Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 118
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
118A463 afrestun á fundum Alþingis
118A462 aathugun á einstökum ákvæðum skaðabótalagaskýrsla
118A461 aþróun umhverfismála á Íslandiskýrsla
118A460 askipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
118A459 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
118A458 aályktanir 116. löggjafarþingsskýrsla
118A457 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
118A456 areynslusveitarfélögskýrsla
118A455 aHeyrnar- og talmeinastöð Íslandslagafrumvarp
118A454 astaða og þróun jafnréttismálaskýrsla
118A453 a eeftirlit með skipumlagafrumvarp
118A452 afjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
118A451 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
118A450 asamningur um verndun mannréttinda og mannfrelsisþingsályktunartillaga
118A449 aNorðurlandasamningur um baráttu gegn mengun sjávarþingsályktunartillaga
118A448 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
118A447 agreiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólkslagafrumvarp
118A446 aútflutningstryggingaráðlagafrumvarp
118A445 a evaxtalöglagafrumvarp
118A444 a efullvinnsla botnfiskaflalagafrumvarp
118A443 avísitala neysluverðslagafrumvarp
118A442 akosningar til Alþingislagafrumvarp
118A441 astarfsmenntun í atvinnulífinuskýrsla
118A440 afjáraukalög 1994lagafrumvarp
118A439 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 1994skýrsla
118A438 a evörugjald af ökutækjumlagafrumvarp
118A437 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
118A436 aframkvæmd vegáætlunar 1994skýrsla
118A435 astaðfesting ákvörðunar EES-nefndarinnarþingsályktunartillaga
118A434 areglur um veitingu ríkisborgararéttarskýrsla
118A433 aopinber lögfræðiaðstoðlagafrumvarp
118A432 astarfshættir þjóðkirkjunnarlagafrumvarp
118A431 aumgengni um auðlindir sjávarlagafrumvarp
118A430 a eframkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálumlagafrumvarp
118A429 avegtenging um utanverðan Hvalfjörðþingsályktunartillaga
118A428 asjálfskuldarábyrgðir einstaklingaþingsályktunartillaga
118A427 aHitaveita Suðurnesjalagafrumvarp
118A426 aIðnþróunarsjóðurlagafrumvarp
118A425 aumferðaröryggiþingsályktunartillaga
118A424 aríkisfjármál 1994skýrsla
118A423 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
118A422 aopinber fjölskyldustefnaþingsályktunartillaga
118A421 astarfræksla póst- og símamálalagafrumvarp
118A420 ahvalveiðarþingsályktunartillaga
118A419 a evog, mál og faggildinglagafrumvarp
118A418 a ebókhald og ársreikningarlagafrumvarp
118A417 afyrning skulda og annarra kröfuréttindaþingsályktunartillaga
118A416 amenningar- og tómstundastarf fatlaðraþingsályktunartillaga
118A415 aáhættumat fyrir Reykjavíkurflugvöllfyrirspurn
118A414 avarnir gegn mengun af útblæstri bifreiða og brennslu olíu og bensínsfyrirspurn
118A413 avarnir gegn mengun frá bifreiðum og vélumfyrirspurn
118A412 aaðgerðir í landbúnaðarmálumþingsályktunartillaga
118A411 agreiðsla á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
118A410 anáttúruverndarár Evrópuráðsinsfyrirspurn
118A409 a evatnsveitur sveitarfélagalagafrumvarp
118A408 aflugmálaáætlun 1994--1997þingsályktunartillaga
118A407 a eréttur til endurgreiðslu af ofteknum sköttumlagafrumvarp
118A406 a eendurgreiðsla oftekinna skatta og gjaldalagafrumvarp
118A405 aLandmælingar Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
