Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 111
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
111A517 ahafnarframkvæmdir 1988skýrsla
111A516 atruflanir í raforkukerfi landsinsskýrsla
111A515 avaxtalöglagafrumvarp
111A514 alögsögumörk Sauðárkrókskaupstaðar og Skarðshreppslagafrumvarp
111A513 aráðstafanir til að bæta fjárhag Þormóðs ramma hf.fyrirspurn
111A512 aframkvæmd vegáætlunar 1988skýrsla
111A511 askógræktlagafrumvarp
111A510 aeftirgjöf opinberra gjaldabeiðni um skýrslu
111A509 a eumferðarlöglagafrumvarp
111A508 aöryggismálanefnd sjómannafyrirspurn
111A507 aútbreiðsla Stöðvar 2fyrirspurn
111A506 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
111A505 avarnir gegn mengun hafsins við Íslandfyrirspurn til skrifl. svars
111A504 asímahleranirfyrirspurn til skrifl. svars
111A503 atryggingar Landsbanka Íslands vegna skulda Sambands íslenskra samvinnufélagabeiðni um skýrslu
111A502 aafkoma ríkissjóðsbeiðni um skýrslu
111A501 amálefni Sigló hf. og fleirabeiðni um skýrslu
111A500 aVerðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarinsþingsályktunartillaga
111A499 aráðstafanir vegna kjarasamningalagafrumvarp
111A498 aeftirgjöf opinberra gjalda Tímans og Nútímans hf.fyrirspurn
111A497 aútfararþjónustafyrirspurn
111A496 ablóma- og grænmetisframleiðendurfyrirspurn
111A495 arafmagnssamningur Landsvirkjunar og Ísalsfyrirspurn til skrifl. svars
111A494 anorræna ráðherranefndin 1988--1989skýrsla
111A493 akostnaðarverð raforkufyrirspurn til skrifl. svars
111A492 aritvinnslusamningurfyrirspurn
111A491 asameiginlegt forræði barnafyrirspurn
111A490 aSigló hf.fyrirspurn
111A489 anámsefni með tilliti til jafnrar stöðu kynjafyrirspurn
111A488 afjöldi atvinnulausrafyrirspurn til skrifl. svars
111A487 aalþjóðavinnumálaþingið í Genf 1988skýrsla
111A486 akvikmyndin Lífsbjörg í norðurhöfumfyrirspurn
111A485 avernd barna og ungmennafyrirspurn
111A484 aEvrópuráðiðskýrsla
111A483 aríkisfjármál 1988skýrsla
111A482 autanríkismálskýrsla
111A481 aAtvinnuleysistryggingasjóðurfyrirspurn
111A480 anáms- og kennslugögnfyrirspurn
111A479 aflugöryggi í verkfalli veðurfræðingafyrirspurn til skrifl. svars
111A478 anorrænt samstarf 1988-1989skýrsla
111A477 aafkoma fiskvinnslunnarfyrirspurn
111A476 areglur um inntöku nýrra nemenda í framhaldsskólafyrirspurn
111A475 aþróun launa ríkisstarfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
111A474 agreiðsla fasteignaskattafyrirspurn til skrifl. svars
111A473 akjarasamningur ríkisins við Landssamband lögreglumannafyrirspurn
111A472 alækkun raforkukostnaðar í gróðurhúsumfyrirspurn
111A471 aheilsufarsbókþingsályktunartillaga
111A470 aheimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borgþingsályktunartillaga
111A469 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
111A468 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
111A467 atakmörkun á sauðfjárbúskap í þéttbýliþingsályktunartillaga
111A466 a evörsluskylda búfjár á Reykjanesskagalagafrumvarp
111A465 a ebúfjárræktlagafrumvarp
111A464 aFramleiðnisjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
111A463 a ejarðræktarlöglagafrumvarp
111A462 asöluskatturlagafrumvarp
111A461 a etollalöglagafrumvarp
111A460 aumferðarlöglagafrumvarp
111A459 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
111A458 aforkönnun Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins á varaflugvelli á Íslandiþingsályktunartillaga
111A457 aflugvöllurinn á Bakka í Austur-Landeyjumþingsályktunartillaga
111A456 a esöluskatturlagafrumvarp
111A455 akjarnorkuafvopnun á norðurhöfumþingsályktunartillaga
