Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 120
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
120A543 afrestun á fundum Alþingis
120A542 aframkvæmd vegáætlunar 1995skýrsla
120A541 aþingfararkaup og þingfararkostnaðurlagafrumvarp
120A540 aeftirlaun alþingismannalagafrumvarp
120A539 astytting vinnutímaskýrsla
120A538 asamningur um víðförula fiskstofnaþingsályktunartillaga
120A537 aleyfi til malarnámsfyrirspurn til skrifl. svars
120A536 abyggingarlöglagafrumvarp
120A535 aupplýsingar úr álagningarskráskýrsla
120A534 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 1995skýrsla
120A533 a evörugjald af ökutækjumlagafrumvarp
120A532 askipulag miðhálendis Íslandsfyrirspurn
120A531 aátak í jafnréttismálum hjá Ríkisútvarpinufyrirspurn
120A530 aeinkaleyfilagafrumvarp
120A529 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
120A528 aafnám vísitölubindingar lánafyrirspurn
120A527 a esamningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninumþingsályktunartillaga
120A526 aeldi sláturdýra, slátrun og gæðamat á sláturafurðumlagafrumvarp
120A525 aforsendur vistvænna landbúnaðarafurðafyrirspurn
120A524 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
120A523 astaða og þróun jafnréttismálaskýrsla
120A522 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
120A521 ameðferð brunasjúklingafyrirspurn
120A520 a evarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumlagafrumvarp
120A519 a efiskveiðar utan lögsögu Íslandslagafrumvarp
120A518 aframboð og kjör forseta Íslandslagafrumvarp
120A517 akærur vegna iðnlagabrotafyrirspurn til skrifl. svars
120A516 aútskriftir íbúa Kópavogshælisfyrirspurn
120A515 aendurskoðun lögræðislagafyrirspurn
120A514 aLandsbókasafn Íslands -- Háskólabókasafnfyrirspurn
120A513 aþungaskattur af almenningsvögnumfyrirspurn til skrifl. svars
120A512 alosun koltvísýringsfyrirspurn
120A511 aálbræðsla á Grundartangafyrirspurn til skrifl. svars
120A510 aalmannatryggingarlagafrumvarp
120A509 aefnistaka úr Seyðishólumfyrirspurn
120A508 asímgjöld stjórnmálasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
120A507 alöggæsla í Reykjavíkfyrirspurn
120A506 atekjur og gjöld ríkissjóðs af flugstöðinni á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
120A505 aendurskoðun útvarpslagafyrirspurn
120A504 ahúsnæðissparnaðarreikningarlagafrumvarp
120A503 asérákvæði í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
120A502 avarðveisla gjafa og eigna hússtjórnarskólafyrirspurn
120A501 a egrunnskólilagafrumvarp
120A500 a eLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
120A499 abætur fyrir tjón af völdum arnafyrirspurn
120A498 aundirbúningur vegna flutnings ríkisstofnanaþingsályktunartillaga
120A497 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
120A496 atjáningarfrelsiþingsályktunartillaga
120A495 asala íslenskra hesta til útlandafyrirspurn
120A494 amerkingar afurða erfðabreyttra lífverafyrirspurn
120A493 aNorðurlandasamningur um félagslega aðstoð og félagslega þjónustulagafrumvarp
120A492 a esamningur um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálumlagafrumvarp
120A491 asamningur milli Efnahagsbandalags Evrópu og Íslandsþingsályktunartillaga
120A490 aþróun kaupmáttar launafyrirspurn
120A489 aaðstoð til sjálfsstjórnarsvæða Palestínumanna í Ísraelfyrirspurn til skrifl. svars
120A488 aaðstoð við Bosníufyrirspurn til skrifl. svars
120A487 a eIðnþróunarsjóðurlagafrumvarp
120A486 aafturvirk veiðileyfifyrirspurn
120A485 aúthlutun veiðiheimildafyrirspurn til skrifl. svars
120A484 aferðakostnaður ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
120A483 a eiðnaðarmálagjaldlagafrumvarp
120A482 aíþróttaaðstaða Menntaskólans við Hamrahlíðfyrirspurn
120A481 afjárveitingar til stjórnmálaflokkafyrirspurn til skrifl. svars
120A480 astörf tannsmiðafyrirspurn til skrifl. svars
120A479 askyldunámsefni í vímuvörnumfyrirspurn
120A478 amálefni Neyðarlínunnar hf.beiðni um skýrslu
120A477 aSchengen-samstarfiðskýrsla
120A476 avarðveisla ósnortinna víðernaþingsályktunartillaga
