Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 121
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
121A621 afrestun á fundum Alþingis
121A620 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
121A619 aframkvæmd verkefnis um reynslusveitarfélögskýrsla
121A618 ahafnarframkvæmdir 1996skýrsla
121A617 ahafnarframkvæmdir 1995skýrsla
121A616 ahafnarframkvæmdir 1994skýrsla
121A615 aframkvæmd vegáætlunar 1996skýrsla
121A614 ahjúskaparlögskýrsla
121A613 aaðgangur að sjúkraskrám o.fl.lagafrumvarp
121A612 avörugjald af olíulagafrumvarp
121A611 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
121A610 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
121A609 atjón á bílumfyrirspurn
121A608 asamningur Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og samningur um þvættiþingsályktunartillaga
121A607 afjárhagsstaða sérsambanda ÍSÍfyrirspurn til skrifl. svars
121A606 asamningur um bann við framleiðslu efnavopnafyrirspurn
121A605 aalþjóðavinnumálaþingið í Genf 1996skýrsla
121A604 alæknisþjónusta á Evrópska efnahagssvæðinufyrirspurn
121A603 aeignarhald á auðlindum í jörðulagafrumvarp
121A602 aíslensk stafsetningfyrirspurn
121A601 aréttarstaða fólks í óvígðri sambúðfyrirspurn
121A600 adómar, skaðabætur og fjöldi grófra líkamsárásafyrirspurn
121A599 aríkisjarðirfyrirspurn til skrifl. svars
121A598 arekstrarhagræðingfyrirspurn
121A597 aferðir Baldurs yfir Breiðafjörðfyrirspurn
121A596 atolla- og fíkniefnaleit í Reykjavíkfyrirspurn
121A595 areglur Seðlabankans um verðtryggingufyrirspurn
121A594 atekjutrygging lífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
121A593 asamningur um bann við framleiðslu efnavopnaþingsályktunartillaga
121A592 avopnalöglagafrumvarp
121A591 askipan prestakalla og prófastsdæmalagafrumvarp
121A590 aframkvæmd GATT-samningsinsfyrirspurn til skrifl. svars
121A589 aJarðasjóður ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
121A588 afjárveiting til verkefna á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar í atvinnulífinufyrirspurn
121A587 astefnumótandi byggðaáætlunfyrirspurn
121A586 asamræming á starfsemi og framkvæmdum ríkisinsfyrirspurn
121A585 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
121A584 aalmannatryggingarlagafrumvarp
121A583 a edýralæknar og heilbrigðisþjónusta dýralagafrumvarp
121A582 askuldbinding Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
121A581 alífeyrisréttur öryrkjafyrirspurn til skrifl. svars
121A580 aSiglingastofnun Íslandslagafrumvarp
121A579 astarfshættir og styrkveitingar Áformsfyrirspurn til skrifl. svars
121A578 astarfsemi hjúkrunarheimila og öldrunarstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
121A577 aréttarstaða flóttamannafyrirspurn
121A576 aréttarstaða flóttamannafyrirspurn
121A575 avandi lesblindrafyrirspurn
121A574 aúrskurðir stjórnar Lánasjóðs íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
121A573 askattaleg meðferð lífeyris og bætur almannatryggingafyrirspurn
121A572 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
121A571 aaðgengi hreyfihamlaðra á fæðingardeild Landspítalansfyrirspurn
121A570 ahækkun á skuldum heimilannafyrirspurn til skrifl. svars
121A569 akjötmjölsverksmiðjafyrirspurn
121A568 askattundandrátturfyrirspurn
121A567 agjaldtaka lögmanna og fjármálastofnanafyrirspurn
121A566 aaðgerðir gegn skattsvikumfyrirspurn
121A565 asjúkrasjóðir verkalýðsfélagafyrirspurn
121A564 askemmtanahaldlagafrumvarp
121A563 aáfengislöglagafrumvarp
121A562 aaukin erlend fjárfesting í landinuþingsályktunartillaga
121A561 askipulag heilbrigðisþjónustuþingsályktunartillaga
121A560 abætt þjónusta hins opinberaþingsályktunartillaga
121A559 abókaútgáfaþingsályktunartillaga
121A558 aloftpúðar í bifreiðumþingsályktunartillaga
121A557 aþjóðlendurlagafrumvarp
121A556 asamningur um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndunþingsályktunartillaga
121A555 asamningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsinsþingsályktunartillaga
121A554 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðarþingsályktunartillaga
121A553 a eaðgangur að íslenskum handritumþingsályktunartillaga
121A552 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
121A551 amengun í jarðvegi við Keflavíkurflugvöllþingsályktunartillaga
121A550 a ebifreiðagjaldlagafrumvarp
121A549 a evörugjald af ökutækjumlagafrumvarp
121A548 abjörgunar- og hreinsunarstörf vegna strands Víkartindsbeiðni um skýrslu
121A547 ameðferð einkamálalagafrumvarp
121A546 a eskógræktaráætlunþingsályktunartillaga
121A545 a epóstþjónustalagafrumvarp
121A544 a eatvinnuréttindi vélfræðingalagafrumvarp
121A543 a eíþróttalöglagafrumvarp