111A454 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
111A453 askip milli lands og Vestmannaeyjafyrirspurn
111A452 aalmannatryggingarfyrirspurn
111A451 afiskeldisfyrirtækifyrirspurn
111A450 askyldleiki íslenskra laxastofnafyrirspurn
111A449 asala laxaseiða frá Laxeldisstöð ríkisins í Kollafirðifyrirspurn til skrifl. svars
111A448 asykurverksmiðjafyrirspurn
111A447 akennsla í þjóðháttafræðum við Héraðsskólann í Skógumþingsályktunartillaga
111A446 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
111A445 aStarfslaunasjóður leikhúslistafólkslagafrumvarp
111A444 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
111A443 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
111A442 askógrækt á eyðijörðum í ríkiseignþingsályktunartillaga
111A441 averslunaratvinnalagafrumvarp
111A440 ahafnaáætlun 1989-1992þingsályktunartillaga
111A439 aloftferðirlagafrumvarp
111A438 a eleigubifreiðarlagafrumvarp
111A437 ajöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
111A436 asöluskattssvik og svört atvinnustarfsemiþingsályktunartillaga
111A435 aeftirlaunasjóðir einstaklingaþingsályktunartillaga
111A434 alangtímaáætlun í samgöngumálumþingsályktunartillaga
111A433 afrárennslis- og sorpmálþingsályktunartillaga
111A432 aendurbætur forsetasetursins á Bessastöðumlagafrumvarp
111A431 ahafnalöglagafrumvarp
111A430 aFélagsmálaskóli alþýðulagafrumvarp
111A429 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
111A428 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
111A427 aÚreldingarsjóður fiskiskipalagafrumvarp
111A426 aíslensk heilbrigðisáætlunþingsályktunartillaga
111A425 asiglingaleið um Hornafjörðþingsályktunartillaga
111A424 abyggðaáætlun fyrir suðurfirði Austurlandsþingsályktunartillaga
111A423 amenningarsamskipti við Vestur-Íslendinga í Kanadaþingsályktunartillaga
111A422 asamningar um réttarstöðu skrifstofu ráðherranefndar Norðurlandalagafrumvarp
111A421 aVínarsamningur um vernd ósonlagsinsþingsályktunartillaga
111A420 asamningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayenþingsályktunartillaga
111A419 aheimild til að leyfa Köfunarstöðinni hf. innflutning á skipumlagafrumvarp
111A418 aStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
111A417 a eumhverfismállagafrumvarp
111A416 akosningar til Alþingislagafrumvarp
111A415 aÍslensk málnefndlagafrumvarp
111A414 anáttúruverndlagafrumvarp
111A413 a eHagþjónusta landbúnaðarinslagafrumvarp
111A412 a eskógræktlagafrumvarp
111A411 ainnflutningur búfjárlagafrumvarp
111A410 aríkisprentsmiðjan Gutenberglagafrumvarp
111A409 averkfræðingarlagafrumvarp
111A408 ajárnblendiverksmiðja í Hvalfirðilagafrumvarp
111A407 alagmetisiðnaðurlagafrumvarp
111A406 aríkisábyrgðirlagafrumvarp
111A405 a eLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
111A404 avarnir gegn mengun frá fiskeldiþingsályktunartillaga
111A403 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
111A402 amanneldis-og neyslustefnaþingsályktunartillaga
111A401 aveiðar á hrefnuþingsályktunartillaga
111A400 abjörgunarmál og slysavarnirþingsályktunartillaga
111A399 amálefni Ölduselsskólafyrirspurn til skrifl. svars
111A398 alandgræðslaþingsályktunartillaga
111A397 avarnar- og öryggismálþingsályktunartillaga
111A396 astimpilgjaldlagafrumvarp
111A395 aendurskoðun iðnaðarstefnuþingsályktunartillaga
111A394 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
111A393 a emálefni aldraðralagafrumvarp
111A392 avegáætlun 1989-1992þingsályktunartillaga
111A391 aráðstafanir vegna stöðvunar hrefnuveiðafyrirspurn
111A390 astarfsemi lífeyrissjóðafyrirspurn