120A475 afullgilding samnings gegn pyndingumþingsályktunartillaga
120A474 ahúsnæðismál Tryggingastofnunar ríkisinsfyrirspurn
120A473 adráttarvextirfyrirspurn
120A472 aaðskilnaður ríkis og kirkjuþingsályktunartillaga
120A471 aEvrópusamningur um forsjá barnaþingsályktunartillaga
120A470 a esamningar við Færeyjar um fiskveiðimálþingsályktunartillaga
120A469 a efullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipumlagafrumvarp
120A468 aendurskoðun á launakerfi ríkisinsþingsályktunartillaga
120A467 aaðgerðir til að afnema launamisrétti kynjannaþingsályktunartillaga
120A466 ajafnréttisfræðsla fyrir dómarafyrirspurn
120A465 aaðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
120A464 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
120A463 a eumferðarlöglagafrumvarp
120A462 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
120A461 a eFlugskóli Íslands hf.lagafrumvarp
120A460 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
120A459 alágmarkslaun, hámarkslaun og atvinnuleysisbæturlagafrumvarp
120A458 arannsóknir á beitukóngiþingsályktunartillaga
120A457 a elögræðislöglagafrumvarp
120A456 a elögræðislöglagafrumvarp
120A455 akönnun á sameiningu ríkisviðskiptabankannaþingsályktunartillaga
120A454 ainnheimta opinberra gjaldafyrirspurn
120A453 aálag á vörugjald af millifrakt í alþjóðaflutningumfyrirspurn
120A452 arekstur mötuneytafyrirspurn til skrifl. svars
120A451 a elögreglulöglagafrumvarp
120A450 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
120A449 astaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
120A448 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
120A447 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
120A446 akosningar til Alþingislagafrumvarp
120A445 a evörugjaldlagafrumvarp
120A444 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
120A443 afjáraukalög 1995lagafrumvarp
120A442 a efjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
120A441 a etollalöglagafrumvarp
120A440 askálar á miðhálendi Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
120A439 agjaldþrot einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
120A438 akostnaður ríkissjóðs af gjaldþrotum einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
120A437 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
120A436 a eÞróunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
120A435 asamráðsnefnd um hagsmuni aldraðra og öryrkjaþingsályktunartillaga
120A434 aaðgerðir gegn kynferðislegri áreitniþingsályktunartillaga
120A433 agjaldþrot sl. tíu árfyrirspurn til skrifl. svars
120A432 aaðstoð við gjaldþrota einstaklingafyrirspurn
120A431 aflutningur sjónvarpsins í útvarpshúsiðfyrirspurn
120A430 adreifikerfi útvarps og sjónvarpsfyrirspurn
120A429 a estaðgreiðsla skatts af vaxtatekjumlagafrumvarp
120A428 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
120A427 aréttarstaða fólks við gildistöku EES-samningsinsfyrirspurn
120A426 aréttarstaða fólks við gildistöku EES-samningsinsfyrirspurn til skrifl. svars
120A425 aútlánatöp banka, sparisjóða og sjóða 1990--1995fyrirspurn til skrifl. svars
120A424 a egæludýrahaldlagafrumvarp
120A423 a eþjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstrilagafrumvarp
120A422 a estaðgreiðsla skatts á fjármagnstekjurlagafrumvarp
120A421 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
120A420 akosningar til Alþingislagafrumvarp
120A419 amálefni einhverfrafyrirspurn
120A418 aöryggi við þungaflutninga á þjóðvegumfyrirspurn til skrifl. svars
120A417 aþungaflutningar á þjóðvegumfyrirspurn til skrifl. svars
120A416 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
120A415 a estéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
120A414 aframleiðsla rafmagns með olíufyrirspurn
120A413 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
120A412 aerlendar skuldir þjóðarinnarfyrirspurn
120A411 a eatvinnuúrræði fyrir atvinnulaust fólklagafrumvarp
120A410 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnumlagafrumvarp
