Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 112
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
112A582 astjórnsýslulöglagafrumvarp
112A581 aupplýsingaskylda stjórnvaldalagafrumvarp
112A580 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
112A579 aframkvæmd vegáætlunar 1989skýrsla
112A578 aeinkaleyfilagafrumvarp
112A577 astöðlunlagafrumvarp
112A576 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
112A575 astefna Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginuskýrsla
112A574 abréfaskriftirfyrirspurn
112A573 alandgræðsla á Vestfjörðumfyrirspurn
112A572 agrunnskólilagafrumvarp
112A571 asala á grásleppuhrognumfyrirspurn
112A570 afullorðinsfræðslalagafrumvarp
112A569 aEvrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélagaþingsályktunartillaga
112A568 askrifstofur heilbrigðismála í kjördæmum landsinsþingsályktunartillaga
112A567 aAlþjóðaþingmannasambandiðskýrsla
112A566 aráðstafanir vegna kjarasamningalagafrumvarp
112A565 afélagsþjónusta sveitarfélagalagafrumvarp
112A564 aleikskólarlagafrumvarp
112A563 aafstaða stjórnar Atvinnutryggingarsjóðs til kaupa á B-skírteinum Hlutafjársjóðsfyrirspurn
112A562 akaup Atvinnutryggingarsjóðs á B-hlutdeildarskírteinum Hlutafjársjóðsfyrirspurn
112A561 ajöfnunargjaldfyrirspurn
112A560 aÁburðarverksmiðja ríkisins í Gufunesiþingsályktunartillaga
112A559 aákvörðun dauðalagafrumvarp
112A558 abrottnám líffæra og krufningarlagafrumvarp
112A557 abygging nýrrar áburðarverksmiðjuþingsályktunartillaga
112A556 akönnun á fjárveitingum úr Mannvirkjasjóði Atlantshafsbandalagsinsþingsályktunartillaga
112A555 aFræðsluvarpfyrirspurn
112A554 alaunakjör fangavarða og lögregluþjónafyrirspurn
112A553 aúthlutunarreglur Lánasjóðs íslenskra námsmannafyrirspurn
112A552 amálefni LÍNfyrirspurn
112A551 aútgáfa hæstaréttardómaþingsályktunartillaga
112A550 asala eigna á nauðungaruppboðumþingsályktunartillaga
112A549 afjárhagsvandi fólks og aðgerðir til úrbótaþingsályktunartillaga
112A548 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
112A547 a eHéraðsskógarlagafrumvarp
112A546 a eflokkun og mat á gærum og ulllagafrumvarp
112A545 abarnalöglagafrumvarp
112A544 aopinber réttaraðstoðlagafrumvarp
112A543 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
112A542 astarfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
112A541 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
112A540 asakaskráþingsályktunartillaga
112A539 areglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamannafyrirspurn
112A538 aviðhald á íslenskum flugvélumfyrirspurn
112A537 a eferðamálastefnaþingsályktunartillaga
112A536 aáfengislöglagafrumvarp
112A535 a estarfsmenntun í atvinnulífinulagafrumvarp
112A534 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
112A533 aenska sem fyrsta erlenda tungumáliðþingsályktunartillaga
112A532 ajöfnunargjaldlagafrumvarp
112A531 amengun frá herstöðvum á Straumnes -og Heiðarfjallifyrirspurn til skrifl. svars
112A530 aStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
112A529 askil á staðgreiddu útsvarsfé til sveitarfélagannafyrirspurn
112A528 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
112A527 afjárfestingarsjóðir iðnaðarinsfyrirspurn til skrifl. svars
112A526 aæskulýðsmállagafrumvarp
112A525 a eKvikmyndastofnun Íslandslagafrumvarp
112A524 a eraforkuverlagafrumvarp
112A523 akjarnorkuvopnatilraunir á vegum Sovétríkjannafyrirspurn
112A522 a eátak gegn eineltiþingsályktunartillaga
112A521 aumferðarlöglagafrumvarp
112A520 a eBúnaðarmálasjóðurlagafrumvarp
112A519 a eVerðjöfnunarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
112A518 askaðsemisábyrgðlagafrumvarp
112A517 a emálefni aldraðralagafrumvarp
112A516 aframhaldsmenntun heyrnarlausrafyrirspurn
112A515 atáknmál heyrnarlausrafyrirspurn
112A514 asamskiptamiðstöð heyrnarlausrafyrirspurn
112A513 afóstureyðingarlagafrumvarp
112A512 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
112A511 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
112A510 aafnám einkasölu ríkisins á tóbaksvörumþingsályktunartillaga
112A509 ajarðgöng á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
112A508 a evegtenging um utanverðan Hvalfjörðlagafrumvarp
112A507 a eInnheimtustofnun sveitarfélagalagafrumvarp
112A506 aalmannatryggingarlagafrumvarp
112A505 atóbakssalafyrirspurn til skrifl. svars
