Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 116
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
116A597 afrestun á fundum Alþingis
116A596 aiðnaðargjaldlagafrumvarp
116A595 aútflutningur raforku um sæstrengskýrsla
116A594 arannsóknir á botndýrum við Íslandþingsályktunartillaga
116A593 ahafnaáætlun 1993--1996þingsályktunartillaga
116A592 ahafnarframkvæmdir 1992skýrsla
116A591 aMannréttindasáttmáli Evrópulagafrumvarp
116A590 aframkvæmd vegáætlunar 1992skýrsla
116A589 asjónvarps- og útvarpssendingar frá Alþingiþingsályktunartillaga
116A588 aÍslenski fjárfestingarbankinn hf.lagafrumvarp
116A587 aalmannatryggingarlagafrumvarp
116A586 averndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslulagafrumvarp
116A585 aviðgerð á húsi Þjóðminjasafnsinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A584 amengun frá kjarnorkuendurvinnslu í Sellafieldfyrirspurn til skrifl. svars
116A583 avarnarsvæðifyrirspurn til skrifl. svars
116A582 avarsla minja í umsjá Þjóðminjasafnsfyrirspurn til skrifl. svars
116A581 asnjómokstur á Möðrudalsöræfumfyrirspurn til skrifl. svars
116A580 a elögræðislöglagafrumvarp
116A579 aleiðsögumannsstörffyrirspurn til skrifl. svars
116A578 averndun nytjavatnslagafrumvarp
116A577 astaða samkynhneigðs fólksfyrirspurn
116A576 amóttökuskilyrði sjónvarps og hljóðvarps á Djúpavogifyrirspurn til skrifl. svars
116A575 a ematvælilagafrumvarp
116A574 aviðræður við Fríverslunarsamtök Norður-Ameríkufyrirspurn
116A573 asamstarf við Sambandslýðveldið Rússlandfyrirspurn
116A572 arannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsinsþingsályktunartillaga
116A571 afrágangur stjórnarfrumvarpafyrirspurn
116A570 autanríkismálskýrsla
116A569 avandi verslunar í strjálbýlifyrirspurn
116A568 aviðhaldsþörf ríkiseignafyrirspurn
116A567 afríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Póllandsþingsályktunartillaga
116A566 a efríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraelsþingsályktunartillaga
116A565 aútlán og afskriftir ríkisbankannafyrirspurn til skrifl. svars
116A564 a eÖryggisfræðslunefnd sjómannalagafrumvarp
116A563 aopnun sendiráðs í Pekingþingsályktunartillaga
116A562 amyndlistarverkefniþingsályktunartillaga
116A561 afræðslu- og kynningarþættir um störf Alþingisþingsályktunartillaga
116A560 aalþjóðlegur skipstjórnar- og fiskvinnsluskóli í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
116A559 askilyrði útvarps- og sjónvarpssendinga á Vesturlandifyrirspurn til skrifl. svars
116A558 a estytting vinnutímaþingsályktunartillaga
116A557 a eRannsóknastofnun uppeldis- og menntamálalagafrumvarp
116A556 aútsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiðaþingsályktunartillaga
116A555 aflutningur á verkefnum Vitastofnunar Íslandslagafrumvarp
116A554 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
116A553 a evegalöglagafrumvarp
116A552 a elögskráning sjómannalagafrumvarp
116A551 alækkun fasteignaskattaþingsályktunartillaga
116A550 a everslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyflagafrumvarp
116A549 a egjald af tóbaksvörumlagafrumvarp
116A548 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
116A547 a elyfjalöglagafrumvarp
116A546 a ehollustuhættir og heilbrigðiseftirlitlagafrumvarp
116A545 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
116A544 ahönnunarmiðstöðþingsályktunartillaga
116A543 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
116A542 a eeftirlit með fóðri, áburði og sáðvörulagafrumvarp
116A541 a eframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
116A540 a elánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðirlagafrumvarp
116A539 afjáraukalög 1992lagafrumvarp
116A538 a eLyfjaverslun ríkisinslagafrumvarp
116A537 aEvrópusamningar um fullnustu refsidómaþingsályktunartillaga
116A536 arammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingarþingsályktunartillaga
116A535 aalþjóðasamningur um viðbúnað gegn olíumengunþingsályktunartillaga
116A534 asamþykkt um votlendiþingsályktunartillaga
116A533 asamningur um verndun villtra plantna og dýra í Evrópuþingsályktunartillaga
116A532 asandfok á Mývatnssvæðinufyrirspurn
116A531 astefnumótun í ferðamálumþingsályktunartillaga
116A530 ahætta af sjávarágangiþingsályktunartillaga
116A529 aofbeldi gegn konum á Íslandiþingsályktunartillaga
116A528 alögreglumenn og bifreiðaeign lögreglufyrirspurn til skrifl. svars
116A527 afjárfesting Íslendinga erlendisfyrirspurn