120A409 aframkvæmdir að Bessastöðumfyrirspurn til skrifl. svars
120A408 afjarskiptilagafrumvarp
120A407 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
120A406 aopinber fjölskyldustefnaþingsályktunartillaga
120A405 a eiðnaðarlöglagafrumvarp
120A404 anefndir á vegum ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
120A403 anámsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
120A402 anáms- og starfsfræðslafyrirspurn til skrifl. svars
120A401 abrottfall nemenda úr skyldunámifyrirspurn til skrifl. svars
120A400 alífeyrisréttur öryrkjafyrirspurn til skrifl. svars
120A399 askaðabótalöglagafrumvarp
120A398 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
120A397 astarfshættir Alþingisþingsályktunartillaga
120A396 aþorskeldifyrirspurn til skrifl. svars
120A395 askoðun ökutækjafyrirspurn
120A394 a eíbúðarhúsnæði í eigu ríkisinslagafrumvarp
120A393 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
120A392 arisnukostnaður ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
120A391 afjármál sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
120A390 a ereynslusveitarfélöglagafrumvarp
120A389 a esameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bændalagafrumvarp
120A388 a eréttindi sjúklingalagafrumvarp
120A387 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
120A386 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
120A385 avarnir gegn mengun sjávarlagafrumvarp
120A384 aþróunarverkefni í heilsugæsluforvörnumfyrirspurn
120A383 aniðurskurður á fé til heilsugæslu og forvarnastarfsfyrirspurn
120A382 aréttindi starfsmanna varnarliðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
120A381 aUmsýslustofnun varnarmálafyrirspurn
120A380 ahúsbréfalánfyrirspurn til skrifl. svars
120A379 akennarar og leiðbeinendur í grunn- og framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
120A378 anýting innlendra plantna til iðnaðarframleiðslufyrirspurn
120A377 aframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
120A376 a eréttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamningalagafrumvarp
120A375 aframtíðarsamvinna Íslands og Vestur-Evrópusambandsinsfyrirspurn
120A374 atanneyðing hjá börnum og unglingumfyrirspurn
120A373 a efriðlýsing Hvítár/Ölfusár og Jökulsár á Fjöllumþingsályktunartillaga
120A372 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
120A371 a esálfræðingarlagafrumvarp
120A370 aneyðarhjálp vegna fátæktarfyrirspurn
120A369 amunur á launum og lífskjörum á Íslandi og í Danmörkubeiðni um skýrslu
120A368 a eáhættu- og nýsköpunarlánasjóðurlagafrumvarp
120A367 ainnflutningur dýralagafrumvarp
120A366 a enáttúruverndlagafrumvarp
120A365 a eflugmálaáætlun 1996--1999þingsályktunartillaga
120A364 a epóstlöglagafrumvarp
120A363 aLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
120A362 akjörfundir erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
120A361 a eupplýsingalöglagafrumvarp
120A360 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
120A359 a eumboðsmaður aldraðraþingsályktunartillaga
120A358 agjaldtaka ríkisins af skemmtiferðaskipumfyrirspurn til skrifl. svars
120A357 asameining Vitastofnunar, Hafnamálastofnunar og Siglingamálastofnunarlagafrumvarp
120A356 a eInnheimtustofnun sveitarfélagalagafrumvarp
120A355 a efasteigna-, fyrirtækja- og skipasalalagafrumvarp
120A354 avá vegna olíuflutningafyrirspurn
120A353 amengunarhætta vegna olíuflutningafyrirspurn
120A352 arekstrarform Landsvirkjunarþingsályktunartillaga
120A351 astofnun sérskóla á vegum ríkisinsfyrirspurn
120A350 agjaldskrá Pósts og símafyrirspurn
120A349 askipasmíðaiðnaðurinnfyrirspurn
120A348 akærumál vegna undirboðafyrirspurn
120A347 aendurskoðun íþróttalagafyrirspurn
120A346 aumhverfisúrbætur á ferðamannastöðumfyrirspurn til skrifl. svars
120A345 areglur um fjárhagsaðstoð sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
120A344 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
120A343 aríkisfjármál 1995skýrsla
120A342 ameðferð trúnaðarupplýsingafyrirspurn