111A389 aúttekt á starfsemi fræðsluskrifstofafyrirspurn
111A388 astaða ríkissjóðsfyrirspurn
111A387 afjárreiður fræðslustjóraembættafyrirspurn til skrifl. svars
111A386 aHornafjarðarósfyrirspurn
111A385 aloftmengun á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
111A384 asöluátak spariskírteinafyrirspurn
111A383 akönnun á aðstöðu einstaklinga með glúten-óþolþingsályktunartillaga
111A382 alögreglurannsókn hjá búfjáreigendumfyrirspurn
111A381 asorpbrennslan á Skarfaskeri við Hnífsdalfyrirspurn
111A380 akönnun á hagkvæmni Hvalfjarðargangafyrirspurn
111A379 a elyfjadreifinglagafrumvarp
111A378 anám fyrir fatlað fólk í heimavistarskólaþingsályktunartillaga
111A377 aatvinnumöguleikar á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
111A376 aáfengislöglagafrumvarp
111A375 aumferðarlöglagafrumvarp
111A374 a eÞjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbyggingalagafrumvarp
111A373 abúfjárræktarlöglagafrumvarp
111A372 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
111A371 abrottfall laga á sviði menntamálalagafrumvarp
111A370 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
111A369 avöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklingalagafrumvarp
111A368 aaukafjárveitingar okt. til des. 1988skýrsla
111A367 askattar á íbúðarhúsnæði í löndum OECDfyrirspurn til skrifl. svars
111A366 ajöfnun á raforkukostnaðifyrirspurn
111A365 aflutningsgjald á vörum innan landsfyrirspurn
111A364 ajöfnun símagjaldafyrirspurn
111A363 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
111A362 aumferðarlöglagafrumvarp
111A361 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
111A360 a eumboðsmaður Alþingislagafrumvarp
111A359 aútflutningur á ísfiski í gámumfyrirspurn til skrifl. svars
111A358 asundurliðun símareikningafyrirspurn
111A357 avegaframkvæmdir á Hafnarfjarðarvegifyrirspurn
111A356 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
111A355 avegur milli Þorlákshafnar og Grindavíkurfyrirspurn
111A354 ahappdrættifyrirspurn
111A353 asáttmálar á forgangslista Evrópuráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
111A352 aályktun Evrópuráðsins um baráttuna gegn eiturlyfjumfyrirspurn til skrifl. svars
111A351 aályktun Evrópuráðsins um griðland fyrir flóttamennfyrirspurn til skrifl. svars
111A350 asáttmáli Evrópuráðsins um sjálfsstjórn sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
111A349 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
111A348 abygging fyrir Tækniskóla Íslandsþingsályktunartillaga
111A347 aþjónustumiðstöð fyrir heyrnarskertaþingsályktunartillaga
111A346 aíslenskur gjaldmiðillþingsályktunartillaga
111A345 abann við kjarnavopnumfyrirspurn
111A344 a eHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
111A343 adýralæknarlagafrumvarp
111A342 a esamningsbundnir gerðardómarlagafrumvarp
111A341 abeitarþolsmat og beitarþolsrannsóknirfyrirspurn
111A340 averð á matvælumfyrirspurn
111A339 asveitarstjórnarlögfyrirspurn til skrifl. svars
111A338 aheimilisrekstrarbrautir í framhaldsskólumþingsályktunartillaga
111A337 aúttekt á byggingumfyrirspurn
111A336 aafgreiðsla húsnæðislánaumsóknafyrirspurn til skrifl. svars
111A335 a estaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
111A334 a esöluskatturlagafrumvarp
111A333 a ehlutafélag um Sementsverksmiðju ríkisinslagafrumvarp
111A332 afrádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstrilagafrumvarp
111A331 afrádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstrilagafrumvarp
111A330 aviðskipti á hlutabréfamarkaðiþingsályktunartillaga
111A329 aeiginfjárrýrnun fyrirtækja í sjávarútvegifyrirspurn til skrifl. svars
