarkslífeyrirþingsályktunartillaga
130A821 askráning nafna í þjóðskráþingsályktunartillaga
130A820 akennitölukerfiþingsályktunartillaga
130A819 a eTækniháskóli Íslandslagafrumvarp
130A818 a eHáskólinn á Akureyrilagafrumvarp
130A817 a eKennaraháskóli Íslandslagafrumvarp
130A816 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
130A815 a eþriðja kynslóð farsímalagafrumvarp
130A814 astimpilgjaldlagafrumvarp
130A813 astarfslok og taka lífeyrisþingsályktunartillaga
130A812 ameðlagsgreiðslur forsjárlausra feðrafyrirspurn til skrifl. svars
130A811 astrandsiglinganefndfyrirspurn
130A810 akjarasamningar opinberra starfsmannafyrirspurn
130A809 aheilsugæslustöð í miðbæ Kópavogsfyrirspurn
130A808 amenntun fótaaðgerðafræðingafyrirspurn
130A807 akostnaður við gerð skýrslna samkvæmt beiðni á Alþingifyrirspurn til skrifl. svars
130A806 alöggæslumál í Mosfellsbæ, Grafarvogi og Grafarholtifyrirspurn
130A805 aauglýsingar í grunnskólumfyrirspurn
130A804 ahreinsun skolpsfyrirspurn
130A803 afjárveitingar til sérsambanda Íþrótta- og Ólympíusambands Íslandsfyrirspurn
130A802 arefa- og minkaveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
130A801 astarfsstöð sýslumannsembættisins í Reykjavík í Mosfellsbæfyrirspurn til skrifl. svars
130A800 ahjúkrunarrými í Suðvesturkjördæmifyrirspurn
130A799 atónlistar- og ráðstefnuhúsfyrirspurn
130A798 afjárfestingar viðskiptabankafyrirspurn til skrifl. svars
130A797 aKötlugosfyrirspurn
130A796 abólgueyðandi lyffyrirspurn til skrifl. svars
130A795 aáhrif gengisþróunar á lyfjaverðfyrirspurn til skrifl. svars
130A794 astörf á vegum ríkisvaldsins á Eyjafjarðarsvæðinufyrirspurn
130A793 aopinber störf í sjávarútvegifyrirspurn
130A792 ahjúskapur og dvalarleyfifyrirspurn til skrifl. svars
130A791 advalarleyfi á grundvelli hjúskaparfyrirspurn til skrifl. svars
130A790 a esóttvarnalöglagafrumvarp
130A789 aumferðarslysfyrirspurn til skrifl. svars
130A788 aalþjóðaheilbrigðisþingið í Genfskýrsla
130A787 a eveiðieftirlitsgjaldlagafrumvarp
130A786 a eÞróunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
130A785 a ehúsnæðismállagafrumvarp
130A784 a eveðurþjónustalagafrumvarp
130A783 a ejarðalöglagafrumvarp
130A782 a eábúðarlöglagafrumvarp
130A781 akynjahlutföllþingsályktunartillaga
130A780 a eHáskóli Íslandslagafrumvarp
130A779 astjórnsýsludómstóllfyrirspurn
130A778 ahlutur ábyrgðarmanna í endurgreiðslum námslánafyrirspurn
130A777 abrottfall nemenda úr framhaldsskólumfyrirspurn
130A776 aheilsugæsla á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
130A775 aefling opinberra verkefna og þjónustu á landsbyggðinnifyrirspurn
130A774 alækkun flutningskostnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
130A773 ajöfnun búsetuskilyrða á landinufyrirspurn
130A772 ahverfaskipting grunnskólafyrirspurn
130A771 afríverslunarsamningur við Kanadafyrirspurn
130A770 aúthald rannsóknarskipafyrirspurn til skrifl. svars
130A769 afjarskiptaþjónusta í Húnaþingi vestrafyrirspurn
130A768 aframhaldsskóli í Mosfellsbæfyrirspurn
130A767 aAVS-rannsóknasjóður í sjávarútvegifyrirspurn til skrifl. svars
130A766 aTækniháskóli Íslandsfyrirspurn
130A765 a evarðveisla Hólavallagarðsþingsályktunartillaga
130A764 aþjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingisþingsályktunartillaga
130A763 astarfsskilyrði loðdýraræktarfyrirspurn
130A762 aafsláttur af þungaskattifyrirspurn
130A761 ahundaræktarbúið í Dalsmynnifyrirspurn til skrifl. svars
130A760 astaðfesting aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024fyrirspurn
130A759 anámslaunfyrirspurn
130A758 aeftirlitsráðgjafar Umhverfisstofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
130A757 afjöldi meðmælenda með frambjóðendum í forsetakjörifyrirspurn
130A756 aframkvæmd stjórnsýslulagaþingsályktunartillaga
130A755 a ehækkun útlánaramma Norræna fjárfestingarbankanslagafrumvarp
130A754 a ejárnblendiverksmiðja í Hvalfirðilagafrumvarp
130A753 afélagslegi túlkunarsjóðurinnfyrirspurn til skrifl. svars
130A752 aþunglyndi meðal eldri borgaraþingsályktunartillaga
130A751 a eeinkaleyfilagafrumvarp
130A750 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
130A749 a eútlendingarlagafrumvarp
130A748 a eframboð og kjör forseta Íslandslagafrumvarp
130A747 a ejöfnun kostnaðar við dreifingu raforkulagafrumvarp
130A746 aúrskurðarnefndirfyrirspurn til skrifl. svars
130A745 astuðningur Byggðastofnunar við fiskeldisstöðvarfyrirspurn til skrifl. svars
130A744 abúnaður og húsnæði á varnarsvæðinufyrirspurn
130A743 aþjónusta við varnarliðiðfyrirspurn
130A742 alánveitingar Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
130A741 atvöföldun Vesturlandsvegarfyrirspurn
130A740 a eraforkulöglagafrumvarp
130A739 ameðferðardeild við fangelsi landsinsfyrirspurn
130A738 alækkun skatta á eftirlaun og ellilífeyriþingsályktunartillaga
130A737 a eLandsnet hf.lagafrumvarp
130A736 a efrjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EESlagafrumvarp
130A735 a esamningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Chilesþingsályktunartillaga
130A734 a eöryggi vöru og opinber markaðsgæslalagafrumvarp
130A733 abarnaverndfyrirspurn til skrifl. svars
130A732 aátröskunfyrirspurn til skrifl. svars
130A731 astarfsumhverfi dagmæðrafyrirspurn
130A730 avegamál í Vestur-Landeyjumfyrirspurn
130A729 abörn með Goldenhar-heilkennifyrirspurn
130A728 amálefni erlendra barnafyrirspurn til skrifl. svars
130A727 aÞróunarsjóður sjávarútvegsinsfyrirspurn til skrifl. svars
130A726 avirðisaukaskattur á lyfjumfyrirspurn til skrifl. svars
130A725 aíslenski útselsstofninnfyrirspurn til skrifl. svars
130A724 avarnarliðið á Keflavíkurflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
130A723 aLandssíminnfyrirspurn til skrifl. svars
130A722 abreiðbandið og leigulínugjaldskrá Landssímansfyrirspurn til skrifl. svars
130A721 aSamkeppnisstofnunfyrirspurn
130A720 a eatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
130A719 a eútlendingarlagafrumvarp
130A718 astuðningur við börn með Goldenhar-heilkennifyrirspurn
130A717 amiðlun upplýsinga á flugvöllumfyrirspurn til skrifl. svars
130A716 astyrkir til menningar heyrnarlausrafyrirspurn til skrifl. svars