112A504 avanskil í viðskiptabönkum 1988 og 1989fyrirspurn til skrifl. svars
112A503 a eræktun íslenska fjárhundsinsþingsályktunartillaga
112A502 aeinangrun útveggja húsafyrirspurn
112A501 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
112A500 aTilraunastöðin á Reykhólumfyrirspurn
112A499 astörf bankaeftirlitsins að málefnum Ávöxtunar sf.fyrirspurn
112A498 a eLánasýsla ríkisinslagafrumvarp
112A497 a eflutningur Lyfjatæknaskóla Íslands og Þroskaþjálfaskóla Íslandslagafrumvarp
112A496 asamningur um aðstoð í skattamálumlagafrumvarp
112A495 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
112A494 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
112A493 a ealþjóðasamþykkt um stefnu í atvinnumálumþingsályktunartillaga
112A492 a everðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættirlagafrumvarp
112A491 abreytingar á samningi um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópuþingsályktunartillaga
112A490 aumferðarlöglagafrumvarp
112A489 astjórnskipunarlöglagafrumvarp
112A488 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
112A487 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
112A486 aafreksmannasjóður íslenskra íþróttamannalagafrumvarp
112A485 aÞróunarsjóður lagmetisiðnaðarinslagafrumvarp
112A484 afélagsráðgjöflagafrumvarp
112A483 aefling tilraunastöðvaþingsályktunartillaga
112A482 astaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
112A481 anáttúruverndlagafrumvarp
112A480 askráningarkerfi bifreiðaþingsályktunartillaga
112A479 a estarfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
112A478 aný samvinnulögþingsályktunartillaga
112A477 afiskvinnslustefnafyrirspurn
112A476 a eÞjóðleikhúslagafrumvarp
112A475 a emannanöfnlagafrumvarp
112A474 a eframtíð gamla miðbæjarins í Reykjavíkþingsályktunartillaga
112A473 aóson-eyðandi efnifyrirspurn
112A472 avirðisaukaskattur af snjómokstrifyrirspurn
112A471 aviðurkenning Íslands á fullveldi Litáensþingsályktunartillaga
112A470 abreytingar á húsnæði og starfsmannafjölda í ráðuneytumfyrirspurn til skrifl. svars
112A469 aatvinnumál kvenna á landsbyggðinnifyrirspurn
112A468 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
112A467 astóriðjuver á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
112A466 asamningur um viðurkenningu á niðurstöðum prófanaþingsályktunartillaga
112A465 avegáætlun 1989-1992þingsályktunartillaga
112A464 aveiðar á hrefnuþingsályktunartillaga
112A463 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 1989skýrsla
112A462 abifreiðaskoðun í Vestmannaeyjumfyrirspurn
112A461 askil á virðisaukaskatti og "svört atvinnustarfsemi"fyrirspurn
112A460 a eSkákskóli Íslandslagafrumvarp
112A459 a eÞjóðleikhús Íslendingaþingsályktunartillaga
112A458 a ejarðgöng milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðarþingsályktunartillaga
112A457 autanríkismálskýrsla
112A456 afjáraukalög 1989lagafrumvarp
112A455 afullgilding Evrópusamnings um varnir gegn pyndingumþingsályktunartillaga
112A454 arammasamningur um samvinnu á sviði vísinda og tækni milli Íslands og Evrópubandalagannaþingsályktunartillaga
112A453 abann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíulagafrumvarp
112A452 a eupplýsingar um efnainnihald í íslenskum matvælumþingsályktunartillaga
112A451 aEvrópuráðiðskýrsla
112A450 aatvinnuþróun á Norðurlandi vestrafyrirspurn til skrifl. svars
112A449 a ejöfnun orkukostnaðarþingsályktunartillaga
112A448 afíkniefnaneysla unglingafyrirspurn
112A447 avaxtalöglagafrumvarp
112A446 agjöld fyrir lækninga- og sérfræðileyfifyrirspurn
112A445 a esjómannalöglagafrumvarp
112A444 asnjómokstur á Siglufjarðarleiðfyrirspurn
112A443 ameðferð mála hjá Rannsóknarlögreglu ríkisinsfyrirspurn
112A442 astörf Rannsóknarlögreglu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
112A441 aríkisfjármál 1989skýrsla
112A440 ahúsnæðismál lögreglunnar í Stykkishólmifyrirspurn
112A439 aendurgreiðsla uppsafnaðs söluskatts í iðnaðifyrirspurn
112A438 a elaunasjóður rithöfundalagafrumvarp
112A437 a ealmenningsbókasöfnlagafrumvarp
112A436 a eSementsverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
112A435 a ejöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
112A434 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
112A433 a eendurvinnsla úrgangsefnaþingsályktunartillaga
112A432 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