121A542 a elögverndun á starfsheiti grunnskólakennaralagafrumvarp
121A541 atryggingagjaldlagafrumvarp
121A540 a elækkun fasteignaskattalagafrumvarp
121A539 aefling atvinnu- og þjónustusvæða á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
121A538 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
121A537 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
121A536 a eÖrnefnastofnun Íslandslagafrumvarp
121A535 a ebæjanöfnlagafrumvarp
121A534 a eskoðun kvikmynda og bann við ofbeldismyndumlagafrumvarp
121A533 a eháskólarlagafrumvarp
121A532 a eKennara- og uppeldisháskóli Íslandslagafrumvarp
121A531 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
121A530 a eskyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
121A529 afjáraukalög 1996lagafrumvarp
121A528 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
121A527 a evörugjald af olíulagafrumvarp
121A526 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
121A525 a ehlutafélöglagafrumvarp
121A524 a eSuðurlandsskógarlagafrumvarp
121A523 a eafréttamálefni, fjallskil o.fl.lagafrumvarp
121A522 a ebúfjárhaldlagafrumvarp
121A521 abætt réttarstaða barna samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
121A520 a einnlend metangasframleiðslaþingsályktunartillaga
121A519 alæknalöglagafrumvarp
121A518 a ereglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins frá störfumþingsályktunartillaga
121A517 a eerfðafjárskatturlagafrumvarp
121A516 alosun mengandi lofttegundaþingsályktunartillaga
121A515 aaukatekjur ríkissjóðsþingsályktunartillaga
121A514 aupplýsingar ráðherra um málefni hlutafélags í ríkiseiguþingsályktunartillaga
121A513 alæknis- og lyfjakostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
121A512 afjöldi fæðinga og kostnaður við þærfyrirspurn til skrifl. svars
121A511 askyndiskoðanir Landhelgisgæslunnarfyrirspurn
121A510 alækkun á tekjuskattsstofnifyrirspurn til skrifl. svars
121A509 aálagningarstofn skatta hjá nokkrum stéttum o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
121A508 alægstu laun á vinnustöðumlagafrumvarp
121A507 a etakmörkun á hrossabeitþingsályktunartillaga
121A506 a esamvinnufélöglagafrumvarp
121A505 a eeinkahlutafélöglagafrumvarp
121A504 a ehlutafélöglagafrumvarp
121A503 afríverslunarsamningar við Færeyjar og Grænlandþingsályktunartillaga
121A502 a eþjóðminjalöglagafrumvarp
121A501 askipan nefnda um málefni kirkjunnarfyrirspurn til skrifl. svars
121A500 auppkaup á alifuglabúumfyrirspurn til skrifl. svars
121A499 alaunakjör karla og kvennafyrirspurn
121A498 aheilbrigðisþjónusta við áfengis-, vímuefna- og reykingasjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
121A497 aunnin ársverk vegna afleiðinga áfengis- og vímuefnaneyslufyrirspurn til skrifl. svars
121A496 astaðfest samvistlagafrumvarp
121A495 a eskjaldarmerki Íslandslagafrumvarp
121A494 a eþjóðfáni Íslendingalagafrumvarp
121A493 a eveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
121A492 a ehlutafélöglagafrumvarp
121A491 a eeinkahlutafélöglagafrumvarp
121A490 a estöðvun hraðfara jarðvegsrofsþingsályktunartillaga
121A489 aframtíðaráætlanir um útgjöld heilbrigðis- og tryggingakerfisinsfyrirspurn til skrifl. svars
121A488 aframtíðaráætlanir um útgjöld til menntamálafyrirspurn til skrifl. svars
121A487 a eumferðarlöglagafrumvarp
121A486 a eöryggisþjónustalagafrumvarp
121A485 a evátryggingastarfsemilagafrumvarp
121A484 akönnun á orsökum búferlaflutningafyrirspurn
121A483 a ehafnaáætlun 1997--2000þingsályktunartillaga
121A482 a eslit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslandslagafrumvarp
121A481 astofnskrá Vestnorræna þingmannaráðsinsþingsályktunartillaga
121A480 aviðbætur við I. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
121A479 a eframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
121A478 a ebúnaðargjaldlagafrumvarp
121A477 a eeldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurðalagafrumvarp
121A476 a emeðferð sjávarafurðalagafrumvarp
121A475 a ejárnblendiverksmiðja í Hvalfirðilagafrumvarp
121A474 a erafræn eignarskráning verðbréfalagafrumvarp
121A473 aveiðileyfi smábátafyrirspurn til skrifl. svars
121A472 aEignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
121A471 asteinbítsveiðarfyrirspurn
121A470 astarfsleyfistillögur fyrir álver á Grundartangaskýrsla
121A469 a eaukin hlutdeild almennings í atvinnurekstriþingsályktunartillaga
121A468 arannsóknir Landsvirkjunar á virkjunarkostum á hálendinufyrirspurn til skrifl. svars
121A467 aopinberar framkvæmdirfyrirspurn til skrifl. svars
121A466 aakstur lögreglu-, sjúkraflutninga- og slökkviliðsbifreiðafyrirspurn til skrifl. svars
121A465 aréttindi og greiðslur í fæðingarorlofifyrirspurn til skrifl. svars
