Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 115
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
115A549 afrestun á fundum Alþingis
115A548 a estarfskjör launþega og skyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
115A547 aábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrotalagafrumvarp
115A546 asamningur um EES og áhrif hans á umhverfismálskýrsla
115A545 aumhverfismál og upplýsingamiðlunlagafrumvarp
115A544 asamningur milli EB og Íslands um sjávarútvegsmálskýrsla
115A543 a eEvrópska efnahagssvæðiðlagafrumvarp
115A542 a evernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurumlagafrumvarp
115A541 a eeinkaleyfilagafrumvarp
115A540 a eöryggi framleiðsluvörulagafrumvarp
115A539 a ehúsgöngusalalagafrumvarp
115A538 ahafnarframkvæmdir 1991skýrsla
115A537 ahafnarframkvæmdir 1990skýrsla
115A536 alagahreinsunfyrirspurn
115A535 aþjónusta Ríkisútvarpsins á Suðurlandiþingsályktunartillaga
115A534 a eVerðjöfnunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
115A533 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1992 o.fl.lagafrumvarp
115A532 aframkvæmd vegáætlunar 1991skýrsla
115A531 astofnun og slit hjúskaparlagafrumvarp
115A530 astaða samþykkta EB eftir mitt ár 1991fyrirspurn til skrifl. svars
115A529 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
115A528 a eAtvinnuleysistryggingasjóðurlagafrumvarp
115A527 amálefni Sléttuhreppsfyrirspurn
115A526 astarfsfræðslunefnd fiskvinnslunnarfyrirspurn
115A525 asamskipti Íslands og Bandaríkjannafyrirspurn
115A524 aendurbætur á Árnanesflugvelli í Hornafirðifyrirspurn
115A523 aBókmenntaverðlaun Halldórs Laxnessfyrirspurn
115A522 aeftirlit með opinberum fjársöfnunumfyrirspurn
115A521 anefndir á vegum ríkisstjórnar Davíðs Oddssonarfyrirspurn til skrifl. svars
115A520 a eskipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
115A519 asamningar Íslands við Evrópubandalagiðfyrirspurn til skrifl. svars
115A518 averndun vatnsfalla og jarðhitasvæðafyrirspurn til skrifl. svars
115A517 ainnflutningur prófunarefnafyrirspurn til skrifl. svars
115A516 aábyrgð verktakafyrirspurn
115A515 aáhrif aðildar að EES á þróun fjarskiptamálafyrirspurn til skrifl. svars
115A514 aEl Grillofyrirspurn til skrifl. svars
115A513 asamningur um réttindi barnaþingsályktunartillaga
115A512 askýrsla Sameinuðu þjóðanna um stöðu kvenna í heiminum 1970--1990fyrirspurn
115A511 aflugreksturfyrirspurn til skrifl. svars
115A510 avarnir gegn hávaða- og hljóðmengunfyrirspurn
115A509 alokun deilda vegna sparnaðar á sjúkrahúsum í Reykjavíkfyrirspurn
115A508 aeftirlit með veiðum erlendra skipafyrirspurn
115A507 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
115A506 aúrskurðir dómstóls EB og EES-samningurinnfyrirspurn til skrifl. svars
115A505 alandkynningarefnifyrirspurn
115A504 agreiðslur til stuðningsfjölskyldnafyrirspurn
115A503 aáfengisvarnir og aðrar vímuefnavarnirlagafrumvarp
115A502 aráðstefna Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróunskýrsla
115A501 asala hlutabréfa ríkissjóðs í Útvegsbanka Íslands hf.beiðni um skýrslu
115A500 avegalaus börnbeiðni um skýrslu
115A499 astöðvun á notkun ósoneyðandi efnafyrirspurn
115A498 aáhrif EES-samnings á innflutning og sölu áfengisfyrirspurn
115A497 ahætta af ávana- og fíknilyfjum í kjölfar EES-samningsfyrirspurn til skrifl. svars
115A496 aáhrif EES-samnings á lyfjainnflutningfyrirspurn til skrifl. svars
115A495 aáhrif EES-samnings á samnorræna samningafyrirspurn til skrifl. svars
115A494 aLandsvirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
115A493 astarfsleyfistillögur fyrir álver á Keilisnesiskýrsla
115A492 abann gegn viðskiptum við Suður-Afríkulagafrumvarp
115A491 aleiga á ökutækjum án ökumannsfyrirspurn
115A490 asala á hlut ríkisins í SKÝRRfyrirspurn
115A489 aLífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
115A488 aöryggismál sjómannafyrirspurn
115A487 afíkniefnaneysla í landinufyrirspurn
115A486 a esamkeppnislöglagafrumvarp
115A485 amálefni grunnskóla og framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