118A404 aréttur til veiða í efnahagslögsögu Íslandslagafrumvarp
118A403 alyfjalöglagafrumvarp
118A402 avátryggingastarfsemilagafrumvarp
118A401 afélagsþjónusta sveitarfélagalagafrumvarp
118A400 astjórn lífeyrissjóðalagafrumvarp
118A399 a eMenningarráð Íslandsþingsályktunartillaga
118A398 a eframleiðsla og markaðssetning vistvænna og lífrænna afurðalagafrumvarp
118A397 asjónvarpssendingar til Djúpuvíkur og Reykjarfjarðarfyrirspurn
118A396 agreiðsluaðlögunlagafrumvarp
118A395 avegtenging milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðarfyrirspurn
118A394 atilraunavinnsla á kalkþörungumþingsályktunartillaga
118A393 aréttindamál kennarafyrirspurn
118A392 afræðsla um bókhald og fjárreiður ríkisstofnanafyrirspurn
118A391 aframleiðsla á kísilmálmifyrirspurn
118A390 ahlutabréfaeign einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
118A389 ajarðgöng undir Hvalfjörðfyrirspurn til skrifl. svars
118A388 alöggæslukostnaðurfyrirspurn
118A387 a eglasafrjóvgunardeild Landspítalansþingsályktunartillaga
118A386 a esjúkraliðarlagafrumvarp
118A385 amarkaðssetning á íslenska hestinumfyrirspurn til skrifl. svars
118A384 aviðlagatrygging Íslandslagafrumvarp
118A383 amerking þilfarsfiskiskipaþingsályktunartillaga
118A382 anorrænt samstarf 1994 til 1995skýrsla
118A381 asamþykktir Vestnorræna þingmannaráðsins 1994þingsályktunartillaga
118A380 aVestnorræna þingmannaráðið 1994skýrsla
118A379 akostnaður við undirbúning orkufreks iðnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
118A378 akostnaður af ráðherraskiptumfyrirspurn til skrifl. svars
118A377 akostnaður ríkissjóðs við Ár fjölskyldunnarfyrirspurn til skrifl. svars
118A376 aendurskoðun skattalagaþingsályktunartillaga
118A375 aFríverslunarsamtök Evrópuskýrsla
118A374 aEvrópuráðsþingið 1994skýrsla
118A373 aráðstefnan um öryggi og samvinnu í Evrópu 1994skýrsla
118A372 aNorður-Atlantshafsþingið 1994skýrsla
118A371 abjargráðasjóðurlagafrumvarp
118A370 alánasjóður sveitarfélagalagafrumvarp
118A369 aNorræna ráðherranefndin 1994--1995skýrsla
118A368 ajafn réttur kvenna og karla til dæmdra bótafyrirspurn til skrifl. svars
118A367 ayfirtökutilboðfyrirspurn
118A366 aframtíðarnýting Safnahússinsfyrirspurn
118A365 aembætti húsameistara ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
118A364 abarnaklámfyrirspurn
118A363 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
118A362 aframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
118A361 aAlþjóðaþingmannasambandið 1994skýrsla
118A360 astjórnunar- og eignatengsl í íslensku atvinnulífiskýrsla
118A359 adragnótaveiðarfyrirspurn
118A358 ahjúkrunarrými fyrir aldraðafyrirspurn til skrifl. svars
118A357 aiðnhönnunfyrirspurn
118A356 abúnaður fyrir heyrnartækjanotendurfyrirspurn til skrifl. svars
118A355 alán til viðgerða á félagslegum íbúðumfyrirspurn
118A354 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
118A353 aalferðirfyrirspurn
118A352 aÚtboðsstefna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
118A351 asamstarf Alþýðuskólans á Eiðum og Menntaskólans á Egilsstöðumfyrirspurn
118A350 aferðaþjónustafyrirspurn
118A349 anýsköpun og atvinnumálfyrirspurn
118A348 astofnun nýsköpunarráðuneytisfyrirspurn
118A347 akrónutöluhækkun á launfyrirspurn
118A346 a emat á jarðskjálftahættu og styrkleika mannvirkja á Suðurlandiþingsályktunartillaga
118A345 aeinkanúmer á ökutækiþingsályktunartillaga
118A344 afrestun á fundum Alþingis
118A343 a eframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
