Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 113
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
113A476 akynning á Guðríði Þorbjarnardótturþingsályktunartillaga
113A475 afjáraukalög 1990lagafrumvarp
113A474 aalmannatryggingarlagafrumvarp
113A473 aframkvæmd vegáætlunar 1990skýrsla
113A472 aendurmat skatta og gjalda af fasteignumþingsályktunartillaga
113A471 aumhverfisverndlagafrumvarp
113A470 alyfjadreifinglagafrumvarp
113A469 alyfjalöglagafrumvarp
113A468 astaða og þróun jafnréttismálaskýrsla
113A467 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
113A466 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
113A465 adýraverndlagafrumvarp
113A464 averndun villtra landspendýralagafrumvarp
113A463 astarfsemi ríkisfyrirtækja 1988 og 1989skýrsla
113A462 aalmannatryggingarlagafrumvarp
113A461 ajöfn staða einstaklings og ríkisþingsályktunartillaga
113A460 aríkisfjármál 1990skýrsla
113A459 aþjóðminjalöglagafrumvarp
113A458 afiskveiðar við Íslandlagafrumvarp
113A457 afriðlýsing svæðisins undir Jökliþingsályktunartillaga
113A456 aný stefna í byggðamálumþingsályktunartillaga
113A455 aveiðar á hrefnu og langreyðiþingsályktunartillaga
113A454 aNorður-Atlantshafsþingið 1990skýrsla
113A453 alækkun húshitunarkostnaðarþingsályktunartillaga
113A452 aheimild til að selja kirkjujörðina Stóru-Borglagafrumvarp
113A451 afrádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstrilagafrumvarp
113A450 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
113A449 aálver á Keilisnesiskýrsla
113A448 asamningar um álverþingsályktunartillaga
113A447 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
113A446 abrunavarnir og brunamállagafrumvarp
113A445 aÚtflutningsráð Íslandslagafrumvarp
113A444 aatvinnuréttindi vélfræðingalagafrumvarp
113A443 aatvinnuréttindi skipstjórnarmannalagafrumvarp
113A442 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
113A441 avegtenging um utanverðan Hvalfjörðþingsályktunartillaga
113A440 aviðskiptabankarlagafrumvarp
113A439 aaðflutningsgjöld af leigubifreiðumfyrirspurn
113A438 afjölbrautaskóli í Grafarvogiþingsályktunartillaga
113A437 akynning á íslenskri menningulagafrumvarp
113A436 asparisjóðirlagafrumvarp
113A435 a eNáttúrufræðistofnun Íslandslagafrumvarp
113A434 alausaganga búfjárþingsályktunartillaga
113A433 aþjóðaratkvæðagreiðslurlagafrumvarp
113A432 asjúklingatrygginglagafrumvarp
113A431 aalmannatryggingarlagafrumvarp
113A430 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
113A429 aframtíðarskipan sorphirðuskýrsla
113A428 astarfskjör presta þjóðkirkjunnarlagafrumvarp
113A427 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
113A426 aeftirlit með íbúðum í eigu Húsnæðisstofnunarfyrirspurn
113A425 aHæstiréttur Íslandslagafrumvarp
113A424 aendurskoðun V. kafla vegalagaþingsályktunartillaga
113A423 aInnheimtustofnun sveitarfélagalagafrumvarp
113A422 aforfalla- og afleysingaþjónusta í sveitumlagafrumvarp
113A421 a eefnahagsaðgerðirlagafrumvarp
113A420 aByggðastofnunlagafrumvarp
113A419 afullorðinsfræðslalagafrumvarp
113A418 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
113A417 agjaldþrotalöglagafrumvarp
113A416 abarnalögfyrirspurn
113A415 asiglingar íslenskra kaupskipa undir erlendum fánumfyrirspurn
113A414 arannsóknir á sjóslysumfyrirspurn
113A413 aáfallatryggingar fyrir heimiliþingsályktunartillaga
113A412 a estarfsmenntun í atvinnulífinulagafrumvarp