121A464 akirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
121A463 ainnheimta þungaskattsfyrirspurn
121A462 ahvíldar- og þjónustustaðir fyrir ökumenn flutningabifreiðafyrirspurn
121A461 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
121A460 agerð björgunarsamningafyrirspurn
121A459 ahlutafjáreign ríkisbankafyrirspurn til skrifl. svars
121A458 atekjuskattur og bótagreiðslurfyrirspurn til skrifl. svars
121A457 aGATT-samningurinnfyrirspurn til skrifl. svars
121A456 adanskar landbúnaðarafurðirfyrirspurn
121A455 aferðakostnaður sjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
121A454 areglugerð um ferðakostnað sjúklingafyrirspurn
121A453 a efæðingarorloflagafrumvarp
121A452 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
121A451 avirðisaukaskattur af vöruflutningumfyrirspurn til skrifl. svars
121A450 abjörgunarlaun Landhelgisgæslunnarfyrirspurn til skrifl. svars
121A449 aafli línubátafyrirspurn til skrifl. svars
121A448 anýtingarmöguleikar gróðurhúsalofttegundaþingsályktunartillaga
121A447 a eefling iðnaðar sem nýtir ál við framleiðslu sínaþingsályktunartillaga
121A446 a ebókhaldlagafrumvarp
121A445 a eálbræðsla á Grundartangalagafrumvarp
121A444 a eskiptaverðmæti og greiðslumiðlunlagafrumvarp
121A443 astörf jaðarskattanefndarfyrirspurn
121A442 anauðasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
121A441 asamningar um lækkun meðlagsskuldafyrirspurn til skrifl. svars
121A440 akynning á réttaraðstoðfyrirspurn til skrifl. svars
121A439 aréttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamningafyrirspurn til skrifl. svars
121A438 a euppgjör á vangoldnum söluskattilagafrumvarp
121A437 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
121A436 a eskipan opinberra framkvæmdalagafrumvarp
121A435 astaða umferðaröryggismálaskýrsla
121A434 aslysabætur sjómannafyrirspurn
121A433 aendurnýjun skipakosts Landhelgisgæslunnarfyrirspurn
121A432 a eendurskoðun kennsluháttaþingsályktunartillaga
121A431 a eerlendar skuldir þjóðarinnarþingsályktunartillaga
121A430 aúthlutunarreglur dreifbýlisstyrkjafyrirspurn
121A429 afíkniefnamálfyrirspurn
121A428 averkmenntunfyrirspurn
121A427 akjarnavopn á Íslandifyrirspurn
121A426 aáhrif breytinga á ríkisviðskiptabönkunumfyrirspurn til skrifl. svars
121A425 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
121A424 a eLánasjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
121A423 a eafmæli Sinfóníuhljómsveitar Íslandsþingsályktunartillaga
121A422 a ebann við kynferðislegri áreitnilagafrumvarp
121A421 arannsókn á brennsluorku olíuþingsályktunartillaga
121A420 aútilokun fyrirtækja frá markaðifyrirspurn
121A419 ahættumat vegna virkjanaframkvæmdafyrirspurn
121A418 agjaldþrotakröfurfyrirspurn til skrifl. svars
121A417 ahæfniskröfur skipahönnuða og skipasmiðafyrirspurn
121A416 aúrbætur í öryggismálum sjómannafyrirspurn
121A415 alandgræðsluverkefni á Hólasandifyrirspurn til skrifl. svars
121A414 ahappdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómannalagafrumvarp
121A413 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
121A412 a eorkulöglagafrumvarp
121A411 aþátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinuþingsályktunartillaga
121A410 a elögræðislöglagafrumvarp
121A409 a estofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslandslagafrumvarp
121A408 a eFjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.lagafrumvarp
121A407 a eNýsköpunarsjóður atvinnulífsinslagafrumvarp
121A406 aeftirgjöf afnotagjalda Ríkisútvarpsins til aldraðra og öryrkjafyrirspurn til skrifl. svars
121A405 a eeinkahlutafélöglagafrumvarp
121A404 a ehlutafélöglagafrumvarp
121A403 a eáætlun um afnám ofbeldis gagnvart konumþingsályktunartillaga
121A402 a etvöföldun Reykjanesbrautarþingsályktunartillaga
121A401 asamkeppnisstaða frjálsra leikhópa gagnvart opinberu leikhúsunumbeiðni um skýrslu
121A400 aframkvæmd laga um fangelsi og fangavistfyrirspurn til skrifl. svars
121A399 aframkvæmd laga um fangelsi og fangavistfyrirspurn til skrifl. svars
121A398 aframkvæmd laga um fangelsi og fangavistfyrirspurn til skrifl. svars
121A397 aerfðabreyttar lífverurfyrirspurn til skrifl. svars
121A396 atilraunadýranefndfyrirspurn
121A395 aráðgjafanefnd um erfðabreytingar á lífverumfyrirspurn
121A394 aendurskoðun laga um tæknifrjóvgunfyrirspurn
121A393 atæknifrjóvgunfyrirspurn
121A392 aumhverfisáhrif frá álverinu í Straumsvíkfyrirspurn
121A391 aaðstaða fyrir brunasjúklinga á Landspítalafyrirspurn
121A390 aumgengni um nytjastofna sjávarþingsályktunartillaga
121A389 a elífsiðfræðiráðþingsályktunartillaga
121A388 afiskveiðar utan lögsögu Íslandslagafrumvarp