118A342 a ebarnalöglagafrumvarp
118A341 atollstofn hjá OECD-löndumfyrirspurn til skrifl. svars
118A340 atilkynningarskylda olíuskipaþingsályktunartillaga
118A339 a evarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumlagafrumvarp
118A338 a ehúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
118A337 a evörugjald af olíulagafrumvarp
118A336 a emannanöfnlagafrumvarp
118A335 a eneyðarsímsvörunlagafrumvarp
118A334 amat á sláturafurðumlagafrumvarp
118A333 avöruflutningar á landilagafrumvarp
118A332 afólksflutningar með langferðabifreiðumlagafrumvarp
118A331 amatvælilagafrumvarp
118A330 alágmarksframfærslukostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
118A329 a eleigubifreiðarlagafrumvarp
118A328 a eLúganósamningurinn um fullnustu dóma í einkamálumlagafrumvarp
118A327 askipulag ferðamálalagafrumvarp
118A326 averslunaratvinnalagafrumvarp
118A325 avernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurumlagafrumvarp
118A324 avernd eignarréttinda á sviði iðnaðarlagafrumvarp
118A323 a ekísilgúrverksmiðja við Mývatnlagafrumvarp
118A322 averkfall sjúkraliðabeiðni um skýrslu
118A321 alagaráðþingsályktunartillaga
118A320 a elöggilding starfsheita í tækni- og hönnunargreinumlagafrumvarp
118A319 a erefsiákvæði nokkurra skattalagalagafrumvarp
118A318 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
118A317 a eáhafnir íslenskra kaupskipalagafrumvarp
118A316 a eatvinnuréttindi skipstjórnarmannalagafrumvarp
118A315 a eatvinnuréttindi vélfræðingalagafrumvarp
118A314 a evegalöglagafrumvarp
118A313 askráning skipalagafrumvarp
118A312 a etóbaksvarnalöglagafrumvarp
118A311 a elæknaráðlagafrumvarp
118A310 alöggjöf um aðgang almennings að upplýsingum hjá stjórnvöldumskýrsla
118A309 aköfunlagafrumvarp
118A308 a evegáætlun 1995--1998þingsályktunartillaga
118A307 askattskylda innlánsstofnanalagafrumvarp
118A306 a evitamállagafrumvarp
118A305 aframkvæmd reglna er lúta að siglingamálumfyrirspurn til skrifl. svars
118A304 asamningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjannaþingsályktunartillaga
118A303 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
118A302 aflutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpifyrirspurn
118A301 a edreifing sjónvarps og útvarpsþingsályktunartillaga
118A300 alaunaflokkar og yfirvinna starfsmanna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
118A299 aradíóviti sem þjónar flugi til Önundarfjarðar og Súgandafjarðarfyrirspurn til skrifl. svars
118A298 avátryggingastarfsemilagafrumvarp
118A297 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
118A296 aviðmiðun lágmarkslaunaþingsályktunartillaga
118A295 atjáningarfrelsiþingsályktunartillaga
118A294 a ealþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar og Siglingamálastofnun ríkisinslagafrumvarp
118A293 a ehollustuhættir og heilbrigðiseftirlitlagafrumvarp
118A292 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
118A291 aendurskoðun á lánskjaravísitöluþingsályktunartillaga
118A290 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
118A289 amálefni fatlaðraskýrsla
118A288 asamþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
118A287 aaðstaða fatlaðra nemenda í Menntaskólanum við Hamrahlíðfyrirspurn
118A286 abókmenntakynningarsjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
118A285 asamþykktir Sambands húsnæðisnefndafyrirspurn
118A284 afasteignamat ríkisinsfyrirspurn
118A283 aLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