116A526 aerlendar fjárfestingar á Íslandifyrirspurn
116A525 aferðamálastefnaþingsályktunartillaga
116A524 aferðaþjónustalagafrumvarp
116A523 avegur milli Þingvalla og Hvalfjarðar um Leggjabrjótþingsályktunartillaga
116A522 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 1992skýrsla
116A521 aafbrot barna og unglingafyrirspurn til skrifl. svars
116A520 agreiðsluaðlögun fyrir fólk í verulegum greiðsluerfiðleikumþingsályktunartillaga
116A519 aár aldraðraþingsályktunartillaga
116A518 a eheimild til að selja jörðina Lönguhlíð í Vallahreppilagafrumvarp
116A517 a efjöleignarhúslagafrumvarp
116A516 a ereynslusveitarfélögþingsályktunartillaga
116A515 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
116A514 asnjómokstur og upplýsingar um færðfyrirspurn til skrifl. svars
116A513 a eráðstafanir til að efla fiskeldiþingsályktunartillaga
116A512 abúfjárhaldlagafrumvarp
116A511 alista- og menningarmiðstöð í Álafosshúsunum í Mosfellsbæþingsályktunartillaga
116A510 askólabúðir að Núpiþingsályktunartillaga
116A509 astörf í opinberri þjónustu á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
116A508 aaðgerðir til að hefta útbreiðslu alnæmisfyrirspurn
116A507 aframtíð húss gamla Stýrimannaskólansfyrirspurn
116A506 aframtíð húss gamla Stýrimannaskólansfyrirspurn
116A505 aréttarstaða barna með krabbameinþingsályktunartillaga
116A504 a eframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
116A503 aÍþróttasjóður ríkisinsþingsályktunartillaga
116A502 aþungaskattur á dísilbifreiðarfyrirspurn
116A501 ahéraðsskólarfyrirspurn
116A500 a enámsbraut í öldrunarþjónustuþingsályktunartillaga
116A499 alífeyrisréttindi hjónalagafrumvarp
116A498 aumfjöllun fjölmiðla um alvarleg afbrotamálþingsályktunartillaga
116A497 aúthlutanir úr Kvikmyndasjóði Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
116A496 aíþróttir, æskulýðs- og tómstundastarfsemifyrirspurn
116A495 asambýli fyrir geðfatlaðafyrirspurn til skrifl. svars
116A494 ahúsnæði Lánasýslu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A493 abreytingar á reglum lífeyrissjóða um lífeyrisskuldbindingarfyrirspurn til skrifl. svars
116A492 avörugjaldskrá hafnafyrirspurn
116A491 alaunakjör alþingismannafyrirspurn
116A490 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
116A489 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
116A488 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
116A487 agreiðsluerfiðleikalánfyrirspurn
116A486 aríkisreikningur 1991lagafrumvarp
116A485 a efjáröflun til varna gegn ofanflóðumlagafrumvarp
116A484 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
116A483 asjávarútvegsstefnaþingsályktunartillaga
116A482 aútflutningur á iðnvarningi tengdum sjávarútvegifyrirspurn til skrifl. svars
116A481 avatnsborð og búsvæði bleikju í Þingvallavatnifyrirspurn
116A480 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
116A479 a eeftirlaunaréttindi launafólkslagafrumvarp
116A478 aeinkavæðing og tekjumarkmið fjárlagafyrirspurn til skrifl. svars
116A477 avalfrelsi í lífeyristryggingumþingsályktunartillaga
116A476 aheimili fyrir alfatlaðafyrirspurn
116A475 askilyrði útvarps- og sjónvarpssendinga í Austurlandskjördæmifyrirspurn til skrifl. svars
116A474 akostnaður við sölu á spariskírteinum ríkissjóðs og við Lánasýslu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A473 askattframtölfyrirspurn til skrifl. svars
116A472 abygging húsnæðis fyrir matvælaiðjubraut Menntaskólans í Kópavogifyrirspurn
116A471 a eorloflagafrumvarp
116A470 a esamningsveðlagafrumvarp
116A469 a eþinglýsingalöglagafrumvarp
116A468 aendurskoðun laga um Þjóðleikhúsfyrirspurn
116A467 aflutningur verka Þjóðleikhússins og Sinfóníuhljómsveitar Íslands í ríkissjónvarpinuþingsályktunartillaga
116A466 aviðskipti varnarliðsins á árinu 1992fyrirspurn til skrifl. svars
116A465 afjárskuldbindingar fyrir ríkissjóð og sveitarfélöglagafrumvarp
116A464 ainnflutningur á björgunarbátlagafrumvarp
116A463 avinna ungmenna á vínveitingastöðumfyrirspurn
116A462 aatvinnuþátttaka kvenna á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
116A461 avegaframkvæmdir í Vestur-Barðastrandarsýslufyrirspurn
116A460 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
116A459 aframhaldsnám í listgreinumfyrirspurn til skrifl. svars
116A458 a estaða brotaþola við meðferð kynferðisbrotamálaþingsályktunartillaga
116A457 a eendurreisn urriðastofns í Efra-Sogi og Þingvallavatniþingsályktunartillaga