115A484 aendurskoðun laga um grunnskóla og framhaldsskólafyrirspurn
115A483 agarðplöntuframleiðslaþingsályktunartillaga
115A482 a esamstarf menntastofnana með aðstoð tölvunetsþingsályktunartillaga
115A481 asameiginlegir fiskstofnarfyrirspurn til skrifl. svars
115A480 a erannsókn á jarðvegi við varnarsvæðin á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
115A479 agreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
115A478 askipstjórnarfræðslaþingsályktunartillaga
115A477 aframkvæmd búvörusamningsfyrirspurn
115A476 aleiðsögumannsstörffyrirspurn til skrifl. svars
115A475 asafn þjóðminja að Hólum í Hjaltadalþingsályktunartillaga
115A474 aVerðlagsstofnunfyrirspurn til skrifl. svars
115A473 aatvinnuþróun í Mývatnssveitþingsályktunartillaga
115A472 aflutningur ríkisstofnanalagafrumvarp
115A471 asiglingalöglagafrumvarp
115A470 a eeftirlit með opinberum framkvæmdumþingsályktunartillaga
115A469 aauðlindakönnun í öllum landshlutumþingsályktunartillaga
115A468 aaðgerðir til að draga úr kynjamisréttiþingsályktunartillaga
115A467 atengsl ferðaþjónustu við íslenska söguþingsályktunartillaga
115A466 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
115A465 astaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
115A464 a eyfirskattanefndlagafrumvarp
115A463 aframkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjannaþingsályktunartillaga
115A462 a ehúsaleigulöglagafrumvarp
115A461 a ehafnalöglagafrumvarp
115A460 abrottfall laga nr. 2/1917lagafrumvarp
115A459 aSkipaútgerð ríkisinslagafrumvarp
115A458 aveitinga- og gististaðirlagafrumvarp
115A457 a eferðamiðlunlagafrumvarp
115A456 a eskipulag ferðamálalagafrumvarp
115A455 aréttarstaða fólks í vígðri og óvígðri sambúðþingsályktunartillaga
115A454 afjármögnun samgöngumannvirkjaþingsályktunartillaga
115A453 asala rafmagns til skipaþingsályktunartillaga
115A452 a ehjúskaparlöglagafrumvarp
115A451 a eSkálholtsskólilagafrumvarp
115A450 aEvrópskt efnahagssvæði og staða kvennaþingsályktunartillaga
115A449 a eskipulag á Miðhálendi Íslandslagafrumvarp
115A448 aframkvæmd jafnréttislagafyrirspurn
115A447 a efréttamaður Ríkisútvarpsins á Vesturlandiþingsályktunartillaga
115A446 a eendurgreiðsla virðisaukaskatts til erlendra ferðamannaþingsályktunartillaga
115A445 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
115A444 aLífeyrissjóður ljósmæðralagafrumvarp
115A443 afjáraukalög 1991lagafrumvarp
115A442 a eSöfnunarsjóður lífeyrisréttindalagafrumvarp
115A441 a eJarðasjóðurlagafrumvarp
115A440 a edýrasjúkdómarlagafrumvarp
115A439 asjálfvirkt tilkynningarkerfi fyrir skipfyrirspurn
115A438 aLóranstöðin á Gufuskálumfyrirspurn
115A437 aflutningur starfa út á landfyrirspurn
115A436 a ehöfundalöglagafrumvarp
115A435 aheimild til að selja kirkjujörðina Stóru-Borglagafrumvarp
115A434 a eforfallaþjónusta í sveitumlagafrumvarp
115A433 ainntaka nýnema í framhaldsskóla og háskólafyrirspurn
115A432 a eFiskistofalagafrumvarp
115A431 a ehlutafélag um Ríkismat sjávarafurðalagafrumvarp
115A430 a egjald vegna ólögmæts sjávaraflalagafrumvarp
115A429 a emeðferð og eftirlit sjávarafurðalagafrumvarp
115A428 aréttindi og skyldur starfsmanna varnarliðsinsþingsályktunartillaga
115A427 a esveigjanlegur vinnutímiþingsályktunartillaga
115A426 askiptaverðmæti og greiðslumiðlunlagafrumvarp
115A425 a einnflutningurlagafrumvarp
115A424 a egjaldeyrismállagafrumvarp
115A423 ahlutafélöglagafrumvarp
115A422 a evernd barna og ungmennalagafrumvarp
115A421 a efullorðinsfræðslalagafrumvarp
115A420 a estarfsréttindi norrænna ríkisborgaralagafrumvarp
115A419 asáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnafyrirspurn
115A418 a esóttvarnalöglagafrumvarp
115A417 a evog, mál og faggildinglagafrumvarp
115A416 aFramkvæmdasjóður fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
115A415 alíffæraflutningar frá Íslandi til annarra landafyrirspurn
115A414 astofnun sjávarútvegsskólafyrirspurn
115A413 aheilsársvegur milli Dýrafjarðar og Vestur-Barðastrandarsýsluþingsályktunartillaga