130A715 aRíkisendurskoðunlagafrumvarp
130A714 aLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
130A713 aafsláttarkort Tryggingastofnunarfyrirspurn
130A712 adanskennsla og ræðumennska í grunnskólumfyrirspurn
130A711 anýtt varðskipfyrirspurn til skrifl. svars
130A710 ahjúkrunarheimilið Sólvangurfyrirspurn til skrifl. svars
130A709 aheilsugæslustöð í Hafnarfirðifyrirspurn til skrifl. svars
130A708 aeinkarekstur í heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
130A707 asímaþjónusta barnadeildar á Landspítalanumfyrirspurn
130A706 aendurgreiðsla námslánafyrirspurn
130A705 aveiðikortfyrirspurn
130A704 abyggðakjarnarfyrirspurn
130A703 agreiðslur vegna lifrarbólgu Cfyrirspurn
130A702 askatttekjur ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
130A701 aáætlunarflug milli Sauðárkróks og Reykjavíkurfyrirspurn
130A700 averðtrygging lánafyrirspurn
130A699 anauðungarvistunfyrirspurn
130A698 aatvinnumál kvennafyrirspurn
130A697 aatvinnuráðgjöffyrirspurn
130A696 astuðningur við aukabúgreinarfyrirspurn
130A695 asamstarf heilbrigðisstofnanafyrirspurn
130A694 anorðurskautsmál 2003skýrsla
130A693 afjölskylduráð og opinber fjölskyldustefnafyrirspurn til skrifl. svars
130A692 astaða og afkoma barnafjölskyldnafyrirspurn
130A691 aopinber fjölskyldustefnafyrirspurn til skrifl. svars
130A690 a ejöfnun flutningskostnaðar á sementilagafrumvarp
130A689 averðbréfaviðskiptilagafrumvarp
130A688 anorrænt samstarf 2003skýrsla
130A687 aLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
130A686 ahlutafélöglagafrumvarp
130A685 afyrirtæki sem framleiða sjónvarpsefnifyrirspurn
130A684 aforvarnastarf í áfengismálumfyrirspurn
130A683 a evörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.lagafrumvarp
130A682 aljósmengunfyrirspurn
130A681 aþjónustusamningur við Reykjavíkurakademíunafyrirspurn
130A680 aábyrgðarmenn námslánafyrirspurn
130A679 avernd votlendis samkvæmt Ramsar-samþykktinnifyrirspurn
130A678 astaða fríverslunarsamninga EFTAfyrirspurn til skrifl. svars
130A677 afríverslunarsamningur við Ísraelfyrirspurn til skrifl. svars
130A676 agjaldþrotabeiðnirfyrirspurn til skrifl. svars
130A675 aeldisþorskurfyrirspurn
130A674 aheimagerðar landbúnaðarafurðirfyrirspurn
130A673 abrot á lagaákvæðum um áfengisauglýsingarfyrirspurn
130A672 agildissvið stjórnsýslulagafyrirspurn
130A671 agildissvið upplýsingalagafyrirspurn
130A670 aÞjóðminjasafniðfyrirspurn
130A669 agreiðslur úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
130A668 asvæðisútvarpfyrirspurn
130A667 ajafnrétti kynjannafyrirspurn til skrifl. svars
130A666 ajafnrétti kynjannafyrirspurn til skrifl. svars
130A665 ajafnrétti kynjannafyrirspurn til skrifl. svars
130A664 ajafnrétti kynjannafyrirspurn til skrifl. svars
130A663 ajafnrétti kynjannafyrirspurn til skrifl. svars
130A662 ajafnrétti kynjannafyrirspurn til skrifl. svars
130A661 ajafnrétti kynjannafyrirspurn til skrifl. svars
130A660 ajafnrétti kynjannafyrirspurn til skrifl. svars
130A659 ajafnrétti kynjannafyrirspurn til skrifl. svars
130A658 ajafnrétti kynjannafyrirspurn til skrifl. svars
130A657 ajafnrétti kynjannafyrirspurn til skrifl. svars
130A656 ajafnrétti kynjannafyrirspurn til skrifl. svars
130A655 ajafnrétti kynjannafyrirspurn til skrifl. svars
130A654 ajafnrétti kynjannafyrirspurn til skrifl. svars
130A653 alokafjárlög 2001lagafrumvarp
130A652 a eStofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóðalagafrumvarp
130A651 abreyting á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
130A650 alega þjóðvegar nr. 1þingsályktunartillaga
130A649 aVestnorræna ráðið 2003skýrsla
130A648 aaðgerðir til að draga úr mengun og vegslitiþingsályktunartillaga
130A647 akostnaðarhlutdeild sjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
130A646 aframtíð sjúklinga á Arnarholtifyrirspurn
130A645 aumhverfisvænar sjávarafurðir og sjálfbærar veiðarfyrirspurn til skrifl. svars
130A644 anýtt tækifæri til námsþingsályktunartillaga
130A643 amóbergsfell við Þingvallavatnfyrirspurn til skrifl. svars
130A642 aefnistaka við Þingvallavatnfyrirspurn til skrifl. svars
130A641 astyrkjakerfi landbúnaðarinsfyrirspurn til skrifl. svars
130A640 alaxveiðiár á Austurlandifyrirspurn til skrifl. svars
130A639 asjálfbærni landbúnaðarframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
130A638 aumgengni við hafsbotninn umhverfis landiðfyrirspurn til skrifl. svars
130A637 aNATO-þingið 2003skýrsla
130A636 ahálkuvarnir á þjóðvegumfyrirspurn
130A635 afjárveitingar til háskólafyrirspurn
130A634 adýraverndlagafrumvarp
130A633 aeftirlit með vinnubúðum við Kárahnjúkafyrirspurn til skrifl. svars
130A632 alöggæsla við Kárahnjúkafyrirspurn til skrifl. svars
130A631 aaðbúnaður, hollustuhættir og öryggi við Kárahnjúkafyrirspurn til skrifl. svars
130A630 aíslenski þorskstofninnfyrirspurn
130A629 agagnabanki um mænuskaðafyrirspurn til skrifl. svars
130A628 asamfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmdafyrirspurn
130A627 abundið slitlag á þjóðvegi nr. 1fyrirspurn
130A626 alífeyrisþegar og fólk á vinnumarkaðifyrirspurn til skrifl. svars
130A625 aeignir lífeyrissjóða sem hlutfall af þjóðarframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
130A624 askipting fjárveitinga milli framhaldsskólafyrirspurn
130A623 ahúsaleiga framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
130A622 asérdeild fyrir fanga á aldrinum 18--24 áraþingsályktunartillaga
130A621 aEvrópuráðsþingið 2003skýrsla
130A620 aatvinnuleysisbæturfyrirspurn til skrifl. svars
130A619 aaðsókn að Háskóla Íslandsfyrirspurn
130A618 aafgreiðslutími lyfjaverslanafyrirspurn
130A617 atæknimenntunfyrirspurn
130A616 aöryggi sjúkraflugvallar á Djúpavogifyrirspurn
130A615 aþverfaglegt endurhæfingarráðfyrirspurn
130A614 aÖSE-þingið 2003skýrsla
130A613 a eyrkisrétturlagafrumvarp
130A612 astaðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayenþingsályktunartillaga
130A611 abreyting á XII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
130A610 abrottfall úr framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
130A609 akostnaðargreiningarkerfi í heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