116A456 a eeiturefni og hættuleg efnilagafrumvarp
116A455 askipulagslöglagafrumvarp
116A454 a eNorræni fjárfestingarbankinnlagafrumvarp
116A453 a eskráning og mat fasteignalagafrumvarp
116A452 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
116A451 abann við verkfalli og verkbanni á ms. Herjólfilagafrumvarp
116A450 a ealþjóðleg samvinna um fullnustu refsidómalagafrumvarp
116A449 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
116A448 alendingar ferjuflugvéla á Rifiþingsályktunartillaga
116A447 a ealferðirlagafrumvarp
116A446 aumboðsmaður barnafyrirspurn
116A445 aheimahlynningfyrirspurn
116A444 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
116A443 askólamáltíðirfyrirspurn til skrifl. svars
116A442 aeinsetinn skólifyrirspurn til skrifl. svars
116A441 aLagaráð Alþingisþingsályktunartillaga
116A440 a eEvrópskt efnahagssvæðilagafrumvarp
116A439 a eeiginfjárstaða innlánsstofnanalagafrumvarp
116A438 a estaðsetning björgunarþyrluþingsályktunartillaga
116A437 a eaukaaðild að Vestur-Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
116A436 astarfsskilyrði ferðaþjónustunnarfyrirspurn
116A435 aendurskoðun laga um ferðamálfyrirspurn
116A434 asamkeppnisráðfyrirspurn
116A433 aendurskoðun á lögum um lífeyrissjóðifyrirspurn
116A432 adagpeningarfyrirspurn til skrifl. svars
116A431 alaunagreiðslur ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A430 astarf og eignir húsmæðraskólafyrirspurn til skrifl. svars
116A429 amótun stefnu í umhverfismálumskýrsla
116A428 a eréttindi þeirra sem ekki hafa atvinnulagafrumvarp
116A427 apappírsnotkun þjóðarinnarfyrirspurn
116A426 atilsjónarmenn og stuðningsfjölskyldurfyrirspurn
116A425 aendurskoðun laga um vinnumiðlunfyrirspurn
116A424 asamvinna barnaverndaryfirvalda og annarra stofnanafyrirspurn
116A423 aráðstafanir vegna afnáms aðstöðugjaldsfyrirspurn
116A422 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
116A421 agjald vegna ólögmæts sjávaraflalagafrumvarp
116A420 ameðferð og eftirlit sjávarafurðalagafrumvarp
116A419 aheimili fyrir börn og ungmennifyrirspurn
116A418 askráning og bótaréttur atvinnulausrafyrirspurn
116A417 abótaréttur atvinnulausra í veikindumfyrirspurn
116A416 aráðstafanir til orkusparnaðarfyrirspurn
116A415 aendurskoðun laga um mannanöfnfyrirspurn
116A414 aFasteignamat ríkisinsfyrirspurn
116A413 aútboð hjá Vegagerð ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A412 aleiga fiskveiðiheimildafyrirspurn til skrifl. svars
116A411 aLögregluskóli ríkisinsfyrirspurn
116A410 abókaútgáfa á vegum ríkisinsfyrirspurn
116A409 aefling heimilisiðnaðarfyrirspurn
116A408 akostnaður við tölvuvinnufyrirspurn til skrifl. svars
116A407 aNorræna ráðherranefndin 1992--1993skýrsla
116A406 a eábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrotalagafrumvarp
116A405 alöggjöf um réttindi og skyldur manna sem stunda reikningsskilþingsályktunartillaga
116A404 askuldastaða heimilannafyrirspurn
116A403 aAlþjóðaþingmannasambandiðskýrsla
116A402 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
116A401 amálaferli vegna kjarasamningafyrirspurn
116A400 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
116A399 a eráðgjafar- og fræðsluþjónusta fyrir nýbúabörnþingsályktunartillaga
116A398 aNorður-Atlantshafsþingið 1992skýrsla
116A397 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
116A396 aEvrópuráðsþingiðskýrsla
116A395 aferða- og risnukostnaðurfyrirspurn
116A394 arekstur hjúkrunar- og dvalarheimilafyrirspurn til skrifl. svars
116A393 a etilraunaveiðar og þróun veiðarfæra vegna veiða á ígulkerumþingsályktunartillaga
116A392 aStálvinnslan hf.fyrirspurn
116A391 aStálvinnslan hf.fyrirspurn
116A390 a ehollustuhættir og heilbrigðiseftirlitlagafrumvarp
116A389 a edýraverndlagafrumvarp
116A388 a eólympískir hnefaleikarþingsályktunartillaga
116A387 aunglingaheimilifyrirspurn
116A386 abörn í áhættuhópumfyrirspurn
116A385 aleiðbeiningar og ráðgjöf við barnaverndarnefndirfyrirspurn
116A384 abarnasjónvarpfyrirspurn
116A383 aráðstafanir til að sporna við ólæsifyrirspurn
116A382 anámskeið og námsgögn fyrir nýbúabörnfyrirspurn
116A381 aíslenskukennsla fyrir fullorðna nýbúafyrirspurn
116A380 a esjávarútvegsskóliþingsályktunartillaga
116A379 aþingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu 1992skýrsla
116A378 aVestnorræna þingmannaráðið 1992skýrsla
116A377 anorrænt samstarf 1992 til 1993skýrsla
116A376 aríkisfjármál 1992skýrsla