121A387 a erannsóknir innan efnahagslögsögunnarþingsályktunartillaga
121A386 a estimpilgjaldlagafrumvarp
121A385 a eáætlanir sveitarfélaga um sjálfbæra þróunþingsályktunartillaga
121A384 astaða og horfur í vísinda- og tæknimálumskýrsla
121A383 aúrskurðarnefnd í málefnum neytendaþingsályktunartillaga
121A382 akaup á hverasvæði Geysis í Haukadalfyrirspurn til skrifl. svars
121A381 a efélagsþjónusta sveitarfélagalagafrumvarp
121A380 asamræmd próffyrirspurn
121A379 asláturkostnaðurfyrirspurn
121A378 aríkisfjármál 1996skýrsla
121A377 a estefnumótun í menntunarmálum í landbúnaðiþingsályktunartillaga
121A376 asamningur um fiskveiðar innan grænlenskrar og íslenskrar lögsöguþingsályktunartillaga
121A375 ahúsaleigubæturfyrirspurn
121A374 abrú yfir Grunnafjörðþingsályktunartillaga
121A373 areglugerðir um matvælifyrirspurn
121A372 astarfsemi og nám í stýrimannaskólumfyrirspurn
121A371 aráðstefna einkavæðingarnefndarfyrirspurn til skrifl. svars
121A370 astörf einkavæðingarnefndarfyrirspurn til skrifl. svars
121A369 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
121A368 aaðbúnaður Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
121A367 afæðingarorlofsréttur íslenskra kvenna við nám á Norðurlöndumfyrirspurn til skrifl. svars
121A366 askipting bótafyrirspurn til skrifl. svars
121A365 askipting skattgreiðslnafyrirspurn til skrifl. svars
121A364 a estofnun Vilhjálms Stefánssonarlagafrumvarp
121A363 a eefling íþróttastarfsþingsályktunartillaga
121A362 a eatvinnuréttindi skipstjórnarmannalagafrumvarp
121A361 astarfsfólk sjúkrastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
121A360 anotkun síma í bifreiðumfyrirspurn
121A359 ajafnréttismál innan þjóðkirkjunnarfyrirspurn til skrifl. svars
121A358 ajafnréttismál innan Háskóla Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
121A357 alaun og starfskjör starfsmanna Pósts og símafyrirspurn til skrifl. svars
121A356 a ehámarkstími til að svara erindumþingsályktunartillaga
121A355 araðsmíðaskipbeiðni um skýrslu
121A354 a eStephansstofaþingsályktunartillaga
121A353 askotvopn í opinberri eigufyrirspurn til skrifl. svars
121A352 agjöld einstaklinga utan trúfélagafyrirspurn til skrifl. svars
121A351 asérfræðimenntaðir læknarfyrirspurn til skrifl. svars
121A350 akomugjöld sjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
121A349 aferliverk á öðrum sjúkrahúsumfyrirspurn til skrifl. svars
121A348 aferliverk á Sjúkrahúsi Reykjavíkurfyrirspurn til skrifl. svars
121A347 aferliverk á Ríkisspítölumfyrirspurn til skrifl. svars
121A346 abrunavarnir og brunamállagafrumvarp
121A345 aútvarpslöglagafrumvarp
121A344 a ehlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðislagafrumvarp
121A343 a eVeiðiþol beitukóngsþingsályktunartillaga
121A342 a eLandsbókasafn -- Háskólabókasafnþingsályktunartillaga
121A341 a eStjórn fiskveiðalagafrumvarp
121A340 aorsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldisskýrsla
121A339 aaðgerðir í fíkniefna-, áfengis- og tóbaksvörnumskýrsla
121A338 astörf nefndar um stefnu í landbúnaðarmálumfyrirspurn
121A337 askipan nefnda og stöðuveitingar á vegum ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
121A336 a ebreyting á umferðarlögumþingsályktunartillaga
121A335 agreiðslur sjúklinga fyrir læknisþjónustufyrirspurn
121A334 amiðlun EES-gerða á íslensku um tölvunetfyrirspurn
121A333 aframkvæmd á framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagiðfyrirspurn
121A332 ahagsmunatengsl og stjórnargreiðslurfyrirspurn til skrifl. svars
121A331 amalartökuleyfi Vatnsskarðs hf.fyrirspurn
121A330 a eBókasafnssjóður höfundalagafrumvarp
121A329 asamanburður á launakjörum iðnaðarmannafyrirspurn
121A328 aumhverfismál járnblendiverksmiðju í Hvalfirðifyrirspurn til skrifl. svars
121A327 a enotkun vetnis í vélum fiskiskipaflotansþingsályktunartillaga
121A326 afjöldi slysa á helstu ferðamannastöðumfyrirspurn til skrifl. svars
121A325 a eaðgangur nemenda að tölvum og tölvutæku námsefniþingsályktunartillaga
121A324 aendurskipulagning þjónustu innan sjúkrahúsaþingsályktunartillaga
121A323 a erafknúin farartæki á Íslandiþingsályktunartillaga
121A322 ainnstæður í bönkum og sparisjóðumfyrirspurn til skrifl. svars
121A321 aafnám skattframtalafyrirspurn til skrifl. svars
121A320 aniðurrif húsafyrirspurn
121A319 afriðun gamalla húsafyrirspurn
121A318 aalmenningssamgöngur á landsbyggðinnifyrirspurn
121A317 ajarðgufuvirkjanir utan miðhálendisinsfyrirspurn
121A316 avatnsorka utan miðhálendisinsfyrirspurn
121A315 aáhrif breyttra hlutfalla aldurshópa eftir árið 2010þingsályktunartillaga
121A314 a everðbólgureikningsskilþingsályktunartillaga
