Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 117
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
117A630 afrestun á fundum Alþingis
117A629 ahátíðarsjóður í tilefni 50 ára afmælis lýðveldisinsþingsályktunartillaga
117A628 aendurskoðun VII. kafla stjórnarskrár lýðveldisins Íslandsþingsályktunartillaga
117A627 afrestun á fundum Alþingis
117A626 avog, mál og faggildinglagafrumvarp
117A625 averndun Mývatns og Laxárlagafrumvarp
117A624 a eeftirlitsstarfsemi hins opinberalagafrumvarp
117A623 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
117A622 aneyðarnúmerlagafrumvarp
117A621 alögfesting nokkurra meginreglna umhverfisréttarlagafrumvarp
117A620 ainnflutningur á forunnum kartöflumfyrirspurn til skrifl. svars
117A619 agjald á vörur sem geta orðið að spilliefnumlagafrumvarp
117A618 askipun nefndar um vatnsútflutningþingsályktunartillaga
117A617 abrunavarnir og brunamállagafrumvarp
117A616 aframkvæmd vegáætlunar 1993skýrsla
117A615 ahafnarframkvæmdir 1993skýrsla
117A614 a esamstarfsnefnd sjómanna og útvegsmannalagafrumvarp
117A613 a eársreikningarlagafrumvarp
117A612 a ebókhaldlagafrumvarp
117A611 akostnaður við snjómokstur yfir Fjöllin veturinn 1993--1994fyrirspurn til skrifl. svars
117A610 afæðingarorloflagafrumvarp
117A609 aalmannatryggingarlagafrumvarp
117A608 aútflutningur hrossalagafrumvarp
117A607 asjúkraliðarlagafrumvarp
117A606 akostnaður Tryggingastofnunar við neyðarhnappafyrirspurn til skrifl. svars
117A605 aboðflutningur frá öryggiskerfum um símkerfi Póst- og símamálastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
117A604 aniðurgreiðslur á ullfyrirspurn
117A603 astörf og starfshættir umboðsmanns Alþingisþingsályktunartillaga
117A602 aendurskoðun laga um síldarútvegsnefndþingsályktunartillaga
117A601 aþróun samstarfs Kennaraháskólans og Þroskaþjálfaskólansfyrirspurn til skrifl. svars
117A600 asamningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlandsþingsályktunartillaga
117A599 aþróun og rannsóknir á táknmálifyrirspurn til skrifl. svars
117A598 afjárveiting úr starfsmenntasjóðifyrirspurn til skrifl. svars
117A597 anámskeið fyrir atvinnulausafyrirspurn til skrifl. svars
117A596 anýting innlendra orkulinda til raforkuvinnsluskýrsla
117A595 afélagslegar íbúðirfyrirspurn til skrifl. svars
117A594 aþróunardeild Fiskveiðasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
117A593 aframlög Iðnlánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
117A592 aFiskimálasjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
117A591 anýting heimilda samkvæmt jarðalögumfyrirspurn til skrifl. svars
117A590 alyfjaauglýsingar í fjölmiðlumfyrirspurn
117A589 aþjónusta Ríkisútvarpsins við heyrnarskerta og heyrnarlausafyrirspurn
117A588 aættleiðingarfyrirspurn
117A587 amálefni sumarhúsaeigendafyrirspurn
117A586 a etóbaksvarnalöglagafrumvarp
117A585 aleigubifreiðarlagafrumvarp
117A584 alýsing á Reykjanesbrautþingsályktunartillaga
117A583 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
117A582 a eendurgreiðsla oftekinna skatta og gjaldalagafrumvarp
117A581 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
117A580 a eútflutningur hrossalagafrumvarp
117A579 a eframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
117A578 a eEignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslandslagafrumvarp
117A577 a ebrunatryggingarlagafrumvarp
117A576 aaðgangur almennings að þingskjölum og umræðum á Alþingiþingsályktunartillaga
117A575 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
117A574 a evinnumiðlunlagafrumvarp
117A573 aréttur til veiða í efnahagslögsögu Íslandslagafrumvarp
117A572 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
117A571 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
117A570 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
117A569 avistun barna á sveitaheimilumfyrirspurn
117A568 aalþjóðadómstóllinn sem fjallar um stríðsglæpi í Júgóslavíulagafrumvarp
117A567 a eáfengislöglagafrumvarp
117A566 a ebirting laga og stjórnvaldaerindalagafrumvarp
117A565 alögreglulöglagafrumvarp
117A564 aatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
117A563 a eákvörðun leigumála og söluverðs lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðarlagafrumvarp
117A562 askipulag ferðamálalagafrumvarp
117A561 a evöruflutningar á landilagafrumvarp
117A560 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
117A559 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
117A558 aheimild til að selja Seltjarnarneskaupstað eyjuna Gróttulagafrumvarp
117A557 a ehúsaleigubæturlagafrumvarp
117A556 avegtenging um utanverðan Hvalfjörðþingsályktunartillaga
117A555 a ehópuppsagnirlagafrumvarp
