Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 119
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
119A48 afrestun á fundum Alþingis
119A47 aþingfararkauplagafrumvarp
119A46 a enáttúruverndlagafrumvarp
119A45 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
119A44 aveiðileyfagjaldþingsályktunartillaga
119A43 a evarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumlagafrumvarp
119A42 a eúrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmannalagafrumvarp
119A41 agreiðsluaðlögunlagafrumvarp
119A40 aeinkaleyfilagafrumvarp
119A39 aútvarpslöglagafrumvarp
119A38 alenging lánstíma í húsbréfakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
119A37 asamningur milli Íslands og Færeyja um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninumþingsályktunartillaga
119A36 a eframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
119A35 agræn ferðamennskaþingsályktunartillaga
119A34 asjúkraþjálfun í heilsugæslunnifyrirspurn til skrifl. svars
119A33 aflutningur ríkisstofnana út á landfyrirspurn
119A32 a emótmæli til breskra stjórnvalda gegn förgun olíupallsins Brent Sparþingsályktunartillaga
119A31 a elyfjalöglagafrumvarp
119A30 a emeðferð og eftirlit sjávarafurðalagafrumvarp
119A29 a eÞróunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
119A28 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
119A27 a eAlþjóðaviðskiptastofnuninlagafrumvarp
119A26 a esóttvarnalöglagafrumvarp
119A25 aúrelding smábátafyrirspurn
119A24 avínveitingastaðirfyrirspurn til skrifl. svars
119A23 astöðugildi lögreglumannafyrirspurn til skrifl. svars
119A22 anotkun myndlyklalagafrumvarp
119A21 a ehöfundalöglagafrumvarp
119A20 askipulag ferðamálalagafrumvarp
119A19 aendurskoðun viðskiptabanns á Írakþingsályktunartillaga
119A18 aeftirlit með innflutningi matvælafyrirspurn til skrifl. svars
119A17 astarfsemi stjórnmálaflokkafyrirspurn
119A16 a eerfðabreyttar lífverurlagafrumvarp
119A15 a ematvælilagafrumvarp
119A14 aatvinnu- og búseturéttur launafólks innan EESlagafrumvarp
119A13 a eaðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraðilagafrumvarp
119A12 aLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
119A11 a estarfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtakalagafrumvarp
119A10 a eatvinnuleysistryggingarþingsályktunartillaga
119A9 afrísvæði á Suðurnesjumfyrirspurn
119A8 aopinber fjölskyldustefnafyrirspurn
119A7 a eframkvæmdaáætlun til að ná fram launajafnrétti kvenna og karlaþingsályktunartillaga
119A6 a eáfengislöglagafrumvarp
119A5 a eaðgerðir til að afnema launamisrétti kynjannaþingsályktunartillaga
119A4 a egjald af áfengilagafrumvarp
119A3 a everslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyflagafrumvarp
119A2 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
119A1 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.