116A375 a ekirkjugarðarlagafrumvarp
116A374 a esamfélagsþjónustalagafrumvarp
116A373 aaukinn þáttur bænda í landgræðslufyrirspurn til skrifl. svars
116A372 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
116A371 afasteignaskattar ríkisfyrirtækja og stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
116A370 aóskir erlendra þjóða um aðstoð við þróun sjávarútvegsfyrirspurn til skrifl. svars
116A369 afrágangur fjárlaga 1993fyrirspurn
116A368 amat á umhverfisáhrifum nýrrar lagasetningarþingsályktunartillaga
116A367 ainnheimta virðisaukaskattsfyrirspurn til skrifl. svars
116A366 aalþjóðlegur sjávarútvegsskólifyrirspurn
116A365 aendurskoðun laga um Lánasjóð íslenskra námsmannafyrirspurn
116A364 a esamvinnufélöglagafrumvarp
116A363 a eframkvæmd útboðalagafrumvarp
116A362 anámsstyrkir doktorsefnafyrirspurn
116A361 aöryggi í óbyggðaferðumfyrirspurn til skrifl. svars
116A360 aendurskoðun laga um skipan opinberra framkvæmdaþingsályktunartillaga
116A359 aumhverfisgjaldþingsályktunartillaga
116A358 a ekönnun á nýtingu ígulkeraþingsályktunartillaga
116A357 aafli krókaleyfisbátafyrirspurn til skrifl. svars
116A356 aafli línubátafyrirspurn til skrifl. svars
116A355 aréttindi og skyldur starfsmanna varnarliðsinsþingsályktunartillaga
116A354 afullgilding samnings um fríverslun milli Íslands og Færeyjaþingsályktunartillaga
116A353 abætur vegna þorskaflabrestsfyrirspurn
116A352 a eríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrotaþingsályktunartillaga
116A351 a erannsóknir og þróun fiskeldis fram til aldamótaþingsályktunartillaga
116A350 a evátryggingarstarfsemilagafrumvarp
116A349 aendurskoðun á útreikningi þjóðhagsstærðafyrirspurn
116A348 aefling íþróttaiðkunar kvennafyrirspurn
116A347 a eatvinnumál farmannaþingsályktunartillaga
116A346 asálræn heilsugæsla utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn
116A345 aferjuflugfyrirspurn til skrifl. svars
116A344 arannsóknir á innfluttum matvælumfyrirspurn
116A343 adragnótaveiðar á Faxaflóafyrirspurn
116A342 aráðherraábyrgðlagafrumvarp
116A341 aálögur á ferðaþjónustufyrirspurn
116A340 asöluskattur af mannvirkjum loðdýrabúafyrirspurn
116A339 a eávana- og fíkniefnilagafrumvarp
116A338 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
116A337 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
116A336 a eHappdrætti Háskóla Íslandslagafrumvarp
116A335 aniðurskurður kennslustunda 1992fyrirspurn til skrifl. svars
116A334 afrestun á fundum Alþingis
116A333 amötuneyti ríkisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
116A332 a ehlutafélöglagafrumvarp
116A331 a eumhverfisskattarþingsályktunartillaga
116A330 atúlkun á samningi milli Íslands, Noregs og Grænlands um loðnustofninnskýrsla
116A329 a esmábátaveiðarþingsályktunartillaga
116A328 aframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
116A327 a eTækniskóli Íslandslagafrumvarp
116A326 a eskaðabótalöglagafrumvarp
116A325 aendurskoðun bókhaldslagafyrirspurn til skrifl. svars
116A324 agreiðslur vegna þinga ýmissa starfsstéttafyrirspurn
116A323 a eendurskoðun slysabóta sjómannaþingsályktunartillaga
116A322 askipting heildarútlána Stofnlánadeildar landbúnaðarinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A321 a egreiðslur úr ríkissjóði o.fl.lagafrumvarp
116A320 avistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandifyrirspurn
116A319 aár aldraðrafyrirspurn
116A318 aþilplötuverksmiðjafyrirspurn
116A317 afrestun á fundum Alþingis
116A316 aflutningar á járnbrautumlagafrumvarp
116A315 agjaldþrot einstaklingafyrirspurn
116A314 a evegalöglagafrumvarp
116A313 a estjórnsýslulöglagafrumvarp
116A312 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
116A311 a ebúnaðarfræðslalagafrumvarp
116A310 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
116A309 askuldbreytingar vegna loðdýraræktarlagafrumvarp
116A308 a ehvalveiðarþingsályktunartillaga
116A307 a eÍslensk endurtrygginglagafrumvarp
116A306 a eMenningarsjóðurlagafrumvarp
116A305 a eútvarpslöglagafrumvarp
116A304 alöndun á loðnu til bræðslulagafrumvarp
116A303 atvíhliða samskipti við Evrópubandalagiðþingsályktunartillaga
116A302 a evernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrumlagafrumvarp
116A301 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
116A300 a ebann gegn viðskiptum við Suður-Afríkulagafrumvarp
116A299 aframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