118A282 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
118A281 alífræn landbúnaðarframleiðslalagafrumvarp
118A280 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
118A279 ahálkuvarnir á þjóðvegumfyrirspurn til skrifl. svars
118A278 a eráðstafanir í ríkisfjármálum 1995lagafrumvarp
118A277 a elistmenntun á háskólastigilagafrumvarp
118A276 ahúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
118A275 aniðurgreiðsla og afsláttur til húshitunarfyrirspurn
118A274 aráðstafanir vegna erfiðleika loðdýrabændafyrirspurn
118A273 ahönnun og viðgerðir á vegum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
118A272 a ebrú yfir Héraðsvötn hjá Flatatungu í Skagafirðiþingsályktunartillaga
118A271 aflutningsjöfnunargjald á olíufyrirspurn
118A270 aútvarpslöglagafrumvarp
118A269 aáfengislöglagafrumvarp
118A268 ajöfnun verðlagslagafrumvarp
118A267 aframkvæmd grunn- og framhaldsskólalaga síðustu þrjú árbeiðni um skýrslu
118A266 astefnumótun á sviði fullorðinsfræðslufyrirspurn til skrifl. svars
118A265 aflutningsráð ríkisstofnanalagafrumvarp
118A264 aréttur til veiða í efnahagslögsögu Íslandslagafrumvarp
118A263 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
118A262 aaðild að alþjóðastofnunum og alþjóðasamningumfyrirspurn til skrifl. svars
118A261 aalþjóðleg fjármálamiðstöð á Íslandiþingsályktunartillaga
118A260 averndaðir vinnustaðirfyrirspurn til skrifl. svars
118A259 askyndiskoðanir Landhelgisgæslunnarfyrirspurn
118A258 a eþróunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
118A257 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
118A256 a egjald af áfengilagafrumvarp
118A255 a everslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyflagafrumvarp
118A254 askattgreiðslur af útflutningi hrossafyrirspurn
118A253 aaukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnanafyrirspurn
118A252 ahúshitunarkostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
118A251 a esamsettir flutningar o.fl. vegna EESlagafrumvarp
118A250 a eréttarstaða fólks í vígðri og óvígðri sambúðþingsályktunartillaga
118A249 aveiðar umfram kvótafyrirspurn til skrifl. svars
118A248 abygging kjötmjölsverksmiðjufyrirspurn
118A247 afjöleignarhúslagafrumvarp
118A246 a eúttekt á námskrám og kennslubókum með hliðsjón af jafnréttislögumþingsályktunartillaga
118A245 a eleikskólarlagafrumvarp
118A244 aréttindalausir skipstjórnarmennfyrirspurn til skrifl. svars
118A243 avaraflugvöllur á Egilsstöðumfyrirspurn
118A242 a eLyfjaverslun Íslands hf.lagafrumvarp
118A241 areglur Lánasjóðs íslenskra námsmannafyrirspurn
118A240 a ebrunatryggingarlagafrumvarp
118A239 a eviðlagatrygginglagafrumvarp
118A238 askólar á háskólastigifyrirspurn til skrifl. svars
118A237 aábyrgð á norrænum fjárfestingarlánum til verkefna utan Norðurlandalagafrumvarp
118A236 a etryggingagjaldlagafrumvarp
118A235 aframkvæmd jafnréttislagafyrirspurn
118A234 aframkvæmd jafnréttislagafyrirspurn til skrifl. svars
118A233 aframkvæmd jafnréttislagafyrirspurn til skrifl. svars
118A232 atóbaksvarnirfyrirspurn til skrifl. svars
118A231 a eframfærsluvísitalaþingsályktunartillaga
118A230 alaunaþróun sjúkraliða og hjúkrunarfræðingafyrirspurn til skrifl. svars
118A229 a esamningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarþingsályktunartillaga
118A228 aséríslenskir bókstafir í Inmarsat C fjarskiptakerfinufyrirspurn
118A227 aráðstefna Sameinuðu þjóðanna um málefni kvennafyrirspurn
118A226 askólar fyrir fatlaðafyrirspurn til skrifl. svars