113A411 avestnorræn ráðstefna um jafnréttismál 1992fyrirspurn
113A410 avestnorrænt ár 1992fyrirspurn
113A409 adagskrárefni sjónvarpsfyrirspurn
113A408 alangtímaáætlun í vegagerðþingsályktunartillaga
113A407 aforeldrafræðslaþingsályktunartillaga
113A406 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
113A405 a egreiðslujöfnun fasteignaveðlánalagafrumvarp
113A404 aaðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðumskýrsla
113A403 askemmtanaskatturfyrirspurn til skrifl. svars
113A402 anauðungaruppboðlagafrumvarp
113A401 abann við förgun matvælalagafrumvarp
113A400 avaxtalöglagafrumvarp
113A399 asala eigna á nauðungaruppboðumþingsályktunartillaga
113A398 avegáætlun 1991-1994þingsályktunartillaga
113A397 aalþjóðasamþykkt um öryggi og heilbrigði við vinnuþingsályktunartillaga
113A396 a ealþjóðasamþykkt um varnir gegn efnum sem valda krabbameiniþingsályktunartillaga
113A395 agreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
113A394 a esóttvarnalöglagafrumvarp
113A393 aframkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjannaskýrsla
113A392 agróðurkort og landfræðilegt upplýsingakerfiþingsályktunartillaga
113A391 aaðgerðir til að draga úr bensínnotkunfyrirspurn
113A390 adeild frystiiðnaðarins í Verðjöfnunarsjóðifyrirspurn
113A389 amótun fiskvinnslustefnuþingsályktunartillaga
113A388 astjórnsýsla á miðhálendi Íslandsskýrsla
113A387 afjárgreiðslur umfram heimildir fjárlagafyrirspurn til skrifl. svars
113A386 ayfirdráttur ríkissjóðs í Seðlabankafyrirspurn til skrifl. svars
113A385 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
113A384 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 1990skýrsla
113A383 aEvrópuráðiðskýrsla
113A382 ahollustuhættir og heilbrigðiseftirlitlagafrumvarp
113A381 aráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum rafhlaðnalagafrumvarp
113A380 aafdrif skýrslu Byggðastofnunar um Vestfirðifyrirspurn
113A379 aalmannatryggingarlagafrumvarp
113A378 a evarnir gegn vímuefnumþingsályktunartillaga
113A377 alækkun raunvaxtafyrirspurn
113A376 aályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1990þingsályktunartillaga
113A375 aábyrgðadeild fiskeldislánalagafrumvarp
113A374 aVestnorræna þingmannaráðið 1990skýrsla
113A373 a efæðingarorloflagafrumvarp
113A372 aviðbrögð Íslendinga gegn styrjöldinni við Persaflóaþingsályktunartillaga
113A371 a eskattaleg meðferð á lífeyrissparnaðiþingsályktunartillaga
113A370 a eráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðumlagafrumvarp
113A369 aíbúðir sem Húsnæðisstofnun eignast á nauðungaruppboðifyrirspurn til skrifl. svars
113A368 arækjumjölsverksmiðja á Ísafirðiþingsályktunartillaga
113A367 aáhættulánasjóður og tæknigarðarþingsályktunartillaga
113A366 akirkjugarðsgjöld og útfararþjónustafyrirspurn
113A365 amálefni geðsjúkrafyrirspurn
113A364 aopinber aðstoð til skreiðarframleiðendafyrirspurn til skrifl. svars
113A363 adreifð og sveigjanleg kennaramenntunfyrirspurn
113A362 aháspennulína frá Fljótsdal til Norðurlandsfyrirspurn til skrifl. svars
113A361 adrauganetfyrirspurn
113A360 astaða samningaviðræðna EFTA og EB og aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinubeiðni um skýrslu
113A359 avaxtamálbeiðni um skýrslu
113A358 akosningar til Alþingislagafrumvarp
113A357 aHringormanefndfyrirspurn til skrifl. svars
113A356 aþingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu, EFTAskýrsla