115A412 afræðslu- og kynningarþættir um störf Alþingisþingsályktunartillaga
115A411 aleifturljós og neyðarsendir á flotbúningaþingsályktunartillaga
115A410 alöggjöf um réttindi og skyldur manna sem stunda reikningsskilþingsályktunartillaga
115A409 aendurgreiðslur á tannréttingakostnaðifyrirspurn
115A408 akynning á ímynd Íslands erlendisþingsályktunartillaga
115A407 aendurskoðun umferðarlagaþingsályktunartillaga
115A406 aútvarpslöglagafrumvarp
115A405 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
115A404 astaðfesting á samkomulagi um sölu á nautgripakjötifyrirspurn
115A403 amyndbirtingar af börnum í dagblöðumfyrirspurn
115A402 a egreiðslukortastarfsemilagafrumvarp
115A401 alandgræðslulöglagafrumvarp
115A400 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
115A399 autanríkismálskýrsla
115A398 aútboðfyrirspurn
115A397 alyfjalöglagafrumvarp
115A396 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
115A395 afríverslunarsamningur EFTA við Tyrklandþingsályktunartillaga
115A394 ahlutafélöglagafrumvarp
115A393 asumarlokun á legudeild barnafyrirspurn
115A392 aaðgerðir gegn börnum í Río de Janeirofyrirspurn
115A391 avaxtakjör og þjónustugjöld banka og sparisjóðafyrirspurn til skrifl. svars
115A390 anefnd um framtíðarkönnunfyrirspurn
115A389 astaða karla í breyttu samfélagifyrirspurn
115A388 ajöfnun á húshitunarkostnaðifyrirspurn
115A387 aráðning skólastjóra Leiklistarskólansfyrirspurn
115A386 aOrkusáttmáli Evrópufyrirspurn
115A385 aakstur utan vegafyrirspurn
115A384 avirðisaukaskattur innfluttra bóka einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
115A383 averðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættirlagafrumvarp
115A382 askýrsla Sameinuðu þjóðanna um stöðu kvenna í heiminumfyrirspurn
115A381 akostnaður við fundaherferð og kynningu á vegum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
115A380 aafleiðingar sumarlokunar sjúkrahúsafyrirspurn
115A379 averðlagning á raforkuþingsályktunartillaga
115A378 avernd gegn innheimtumönnumfyrirspurn
115A377 aöryggi í óbyggðaferðumfyrirspurn
115A376 aumhverfisfræðslafyrirspurn
115A375 aflutningur á starfsemi Landhelgisgæslunnarþingsályktunartillaga
115A374 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 1991skýrsla
115A373 aalþjóðleg sjávarútvegsstofnunfyrirspurn
115A372 aferðakostnaður læknafyrirspurn
115A371 afjöldi leiguliða og fullvirðisrétturfyrirspurn
115A370 avelferð barna og unglingaþingsályktunartillaga
115A369 akostnaður við fundaherferðir innan lands á vegum utanríkisráðuneytisfyrirspurn
115A368 amengun frá bandaríska hernumfyrirspurn
115A367 aframlag sveitarfélaga til félagslegra íbúðafyrirspurn
115A366 asala á veiðiheimildumfyrirspurn
115A365 alækkun ríkisútgjaldafyrirspurn til skrifl. svars
115A364 aalmannatryggingarlagafrumvarp
115A363 agatnagerðargjöldlagafrumvarp
115A362 aþúsund ára afmæli kristnitöku á Íslandifyrirspurn
115A361 aviðhald opinberra byggingafyrirspurn
115A360 aHúsameistari ríkisinsfyrirspurn
115A359 aHúsameistari ríkisinsfyrirspurn
115A358 afræðsla fyrir almenning um kynferðismálfyrirspurn
115A357 atóbaksvarnirfyrirspurn til skrifl. svars
115A356 arekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækjabeiðni um skýrslu
115A355 ajarðalöglagafrumvarp
115A354 aráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs sjávarútvegsinsfyrirspurn til skrifl. svars
115A353 aHéraðsskólinn í Reykjanesifyrirspurn
115A352 agreiðsla opinberra gjalda með skuldabréfifyrirspurn til skrifl. svars
115A351 ainnheimta og ráðstöfun sérstaks eignarskattsfyrirspurn til skrifl. svars
115A350 ahagnaður banka og sparisjóða 1991fyrirspurn
115A349 averslunarálagningfyrirspurn
115A348 avanskil á staðgreiðslu tekjuskatts og útsvarsfyrirspurn til skrifl. svars
115A347 astarfsemi skólafyrirspurn
115A346 akostnaður landsbyggðarfólks vegna glasafrjóvgunarfyrirspurn til skrifl. svars
115A345 a eútvarpslöglagafrumvarp
115A344 askipulag á hálendi Íslandsfyrirspurn
115A343 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
115A342 atvöföldun Reykjanesbrautarþingsályktunartillaga
