Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 109
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
109A435 aíslensk heilbrigðisáætlunskýrsla
109A434 aríkisfjármál 1986skýrsla
109A433 aþróunarstofur landshlutannaþingsályktunartillaga
109A432 amenntun löggæslumannaþingsályktunartillaga
109A431 aorloflagafrumvarp
109A430 aframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
109A429 aframkvæmd vegáætlunar 1986skýrsla
109A428 alífeyrissjóðsréttindi þeirra sem sinna heimilis- og umönnunarstörfumþingsályktunartillaga
109A427 afjarskiptilagafrumvarp
109A426 alangtímaáætlun í vegagerðþingsályktunartillaga
109A425 aviðbótarsamningar við Mannréttindasáttmála Evrópuþingsályktunartillaga
109A424 aendurskoðun afmarkaðra þátta tryggingalöggjafarinnarþingsályktunartillaga
109A423 avísitala byggingarkostnaðarlagafrumvarp
109A422 aalmannatryggingarlagafrumvarp
109A421 astofnsamningur Evrópustofnunar fjarskipta um gervitunglþingsályktunartillaga
109A420 aInnheimtustofnun sveitarfélagalagafrumvarp
109A419 abann við togveiðumfyrirspurn til skrifl. svars
109A418 adráttarvextirlagafrumvarp
109A417 aþróunarverkefni í Vestur-Skaftafellssýslu og Rangárvallasýsluþingsályktunartillaga
109A416 atollskrálagafrumvarp
109A415 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genfskýrsla
109A414 anorrænt samstarf 1986skýrsla
109A413 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnumlagafrumvarp
109A412 aJöfnunarsjóður sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
109A411 aaðgerðir í landbúnaðarmálumþingsályktunartillaga
109A410 aalmannatryggingarlagafrumvarp
109A409 aalmannatryggingarlagafrumvarp
109A408 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
109A407 aréttur norrænna ríkisborgara til að nota eigin tungu í öðru norrænu landiþingsályktunartillaga
109A406 asamningar um kísilmálmverksmiðju á Reyðarfirðiskýrsla
109A405 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
109A404 asamningur um verndun villtra plantna og dýraþingsályktunartillaga
109A403 aendursöluíbúðir í verkamannabústöðumfyrirspurn til skrifl. svars
109A402 aafnám einokunarsölu á lyfjumþingsályktunartillaga
109A401 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
109A400 afyrirhleðslur á vatnasvæði við Markarfljótfyrirspurn
109A399 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
109A398 aInnheimtustofnun sveitarfélagalagafrumvarp
109A397 afangelsi og fangavistlagafrumvarp
109A396 autanríkismálskýrsla
109A395 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
109A394 averndun fjölsóttra ferðamannastaðaþingsályktunartillaga
109A393 afríiðnaðarsvæðiskýrsla
109A392 aalmannatryggingarlagafrumvarp
109A391 afæðingarorloflagafrumvarp
109A390 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
109A389 aerlend fjárfesting og íslenskt atvinnulífskýrsla
109A388 alögreglumennlagafrumvarp
109A387 aJöfnunarsjóður sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
109A386 aJöfnunarsjóður sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
109A385 aJöfnunarsjóður sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
109A384 aJöfnunarsjóður sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
109A383 asnjómokstur á Siglufjarðarvegiþingsályktunartillaga
109A382 aeyðing ósonlagsinsþingsályktunartillaga
109A381 adómhús fyrir Hæstarétt Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
109A380 aNorræni umhverfisverndarsamningurinnþingsályktunartillaga