118A225 averkaskipting ríkis og sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
118A224 aendurgreiðsla virðisaukaskatts til sveitarfélagafyrirspurn
118A223 agreiðslur til sveitarfélaga úr Atvinnuleysistryggingasjóðifyrirspurn til skrifl. svars
118A222 a ehjúskaparlöglagafrumvarp
118A221 alyfjalöglagafrumvarp
118A220 a eheilsársvegur milli Dýrafjarðar og Vestur-Barðastrandarsýsluþingsályktunartillaga
118A219 a eskoðun kvikmyndalagafrumvarp
118A218 abann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimildalagafrumvarp
118A217 agreiðslur úr Atvinnuleysistryggingasjóði til fiskvinnslufólksfyrirspurn til skrifl. svars
118A216 akauptryggingarsamningar fiskvinnslufólksfyrirspurn til skrifl. svars
118A215 agreiðslur atvinnuleysisbóta til sjálfstætt starfandi einstaklingafyrirspurn
118A214 arekstur minni sjúkrahúsa í dreifbýliþingsályktunartillaga
118A213 astjórnlagaþinglagafrumvarp
118A212 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
118A211 a elandgræðslalagafrumvarp
118A210 aumhverfismál tengd sinkframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
118A209 a eútflutningur hrossalagafrumvarp
118A208 atölvubúnaður fyrir textasímafyrirspurn
118A207 ayfirstjórn löggæslu á einstökum svæðumfyrirspurn
118A206 a evernd Breiðafjarðarlagafrumvarp
118A205 asjóður til að styrkja efnilega íþróttamennfyrirspurn
118A204 aReykjavíkurflugvöllurfyrirspurn
118A203 a eumferðaröryggismálþingsályktunartillaga
118A202 afræðsla í fjármálaumsýslu í skólumfyrirspurn til skrifl. svars
118A201 agjaldþrot fyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
118A200 alausaganga búfjár á Reykjanesifyrirspurn til skrifl. svars
118A199 alausaganga búfjárfyrirspurn til skrifl. svars
118A198 a eöryggi vöru og opinber markaðsgæslalagafrumvarp
118A197 a evernd barna og ungmennalagafrumvarp
118A196 astaðgreiðsla af launum blaðsölubarnafyrirspurn
118A195 ahækkun skattleysismarkafyrirspurn
118A194 a eréttur verkafólks til uppsagnarfrestsþingsályktunartillaga
118A193 atollar á útflutning reiðhrossafyrirspurn til skrifl. svars
118A192 a efæðingarorloflagafrumvarp
118A191 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
118A190 a esöfnunarsjóður lífeyrisréttindalagafrumvarp
118A189 a emat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
118A188 askipting rækjukvóta á milli landshlutafyrirspurn til skrifl. svars
118A187 askipting rækjukvóta á milli útgerðafyrirspurn til skrifl. svars
118A186 anýting rækjukvótafyrirspurn til skrifl. svars
118A185 astyrkur til markaðsátaks í EES-löndunumfyrirspurn
118A184 afiskvinnsluskólinnfyrirspurn
118A183 a eleiðtogafundur á Þingvöllum árið 2000þingsályktunartillaga
118A182 abráðabirgðasamkomulag eftir að EFTA-ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
118A181 aarðgreiðslur vatnsveitufyrirspurn
118A180 aálagning vatnsgjalds og aukavatnsgjaldsfyrirspurn
118A179 avatnsgjaldfyrirspurn
118A178 a evegalöglagafrumvarp
118A177 a eleigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðarlagafrumvarp
118A176 aferðakostnaður sjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
118A175 aframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
118A174 asameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bændalagafrumvarp
118A173 alýðveldissjóðurlagafrumvarp
118A172 aútsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiðaþingsályktunartillaga
118A171 alaun bæjarstjórafyrirspurn til skrifl. svars