121A313 a eíslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausraþingsályktunartillaga
121A312 aflórgoðastofninnfyrirspurn til skrifl. svars
121A311 akennarar og leiðbeinendur í grunn- og framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
121A310 a ekaup skólabátsþingsályktunartillaga
121A309 a evegáætlun 1997 og 1998þingsályktunartillaga
121A308 a efræðsla til að búa nemendur í framhaldsskóla undir þátttöku í samfélaginuþingsályktunartillaga
121A307 aviðræðuáætlanirfyrirspurn
121A306 amagnesíumverksmiðjafyrirspurn
121A305 a evirkjunarréttur vatnsfallalagafrumvarp
121A304 a eeignarhald á auðlindum í jörðulagafrumvarp
121A303 a etilkynningarskylda olíuskipaþingsályktunartillaga
121A302 a ebiskupskosninglagafrumvarp
121A301 a estaða þjóðkirkjunnarlagafrumvarp
121A300 a eúttekt á áhrifum Efnahags- og myntbandalags Evrópuþingsályktunartillaga
121A299 a ekynslóðareikningarþingsályktunartillaga
121A298 a eaðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkunþingsályktunartillaga
121A297 aíslenskt sendiráð í Japanþingsályktunartillaga
121A296 aatvinnuleyfi útlendingafyrirspurn til skrifl. svars
121A295 asynjun atvinnuleyfafyrirspurn
121A294 aVestnorræna þingmannaráðiðskýrsla
121A293 anorrænt samstarf 1996skýrsla
121A292 aAlþjóðaþingmannasambandið 1996skýrsla
121A291 aÖSE-þingið 1996skýrsla
121A290 aVES-þingið 1996skýrsla
121A289 aEvrópuráðsþingið 1996skýrsla
121A288 aNorður-Atlantshafsþingið 1996skýrsla
121A287 aFríverslunarsamtök Evrópu 1996skýrsla
121A286 atekjur af happdrættumfyrirspurn til skrifl. svars
121A285 aíslenskt sjónvarpsefnifyrirspurn til skrifl. svars
121A284 a estarfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtakalagafrumvarp
121A283 alýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiðifyrirspurn
121A282 aáfengisauglýsingarfyrirspurn
121A281 aþróun kauptaxtafyrirspurn til skrifl. svars
121A280 aeftirgjöf afnotagjalda Ríkisútvarpsins til aldraðra og öryrkjafyrirspurn til skrifl. svars
121A279 aöryggi ferðamanna á Skeiðarársandifyrirspurn
121A278 aNorræna ráðherranefndin 1996skýrsla
121A277 a enámulöglagafrumvarp
121A276 a enáttúruverndlagafrumvarp
121A275 astyrkir á vegum ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
121A274 aútflutningur á ferskum fiskifyrirspurn til skrifl. svars
121A273 aheildarafli á Íslandsmiðumfyrirspurn til skrifl. svars
121A272 askatteftirlit og skattrannsóknirfyrirspurn til skrifl. svars
121A271 avörugjöld á sportvörurfyrirspurn
121A270 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn
121A269 avísitölubinding langtímalánafyrirspurn
121A268 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
121A267 abann við framleiðslu á jarðsprengjumþingsályktunartillaga
121A266 a evernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrumlagafrumvarp
121A265 a eháskólaþingþingsályktunartillaga
121A264 aþróun og umfang fátæktar á Íslandibeiðni um skýrslu
121A263 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
121A262 a eRíkisendurskoðunlagafrumvarp
121A261 afrestun á fundum Alþingis
121A260 a eréttindi sjúklingalagafrumvarp
121A259 a eviðurkenning á menntun og prófskírteinumlagafrumvarp
121A258 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
121A257 a eflugmálaáætlun 1997þingsályktunartillaga
121A256 a evarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumlagafrumvarp
121A255 a elögmennlagafrumvarp
121A254 agrunnskólarlagafrumvarp
121A253 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
121A252 aöryggi barnafyrirspurn
121A251 asérákvæði í nokkrum lögum er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
121A250 aalmannatryggingar og lyfjalöglagafrumvarp
121A249 amálefni heyrnarskertrafyrirspurn til skrifl. svars
121A248 a esamningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997þingsályktunartillaga
121A247 astarfsemi Póst- og símamálastofnunarbeiðni um skýrslu
121A246 atryggingar fyrir yfirdrætti á hlaupareikningumfyrirspurn til skrifl. svars
121A245 aaðgangur fólks undir lögaldri að vínveitingahúsumfyrirspurn til skrifl. svars
121A244 a eumboðsmaður Alþingislagafrumvarp
121A243 a eúttekt á hávaða- og hljóðmengunþingsályktunartillaga
121A242 a ePóstminjasafn Íslandslagafrumvarp
121A241 a eskipan prestakallalagafrumvarp
121A240 askipulagslöglagafrumvarp
121A239 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
121A238 a ealmenningsbókasöfnlagafrumvarp
121A237 a eTryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklingalagafrumvarp
121A236 aframkvæmd búvörusamningsfyrirspurn til skrifl. svars
121A235 atekjur ríkissjóðs af skráningu skipafyrirspurn til skrifl. svars
121A234 a esamningsveðlagafrumvarp
121A233 a evörumerkilagafrumvarp
121A232 a eáfengis- og vímuvarnaráðlagafrumvarp