112A431 arit um kristni á Íslandi í þúsund árþingsályktunartillaga
112A430 a eTilraunastöð Háskólans í meinafræðilagafrumvarp
112A429 a eútvarpslöglagafrumvarp
112A428 a egrunnskólilagafrumvarp
112A427 avopnaburður íslenskra lögreglumanna í flugstöðinnifyrirspurn
112A426 arannsóknir og vísindastarfsemifyrirspurn
112A425 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
112A424 aferð varðskipsins Týs til Norfolkfyrirspurn
112A423 afjárfesting í íbúðarbyggingumfyrirspurn til skrifl. svars
112A422 a elæknalöglagafrumvarp
112A421 afríhafnarsvæði við Keflavíkurflugvöllþingsályktunartillaga
112A420 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
112A419 ahlutafélöglagafrumvarp
112A418 afjárveitingar til Rannsóknasjóðsfyrirspurn
112A417 a eársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóðalagafrumvarp
112A416 astaða íslensks ullariðnaðarfyrirspurn
112A415 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
112A414 afjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
112A413 a eráðning sjúkraþjálfara í öll fræðsluumdæmiþingsályktunartillaga
112A412 alögfræðiráðgjöf í hjúskaparmálumlagafrumvarp
112A411 a eöryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
112A410 aleyfisveitingar til útflutnings sjávarafurða 1989fyrirspurn til skrifl. svars
112A409 astaða jafnréttismála í ráðuneytumfyrirspurn til skrifl. svars
112A408 abifreiðastyrkir til fatlaðrafyrirspurn
112A407 ajafnréttisáætlanirfyrirspurn
112A406 aatvinnumál fatlaðrafyrirspurn
112A405 askipulagðar hópferðir erlendra aðila um hálendi Íslandsfyrirspurn
112A404 aheillaóskir til litáísku þjóðarinnarþingsályktunartillaga
112A403 a evarnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntumlagafrumvarp
112A402 a einnflutningur dýralagafrumvarp
112A401 ameðferð mála á Alþingiþingsályktunartillaga
112A400 a esala fisks í gegnum íslenska fiskmarkaðiþingsályktunartillaga
112A399 ahagsmunaárekstrar í stjórnum peningastofnana ríkisfyrirspurn til skrifl. svars
112A398 atekjutap Ríkisútvarpsins vegna niðurfellingar afnotagjaldafyrirspurn
112A397 aniðurfelling afnotagjalda Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
112A396 akönnun á endurnýtanlegum pappírþingsályktunartillaga
112A395 afrelsi í gjaldeyrismálumþingsályktunartillaga
112A394 abreyting á Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands í hlutafélöglagafrumvarp
112A393 asektarmörk nokkurra lagalagafrumvarp
112A392 arisnu- og ferðakostnaður ráðuneyta 1984 til 1989fyrirspurn til skrifl. svars
112A391 a eundirmálsfiskurþingsályktunartillaga
112A390 agreiðsla vaxta af ofgreiddum sköttumfyrirspurn
112A389 afrestur skattstjóra til að úrskurða kærurfyrirspurn til skrifl. svars
112A388 a elögskráning sjómannalagafrumvarp
112A387 a ehúsaleigusamningarlagafrumvarp
112A386 a eskipan prestakallalagafrumvarp
112A385 afjáraukalög 1990lagafrumvarp
112A384 aleigubifreiðarfyrirspurn
112A383 abrottfall laga og lagaákvæðalagafrumvarp
112A382 a ekönnun á endingu og slitþoli steinefna til vegagerðarþingsályktunartillaga
112A381 aleikskólarfyrirspurn
112A380 a ebifreiðagjaldlagafrumvarp
112A379 apeningamagn í umferðfyrirspurn
112A378 afriðun hrygningarsvæðaþingsályktunartillaga
112A377 astimpilgjöldfyrirspurn
112A376 aþingmannasamtök Norður-Atlantshafsbandalagsinsskýrsla
112A375 akönnun á olíu í jörðu við Axarfjörðfyrirspurn
112A374 aríkisreikningur 1988lagafrumvarp
112A373 afjáraukalög 1988lagafrumvarp
112A372 anýtt álverbeiðni um skýrslu
112A371 anámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
112A370 aráðstafanir vegna kjarasamningalagafrumvarp
112A369 agreiðslubyrði sjúklinga með langvinna sjúkdómafyrirspurn
112A368 asjónvarpssendingar á fiskimiðinfyrirspurn
112A367 ahúsameistari ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
112A366 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
112A365 alífeyrisréttindi foreldra í fæðingarorlofiþingsályktunartillaga
112A364 astærð fiskiskipaflotans 1984-1989fyrirspurn til skrifl. svars
112A363 a eListskreytingasjóður ríkisinslagafrumvarp
112A362 a elaunasjóður stórmeistara í skáklagafrumvarp
112A361 a eheimsverslunarmiðstöð á Íslandiþingsályktunartillaga
112A360 alendingar- og þjónustugjöld á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
112A359 a everðbreytingarfærslur Landsvirkjunarfyrirspurn til skrifl. svars