120A341 alögfræðideild Húsnæðisstofnunarfyrirspurn
120A340 aAlþjóðaþingmannasambandið 1995skýrsla
120A339 aVES-þingið 1995skýrsla
120A338 aEvrópuráðsþingið 1995skýrsla
120A337 anorrænt samstarf 1995skýrsla
120A336 aFríverslunarsamtök Evrópu 1995skýrsla
120A335 aNorður-Atlantshafsþingið 1995skýrsla
120A334 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
120A333 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
120A332 auppsögn starfs af hálfu atvinnurekandaþingsályktunartillaga
120A331 a estofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunarlagafrumvarp
120A330 afjárhagsaðstoð félagsmálastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
120A329 aNorræna ráðherranefndin 1995skýrsla
120A328 agreiðsla kostnaðar við lækningaferðir psoriasissjúklingafyrirspurn
120A327 aútlánatöp ríkisbanka og opinberra sjóða 1990--1995fyrirspurn til skrifl. svars
120A326 asveigjanlegur vinnutími í ráðuneytum og ríkisstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
120A325 a esamþykktir Vestnorræna þingmannaráðsins 1995þingsályktunartillaga
120A324 aVestnorræna þingmannaráðið 1995skýrsla
120A323 a eréttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskólalagafrumvarp
120A322 avirkjunarréttur vatnsfallalagafrumvarp
120A321 aeignarhald á auðlindum í jörðulagafrumvarp
120A320 a estaðfest samvistlagafrumvarp
120A319 afjárfesting Íslendinga erlendisfyrirspurn
120A318 afjárfesting erlendra aðila á Íslandifyrirspurn
120A317 alandflutningasjóðurlagafrumvarp
120A316 afíkniefnasmyglfyrirspurn
120A315 a ehelgidagafriðurlagafrumvarp
120A314 areglur við innheimtu opinberra gjaldafyrirspurn til skrifl. svars
120A313 a etóbaksvarnirlagafrumvarp
120A312 aÖSE-þingið 1995skýrsla
120A311 aómskoðanirfyrirspurn
120A310 a efiskréttaverksmiðjurþingsályktunartillaga
120A309 asamanburður á lífskjörum á Íslandi og í nálægum löndumþingsályktunartillaga
120A308 a eréttur til veiða í efnahagslögsögu Íslandslagafrumvarp
120A307 a efjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
120A306 afjárveitingar til sýsluvegafyrirspurn til skrifl. svars
120A305 aóbyggt skólahúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
120A304 aeinbreiðar brýrfyrirspurn
120A303 askipun nefndar um fréttaflutning af slysförumfyrirspurn
120A302 a eaðgerðir til að bæta stöðu skuldaraþingsályktunartillaga
120A301 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
120A300 a efélagsleg verkefniþingsályktunartillaga
120A299 askattlagning happdrættisrekstursfyrirspurn
120A298 areglur um þátttöku barna og unglinga í happdrættifyrirspurn
120A297 a efjárreiður ríkisinslagafrumvarp
120A296 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
120A295 a evegáætlun 1995--1998þingsályktunartillaga
120A294 akostnaður við umönnun aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
120A293 aúthlutanir úr Framkvæmdasjóði aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
120A292 aákvæði hegningarlaga er varða óviðeigandi ummæli um erlenda þjóðhöfðingjafyrirspurn
120A291 afjarnámfyrirspurn
120A290 astörf dómara á vegum framkvæmdarvaldsinsfyrirspurn til skrifl. svars
120A289 asamningur við Neyðarlínuna hf.fyrirspurn til skrifl. svars
120A288 astaða kvenna innan löggæslunnarfyrirspurn til skrifl. svars
120A287 atækifæri kvenna til starfsframa í utanríkisþjónustunnifyrirspurn
120A286 afríverslunarsamningur milli EFTA-ríkjanna og Slóveníuþingsályktunartillaga
120A285 a eþjóðminjalöglagafrumvarp
120A284 aafréttarmálefni, fjallskil o.fl.lagafrumvarp
120A283 aflutningar á skipgengum vatnaleiðum vegna EESlagafrumvarp
120A282 atalsett og textað efni í sjónvarpifyrirspurn til skrifl. svars
120A281 a esjóvarnirlagafrumvarp
120A280 aréttarstaða fólks í vígðri og óvígðri sambúðþingsályktunartillaga
120A279 aembætti umboðsmanns jafnréttismálafyrirspurn
120A278 aframkvæmd Íslendinga á barnasáttmála Sameinuðu þjóðannafyrirspurn til skrifl. svars
120A277 askattlagning skulda einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