130A608 arannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiðalagafrumvarp
130A607 anotkun farsíma án handfrjáls búnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
130A606 akjör öryrkjafyrirspurn til skrifl. svars
130A605 askipurit og verkefni Vegagerðarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
130A604 aráðgjafarnefnd við Hafrannsóknastofnunfyrirspurn
130A603 aaflaheimildir fiskiskipa úr stofnum utan lögsögufyrirspurn til skrifl. svars
130A602 aaflaheimildir fiskiskipa úr íslenskum deilistofnumfyrirspurn til skrifl. svars
130A601 aVES-þingið 2003skýrsla
130A600 a emilliliðalaust lýðræðiþingsályktunartillaga
130A599 aeignarskattur og sérstakur tekjuskatturfyrirspurn til skrifl. svars
130A598 ahúsnæði réttargeðdeildarinnar að Sognifyrirspurn
130A597 alokuð öryggisdeildfyrirspurn
130A596 aaukinn réttur foreldra vegna veikinda barnafyrirspurn
130A595 a elandsdómur og ráðherraábyrgðþingsályktunartillaga
130A594 a evernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrumlagafrumvarp
130A593 ahættumat fyrir sumarhúsabyggðfyrirspurn
130A592 aháhraðatengingarfyrirspurn til skrifl. svars
130A591 afangelsis- og refsimálfyrirspurn til skrifl. svars
130A590 asöfnunarkassar og happdrættisvélarfyrirspurn til skrifl. svars
130A589 astarfslokasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
130A588 arauðserkur, stinglax og gjölnirfyrirspurn til skrifl. svars
130A587 aveiðar á sjaldgæfum fiskifyrirspurn til skrifl. svars
130A586 aFríverslunarsamtök Evrópu 2003skýrsla
130A585 aleiklistarnámfyrirspurn til skrifl. svars
130A584 alán til leiklistarnámsfyrirspurn
130A583 aútgáfa bókarinnar Forsætisráðherrar Íslandsfyrirspurn
130A582 aauglýsingar í Ríkisútvarpinufyrirspurn
130A581 aafnotagjöld Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
130A580 anámslán fyrir skólagjöldumfyrirspurn til skrifl. svars
130A579 aNorræna ráðherranefndin 2003skýrsla
130A578 aumhverfisáhrif af völdum erlendrar hersetuþingsályktunartillaga
130A577 aendurnýjanlegir, innlendir orkugjafar í samgöngumþingsályktunartillaga
130A576 a evatnsveitur sveitarfélagalagafrumvarp
130A575 atölfræði Hagstofunnar í heilbrigðismálumfyrirspurn til skrifl. svars
130A574 agreiðslur til fangafyrirspurn
130A573 afarsíma- og tölvusamband í dreifbýlifyrirspurn til skrifl. svars
130A572 asamstarf Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu fiskstofnaþingsályktunartillaga
130A571 asamvinna Vestur-Norðurlanda í heilbrigðismálumþingsályktunartillaga
130A570 a emálefni aldraðralagafrumvarp
130A569 a esiglingaverndlagafrumvarp
130A568 a elögfræðiaðstoð við efnalítið fólkþingsályktunartillaga
130A567 aAlþjóðaþingmannasambandið 2003skýrsla
130A566 askýrslubeiðnir á Alþingifyrirspurn til skrifl. svars
130A565 a ejöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
130A564 a everndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslulagafrumvarp
130A563 aframvinda byggðaáætlunar 2002--2005skýrsla
130A562 aupplýsingaveitan "Opin menning"fyrirspurn til skrifl. svars
130A561 aíslensk leikritunfyrirspurn til skrifl. svars
130A560 aneyðarmóttaka vegna nauðganafyrirspurn til skrifl. svars
130A559 aíslensk byggingarlistfyrirspurn
130A558 asauðfjársláturhúsfyrirspurn til skrifl. svars
130A557 akolmunnifyrirspurn til skrifl. svars
130A556 askráning nafna í þjóðskráfyrirspurn
130A555 aútflutningur á lambakjötifyrirspurn
130A554 arafræn stjórnsýslafyrirspurn
130A553 a estytting þjóðvegar eittþingsályktunartillaga
130A552 a eÞjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertralagafrumvarp
130A551 a eframkvæmd EES-samningsinsþingsályktunartillaga
130A550 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
130A549 anefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
130A548 averðbreytingar á vöru og þjónustufyrirspurn til skrifl. svars
130A547 aGreiningar- og ráðgjafarstöð ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
130A546 ahlutfall matvöru í framfærslukostnaðifyrirspurn til skrifl. svars
130A545 amálefni heilabilaðrafyrirspurn
130A544 asjómannaafslátturfyrirspurn til skrifl. svars
130A543 a estimpilgjaldlagafrumvarp
130A542 a enýbygging við Landspítala -- háskólasjúkrahúsþingsályktunartillaga
130A541 aútflutningsmarkaðir fyrir dilkakjötfyrirspurn til skrifl. svars
130A540 adýrahald í atvinnuskynifyrirspurn til skrifl. svars
130A539 amengun frá tímum herstöðvarinnar á Heiðarfjallifyrirspurn
130A538 afjöldi fangafyrirspurn til skrifl. svars
130A537 araforka við Skjálfandafyrirspurn
130A536 abið eftir heyrnartækjumfyrirspurn
130A535 agleraugnakostnaður barnafyrirspurn
130A534 aviðmiðunarreglur fyrir byggingar framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
130A533 alúða, skata og hákarlfyrirspurn til skrifl. svars
130A532 aspeglunaraðgerðir í hnjámfyrirspurn
130A531 aþungmálmar og þrávirk lífræn efni í hafinufyrirspurn til skrifl. svars
130A530 afjárveitingar til rannsóknastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
130A529 afjárveitingar til rannsóknastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
130A528 afjárveitingar til rannsóknastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
130A527 afjárveitingar til rannsóknastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
130A526 afjárveitingar til rannsóknastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
130A525 afjárveitingar til rannsóknastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
130A524 afjárveitingar til rannsóknastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
130A523 afjárveitingar til rannsóknastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
130A522 afjárveitingar til rannsóknastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
130A521 afjárveitingar til rannsóknastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
130A520 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
130A519 asöfnunarkassarfyrirspurn
130A518 a eFjármálaeftirlitiðþingsályktunartillaga
130A517 aveiðar og verkun grásleppufyrirspurn til skrifl. svars
130A516 akostnaðarhlutdeild sjúklingafyrirspurn
130A515 aafskriftir viðskiptabankannafyrirspurn til skrifl. svars
130A514 a ebjörgunarsveitir og björgunarsveitarmennlagafrumvarp