109A379 aréttur raforkunotendaþingsályktunartillaga
109A378 aSkógrækt ríkisinsþingsályktunartillaga
109A377 astefnumörkun í heilbrigðismálumþingsályktunartillaga
109A376 aáætlanir á sviði samgögnumálaþingsályktunartillaga
109A375 anámslán og námsstyrkirþingsályktunartillaga
109A374 afangelsismálfyrirspurn
109A373 astefnumörkun í áfengismálumfyrirspurn
109A372 ageðheilbrigðismálfyrirspurn
109A371 ahúsnæði fyrir aðstandendur sjúklingaþingsályktunartillaga
109A370 aeinangrun húsafyrirspurn
109A369 aerlent áhættufjármagnfyrirspurn
109A368 amálefni aldraðralagafrumvarp
109A367 ahafnaáætlun 1987-1990þingsályktunartillaga
109A366 aneyslu- og manneldisstefnaþingsályktunartillaga
109A365 avegáætlun 1987-1990þingsályktunartillaga
109A364 aalþjóðasamþykkt um þjálfun og vaktstöður sjómannalagafrumvarp
109A363 apóst- og símamállagafrumvarp
109A362 aábyrgð vegna galla í húsbyggingumþingsályktunartillaga
109A361 asjóðir og stofnanirlagafrumvarp
109A360 askipan gjaldeyris- og viðskiptamálalagafrumvarp
109A359 astofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslandslagafrumvarp
109A358 aFramleiðnisjóður landbúnaðarinsfyrirspurn til skrifl. svars
109A357 aíslenskt efni sjónvarpsstöðva í einkaeignfyrirspurn
109A356 aframtíð rásar tvöfyrirspurn
109A355 asímaþjónustafyrirspurn
109A354 agrunnskólilagafrumvarp
109A353 aþjóðarátak í umferðaröryggiþingsályktunartillaga
109A352 ahollustuhættir og heilbrigðiseftirlitlagafrumvarp
109A351 aþjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðulagafrumvarp
109A350 aöryrkjabifreiðirfyrirspurn
109A349 adýralæknisembættifyrirspurn
109A348 aiðnráðgjöflagafrumvarp
109A347 aÚtflutningslánasjóðurlagafrumvarp
109A346 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
109A345 ablýlaust bensínþingsályktunartillaga
109A344 akostnaður vegna samninganefnda um stóriðjufyrirspurn til skrifl. svars
109A343 akennsla í útvegsfræðum við Háskóla Íslandsfyrirspurn
109A342 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
109A341 agildistaka staðgreiðslu opinberra gjaldalagafrumvarp
109A340 astaðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
109A339 abyggingarsjóður aldraðs fólkslagafrumvarp
109A338 asamskipti mennntamálaráðuneytis og fræðsluumdæmis Norðurlands eystraþingsályktunartillaga
109A337 amenntun stjórnenda smábátaþingsályktunartillaga
109A336 adeilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystralagafrumvarp
109A335 aiðnráðgjöf í landshlutunumfyrirspurn
109A334 akönnun á jarðvarma og ferskvatni á Vesturlandiþingsályktunartillaga
109A333 alöggæslumál á Reyðarfirðifyrirspurn
109A332 anámsbrautir á sviði sjávarútvegsþingsályktunartillaga
109A331 amarkaðsaðstæður erlendisþingsályktunartillaga
109A330 aHappdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómannalagafrumvarp
109A329 aSkriðuklausturfyrirspurn
109A328 anáms- og kennslugögnfyrirspurn
109A327 aLandhelgisgæslanfyrirspurn
109A326 alögskráning sjómannalagafrumvarp
109A325 adeilur milli fræðsluyfirvalda á Norðurlandi eystra og menntamálaráðuneytisinsþingsályktunartillaga
109A324 ajafnréttisfræðslafyrirspurn
109A323 aVerðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarinsfyrirspurn
109A322 aviðskiptahagsmunir Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginufyrirspurn
109A321 avaxtalöglagafrumvarp
109A320 aVísindaráð og Rannsóknaráð ríkisinslagafrumvarp
109A319 ahúsnæðissparnaðarreikningarlagafrumvarp
109A318 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