111A328 asöluskattur af flotgöllum fyrir sjómennfyrirspurn
111A327 amenntastofnun á sviði matvælaiðnaðarfyrirspurn
111A326 aábyrgð vegna galla í húsbyggingumfyrirspurn
111A325 aefling fiskeldisfyrirspurn
111A324 amannvirkjasjóður NATOfyrirspurn
111A323 aríkisbókhald, ríkisreikningur og fjárlöglagafrumvarp
111A322 agreiðslur úr ríkissjóði umfram heimildirlagafrumvarp
111A321 alán handrita á sýningar erlendisfyrirspurn
111A320 avaraflugvellir fyrir millilandaflugfyrirspurn
111A319 aByggingarsjóður ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
111A318 ameðferð Olís-málsins í Landsbanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
111A317 afjárfestingar ríkisbankafyrirspurn til skrifl. svars
111A316 ahlutfall skatta af vergum þjóðartekjumfyrirspurn til skrifl. svars
111A315 aendurnýting á ónýtum bifreiðumfyrirspurn
111A314 asala á hlutabréfum í Útvegsbanka Íslands hf.fyrirspurn
111A313 aopinber þjónusta í viðskiptabönkum og sparisjóðumþingsályktunartillaga
111A312 a eumhverfismengun af völdum einnota umbúðalagafrumvarp
111A311 advergkafbáturþingsályktunartillaga
111A310 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
111A309 a egrunnskólilagafrumvarp
111A308 astaðfesting ýmissa sáttmála Evrópuráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
111A307 avirðisaukaskatturfyrirspurn
111A306 abrú yfir Gilsfjörðfyrirspurn til skrifl. svars
111A305 averndun hrygningarstöðva botnfiskafyrirspurn
111A304 ageislun grænmetisfyrirspurn
111A303 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
111A302 a emenningarráðgjafar í landshlutumþingsályktunartillaga
111A301 a everndun fornleifalagafrumvarp
111A300 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
111A299 asameining Landsvirkjunar og Rafmagnsveitna ríkisinsþingsályktunartillaga
111A298 aafnám ýmissa laga um iðnaðar- og orkumállagafrumvarp
111A297 agengisskráning krónunnarfyrirspurn
111A296 a edagvistarmál fatlaðra barnaþingsályktunartillaga
111A295 aefnahagsáætlun Norðurlanda 1989-1992fyrirspurn
111A294 alífeyrissjóður starfsmanna ríkisinsfyrirspurn
111A293 a eafnám vínveitinga á vegum ríkisinsþingsályktunartillaga
111A292 aríkisreikningur 1987lagafrumvarp
111A291 afjáraukalög 1987lagafrumvarp
111A290 askólabúðir í Reykjaskólafyrirspurn
111A289 aþjónusta við heyrnarlausa í sjónvarpifyrirspurn
111A288 aTryggingasjóður fiskeldislánafyrirspurn
111A287 alyfjadreifinglagafrumvarp
111A286 averðjöfnunargjald af innveginni mjólkfyrirspurn til skrifl. svars
111A285 amóttökuskilyrði hljóðvarps og sjónvarpsfyrirspurn
111A284 aréttur til fiskveiða í landhelgi Íslandslagafrumvarp
111A283 aVerðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarinslagafrumvarp
111A282 aframkvæmd ályktana Alþingisbeiðni um skýrslu
111A281 a eorloflagafrumvarp
111A280 a esnjómokstur á þjóðbrautumþingsályktunartillaga
111A279 a esnjómokstur í dreifbýliþingsályktunartillaga
111A278 a eorkustefna sem tekur tillit til umhverfisþingsályktunartillaga
111A277 a eaðfaranám til ökuprófsþingsályktunartillaga
111A276 atómstunda- og félagsstarf í grunnskólumfyrirspurn
111A275 atextasímaþjónusta við Landssímannfyrirspurn
111A274 amálefni heyrnarskertrafyrirspurn
111A273 a etónmenntakennsla í grunnskólumþingsályktunartillaga
111A272 afræðsla og forvarnir í áfengismálumfyrirspurn
111A271 afræðsluátak um áfengismálfyrirspurn
111A270 afræðsluherferð um áfengismál meðal skólafólksfyrirspurn
111A269 aumferðarfræðsla í grunnskólumfyrirspurn
111A268 aökuferilsskráfyrirspurn
111A267 ahjúkrunarheimili fyrir heilaskaðaðafyrirspurn