117A554 a ereynslusveitarfélöglagafrumvarp
117A553 a eatvinnu- og búseturéttur launafólks innan EESlagafrumvarp
117A552 aframhaldsskólarlagafrumvarp
117A551 aviðurkenning á menntun og prófskírteinumlagafrumvarp
117A550 a eleikskólarlagafrumvarp
117A549 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
117A548 a elífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
117A547 a etollalöglagafrumvarp
117A546 a etryggingagjaldlagafrumvarp
117A545 a efjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
117A544 ajöfnun á flutningskostnaði olíuvaralagafrumvarp
117A543 a esamningur um líffræðilega fjölbreytniþingsályktunartillaga
117A542 a esamningur um Svalbarðaþingsályktunartillaga
117A541 asamningur um opna lofthelgiþingsályktunartillaga
117A540 agjaldskrá Pósts og símafyrirspurn til skrifl. svars
117A539 aágangur sjávar og hefting sandfoks við Vík í Mýrdalfyrirspurn
117A538 aEvrópska efnahagssvæðiðlagafrumvarp
117A537 afullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47þingsályktunartillaga
117A536 aforkönnun á gerð fríverslunarsamnings við aðila að NAFTAskýrsla
117A535 aútvarpslöglagafrumvarp
117A534 astörf yfirskattanefndarfyrirspurn
117A533 a eöryggi vöru og opinber markaðsgæslalagafrumvarp
117A532 a emerkingar varðandi orkunotkun heimilistækjalagafrumvarp
117A531 aHáskólinn á Akureyrilagafrumvarp
117A530 aréttindi eftirlitsmanna vegna samnings um herafla í Evrópulagafrumvarp
117A529 a ealþjóðasamþykktin um öryggi fiskiskipaþingsályktunartillaga
117A528 aflokkun veitingastaðafyrirspurn til skrifl. svars
117A527 aleigubifreiðarlagafrumvarp
117A526 a esamkeppnisstaða innlendrar framleiðsluþingsályktunartillaga
117A525 aframlög til forvarna í áfengis- og fíkniefnamálumfyrirspurn til skrifl. svars
117A524 aframlög til áfengis- og fíkniefnavarnafyrirspurn til skrifl. svars
117A523 aframlög til áfengis- og fíkniefnameðferðarfyrirspurn til skrifl. svars
117A522 aembætti héraðsdýralæknafyrirspurn
117A521 astjórnsýsluendurskoðun hjá Landgræðslu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
117A520 aendurskoðun á launakerfi ríkisinsþingsályktunartillaga
117A519 akönnun á atvinnumöguleikum til framtíðar á Íslandiþingsályktunartillaga
117A518 aendurbætur á Þjóðminjasafnifyrirspurn
117A517 aframtíðarskipan Hæstaréttarfyrirspurn
117A516 aHæstaréttarhúsfyrirspurn
117A515 aálitsgerðir frá stofnunum Háskóla Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
117A514 a eleigubifreiðarlagafrumvarp
117A513 aátak í málefnum barna og ungmennaþingsályktunartillaga
117A512 avernd nytjavatnslagafrumvarp
117A511 atöpuð störf við fiskvinnsluþingsályktunartillaga
117A510 akennsla í iðjuþjálfunþingsályktunartillaga
117A509 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn
117A508 aljósleiðararfyrirspurn
117A507 a etollalög og vörugjaldlagafrumvarp
117A506 a estækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðumlagafrumvarp
117A505 amarkaðssetning rekaviðarþingsályktunartillaga
117A504 aathugasemdir frá eftirlitsstofnun EFTAfyrirspurn til skrifl. svars
117A503 ainnflutningur erlendra kartaflnafyrirspurn til skrifl. svars
117A502 aefnahags- og viðskiptaumhverfi Íslandsskýrsla
117A501 aflutningsráð ríkisstofnanalagafrumvarp
117A500 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
117A499 ahéraðsskógarlagafrumvarp
117A498 askólastarf í grunn- og framhaldsskólum sl. þrjú árbeiðni um skýrslu
117A497 arekstur minni sjúkrahúsa í dreifbýliþingsályktunartillaga
117A496 afullorðinsfræðslafyrirspurn til skrifl. svars
117A495 a evarnir gegn mengun hafsinsþingsályktunartillaga
117A494 asamskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinnfyrirspurn
117A493 akaup á slökkvibílum fyrir Flugmálastjórnfyrirspurn
117A492 auppbygging verknámsaðstöðu í framhaldsskólumþingsályktunartillaga
117A491 a eeignarskattur á íbúðarhúsnæðiþingsályktunartillaga
117A490 avarðveisla arfs húsmæðraskólaþingsályktunartillaga
117A489 aathugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreikningsfyrirspurn til skrifl. svars
117A488 aathugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreikningsfyrirspurn til skrifl. svars
117A487 aathugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreikningsfyrirspurn til skrifl. svars
117A486 aathugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreikningsfyrirspurn til skrifl. svars
117A485 aathugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreikningsfyrirspurn til skrifl. svars
117A484 aathugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreikningsfyrirspurn til skrifl. svars
117A483 aathugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreikningsfyrirspurn til skrifl. svars