120A276 avanskil einstaklinga við innlánsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
120A275 abeiðnir um fjárnám hjá ábyrgðarmönnum fjárskuldbindingafyrirspurn til skrifl. svars
120A274 a esamningsveðlagafrumvarp
120A273 a eveiting prestakallalagafrumvarp
120A272 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
120A271 a eumferðarlöglagafrumvarp
120A270 a eaðgerðir til að treysta byggð á Íslandiþingsályktunartillaga
120A269 a egjald af áfengilagafrumvarp
120A268 afrestun á fundum Alþingis
120A267 aaðgengi fatlaðra að Þjóðleikhúsinufyrirspurn
120A266 aaðgengi opinberra byggingafyrirspurn
120A265 akönnun á stöðu fatlaðra á vinnumarkaðinumfyrirspurn
120A264 aaðgengi fatlaðra að umhverfisráðuneytinufyrirspurn
120A263 a elífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
120A262 ahagræðing í ríkisrekstrilagafrumvarp
120A261 a etrúnaðarsamband fjölmiðlamanna og heimildarmannaþingsályktunartillaga
120A260 askuldir sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
120A259 aumferðarlöglagafrumvarp
120A258 afríverslunarsamningur milli EFTA-ríkjanna og Eistlandsþingsályktunartillaga
120A257 afríverslunarsamningur milli EFTA-ríkjanna og Lettlandsþingsályktunartillaga
120A256 afríverslunarsamningur milli EFTA-ríkjanna og Litáensþingsályktunartillaga
120A255 akostnaður við rekstur grunnskólafyrirspurn til skrifl. svars
120A254 a efjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
120A253 alögskráning sjómannalagafrumvarp
120A252 a espilliefnagjaldlagafrumvarp
120A251 a eskipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
120A250 asilfursjóðurinn frá Miðhúsumfyrirspurn til skrifl. svars
120A249 a eumgengni um nytjastofna sjávarlagafrumvarp
120A248 a elæsivarðir hemlar í bifreiðumþingsályktunartillaga
120A247 a eÞjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbyggingalagafrumvarp
120A246 a eútvarpslöglagafrumvarp
120A245 akynferðis- og sifskaparbrotamálbeiðni um skýrslu
120A244 aferjuflug um Keflavíkurflugvöllfyrirspurn
120A243 arannsókn nauðgunar- og sifskaparmálaþingsályktunartillaga
120A242 a efjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
120A241 a eÞróunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
120A240 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
120A239 askattareglur gagnvart listamönnumfyrirspurn
120A238 a efarskóli fyrir vélaverðiþingsályktunartillaga
120A237 a estarfsþjálfun nemenda á framhalds- og háskólastigifyrirspurn til skrifl. svars
120A236 akvikmyndaauglýsingar í sjónvarpifyrirspurn
120A235 aofbeldisefni í fjölmiðlumfyrirspurn
120A234 avatnalöglagafrumvarp
120A233 a eeinkaleyfilagafrumvarp
120A232 a eviðskiptabankar og sparisjóðirlagafrumvarp
120A231 agjöld fyrir ferliverkfyrirspurn til skrifl. svars
120A230 astarfskjör í sendiráðumfyrirspurn til skrifl. svars
120A229 aframkvæmdir á Reykjavíkurflugvelli í kjölfar hættumatsfyrirspurn til skrifl. svars
120A228 a efæðingarorlof feðraþingsályktunartillaga
120A227 a ebætt þjónusta hins opinberaþingsályktunartillaga
120A226 a efæðingarorlofþingsályktunartillaga
120A225 a eráðstafanir í ríkisfjármálumlagafrumvarp
120A224 a elaun forseta Íslandslagafrumvarp
120A223 aupptökumannvirki til skipaviðgerðafyrirspurn
120A222 asímahleranirfyrirspurn til skrifl. svars
120A221 a evarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumlagafrumvarp
120A220 a ebókaútgáfaþingsályktunartillaga
120A219 a eloftpúðar í bifreiðumþingsályktunartillaga
120A218 a eháskólinn á Akureyrilagafrumvarp
120A217 a eháskóli Íslandslagafrumvarp
120A216 abifreiðagjaldfyrirspurn til skrifl. svars
120A215 a ehúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
120A214 a ealmannavæðing ríkisfyrirtækjaþingsályktunartillaga
120A213 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
120A212 avarnir gegn landbrotifyrirspurn
120A211 a enýting Krýsuvíkursvæðisþingsályktunartillaga
120A210 a estarfsþjálfun í fyrirtækjumþingsályktunartillaga
120A209 anorræn karlaráðstefna í Stokkhólmifyrirspurn
120A208 alæsifyrirspurn til skrifl. svars