115A341 aFjarskiptaeftirlitiðfyrirspurn
115A340 amálefni leikskólansfyrirspurn til skrifl. svars
115A339 aháskólamenntun í listumfyrirspurn
115A338 askoðun og skráning ökutækjaþingsályktunartillaga
115A337 atvísköttun af lífeyrisgreiðslumþingsályktunartillaga
115A336 atextavarpfyrirspurn
115A335 a emat á skólastarfiþingsályktunartillaga
115A334 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
115A333 aáætlanir í ríkisfjármálumfyrirspurn til skrifl. svars
115A332 aniðurskurður á þjónustu í grunnskólum og framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
115A331 aendurskoðun laga um grunnskóla og framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
115A330 askólagjöldfyrirspurn til skrifl. svars
115A329 aauglýsinga- og kynningarkostnaður umhverfisráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
115A328 aauglýsinga- og kynningarkostnaður iðnaðarráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
115A327 aauglýsinga- og kynningarkostnaður félagsmálaráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
115A326 aauglýsinga- og kynningarkostnaður heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
115A325 aauglýsinga- og kynningarkostnaður sjávarútvegsráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
115A324 aauglýsinga- og kynningarkostnaður samgönguráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
115A323 aauglýsinga- og kynningarkostnaður landbúnaðarráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
115A322 aauglýsinga- og kynningarkostnaður dóms- og kirkjumálaráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
115A321 aauglýsinga- og kynningarkostnaður viðskiptaráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
115A320 aauglýsinga- og kynningarkostnaður forsætisráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
115A319 aauglýsinga- og kynningarkostnaður utanríkisráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
115A318 aauglýsinga- og kynningarkostnaður menntamálaráðuneytisfyrirspurn til skrifl. svars
115A317 abeiting lögregluvalds í forræðismálumfyrirspurn
115A316 asvæðisútvarp á Vesturlandifyrirspurn
115A315 agjaldþrota einstaklingarfyrirspurn til skrifl. svars
115A314 afríverslunarsamningur við Færeyjarfyrirspurn til skrifl. svars
115A313 aframleiðsla og nýting raforkufyrirspurn til skrifl. svars
115A312 akostnaður við samningsgerðina um Evrópskt efnahagssvæðifyrirspurn til skrifl. svars
115A311 asvört atvinnustarfsemifyrirspurn
115A310 afjarskipti og sjónvarpsútsendingar á Vestfjarðamiðfyrirspurn
115A309 arannsókn á umfangi skattsvikaþingsályktunartillaga
115A308 aframþróun sjávarútvegsbyggðaþingsályktunartillaga
115A307 aauglýsingar viðskiptaráðuneytis í Alþýðublaðinufyrirspurn til skrifl. svars
115A306 aauglýsingar iðnaðarráðuneytis í Alþýðublaðinufyrirspurn til skrifl. svars
115A305 aforsjárdeilurfyrirspurn
115A304 ajöfnun verðlagslagafrumvarp
115A303 aauglýsingar félagsmálaráðuneytis í Alþýðublaðinufyrirspurn til skrifl. svars
115A302 aauglýsingar heilbrigðisráðuneytis í Alþýðublaðinufyrirspurn til skrifl. svars
115A301 aauglýsingar utanríkisráðuneytis í Alþýðublaðinufyrirspurn til skrifl. svars
115A300 afjárhagsaðstoð félagsmálastofnanafyrirspurn
115A299 aumhverfisslysfyrirspurn
115A298 alosun eiturefna í norðanvert Atlantshaffyrirspurn
115A297 ahúsaleigubæturfyrirspurn
115A296 avaxtabótakerfiðfyrirspurn
115A295 asamræming á tryggingalöggjöfinnifyrirspurn til skrifl. svars
115A294 askattsvikfyrirspurn
115A293 aíbúðaverð á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
115A292 a ejarðgöng milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðarþingsályktunartillaga
115A291 amilliliðakostnaður í sölu landbúnaðarafurðafyrirspurn
115A290 abeitumállagafrumvarp
115A289 aþorskveiðifyrirspurn til skrifl. svars
115A288 asímaþjónusta Tryggingastofnunar ríkisinsfyrirspurn
115A287 agreiðsla ferðakostnaðar vegna tannréttingafyrirspurn
115A286 aferðaþjónustafyrirspurn
115A285 aveiðiheimildir í lögsögu annarra ríkjaþingsályktunartillaga