112A358 alán Byggingarsjóðs ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
112A357 agatnagerðargjöld sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
112A356 asamningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálumlagafrumvarp
112A355 aalþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjólagafrumvarp
112A354 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
112A353 aNorræna ráðherranefndin 1989-1990skýrsla
112A352 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
112A351 a eyfirstjórn öryggismálaþingsályktunartillaga
112A350 afóstureyðingarfyrirspurn
112A349 ainnflutningur á grænmeti og öðrum matvælumfyrirspurn
112A348 afasteignagjöld 1990fyrirspurn til skrifl. svars
112A347 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
112A346 anefndir og ráð á vegum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
112A345 a ekönnun á stofnun alþjóðlegrar björgunarsveitarþingsályktunartillaga
112A344 alögregluvarðstofa í Stykkishólmifyrirspurn
112A343 aNorræna þjóðfræðistofnuninfyrirspurn
112A342 aNorræna sjóréttarstofnuninfyrirspurn
112A341 aolíuhöfnfyrirspurn
112A340 aÞróunarsjóður lagmetisfyrirspurn
112A339 akostnaður við virðisaukaskattfyrirspurn til skrifl. svars
112A338 apersónuafsláttur látins makafyrirspurn
112A337 a edómsvald í héraðilagafrumvarp
112A336 a elokunaraðgerðir Pósts og símaþingsályktunartillaga
112A335 a efriðun hússins Hverfisgata 19lagafrumvarp
112A334 aeinkavæðingþingsályktunartillaga
112A333 a efjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
112A332 a evegalöglagafrumvarp
112A331 a ereiðvegaáætlunþingsályktunartillaga
112A330 aflugfélagið Flying Tigersfyrirspurn
112A329 abyggingarframkvæmdir við grunnskóla og dagvistarheimilifyrirspurn
112A328 avirðisaukaskattur í ríkjum Evrópubandalagsinsfyrirspurn til skrifl. svars
112A327 aöryggi í óbyggðaferðumþingsályktunartillaga
112A326 a enámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
112A325 ahvalveiðimál og Andramálbeiðni um skýrslu
112A324 afélagslegar aðgerðir fyrir fangafyrirspurn
112A323 asamfélagsþjónusta sem úrræði í viðurlagakerfinufyrirspurn
112A322 avöruþróunarsjóðurþingsályktunartillaga
112A321 afræðsla um kynferðisbrotfyrirspurn
112A320 askipuleg málsleið fyrir brotaþola í nauðgunarmálumfyrirspurn
112A319 ameðferð opinberra málafyrirspurn
112A318 abreytingar á XXII. kafla hegningarlagafyrirspurn
112A317 aaðgerðir vegna tillagna nauðgunarmálanefndarfyrirspurn
112A316 aúrbætur í meðferð nauðgunarmálafyrirspurn
112A315 astarfræksla H1-heilsugæslustöðvafyrirspurn
112A314 askipulag svæðisins umhverfis Gullfoss og Geysifyrirspurn
112A313 ahönnunarkostnaður við Þjóðleikhúsiðfyrirspurn
112A312 aríkisstyrkir til sjávarútvegs í Noregifyrirspurn
112A311 akynning á sérstöðu Alþýðubandalagsins gagnvart viðræðum EFTA og EBfyrirspurn
112A310 aréttindastaða kennara hjá Námsgagnastofnunfyrirspurn
112A309 aalþjóðleg ráðstefna um verndun hafsinsfyrirspurn til skrifl. svars
112A308 aáhrif lögbundinna forréttindafyrirspurn til skrifl. svars
112A307 akönnun á tilhögun opinberra rekstrarverkefnafyrirspurn
112A306 asérfræðiþjónusta á vegum ríkisstjórnarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
112A305 aafnám jöfnunargjaldsfyrirspurn
112A304 aforkönnun á hagkvæmni varaflugvallarfyrirspurn
112A303 a efrjáls flugreksturþingsályktunartillaga
112A302 ahúsnæði fyrir aðstandendur sjúklingaþingsályktunartillaga
112A301 aþingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu, EFTAskýrsla
112A300 agleraugnakaup barna og unglingafyrirspurn
112A299 a efræðsla fyrir útlendinga búsetta á Íslandiþingsályktunartillaga
112A298 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
112A297 abann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrotalagafrumvarp
112A296 akynning á nýjum Evrópumarkaðiþingsályktunartillaga
112A295 a enám og þjálfun í öðrum löndum fyrir atvinnulífiðþingsályktunartillaga
112A294 alistaverk í eigu banka og sjóðafyrirspurn til skrifl. svars
112A293 ahlutur Þróunarfélagsins í Iceland Crownfyrirspurn til skrifl. svars
112A292 astarfsmannafjöldi banka og sparisjóðafyrirspurn til skrifl. svars
112A291 aráðstafanir til að lækka verðbólgu og vextifyrirspurn
112A290 askuldbreytingar vegna loðdýraræktarfyrirspurn
112A289 amyndbandamáliðfyrirspurn
112A288 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