121A231 askipulag miðhálendis Íslandsfyrirspurn
121A230 a eStofnun jafnréttismála fatlaðraþingsályktunartillaga
121A229 astarfskjör og lífeyrisréttindi bankastjóra ríkisbankanna og Seðlabanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
121A228 a emálefni fatlaðralagafrumvarp
121A227 a estaða drengja í grunnskólumþingsályktunartillaga
121A226 a elánsfjáraukalög 1996lagafrumvarp
121A225 a eeignarhald afurðastöðva í mjólkuriðnaðiþingsályktunartillaga
121A224 aatvinnuleysi og vinnumarkaðsaðgerðirfyrirspurn
121A223 asala fullvirðisréttar og greiðslumarks frá veðsettum jörðumfyrirspurn til skrifl. svars
121A222 afrjálst námsval milli Norðurlandafyrirspurn
121A221 aframhaldsnám fatlaðrafyrirspurn
121A220 alosun gróðurhúsalofttegundafyrirspurn til skrifl. svars
121A219 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
121A218 aeignarréttur og afnotaréttur fasteignalagafrumvarp
121A217 a eskráning skipalagafrumvarp
121A216 aútboð og tapaðar kröfur á hendur verktakafyrirtækjumbeiðni um skýrslu
121A215 akynferðisleg misnotkun á börnumfyrirspurn til skrifl. svars
121A214 a eendurskoðendurlagafrumvarp
121A213 aumboðsmenn sjúklingaþingsályktunartillaga
121A212 arannsóknir á náttúrufræðikennslu í grunnskólumfyrirspurn
121A211 aíslenski refastofninnfyrirspurn til skrifl. svars
121A210 abiðlistar í heilbrigðisþjónustuþingsályktunartillaga
121A209 alæsivarðir hemlar í bifreiðumþingsályktunartillaga
121A208 agrunnlínupunktar við Svalbarðafyrirspurn
121A207 asmáfiskaskiljurfyrirspurn
121A206 ainnstæður í ríkisbönkunumfyrirspurn til skrifl. svars
121A205 afasteignir í eigu banka og sparisjóðafyrirspurn til skrifl. svars
121A204 atekjur og gjöld vatnsveitnafyrirspurn til skrifl. svars
121A203 alögskráning sjómannalagafrumvarp
121A202 a esala afla á fiskmörkuðumþingsályktunartillaga
121A201 a eumönnun aldraðraþingsályktunartillaga
121A200 a euppsögn starfs af hálfu atvinnurekandaþingsályktunartillaga
121A199 a ealþjóðasamþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgðþingsályktunartillaga
121A198 aalmannatryggingarlagafrumvarp
121A197 avegalöglagafrumvarp
121A196 abeingreiðslur til bænda eftir kjördæmumfyrirspurn til skrifl. svars
121A195 aafsláttarkjör á póstdreifingu Pósts og símafyrirspurn
121A194 atúlkaþjónusta fyrir heyrnarlausafyrirspurn
121A193 ageðheilbrigðisþjónusta við börn og unglingafyrirspurn til skrifl. svars
121A192 a eupplýsinga- og fræðslumiðstöð háskólastigsins á Austurlandiþingsályktunartillaga
121A191 a esóttvarnalöglagafrumvarp
121A190 a elandgræðslalagafrumvarp
121A189 a esérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
121A188 amengunarvarnareglugerðfyrirspurn
121A187 ahættuleg eggvopnfyrirspurn
121A186 alífeyrisskuldbindingar vegna starfsmanna stjórnmálaflokkannafyrirspurn til skrifl. svars
121A185 afasteignir sem ríkisbankar hafa leyst til sínfyrirspurn til skrifl. svars
121A184 a eMenningarráð Íslandsþingsályktunartillaga
121A183 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
121A182 aábyrgðir vegna norrænnar fjárfestingaráætlunar fyrir Eystrasaltsríkin 1996--1999lagafrumvarp
121A181 a eÞróunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
121A180 a elífeyrisréttindi starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
121A179 areglur um tæki sem senda rafsegulbylgjurfyrirspurn
121A178 asjómannaafslátturfyrirspurn til skrifl. svars
121A177 aumboðsmaður aldraðraþingsályktunartillaga
121A176 a ehjúskaparlöglagafrumvarp
121A175 a eLandsvirkjunlagafrumvarp
121A174 afjöleignarhúslagafrumvarp
121A173 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
121A172 a evinnumarkaðsaðgerðirlagafrumvarp
121A171 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
121A170 aafhending á niðurstöðum úr samræmdum prófumfyrirspurn
121A169 amóttöku- og hlustunarskilyrði Ríkisútvarpsins á Vesturlandifyrirspurn
121A168 afornminjarannsóknir í Reykholtifyrirspurn
121A167 afrákast á afla fiskiskipafyrirspurn
121A166 arekstur dagvistarheimila á vegum sjúkrahúsafyrirspurn til skrifl. svars
121A165 aLandsvirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
121A164 aBlönduvirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
121A163 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
121A162 a estaðsetning nýrra ríkisfyrirtækja á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
121A161 asamstarf um nýtingu fiskstofna í Norður-Atlantshafiþingsályktunartillaga
121A160 akennsla, nám og rannsóknir á háskólastigibeiðni um skýrslu
121A159 a elandmælingar og kortagerðlagafrumvarp
121A158 aupplýsingamiðstöð fyrir aðstandendur ungra fíkniefnaneytendafyrirspurn til skrifl. svars