111A266 aJarðasjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
111A265 agjöld af innfluttu kjarnfóðrifyrirspurn til skrifl. svars
111A264 astafrænar símstöðvarfyrirspurn til skrifl. svars
111A263 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
111A262 avaraflugvöllurfyrirspurn
111A261 akynferðisafbrot gagnvart börnumfyrirspurn
111A260 abarnaefni í fjölmiðlum 1988fyrirspurn til skrifl. svars
111A259 averslunarfyrirtæki í dreifbýlifyrirspurn
111A258 akynferðisbrotfyrirspurn
111A257 alandnýting á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
111A256 anáttúruverndarlögfyrirspurn
111A255 asvæði á náttúruminjaskráfyrirspurn
111A254 alokun sendiráðafyrirspurn
111A253 astarfsheiti og starfsréttindi matvælafræðingafyrirspurn
111A252 ameðlögfyrirspurn
111A251 ahagvarnaráðfyrirspurn
111A250 agjaldþrotameðferð fyrirtækjafyrirspurn
111A249 aflugfargjöldfyrirspurn
111A248 aafvopnun á höfunumfyrirspurn
111A247 alögbókandagerðirlagafrumvarp
111A246 alandnýtingaráætlunfyrirspurn
111A245 asjúkradagpeningarfyrirspurn
111A244 a esparisjóðirlagafrumvarp
111A243 averðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættirlagafrumvarp
111A242 a eviðskiptabankarlagafrumvarp
111A241 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
111A240 astjórn efnahagsmála o.fl.lagafrumvarp
111A239 avaxtalöglagafrumvarp
111A238 avinnubrögð í Seðlabanka Íslandsfyrirspurn
111A237 a everndun vatnsbólaþingsályktunartillaga
111A236 aendurunninn pappírfyrirspurn
111A235 afasteignamat og brunabótamatfyrirspurn
111A234 aríkisábyrgð á skuldbindingum Atvinnutryggingarsjóðs útflutningsgreinafyrirspurn til skrifl. svars
111A233 aneyðarsímifyrirspurn
111A232 abjörgunarþyrlafyrirspurn
111A231 aaukafjárveitingarfyrirspurn til skrifl. svars
111A230 a estjórn umhverfismálalagafrumvarp
111A229 a esjúkraliðarlagafrumvarp
111A228 aendurskoðun útvarpslagafyrirspurn
111A227 a efjölskylduráðgjöflagafrumvarp
111A226 aendurskoðun laga um Seðlabanka Íslandsfyrirspurn
111A225 anýtt álverfyrirspurn til skrifl. svars
111A224 a eHáskóli Íslandslagafrumvarp
111A223 aheimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbakslagafrumvarp
111A222 afrestun á fundum Alþingis
111A221 aþorskveiði og úthlutun á þorskkvótafyrirspurn til skrifl. svars
111A220 aloðdýraræktfyrirspurn
111A219 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
111A218 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
111A217 a efriðun hreindýralagafrumvarp
111A216 astarfsemi ríkisfyrirtækja 1987skýrsla
111A215 aupplýsingaöflun kjararannsóknarnefndarfyrirspurn
111A214 a eskráning og meðferð persónuupplýsingalagafrumvarp
111A213 alaunavísitalalagafrumvarp
111A212 abráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
111A211 atollalöglagafrumvarp
111A210 alánskjör og ávöxtun sparifjárlagafrumvarp
111A209 astaða og þróun jafnréttismálaskýrsla
111A208 a eerfðalöglagafrumvarp
111A207 aábyrgð stjórnarmanna Atvinnutryggingarsjóðsfyrirspurn
111A206 a eStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
111A205 a evinnuvernd í verslunumþingsályktunartillaga
111A204 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
111A203 a everkaskipting ríkis og sveitarfélagalagafrumvarp
111A202 anorrænn þróunarsjóðurlagafrumvarp
111A201 aáfengiskaup handhafa forsetavalds og hlutverk Ríkisendurskoðunarfyrirspurn til skrifl. svars
111A200 a eþinglýsingalöglagafrumvarp
111A199 a ehreppstjórarlagafrumvarp
111A198 aefling löggæsluþingsályktunartillaga
111A197 asamkeppnisstaða innlendrar kökugerðarfyrirspurn
111A196 aniðurfelling laga vegna breytinga á skipan sveitarstjórnarmálalagafrumvarp
