Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 107
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
107A550 aframkvæmd vegáætlunar 1984skýrsla
107A549 astarfsemi ríkisfyrirtækja er tilheyra starfssviði iðnaðarráðuneytis 1984skýrsla
107A548 agreiðsluskyldur ríkissjóðsskýrsla
107A546 anorrænt samstarf 1984skýrsla
107A545 askýrsla fulltrúa Íslands á 36.þingi Evrópuráðsinsskýrsla
107A544 autanríkismálskýrsla
107A543 aríkisfjármál 1984skýrsla
107A542 aSjóefnavinnsla á Reykjanesiskýrsla
107A541 afjárfestingar- og lánsfjáráætlunskýrsla
107A540 asjóefnavinnsla á Reykjanesibeiðni um skýrslu
107A539 aheildarendurskoðun lífeyrismálabeiðni um skýrslu
107A538 aþjóðhagsáætlunskýrsla
107A537 aáfengismállagafrumvarp
107A536 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
107A535 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
107A534 anámsbrautir á sviði sjávarútvegsþingsályktunartillaga
107A533 abreytt nýting útvarpshússþingsályktunartillaga
107A532 aútvarpslöglagafrumvarp
107A531 alandvistarleyfi erlendra ríkisborgarafyrirspurn til skrifl. svars
107A530 agreiðslujöfnun húsnæðislánalagafrumvarp
107A529 amarkaðsverkefni sjávarútvegsráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
107A528 ajarðræktarlöglagafrumvarp
107A527 askráning skipalagafrumvarp
107A526 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
107A525 afjáröflun vegna húnsæðismála á árunum 1985 og 1986lagafrumvarp
107A524 aúttekt á rekstri Seðlabanka Íslandsþingsályktunartillaga
107A523 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
107A522 ahúsnæðissparnaðarreikningarlagafrumvarp
107A521 aframhaldsnám í sjávarútvegsfræðum á Höfn í Hornafirðiþingsályktunartillaga
107A520 afrjálsir vöruflutningar á sjólagafrumvarp
107A519 afiskiðnskóli á Siglufirðifyrirspurn
107A518 avextir af veðskuldabréfumfyrirspurn til skrifl. svars
107A517 aný byggðastefna og valddreifingþingsályktunartillaga
107A516 aþjóðfundur um nýja stjórnarskrálagafrumvarp
107A515 akvikmyndamállagafrumvarp
107A514 astefnumörkun í áfengismálumfyrirspurn til skrifl. svars
107A513 afjölgun vínveitingaleyfafyrirspurn
107A512 akostnaður við tannlækningarfyrirspurn til skrifl. svars
107A511 agjaldskrárhækkanir tannlæknafyrirspurn til skrifl. svars
107A510 aRíkismat sjávarafurðafyrirspurn
107A509 aveðdeild Búnaðarbanka Íslandslagafrumvarp
107A508 aÍslandssiglingar Rainbow Navigationfyrirspurn
107A507 aþróunaraðstoð Íslandsþingsályktunartillaga
107A506 aLandflutningasjóðurlagafrumvarp
107A505 asjóðir atvinnuvegannalagafrumvarp
107A504 atóbaksvarnirlagafrumvarp
107A503 agetraunir Öryrkjabandalags Íslandslagafrumvarp
107A502 adýralæknarlagafrumvarp
107A501 astjórn efnahagsmálalagafrumvarp
107A500 agjald af innfluttum fóðurblöndumlagafrumvarp
107A499 aríkisbókhaldlagafrumvarp
107A498 astjórn efnahagsmálalagafrumvarp
107A497 anáttúrufræðisafn á höfuðborgarsvæðinuþingsályktunartillaga
107A496 astefna Íslendinga í afvopnunarmálumþingsályktunartillaga
107A495 asjúkraliðarlagafrumvarp
107A494 aefling atvinnulífs í Mývatnssveitþingsályktunartillaga
107A493 asparisjóðirlagafrumvarp
107A492 aIðnþróunarsjóðurlagafrumvarp
107A491 aframleiðsla og sala á búvörum o.fl.lagafrumvarp
107A490 afóstureyðingarfyrirspurn
107A489 afóstureyðingarfyrirspurn
107A488 aorkulöglagafrumvarp
107A487 aþörungavinnsla við Breiðafjörðlagafrumvarp
107A486 avirkjun Fljótaárlagafrumvarp
107A485 amálefni myndlistarmannaþingsályktunartillaga
107A484 afriðarfræðslaþingsályktunartillaga
107A483 afylkisstjórnirþingsályktunartillaga
107A482 auppsagnir kennarafyrirspurn til skrifl. svars
107A481 agrunnskólalögfyrirspurn til skrifl. svars
107A480 agreiðslujöfnun fasteignaveðlánalagafrumvarp
107A479 aferðamállagafrumvarp
107A478 atónlistarskólarlagafrumvarp
107A477 ajarðhiti í heilsubótarskyniþingsályktunartillaga
107A476 afiskeldismálþingsályktunartillaga
107A475 aríkislögmaðurlagafrumvarp
107A474 aumsvif erlendra sendiráðaþingsályktunartillaga
107A473 asöluskattur af bókumfyrirspurn
107A472 ahafréttarsamningur Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