121A157 aolíuleit innan íslenskrar lögsögufyrirspurn til skrifl. svars
121A156 abeingreiðslur til bændafyrirspurn til skrifl. svars
121A155 aHússtjórnarskólinn á Hallormsstaðfyrirspurn
121A154 atekjuviðmiðun lífeyrisþegafyrirspurn
121A153 ajafnréttisfræðsla í grunn- og framhaldsskólumfyrirspurn
121A152 a eFlugskóli Íslands hf.lagafrumvarp
121A151 a epóstþjónustalagafrumvarp
121A150 a efjarskiptilagafrumvarp
121A149 a ePóst- og fjarskiptastofnunlagafrumvarp
121A148 a esala notaðra ökutækjalagafrumvarp
121A147 a eSöfnunarsjóður lífeyrisréttindalagafrumvarp
121A146 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
121A145 a etryggingagjaldlagafrumvarp
121A144 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
121A143 a estaðgreiðsla skatts á fjármagnstekjurlagafrumvarp
121A142 a evörugjaldlagafrumvarp
121A141 avarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumlagafrumvarp
121A140 amöguleikar ungmenna til framhaldsnámsfyrirspurn
121A139 aútvarps- og sjónvarpssendingarfyrirspurn
121A138 agreiðsluerfiðleikalánfyrirspurn til skrifl. svars
121A137 alágmarksrefsing við alvarlegum líkamsárásumfyrirspurn
121A136 asamkeppnisstarfsemi á vegum Póst- og símamálastofnunarfyrirspurn
121A135 a elistamannalaunlagafrumvarp
121A134 agreiðslur í lífeyrissjóði og almannatryggingarfyrirspurn til skrifl. svars
121A133 aflóttamenn í Austur-Saírfyrirspurn
121A132 aþátttaka Íslendinga í alþjóðasamstarfiþingsályktunartillaga
121A131 a eaðbúnaður um borð í fiskiskipumþingsályktunartillaga
121A130 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnumlagafrumvarp
121A129 a ehúsnæðissparnaðarreikningarlagafrumvarp
121A128 asmásala áfengisfyrirspurn til skrifl. svars
121A127 a eafnám skylduáskriftar að Ríkisútvarpinuþingsályktunartillaga
121A126 atekjur ríkissjóðs af slökkvi- og björgunarbúnaðifyrirspurn til skrifl. svars
121A125 aþátttaka ríkisins í náttúrustofum í kjördæmumfyrirspurn
121A124 astaðlar fyrir gistirými í fjallaskálumfyrirspurn
121A123 aveðurspárfyrirspurn
121A122 askatttekjur af viðskiptum með aflaheimildirfyrirspurn til skrifl. svars
121A121 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
121A120 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
121A119 a eráðstafanir í ríkisfjármálum 1997lagafrumvarp
121A118 a eLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
121A117 asala á lambakjötifyrirspurn
121A116 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
121A115 asjóvarnirlagafrumvarp
121A114 a estefnumörkun í heilbrigðismálumþingsályktunartillaga
121A113 aútleiga leikhúsa og samkeppni leikfélagafyrirspurn til skrifl. svars
121A112 alandgræðsluverðirfyrirspurn til skrifl. svars
121A111 aflutningur sendiherra og starfsmanna utanríkisþjónustunnarfyrirspurn til skrifl. svars
121A110 avinnueftirlitsgjaldfyrirspurn til skrifl. svars
121A109 aáhrif vísitöluhækkana á skuldir heimilannafyrirspurn til skrifl. svars
121A108 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
121A107 ahafsbotnsréttindi Íslands í suðrifyrirspurn til skrifl. svars
121A106 aflutningur Landmælinga Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
121A105 aökutækjastyrkir til fatlaðra íbúa á sambýlumfyrirspurn til skrifl. svars
121A104 a eolíuleit við Íslandþingsályktunartillaga
121A103 a eframlag til þróunarsamvinnuþingsályktunartillaga
121A102 aáhrif langrar biðar eftir læknisaðgerðumbeiðni um skýrslu
121A101 aendurskoðun viðskiptabanns á Írakþingsályktunartillaga
121A100 a efjárreiður ríkisinslagafrumvarp
121A99 aríkisreikningur 1995lagafrumvarp
121A98 a eskipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
121A97 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
121A96 atakmarkanir á aðgangi að Símatorgifyrirspurn
121A95 aSímatorgfyrirspurn
121A94 aÞróunarsjóður sjávarútvegsinsfyrirspurn
121A93 aÞróunarsjóður sjávarútvegsinsfyrirspurn til skrifl. svars
121A92 averkefnaáætlun í skólum gegn útlendingaandúðfyrirspurn
121A91 aaðgerðir gegn útlendingaandúðfyrirspurn
121A90 a eaðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
121A89 aendurskoðun laga um málefni aldraðrafyrirspurn
121A88 aendurskoðun siglingalagafyrirspurn
121A87 a elágmarkslaunlagafrumvarp
121A86 a ekönnun á hagkvæmni kalkþörungavinnsluþingsályktunartillaga
121A85 afátækt á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
121A84 areglur um innritun barna í grunnskólafyrirspurn
121A83 a eaðlögun að lífrænum landbúnaðiþingsályktunartillaga
121A82 a etóbaksverð og vísitalaþingsályktunartillaga
121A81 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
121A80 a elífræn og vistræn framleiðsla íslenskra afurðaþingsályktunartillaga
121A79 amóttaka flóttamannafyrirspurn