117A482 aathugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreikningsfyrirspurn til skrifl. svars
117A481 aathugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreikningsfyrirspurn til skrifl. svars
117A480 aathugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreikningsfyrirspurn til skrifl. svars
117A479 aathugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreikningsfyrirspurn til skrifl. svars
117A478 a eþjóðminjalöglagafrumvarp
117A477 a eRannsóknarráð Íslandslagafrumvarp
117A476 aaðstoð við bændur vegna harðinda á síðasta árifyrirspurn
117A475 asetur íslenskra fræðaþingsályktunartillaga
117A474 akílóagjald á bílafyrirspurn
117A473 aaðgerðir til stuðnings íbúum Austur-Tímorþingsályktunartillaga
117A472 aforeldrafræðslaþingsályktunartillaga
117A471 aaðgerðir til að draga úr kynjamisréttiþingsályktunartillaga
117A470 a eLandsbókasafn Íslands Háskólabókasafnlagafrumvarp
117A469 a eflugmálaáætlun 1994--1997þingsályktunartillaga
117A468 asala ríkisins á SR-mjölibeiðni um skýrslu
117A467 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
117A466 aSafnahúsiðfyrirspurn
117A465 asnjómoksturfyrirspurn
117A464 avirðisaukaskatturfyrirspurn
117A463 ajöfnun á símkostnaðifyrirspurn
117A462 amerking þilfarsfiskiskipaþingsályktunartillaga
117A461 a emálflytjendurlagafrumvarp
117A460 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
117A459 asjóvarnirlagafrumvarp
117A458 a evarðveisla tónlistararfs í Þjóðbókasafni Íslandsþingsályktunartillaga
117A457 amenntun á sviði sjávarútvegs og matvælaiðnaðarþingsályktunartillaga
117A456 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
117A455 aútlánatöp ríkisbankannafyrirspurn til skrifl. svars
117A454 asamgöngur í sameinuðum sveitarfélögumfyrirspurn
117A453 asala jarða til ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
117A452 afjáraukalög 1993lagafrumvarp
117A451 a eefling náttúrufræðikennslu í grunnskólumþingsályktunartillaga
117A450 a evátryggingastarfsemilagafrumvarp
117A449 averndun nytjavatnsfyrirspurn
117A448 aumhverfisstefna og landkynningfyrirspurn til skrifl. svars
117A447 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
117A446 a esöfnunarkassarlagafrumvarp
117A445 a ehappdrætti Háskóla Íslandslagafrumvarp
117A444 aréttur til launa í veikindaforföllumlagafrumvarp
117A443 aáhrif af notkun malbiks á umhverfiðfyrirspurn til skrifl. svars
117A442 aumferðarlöglagafrumvarp
117A441 aónýttar aflaheimildirfyrirspurn til skrifl. svars
117A440 ahlutafjáreign banka og innlánsstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
117A439 aflugsamgöngur til Vopnafjarðarfyrirspurn til skrifl. svars
117A438 aáhrif af notkun malbiks á umhverfiðfyrirspurn til skrifl. svars
117A437 aatvinnuleysistryggingarþingsályktunartillaga
117A436 a eútflutningssjóður búvaraþingsályktunartillaga
117A435 a esumartími, skipan frídaga og orlofsþingsályktunartillaga
117A434 a ebann dragnótaveiða í Faxaflóaþingsályktunartillaga
117A433 afríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Rúmeníuþingsályktunartillaga
117A432 afríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ungverjalandsþingsályktunartillaga
117A431 a efríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Búlgaríuþingsályktunartillaga
117A430 a eneytendalánlagafrumvarp
117A429 a eevrópsk fjárhagsleg hagsmunafélöglagafrumvarp
117A428 a eeignarhlutafélöglagafrumvarp
117A427 a ehlutafélöglagafrumvarp
117A426 a etollalöglagafrumvarp
117A425 aforvarnir gegn bjórdrykkjufyrirspurn
117A424 anámsefni í fíknivörnumfyrirspurn
117A423 askilgreining á heimili mannafyrirspurn til skrifl. svars
117A422 a eskipulag á fólksflutningum með langferðabifreiðumlagafrumvarp
117A421 a eátak við að koma raflínum í jarðstrengþingsályktunartillaga
117A420 aveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
117A419 a eráðstafanir til að veita íslenskri garðyrkju viðunandi samkeppnisstöðuþingsályktunartillaga
117A418 aalmannatryggingarlagafrumvarp
117A417 aúrbætur í bifreiðamálum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
117A416 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 1993skýrsla
117A415 aríkisfjármál 1993skýrsla
117A414 a ekynning á ímynd Íslands erlendisþingsályktunartillaga
117A413 a eleit að verðmæta- og atvinnuskapandi verkefnumþingsályktunartillaga
117A412 a eKennaraháskóli Íslandslagafrumvarp
117A411 a enáttúruverndlagafrumvarp
117A410 akostnaður atvinnufyrirtækja af ákvæðum mengunarvarnareglugerðarfyrirspurn
117A409 aNorræna ráðherranefndin 1993--1994skýrsla
117A408 aVestnorræna þingmannaráðið 1993skýrsla
117A407 anorrænt samstarf 1993 til 1994skýrsla
117A406 aAlþjóðaþingmannasambandið 1993skýrsla
117A405 aFríverslunarsamtök Evrópu 1993skýrsla
117A404 aEvrópuráðsþingið 1993skýrsla