115A284 atekjur af erfðafjárskattifyrirspurn til skrifl. svars
115A283 a eskattlagning fjármagnsteknaþingsályktunartillaga
115A282 averðlagning á veiðireynslufyrirspurn
115A281 ainnheimta virðisaukaskattsfyrirspurn til skrifl. svars
115A280 a esinubrennurlagafrumvarp
115A279 a evernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrumlagafrumvarp
115A278 aendurskoðun laga um stjórn fiskveiðafyrirspurn
115A277 afréttaflutningur af slysförumþingsályktunartillaga
115A276 aríkisfjármál 1991skýrsla
115A275 a eEES-samningur og íslensk stjórnskipunþingsályktunartillaga
115A274 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
115A273 amálefni innflytjendafyrirspurn
115A272 afullorðinsfræðslafyrirspurn
115A271 afræðsla í íslensku fyrir innflytjendurfyrirspurn
115A270 aflutningur stofnana á vegum ríkisins út á landsbyggðinafyrirspurn
115A269 aNorræna ráðherranefndin 1991--1992skýrsla
115A268 aaðild Íslands að alþjóðasamningumfyrirspurn til skrifl. svars
115A267 aferðakostnaður ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
115A266 a erannsóknir á botndýrum í Breiðafirðiþingsályktunartillaga
115A265 aNorður-Atlantshafsþingið 1991skýrsla
115A264 aþingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu 1991skýrsla
115A263 aferðakostnaður ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
115A262 aAlþjóðaþingmannasambandið 1991skýrsla
115A261 aEvrópuráðsþingiðskýrsla
115A260 aVestnorræna þingmannaráðið 1991skýrsla
115A259 anorrænt samstarf 1991 til 1992skýrsla
115A258 akennarar og leiðbeinendur í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
115A257 aíslenskt sendiráð í Japanþingsályktunartillaga
115A256 avatnsorkaþingsályktunartillaga
115A255 a ejöfnun á flutningskostnaði olíuvaralagafrumvarp
115A254 arekstur vinnuflokka Vegagerðar ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
115A253 astöðugildi í heilbrigðisþjónustu á Vestfjörðumfyrirspurn
115A252 akennaranám með fjarkennslusniðifyrirspurn
115A251 aréttindi heimavinnandi fólksfyrirspurn
115A250 a eskaðabótalöglagafrumvarp
115A249 a ealþjóðleg fjármálamiðstöð á Íslandiþingsályktunartillaga
115A248 aviðskiptahættir í tengslum við gjaldþrot einstaklingafyrirspurn
115A247 abann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimildalagafrumvarp
115A246 aauglýsingakostnaður í dagblöðum og sjónvarpifyrirspurn
115A245 arannsóknir á háhitasvæði í Öxarfirðifyrirspurn til skrifl. svars
115A244 averðmunur á nauðsynjavörumfyrirspurn
115A243 astaða leiguliða á bújörðumfyrirspurn
115A242 aúrræði fyrir fatlaðafyrirspurn
115A241 astaða táknmálstúlkunarfyrirspurn
115A240 avandi rækjuiðnaðarinsfyrirspurn
115A239 astaðfesting alþjóðasamþykktar um jafnrétti karla og kvennafyrirspurn
115A238 aúrræði fyrir vegalaus börnfyrirspurn
115A237 alögfræðiráðgjöf í hjúskaparmálumlagafrumvarp
115A236 akennslutímar í grunnskólumfyrirspurn til skrifl. svars
115A235 aósoneyðandi efnifyrirspurn
115A234 a elaun forseta Íslandslagafrumvarp
115A233 asamningur við Flugleiðir hf. um rekstur flugþjónustu á Keflavíkurflugvellibeiðni um skýrslu
115A232 aveðurathuganir við strönd Austurlandsfyrirspurn
115A231 aMarshall-aðstoðinfyrirspurn til skrifl. svars
115A230 aþjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbyggingalagafrumvarp
115A229 aendurskoðun laga um síldarútvegsnefndþingsályktunartillaga
115A228 aaðild Alþingis að 50 ára afmæli lýðveldisinsþingsályktunartillaga
115A227 ahlunnindatekjur á ríkisjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
115A226 asamskipti ráðherra og sendimanna erlendra ríkja á Íslandifyrirspurn
115A225 agjafakort sem heimila líffæraflutningafyrirspurn
115A224 ahúsbréfaviðskiptiskýrsla
115A223 afrestun á fundum Alþingis
115A222 a emálefni fatlaðralagafrumvarp
115A221 a edýraverndlagafrumvarp
115A220 ainnheimta skyldusparnaðar ungs fólksfyrirspurn
115A219 a einnflutningur dýralagafrumvarp
115A218 a eHáskólinn á Akureyrilagafrumvarp
115A217 a eframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
115A216 a evegáætlun 1991--1994þingsályktunartillaga