130A513 averktaka starfsmanna hjá Ríkisútvarpinufyrirspurn
130A512 auppbygging og rekstur meðferðarstofnanafyrirspurn
130A511 aútgáfa rita um sögu stjórnarráðsins 1964--2004fyrirspurn
130A510 ahelgarlokun bráðamóttöku Landspítalansfyrirspurn
130A509 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
130A508 afjárframlög til stjórnmálastarfsemibeiðni um skýrslu
130A507 afylgiréttargjald á listaverkfyrirspurn til skrifl. svars
130A506 afölsun listaverkafyrirspurn
130A505 agjaldþrot fyrirtækja í sjávarútvegifyrirspurn til skrifl. svars
130A504 aviðvörunarskeyti umframaflafyrirspurn til skrifl. svars
130A503 aþriggja fasa rafmagnfyrirspurn til skrifl. svars
130A502 anotkun hættulegra efna við virkjunarframkvæmdirfyrirspurn til skrifl. svars
130A501 averðmyndun á grænmetifyrirspurn til skrifl. svars
130A500 aofbeldi í fíkniefnaheiminumfyrirspurn til skrifl. svars
130A499 aaðstæður heimilislausrafyrirspurn til skrifl. svars
130A498 ahugbúnaðarkerfi ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
130A497 aopnun Þjóðminjasafns Íslandsfyrirspurn
130A496 alífeyrisskuldbindingar Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
130A495 astafræn gögn í heilbrigðiskerfinufyrirspurn
130A494 aviðurkenning starfsnáms á Norðurlöndumfyrirspurn
130A493 aþjóðarleikvangurinn í Laugardalfyrirspurn
130A492 aveiðar og rannsóknir á túnfiskifyrirspurn
130A491 aveiðitilraunir og rannsóknir erlendra aðila við Íslandfyrirspurn til skrifl. svars
130A490 arafræn þjónustafyrirspurn
130A489 asamræmd stúdentspróffyrirspurn
130A488 abúsetuleyfi og dvalarleyfi útlendingafyrirspurn til skrifl. svars
130A487 afjarlækningarfyrirspurn
130A486 arafræn sjúkraskráfyrirspurn
130A485 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
130A484 a eíslensk farskipþingsályktunartillaga
130A483 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
130A482 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsöguþingsályktunartillaga
130A481 abreyting á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
130A480 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
130A479 asamningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninumþingsályktunartillaga
130A478 aFlatey á Mýrumfyrirspurn
130A477 a enáttúruverndaráætlun 2004--2008þingsályktunartillaga
130A476 afölsuð myndverkfyrirspurn
130A475 abeiðslisgreiningfyrirspurn
130A474 avarðveisla hella í Rangárvallasýslufyrirspurn
130A473 a eútsendingar sjónvarps og hljóðvarps um gervitunglþingsályktunartillaga
130A472 aframkvæmd flugmálaáætlunar 2002skýrsla
130A471 alistasafn Samúels Jónssonarfyrirspurn
130A470 arjúpnaveiðar veiðikortshafafyrirspurn til skrifl. svars
130A469 aselirfyrirspurn
130A468 agjafsóknfyrirspurn til skrifl. svars
130A467 a eSiglingastofnun Íslandslagafrumvarp
130A466 agjafsókn á stjórnsýslustigiþingsályktunartillaga
130A465 a efullnusta refsingarlagafrumvarp
130A464 a eumferðarlöglagafrumvarp
130A463 a elögmennlagafrumvarp
130A462 a esala fasteigna, fyrirtækja og skipalagafrumvarp
130A461 afrestun á fundum Alþingis
130A460 atollalöglagafrumvarp
130A459 a ehlutafélöglagafrumvarp
130A458 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
130A457 agreiðslur úr Fæðingarorlofssjóðifyrirspurn til skrifl. svars
130A456 anýsköpunarkvótifyrirspurn
130A455 aselastofnar við Íslandfyrirspurn til skrifl. svars
130A454 arammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarmaskýrsla
130A453 auppsögn af hálfu atvinnurekandaþingsályktunartillaga
130A452 a evetnisráðþingsályktunartillaga
130A451 a erannsókn flugslysalagafrumvarp
130A450 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
130A449 aundanþágur frá greiðslu virðisaukaskattsfyrirspurn til skrifl. svars
130A448 aÁtak til atvinnusköpunarfyrirspurn til skrifl. svars
130A447 a eeftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómaralagafrumvarp
130A446 a emeðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurðalagafrumvarp
130A445 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
130A444 aáfengisauglýsingarfyrirspurn
130A443 afórnarlamba- og vitnaverndlagafrumvarp
130A442 a ehugverkaréttindi á sviði iðnaðarlagafrumvarp
130A441 arækjuveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
130A440 alæknismál í Austurbyggðfyrirspurn
130A439 aOlweus-átak gegn einelti í grunnskólumfyrirspurn til skrifl. svars
130A438 akælimiðlarfyrirspurn til skrifl. svars
130A437 aíslenski állinnfyrirspurn til skrifl. svars
130A436 arannsóknir og veiðar á háfumfyrirspurn til skrifl. svars
130A435 a eerfðafjárskatturlagafrumvarp
130A434 a ekirkjugripirþingsályktunartillaga
130A433 akornrækt á Íslandiþingsályktunartillaga
130A432 agerendur í kynferðisbrotamálumbeiðni um skýrslu
130A431 alestrarerfiðleikarfyrirspurn til skrifl. svars
130A430 aumfjöllun um vetnisáformfyrirspurn til skrifl. svars
130A429 aniðurgreiðslur á rafhitunfyrirspurn til skrifl. svars
130A428 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
130A427 a eársreikningarlagafrumvarp
130A426 aþjóðgarðar og friðlýst svæðifyrirspurn
130A425 afriðlýst svæðifyrirspurn til skrifl. svars
130A424 ahrefnuveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
130A423 askaðleg efni og efnavarafyrirspurn
130A422 aneytendastarffyrirspurn
130A421 a ejarðgöng undir Vaðlaheiðiþingsályktunartillaga
130A420 a egreiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólkslagafrumvarp
130A419 aumferðarlöglagafrumvarp
130A418 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
130A417 a eframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
130A416 aundanþága frá virðisaukaskattifyrirspurn
130A415 afjárflutningarfyrirspurn
130A414 aöryggi vegfarenda á Kleifaheiðifyrirspurn
130A413 afjármál hins opinberafyrirspurn til skrifl. svars
130A412 abann við geimvopnumþingsályktunartillaga
130A411 a estarfsmenn í hlutastörfumlagafrumvarp
130A410 a etímabundin ráðning starfsmannalagafrumvarp
130A409 alitförótt í íslenska hestakyninufyrirspurn til skrifl. svars
130A408 ahrossalitirfyrirspurn til skrifl. svars
130A407 aforvarnir og meðferð ungra fíkniefnaneytendafyrirspurn til skrifl. svars
130A406 astofnverndarsjóður íslenska hestakynsinsfyrirspurn til skrifl. svars