109A317 aEgilsstaðaflugvöllurþingsályktunartillaga
109A316 aflugmálaáætlunlagafrumvarp
109A315 avarnir gegn mengun hafsins við Íslandþingsályktunartillaga
109A314 aveiði kúfisksfyrirspurn
109A313 astjórnstöð vegna leitar og björgunarþingsályktunartillaga
109A312 averktakastarfsemi á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
109A311 askiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútveglagafrumvarp
109A310 aendurmenntun vegna tæknivæðingar í atvinnulífinulagafrumvarp
109A309 afangelsismálfyrirspurn
109A308 ajarðræktarlöglagafrumvarp
109A307 aálit milliþinganefndar um húsnæðismálskýrsla
109A306 aveiting sterkra drykkja á vegum ríkisinsþingsályktunartillaga
109A305 aÞjóðhagsstofnunþingsályktunartillaga
109A304 aframhaldsskólarlagafrumvarp
109A303 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
109A302 aumhverfismálþingsályktunartillaga
109A301 aheildarendurskoðun sóttvarnarlöggjafarfyrirspurn
109A300 aatkvæðagreiðslur á þingi Sameinuðu þjóðannafyrirspurn til skrifl. svars
109A299 ahjálparstöð fyrir börn og unglingafyrirspurn
109A298 aávana- og fíkniefnifyrirspurn
109A297 anauðungaruppboðlagafrumvarp
109A296 avitamállagafrumvarp
109A295 afjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
109A294 aumboðsmaður Alþingislagafrumvarp
109A293 astjórnsýslulöglagafrumvarp
109A292 aleigunám fasteignalagafrumvarp
109A291 aleigunám gistiherbergjalagafrumvarp
109A290 aáfengissölubúðirfyrirspurn
109A289 alandgræðslu- og landverndaráætlun 1987-1991þingsályktunartillaga
109A288 alán vegna greiðsluerfiðleikaskýrsla
109A287 asálfræðiþjónusta á Austurlandifyrirspurn
109A286 alækningarmáttur jarðsjávarins við Svartsengifyrirspurn
109A285 aumferðaröryggi á Reykjanesbrautfyrirspurn
109A284 averð á steypu og sementifyrirspurn til skrifl. svars
109A283 asérkennslabeiðni um skýrslu
109A282 ahvalveiðar og hvalarannsóknirfyrirspurn
109A281 aorkulöglagafrumvarp
109A280 akosningar til Alþingislagafrumvarp
109A279 aalmannatryggingarlagafrumvarp
109A278 ahjálparkalltækifyrirspurn
109A277 aafnám skyldusparnaðar ungmennaþingsályktunartillaga
109A276 aátak í upplýsingatækniþingsályktunartillaga
109A275 astöðvun verkfalls á fiskiskipum og á farskipumlagafrumvarp
109A274 astarfsemi ríkisfyrirtækja 1985skýrsla
109A273 auppboðsmarkaður fyrir sjávaraflalagafrumvarp
109A272 asamningur um stofnun norræns þróunarsjóðs fyrir Fæeyjar, Grænland og Íslandþingsályktunartillaga
109A271 aÞróunarsjóður fyrir Færeyjar, Grænland og Íslandlagafrumvarp
109A270 afrestun á fundum Alþingis
109A269 aútflutningsverðmæti og gjaldeyrisöflun eftir kjördæmumfyrirspurn til skrifl. svars
109A268 askýrsla OECD um íslenska menntastefnufyrirspurn
109A267 alausafjárkaupfyrirspurn
109A266 ahækkun á landbúnaðarvörumfyrirspurn til skrifl. svars
109A265 ainnlán og útlán innlánsstofnana eftir kjördæmumfyrirspurn til skrifl. svars
109A264 atekjur og útgjöld ríkissjóðs eftir kjördæmumfyrirspurn til skrifl. svars
109A263 aaðstoð við foreldra veikra barnafyrirspurn
109A262 ahafnaframkvæmdir 1985skýrsla
109A261 asamkomulag um loðnuveiðar Norðmannaþingsályktunartillaga
109A260 asnjómokstursreglurfyrirspurn
109A259 alistamannalaunlagafrumvarp
109A258 anorræn fjárfestingarlánlagafrumvarp
109A257 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
109A256 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
109A255 afjarkennsla á vegum Háskóla Íslandsþingsályktunartillaga