117A403 ahéraðsskógarfyrirspurn
117A402 ahagræn stjórntæki og umhverfisverndfyrirspurn
117A401 aNorður-Atlantshafsþingið 1993skýrsla
117A400 a eskráning og mat fasteignalagafrumvarp
117A399 abætur vegna samninga um riðuveikifyrirspurn
117A398 aRáðstefnan um öryggi og samvinnu í Evrópu 1993skýrsla
117A397 aáfengis- og vímuefnavarnirfyrirspurn
117A396 askólamannvirki á Laugarvatnifyrirspurn til skrifl. svars
117A395 afráveitumál sveitarfélagafyrirspurn
117A394 avarnir gegn útbreiðslu alnæmisfyrirspurn
117A393 aafurðalánaviðskipti ríkisbankannafyrirspurn
117A392 a ejöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
117A391 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
117A390 a eræktun íslenska fjárhundsinsþingsályktunartillaga
117A389 a esala notaðra ökutækjalagafrumvarp
117A388 aúttekt á stöðu sorphirðumálaþingsályktunartillaga
117A387 arekstur lóranstöðvarinnar að Gufuskálumfyrirspurn
117A386 aaukin verkefni í pósthúsumfyrirspurn
117A385 alöggilding tölvukerfafyrirspurn
117A384 aeftirlit með pappírslausum viðskiptumfyrirspurn
117A383 aolíuhöfn varnarliðsins í Hvalfirðifyrirspurn
117A382 aforvarnastarf á sviði áfengis og fíkniefnafyrirspurn
117A381 aolíuúrgangurfyrirspurn
117A380 aþróun orkuverðsfyrirspurn til skrifl. svars
117A379 abarnaklámfyrirspurn
117A378 a estefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997þingsályktunartillaga
117A377 a eumboðsmaður barnalagafrumvarp
117A376 aviðræður ríkisins og BSRBfyrirspurn
117A375 aeftirlit með heilbrigði og hollustu innfluttra landbúnaðarvarafyrirspurn
117A374 asjálfvirkur sleppibúnaður um borð í skipumfyrirspurn
117A373 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
117A372 avelferð barna og ungmennaskýrsla
117A371 a evernd Breiðafjarðarlagafrumvarp
117A370 a eendurnýjun varðskipsþingsályktunartillaga
117A369 akvikmyndaeftirlitfyrirspurn
117A368 abann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrotalagafrumvarp
117A367 ainnheimta þungaskattsfyrirspurn
117A366 alöggæsla innan þjóðgarðafyrirspurn til skrifl. svars
117A365 aviðræður við Bandaríkin um fríverslunfyrirspurn
117A364 aatvinnuleysistryggingarfyrirspurn
117A363 afrísvæði á Suðurnesjumfyrirspurn
117A362 aúthlutun aflaheimildafyrirspurn
117A361 arækjukvóti loðnuskipafyrirspurn
117A360 a eáfengislöglagafrumvarp
117A359 aráðning sjúkraþjálfara við heilsugæslustöðvarfyrirspurn
117A358 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
117A357 a eheilbrigðisátak á ári fjölskyldunnarþingsályktunartillaga
117A356 askipting botnfisksaflafyrirspurn til skrifl. svars
117A355 a enotkun steinsteypu til slitlagsgerðarþingsályktunartillaga
117A354 a esamfélagsþjónustalagafrumvarp
117A353 aþróun íslensks iðnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
117A352 asálfræðiþjónusta og félagsráðgjöffyrirspurn
117A351 asálfræðiþjónusta og félagsráðgjöffyrirspurn
117A350 afjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
117A349 aflutningastarfsemi á grundvelli EES-samningsinsfyrirspurn
117A348 astyrkur vegna ferða til tannréttingafyrirspurn til skrifl. svars
117A347 aEES-pakki IIfyrirspurn til skrifl. svars
117A346 aíslenskt heiti á "European Union"fyrirspurn
117A345 aútflutningur á ferskum fiskifyrirspurn til skrifl. svars
117A344 astyrkir úr Íþróttasjóðifyrirspurn til skrifl. svars
117A343 aþriggja ára áætlun um rekstur sveitarfélagafyrirspurn
117A342 aunglingaheimilið í Stóru-Gröffyrirspurn
117A341 a eframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
117A340 aþjóðgarðar, fólkvangar og friðlýst svæðifyrirspurn til skrifl. svars
117A339 aaðgerðir til að sporna við vaxandi atvinnuleysifyrirspurn til skrifl. svars
117A338 alagaráð Alþingisþingsályktunartillaga
117A337 aveiðar á ref í friðlandinu á Hornströndumfyrirspurn
117A336 amarkaðsátak í rafmagnssölufyrirspurn
117A335 arannsóknir og þróun í fiskvinnslufyrirspurn
117A334 a esamgöngubætur í uppsveitum Árnessýsluþingsályktunartillaga
117A333 ainnflutningur gæludýrafóðursfyrirspurn til skrifl. svars
117A332 asjónvarps- og útvarpssendingar frá Alþingiþingsályktunartillaga
117A331 aúttekt á hringamyndunfyrirspurn
117A330 afákeppni og samkeppnishindranirfyrirspurn
117A329 agreiðslur atvinnuleysisbóta til bændafyrirspurn
117A328 astarfsemi Landgræðslu ríkisinsfyrirspurn
117A327 abygging framhaldsskóla í Borgarholtifyrirspurn til skrifl. svars
117A326 a emengunarvarnarbúnaður í bifreiðar ríkisinsþingsályktunartillaga
117A325 a eefling laxeldisþingsályktunartillaga
117A324 a eframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
117A323 a eflutningur verkefna Vitastofnunar Íslandslagafrumvarp
117A322 a eafnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslumþingsályktunartillaga
117A321 a erannsóknir á atvinnulífi og náttúruauðlindum í Öxarfjarðarhéraðiþingsályktunartillaga
117A320 arannsóknir háhitasvæða í Öxarfjarðarhéraðiþingsályktunartillaga
117A319 aættleiðing barnafyrirspurn
117A318 aheimildarmyndirfyrirspurn
117A317 askólanefndirfyrirspurn
117A316 askólaskipfyrirspurn
117A315 atengsl aðila við björgunaraðgerðir hérlendisfyrirspurn
117A314 ajöfnun á rekstraraðstöðu mjólkursamlagafyrirspurn
117A313 aatvinnuleysisbætur smábátaeigendafyrirspurn
117A312 aréttur vörubílstjóra til atvinnuleysisbótafyrirspurn
117A311 askyldur samkvæmt félagsmálasáttmála Evrópufyrirspurn til skrifl. svars
117A310 astarfsmannaíbúðir sjúkrahúsafyrirspurn
117A309 askráning notaðra skipafyrirspurn
117A308 abætur til bænda vegna harðindafyrirspurn
117A307 aolíugjald í stað þungaskatts á dísilbílafyrirspurn
117A306 aréttindi Íslendinga í Bandaríkjunumfyrirspurn
117A305 a eútvarpslöglagafrumvarp
117A304 a estaðsetning björgunarþyrluþingsályktunartillaga
117A303 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
117A302 a estöðvun verkfalls fiskimannalagafrumvarp
117A301 afrestun á fundum Alþingis
117A300 asamþykktir Vestnorræna þingmannaráðsins 1993þingsályktunartillaga
117A299 ameðferð ályktana 113. og 115. löggjafarþingsskýrsla
117A298 a eframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
117A297 a enorðurstofnun á Akureyriþingsályktunartillaga
117A296 a estarfsleyfi fyrir THORP-endurvinnslustöðinaþingsályktunartillaga
117A295 a emálefni aldraðralagafrumvarp
117A294 a eskattskylda innlánsstofnanalagafrumvarp
117A293 a ealferðirlagafrumvarp
117A292 aframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
117A291 avátryggingarstarfsemilagafrumvarp
117A290 a ebrunavarnir og brunamállagafrumvarp
117A289 askuldbreytingar sjávarútvegsfyrirtækjafyrirspurn
117A288 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
117A287 a eeftirlit með fóðri, áburði og sáðvörulagafrumvarp
117A286 a eafréttamálefni, fjallskil o.fl.lagafrumvarp
117A285 a ehollustuhættir og heilbrigðiseftirlitlagafrumvarp
117A284 a eráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðslagafrumvarp
117A283 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
117A282 a eÞróunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
117A281 afjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
117A280 askuldastaða heimilannabeiðni um skýrslu
117A279 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
117A278 a eiðnaðarmálagjaldlagafrumvarp
117A277 a eIðnlánasjóðurlagafrumvarp
117A276 autanríkismálskýrsla
117A275 a ehollustuhættir og heilbrigðiseftirlitlagafrumvarp
117A274 aútflutningur á íslensku vatnifyrirspurn
117A273 aumferðarlöglagafrumvarp
117A272 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
117A271 asjálfbær atvinnuþróun í Mývatnssveitþingsályktunartillaga
117A270 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
117A269 arannsóknir á heimilisofbeldiþingsályktunartillaga
117A268 asjóður til að styrkja efnilega íþróttamennlagafrumvarp
117A267 aKaup á björgunarþyrlufyrirspurn
117A266 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
117A265 asameiginleg forsjáfyrirspurn
117A264 aráðgjöf um sambúðarslit, hjónaskilnað og forsjá barnafyrirspurn
117A263 a eráðstafanir í ríkisfjármálum 1994lagafrumvarp
117A262 aseta embættismanna í sveitarstjórnumfyrirspurn
117A261 aráðgjafarhópar um þyrlukaupfyrirspurn til skrifl. svars
117A260 a eVerðjöfnunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
117A259 a everkefni Húsnæðisstofnunar ríkisinsþingsályktunartillaga
117A258 aáhrif af niðurfellingu aðstöðugjaldsfyrirspurn
117A257 afærsla grunnskólans til sveitarfélagannafyrirspurn
117A256 afob-tollunfyrirspurn
117A255 a elyfjalöglagafrumvarp
117A254 a etollalöglagafrumvarp
117A253 aofbeldisverk barna og unglinga á Íslandibeiðni um skýrslu
117A252 aHáskólinn á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
117A251 a eskattamállagafrumvarp
117A250 arannsókn á afleiðingum atvinnuleysisskýrsla
117A249 aviðhald húsa í einkaeignfyrirspurn
117A248 a eeftirlit Landhelgisgæslunnar innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnarþingsályktunartillaga
117A247 a elífeyrisréttindi hjónalagafrumvarp
117A246 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
117A245 a ekirkjumálasjóðurlagafrumvarp
117A244 a eprestsseturlagafrumvarp
117A243 a euppboðsmarkaður fyrir sjávaraflalagafrumvarp
117A242 ameðferð og eftirlit sjávarafurðalagafrumvarp
117A241 amálefni barna og ungmennafyrirspurn til skrifl. svars
117A240 askilyrði fyrir veitingu ríkisborgararéttarþingsályktunartillaga
117A239 a esamkeppnislöglagafrumvarp