107A471 astofnun Útflutningsráðsfyrirspurn
107A470 aÞroskaþjálfaskóli Íslandslagafrumvarp
107A469 aalmannatryggingarlagafrumvarp
107A468 aferðaþjónustaþingsályktunartillaga
107A467 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
107A466 amálefni aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
107A465 askipti á dánarbúumlagafrumvarp
107A464 abarnalöglagafrumvarp
107A463 akosningar til Alþingislagafrumvarp
107A462 alán Fiskveiðasjóðs Íslandsfyrirspurn
107A461 abundið slitlag milli Reykjavíkur og Akureyrarþingsályktunartillaga
107A460 agrænfóðurverksmiðjurfyrirspurn til skrifl. svars
107A459 aflótti háskólamenntaðra manna úr þjónustu ríkisinsfyrirspurn
107A458 aalmannafriðurfyrirspurn
107A457 aFramkvæmdasjóður Íslandslagafrumvarp
107A456 aByggðastofnunlagafrumvarp
107A455 anýsköpun í atvinnulífilagafrumvarp
107A454 atollskrálagafrumvarp
107A453 alögverndun á starfsheiti og starfsréttindum kennarafyrirspurn
107A452 aframleiðslukvóti í landbúnaðifyrirspurn til skrifl. svars
107A451 amálefni Kísilmálmvinnslunnarfyrirspurn til skrifl. svars
107A450 alán opinberra lánasjóðafyrirspurn
107A449 afiskiræktarmálþingsályktunartillaga
107A448 ahækkun elli- og örorkulífeyrislagafrumvarp
107A447 aleigubifreiðaaksturfyrirspurn
107A446 afjárhagstuðningur við Kvennaathvarffyrirspurn
107A445 akísilmálmverksmiðja á Grundartangafyrirspurn
107A444 amálefni aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
107A443 alífeyrismál bankastjórafyrirspurn til skrifl. svars
107A442 anámaleyfi Kísiliðjunnarfyrirspurn
107A441 abrunavarnirfyrirspurn
107A440 aöndunarfærasjúkdómar hjá starfsfólki álversins í Straumsvíkfyrirspurn
107A439 asama gjald fyrir símaþjónustuþingsályktunartillaga
107A438 alífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
107A437 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
107A436 aframhald samningaviðræðna við Alusuissefyrirspurn
107A435 auppeldisstörf á dagvistarheimilumfyrirspurn
107A434 aatvinnumál í Hafnarfirðifyrirspurn
107A433 alán til fiskeldisstöðvafyrirspurn
107A432 ahörpudisksmið í Breiðafirðifyrirspurn
107A431 asala Hamars í Glæsibæjarhreppilagafrumvarp
107A430 abankaráð ríkisbankannalagafrumvarp
107A429 averslun ríkisins með áfengilagafrumvarp
107A428 agjöld af tóbaksvörumlagafrumvarp
107A427 afiskeldismálþingsályktunartillaga
107A426 ahafnareglugerðfyrirspurn
107A425 astofnútsæðifyrirspurn
107A424 aerfðalöglagafrumvarp
107A423 aviðskiptabankarlagafrumvarp
107A422 alaunakjör bankastjóra og ráðherralagafrumvarp
107A421 asjómannadagurinn sem lögskipaður frídagurfyrirspurn
107A420 afiskeldifyrirspurn
107A419 abrunarannsóknirfyrirspurn til skrifl. svars
107A418 akostnaður við búnaðarþingfyrirspurn til skrifl. svars
107A417 asjónvarpsefni frá fjarskiptahnöttumþingsályktunartillaga
107A416 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
107A415 aMyndlistaháskóli Íslandslagafrumvarp
107A414 afjárhagsvandi bændaþingsályktunartillaga
107A413 asamgönguleið um Hvalfjörðþingsályktunartillaga
107A412 aolíuleit á landgrunni Íslandsfyrirspurn
107A411 ahvalveiðarfyrirspurn
107A410 alækningarmáttur jarðsjávar við Svartsengifyrirspurn
107A409 aútflutningur niðurgreiddra landbúnaðarafurðafyrirspurn
107A408 amörk Garðabæjar og Kópavogslagafrumvarp
107A407 aSementsverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
107A406 atímabundið vörugjaldlagafrumvarp
107A405 atollskrálagafrumvarp
107A404 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
107A403 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
107A402 alögreglustöð í Garðabæfyrirspurn
107A401 aorkuverð til Járnblendifélagsinsfyrirspurn
107A400 aKolbeinseyfyrirspurn
107A399 astaða skrifstofustjóra í félagsmálaráðuneytinufyrirspurn
107A398 agrunnskólarlagafrumvarp
107A397 aveitinga- og gististaðirlagafrumvarp
107A396 asýningar Þjóðleikhússinsfyrirspurn
107A395 aframleiðslustyrkir til kartöfluverksmiðjafyrirspurn
107A394 aatvinnumál á Norðurlandi eystraþingsályktunartillaga