109A254 amálefni aldraðralagafrumvarp
109A253 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
109A252 afangelsi og vinnuhælilagafrumvarp
109A251 aalmannatryggingarlagafrumvarp
109A250 averðlag og sala á kindakjötifyrirspurn til skrifl. svars
109A249 alistmunauppboðlagafrumvarp
109A248 ayfirlýsingar í tengslum við kjarasamningafyrirspurn
109A247 aáætluð gjöld samkvæmt skattskráfyrirspurn til skrifl. svars
109A246 aRíkismat sjávarafurðalagafrumvarp
109A245 akaup og sala fasteigna á vegum ríkisinsbeiðni um skýrslu
109A244 amannréttindamálþingsályktunartillaga
109A243 aframlög til framkvæmda í þágu fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
109A242 agreiðslur fyrir mjólkur- og sauðfjárafurðir 1985fyrirspurn til skrifl. svars
109A241 asamgönguleiðir um Hvalfjörðfyrirspurn
109A240 anýjungar í vinnslu landbúnaðarafurðafyrirspurn
109A239 ahúsnæðismál Þjóðskjalasafnsinsfyrirspurn til skrifl. svars
109A238 aframtíðarskipan kennaramenntunarþingsályktunartillaga
109A237 aefling fiskeldisþingsályktunartillaga
109A236 atryggingasjóður loðdýraræktarþingsályktunartillaga
109A235 amenntastofnun á sviði matvælaiðnaðarþingsályktunartillaga
109A234 alandkynning að loknum leiðtogafundiþingsályktunartillaga
109A233 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
109A232 aLandkaupasjóður kaupstaða og kauptúnalagafrumvarp
109A231 aalmannatryggingarlagafrumvarp
109A230 askipulagslöglagafrumvarp
109A229 afrádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstrilagafrumvarp
109A228 aKjaradómurlagafrumvarp
109A227 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
109A226 abætt merking akvegafyrirspurn
109A225 akennsla í ferðamálumþingsályktunartillaga
109A224 aalnæmissjúklingarfyrirspurn
109A223 alögreglumennlagafrumvarp
109A222 akaup ríkisins á Borgarspítalanumfyrirspurn
109A221 avegagerð á Laxárdalsheiðifyrirspurn til skrifl. svars
109A220 asjálfvirkur sleppibúnaður björgunarbátafyrirspurn
109A219 arekstur jarðskjálftamæla á Suðurlandifyrirspurn
109A218 aefling atvinnu og byggðar í sveitumþingsályktunartillaga
109A217 aauðlindaleit í landgrunni Íslandsþingsályktunartillaga
109A216 amat á heimilisstörfum til starfsreynsluskýrsla
109A215 astaða og þróun jafnréttismálaskýrsla
109A214 aframkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjannaskýrsla
109A213 afólksflutningar með langferðabifreiðumlagafrumvarp
109A212 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
109A211 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
109A210 ahlutafélöglagafrumvarp
109A209 asjómannadagurlagafrumvarp
109A208 arannsóknir á jarðskjálftasvæði Suðurlandsþingsályktunartillaga
109A207 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
109A206 afjárveitingar til Alþýðuskólans á Eiðumfyrirspurn
109A205 asparisjóðirlagafrumvarp
109A204 aviðskiptabankarlagafrumvarp
109A203 afæðisdagpeningaeign sjómannafyrirspurn til skrifl. svars
109A202 afullvirðisrétturfyrirspurn til skrifl. svars
109A201 afjárhagsvandi Þjóðleikhússinsfyrirspurn
109A200 abreytingar á lánskjaravísitölu í september 1983fyrirspurn
109A199 atekjur ríkissjóðs af rekstrarvörum bændafyrirspurn
109A198 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
109A197 aveiting prestakallalagafrumvarp
109A196 atollalöglagafrumvarp
109A195 aleiguhúsnæðiþingsályktunartillaga
109A194 atollskrálagafrumvarp
109A193 afasteigna- og skipasalalagafrumvarp
109A192 agrunnskólilagafrumvarp