112A287 a eafnám togveiðiheimilda fyrir Vestfjörðumþingsályktunartillaga
112A286 ahagræðing í utanríkisþjónustunniþingsályktunartillaga
112A285 a ebann við förgun matvælalagafrumvarp
112A284 aafgreiðsla erlends gjaldeyrisfyrirspurn
112A283 aafstaða ríkisstjórarinnar til fréttatilkynningar um málefni Panamafyrirspurn
112A282 ayfirlýsing forsætisráðherra um brot á 41. gr. Vínarsáttmálansfyrirspurn
112A281 aniðurskurður vegna riðuveikifyrirspurn
112A280 afiskiskip í smíðum erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
112A279 a eaðstoð við gjaldþrota fólk og eignalaustþingsályktunartillaga
112A278 aútflutningur á ferskum fiskifyrirspurn til skrifl. svars
112A277 agreiðsla kostnaðar á fundaferðum ráðherrafyrirspurn
112A276 astjórnir og ráð peningastofnana ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
112A275 amengunvarnir á Gunnólfsvíkurfjallifyrirspurn
112A274 aorkunotkun í nýbyggingu Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirðifyrirspurn
112A273 aakstur utan vegafyrirspurn
112A272 a ereglur um stjórnir peningastofnanaþingsályktunartillaga
112A271 anorrænt samstarf 1989skýrsla
112A270 a eskipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
112A269 aalþjóðasamþykkt um starfsendurhæfingu og atvinnumál fatlaðraþingsályktunartillaga
112A268 aflugmálaáætlun 1990--1993þingsályktunartillaga
112A267 abreytt tilhögun við afgreiðslu fjárlagaþingsályktunartillaga
112A266 amálrækt 1989skýrsla
112A265 a eábyrgðadeild fiskeldislánalagafrumvarp
112A264 a eLandsvirkjunlagafrumvarp
112A263 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
112A262 aopinber gjöld í gjaldþrotaskiptumfyrirspurn til skrifl. svars
112A261 astörf bústjóra og skiptastjóra í þrotabúumfyrirspurn til skrifl. svars
112A260 a eþjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbyggingalagafrumvarp
112A259 akaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanumbeiðni um skýrslu
112A258 astaða og horfur í íslenskum skipaiðnaðiskýrsla
112A257 astörf ríkisskattanefndarfyrirspurn
112A256 afrestun á fundum Alþingis
112A255 a enýting lausra leigusalaþingsályktunartillaga
112A254 a etilfærsla gjalddaga í þjóðfélaginuþingsályktunartillaga
112A253 a esameining sveitabýla í hagræðingarskyniþingsályktunartillaga
112A252 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
112A251 abifreiðagjaldlagafrumvarp
112A250 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
112A249 afjárgreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
112A248 a eopinberir sjóðir og innheimta ríkisinsþingsályktunartillaga
112A247 a eskilgreining á bankarekstriþingsályktunartillaga
112A246 a euppskurður og hagræðing í ríkiskerfinuþingsályktunartillaga
112A245 aálver á Grundartangafyrirspurn
112A244 aúrskurðir Jafnréttisráðsfyrirspurn
112A243 asamræming opinbers ferðakostnaðarþingsályktunartillaga
112A242 aflutningur ráðuneyta Stjórnarráðsins frá Reykjavíkþingsályktunartillaga
112A241 a ekyrrsetning, lögbann o.fl.lagafrumvarp
112A240 aEvrópusamningur um varnir gegn pyndingumlagafrumvarp
112A239 avísitala byggingarkostnaðarlagafrumvarp
112A238 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
112A237 afrádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstrilagafrumvarp
112A236 askuld frystideildar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðar-fyrirspurn
112A235 aAtvinnutryggingarsjóður útflutningsgreinaskýrsla
112A234 askattskylda orkufyrirtækjalagafrumvarp
112A233 alánskjör og ávöxtun sparifjárlagafrumvarp
112A232 aviðskiptabankarlagafrumvarp
112A231 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
112A230 aeignir og skuldir ríkisins í Seðlabanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
112A229 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
112A228 alán Útvegsbankansfyrirspurn til skrifl. svars
112A227 ahúsameistari ríkisinsfyrirspurn
112A226 a enámsaðstaða fyrir fatlaða í heimavistarskólumþingsályktunartillaga
112A225 askoðanakannanirfyrirspurn
112A224 askattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
112A223 avísitala lánskjarafyrirspurn til skrifl. svars
112A222 a ebifreiðagjaldlagafrumvarp
112A221 a ekjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
112A220 a etollalöglagafrumvarp
112A219 aeftirlaun til aldraðralagafrumvarp
112A218 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