121A78 alæknavakt í Hafnarfirðifyrirspurn
121A77 asjúkraflutningar á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
121A76 a eiðnaðarlöglagafrumvarp
121A75 a ebrunatryggingarlagafrumvarp
121A74 a eLöggildingarstofalagafrumvarp
121A73 a eöryggi raforkuvirkjalagafrumvarp
121A72 a eopinber fjölskyldustefnaþingsályktunartillaga
121A71 a eíbúðarhúsnæði í eigu ríkisinslagafrumvarp
121A70 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
121A69 astuðningur við konur í Afganistanþingsályktunartillaga
121A68 afíkniefnaneysla barnafyrirspurn
121A67 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
121A66 ajarðeignir ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
121A65 askiparatsjárfyrirspurn
121A64 afélagslegar íbúðirfyrirspurn til skrifl. svars
121A63 aíbúðir í félagslega kerfinu og á almennum markaðifyrirspurn til skrifl. svars
121A62 a ehöfundalöglagafrumvarp
121A61 a eumferðarlöglagafrumvarp
121A60 afjárstyrkir til eflingar markaðsstarfi heilsárshótelafyrirspurn til skrifl. svars
121A59 aafleiðingar afnáms línutvöföldunarfyrirspurn
121A58 ajöfnun atkvæðisréttarfyrirspurn
121A57 a efiskveiðar utan lögsögu Íslandslagafrumvarp
121A56 a eaðgerðir til að bæta stöðu skuldaraþingsályktunartillaga
121A55 a eumferðarlöglagafrumvarp
121A54 a efullgilding samnings um verndun víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeimþingsályktunartillaga
121A53 afærsla aflaheimildafyrirspurn til skrifl. svars
121A52 askerðing bótagreiðslna frá Tryggingastofnun ríkisins vegna fjármagnsteknafyrirspurn til skrifl. svars
121A51 askerðing uppbótar vegna umönnunar- og lyfjakostnaðar til lífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
121A50 akosningar til Alþingislagafrumvarp
121A49 a elögræðislöglagafrumvarp
121A48 afjáraukalög 1996lagafrumvarp
121A47 astefnumótun í íþróttum stúlkna og kvennafyrirspurn til skrifl. svars
121A46 aaðgerðir til að ná fram jafnrétti kynjannafyrirspurn
121A45 alaunajafnréttifyrirspurn
121A44 a efjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
121A43 averðtrygging lána og skuldir heimilannafyrirspurn til skrifl. svars
121A42 amálefni Hollustuverndar ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
121A41 a eumboðsmaður jafnréttismálalagafrumvarp
121A40 a eaðgerðir gegn kynferðislegri áreitniþingsályktunartillaga
121A39 aorkukostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
121A38 askerðing bóta almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
121A37 afræðsla fyrir dómara á sviði jafnréttismála og mannréttindafyrirspurn
121A36 aForvarnasjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
121A35 a eþjóðsöngur Íslendingaþingsályktunartillaga
121A34 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
121A33 a eaðgerðir til að afnema launamisrétti kynjannaþingsályktunartillaga
121A32 a eendurskoðun á launakerfi ríkisinsþingsályktunartillaga
121A31 a ehelgidagafriðurlagafrumvarp
121A30 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
121A29 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
121A28 a efasteigna-, fyrirtækja- og skipasalalagafrumvarp
121A27 a evarðveisla ósnortinna víðernaþingsályktunartillaga
121A26 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
121A25 amat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
121A24 a elánsfjárlög 1997lagafrumvarp
121A23 amálefni Neyðarlínunnar hf.beiðni um skýrslu
121A22 asamanburður á lífskjörum hérlendis og í Danmörkubeiðni um skýrslu
121A21 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
121A20 aþróun launa og lífskjara á Íslandibeiðni um skýrslu
121A19 a eáhættu- og nýsköpunarlánasjóðurlagafrumvarp
121A18 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
121A17 a eflutningur ríkisstofnanaþingsályktunartillaga
121A16 aréttur til launa í veikindaforföllumlagafrumvarp
121A15 a eorka fallvatnalagafrumvarp
121A14 a ejarðhitaréttindilagafrumvarp
121A13 astaða og þróun bolfiskfrystingar í landibeiðni um skýrslu
121A12 a efæðingarorlof feðraþingsályktunartillaga
121A11 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
121A10 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
121A9 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
121A8 ainnheimta vanskilaskuldabeiðni um skýrslu
121A7 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
121A6 a eþjónustugjöld í heilsugæslulagafrumvarp
121A5 aafleiðingar langs vinnutíma hér á landibeiðni um skýrslu
121A4 astytting vinnutíma án lækkunar launaþingsályktunartillaga
121A3 a eveiðileyfagjaldþingsályktunartillaga
121A2 aÞjóðhagsáætlun 1997skýrsla
121A1 a efjárlög 1997lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.