109A191 amyndlistarverkefniþingsályktunartillaga
109A190 aumhverfismálfyrirspurn
109A189 amat heimilisstarfa til starfsreynslufyrirspurn
109A188 asjúkranuddararfyrirspurn
109A187 astöðugildi á heilbrigðisstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
109A186 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
109A185 akaupleiguíbúðirþingsályktunartillaga
109A184 avaraflugvöllur á Akureyriþingsályktunartillaga
109A183 aaðstoð við hitaveiturþingsályktunartillaga
109A182 aLeiklistarskóli Íslandslagafrumvarp
109A181 aKennaraháskóli Íslandslagafrumvarp
109A180 astefnumótun í umhverfismálumþingsályktunartillaga
109A179 aútflutningur K. Jónssonarfyrirspurn til skrifl. svars
109A178 akönnun á tannlæknaþjónustuþingsályktunartillaga
109A177 aframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
109A176 alokun deilda á sjúkrahúsumfyrirspurn
109A175 askortur á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðumfyrirspurn
109A174 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
109A173 abúseta bandarískra hermannafyrirspurn til skrifl. svars
109A172 ajarðhitaréttindilagafrumvarp
109A171 avindorkuver og hraunhiti til húshitunarþingsályktunartillaga
109A170 afjármögnunarfyrirtækiþingsályktunartillaga
109A169 atannlæknaþjónusta í héraðiþingsályktunartillaga
109A168 alæknalöglagafrumvarp
109A167 aafnám tóbaksveitinga á vegum ríkisinsþingsályktunartillaga
109A166 asjúkra- og iðjuþjálfunþingsályktunartillaga
109A165 aherflugvöllur á Norðurlandifyrirspurn
109A164 ahernaðarframkvæmdirfyrirspurn
109A163 aúrbætur í ferðaþjónustufyrirspurn
109A162 avinnslu- og dreifingarstöðvar landbúnaðarvarafyrirspurn til skrifl. svars
109A161 agreiðslufresturþingsályktunartillaga
109A160 afræðsla um kynferðismálþingsályktunartillaga
109A159 aafborgunarkauplagafrumvarp
109A158 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
109A157 aaðförlagafrumvarp
109A156 agjaldskrár þjónustustofnanaþingsályktunartillaga
109A155 aalmannatryggingarþingsályktunartillaga
109A154 aafnám einokunar ríkisins á innflutningi áfengisþingsályktunartillaga
109A153 aIðntæknistofnun Íslandslagafrumvarp
109A152 aafstaða Íslands til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðarfyrirspurn
109A151 aafstaða Íslands til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðarþingsályktunartillaga
109A150 aSkattadómur og rannsókn skattsvikamálalagafrumvarp
109A149 aÞróunarsamvinnustofnun Íslandsfyrirspurn
109A148 ahafnamálfyrirspurn
109A147 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
109A146 aöryggismálanefnd sjómannaskýrsla
109A145 aleiðbeiningarmerki við vegiþingsályktunartillaga
109A144 aviðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.skýrsla
109A143 aaðförlagafrumvarp
109A142 alögtök og fjárnámlagafrumvarp
109A141 akosningar til Alþingislagafrumvarp
109A140 akaupmáttur launaliðar bóndansfyrirspurn til skrifl. svars
109A139 avísinda- og rannsóknaráðfyrirspurn
109A138 akjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndumþingsályktunartillaga
109A137 averðlag, samkeppnishömlur og órettmætir viðskiptahættirlagafrumvarp
109A136 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
109A135 anýting sjávarfangsþingsályktunartillaga
109A134 abúseta í heimabyggðfyrirspurn
109A133 aSjóefnavinnslan á Reykjanesifyrirspurn
109A132 akönnun á búrekstraraðstöðuþingsályktunartillaga
109A131 aheimilisfræðslaþingsályktunartillaga
109A130 aíþróttaaðstaða í Menntaskólanum við Hamrahlíðfyrirspurn