112A217 amilliþinganefnd um húsnæðislánakerfiðfyrirspurn til skrifl. svars
112A216 aLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
112A215 a estaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
112A214 anýtt hús fyrir Alþingi Íslendingaþingsályktunartillaga
112A213 ahlerun farsímafyrirspurn
112A212 atekjur og stjórnkerfi smáríkjaþingsályktunartillaga
112A211 avernd barna og ungmennafyrirspurn
112A210 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
112A209 a elausafjárkauplagafrumvarp
112A208 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
112A207 aendurgreiðsla uppsafnaðs söluskattsfyrirspurn til skrifl. svars
112A206 askilyrði fyrir farsíma í Austurlandskjördæmifyrirspurn
112A205 aútbreiðsla svæðisútvarps á Austurlandifyrirspurn
112A204 aatvinnulíf í Rangárvallasýslu og Vestur-Skaftafellssýslufyrirspurn
112A203 aeignarskattarfyrirspurn til skrifl. svars
112A202 a eríkisbókhald, ríkisreikningur og fjárlöglagafrumvarp
112A201 asamningaviðræður við Evrópubandalagiðþingsályktunartillaga
112A200 atvískipting starfs ráðuneytisstjóraþingsályktunartillaga
112A199 avantraust á ríkisstjórninavantraust
112A198 alækkun eignarskattafyrirspurn
112A197 a eHagræðingarsjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
112A196 astofnlánasjóður smáfyrirtækjaþingsályktunartillaga
112A195 a edvergkafbáturþingsályktunartillaga
112A194 a eskuldbreytingar vegna loðdýraræktarlagafrumvarp
112A193 aálver við Eyjafjörðfyrirspurn
112A192 aheimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingiþingsályktunartillaga
112A191 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
112A190 askuldir ríkissjóðs við sveitarfélögfyrirspurn
112A189 aniðurskurður á riðuféfyrirspurn
112A188 anetaveiði göngusilungs í sjófyrirspurn
112A187 aíþróttir, æskulýðs- og tómstundastarfsemifyrirspurn
112A186 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
112A185 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
112A184 a eByggðastofnunlagafrumvarp
112A183 a eáfengislöglagafrumvarp
112A182 amálsókn á hendur Magnúsi Thoroddsenfyrirspurn
112A181 aefling löggæsluþingsályktunartillaga
112A180 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
112A179 a euppboðsmarkaður fyrir sjávaraflalagafrumvarp
112A178 aveiðieftirlitsgjaldlagafrumvarp
112A177 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
112A176 arisnu- og ferðakostnaður ráðuneyta og ríkisfyrirtækja árið 1990fyrirspurn til skrifl. svars
112A175 aendurgreiðsla á sérstöku gjaldi af erlendum lántökumfyrirspurn
112A174 a eByggðastofnunlagafrumvarp
112A173 a esóttvarnalöglagafrumvarp
112A172 alánveitingar Fiskveiðasjóðs til nýsmíða fiskiskipafyrirspurn til skrifl. svars
112A171 askráning íbúðarhúsnæðis á Norðurlöndumfyrirspurn til skrifl. svars
112A170 aendurgreiðsla söluskatts af tryggingaiðgjöldumfyrirspurn
112A169 a emötuneyti og heimavistir fyrir framhaldsskólanemendurþingsályktunartillaga
112A168 aforkönnun Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsinsþingsályktunartillaga
112A167 a eNámsgagnastofnunlagafrumvarp
112A166 a eskólamáltíðirþingsályktunartillaga
112A165 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
112A164 akísilgúrverksmiðja við Mývatnlagafrumvarp
112A163 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
112A162 asýsluvegirfyrirspurn til skrifl. svars
112A161 ahundar til fíkniefnaleitarfyrirspurn
112A160 aviðskiptanefnd til að leita markaða í Austur-Evrópuþingsályktunartillaga
112A159 a eleiðsögumenn og endurskoðun reglugerðar um eftirlit með hópferðum erlendra aðila til Íslandsþingsályktunartillaga
112A158 akönnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagiðskýrsla
112A157 a eopinber mötuneytiþingsályktunartillaga
112A156 aGjaldheimtan í Reykjavíkfyrirspurn
112A155 aeignaskrá ríkisinsfyrirspurn
112A154 asamræmt lífeyriskerfifyrirspurn
112A153 a emöguleikar Bláa lónsinsþingsályktunartillaga
112A152 a etæknifrjóvganirþingsályktunartillaga
112A151 aSjávarútvegsstofnun Háskóla Íslandsfyrirspurn
112A150 astarfskjör og réttindi starfsmanna eftir tilflutning milli ríkis og sveitarfélagafyrirspurn
112A149 aglasafrjóvganir á Landspítalanumfyrirspurn
112A148 afjárveitingar til sólarhringsheimila þroskaheftrafyrirspurn til skrifl. svars
112A147 amengunarvarnir í álverinu við Straumsvíkfyrirspurn
112A146 atekju-og eignarviðmiðun við ákvörðun vaxtabótafyrirspurn