111A195 amálefni aldraðralagafrumvarp
111A194 alágmarksframfærslukostnaður í landinuþingsályktunartillaga
111A193 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
111A192 ameðferð trúnaðarmálafyrirspurn
111A191 a eútvarpslöglagafrumvarp
111A190 astörf ósonnefndarfyrirspurn
111A189 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
111A188 a eþjóðminjalöglagafrumvarp
111A187 asala notaðra bifreiðalagafrumvarp
111A186 abeitarþol og rannsóknaraðferðirfyrirspurn til skrifl. svars
111A185 a eendurskoðun laga um rekstur heilbrigðisstofnanaþingsályktunartillaga
111A184 aframhaldsskólarlagafrumvarp
111A183 abann við ofbeldiskvikmyndumlagafrumvarp
111A182 a eaðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraðilagafrumvarp
111A181 a ekönnun á afbrotaferli fangaþingsályktunartillaga
111A180 astaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
111A179 aviðvörunarskilti á Reykjanesbraut vegna hálkufyrirspurn
111A178 a eaðstoð við leigjendurþingsályktunartillaga
111A177 aframkvæmdasjóður á sviði menningarmálalagafrumvarp
111A176 a eáfengislöglagafrumvarp
111A175 a ejöfnun á námskostnaðilagafrumvarp
111A174 asamningur um stofnun norræns þróunarsjóðsþingsályktunartillaga
111A173 aNorðurlandasamningar um starfsréttindi kennaraþingsályktunartillaga
111A172 agreiðslukortaviðskiptifyrirspurn
111A171 aalmannatryggingarlagafrumvarp
111A170 amat á heimilisstörfumþingsályktunartillaga
111A169 aályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1988þingsályktunartillaga
111A168 avegabréfsáritanir vegna Frakklandsferðaþingsályktunartillaga
111A167 abreytingar á lánskjaravísitölufyrirspurn til skrifl. svars
111A166 aerlendar lántökur til fjárhagslegrar endurskipulagningarfyrirspurn til skrifl. svars
111A165 araforkuverð til fyrirtækjafyrirspurn
111A164 aorkufrekur iðnaðurfyrirspurn
111A163 a elögreglumennlagafrumvarp
111A162 a evörugjaldlagafrumvarp
111A161 a eskattskylda innlánsstofnanalagafrumvarp
111A160 afjáraukalög 1979lagafrumvarp
111A159 aríkisreikningur 1979lagafrumvarp
111A158 aráðstafanir í ríkisfjármálum 1988lagafrumvarp
111A157 asamkomulag um loðnuveiðar Norðmannaþingsályktunartillaga
111A156 aatkvæðagreiðslur á þingi Sameinuðu þjóðannafyrirspurn til skrifl. svars
111A155 a ehúsnæðislánastofnanirlagafrumvarp
111A154 a egrunnskólilagafrumvarp
111A153 areglur um afhendingu áfengis á kostnaðarverðifyrirspurn
111A152 aherferð gegn kinda- og hrossakjötifyrirspurn
111A151 abifreiðaskoðun í Hafnarfirðifyrirspurn
111A150 a eumhverfisráðuneytiþingsályktunartillaga
111A149 a elýsing á Reykjanesbrautþingsályktunartillaga
111A148 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
111A147 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
111A146 a eráðstöfunarfé lífeyrissjóðannafyrirspurn til skrifl. svars
111A145 a eíslenskt mál í sjónvarpiþingsályktunartillaga
111A144 a eefling hafbeitar á Íslandiþingsályktunartillaga
111A143 afjáraukalög 1981-1986lagafrumvarp
111A142 aríkisreikningar 1981-1986lagafrumvarp
111A141 aframtíðarhlutverk héraðsskólannafyrirspurn
111A140 aopinber ferðamálastefnafyrirspurn til skrifl. svars
111A139 aþjóðargjaldþrotfyrirspurn
111A138 atakmörkun rækjuveiða á næsta árifyrirspurn
111A137 arækjuveiðar og vinnslafyrirspurn
111A136 askipasmíðaiðnaðurinnfyrirspurn
111A135 askattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæðilagafrumvarp
111A134 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
111A133 a ebúminjasafnlagafrumvarp
111A132 aAlþjóðaþingmannasambandiðskýrsla
111A131 a eúrbætur í atvinnumálum kvennaþingsályktunartillaga