130A405 aútgáfustyrkir Menningarsjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
130A404 askattfrelsi félagsgjaldafyrirspurn til skrifl. svars
130A403 aVatnajökulsþjóðgarðurfyrirspurn
130A402 a eaðild starfsmanna að Evrópufélögumlagafrumvarp
130A401 a eLífeyrissjóður hjúkrunarfræðingalagafrumvarp
130A400 a eúrvinnslugjaldlagafrumvarp
130A399 aheilsugæslan á Þingeyrifyrirspurn
130A398 askattar á vistvæn ökutækifyrirspurn
130A397 anám í listgreinum á háskólastigifyrirspurn
130A396 abeint millilandaflug frá Akureyrifyrirspurn
130A395 agreiðslumark í sauðfjárræktfyrirspurn til skrifl. svars
130A394 afæðingarþjónustafyrirspurn til skrifl. svars
130A393 akostnaður við að stofna fyrirtækifyrirspurn
130A392 afriðun rjúpufyrirspurn
130A391 aeftirlit með fjármálafyrirtækjumfyrirspurn til skrifl. svars
130A390 abyggðakvótifyrirspurn til skrifl. svars
130A389 ahjálpartæki fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
130A388 aferðakostnaður sjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
130A387 a eréttarstaða íslenskrar tunguþingsályktunartillaga
130A386 a etextunlagafrumvarp
130A385 askattgreiðslur í tengslum við byggingu Kárahnjúkavirkjunarfyrirspurn til skrifl. svars
130A384 afjarnámfyrirspurn til skrifl. svars
130A383 astyrkir til atvinnumála kvennafyrirspurn til skrifl. svars
130A382 asafnasjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
130A381 ahúsafriðunarsjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
130A380 amegináherslur íslenskra stjórnvalda í Barentsráðinufyrirspurn
130A379 aþing aðildarríkja loftslagssamnings Sameinuðu þjóðannafyrirspurn
130A378 akaupréttarsamningarfyrirspurn
130A377 aíslenskur hugbúnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
130A376 aafdrif hælisleitendabeiðni um skýrslu
130A375 a ebreyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsinslagafrumvarp
130A374 a eíslenska táknmáliðlagafrumvarp
130A373 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
130A372 aNeyðarlínanfyrirspurn
130A371 afjarskiptamiðstöð lögreglufyrirspurn
130A370 astjórnstöðin í Skógarhlíðfyrirspurn
130A369 arýmingar- og björgunaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðiðfyrirspurn
130A368 asamræmt fjarskiptakerfifyrirspurn
130A367 a ejarðgöng í Reynisfjalliþingsályktunartillaga
130A366 a estarfsumgjörð fjölmiðlaþingsályktunartillaga
130A365 aauglýsingar í tölvupóstifyrirspurn
130A364 amálefni fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
130A363 agangagerð og safnvegaframkvæmdirfyrirspurn
130A362 askipan löggæslumálafyrirspurn
130A361 aferðaþjónusta bændafyrirspurn
130A360 abreyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
130A359 abreyting á XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
130A358 aandlát íslensks drengs í Hollandifyrirspurn til skrifl. svars
130A357 aförgun úreltra og ónýtra skipafyrirspurn
130A356 atilkynningarskylda og afmörkun siglingaleiðafyrirspurn
130A355 arannsóknir á setlögum við Íslandfyrirspurn
130A354 arannsóknarsamningur við Háskólann í Reykjavíkfyrirspurn
130A353 afjármagn til rannsókna við háskólafyrirspurn
130A352 ahúsnæðiskostnaður ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
130A351 askatttekjur ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
130A350 anettenging lítilla byggðarlagafyrirspurn
130A349 akvótamiðlun Landssambands íslenskra útvegsmannafyrirspurn
130A348 afráveituframkvæmdir sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
130A347 astarfskjör á fjármálamarkaðifyrirspurn
130A346 aferðapunktarfyrirspurn til skrifl. svars
130A345 aEvrópska efnahagssvæðið og íslenskur vinnumarkaðurfyrirspurn til skrifl. svars
130A344 a eeldi nytjastofna sjávarlagafrumvarp
130A343 a egjald af áfengi og tóbakilagafrumvarp
130A342 a everslun með áfengi og tóbaklagafrumvarp
130A341 a ealmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
130A340 a esjóntækjafræðingarlagafrumvarp
130A339 astarfsemi Kristnihátíðarsjóðs 2001--2002skýrsla
130A338 a eEvrópska efnahagssvæðiðlagafrumvarp
130A337 a eútvarpslög o.fl.lagafrumvarp
130A336 a estjórnunar- og eignatengsl í viðskiptalífinuþingsályktunartillaga
130A335 a eskipulag sjóbjörgunarmálaþingsályktunartillaga
130A334 abifreiðamál ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
130A333 a egjaldþrotaskipti o.fl.lagafrumvarp
130A332 abreyting á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
130A331 afjarskiptakostnaður ráðuneyta og ríkisfyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
130A330 a eöldrunarstofnanirþingsályktunartillaga
130A329 a elistnám fatlaðraþingsályktunartillaga
130A328 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
130A327 abarnaverndarmálfyrirspurn
130A326 alokafjárlög 2000lagafrumvarp
130A325 averklag við fjárlagagerðfyrirspurn
130A324 a ebreyting á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginnþingsályktunartillaga
130A323 a evextir og þjónustugjöld bankastofnanaþingsályktunartillaga
130A322 atekjutap sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
130A321 agreiðsla fæðingarstyrksfyrirspurn
130A320 aaðgerðir gegn eineltifyrirspurn
130A319 aörorkubætur og fæðingarstyrkurfyrirspurn
130A318 ameðlagsgreiðslur vegna barna erlendisfyrirspurn
130A317 a eháskóli á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
130A316 aafdrif hælisleitendafyrirspurn
130A315 asala á hlut ríkisins í Landsbanka og Búnaðarbankafyrirspurn
130A314 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
130A313 a euppfinningar starfsmannalagafrumvarp
130A312 a ealþjóðleg viðskiptafélöglagafrumvarp
130A311 a emeðlagsgreiðslurlagafrumvarp
130A310 alyfjakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
130A309 arannsóknir á áhrifum háspennulína á mannslíkamannþingsályktunartillaga
130A308 askuldajöfnun skattskuldafyrirspurn
130A307 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
130A306 a ebreyting á ýmsum lögum á orkusviðilagafrumvarp
130A305 a eniðurgreiðslur húshitunarkostnaðarlagafrumvarp
130A304 a egreiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
130A303 a eeinkaleyfilagafrumvarp
130A302 a eskipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