112A145 a eíslensk heilbrigðisáætlunþingsályktunartillaga
112A144 afjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri á Íslandibeiðni um skýrslu
112A143 a eofbeldi í myndmiðlumþingsályktunartillaga
112A142 a eútreikningur þjóðhagsstærðaþingsályktunartillaga
112A141 aframkvæmd ályktana Alþingis á síðastliðnum fimm árumbeiðni um skýrslu
112A140 a eeignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsinslagafrumvarp
112A139 a eleyfi frá störfum vegna umönnunar barnalagafrumvarp
112A138 afræðsla um Evrópumálefnifyrirspurn til skrifl. svars
112A137 akaup ríkisins á fasteignumfyrirspurn til skrifl. svars
112A136 abifreiðagjaldfyrirspurn til skrifl. svars
112A135 ainnflutningsgjald af bensínifyrirspurn til skrifl. svars
112A134 asérstakur eignarskatturfyrirspurn til skrifl. svars
112A133 aþungaskattur af dísilbifreiðumfyrirspurn til skrifl. svars
112A132 aTryggingasjóður fiskeldisfyrirspurn
112A131 a elögheimililagafrumvarp
112A130 alaun forseta Íslandslagafrumvarp
112A129 aStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
112A128 a eyfirstjórn umhverfismálalagafrumvarp
112A127 a egreiðslujöfnun fasteignaveðlánalagafrumvarp
112A126 aopinbert eftirlit með lífeyrissjóðumfyrirspurn
112A125 asakadómur í ávana- og fíkniefnamálumlagafrumvarp
112A124 aHafskipsmálfyrirspurn til skrifl. svars
112A123 askattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
112A122 akjarnorkuvopnalaust svæði á norðurslóðumfyrirspurn
112A121 aafstaða til Kambódíufyrirspurn
112A120 a emenningarsamskipti við Vestur-Íslendinga í Kanadaþingsályktunartillaga
112A119 a ebygging fyrir Tækniskóla Íslandsþingsályktunartillaga
112A118 a eáfengisfræðslalagafrumvarp
112A117 a eveiðieftirlitsskipþingsályktunartillaga
112A116 asteinataka og söfnun steingervingaþingsályktunartillaga
112A115 a evarnargarðar sunnan nýju Markarfljótsbrúarinnarþingsályktunartillaga
112A114 a elyfjafræðslunefndlagafrumvarp
112A113 a eskráningarkerfi bifreiðaþingsályktunartillaga
112A112 a ehitalögn í Suðurlandsveg í Hveradalabrekkuþingsályktunartillaga
112A111 a ejarðgöng milli lands og Eyjaþingsályktunartillaga
112A110 astarfsreglur Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsinsþingsályktunartillaga
112A109 aAlþjóðaþingmannasambandiðskýrsla
112A108 aalþjóðleg friðarvika Sameinuðu þjóðannafyrirspurn
112A107 avalddreifing og flutningur stofnana út í héruðfyrirspurn
112A106 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
112A105 a ehollustuhættir og heilbrigðiseftirlitlagafrumvarp
112A104 a elyfjadreifinglagafrumvarp
112A103 amálefni aldraðralagafrumvarp
112A102 a egrunnskólilagafrumvarp
112A101 a eStarfslaunasjóður leikhúslistafólkslagafrumvarp
112A100 afjáraukalög 1989lagafrumvarp
112A99 a elágmarksframfærslukostnaður í landinuþingsályktunartillaga
112A98 avextir á ríkisvíxlumfyrirspurn til skrifl. svars
112A97 a egjald af erlendum lánum vegna skipasmíðalagafrumvarp
112A96 afrádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstrilagafrumvarp
112A95 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
112A94 abjörgunarþyrlafyrirspurn
112A93 aHappdrætti Háskóla Íslandsfyrirspurn
112A92 averðlaunalistaverk við Flugstöð Leifs Eiríkssonarfyrirspurn
112A91 a egreiðslukortastarfsemilagafrumvarp
112A90 a enámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
112A89 a eeignaþátttaka lífeyrissjóða í dvalar- og þjónustuheimilum fyrir aldraðalagafrumvarp
112A88 a elífeyrisréttindi hjónalagafrumvarp
112A87 aheilsugæslustöðvar í Reykjavíkfyrirspurn
112A86 ajarðhitaréttindilagafrumvarp
112A85 aListskreytingasjóður ríkisinsfyrirspurn
112A84 asjúkrasamlögfyrirspurn
112A83 abarnsburðarleyfifyrirspurn
112A82 afæðingarorloffyrirspurn
112A81 aniðurgreiðslur úr Framleiðnisjóði landbúnaðarinsfyrirspurn
112A80 a eréttur til fiskveiða í landhelgi Íslandslagafrumvarp
112A79 aeignarskattarfyrirspurn til skrifl. svars
112A78 aráðning kennara í list- og verkmenntagreinum, heimilisfræðum og íþróttumfyrirspurn til skrifl. svars
112A77 alaunagreiðslur úr ríkissjóðifyrirspurn til skrifl. svars
112A76 alaunaskatturlagafrumvarp
112A75 askattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæðilagafrumvarp
112A74 a elánsfjárlög 1989lagafrumvarp
112A73 astyrkir til blaðaútgáfufyrirspurn til skrifl. svars
112A72 asparnaður í menntamálumfyrirspurn til skrifl. svars