116A298 akostnaður við löggæslu á skemmtunumfyrirspurn
116A297 a eSkálholtsskólilagafrumvarp
116A296 a egrunnskólilagafrumvarp
116A295 afjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytislagafrumvarp
116A294 afjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
116A293 avegalöglagafrumvarp
116A292 averndun keilustofnsinsfyrirspurn
116A291 aveiðar Belga við Íslandfyrirspurn til skrifl. svars
116A290 a evegáætlun 1993--1996þingsályktunartillaga
116A289 aMenntamálaráðfyrirspurn
116A288 afækkun stöðugilda hjá ríkinufyrirspurn
116A287 a edýrasjúkdómarlagafrumvarp
116A286 a eskattamállagafrumvarp
116A285 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
116A284 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
116A283 aNorðurlandasamningur um almannatryggingarlagafrumvarp
116A282 asamþykktir um stjórn sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
116A281 akostnaður við löggæslu á skemmtunumfyrirspurn
116A280 aRafmagnseftirlit ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A279 alánsfjárlög 1992lagafrumvarp
116A278 astuðningur við réttindabaráttu Eystrasaltsríkjanna á alþjóðavettvangiþingsályktunartillaga
116A277 a eÞvottahús Ríkisspítalannalagafrumvarp
116A276 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
116A275 a esamningar við EB um fiskveiðimálþingsályktunartillaga
116A274 a eMontreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsinsþingsályktunartillaga
116A273 a ehjúskaparlöglagafrumvarp
116A272 a eafnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslumþingsályktunartillaga
116A271 aNámsgagnastofnunfyrirspurn
116A270 aflutningur á rekstri grunnskóla til sveitarfélagafyrirspurn
116A269 a ehúsaleigulöglagafrumvarp
116A268 aalmannatryggingarlagafrumvarp
116A267 a eveiðiheimildir í lögsögu annarra ríkjaþingsályktunartillaga
116A266 aeftirlit með sveitarstjórnumfyrirspurn til skrifl. svars
116A265 afjárhagsáætlun sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
116A264 aársreikningar sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
116A263 a evaxtalöglagafrumvarp
116A262 aundirbúningur vegna hálfrar aldar afmælis lýðveldisinsþingsályktunartillaga
116A261 aalþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjólagafrumvarp
116A260 a eútflutningur hrossalagafrumvarp
116A259 afasteignamatfyrirspurn til skrifl. svars
116A258 a esóttvarnalöglagafrumvarp
116A257 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
116A256 a eumferðarlöglagafrumvarp
116A255 a efjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
116A254 agjald af umboðsþóknun í gjaldeyrisviðskiptumlagafrumvarp
116A253 a eneyðarráðstafanir gegn neyslu áfengis og annarra vímuefnaþingsályktunartillaga
116A252 aúrskurðir og samningar um aukið meðlagfyrirspurn til skrifl. svars
116A251 agjaldþrot fyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
116A250 afyrirboðar gjaldþrotafyrirspurn
116A249 aveiðistjórifyrirspurn
116A248 astrandferðirfyrirspurn
116A247 asamningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlandsþingsályktunartillaga
116A246 a ejarðalöglagafrumvarp
116A245 astjórnarnefndir vinnumiðlunarfyrirspurn til skrifl. svars
116A244 a efrumkvöðlar í atvinnulífinuþingsályktunartillaga
116A243 aríkisreikningur 1990lagafrumvarp
116A242 amótmæli gegn plútonflutningumfyrirspurn
116A241 a eLífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
116A240 a eskipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
116A239 a einnflutningur á gröfuprammalagafrumvarp
116A238 a eÁburðarverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
116A237 aályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1992þingsályktunartillaga
116A236 aviðskipti Stofnlánadeildar og loðdýrabændafyrirspurn
116A235 alögbýli í sveitumfyrirspurn
116A234 aefling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegsfyrirspurn
116A233 aKolbeinseyfyrirspurn
116A232 a eframkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjannaþingsályktunartillaga
116A231 a eLífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
116A230 afullorðinsfræðslafyrirspurn til skrifl. svars
116A229 a etilraunaverkefni framhaldsskóla á Austurlandiþingsályktunartillaga
116A228 afríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tékkneska og slóvakíska sambandslýðveldisiþingsályktunartillaga
116A227 aHúsnæðisstofnun ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A226 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