117A238 a eúrbætur í málum nýbúaþingsályktunartillaga
117A237 a eskipun nefndar til að kanna útlánatöplagafrumvarp
117A236 aofbeldi í myndmiðlumfyrirspurn
117A235 a eslysavarnaráðlagafrumvarp
117A234 atekjuskattur og eignarskatturfyrirspurn
117A233 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
117A232 a emálefni aldraðralagafrumvarp
117A231 aendurskoðun laga um síldarútvegsnefndþingsályktunartillaga
117A230 abarnaverndarráðfyrirspurn
117A229 areglugerð um vistun barna í sveitfyrirspurn
117A228 a evegagerð milli Borgarfjarðar eystri og Seyðisfjarðarþingsályktunartillaga
117A227 a evaranlegur vegur yfir Öxiþingsályktunartillaga
117A226 anýsmíði fiskiskipafyrirspurn til skrifl. svars
117A225 ameðferð ríkissaksóknara á málum er varða kynferðisbrotfyrirspurn til skrifl. svars
117A224 ameðferð Rannsóknarlögreglu ríkisins á málum er varða kynferðisbrotfyrirspurn til skrifl. svars
117A223 aaðgerðir fyrir ungmenni sem hafa flosnað upp úr skólafyrirspurn
117A222 aforvarnir í skólumfyrirspurn
117A221 aaðstæður fatlaðra í skólumfyrirspurn
117A220 afélagslegar aðstæður nýbúafyrirspurn
117A219 aveiting ótakmarkaðs dvalarleyfisfyrirspurn
117A218 aflokkun sterafyrirspurn
117A217 aríkisreikningur 1992lagafrumvarp
117A216 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
117A215 a esamningsveðlagafrumvarp
117A214 aútboð í landpóstaþjónustufyrirspurn
117A213 afriðunaraðgerðir á karfafyrirspurn
117A212 asvæðalokanirfyrirspurn
117A211 aatvinnuleysi fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
117A210 asamkeppnisstaða einkarekinna garðplöntustöðvafyrirspurn
117A209 aerindi til samkeppnisráðsfyrirspurn
117A208 abiðlaunarétturfyrirspurn til skrifl. svars
117A207 a egræn símanúmerþingsályktunartillaga
117A206 astörf hringormanefndarfyrirspurn til skrifl. svars
117A205 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
117A204 a efangelsi og fangavistlagafrumvarp
117A203 akvótaviðskipti og eignarhald kvótafyrirspurn til skrifl. svars
117A202 aorkuöflun og orkudreifingfyrirspurn til skrifl. svars
117A201 a evernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrumlagafrumvarp
117A200 a ejarðalöglagafrumvarp
117A199 a eáburðarverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
117A198 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
117A197 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
117A196 a eHæstiréttur Íslandslagafrumvarp
117A195 aráðning aðstoðarprests á Ísafirðifyrirspurn til skrifl. svars
117A194 aendurbætur gamla sjúkrahússins á Ísafirðifyrirspurn til skrifl. svars
117A193 a ehafnalöglagafrumvarp
117A192 aflutningur útibús Hafrannsóknastofnunar frá Ólafsvíkfyrirspurn
117A191 arannsókn á afleiðingum atvinnuleysisfyrirspurn
117A190 aauglýsing frá Morgunblaðinufyrirspurn
117A189 astuðningsaðgerðir til dreifbýlisverslunarfyrirspurn til skrifl. svars
117A188 astarfsþjálfun iðnnemafyrirspurn til skrifl. svars
117A187 akynning samnings um réttindi barnafyrirspurn til skrifl. svars
117A186 akaup á björgunarþyrlufyrirspurn til skrifl. svars
117A185 aferðakostnaður vegna tannréttingafyrirspurn
117A184 astyrkir til tannviðgerðafyrirspurn
117A183 aflutningur á aflamarkifyrirspurn til skrifl. svars
117A182 averðmunur á nauðsynjavörumfyrirspurn til skrifl. svars
117A181 averknámskennsla í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
117A180 agreiðsluaðlögunfyrirspurn
117A179 aveiðar í Faxaflóafyrirspurn til skrifl. svars
117A178 alandgræðslustörf bændafyrirspurn
117A177 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
117A176 a estaðsetning hæstaréttarhússþingsályktunartillaga
117A175 arannsóknir á áhrifum einstakra veiðarfærafyrirspurn
117A174 afriðunaraðgerðir á Breiðafirðifyrirspurn
117A173 aÞvottahús Ríkisspítalannalagafrumvarp
117A172 a eauðlindakönnun í öllum landshlutumþingsályktunartillaga
117A171 alaun lækna á sjúkrahúsumfyrirspurn
117A170 aeinkavæðing embættis húsameistara ríkisinsfyrirspurn
117A169 asala ríkisins á verðbréfum og spariskírteinumfyrirspurn
117A168 aframlög úr Framkvæmdasjóði aldraðrafyrirspurn
117A167 amat vegna umönnunarbótafyrirspurn
117A166 aframtíðarskipulag á Laugarvatnifyrirspurn
117A165 afréttaflutningur af slysförumþingsályktunartillaga
117A164 averkefni reynslusveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
117A163 aframkvæmd reglugerðar um löggæslu á skemmtunumfyrirspurn til skrifl. svars
117A162 alöggæsla á skemmtunumfyrirspurn til skrifl. svars
117A161 abiðlaun opinberra starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
117A160 ahúsbréfakerfiðfyrirspurn
117A159 aatvinnuleysi í röðum opinberra starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
117A158 a efjáröflun til varna gegn ofanflóðumlagafrumvarp