109A129 aheimilisfræðslafyrirspurn til skrifl. svars
109A128 asöluskattsskilfyrirspurn til skrifl. svars
109A127 alyfjakostnaðurfyrirspurn
109A126 asamningaviðræður tannlækna og Tryggingastofnunarfyrirspurn
109A125 aopinber innkauplagafrumvarp
109A124 askipan opinberra framkvæmdalagafrumvarp
109A123 aáreiðanleiki skoðanakannanaþingsályktunartillaga
109A122 asöluskatturfyrirspurn til skrifl. svars
109A121 ajöfnunargjald af innfluttum kartöflumbeiðni um skýrslu
109A120 aþinglýsingalöglagafrumvarp
109A119 aumferðarlöglagafrumvarp
109A118 ajöfnun á námskostnaðilagafrumvarp
109A117 aStofnfjársjóður fiskiskipalagafrumvarp
109A116 averkfall félagsmanna í Skipstjórafélagi Íslandslagafrumvarp
109A115 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
109A114 aálagning skatta 1985 og 1986fyrirspurn til skrifl. svars
109A113 ajöfn staða og jafn réttur kvenna og karlafyrirspurn
109A112 ahússtjórnarfræðslafyrirspurn
109A111 abann við tilraunum með kjarnavopnfyrirspurn
109A110 aframkvæmdir við Egilsstaðaflugvöllfyrirspurn
109A109 araforkuverð til álversins í Straumsvíkfyrirspurn til skrifl. svars
109A108 aendurskipulagning tannlæknaþjónustuþingsályktunartillaga
109A107 aeignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsinslagafrumvarp
109A106 ainnflutningur búfjárþingsályktunartillaga
109A105 aendurmat á störfum kennarafyrirspurn
109A104 abifreiðakaup öryrkjaþingsályktunartillaga
109A103 atékkarlagafrumvarp
109A102 askógræktlagafrumvarp
109A101 astuðnings- og sérkennslafyrirspurn til skrifl. svars
109A100 aaukning fjár til Byggingarsjóðs verkamannafyrirspurn
109A99 askuldabréfakaup lífeyrissjóðanna af Húsnæðisstofnunfyrirspurn
109A98 asjálfvirkt tilkynningarkerfi fiskiskipafyrirspurn
109A97 aöryggisfræðsla sjómannafyrirspurn
109A96 adýpkunarskipfyrirspurn til skrifl. svars
109A95 aþróunarsamvinnafyrirspurn til skrifl. svars
109A94 aalmannatryggingarlagafrumvarp
109A93 ahagkvæmni útboðaþingsályktunartillaga
109A92 aLandhelgisgæsla Íslandslagafrumvarp
109A91 aþjóðaratkvæðiþingsályktunartillaga
109A90 aumhverfismál og náttúruverndþingsályktunartillaga
109A89 agrunnskólilagafrumvarp
109A88 aálagning tímabundinna skatta og gjalda 1987lagafrumvarp
109A87 averkfall flugvirkja og flugvélstjóra hjá Arnarflugi hf.lagafrumvarp
109A86 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
109A85 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
109A84 aauglýsingalöggjöfþingsályktunartillaga
109A83 afjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélagaþingsályktunartillaga
109A82 areiðvegagerðþingsályktunartillaga
109A81 askipan í héraðslæknisembætti á Vestfjörðumfyrirspurn
109A80 afíkniefnamálbeiðni um skýrslu
109A79 aalmannatryggingarlagafrumvarp
109A78 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
109A77 aBankaeftirlit ríkisinslagafrumvarp
109A76 aSkógrækt ríkisinsfyrirspurn
109A75 aaukakostnaður vegna kennara á grunnskólastigifyrirspurn til skrifl. svars
109A74 alögræðislöglagafrumvarp
109A73 atæknimatþingsályktunartillaga
109A72 aRannsóknastofnun landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
109A71 adagvistarheimili fyrir börnlagafrumvarp
109A70 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
109A69 astjórnarskrárnefndfyrirspurn
109A68 askólamálaráð Reykjavíkurfyrirspurn
109A67 aviðskiptastaða ríkissjóðs við sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
109A66 akönnun á valdi í íslensku þjóðfélagiþingsályktunartillaga