120A207 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
120A206 a eafnám laga nr. 96/1936lagafrumvarp
120A205 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
120A204 aframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
120A203 aorkufrekir iðnaðarkostirfyrirspurn til skrifl. svars
120A202 araforka til stækkunar járnblendiverksmiðjufyrirspurn til skrifl. svars
120A201 agufuaflsvirkjun á Nesjavöllumfyrirspurn til skrifl. svars
120A200 aafgangsorka í kerfi Landsvirkjunarfyrirspurn til skrifl. svars
120A199 alæknalöglagafrumvarp
120A198 asamstarfssamningur milli Norðurlandaþingsályktunartillaga
120A197 a etímareikningur á Íslandilagafrumvarp
120A196 amálefni samkynhneigðrafyrirspurn
120A195 a eútvarpslöglagafrumvarp
120A194 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
120A193 afríverslunarsamningur Íslands og Lettlandsþingsályktunartillaga
120A192 afríverslunarsamningur Íslands og Litáensþingsályktunartillaga
120A191 a erannsókn flugslysalagafrumvarp
120A190 a etilkynningarskylda olíuskipaþingsályktunartillaga
120A189 a emerkingar þilfarsfiskiskipaþingsályktunartillaga
120A188 ajöfnun atkvæðisréttarþingsályktunartillaga
120A187 aúttekt á afskrifuðum skattskuldumbeiðni um skýrslu
120A186 ameðferð kynferðis- og sifskaparbrotafyrirspurn
120A185 amenningarborg Evrópufyrirspurn
120A184 a enýting innlends trjáviðarþingsályktunartillaga
120A183 anýting og útflutningur á jarðefnumfyrirspurn
120A182 aþróun ríkisframlags til rannsóknastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
120A181 astuðningur við nemendur sem eiga í lestrarörðugleikumfyrirspurn
120A180 a esérstakur ákærandi í efnahagsbrotumþingsályktunartillaga
120A179 a everndun jarðhitasvæðisins við Geysi í Haukadalþingsályktunartillaga
120A178 alagning ljósleiðara um Snæfellsnesfyrirspurn
120A177 aeinkahlutafélögfyrirspurn til skrifl. svars
120A176 alífeyrissjóður starfsmanna ríkisinsfyrirspurn
120A175 avegur milli Þorlákshafnar og Grindavíkurfyrirspurn
120A174 asameining Vitastofnunar, Hafnamálastofnunar og Siglingamálastofnunarlagafrumvarp
120A173 a eSiglingastofnun Íslandslagafrumvarp
120A172 a elánsviðskipti, réttindi og skyldur ábyrgðarmanna o.fl.lagafrumvarp
120A171 a eviðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvíklagafrumvarp
120A170 avarnir gegn mengun sjávarfyrirspurn
120A169 a ekaup og rekstur skólabátsþingsályktunartillaga
120A168 a eréttindi og skyldur ábyrgðarmanna fjárskuldbindinga einstaklingaþingsályktunartillaga
120A167 a eendurskoðun á meiðyrðalöggjöfinniþingsályktunartillaga
120A166 a everslunarrekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonarþingsályktunartillaga
120A165 a evegalöglagafrumvarp
120A164 a efjöleignarhúslagafrumvarp
120A163 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
120A162 alán ríkissjóðs í Bretlandi 1981fyrirspurn til skrifl. svars
120A161 agreiðslubyrði af lánum ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
120A160 a esóttvarnalöglagafrumvarp
120A159 a esamgöngur á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
120A158 a estarfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtakalagafrumvarp
120A157 a eumferðaröryggi og framkvæmdaáætlunþingsályktunartillaga
120A156 astefnumótun í löggæsluþingsályktunartillaga
120A155 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
120A154 a etæknifrjóvgunlagafrumvarp
120A153 avátryggingastarfsemilagafrumvarp
120A152 a eumferðarlöglagafrumvarp
120A151 akostnaður við læknisaðgerðir erlendis á íslenskum börnumfyrirspurn til skrifl. svars
120A150 aumferðaröryggismálfyrirspurn
120A149 atogveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
120A148 a eköfunlagafrumvarp
120A147 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
120A146 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
120A145 a ejarðalöglagafrumvarp
120A144 a eáfengislöglagafrumvarp
120A143 arekstur leikskóla á vegum sjúkrahúsafyrirspurn til skrifl. svars
120A142 amálefni glasafrjóvgunardeildarfyrirspurn