117A157 a eerlendar fjárfestingar í íslensku atvinnulífiþingsályktunartillaga
117A156 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
117A155 aorloflagafrumvarp
117A154 aafmæli heimastjórnar og fullveldis Íslandsfyrirspurn
117A153 aávinningur iðnaðarins af GATT-samkomulagifyrirspurn
117A152 aávinningur sjávarútvegs af GATT-samkomulagifyrirspurn
117A151 a eflutningur verkefna til sýslumannsembættannaþingsályktunartillaga
117A150 a eMontreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsinsþingsályktunartillaga
117A149 a ealþjóðasamningur um ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunarþingsályktunartillaga
117A148 a ealþjóðasamningur um varnir gegn mengun sjávarþingsályktunartillaga
117A147 afjárframlög til stjórnmálaflokkaþingsályktunartillaga
117A146 a eHéraðsskólinn að Núpiþingsályktunartillaga
117A145 aútfærsla landhelginnarþingsályktunartillaga
117A144 a ehúsaleigulöglagafrumvarp
117A143 a efjöleignarhúslagafrumvarp
117A142 a esjávarútvegsskóliþingsályktunartillaga
117A141 a eólympískir hnefaleikarþingsályktunartillaga
117A140 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
117A139 a enýting síldarstofnaþingsályktunartillaga
117A138 a ehlutafélöglagafrumvarp
117A137 aheilsutjón vegna háspennuvirkjafyrirspurn til skrifl. svars
117A136 astarfsmenn félagsmálaráðuneytisins í barnaverndarmálumfyrirspurn
117A135 afagleg ráðgjöf fyrir barnaverndarnefndirfyrirspurn
117A134 abarnaverndarnefndir í fámennum sveitarfélögumfyrirspurn
117A133 asameining barnaverndarnefndafyrirspurn
117A132 a efjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
117A131 a elánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðirlagafrumvarp
117A130 amálefni Blindrabókasafnsfyrirspurn
117A129 astarfsemi héraðsskólafyrirspurn til skrifl. svars
117A128 aHéraðsskólinn í Reykjanesifyrirspurn
117A127 aárangur viðræðna við EB um landbúnaðarmálfyrirspurn
117A126 aflutningur ríkisstofnanafyrirspurn
117A125 atilflutningur sýslumannsembættafyrirspurn
117A124 aútfararþjónustafyrirspurn
117A123 a ekjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
117A122 aárangur af einkavæðingu bifreiðaeftirlitsbeiðni um skýrslu
117A121 a eLyfjaverslun ríkisinslagafrumvarp
117A120 alögskráning sjómannalagafrumvarp
117A119 a evegalöglagafrumvarp
117A118 afasteignir í eigu banka og sparisjóðafyrirspurn til skrifl. svars
117A117 a eskjaldarmerki lýðveldisinsþingsályktunartillaga
117A116 afullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipumlagafrumvarp
117A115 areglur um þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómannafyrirspurn
117A114 a ehvalveiðarþingsályktunartillaga
117A113 a eendurmat iðn- og verkmenntunarþingsályktunartillaga
117A112 askrifstofur heilbrigðismálafyrirspurn
117A111 ahéraðslæknisembættinfyrirspurn
117A110 alaunagreiðslur til starfsmanna ráðuneytannafyrirspurn til skrifl. svars
117A109 aíþróttakennsla í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
117A108 astefnumörkun ríkisstjórnarinnar vegna átaks í sameiningu sveitarfélagafyrirspurn
117A107 aleigutekjur af embættisbústöðumfyrirspurn
117A106 a eþjóðfáni Íslendingaþingsályktunartillaga
117A105 afjáraukalög 1993lagafrumvarp
117A104 a ealþjóðleg skráning skipaþingsályktunartillaga
117A103 a eréttarfar, atvinnuréttindi o.fl.lagafrumvarp
117A102 a emannréttindasáttmáli Evrópulagafrumvarp
117A101 a eálit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EESlagafrumvarp
117A100 a elánskjör og ávöxtun sparifjárlagafrumvarp
117A99 aumfang ómældrar yfirvinnufyrirspurn
117A98 averkefnaflutningur til fámennra sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
117A97 a evegasamband allt árið milli Austurlands og Norðurlandsþingsályktunartillaga
117A96 a eútsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiðaþingsályktunartillaga
117A95 avatnaflutningar til Fljótsdalsfyrirspurn
117A94 arannsóknir á umhverfisáhrifum vatnaflutningafyrirspurn
117A93 akostnaður og umfang rannsókna á vatnaflutningum til Fljótsdalsfyrirspurn til skrifl. svars
117A92 averndun vatnsfalla og jarðhitasvæðafyrirspurn til skrifl. svars
117A91 aaðgerðir á grundvelli laga um EESfyrirspurn til skrifl. svars
117A90 askuldbreytingar og lán vegna skattaskulda árin 1988--1992fyrirspurn til skrifl. svars
117A89 asjóður til eflingar atvinnumálum kvennafyrirspurn
117A88 amat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
117A87 a eendurskoðun slysabóta sjómannaþingsályktunartillaga
117A86 a elagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EESlagafrumvarp
117A85 a ematvælilagafrumvarp
117A84 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
117A83 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