116A225 a efræðslustörf um gigtsjúkdómaþingsályktunartillaga
116A224 aaðstoð við íbúa fyrrum ríkja Júgóslavíufyrirspurn
116A223 alán til útrýmingar á heilsuspillandi húsnæðifyrirspurn
116A222 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
116A221 aupplýsingaþjónusta fyrir ferðamennþingsályktunartillaga
116A220 a eferðamálþingsályktunartillaga
116A219 averkmenntun í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
116A218 aiðn- og verkmenntunþingsályktunartillaga
116A217 akennsla í táknmálstúlkunfyrirspurn
116A216 a etvöföldun Reykjanesbrautarþingsályktunartillaga
116A215 aumhverfismat á virkjunarframkvæmdum á Jökulsá á Fjöllumfyrirspurn
116A214 agengismálfyrirspurn
116A213 aflutningur Rafmagnsveitna ríkisins til Egilsstaðafyrirspurn
116A212 a ehönnunarverndlagafrumvarp
116A211 a eSementsverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
116A210 a eaðgerðir gegn peningaþvættilagafrumvarp
116A209 a egeymslufélagafrumvarp
116A208 a eviðskiptabankar og sparisjóðirlagafrumvarp
116A207 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
116A206 a eStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
116A205 ajarðgangagerð á Austurlandifyrirspurn
116A204 aendurskoðun laga um grunn- og framhaldsskólafyrirspurn
116A203 anámsráðgjöf og starfsfræðslafyrirspurn
116A202 afjöldi leiðbeinenda í grunnskólumfyrirspurn til skrifl. svars
116A201 agreiðslur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
116A200 aljósleiðararfyrirspurn
116A199 avirðisaukaskattur á heimilisiðnaðifyrirspurn
116A198 aumhverfismál á norðanverðum Vestfjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
116A197 afjáraukalög 1991lagafrumvarp
116A196 astaða loðdýrabændafyrirspurn
116A195 a eeftirlit Landhelgisgæslunnar innan 200 sjómílna efnahagslögsögunnarþingsályktunartillaga
116A194 a eumferðarlöglagafrumvarp
116A193 a eleiðsaga skipalagafrumvarp
116A192 a eeftirlit með skipumlagafrumvarp
116A191 a ehafnalöglagafrumvarp
116A190 a evegáætlun 1992þingsályktunartillaga
116A189 ainnheimta Pósts og símafyrirspurn
116A188 a elögheimililagafrumvarp
116A187 a ebann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimildalagafrumvarp
116A186 arannsókna- og vísindastefna ríkisstjórnarinnarbeiðni um skýrslu
116A185 a eaukin hlutdeild raforku í orkubúskap þjóðarinnarþingsályktunartillaga
116A184 a eflutningur ríkisstofnanalagafrumvarp
116A183 ameðlagsúrskurðirfyrirspurn til skrifl. svars
116A182 astarfsemi Menningarsjóðs útvarpsstöðvafyrirspurn til skrifl. svars
116A181 aóafgreiddar umsóknir í félagslega húsnæðiskerfinufyrirspurn til skrifl. svars
116A180 ahúsnæðislánfyrirspurn til skrifl. svars
116A179 alandeyðing vegna ágangs straumvatnafyrirspurn til skrifl. svars
116A178 avirðisaukaskattur og svört atvinnustarfsemifyrirspurn
116A177 akönnun á atvinnuleysifyrirspurn
116A176 alaunabreytingar hjá forstjórum o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
116A175 a elandgræðslulöglagafrumvarp
116A174 a eflutningur á starfsemi Landhelgisgæslunnarþingsályktunartillaga
116A173 a eatvinnuþróun í Mývatnssveitþingsályktunartillaga
116A172 aáfengis- og vímuefnameðferðfyrirspurn til skrifl. svars
116A171 aáfengis- og vímuefnameðferð 1991fyrirspurn til skrifl. svars
116A170 amannréttindi í Eystrasaltsríkjunumfyrirspurn
116A169 asjávarútvegsstefnafyrirspurn
116A168 alandbúnaðarstefnafyrirspurn
116A167 aaðild Alþingis að 50 ára afmæli lýðveldisinsþingsályktunartillaga
116A166 agerðir EB eftir mitt ár 1991 á sviði EESfyrirspurn til skrifl. svars
116A165 aframkvæmd ýmissa ákvæða sjómannalagafyrirspurn til skrifl. svars
116A164 a esjómannalöglagafrumvarp
116A163 akjör sjómanna á kaupskipumfyrirspurn
116A162 aframtíð herstöðvarinnar í Keflavíkfyrirspurn
116A161 aendurmat á norrænni samvinnuskýrsla
116A160 a etengsl ferðaþjónustu við íslenska söguþingsályktunartillaga
116A159 astjórn fiskveiðafyrirspurn
116A158 a eaukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnanaþingsályktunartillaga
116A157 aorka fallvatnalagafrumvarp
116A156 a efriðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjárþingsályktunartillaga
116A155 a eLánasjóður íslenskra námsmannaþingsályktunartillaga
116A154 asjóður til að styrkja efnilega íþróttamennlagafrumvarp
116A153 a egreiðslufrestur á fasteignalánum vegna fjárhagserfiðleikalagafrumvarp
116A152 agjald fyrir greiðsluáskorun Húsnæðisstofnunar ríkisinsfyrirspurn