115A215 alánskjör og ávöxtun sparifjárlagafrumvarp
115A214 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
115A213 asamstarfssamningur Norðurlandaþingsályktunartillaga
115A212 asamskipti varnarliðsins og íslenskra starfsmanna þessfyrirspurn
115A211 a erekstur dagvistarstofnana fyrir börn á vegum sjúkrahúsaþingsályktunartillaga
115A210 agreiðslur bænda í Atvinnuleysistryggingasjóðfyrirspurn
115A209 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
115A208 a eflugmálaáætlun 1992--1995þingsályktunartillaga
115A207 agjaldtaka Flugmálastjórnarfyrirspurn til skrifl. svars
115A206 aSementsverksmiðja ríkisinsfyrirspurn
115A205 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
115A204 afræðsla í fjármálaumsýslu í skólumfyrirspurn
115A203 a eNáttúrufræðistofnun Íslandslagafrumvarp
115A202 a eSíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
115A201 a eaukatekjur ríkissjóðsþingsályktunartillaga
115A200 a eleiðsaga skipalagafrumvarp
115A199 a eeftirlit með skipumlagafrumvarp
115A198 a eskattskylda innlánsstofnanalagafrumvarp
115A197 a ejöfnunargjaldlagafrumvarp
115A196 astaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
115A195 aráðstafanir í sjávarútvegsmálumþingsályktunartillaga
115A194 a eskolphreinsunþingsályktunartillaga
115A193 a estaða samkynhneigðs fólksþingsályktunartillaga
115A192 aauglýsingakostnaður fjármálaráðuneytisfyrirspurn
115A191 aSlippstöðin á Akureyrifyrirspurn
115A190 anýr langbylgjusendirfyrirspurn
115A189 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
115A188 a ebrunavarnir og brunamállagafrumvarp
115A187 akjarasamningar við kennara Háskólans á Akureyrifyrirspurn
115A186 aLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
115A185 aályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1991þingsályktunartillaga
115A184 aendurnýjun skipakosts Landhelgisgæslunnarfyrirspurn
115A183 aútboðþingsályktunartillaga
115A182 akynning á íslenskri menningulagafrumvarp
115A181 aalmannatryggingarlagafrumvarp
115A180 a efráveitumál sveitarfélagaþingsályktunartillaga
115A179 aþróunarátak í skipasmíðaiðnaðilagafrumvarp
115A178 aloðnuveiðifyrirspurn til skrifl. svars
115A177 aefling íþróttaiðkunar kvennaþingsályktunartillaga
115A176 a eVerðjöfnunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
115A175 aupplýsingaskylda ráðuneyta og opinberra stofnanafyrirspurn
115A174 agrunnskólilagafrumvarp
115A173 a evatnsveitur sveitarfélagalagafrumvarp
115A172 aeftirlaun til aldraðralagafrumvarp
115A171 aalmannatryggingar o. fl.lagafrumvarp
115A170 aárangur jafnréttisátaks í Stjórnarráðinufyrirspurn til skrifl. svars
115A169 aréttargeðdeild fyrir geðsjúka afbrotamennfyrirspurn
115A168 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnumlagafrumvarp
115A167 a eráðstafanir í ríkisfjármálum 1992lagafrumvarp
115A166 a efriðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjárþingsályktunartillaga
115A165 a ekennsla í réttri líkamsbeitinguþingsályktunartillaga
115A164 a eFramkvæmdasjóður Íslandslagafrumvarp
115A163 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
115A162 aaðgerðir til stuðnings íslenskum skipasmíðaiðnaðifyrirspurn
115A161 alánshlutföll Fiskveiðasjóðs til skipasmíðafyrirspurn
115A160 aendurvinnsluiðnaðurfyrirspurn
115A159 asjávarútvegsmiðstöð á Akureyriþingsályktunartillaga
115A158 atakmörkun á umsvifum erlendra sendiráðafyrirspurn
115A157 aeyðnipróffyrirspurn
115A156 aStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
115A155 a evistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandiþingsályktunartillaga
115A154 a eenska sem fyrsta erlenda tungumáliðþingsályktunartillaga
115A153 a eKolbeinseyþingsályktunartillaga
115A152 a eefling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegsþingsályktunartillaga
115A151 asjómælingaskipið Baldurfyrirspurn
115A150 a ekaup á björgunarþyrlulagafrumvarp
115A149 avistunargjöld á langdvalarstofnunum aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
115A148 aveiðiheimildir Færeyinga og Belgafyrirspurn