113A355 aNorræna ráðherranefndin 1990 - 1991skýrsla
113A354 avetnisframleiðslafyrirspurn
113A353 akostnaðaráætlun Fljótsdalsvirkjunarfyrirspurn
113A352 aheildarkostnaður Blönduvirkjunarfyrirspurn
113A351 aáfengislöglagafrumvarp
113A350 amálefni Litáensþingsályktunartillaga
113A349 ayfirtökutilboðþingsályktunartillaga
113A348 afræðsla um húðsjúkdómafyrirspurn
113A347 aríkisreikningur 1989fyrirspurn
113A346 aViðlagatrygging Íslandsfyrirspurn
113A345 asjúkratryggingarfyrirspurn
113A344 alífeyristryggingarfyrirspurn
113A343 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn
113A342 aatvinnumál á Suðurnesjumfyrirspurn
113A341 anorrænt samstarfskýrsla
113A340 a eleikskólilagafrumvarp
113A339 avarnir gegn mengun sjávarlagafrumvarp
113A338 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
113A337 ameðferð ríkissaksóknara á málum er varða kynferðisafbrot gagnvart börnumfyrirspurn til skrifl. svars
113A336 ameðferð Rannsóknarlögreglu ríkisins á málum er varða kynferðisafbrot gagnvart börnumfyrirspurn til skrifl. svars
113A335 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
113A334 avísinda- og tæknistefnaskýrsla
113A333 aúrbætur í félagslegum réttindum heimavinnandi fólksfyrirspurn til skrifl. svars
113A332 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
113A331 ahlutafjárkaup Síldarverksmiðja ríkisinsfyrirspurn
113A330 afarþegaflutningar með ferjumfyrirspurn
113A329 askipulagsnefnd um öryggis- og varnarmálfyrirspurn
113A328 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
113A327 abreikkun á Suðurlandsvegi í tvær akreinarþingsályktunartillaga
113A326 a efélagsþjónusta sveitarfélagalagafrumvarp
113A325 a efriðlýsing Hvítár/Ölfusár og Jökulsár á Fjöllumþingsályktunartillaga
113A324 a evegalagning í óbyggðumþingsályktunartillaga
113A323 asala á landbúnaðarafurðum til varnarliðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
113A322 a eheilsufarsbókþingsályktunartillaga
113A321 alagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl.lagafrumvarp
113A320 a efjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstrilagafrumvarp
113A319 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
113A318 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
113A317 abrunavarnir í skólumfyrirspurn
113A316 aheilbrigðiseftirlitsgjaldfyrirspurn
113A315 astytting vinnutímaþingsályktunartillaga
113A314 aöryggi fjarskiptaþjónustu í Húnavatnssýslumfyrirspurn
113A313 alæknar utan samninga við Tryggingastofnun ríkisinsfyrirspurn
113A312 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
113A311 aáfengisneyslafyrirspurn
113A310 aeftirlit með síbrotamönnumfyrirspurn
113A309 a estaða fangelsismálaþingsályktunartillaga
113A308 aávöxtun spariskírteina ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
113A307 afræðsla fyrir útlendingafyrirspurn
113A306 avandamál atvinnulífs á Seyðisfirðifyrirspurn
113A305 a estöðlunlagafrumvarp
113A304 a eréttindi alþjóðastofnanalagafrumvarp
113A303 abann við sölu á eignum ríkisins án lagaheimildalagafrumvarp
113A302 araðsmíðaskipfyrirspurn
113A301 aréttur útlendinga til að fjárfesta í landareignumfyrirspurn
113A300 aráðning sjúkraþjálfara í öll fræðsluumdæmiþingsályktunartillaga
113A299 alöggjöf og eftirlit með vopnasöluþingsályktunartillaga
113A298 afrelsi í útflutningsverslunþingsályktunartillaga