118A170 atekjur og gjöld vatnsveitna 1993fyrirspurn til skrifl. svars
118A169 aferðakostnaður ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
118A168 alaun forstöðumanna ríkisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
118A167 akostnaður við sameiningu sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
118A166 aólympískir hnefaleikarþingsályktunartillaga
118A165 a eatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
118A164 aÞróunarsjóður sjávarútvegsinsfyrirspurn til skrifl. svars
118A163 ainnflutningur garðávaxtafyrirspurn
118A162 akostnaður við dagskrárgerð í Ríkisútvarpinufyrirspurn til skrifl. svars
118A161 aniðurfelling afnotagjalda af útvarpifyrirspurn til skrifl. svars
118A160 adreifikerfi Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
118A159 arekstur svæðisstöðva Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
118A158 askattfrelsi leigutekna af íbúðarhúsnæðifyrirspurn
118A157 ahúsaleigubæturfyrirspurn
118A156 avarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumfyrirspurn
118A155 ahlutdeild áfengis og tóbaks í grunni framfærsluvísitölufyrirspurn
118A154 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
118A153 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
118A152 a esumarmissiri við Háskóla Íslandsþingsályktunartillaga
118A151 afjárveiting til vegagerðar í Reykjavíkfyrirspurn
118A150 askuldastaða heimilannafyrirspurn
118A149 alán til náms í iðnhönnunfyrirspurn
118A148 aveðurathugunarstöð á Þverfjallifyrirspurn
118A147 a efæðingarorlofþingsályktunartillaga
118A146 asamskipti LÍN og stúdenta í Þýskalandifyrirspurn til skrifl. svars
118A145 a ekynning á íslenskri menningulagafrumvarp
118A144 aframkvæmd jafnréttisáætlunarfyrirspurn
118A143 aförgun framköllunarvökvafyrirspurn
118A142 avarnir gegn umhverfisslysum á sjófyrirspurn til skrifl. svars
118A141 asérverkefnifyrirspurn til skrifl. svars
118A140 atengsl ferðaþjónustu við íslenska sögufyrirspurn
118A139 astofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyriþingsályktunartillaga
118A138 aembættisfærsla umhverfisráðherraþingsályktunartillaga
118A137 avegasamband milli Austurlands og Norðurlandsþingsályktunartillaga
118A136 a erannsóknarráð Íslandslagafrumvarp
118A135 amerking næringargildis matvælafyrirspurn
118A134 amerking og kynning matvælafyrirspurn
118A133 aáhrif EES-samningsins á forsendur fjárlagafyrirspurn
118A132 a eúttekt á kjörum fólks er stundar nám fjarri heimabyggðþingsályktunartillaga
118A131 a eáætlun um að draga úr áfengisneysluþingsályktunartillaga
118A130 alyfjalöglagafrumvarp
118A129 aglasafrjóvgunfyrirspurn
118A128 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
118A127 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
118A126 a egrunnskólilagafrumvarp
118A125 a eatvinnu- og búseturéttur launafólks innan EESlagafrumvarp
118A124 a ehópuppsagnirlagafrumvarp
118A123 a enáttúruverndlagafrumvarp
118A122 akennsla faggreina í netagerðfyrirspurn
118A121 aframkvæmdir í samgöngumálum í kjölfar sameiningar sveitarfélagafyrirspurn
118A120 amálefni sumarhúsaeigendafyrirspurn
118A119 afrísvæði á Suðurnesjumfyrirspurn
118A118 alistskreytingasjóður ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
118A117 agreiðsla sveitarfélaga til Atvinnuleysistryggingasjóðs 1994fyrirspurn
118A116 areglur LÍN um nám foreldra fatlaðra barnafyrirspurn
118A115 afréttaflutningur af slysförumþingsályktunartillaga
118A114 aniðurfelling virðisaukaskatts af barnafatnaðifyrirspurn