120A141 araforkuframleiðsla Hitaveitu Suðurnesja og Landsvirkjunarfyrirspurn
120A140 asamningar ríkisvaldsins um stofnframkvæmdir og viðhald heilbrigðisstofnanaþingsályktunartillaga
120A139 a emat á jarðskjálftahættu og styrkleika mannvirkja á Suðurlandiþingsályktunartillaga
120A138 aneyðarsímsvörunfyrirspurn til skrifl. svars
120A137 a ebifreiðagjaldlagafrumvarp
120A136 a estaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
120A135 a eskattskylda innlánsstofnanalagafrumvarp
120A134 a etryggingagjaldlagafrumvarp
120A133 a eúttekt á hávaða- og hljóðmengunþingsályktunartillaga
120A132 askipting aflaheimilda krókabátafyrirspurn til skrifl. svars
120A131 askipting aflaheimilda til jöfnunarfyrirspurn til skrifl. svars
120A130 agreiðsluþátttaka foreldra í tannlækningumfyrirspurn til skrifl. svars
120A129 aríkisreikningur 1994lagafrumvarp
120A128 aríkisreikningur 1993lagafrumvarp
120A127 aáhrif 14% virðisaukaskatts á bóka-, blaða- og tímaritaútgáfubeiðni um skýrslu
120A126 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
120A125 a eBjargráðasjóðurlagafrumvarp
120A124 a estofnun úrskurðarnefnda í málefnum neytendaþingsályktunartillaga
120A123 aeftirlit með viðskiptum bankastofnanafyrirspurn
120A122 arekstrarskilyrði smáfyrirtækjafyrirspurn
120A121 aþjónusta og kynning Egilsstaðaflugvallarfyrirspurn
120A120 aframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
120A119 a evatnsveitur sveitarfélagalagafrumvarp
120A118 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
120A117 a eerfðabreyttar lífverurlagafrumvarp
120A116 aaðild starfsmanna aðila vinnumarkaðarins að Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
120A115 aúrelding fiskiskipafyrirspurn til skrifl. svars
120A114 aflutningur höfuðstöðva Landhelgisgæslunnar til Suðurnesjafyrirspurn
120A113 asjóvarnargarðar í Hafnarfirðifyrirspurn til skrifl. svars
120A112 alöndun undirmálsfisksfyrirspurn
120A111 a evörugjald af olíulagafrumvarp
120A110 abílalán til öryrkjafyrirspurn
120A109 a erannsókn á launa- og starfskjörum landsmannaþingsályktunartillaga
120A108 amengunarvarnir í flotkvíumfyrirspurn til skrifl. svars
120A107 a ehjúskaparlöglagafrumvarp
120A106 a egatnagerðargjaldlagafrumvarp
120A105 aúthlutanir úr Framleiðnisjóði landbúnaðarinsfyrirspurn til skrifl. svars
120A104 aJarðasjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
120A103 aendurskoðun á kosningalöggjöfinnifyrirspurn
120A102 a elöggilding starfsheita í tækni- og hönnunargreinumlagafrumvarp
120A101 a eVerðbréfaþing Íslandslagafrumvarp
120A100 a eöryggi vöru og opinber markaðsgæslalagafrumvarp
120A99 a elánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðirlagafrumvarp
120A98 a everðbréfasjóðirlagafrumvarp
120A97 a everðbréfaviðskiptilagafrumvarp
120A96 a eframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
120A95 a enáttúruverndlagafrumvarp
120A94 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
120A93 a elandgræðslalagafrumvarp
120A92 a efullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barnalagafrumvarp
120A91 aHabitat-ráðstefnan 1996fyrirspurn
120A90 aheildarlaun tekjuhæstu starfsmanna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
120A89 a enotkun steinsteypu til slitlagsgerðarþingsályktunartillaga
120A88 aríkisreikningur 1992lagafrumvarp
120A87 aríkisreikningur 1991lagafrumvarp
120A86 a ehöfundalöglagafrumvarp
120A85 a ekjaradómur og kjaranefndþingsályktunartillaga
120A84 aþingfararkaup og þingfararkostnaðurlagafrumvarp
120A83 arennslistruflanir í Soginufyrirspurn
120A82 aveiðar og rannsóknir á smokkfiskifyrirspurn
120A81 aveiðar og rannsóknir á túnfiskifyrirspurn
120A80 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
120A79 alífeyrisréttindi alþingismanna og ráðherralagafrumvarp
120A78 amengun af brennisteinssamböndumfyrirspurn
120A77 ahúsnæðismál sýslumannsembættisins á Seyðisfirðifyrirspurn til skrifl. svars
120A76 a erannsóknir í ferðaþjónustuþingsályktunartillaga
120A75 afélagsþjónusta sveitarfélagalagafrumvarp
120A74 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