115A147 asamningur um hefðbundinn herafla í Evrópuþingsályktunartillaga
115A146 asúrálsverksmiðja á Íslandifyrirspurn
115A145 akostnaður við auglýsingar og sölu á spariskírteinumfyrirspurn til skrifl. svars
115A144 afæðingarorloffyrirspurn
115A143 a eatvinnumál á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
115A142 a ekirkjugarðarlagafrumvarp
115A141 aþingleg meðferð EES-samningsfyrirspurn
115A140 a estarfsmenntun í atvinnulífinulagafrumvarp
115A139 adagvistarheimili barna á vegum sjúkrahúsannafyrirspurn til skrifl. svars
115A138 araforkuverðfyrirspurn
115A137 aopinber réttaraðstoðfyrirspurn
115A136 astarfsleyfi og mengunarvarnir í væntanlegu álveri á Keilisnesiskýrsla
115A135 a eréttur til veiða í efnahagslögsögu Íslandslagafrumvarp
115A134 a etryggingagjaldlagafrumvarp
115A133 aaðgerðir í fiskeldifyrirspurn
115A132 a ehringvegurinnþingsályktunartillaga
115A131 alækkun húshitunarkostnaðarfyrirspurn
115A130 alosun salernistanka húsbílafyrirspurn
115A129 aalþjóðleg björgunarsveitfyrirspurn
115A128 avegar- og brúargerð yfir Gilsfjörðfyrirspurn
115A127 a eViðlagatrygging Íslandslagafrumvarp
115A126 a ený störf á vegum ríkisinsþingsályktunartillaga
115A125 a efullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipumlagafrumvarp
115A124 a eHagræðingarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
115A123 a eumboðsmaður barnalagafrumvarp
115A122 aorkuverðfyrirspurn
115A121 aaðstöðugjaldfyrirspurn
115A120 abygging félagslegra íbúðafyrirspurn til skrifl. svars
115A119 aJöfnunarsjóður sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
115A118 aFljótsdalsvirkjunfyrirspurn
115A117 a eútfærsla togveiðilandhelginnarþingsályktunartillaga
115A116 aþinglýsingalöglagafrumvarp
115A115 a eefling ferðaþjónustuþingsályktunartillaga
115A114 alánsviðskiptilagafrumvarp
115A113 abreytingar á lagaákvæðum er varða stöðlun o.fl.lagafrumvarp
115A112 a eStaðlaráð Íslandslagafrumvarp
115A111 a eútflutningur á raforku um sæstrengþingsályktunartillaga
115A110 aréttindamál krabbameinssjúkra barnafyrirspurn
115A109 auppbætur á lífeyrifyrirspurn til skrifl. svars
115A108 aDimmuborgirfyrirspurn
115A107 ahópferðir erlendra aðilafyrirspurn
115A106 agreiðsla kostnaðar við pólitíska fundifyrirspurn
115A105 averndun Stýrimannaskólansfyrirspurn
115A104 aréttaráhrif tæknifrjóvgunarfyrirspurn
115A103 avegriðfyrirspurn
115A102 aembættisbústaðirfyrirspurn til skrifl. svars
115A101 alistskreyting Hallgrímskirkjufyrirspurn
115A100 astyrking rafdreifikerfis til sveitafyrirspurn
115A99 aorkuverð frá Landsvirkjunfyrirspurn
115A98 averð á íbúðarhúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
115A97 a evarnir gegn vímuefnumþingsályktunartillaga
115A96 a eframleiðsla vetnisþingsályktunartillaga
115A95 aembættisbústaðirfyrirspurn til skrifl. svars
115A94 aembættisbústaðirfyrirspurn til skrifl. svars
115A93 aembættisbústaðirfyrirspurn til skrifl. svars
115A92 a eumhverfismengun af völdum einnota umbúðalagafrumvarp
115A91 a eendurskoðun iðnaðarstefnuþingsályktunartillaga
115A90 aframkvæmdir við höfn fyrir álver á Keilisnesifyrirspurn
115A89 alíkamlegt ofbeldi á heimilumfyrirspurn til skrifl. svars
115A88 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
115A87 aVerðjöfnunarsjóður sjávarútvegsinsfyrirspurn
115A86 abætt atvinnuástand á Suðurnesjumfyrirspurn
115A85 amóttökuskilyrði hljóðvarps og sjónvarps á Vopnafirðifyrirspurn
115A84 aafnot Ríkisútvarpsins af ljósleiðarafyrirspurn
115A83 aþorskeldiþingsályktunartillaga
115A82 aheimild handa erlendum skipum til að landa í íslenskum höfnumfyrirspurn
115A81 avirkjun Skaftár og Hverfisfljótsfyrirspurn
115A80 aríkisreikningur 1989lagafrumvarp
115A79 afjáraukalög 1990lagafrumvarp
115A78 ainnheimta opinberra gjaldafyrirspurn
115A77 aárangur jafnréttisátaks í Stjórnarráðinufyrirspurn
115A76 aburðarþol íslenskra vegamannvirkjafyrirspurn til skrifl. svars
115A75 aÞjóðhagsstofnunfyrirspurn
115A74 alögverndun starfsréttindafyrirspurn
115A73 amenntunar- og starfsréttindi lögreglumannafyrirspurn
115A72 a ebarnalöglagafrumvarp