113A297 aundirbúningur vegna álbræðslufyrirspurn til skrifl. svars
113A296 askipulagsnefnd um öryggis- og varnarmálfyrirspurn
113A295 areglur um fréttaflutningfyrirspurn
113A294 ahlustunarskilyrði útvarps í Hveragerði og Ölfushreppifyrirspurn
113A293 aaðgangur ungmenna að skemmtistöðumfyrirspurn
113A292 a eendurskoðun fiskveiðistefnunnarþingsályktunartillaga
113A291 a esektir vegna mengunarbrota á hafnarsvæðumþingsályktunartillaga
113A290 aaflaúthlutun til smábátafyrirspurn
113A289 aveiðiréttur smábátafyrirspurn
113A288 asala á veiðiheimildumfyrirspurn
113A287 aathugun atvinnumála vegna hruns loðnustofnsinsþingsályktunartillaga
113A286 amálefni stundakennarafyrirspurn
113A285 ahraðamælingar í íbúðahverfumfyrirspurn
113A284 askattframtölfyrirspurn til skrifl. svars
113A283 amálefni fatlaðrafyrirspurn
113A282 a ehækkun skattleysismarka vegna álagningar tekjuskattsþingsályktunartillaga
113A281 a eútvarpslöglagafrumvarp
113A280 a elýsing á Reykjanesbrautþingsályktunartillaga
113A279 asjónvarpssendingar um gervihnettiþingsályktunartillaga
113A278 ajöfnunargjaldfyrirspurn til skrifl. svars
113A277 alánskjör og ávöxtun sparifjárlagafrumvarp
113A276 ahlustunarskilyrði útvarps á miðunum fyrir Austurlandifyrirspurn
113A275 asala hlutabréfa í Gutenberg hf.fyrirspurn
113A274 afordæming á ofbeldisaðgerðum sovésks herliðs í Litháenþingsályktunartillaga
113A273 a evirkjun sjávarfallaþingsályktunartillaga
113A272 avökulögfyrirspurn
113A271 a eíslensk heilbrigðisáætlunþingsályktunartillaga
113A270 ahönnun og viðhald opinberra byggingalagafrumvarp
113A269 afjármál embættis húsameistara ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
113A268 astörf frambjóðenda hjá ríkisfjölmiðlumfyrirspurn
113A267 asjálfsvígfyrirspurn til skrifl. svars
113A266 adagpeningar ráðherrafyrirspurn
113A265 adagpeningar ráðherrafyrirspurn
113A264 adagpeningar ráðherrafyrirspurn
113A263 adagpeningar ráðherrafyrirspurn
113A262 adagpeningar ráðherrafyrirspurn
113A261 adagpeningar ráðherrafyrirspurn
113A260 adagpeningar ráðherrafyrirspurn
113A259 adagpeningar ráðherrafyrirspurn
113A258 adagpeningar ráðherrafyrirspurn
113A257 adagpeningar ráðherrafyrirspurn
113A256 adagpeningar ráðherrafyrirspurn
113A255 asérþjálfaðar leynisveitir hérlendisfyrirspurn
113A254 aeftirlit með matvælumlagafrumvarp
113A253 a elyfjalöglagafrumvarp
113A252 a ekönnun á óhlutdrægni Ríkisútvarpsins í fréttaflutningþingsályktunartillaga
113A251 aeignarskattarfyrirspurn til skrifl. svars
113A250 asérstakur eignarskatturfyrirspurn til skrifl. svars
113A249 asala hlutabréfa í Þormóði rammalagafrumvarp
113A248 astuðningur við sjálfstæðisbaráttu Eystrasaltsríkjaþingsályktunartillaga
113A247 aopinber rannsókn á brottrekstri ríkisstarfsmannsfyrirspurn
113A246 a eferðaþjónustalagafrumvarp
113A245 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
113A244 a eafnám einkasölu ríkisins á tóbaksvörumþingsályktunartillaga
113A243 a evegriðþingsályktunartillaga
113A242 a ebjörgunarþyrlaþingsályktunartillaga
113A241 aÚtflutningsráð Íslandslagafrumvarp
113A240 aúthlutun á fiskveiðiheimildum fyrir smábátabeiðni um skýrslu
113A239 afrestun á fundum Alþingis
113A238 a eeftirlit með skipumlagafrumvarp
113A237 a esjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlulagafrumvarp
113A236 a eHéraðsskógarlagafrumvarp
113A235 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