111A130 amengun við fiskeldifyrirspurn til skrifl. svars
111A129 amengun við fiskeldifyrirspurn til skrifl. svars
111A128 a eleyfi frá störfum vegna umönnunar barnalagafrumvarp
111A127 a eökunám og ökukennslaþingsályktunartillaga
111A126 a egrunnskólilagafrumvarp
111A125 anýting innlendra orkugjafaþingsályktunartillaga
111A124 asala á sælgætifyrirspurn
111A123 aVestmannaeyjaferjafyrirspurn
111A122 abann við ofbeldiskvikmyndumfyrirspurn
111A121 avaraflugvöllur fyrir millilandaflugfyrirspurn til skrifl. svars
111A120 askýrsla OECD um efnahagsástandið á Íslandifyrirspurn
111A119 alánstraust Íslands erlendisfyrirspurn
111A118 alækkun vaxta á spariskírteinumfyrirspurn
111A117 asala spariskírteina ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
111A116 aeindagi söluskattsfyrirspurn
111A115 a ehlutafélöglagafrumvarp
111A114 a erekstrarskilyrði garðyrkju og ylræktarþingsályktunartillaga
111A113 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
111A112 aiðgjöld vegna bifreiðatryggingaþingsályktunartillaga
111A111 a eaðförlagafrumvarp
111A110 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
111A109 ahelgidagafriðurlagafrumvarp
111A108 a everndun vatnsfalla og jarðhitasvæðaþingsályktunartillaga
111A107 askipting gjaldeyristekna eftir kjördæmumfyrirspurn til skrifl. svars
111A106 adreifbýlisátak Evrópuráðsinsfyrirspurn
111A105 afiskútflutningur í gámumfyrirspurn til skrifl. svars
111A104 a eatvinna kvenna á landsbyggðinnifyrirspurn
111A103 a elánsfjárlög 1989lagafrumvarp
111A102 adeilur Ísraels og Palestínumannaþingsályktunartillaga
111A101 alaunakostnaður við mötuneyti framhaldsskólannaþingsályktunartillaga
111A100 aútsendingar veðurfregnaþingsályktunartillaga
111A99 a ebúminjasafn á Hvanneyriþingsályktunartillaga
111A98 a eumferðarlöglagafrumvarp
111A97 adagskrárgerðarsjóður Evrópuráðsinsfyrirspurn
111A96 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
111A95 asláturhúsið á Óspakseyri við Bitrufjörðfyrirspurn
111A94 astjórnsýslulöggjöffyrirspurn
111A93 a eefling atvinnu fyrir konur í dreifbýliþingsályktunartillaga
111A92 asala á landbúnaðarafurðumfyrirspurn
111A91 akaup lífeyrissjóða á skuldabréfum Byggingarsjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
111A90 abann við innflutningi á fóstureyðingarpillumþingsályktunartillaga
111A89 a elengd skólaárs og samfelldur skóladagurþingsályktunartillaga
111A88 a egrunnskólilagafrumvarp
111A87 a ekynferðisleg misnotkun á börnumþingsályktunartillaga
111A86 asjónvarpssendingar um gervihnettiþingsályktunartillaga
111A85 a einnflutningur á vörum á fölsuðum upprunaskírteinumþingsályktunartillaga
111A84 avegaframkvæmdir á Vesturlandiþingsályktunartillaga
111A83 a eþjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðulagafrumvarp
111A82 aaðalnámsskrá fyrir grunnskólabeiðni um skýrslu
111A81 atryggingarsjóður sjúklingafyrirspurn
111A80 aorlofsdeild póstgíróstofunnarfyrirspurn
111A79 ahækkun póstburðargjaldafyrirspurn
111A78 a esöluskattur af námsbókumfyrirspurn
111A77 astarfsemi Þróunarfélags Íslands hf.beiðni um skýrslu
111A76 astaða list- og verkmenntagreina, heimilisfræða og íþróttakennslubeiðni um skýrslu
111A75 a eútflutningsleyfilagafrumvarp
111A74 aþjóðhagsáætlun 1989skýrsla
111A73 a efjárlög 1989lagafrumvarp
111A72 aeiturefni og hættuleg efnilagafrumvarp
111A71 astaða og rekstur fiskvinnslufyrirtækjabeiðni um skýrslu
111A70 aörorkubæturfyrirspurn til skrifl. svars
111A69 ainnflutningur á hundumfyrirspurn til skrifl. svars
111A68 araunvaxtamunur í bankakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
111A67 aolíubirgðatankur á Seyðisfirðifyrirspurn