118A113 amarkaðir tekjustofnar ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
118A112 atekjutenging bóta í kerfi almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
118A111 atekjutenging bóta í skattkerfinufyrirspurn til skrifl. svars
118A110 averslunarálagning matvælafyrirspurn
118A109 auppgjör bifreiðatjónafyrirspurn til skrifl. svars
118A108 a eloftferðirlagafrumvarp
118A107 atakmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslulagafrumvarp
118A106 a ejarðalöglagafrumvarp
118A105 a eforfallaþjónusta í sveitumlagafrumvarp
118A104 atilraunastöð í jarðrækt á Reykhólumlagafrumvarp
118A103 a evöruverð lífsnauðsynja og verðmunur á milli þéttbýlis og dreifbýlisþingsályktunartillaga
118A102 aútboð Vegagerðar ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
118A101 atvísköttun af lífeyrisgreiðslumfyrirspurn til skrifl. svars
118A100 aofbeldisverk barna og unglingabeiðni um skýrslu
118A99 a esamningsgerð, umboð og ógildir löggerningarlagafrumvarp
118A98 a eevrópsk fjárhagsleg hagsmunafélöglagafrumvarp
118A97 a eeinkahlutafélöglagafrumvarp
118A96 a ehlutafélöglagafrumvarp
118A95 aframkvæmd búvörusamningsinsbeiðni um skýrslu
118A94 adreifing pósts og skeyta á landsbyggðinnifyrirspurn
118A93 aframkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjannafyrirspurn til skrifl. svars
118A92 astaða Íslands gagnvart Montreal-bókun um ósoneyðandi efnifyrirspurn til skrifl. svars
118A91 a ekennsla í iðjuþjálfunþingsályktunartillaga
118A90 aíþróttakennaraskóli Íslands að Laugarvatnifyrirspurn til skrifl. svars
118A89 a emálflytjendurlagafrumvarp
118A88 a esamningsveðlagafrumvarp
118A87 abann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrotalagafrumvarp
118A86 aaðstaða nemenda við Fjölbrautaskólann í Breiðholtifyrirspurn
118A85 aútflutningur á vikrifyrirspurn
118A84 amiðstöð fyrir nám í matvælagreinumfyrirspurn
118A83 asumarmissiri við Háskóla Íslandsfyrirspurn
118A82 aolíumengun á sjófyrirspurn
118A81 amengun af völdum erlendra skipafyrirspurn
118A80 aeingreiðslur til lífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
118A79 aeingreiðslur til atvinnulausrafyrirspurn til skrifl. svars
118A78 askráning nafna í þjóðskráfyrirspurn
118A77 avantraust á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonarvantraust
118A76 a emenntun á sviði sjávarútvegs og matvælaiðnaðarþingsályktunartillaga
118A75 askattsvikfyrirspurn til skrifl. svars
118A74 a elánsfjáraukalög 1994lagafrumvarp
118A73 a eársreikningarlagafrumvarp
118A72 a ebókhaldlagafrumvarp
118A71 atekjuskattur einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
118A70 a enefnd til að kanna útlánatöp innlánsstofnanalagafrumvarp
118A69 aaðgerðir til stuðnings íbúum Austur-Tímorþingsályktunartillaga
118A68 astuðningur Byggðastofnunar við atvinnumál í sameinuðum sveitarfélögumfyrirspurn
118A67 atekjustofnar til vegagerðarfyrirspurn til skrifl. svars
118A66 afjáraukalög 1994lagafrumvarp
118A65 aríkisreikningur 1992lagafrumvarp
118A64 aríkisreikningur 1991lagafrumvarp
118A63 a eferðamálastefnaþingsályktunartillaga
118A62 a eferðaþjónustalagafrumvarp
118A61 a esjóvarnirlagafrumvarp
118A60 abreytingar á embættum héraðslæknafyrirspurn til skrifl. svars
118A59 aendurgreiðsla virðisaukaskatts vegna kaupa skógarbænda á aðföngumfyrirspurn til skrifl. svars
118A58 askipting á vegafé milli kjördæmafyrirspurn til skrifl. svars
118A57 afærslur aflaheimilda á fiskveiðiárinu 1993--1994fyrirspurn til skrifl. svars