116A151 a elækkun húshitunarkostnaðarþingsályktunartillaga
116A150 alyfjakistur um borð í skipumfyrirspurn til skrifl. svars
116A149 avistarverur áhafna og farþega skipafyrirspurn til skrifl. svars
116A148 aaðbúnaður um borð í veiðiskipumfyrirspurn til skrifl. svars
116A147 a emálefni aldraðralagafrumvarp
116A146 a efuglaveiðar og fuglafriðunlagafrumvarp
116A145 a elánsfjárlög 1993 o.fl.lagafrumvarp
116A144 aaðild ríkisfyrirtækja að VSÍfyrirspurn til skrifl. svars
116A143 aíslenskt sendiráð í Vínarborgfyrirspurn
116A142 asendiráð Íslands hjá Sameinuðu þjóðunumfyrirspurn
116A141 akaup á Hótel Valhöllfyrirspurn
116A140 afjáraukalög 1992lagafrumvarp
116A139 a eíbúðaverð á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
116A138 a efjarskiptilagafrumvarp
116A137 arannsókn á áhrifum botndreginna veiðarfæra á lífríki sjávarþingsályktunartillaga
116A136 askilgreining á hugtakinu Evrópafyrirspurn
116A135 aEvrópska mannfjöldaráðstefnan 1993fyrirspurn
116A134 areiðvegaáætlunfyrirspurn
116A133 asala rafmagns til skipaþingsályktunartillaga
116A132 a erannsókn á afleiðingum atvinnuleysisþingsályktunartillaga
116A131 anám og námskröfur innan EESfyrirspurn til skrifl. svars
116A130 ahvalveiðarfyrirspurn
116A129 afréttamaður Ríkisútvarpsins á Vesturlandiþingsályktunartillaga
116A128 a eendurskoðun umferðarlagaþingsályktunartillaga
116A127 a elánskjör og ávöxtun sparifjárlagafrumvarp
116A126 aumboðsmaður barnafyrirspurn
116A125 a eumboðssöluviðskiptilagafrumvarp
116A124 asamþykktir Ríó-ráðstefnunnarfyrirspurn
116A123 aafstaða Landsvirkjunar til lækkunar orkuverðsfyrirspurn
116A122 ahafrannsóknastofnunfyrirspurn til skrifl. svars
116A121 arannsóknir á botnlægum tegundum á grunnsævifyrirspurn til skrifl. svars
116A120 askrifstofur heilbrigðismála í kjördæmum landsinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A119 aheilsutjón af völdum háspennuvirkjafyrirspurn til skrifl. svars
116A118 a evatnsorkaþingsályktunartillaga
116A117 a eréttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjumlagafrumvarp
116A116 a esafn þjóðminja að Hólum í Hjaltadalþingsályktunartillaga
116A115 aSíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
116A114 a eforeldrafræðslaþingsályktunartillaga
116A113 asveigjanleg starfslokfyrirspurn
116A112 asala hlutabréfa ríkissjóðs í Útvegsbanka Íslands hf.beiðni um skýrslu
116A111 a eflugmálaáætlun og fjáröflun í flugmálumlagafrumvarp
116A110 a ekaup á björgunarþyrlulagafrumvarp
116A109 a everðlagning á raforkuþingsályktunartillaga
116A108 a erannsóknir á botndýrum í Breiðafirðiþingsályktunartillaga
116A107 aeignarhald á Brunabótafélagi Íslandsfyrirspurn
116A106 aútboðfyrirspurn
116A105 afarskóli Kennaraháskóla Íslandsfyrirspurn
116A104 a efjármögnun samgöngumannvirkjaþingsályktunartillaga
116A103 a ekynning á ímynd Íslands erlendisþingsályktunartillaga
116A102 aheildarafli á Íslandsmiðumfyrirspurn til skrifl. svars
116A101 asamskipti Íslands og Bandaríkjannafyrirspurn
116A100 a eendurskoðun laga um síldarútvegsnefndþingsályktunartillaga
116A99 a efréttaflutningur af slysförumþingsályktunartillaga
116A98 aþjóðhagsáætlun 1993skýrsla
116A97 a emálefni aldraðralagafrumvarp
116A96 a efjárlög 1993lagafrumvarp
116A95 asamningar um álbræðslu á Keilisnesifyrirspurn til skrifl. svars
116A94 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
116A93 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
116A92 aumfang löggæslufyrirspurn til skrifl. svars
116A91 alöggæsla á skemmtunumfyrirspurn til skrifl. svars
116A90 aendurgreiðslur virðisaukaskattsfyrirspurn til skrifl. svars
116A89 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
116A88 a ejöfnunartollur á skipasmíðaverkefniþingsályktunartillaga
116A87 a egatnagerðargjöldlagafrumvarp
116A86 averkefni tilsjónarmannafyrirspurn
116A85 atilsjónarmennfyrirspurn
116A84 abæklingur meiri hluta stjórnar LÍNfyrirspurn
116A83 asvæðisútvarp Vestfjarðafyrirspurn
116A82 amálefni Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
116A81 aembætti dýralæknis á sunnanverðum Vestfjörðumfyrirspurn
116A80 a emat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
116A79 avannýtt orka Landsvirkjunarfyrirspurn
116A78 a eeftirlit með framleiðslu á fóðurvörumlagafrumvarp
116A77 a eviðurkenning á menntun og prófskírteinumlagafrumvarp
116A76 afræðsluefni um EESfyrirspurn
116A75 amálefni Kópavogshælisfyrirspurn
116A74 aopinber fjárframlög vegna móttöku ferðamannafyrirspurn til skrifl. svars