112A71 a evarðveisla ljósvakaefnisþingsályktunartillaga
112A70 asamningaviðræður við EBfyrirspurn
112A69 a elánsfjárlög 1990lagafrumvarp
112A68 aheilsufarsbókþingsályktunartillaga
112A67 agreiðslur fyrir umönnun fatlaðra barna í heimahúsumfyrirspurn
112A66 agreiðslur til framfærenda fatlaðrafyrirspurn
112A65 askipulag á Hvaleyrarholtifyrirspurn
112A64 a eSementsverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
112A63 a eréttindi og skyldur á vinnumarkaðiþingsályktunartillaga
112A62 a eeftirlaunasjóðir einstaklingaþingsályktunartillaga
112A61 areglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélagafyrirspurn
112A60 areglugerð um kostnaðaruppgjör milli ríkissjóðs og sveitarfélagafyrirspurn
112A59 akennsluefni í íslenskum bókmenntumfyrirspurn til skrifl. svars
112A58 akynningarrit í bókmenntumfyrirspurn
112A57 afjármál og fjárveitingar ríkisstofnanafyrirspurn
112A56 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
112A55 auppgjör á framkvæmdum á vegum sveitarfélaga 1989fyrirspurn til skrifl. svars
112A54 a eatvinnumöguleikar á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
112A53 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
112A52 a estofnun og slit hjúskaparlagafrumvarp
112A51 a eskráning og meðferð persónuupplýsingalagafrumvarp
112A50 a ekynbótastöð fyrir laxfiskaþingsályktunartillaga
112A49 a etilfærsla verkefna og tekjustofna frá ríki til sveitarfélaga og héraðaþingsályktunartillaga
112A48 asala laxaseiða frá Laxeldisstöð ríkisins í Kollafirðifyrirspurn til skrifl. svars
112A47 aerfiðleikar í loðdýraræktfyrirspurn
112A46 a ekönnun á vinnubrögðum löggiltra endurskoðendaþingsályktunartillaga
112A45 a eáfengiskaup opinberra embætta og stofnanaþingsályktunartillaga
112A44 a ejöklarannsóknastöðþingsályktunartillaga
112A43 a elandgræðslaþingsályktunartillaga
112A42 a eferðamállagafrumvarp
112A41 aálag á óunninn fisk til útflutningsfyrirspurn
112A40 astarfsleyfi fyrir nýtt álver í Straumsvíkfyrirspurn til skrifl. svars
112A39 asamningar um nýja álbræðslu í Straumsvíkfyrirspurn til skrifl. svars
112A38 araforkuöflun vegna nýrrar álbræðslu í Straumsvíkfyrirspurn til skrifl. svars
112A37 aþátttaka Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins í byggingu varaflugvallarfyrirspurn
112A36 avaraflugvöllur fyrir alþjóðaflugfyrirspurn
112A35 ahöfundaréttargjald af innfluttum myndbandsspólumfyrirspurn
112A34 afjögurra ára framkvæmdaáætlun fyrir fatlaðafyrirspurn
112A33 asamsetning framfærsluvísitölunnarfyrirspurn til skrifl. svars
112A32 asamgöngur yfir Hvalfjörðfyrirspurn
112A31 ajöfnun raforkuverðsfyrirspurn
112A30 agreiðslur samkvæmt jarðræktar- og búfjárræktarlögufyrirspurn
112A29 adómar vegna fíkniefnasölufyrirspurn til skrifl. svars
112A28 avirkjun við Búrfellfyrirspurn
112A27 a egrunnskólilagafrumvarp
112A26 a ekönnun á aðstöðu einstaklinga með glúten-óþolþingsályktunartillaga
112A25 a esiglingaleið um Hornafjörðþingsályktunartillaga
112A24 a ebyggðaáætlun fyrir suðurfirði Austurlandsþingsályktunartillaga
112A23 aþátttaka varnarliðsins í gerð þjóðvegaþingsályktunartillaga
112A22 a ebyggingarlöglagafrumvarp
112A21 a estimpilgjaldlagafrumvarp
112A20 a everndun vatnsbólaþingsályktunartillaga
112A19 a eályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1989þingsályktunartillaga
112A18 afasteignaskattur á Norðurlöndumfyrirspurn til skrifl. svars
112A17 aeignarskattur á Norðurlöndumfyrirspurn til skrifl. svars
112A16 alífeyrisréttindi heimavinnandi fólksfyrirspurn
112A15 akennarar og leiðbeinendur í grunnskólum og framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
112A14 askólaskylda og starfstími grunnskólafyrirspurn til skrifl. svars
112A13 aklak- og eldisstöð fyrir sjávarfiskafyrirspurn
112A12 akjarnorkuafvopnun á norðurhöfumþingsályktunartillaga
112A11 asjóðsstaða Húsnæðisstofnunar ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
112A10 aatvinnumálanefndirfyrirspurn
112A9 aPCB-mengunfyrirspurn
112A8 ahúshitunarkostnaðurfyrirspurn
112A7 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
112A6 a etvöföldun Reykjanesbrautarþingsályktunartillaga
112A5 aþjóðhagsáætlun 1990skýrsla
112A4 astjórn umhverfismálalagafrumvarp
112A3 a evarnir gegn mengun frá fiskeldiþingsályktunartillaga
112A2 aÞjóðhagsstofnunlagafrumvarp
112A1 a efjárlög 1990lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.