130A301 a emat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
130A300 a eflutningur Landhelgisgæslunnar til Suðurnesjaþingsályktunartillaga
130A299 astarfslokasamningar sl. 10 árfyrirspurn til skrifl. svars
130A298 amenningartengd ferðaþjónustafyrirspurn til skrifl. svars
130A297 asamþjöppun á fjölmiðlamarkaðifyrirspurn
130A296 astefnumótun í æskulýðs- og tómstundamálumfyrirspurn til skrifl. svars
130A295 aæskulýðs- og tómstundamálfyrirspurn til skrifl. svars
130A294 asamningur á sviði refsiréttar um spillinguþingsályktunartillaga
130A293 afullgilding skírteina flugmannafyrirspurn til skrifl. svars
130A292 auppbygging ferðaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
130A291 aframlög til ferðaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
130A290 agreiðsla dráttarvaxta úr ríkissjóðifyrirspurn til skrifl. svars
130A289 alífeyrisréttindi maka flutningsskyldra starfsmanna í utanríkisþjónustunnifyrirspurn
130A288 amálefni geðsjúkrafyrirspurn
130A287 a eumboðsmaður barnalagafrumvarp
130A286 alaunaákvarðanirfyrirspurn til skrifl. svars
130A285 asambúð laxeldis og stangveiðiþingsályktunartillaga
130A284 a eafdrif laxa í sjóþingsályktunartillaga
130A283 a estofnbrautakerfi fyrir hjólreiðarþingsályktunartillaga
130A282 avextir útlána banka og sparisjóðafyrirspurn til skrifl. svars
130A281 aframlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
130A280 auppbygging atvinnulífs á Suðurnesjumfyrirspurn til skrifl. svars
130A279 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
130A278 a esérkennslu- og meðferðardagdeild fyrir börn með geðrænan vandaþingsályktunartillaga
130A277 a estofnun sædýrasafnsþingsályktunartillaga
130A276 a egreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
130A275 a esjálfboðastarfþingsályktunartillaga
130A274 aofbeldi gegn börnumfyrirspurn
130A273 aúttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðumþingsályktunartillaga
130A272 a eúrræði fyrir áfengis- og vímuefnaneytendurþingsályktunartillaga
130A271 a eatvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
130A270 areiðhöllin á Blönduósifyrirspurn
130A269 a esýslurþingsályktunartillaga
130A268 a esamstarf ríkis, sveitarfélaga og ýmissa rekstraraðila í heilbrigðis-, trygginga- og félagsmálumþingsályktunartillaga
130A267 amiskabætur til þolenda afbrotafyrirspurn
130A266 agreiðsla bóta vegna örorku á grundvelli skaðabótalagafyrirspurn til skrifl. svars
130A265 aferðamál fatlaðrafyrirspurn
130A264 aaðgengismál fatlaðrafyrirspurn
130A263 astuðningur við krabbameinssjúklingafyrirspurn
130A262 aendurhæfingardeild fyrir krabbameinssjúklingafyrirspurn
130A261 asala Kísilgúrverksmiðjunnar og Steinullarverksmiðjunnarfyrirspurn til skrifl. svars
130A260 aaðskilnaðarmúrinn í Palestínuþingsályktunartillaga
130A259 avarnir gegn mengun sjávarlagafrumvarp
130A258 alífeyrisskuldbindingar ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
130A257 a ejöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
130A256 aúreltar búvélarfyrirspurn
130A255 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
130A254 a egjald vegna ólögmæts sjávaraflalagafrumvarp
130A253 aframkvæmd laga um leikskólafyrirspurn
130A252 atextun sjónvarpsefnisfyrirspurn til skrifl. svars
130A251 aþjálfun fjölfatlaðra barnafyrirspurn
130A250 arannsóknahús við Háskólann á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
130A249 aviðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginnþingsályktunartillaga
130A248 a eáfengis- og vímuefnameðferðþingsályktunartillaga
130A247 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
130A246 aörorkulífeyrirfyrirspurn til skrifl. svars
130A245 agreiðsla örorkulífeyris úr lífeyrissjóðumfyrirspurn til skrifl. svars
130A244 astarfsemi sjúkrasjóðafyrirspurn til skrifl. svars
130A243 abúseta geðfatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
130A242 abúsetuúrræði fyrir geðfatlaðafyrirspurn
130A241 aheilbrigðisþjónusta við útlendingafyrirspurn
130A240 aHeilsuverndarstöð Reykjavíkurfyrirspurn
130A239 aheilsugæsla í framhaldsskólumfyrirspurn
130A238 aheilbrigðisþjónustafyrirspurn
130A237 aungir langlegusjúklingarfyrirspurn til skrifl. svars
130A236 anám í hjúkrunarfræðifyrirspurn
130A235 aFramtakssjóður Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsinsfyrirspurn til skrifl. svars
130A234 aprestaköll og prestsstöðurfyrirspurn
130A233 aprestar þjóðkirkjunnarfyrirspurn til skrifl. svars
130A232 aheilsugæsla á Suðurlandifyrirspurn
130A231 asjálfstæðar rannsóknir í Tækniháskóla Íslandsfyrirspurn
130A230 amálaskrá lögreglufyrirspurn
130A229 astarfsemi lögreglunnar í Reykjavíkfyrirspurn til skrifl. svars
130A228 afráveituframkvæmdir sveitarfélagafyrirspurn
130A227 aheilsugæslumálfyrirspurn
130A226 askattlagning bótasjóða tryggingafélagannafyrirspurn til skrifl. svars
130A225 a eúttekt á tryggingamálum verknámsnemendaþingsályktunartillaga
130A224 alýsing við Gullfossfyrirspurn
130A223 a einnheimtulöglagafrumvarp
130A222 aFjórðungssjúkrahúsið á Akureyrifyrirspurn
130A221 afarsímakerfiðfyrirspurn
130A220 aforsjárlausir foreldrarfyrirspurn
130A219 aúthlutun fjár til kynningar- og markaðsmála í ferðaþjónustufyrirspurn
130A218 asamræmd slysaskráningfyrirspurn til skrifl. svars
130A217 afarþegaskatturfyrirspurn
130A216 alaganámfyrirspurn
130A215 afjöldatakmarkanir í Háskóla Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
130A214 aeftirlit með ráðningarsamningum útlendingafyrirspurn til skrifl. svars
130A213 abrot á lögum um atvinnuréttindi útlendingafyrirspurn til skrifl. svars
130A212 aþátttaka sveitarstjórnarmanna í Evrópusamstarfifyrirspurn
130A211 aréttindi barna með Goldenhar-heilkennifyrirspurn
130A210 agreiðslur vegna sauðfjárframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
130A209 askólagjöld í Háskóla Íslandsfyrirspurn
130A208 asiðareglur fyrir alþingismennþingsályktunartillaga
130A207 asiðareglur í stjórnsýslunniþingsályktunartillaga
130A206 askattaívilnanir vegna gjafa og framlaga til mannúðar- og menningarmálaþingsályktunartillaga
130A205 a eumferðaröryggi á þjóðvegumþingsályktunartillaga
130A204 a evátryggingarsamningarlagafrumvarp