120A73 a emannanöfnlagafrumvarp
120A72 a emótun opinberrar stefnu í fjölmiðlunþingsályktunartillaga
120A71 a emenningar- og tómstundastarf fatlaðraþingsályktunartillaga
120A70 atekjur ríkissjóðs af skráningu flugvéla og kaupskipa á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
120A69 astyrkveitingar úr Menningarsjóði útvarpsstöðvafyrirspurn til skrifl. svars
120A68 a etollalöglagafrumvarp
120A67 astuðningur Landsvirkjunar við fiskiræktfyrirspurn til skrifl. svars
120A66 a egræn ferðamennskaþingsályktunartillaga
120A65 aútbreiðsla fíkniefna og þróun ofbeldisbeiðni um skýrslu
120A64 aaðgerðir til að draga úr launamun karla og kvennafyrirspurn
120A63 aolíuleit við Íslandfyrirspurn til skrifl. svars
120A62 a eólöglegur innflutningur fíkniefnaþingsályktunartillaga
120A61 a estefnumótun í íþróttum stúlkna og kvennaþingsályktunartillaga
120A60 aaðgerðir til stuðnings íbúum Austur-Tímorþingsályktunartillaga
120A59 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
120A58 amat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
120A57 akjarasamningar á vegum ríkis og ríkisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
120A56 abrú yfir Grunnafjörðþingsályktunartillaga
120A55 aafnám mismununar gagnvart konumfyrirspurn
120A54 alokunartími veitingahúsafyrirspurn
120A53 aúrræði gagnvart síbrotamönnumfyrirspurn
120A52 aúrbætur í fangelsismálumfyrirspurn
120A51 askaðabótalögfyrirspurn
120A50 afjöldi félagslegra íbúðafyrirspurn til skrifl. svars
120A49 afélagslegar íbúðir á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
120A48 aopinberar framkvæmdirfyrirspurn til skrifl. svars
120A47 asjálfræðisaldur barnafyrirspurn
120A46 aflutningur ríkisstofnana út á landfyrirspurn til skrifl. svars
120A45 afjáraukalög 1994lagafrumvarp
120A44 afjáraukalög 1995lagafrumvarp
120A43 a elánsfjárlög 1996lagafrumvarp
120A42 ainnheimta á opinberum gjöldumfyrirspurn til skrifl. svars
120A41 agrunn- og framhaldsskólarfyrirspurn til skrifl. svars
120A40 amálefni fatlaðrafyrirspurn
120A39 atilraunasveitarfélögfyrirspurn
120A38 aréttarstaða barna með langvinna sjúkdómafyrirspurn
120A37 askaðabætur til bænda við Þingvallavatnfyrirspurn
120A36 aSogsvirkjanirfyrirspurn til skrifl. svars
120A35 akaup á eignumfyrirspurn
120A34 asala ríkiseignafyrirspurn
120A33 astimpilgjöldfyrirspurn
120A32 aendurskoðun viðskiptabanns á Írakþingsályktunartillaga
120A31 amótmæli við kjarnorkutilraunum Frakka og Kínverjaþingsályktunartillaga
120A30 a eveiðileyfagjaldþingsályktunartillaga
120A29 aendurskoðun ættleiðingarlagafyrirspurn til skrifl. svars
120A28 ageymsla forngripa á byggðasöfnumfyrirspurn
120A27 ajafnréttisáformfyrirspurn
120A26 asamningsstjórnunfyrirspurn
120A25 a eumboðsmenn sjúklingaþingsályktunartillaga
120A24 ahækkun tryggingabótafyrirspurn
120A23 amálefni Menntaskólans í Reykjavíkfyrirspurn
120A22 ahvalveiðarfyrirspurn
120A21 a elyfjalöglagafrumvarp
120A20 a ebætt skattheimtaþingsályktunartillaga
120A19 afærslur aflaheimildafyrirspurn til skrifl. svars
120A18 aaðstoð við ættleiðingarfyrirspurn til skrifl. svars
120A17 aglasafrjóvgunfyrirspurn til skrifl. svars
120A16 a eopinber fjölskyldustefnaþingsályktunartillaga
120A15 a ealþjóðasamþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgðþingsályktunartillaga
120A14 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
120A13 a eréttarstaða kjörbarna og foreldra þeirralagafrumvarp
120A12 ajarðhitaréttindilagafrumvarp
120A11 aorka fallvatnalagafrumvarp
120A10 a eréttur til launa í veikindaforföllumlagafrumvarp
120A9 aeinsetnir skólarfyrirspurn til skrifl. svars
120A8 aendurskoðun á verksviði sýslumannsembættafyrirspurn
120A7 asamræmd próffyrirspurn til skrifl. svars
120A6 agræn símanúmerfyrirspurn
120A5 amálefni ferðaþjónustufyrirspurn
120A4 afæðingarheimili Reykjavíkur og þjónusta við sængurkonurfyrirspurn
120A3 a eútvarpslöglagafrumvarp
120A2 aþjóðhagsáætlun 1996skýrsla
120A1 a efjárlög 1996lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.