116A73 a eþjónusta Ríkisútvarpsins á Suðurlandiþingsályktunartillaga
116A72 asveigjanlegur vinnutímiþingsályktunartillaga
116A71 asáttastörf í vinnudeilumlagafrumvarp
116A70 avelferð barna og unglingafyrirspurn
116A69 ajarðhitaréttindilagafrumvarp
116A68 ahlunnindatekjur á ríkisjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
116A67 aniðurskurður kennslu í skólakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
116A66 aHagræðingarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
116A65 alánafyrirgreiðsla við húseigendurfyrirspurn
116A64 a eíslenskt sendiráð í Japanþingsályktunartillaga
116A63 aríkisendurskoðunlagafrumvarp
116A62 aútboð á vegum viðskiptaráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A61 aútboð á vegum utanríkisráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A60 aútboð á vegum umhverfisráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A59 aútboð á vegum sjávarútvegsráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A58 aútboð á vegum samgönguráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A57 aútboð á vegum menntamálaráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A56 aútboð á vegum landbúnaðarráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A55 aútboð á vegum iðnaðarráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A54 aútboð á vegum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A53 aútboð á vegum forsætisráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A52 aútboð á vegum félagsmálaráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A51 aútboð á vegum dóms- og kirkjumálaráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
116A50 a elyfjalöglagafrumvarp
116A49 avarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumfyrirspurn
116A48 askoðanakönnun á þekkingu fólks á EESfyrirspurn
116A47 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
116A46 a ekjaradómur og kjaranefndlagafrumvarp
116A45 a emeðferð og eftirlit sjávarafurðalagafrumvarp
116A44 aFiskistofalagafrumvarp
116A43 aRíkismat sjávarafurðalagafrumvarp
116A42 a eupplýsingamiðlun og aðgangur að upplýsingum um umhverfismállagafrumvarp
116A41 afriðhelgi og forréttindi alþjóðastofnanalagafrumvarp
116A40 a ejöfnun verðlagslagafrumvarp
116A39 ahlustunarskilyrði útvarps á Stöðvarfirði og í Breiðdalfyrirspurn
116A38 aáhrif EES-samnings á sveitarfélöginfyrirspurn
116A37 akynning á EES-samningi gagnvart sveitarfélögumfyrirspurn
116A36 a eréttarfar, atvinnuréttindi o.fl.lagafrumvarp
116A35 a eálit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EESlagafrumvarp
116A34 a eskipan opinberra framkvæmda og opinber innkauplagafrumvarp
116A33 astaða samþykkta EB eftir mitt ár 1991fyrirspurn til skrifl. svars
116A32 a euppboðsmarkaður fyrir sjávaraflalagafrumvarp
116A31 a eþjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinuþingsályktunartillaga
116A30 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
116A29 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
116A28 a elagaákvæði er varða samgöngumállagafrumvarp
116A27 a evörugjald af ökutækjumlagafrumvarp
116A26 a etollalöglagafrumvarp
116A25 a elagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EESlagafrumvarp
116A24 ajarðhitaleit í Austur-Skaftafellssýslufyrirspurn
116A23 a evegasamband hjá Jökulsárlóniþingsályktunartillaga
116A22 avinnumarkaðsmállagafrumvarp
116A21 a eatvinnu- og búseturéttur launafólks innan EESlagafrumvarp
116A20 ahópuppsagnirlagafrumvarp
116A19 a ekjaradómurlagafrumvarp
116A18 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
116A17 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
116A16 aHagræðingarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
116A15 a eíslenskt ríkisfang vegna EESlagafrumvarp
116A14 a eneytendalánlagafrumvarp
116A13 a eVerðbréfaþing Íslandslagafrumvarp
116A12 a everðbréfasjóðirlagafrumvarp
116A11 a everðbréfaviðskiptilagafrumvarp
116A10 a ehúsgöngu- og fjarsalalagafrumvarp
116A9 a esamkeppnislöglagafrumvarp
116A8 a eöryggi framleiðsluvörulagafrumvarp
116A7 a evog, mál og faggildinglagafrumvarp
116A6 a einnflutningurlagafrumvarp
116A5 a egjaldeyrismállagafrumvarp
116A4 a estaðlarlagafrumvarp
116A3 a eeinkaleyfi og vörumerkilagafrumvarp
116A2 a evernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurumlagafrumvarp
116A1 a eEvrópskt efnahagssvæðilagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.