118A56 a esamkeppnisstaða innlendrar framleiðsluþingsályktunartillaga
118A55 a eáfengislöglagafrumvarp
118A54 a egreiðsluaðlögun húsnæðislánaþingsályktunartillaga
118A53 a emarkaðssetning rekaviðarþingsályktunartillaga
118A52 aHéraðsskólinn að Núpiþingsályktunartillaga
118A51 aaðgangur almennings að þingskjölum og umræðum á Alþingiþingsályktunartillaga
118A50 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
118A49 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
118A48 astaðsetning björgunarþyrluþingsályktunartillaga
118A47 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
118A46 afjárframlög til stjórnmálaflokkaþingsályktunartillaga
118A45 aátak í málefnum barna og ungmennaþingsályktunartillaga
118A44 a elánskjör og ávöxtun sparifjárlagafrumvarp
118A43 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
118A42 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
118A41 a eendurskoðun á launakerfi ríkisinsþingsályktunartillaga
118A40 a evarðveisla arfs húsmæðraskólaþingsályktunartillaga
118A39 aforeldrafræðslaþingsályktunartillaga
118A38 a eaðgerðir til að draga úr kynjamisréttiþingsályktunartillaga
118A37 a evegaframkvæmdir á Austurlandiþingsályktunartillaga
118A36 ahvalveiðarfyrirspurn
118A35 ajöfnunaraðstoð í skipasmíðaiðnaðifyrirspurn til skrifl. svars
118A34 aráðherraábyrgðþingsályktunartillaga
118A33 aheildarútlán og vanskil við Húsnæðisstofnun ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
118A32 ahúsnæðisaðstaða Fjölbrautaskólans við Ármúlafyrirspurn
118A31 a eúttekt á tekju- og eignaskiptingu í þjóðfélaginuþingsályktunartillaga
118A30 asamningur á grundvelli orkusáttmála Evrópufyrirspurn til skrifl. svars
118A29 aálitsgerðir Háskóla Íslands um ESB-aðildfyrirspurn til skrifl. svars
118A28 askuldir Vegasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
118A27 aforgangsröð kennslu erlendra tungumálafyrirspurn
118A26 afráveitumál sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
118A25 a eafnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslumþingsályktunartillaga
118A24 a etollalöglagafrumvarp
118A23 a enýting landkostaþingsályktunartillaga
118A22 askipun nefndar um vatnsútflutningþingsályktunartillaga
118A21 asjómannalöglagafrumvarp
118A20 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
118A19 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
118A18 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
118A17 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
118A16 a emengunarvarnabúnaður í bifreiðar ríkisinsþingsályktunartillaga
118A15 a eátak við að leggja jarðstrengi í stað loftlínaþingsályktunartillaga
118A14 a enotkun steinsteypu til slitlagsgerðarþingsályktunartillaga
118A13 a eviðmiðunarreglur um reiknað endurgjald vegna eigin atvinnurekstursþingsályktunartillaga
118A12 a estaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
118A11 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
118A10 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
118A9 a ehéraðsdómur í skatta- og bókhaldsmálumlagafrumvarp
118A8 a eréttur til launa í veikindaforföllumlagafrumvarp
118A7 aorka fallvatnalagafrumvarp
118A6 ajarðhitaréttindilagafrumvarp
118A5 a elyfjalöglagafrumvarp
118A4 astarfslokasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
118A3 a elánsfjárlög 1995lagafrumvarp
118A2 aþjóðhagsáætlunskýrsla
118A1 a efjárlög 1995lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.