113A234 astaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
113A233 a etryggingagjaldlagafrumvarp
113A232 a ehúsnæðislánastofnanir og húsbankarlagafrumvarp
113A231 asparisjóðirlagafrumvarp
113A230 a esamvinnufélöglagafrumvarp
113A229 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
113A228 aalmannatryggingarlagafrumvarp
113A227 amálefni aldraðralagafrumvarp
113A226 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
113A225 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
113A224 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
113A223 a ejarðalöglagafrumvarp
113A222 a egreiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólkslagafrumvarp
113A221 aréttarstaða barna sem getin eru við tæknifrjóvgunfyrirspurn
113A220 a eefling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðisins sem miðstöðvar fræðslu og rannsókna á sviði sjávarútvegsþingsályktunartillaga
113A219 a eStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
113A218 astaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
113A217 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
113A216 a estofnræktun kartöfluútsæðisþingsályktunartillaga
113A215 aferðakostnaður þingmannafyrirspurn til skrifl. svars
113A214 alánsfjárlög 1990lagafrumvarp
113A213 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
113A212 amatvælaaðstoð við Sovétríkinþingsályktunartillaga
113A211 asmáfiskveiðifyrirspurn
113A210 asjávarútvegsbrautin á Dalvíkfyrirspurn
113A209 alandafundir Leifs Eiríkssonar í Vesturheimifyrirspurn
113A208 askipan prestakalla og prófastsdæmalagafrumvarp
113A207 a eslysavarnaráðlagafrumvarp
113A206 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
113A205 a eumferðarlöglagafrumvarp
113A204 a eupplýsingaskylda stjórnvaldalagafrumvarp
113A203 a estjórnsýslulöglagafrumvarp
113A202 askipun í stöðu seðlabankastjórafyrirspurn
113A201 a efjárveitingar til fræðsluskrifstofaþingsályktunartillaga
113A200 a ekortlagning gróðurlendis Íslandsþingsályktunartillaga
113A199 a ebúfjárhaldlagafrumvarp
113A198 alandbrot við Jökulsá á Breiðamerkursandifyrirspurn
113A197 aflutningur ónotaðs persónuafsláttar milli foreldra og barnsfyrirspurn til skrifl. svars
113A196 asnjómoksturfyrirspurn
113A195 aheimavistir við grunnskólafyrirspurn til skrifl. svars
113A194 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
113A193 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
113A192 alögfræðilegt álit á bráðabirgðalögunumfyrirspurn
113A191 agreiðslur fyrir ómælda yfirvinnufyrirspurn
113A190 aopinberar fjársafnanirfyrirspurn
113A189 aferðakostnaður sjúklingafyrirspurn
113A188 avextir verðtryggðra innlána og útlánafyrirspurn
113A187 asjálfseignarstofnanirfyrirspurn
113A186 aferðakostnaður þingmanna og ríkisstarfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
113A185 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
113A184 a efæðingarorloflagafrumvarp
113A183 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
113A182 akaup Húsnæðisstofnunar á íbúðum á nauðungaruppboðifyrirspurn
113A181 avextir á lánum Húsnæðisstofnunarfyrirspurn
113A180 aafnám vísitölutengingar fjárskuldbindingafyrirspurn
113A179 agrænar símalínurþingsályktunartillaga
113A178 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
113A177 askipan prestakalla og prófastsdæmalagafrumvarp
113A176 a elánsviðskiptilagafrumvarp
113A175 a eSlysavarnaskóli sjómannalagafrumvarp