130A203 a eEvrópufélöglagafrumvarp
130A202 aréttindi sjúklingalagafrumvarp
130A201 alyfjatjónstrygginglagafrumvarp
130A200 astækkun friðlandsins í Þjórsárverumþingsályktunartillaga
130A199 a ekvennahreyfingin á Íslandiþingsályktunartillaga
130A198 a ebann við umskurði kvennalagafrumvarp
130A197 alöggæslukostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
130A196 afjarskiptasambandfyrirspurn
130A195 aíslenska friðargæslanfyrirspurn til skrifl. svars
130A194 akynja- og jafnréttissjónarmiðþingsályktunartillaga
130A193 aborgaraleg friðargæslafyrirspurn til skrifl. svars
130A192 aframleiðsla sauðfjárafurðafyrirspurn til skrifl. svars
130A191 a esala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.lagafrumvarp
130A190 asöfnunarkassar og happdrættisvélarfyrirspurn til skrifl. svars
130A189 astyrkveitingar til eldis sjávardýrafyrirspurn til skrifl. svars
130A188 akynfræðsla í framhaldsskólumfyrirspurn
130A187 abókasafnsskírteinifyrirspurn til skrifl. svars
130A186 aþingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaðurlagafrumvarp
130A185 abátar sem hafa landað leyfilegum meðafla botnfisksfyrirspurn til skrifl. svars
130A184 ameðafli botnfisksfyrirspurn til skrifl. svars
130A183 ameðafli í flotvörpufyrirspurn til skrifl. svars
130A182 ahúsnæðislánfyrirspurn
130A181 aveiðarfærarannsóknirfyrirspurn til skrifl. svars
130A180 alaxeldi á Austfjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
130A179 ainn- og útflutningur eldisdýrafyrirspurn til skrifl. svars
130A178 aaflamark og veiðar smábátafyrirspurn til skrifl. svars
130A177 astjórnendur lífeyrissjóðafyrirspurn til skrifl. svars
130A176 alega Sundabrautarfyrirspurn
130A175 astarfsmenntun leiðsögumannafyrirspurn
130A174 aSundabrautfyrirspurn
130A173 agatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautarfyrirspurn
130A172 afærsla Hringbrautar í Reykjavíkfyrirspurn
130A171 amyndasafn lögreglufyrirspurn til skrifl. svars
130A170 astarfsemi héraðsdómstólafyrirspurn til skrifl. svars
130A169 anáttúruverndaráætlunfyrirspurn
130A168 afrágangur efnistökusvæðafyrirspurn
130A167 aáhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalandsbeiðni um skýrslu
130A166 a ebúvöruframleiðslan og stuðningur við byggð í sveitumþingsályktunartillaga
130A165 anámsefni um hlutskipti kvenna um víða veröldþingsályktunartillaga
130A164 a egjald af áfengi og tóbakilagafrumvarp
130A163 a eáfengislöglagafrumvarp
130A162 a evarnir gegn mengun hafs og strandalagafrumvarp
130A161 aöryggismál sjúklingafyrirspurn
130A160 amælingar á þrávirkum efnum í hvölumfyrirspurn
130A159 asýkingarhætta á sjúkrahúsumfyrirspurn
130A158 aútflutningur lambakjötsfyrirspurn til skrifl. svars
130A157 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
130A156 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
130A155 a efjárhagslegt sjálfstæði þjóðgarðsins í Skaftafelliþingsályktunartillaga
130A154 a eaflétting veiðibanns á rjúpuþingsályktunartillaga
130A153 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
130A152 abarnalöglagafrumvarp
130A151 asálfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvumfyrirspurn
130A150 aJöfnunarsjóður sveitarfélagafyrirspurn
130A149 amenningarmál á Vesturlandifyrirspurn
130A148 aúrræði fyrir fötluð grunnskólabörnfyrirspurn
130A147 asamkomudagur Alþingis og starfstími þesslagafrumvarp
130A146 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
130A145 aviðbygging við Heilbrigðisstofnunina á Selfossifyrirspurn
130A144 aflutningur verkefna frá ríki til sveitarfélagafyrirspurn
130A143 a emálefni aldraðralagafrumvarp
130A142 a emannréttindasáttmáli Evrópulagafrumvarp
130A141 a etalnagetraunirlagafrumvarp
130A140 a eHappdrætti Háskóla Íslandslagafrumvarp
130A139 a eábyrgð þeirra sem reka netþjónaþingsályktunartillaga
130A138 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
130A137 a ebætt staða þolenda kynferðisbrotaþingsályktunartillaga
130A136 a eskipulag og framkvæmd löggæsluþingsályktunartillaga
130A135 a eferðasjóður íþróttafélagaþingsályktunartillaga
130A134 a eumferðarlöglagafrumvarp
130A133 a estyrktarsjóður námsmannalagafrumvarp
130A132 asálfræðiþjónustafyrirspurn
130A131 anotkun kannabisefna í lækningaskynifyrirspurn
130A130 aúttekt á umfangi skattsvikafyrirspurn
130A129 amalarnám í Ingólfsfjallifyrirspurn
130A128 aaukin meðlögfyrirspurn
130A127 asálfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvumfyrirspurn
130A126 avinnsla kalkþörungasetsfyrirspurn
130A125 a eerlendar starfsmannaleigurþingsályktunartillaga
130A124 askyndiskoðanir Landhelgisgæslunnarfyrirspurn til skrifl. svars
130A123 avirðisaukaskattur á barnavörumfyrirspurn til skrifl. svars
130A122 aeinkavæðing orkuveitna og orsakir rafmagnsleysisfyrirspurn
130A121 aflutningur sláturfjár yfir varnarlínurfyrirspurn
130A120 aÍþróttamiðstöð Íslands að Laugarvatnifyrirspurn
130A119 alokuð öryggisdeildfyrirspurn
130A118 asamkomulag við heimilislæknafyrirspurn
130A117 avátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslandsfyrirspurn
130A116 avestnorrænt samstarf og íslensk nærsvæðastefnaþingsályktunartillaga
130A115 astörf einkavæðingarnefndarbeiðni um skýrslu
130A114 a estefna Íslands í alþjóðasamskiptumþingsályktunartillaga
130A113 akostnaður sveitarfélaga vegna atvinnuleysisfyrirspurn
130A112 afélagsgjöld fyrirtækja og launþegafyrirspurn til skrifl. svars
130A111 a elax- og silungsveiði o.fl.lagafrumvarp
130A110 alögmæti innrásarinnar í Írakfyrirspurn
130A109 akadmínmengun í Arnarfirðifyrirspurn
130A108 abifreiða-, ferða- og risnukostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
130A107 astuðningur við kræklingaeldifyrirspurn
130A106 aábyrgðarmenn námslánafyrirspurn
130A105 askatttekjur og skatteftirlit vegna stofnunar einkahlutafélagafyrirspurn til skrifl. svars
130A104 aendurskoðun á framfærslugrunni námslánafyrirspurn
130A103 asameining ríkisháskólannafyrirspurn
130A102 alífeyrisskuldbindingar Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
130A101 ayfirstjórn menntastofnana landbúnaðarinsfyrirspurn til skrifl. svars
130A100 a eÞjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertralagafrumvarp
130A99 a eafnám verðtryggingar á fjárskuldbindingumþingsályktunartillaga
130A98 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
130A97 astaða óhefðbundinna lækningaskýrsla
130A96 astofnun hönnunarmiðstöðvarfyrirspurn
130A95 aflutningur veiðiheimilda fiskveiðiárin 2001/2002 og 2002/2003fyrirspurn til skrifl. svars
130A94 avigtunarleyfifyrirspurn til skrifl. svars
130A93 asérfræðiþjónusta ráðuneyta og ríkisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
130A92 alandbúnaðarstefna Evrópusambandsinsfyrirspurn
130A91 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
130A90 a efjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.lagafrumvarp
130A89 a etryggingagjaldlagafrumvarp
130A88 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
130A87 afjáraukalög 2003lagafrumvarp
130A86 a eskipan nefndar um öryggi og varnir Íslandsþingsályktunartillaga
130A85 a estyrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndumþingsályktunartillaga
130A84 aupplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna í Kaupmannahöfnfyrirspurn
130A83 askyndirannsóknir lögreglu á myndbandaleigumfyrirspurn til skrifl. svars
130A82 ahafrannsóknir á Svalbarðafyrirspurn
130A81 aóhefðbundnar lækningarfyrirspurn
130A80 aFæðingarorlofssjóðurfyrirspurn
130A79 aborgaraleg friðargæslafyrirspurn til skrifl. svars
130A78 aniðurstaða ráðherranefndar um fátæktfyrirspurn
130A77 alækkun tekjuskattsstofnsfyrirspurn til skrifl. svars
130A76 aheildarstefnumótun í málefnum barna og unglingafyrirspurn
130A75 abúsetumál fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
130A74 aáhrif hvalveiða á ferðaþjónustu hér á landifyrirspurn
130A73 akynning á sjúklingatryggingufyrirspurn
130A72 ahjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
130A71 ahús skáldsins á Gljúfrasteinifyrirspurn
130A70 astarfslokasamningar hjá Byggðastofnunfyrirspurn til skrifl. svars
130A69 aúrbætur í fjarskiptamálum í Norður-Þingeyjarsýslufyrirspurn
130A68 abygging menningarhúsa á landsbyggðinnifyrirspurn
130A67 aendurskoðun stjórnarskrárinnarfyrirspurn
130A66 askipan Evrópustefnunefndarfyrirspurn
130A65 aendurskoðun atvinnuleysisbótafyrirspurn
130A64 alágflug og æfingar orrustuflugvéla Bandaríkjahersfyrirspurn
130A63 aframkvæmdir Landsvirkjunar í Vonarskarðifyrirspurn
130A62 aÁrósasamningurinnfyrirspurn
130A61 avistferilsgreiningfyrirspurn
130A60 aumferð hjólandi vegfarenda um Reykjanesbrautfyrirspurn
130A59 aendurgreiðslubyrði námslánafyrirspurn
130A58 afélags- og tómstundamálfyrirspurn
130A57 akynning á málstað Íslands í hvalveiðimálumfyrirspurn til skrifl. svars
130A56 afiskeldis- og hafbeitarstöðvarfyrirspurn til skrifl. svars
130A55 aferðaþjónusta á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
130A54 aumhverfisvöktun á framkvæmdatíma Kárahnjúkavirkjunarfyrirspurn til skrifl. svars
130A53 aferðakostnaður vegna tannréttingafyrirspurn
130A52 aaðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnaðfyrirspurn
130A51 astuðningur við byggð og búsetu í Árneshreppi á Ströndumfyrirspurn
130A50 ajöfnun flutningskostnaðar á olíu og sementifyrirspurn til skrifl. svars
130A49 aendurskoðun laga um meðferð opinberra málafyrirspurn
130A48 a esamþykkt Alþjóðavinnumálastofnunar um aðbúnað skipverjaþingsályktunartillaga
130A47 a estaða hjóna og sambúðarfólksþingsályktunartillaga
130A46 a elífeyrisréttindi hjónaþingsályktunartillaga
130A45 a eaðgerðir gegn ójafnvægi í byggðamálumþingsályktunartillaga
130A44 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
130A43 a eþróunarsamvinna Íslands við önnur ríkiþingsályktunartillaga
130A42 a ebótaréttur höfunda og heimildarmannalagafrumvarp
130A41 a evernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra o.fl.lagafrumvarp
130A40 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
130A39 a esamgönguáætlunlagafrumvarp
130A38 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
130A37 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
130A36 a egjald af áfengi og tóbakilagafrumvarp
130A35 a eefling félagslegs forvarnastarfsþingsályktunartillaga
130A34 aframkvæmd alþingiskosninganna 10. maí 2003beiðni um skýrslu
130A33 a eaðgerðir til stuðnings atvinnurekstriþingsályktunartillaga
130A32 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
130A31 a evernd og sjálfbær nýting lífvera á hafsbotniþingsályktunartillaga
130A30 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
130A29 aáfengislöglagafrumvarp
130A28 a eaðgangur landsmanna að GSM-farsímakerfinuþingsályktunartillaga
130A27 a egrunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskortþingsályktunartillaga
130A26 a elögreglulöglagafrumvarp
130A25 a etannvernd barna og unglingaþingsályktunartillaga
130A24 a estofnun stjórnsýsluskólaþingsályktunartillaga
130A23 a eskattafsláttur vegna barnaþingsályktunartillaga
130A22 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
130A21 a eaðgerðir gegn fátæktþingsályktunartillaga
130A20 a ekosningar til Alþingisþingsályktunartillaga
130A19 a efriðlýsing Jökulsár á Fjöllumþingsályktunartillaga
130A18 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
130A17 a erekstur Ríkisútvarpsinsþingsályktunartillaga
130A16 a eGATS-samningurinnþingsályktunartillaga
130A15 a eframkvæmdaáætlanir til að ná fram launajafnrétti kynjannaþingsályktunartillaga
130A14 akirkjuskipan ríkisinslagafrumvarp
130A13 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
130A12 a eefling iðnnáms, verknáms og listnáms í framhaldsskólumþingsályktunartillaga
130A11 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
130A10 a emeðferð opinberra mála og almenn hegningarlöglagafrumvarp
130A9 a esamkeppnislöglagafrumvarp
130A8 a eraforkukostnaður fyrirtækjaþingsályktunartillaga
130A7 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
130A6 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
130A5 a efjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnsluþingsályktunartillaga
130A4 a egjaldfrjáls leikskóliþingsályktunartillaga
130A3 a ealdarafmæli heimastjórnarþingsályktunartillaga
130A2 aÞjóðhagsáætlun 2004skýrsla
130A1 a efjárlög 2004lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.