111A66 asjávarútvegsskólifyrirspurn
111A65 anámslánfyrirspurn
111A64 ameðferðarheimili fyrir ósakhæfa afbrotamennfyrirspurn
111A63 akönnun á jarðvarma, jarðsjó og ferskvatni á Vesturlandiþingsályktunartillaga
111A62 asparnaðarátakþingsályktunartillaga
111A61 aútboð opinberra rekstrarverkefnaþingsályktunartillaga
111A60 a eframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
111A59 a eStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
111A58 asamgöngur á Austurlandiþingsályktunartillaga
111A57 agetraunirlagafrumvarp
111A56 a enámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
111A55 abyggingarsjóður námsmannaþingsályktunartillaga
111A54 alögverndun á starfsheiti fóstralagafrumvarp
111A53 aendurskoðun á varnarsamningi Íslands og Bandaríkjannaþingsályktunartillaga
111A52 ahagræðing og nýjar leiðir í ríkisbúskapnumþingsályktunartillaga
111A51 anýtt hús fyrir Alþingi Íslendingaþingsályktunartillaga
111A50 aalþjóðaflugvöllur á Egilsstöðumþingsályktunartillaga
111A49 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
111A48 a ekjararannsóknirþingsályktunartillaga
111A47 agjalddagi söluskattsfyrirspurn
111A46 aFerðaskrifstofa ríkisinsfyrirspurn
111A45 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn
111A44 aþriggja fasa rafmagnfyrirspurn
111A43 agreiðslur fyrir sauðfjárafurðirfyrirspurn
111A42 a esveigjanleg starfslokþingsályktunartillaga
111A41 asala ríkisfyrirtækjafyrirspurn
111A40 askipti Íslendinga við varnarliðiðfyrirspurn
111A39 akaup á erlendum verðbréfumfyrirspurn
111A38 ahvalveiðistefna Íslendingaþingsályktunartillaga
111A37 abætt samkeppnisstaða innlends skipaiðnaðarþingsályktunartillaga
111A36 a ekynbótastöð fyrir eldislaxþingsályktunartillaga
111A35 askipan gjaldeyris- og viðskiptamálalagafrumvarp
111A34 abygging ráðhúss í Reykjavíkurtjörnþingsályktunartillaga
111A33 aendurskoðun lánskjaravísitöluþingsályktunartillaga
111A32 a eMenningarsjóður félagsheimilaþingsályktunartillaga
111A31 a egrunnskólilagafrumvarp
111A30 a eíslenska skjaldarmerkið á Alþingishúsinuþingsályktunartillaga
111A29 a ehvalveiðibannlagafrumvarp
111A28 aBjargráðasjóðurfyrirspurn
111A27 aheimahjúkrunfyrirspurn
111A26 a eríkisábyrgð á launumlagafrumvarp
111A25 a egjafsóknarreglurþingsályktunartillaga
111A24 a esjálfseignarstofnanirþingsályktunartillaga
111A23 a eefling fiskeldisþingsályktunartillaga
111A22 afrestun á hækkun launa og búvöruverðslagafrumvarp
111A21 aaðgerðir í efnahagsmálumlagafrumvarp
111A20 aaðgerðir í efnahagsmálumlagafrumvarp
111A19 amengunarvarnir hjá Íslenska álfélaginu hf.fyrirspurn
111A18 aeinnota umbúðirfyrirspurn
111A17 atekjuskattur ríkisstarfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
111A16 atekjur einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
111A15 aleiðbeinendur og stundakennarar í grunnskólum og framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
111A14 aPCB-mengunfyrirspurn
111A13 amengun við fiskeldifyrirspurn til skrifl. svars
111A12 aiðnráðgjafarfyrirspurn
111A11 aplútonflutningarfyrirspurn
111A10 anýtt álver við Straumsvíkfyrirspurn til skrifl. svars
111A9 ajöfnun á námskostnaðiþingsályktunartillaga
111A8 a eefnahagsaðgerðirlagafrumvarp
111A7 a etvöföldun Reykjanesbrautarþingsályktunartillaga
111A6 a eumhverfisfræðslaþingsályktunartillaga
111A5 a ejafnréttisráðgjafarþingsályktunartillaga
111A4 abann við geimvopnumþingsályktunartillaga
111A3 aviðskiptabankar og sparisjóðirlagafrumvarp
111A2 a eeignarleigustarfsemilagafrumvarp
111A1 a everðbréfaviðskiptilagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.