113A174 a egrunnskólilagafrumvarp
113A173 averslun ríkisins með áfengilagafrumvarp
113A172 atakmörkun á umsvifum erlendra sendiráðafyrirspurn
113A171 aendurskoðun á gjaldtöku í Framkvæmdasjóð aldraðrafyrirspurn
113A170 afjárgreiðslur úr ríkissjóðifyrirspurn
113A169 aökukennslafyrirspurn
113A168 ahafnarframkvæmdir 1989skýrsla
113A167 a ejöfnunargjaldlagafrumvarp
113A166 alandnýtingaráætlunfyrirspurn
113A165 aAlþjóðaþingmannasambandiðskýrsla
113A164 aferðamálastefnaþingsályktunartillaga
113A163 a ejarðalöglagafrumvarp
113A162 abréfaskriftir fjármálaráðuneytisfyrirspurn
113A161 a elánsfjárlög 1991lagafrumvarp
113A160 asamningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitunglaþingsályktunartillaga
113A159 a estarfsmannamállagafrumvarp
113A158 aarður af húseign Skógræktar ríkisins í Hafnarfirðifyrirspurn
113A157 averkefni og rekstur Póst- og símamálastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
113A156 asamningar við sveitarfélög um greiðslu á hlut ríkissjóðs í kaupum eða framkvæmdumfyrirspurn til skrifl. svars
113A155 atilboð ríkisstjórnarinnar í GATT-viðræðunumfyrirspurn
113A154 aályktanir 112. löggjafarþingsskýrsla
113A153 a elæknalöglagafrumvarp
113A152 a eÞroskaþjálfaskóli Íslandslagafrumvarp
113A151 ajöfnunargjaldlagafrumvarp
113A150 aalþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindiþingsályktunartillaga
113A149 agreiðsla sérfræðiþjónustu fyrir fatlað fólkfyrirspurn
113A148 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
113A147 asamningur um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsingaþingsályktunartillaga
113A146 aEvrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélagaþingsályktunartillaga
113A145 asamningur um stofnun Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópuþingsályktunartillaga
113A144 a elögverndun á starfsheiti kennara og skólastjóralagafrumvarp
113A143 astaðfesting á samningi gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og skynvilluefnifyrirspurn
113A142 alögreglustöðin í Grindavíkfyrirspurn
113A141 aendurgreiðsla tannlæknakostnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
113A140 anefnd um atvinnu- og byggðamál í uppsveitum Árnessýslufyrirspurn til skrifl. svars
113A139 a elistamannalaunlagafrumvarp
113A138 a eSementsverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
113A137 a eumboðsmaður barnalagafrumvarp
113A136 a enámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
113A135 a efræðsla í fjármálaumsýslu í skólumþingsályktunartillaga
113A134 a eframleiðsla vetnisþingsályktunartillaga
113A133 a eeinkaleyfilagafrumvarp
113A132 a everðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættirlagafrumvarp
113A131 afundur um öryggismál og samvinnu í Evrópuskýrsla
113A130 aEndurreisnar- og þróunarbanki Evrópulagafrumvarp
113A129 a evirðisaukaskattssvikþingsályktunartillaga
113A128 askattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæðilagafrumvarp
113A127 aupplýsingar um öryggislögreglu Þýska alþýðulýðveldisinsfyrirspurn
113A126 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
113A125 autanríkismálskýrsla
113A124 aneyðaráætlun vegna olíulekafyrirspurn
113A123 astarfsemi Sorpeyðingarfélags höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn
113A122 akostnaður við smíði Breiðafjarðarferjunnar Baldursfyrirspurn til skrifl. svars
113A121 a eákvörðun dauðalagafrumvarp