115A71 ameðferð einkamálalagafrumvarp
115A70 a eeignarréttur og afnotaréttur fasteignalagafrumvarp
115A69 aframhaldsdeildir við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestrafyrirspurn
115A68 aloðnuveiðarfyrirspurn
115A67 a ekönnun á tíðni og orsökum sjálfsvígaþingsályktunartillaga
115A66 a eyfirtökutilboðþingsályktunartillaga
115A65 asérfræðingaþjónusta vegna EES-samningafyrirspurn til skrifl. svars
115A64 a eiðn- og verkmenntunþingsályktunartillaga
115A63 a eVerðlagsráð sjávarútvegsinslagafrumvarp
115A62 anauðungarsalalagafrumvarp
115A61 a eaðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraðilagafrumvarp
115A60 a eumferðarlöglagafrumvarp
115A59 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
115A58 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
115A57 afræðsla í skyndihjáp í grunnskólumfyrirspurn
115A56 a eLyfjatæknaskóli Íslandslagafrumvarp
115A55 ajöfnun atkvæðisréttarfyrirspurn
115A54 amálefni flugfélaga á landsbyggðinnifyrirspurn
115A53 aaðgangur íslenskra námsmanna að háskólum ríkja Evrópubandalagsinsfyrirspurn
115A52 askattaleg meðferð á keyptum aflakvótafyrirspurn til skrifl. svars
115A51 alífeyrisréttindi hjónalagafrumvarp
115A50 a esjóður til að styrkja efnilega íslenska íþróttamennlagafrumvarp
115A49 akönnun á mataræði Íslendingaskýrsla
115A48 aumferð á Reykjanesbrautfyrirspurn
115A47 aáfengiskaup opinberra aðila hjá ÁTVRfyrirspurn
115A46 aferða- og dagpeningar opinberra starfsmannafyrirspurn
115A45 a ebókhaldlagafrumvarp
115A44 a eskattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæðilagafrumvarp
115A43 ajarðgangaframkvæmdir á Austurlandifyrirspurn
115A42 afjárveiting til atvinnumála kvenna á landsbyggðinnifyrirspurn
115A41 abreytingar á skiptingu landsins í sveitarfélögfyrirspurn
115A40 aútskrifaðir kennarar frá Kennaraháskóla Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
115A39 akennaramenntunfyrirspurn
115A38 astuðningur við afvopnunaraðgerðir forseta Bandaríkjanna og forseta Sovétríkjannaþingsályktunartillaga
115A37 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
115A36 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
115A35 a estofnun hlutafélags um Skipaútgerð ríkisinslagafrumvarp
115A34 a eíþróttakennsla í framhaldsskólumþingsályktunartillaga
115A33 a egæðamál og sala fersks fisksþingsályktunartillaga
115A32 a eskipan gjaldeyris- og viðskiptamálalagafrumvarp
115A31 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
115A30 a elánsfjárlög 1992lagafrumvarp
115A29 alánsfjárlög 1991lagafrumvarp
115A28 aiðnráðgjöf á landsbyggðinnifyrirspurn
115A27 amálefni héraðsskólannafyrirspurn
115A26 ajarðhitaréttindilagafrumvarp
115A25 a eÞjóðhagsstofnunlagafrumvarp
115A24 aþróun íslensks iðnaðarbeiðni um skýrslu
115A23 a esparisjóðirlagafrumvarp
115A22 a eviðskiptabankarlagafrumvarp
115A21 a everðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættirlagafrumvarp
115A20 aendurskoðun almannatryggingalagafyrirspurn
115A19 abjörgunarþyrlafyrirspurn
115A18 amóttökuskilyrði útvarps og sjónvarpsfyrirspurn
115A17 a efæðingarorloflagafrumvarp
115A16 astefna ríkisstjórnarinnar varðandi ríkisjarðirfyrirspurn
115A15 aríkisjarðirfyrirspurn
115A14 a eSementsverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
115A13 aflóttamenn á Íslandifyrirspurn
115A12 astefna stjórnvalda gagnvart flóttamönnum á Íslandifyrirspurn
115A11 afjöldi leiðbeinenda í grunnskólumfyrirspurn til skrifl. svars
115A10 a eVerðjöfnunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
115A9 afjáraukalög 1991lagafrumvarp
115A8 aumferð kjarnorkuknúinna herskipa um íslenska lögsögufyrirspurn
115A7 anotkun kjarnakljúfa á höfum útifyrirspurn
115A6 aherskipakomur í íslenskar hafnirfyrirspurn til skrifl. svars
115A5 aráðning erlendra sjómanna á íslensk kaupskipfyrirspurn
115A4 aþjóðhagsáætlun 1992skýrsla
115A3 amálefni og hagur aldraðrabeiðni um skýrslu
115A2 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
115A1 a efjárlög 1992lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.