117A82 a esjómannalöglagafrumvarp
117A81 asamningur gegn ólöglegri verslun með fíkniefnifyrirspurn
117A80 aaðaltollhöfn í Þorlákshöfnfyrirspurn
117A79 alandkynning í Leifsstöðfyrirspurn
117A78 ajöfnun húshitunarkostnaðarfyrirspurn
117A77 a estytting vinnutímaþingsályktunartillaga
117A76 a elánsfjárlög 1993lagafrumvarp
117A75 a elánsfjárlög 1994lagafrumvarp
117A74 aútboð framkvæmda hjá Vegagerð ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
117A73 avegasamband hjá Jökulsárlóniþingsályktunartillaga
117A72 a elögheimililagafrumvarp
117A71 a eHappdrætti Háskóla Íslandslagafrumvarp
117A70 a eHappdrætti Háskóla Íslandslagafrumvarp
117A69 a edýraverndlagafrumvarp
117A68 afjáraukalög 1991lagafrumvarp
117A67 afjáraukalög 1992lagafrumvarp
117A66 aátak gegn eineltifyrirspurn
117A65 ahúsnæðiskannanir sveitarfélagafyrirspurn
117A64 astyrkveitingar Atvinnuleysistryggingasjóðs 1990--1993fyrirspurn til skrifl. svars
117A63 avegur milli Þingvalla og Hvalfjarðar um Leggjabrjótþingsályktunartillaga
117A62 a elendingar ferjuflugvéla á Rifiþingsályktunartillaga
117A61 aniðurstöður fundar leiðtoga Evrópuráðsins í Vínarborgbeiðni um skýrslu
117A60 aframkvæmdir og rekstur á Egilsstaðaflugvellifyrirspurn
117A59 asnjómoksturfyrirspurn
117A58 aviðreisnarsjóður Evrópuráðsinsfyrirspurn
117A57 aeinkavæðingaráform ríkisstjórnarinnarfyrirspurn
117A56 aframlög til vísindarannsóknafyrirspurn
117A55 ahúsnæðismál Stjórnarráðs Íslandsfyrirspurn
117A54 astaða forstjóra Tryggingastofnunar ríkisinsfyrirspurn
117A53 aréttaráhrif tæknifrjóvgunarfyrirspurn
117A52 aveðmálastarfsemifyrirspurn
117A51 alistaverkaeign Seðlabanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
117A50 alistaverkakaup Listasafns Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
117A49 afjárveitingar til útgáfumála og stjórnmálaflokkafyrirspurn til skrifl. svars
117A48 aútboð á ræstingu í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
117A47 ameðferðarheimilið að Staðarfelli í Dölumfyrirspurn
117A46 aendurskoðun laga um mannanöfnfyrirspurn
117A45 aréttur feðra til launa í fæðingarorlofifyrirspurn
117A44 alaun starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
117A43 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
117A42 akostir þess að gera landið að einu kjördæmiþingsályktunartillaga
117A41 aendurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmdaþingsályktunartillaga
117A40 a emat á umhverfisáhrifum nýrrar lagasetningarþingsályktunartillaga
117A39 a eumhverfisgjaldþingsályktunartillaga
117A38 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
117A37 a eHæstiréttur Íslandslagafrumvarp
117A36 aríkisreikningur 1991lagafrumvarp
117A35 aauglýsingar ríkisins og stofnana þessfyrirspurn
117A34 ajöfnunar- og undirboðstollar á skipasmíðaverkefnifyrirspurn
117A33 amóttaka flóttamannafyrirspurn
117A32 arjúpnastofninnfyrirspurn
117A31 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
117A30 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
117A29 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
117A28 a ebúfjárhaldlagafrumvarp
117A27 aorsakir atvinnuleysisfyrirspurn
117A26 astaða brotaþola í kynferðisbrotamálumfyrirspurn
117A25 aaðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn ofbeldisverkumfyrirspurn
117A24 atjón vegna gjaldþrotafyrirspurn til skrifl. svars
117A23 a eflutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpiþingsályktunartillaga
117A22 aaukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnanafyrirspurn
117A21 aembætti ríkislögmannsfyrirspurn
117A20 aratsjárstöðvarfyrirspurn
117A19 a efrumkvöðlar í atvinnulífinuþingsályktunartillaga
117A18 aorka fallvatnalagafrumvarp
117A17 ajarðhitaréttindilagafrumvarp
117A16 asamstarfssamningur Norðurlandaþingsályktunartillaga
117A15 aafli línubátafyrirspurn til skrifl. svars
117A14 aafli krókaleyfisbátafyrirspurn til skrifl. svars
117A13 averkaskipting ríkis og sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
117A12 arekstur grunnskólafyrirspurn til skrifl. svars
117A11 aeftirlit með opinberum fjársöfnunumfyrirspurn til skrifl. svars
117A10 askráning blóðflokka í ökuskírteinifyrirspurn
117A9 a eefnahagsaðgerðir vegna kjarasamningalagafrumvarp
117A8 a eyfirstjórn menningarstofnanalagafrumvarp
117A7 aþjóðhagsáætlun 1994skýrsla
117A6 a eeftirlaunaréttindi launafólkslagafrumvarp
117A5 a eþjónusta Ríkisútvarpsins á Suðurlandiþingsályktunartillaga
117A4 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
117A3 agæsla íslenskra hafsbotnsréttindaþingsályktunartillaga
117A2 a evalfrelsi í lífeyristryggingumþingsályktunartillaga
117A1 a efjárlög 1994lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.