109A65 aréttur launafólks til námsleyfaþingsályktunartillaga
109A64 amálefni Nikaragúaþingsályktunartillaga
109A63 abann við geimvopnumþingsályktunartillaga
109A62 asamfélagsþjónustaþingsályktunartillaga
109A61 aviðskipti við bandaríska herinnfyrirspurn til skrifl. svars
109A60 aerfðafjárskatturfyrirspurn
109A59 ahúsnæðissparnaðarreikningarfyrirspurn
109A58 anotkun almannafjár til tækifærisgjafafyrirspurn
109A57 alánveitingar banka og sparisjóðafyrirspurn til skrifl. svars
109A56 alánveitingar Húsnæðisstofnunar ríkisinsfyrirspurn
109A55 ainnlánsdeildir kaupfélagannafyrirspurn til skrifl. svars
109A54 aréttarstaða heimavinnandi fólksþingsályktunartillaga
109A53 aendurmat á störfum láglaunahópalagafrumvarp
109A52 aumferðarlöglagafrumvarp
109A51 avistunarvandi öryrkjafyrirspurn
109A50 aþjóðhagsáætlun 1987skýrsla
109A49 alífeyrisréttindi heimavinnandi fólksþingsályktunartillaga
109A48 alífeyrisréttindi fyrir alla landsmennfyrirspurn
109A47 aalmenningsbókasöfnfyrirspurn
109A46 alaunagreiðslur starfsfólks stjórnarráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
109A45 aumsóknir um húsnæðislánfyrirspurn
109A44 ahúsnæðismálfyrirspurn
109A43 adagvistarstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
109A42 avarnarsvæðifyrirspurn til skrifl. svars
109A41 aorlofsdeild Póstgíróstofufyrirspurn
109A40 aopinberar fjársafnanirfyrirspurn
109A39 abyggðastefna og valddreifingþingsályktunartillaga
109A38 astaðgreiðsla opinberra gjaldaþingsályktunartillaga
109A37 arannsóknarlektor í sagnfræðifyrirspurn
109A36 arannsóknarlektor í sagnfræðifyrirspurn
109A35 akjarnorkuverið í Dounreay í Skotlandifyrirspurn
109A34 agæsla í heimavistumfyrirspurn til skrifl. svars
109A33 askólaaksturfyrirspurn til skrifl. svars
109A32 aréttindalausir við kennslustörffyrirspurn til skrifl. svars
109A31 akennaraskorturfyrirspurn
109A30 atruflanir í símakerfinufyrirspurn
109A29 aalþingiskosningar og þinghaldfyrirspurn
109A28 aumboðsmaður Alþingislagafrumvarp
109A27 alífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðralagafrumvarp
109A26 aútboð opinberra rekstrarverkefnaþingsályktunartillaga
109A25 aalmannatryggingarlagafrumvarp
109A24 alánsfjárlög 1987lagafrumvarp
109A23 anýting heimavistarhúsnæðis í þágu aldraðraþingsályktunartillaga
109A22 aframhaldsskólarlagafrumvarp
109A21 aáhrif markaðshyggjuþingsályktunartillaga
109A20 asamningur milli Íslands og Bandaríkjannaþingsályktunartillaga
109A19 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
109A18 akosningar til Alþingislagafrumvarp
109A17 alífeyrissjóður allra landsmannaþingsályktunartillaga
109A16 ajöfnun húsnæðiskostnaðarþingsályktunartillaga
109A15 aalmannatryggingarlagafrumvarp
109A14 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
109A13 abarnalöglagafrumvarp
109A12 afrysting kjarnorkuvopnaþingsályktunartillaga
109A11 aendurmat á störfum kvennaþingsályktunartillaga
109A10 aleyfi frá störfum vegna umönnunar barnalagafrumvarp
109A9 alágmarkslaunlagafrumvarp
109A8 aúrvinnsla sjávaraflabeiðni um skýrslu
109A7 amismunun gagnvart konum hérlendisþingsályktunartillaga
109A6 arannsóknir á botnlægum tegundum á grunnsæviþingsályktunartillaga
109A5 asama gjald fyrir símaþjónustuþingsályktunartillaga
109A4 aumboðsmaður barnalagafrumvarp
109A3 afrídagur sjómannalagafrumvarp
109A2 ahaf- og fiskveiðasafnþingsályktunartillaga
109A1 afjárlög 1987lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.