113A120 a ebrottnám líffæra og krufningarlagafrumvarp
113A119 akostnaður við breytingar á Þjóðleikhúsifyrirspurn
113A118 akvóti Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnumlagafrumvarp
113A117 aAlþjóðagjaldeyrissjóðurinnlagafrumvarp
113A116 a evaxtalöglagafrumvarp
113A115 a efjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
113A114 a evegalöglagafrumvarp
113A113 areiðvegaáætlunþingsályktunartillaga
113A112 alögfræðilegt álit umboðsmanns á bráðabirgðalögum um launamálþingsályktunartillaga
113A111 a elausafjárkauplagafrumvarp
113A110 a estarfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
113A109 aónýttur persónuafslátturfyrirspurn til skrifl. svars
113A108 a eskráningarkerfi bifreiðaþingsályktunartillaga
113A107 alandgræðsla á Vestfjörðumfyrirspurn
113A106 a eumferðarlöglagafrumvarp
113A105 aleiðrétting á afturvirkum ákvæðum í lögum um tekju- og eignaskattlagafrumvarp
113A104 a eskipti á dánarbúum o.fl.lagafrumvarp
113A103 a eúrbætur á aðstæðum ungmennaþingsályktunartillaga
113A102 abúminjasafn á Hvanneyrifyrirspurn
113A101 aeinkaleyfifyrirspurn
113A100 aréttur til fiskveiða í landhelgi Íslandslagafrumvarp
113A99 a esamskiptamiðstöð heyrnarlausralagafrumvarp
113A98 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
113A97 a egjaldþrotaskipti o.fl.lagafrumvarp
113A96 avernd kvenna vegna barneignafyrirspurn
113A95 avernd barna og unglingafyrirspurn
113A94 avaxtabætur og húsnæðisbæturfyrirspurn til skrifl. svars
113A93 aÞjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbyggingalagafrumvarp
113A92 aábyrgð gagnvart Norræna fjárfestingarbankanumlagafrumvarp
113A91 atímabundin lækkun tolls af bensínilagafrumvarp
113A90 a ebúminjasafnlagafrumvarp
113A89 afræðsla um réttindi og skyldur á vinnumarkaðifyrirspurn
113A88 a eefling heimilisiðnaðarþingsályktunartillaga
113A87 aráðstafanir vegna ungmenna sem flosna upp úr skólafyrirspurn
113A86 ajöfnun orkukostnaðarþingsályktunartillaga
113A85 atillaga Vestnorræna þingmannaráðsins um jafnréttisráðstefnufyrirspurn
113A84 amálefni geðsjúkra afbrotamannafyrirspurn
113A83 a efangelsi og fangavistlagafrumvarp
113A82 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
113A81 a eþjónusta Ríkisútvarpsins á Vesturlandiþingsályktunartillaga
113A80 aendurgreiðsla á gjaldi af erlendum lánumlagafrumvarp
113A79 a eæskulýðsmállagafrumvarp
113A78 a eumferðarlöglagafrumvarp
113A77 a efóstureyðingarlagafrumvarp
113A76 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
113A75 a eþjónusta Ríkisútvarpsins á Suðurlandiþingsályktunartillaga
113A74 a eaukinn þáttur bænda í landgræðslu og skógræktarstarfiþingsályktunartillaga
113A73 aKennaraháskóli Íslandslagafrumvarp
113A72 a ebrottfall laga og lagaákvæðalagafrumvarp
113A71 abrúarframkvæmdir á Suðurlandiþingsályktunartillaga
113A70 a ekynning á vörum frá vernduðum vinnustöðumþingsályktunartillaga
113A69 a ejöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
113A68 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
113A67 aGATT-viðræðurfyrirspurn
113A66 ainnflutningur matvæla með ferðafólkifyrirspurn
113A65 askógræktarátakfyrirspurn
113A64 aeftirlaunasjóðir einstaklingaþingsályktunartillaga
113A63 agreiðslur til stuðningsfjölskyldna fatlaðra barnafyrirspurn
113A62 ajarðgöng milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðarþingsályktunartillaga
113A61 akönnun á fjárveitingum úr Mannvirkjasjóði Atlantshafsbandalagsinsþingsályktunartillaga
113A60 aorkusala til álversins í Straumsvíkfyrirspurn til skrifl. svars
113A59 avaraflugvöllur vegna alþjóðaflugsfyrirspurn
113A58 aöryggi í óbyggðaferðumfyrirspurn
113A57 afjáraukalög 1990lagafrumvarp
113A56 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
113A55 a eopinber réttaraðstoðlagafrumvarp
113A54 a esektarmörk nokkurra laga o.fl.lagafrumvarp
113A53 a eafreksmannasjóður íslenskra íþróttamannalagafrumvarp
113A52 atvöföldun Reykjanesbrautarþingsályktunartillaga
113A51 aáfengislöglagafrumvarp
113A50 a eársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóðalagafrumvarp
113A49 a elífeyrisréttindi hjónalagafrumvarp
113A48 aflutningur varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisinsþingsályktunartillaga
113A47 aBláa lóniðfyrirspurn
113A46 a ejarðhitaréttindilagafrumvarp
113A45 a ejarðgangagerð á Austurlandiþingsályktunartillaga
113A44 anorrænt fjármögnunarfélag á sviði umhverfisverndarlagafrumvarp
113A43 a evegakerfið milli Ísafjarðar og Patreksfjarðarþingsályktunartillaga
113A42 apóstflug frá Ísafirði til Hólmavíkur og Reykhólafyrirspurn
113A41 aforgangur Vestfirðinga til samninga við Grænlendingaþingsályktunartillaga
113A40 a elaunamállagafrumvarp
113A39 asamningaviðræður um Evrópska efnahagssvæðiðskýrsla
113A38 alágmarksframfærslukostnaðurþingsályktunartillaga
113A37 a egreiðslukortastarfsemilagafrumvarp
113A36 a eskaðsemisábyrgðlagafrumvarp
113A35 aábyrgðadeild fiskeldislánalagafrumvarp
113A34 a eráðstafanir vegna kjarasamningalagafrumvarp
113A33 asumarvegur um Sprengisandfyrirspurn
113A32 asamvinnulögfyrirspurn
113A31 aendurskoðun barnalagafyrirspurn
113A30 aByggðastofnunlagafrumvarp
113A29 a evernd barna og ungmennalagafrumvarp
113A28 a emannanöfnlagafrumvarp
113A27 aalmannatryggingarfyrirspurn
113A26 aflugmálaáætlunfyrirspurn
113A25 averslunarfyrirtæki í dreifbýlifyrirspurn
113A24 avegar- og brúargerð yfir Gilsfjörðþingsályktunartillaga
113A23 a elæknisþjónusta á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
113A22 a eskrifstofur heilbrigðismála í kjördæmum landsinsþingsályktunartillaga
113A21 aaðbúnaður fanga á Litla-Hraunifyrirspurn til skrifl. svars
113A20 aferðakostnaður ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
113A19 ahúsnæðismál lögreglunnar í Stykkishólmifyrirspurn til skrifl. svars
113A18 akaupmáttur dagvinnulauna í löndum OECDfyrirspurn til skrifl. svars
113A17 akennarar og leiðbeinendur í grunn- og framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
113A16 afriðarvika Sameinuðu þjóðannafyrirspurn
113A15 avaraflugvöllur Atlantshafsbandalagsinsfyrirspurn til skrifl. svars
113A14 afjárveitingar til blaðannafyrirspurn til skrifl. svars
113A13 abætur vegna afturvirkni skattalagafyrirspurn
113A12 arannsókn álmálsinsþingsályktunartillaga
113A11 atollalöglagafrumvarp
113A10 aviðurkenning á fullveldi Eistlands, Lettlands og Litáensþingsályktunartillaga
113A9 aátak gegn eineltiþingsályktunartillaga
113A8 astaða samninga um nýtt álverskýrsla
113A7 aþjóðhagsáætlun 1991skýrsla
113A6 ameðferð mála á Alþingiþingsályktunartillaga
113A5 ajöfnun orkukostnaðarfyrirspurn
113A4 aÍslenska óperanfyrirspurn
113A3 ayfirstjórn öryggismálaþingsályktunartillaga
113A2 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
113A1 a efjárlög 1991lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.