107A393 aniðurfelling söluskatts af auglýsingatekjum Ríkisútvarpsinsþingsályktunartillaga
107A392 aréttarstaða heimavinnandi fólksþingsályktunartillaga
107A391 aframkvæmd þingsályktanafyrirspurn til skrifl. svars
107A390 avélstjóranámfyrirspurn til skrifl. svars
107A389 aRafmagnseftirlit ríkisinsfyrirspurn
107A388 akostnaður vegna samninganefndar um stjóriðjufyrirspurn til skrifl. svars
107A387 aviðmiðunarverð Fiskveiðasjóðs á skipumfyrirspurn
107A386 abreyting á niðurgreiðslumfyrirspurn til skrifl. svars
107A385 aúrbætur í sjávarútvegi á Suðurnesjumfyrirspurn
107A384 avarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumlagafrumvarp
107A383 aupplýsingamiðlun um húsnæðis- og byggingarmálþingsályktunartillaga
107A382 aSementsverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
107A381 aframkvæmdir á vegum bandaríska herliðsins á Íslandifyrirspurn
107A380 abúnaður bandaríska herliðsins í stöðvum Landsímansfyrirspurn
107A379 aútflutningsmál iðnaðarinsfyrirspurn til skrifl. svars
107A378 aSöfnunarsjóður lífeyrisréttindafyrirspurn til skrifl. svars
107A377 askortur á hjúkrunarfræðingumfyrirspurn
107A376 aréttarstaða fólks í óvígðri sambúðfyrirspurn
107A375 aíhlutun stjórnvalda í kjarasamningafyrirspurn
107A374 avatnstaka Íslandslax hf. í Grindavíkfyrirspurn
107A373 atónslistarskólarlagafrumvarp
107A372 ahitaveita Reykjavíkurlagafrumvarp
107A371 averðuppgjör til bændafyrirspurn
107A370 averð á áburðifyrirspurn
107A369 asauðfé á sunnanverðum Vestfjörðumfyrirspurn
107A368 aríkisreikningurinn 1980lagafrumvarp
107A367 afjáraukalög 1980lagafrumvarp
107A366 akönnun á hagkvæmni útboðaþingsályktunartillaga
107A365 avegáætlun 1985--1988þingsályktunartillaga
107A364 ajöfnun og lækkun hitunarkostnaðarlagafrumvarp
107A363 alagmetisiðnaðurlagafrumvarp
107A362 aalþjóðleg tækni í rekstriþingsályktunartillaga
107A361 auppboðsbeiðnir Fiskveiðasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
107A360 aherskip og kjarorkuvopnfyrirspurn
107A359 alækkun vaxta og stöðvun nauðungaruppboðaþingsályktunartillaga
107A358 aþjóðgarður við Gullfoss og Geysiþingsályktunartillaga
107A357 ahúsnæðissamvinnufélög og búseturéttaríbúðirfyrirspurn
107A356 aúttekt á stofnunum á vegum iðnaðarráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
107A355 astarfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstéttalagafrumvarp
107A354 aþátttaka ríkisfyrirtækja í uppbyggingu atvinnulífsþingsályktunartillaga
107A353 aafnám misréttis gagnvart konumþingsályktunartillaga
107A352 abreytingar á húsnæði fyrir hreyfihamlaðafyrirspurn
107A351 alífeyrisréttindi húsmæðralagafrumvarp
107A350 abætt aðstaða hreyfihamlaða í Þjóðleikhúsinuþingsályktunartillaga
107A349 aþróunarstofur landshlutannaþingsályktunartillaga
107A348 aþinglýsingalöglagafrumvarp
107A347 aaðgerðir til að bæta hag sjómannalagafrumvarp
107A346 ahlunnindaskatturfyrirspurn
107A345 agreiðslukvittanir lánastofnanafyrirspurn
107A344 araunvextir afurðalánafyrirspurn
107A343 alistiðnaður og iðnhönnunfyrirspurn
107A342 averslunaratvinnalagafrumvarp
107A341 aAflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
107A340 akísilmálmverksmiðja á Reyðarfirðifyrirspurn
107A339 abókmenntaverðlaun Norðurlandaráðsþingsályktunartillaga
107A338 asala jarðarinnar Víðiness í Beruneshreppilagafrumvarp
107A337 aorkufrekur iðnaður á Vesturlandiþingsályktunartillaga
107A336 afrelsi í útflutningsverslunþingsályktunartillaga
107A335 afrelsi í innflutningi á olíuvörumþingsályktunartillaga
107A334 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
107A333 aávöxtun gjaldeyrisforðafyrirspurn
107A332 agjaldmiðlar í erlendum lánum fyrirtækjafyrirspurn
107A331 anáttúruverndlagafrumvarp
107A330 aútboð á neyslu- og fjárfestingarvörumþingsályktunartillaga
107A329 alausafjárkauplagafrumvarp
107A328 aþróunarverkefni á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
107A327 abókmenntaverðlaun Jóns Sigurðssonarfyrirspurn
107A326 aheildargreiðslur fyrir auglýsingar ríkissjóðsfyrirspurn
107A325 asamfelldur skólatímifyrirspurn
107A324 aalþjóðasamningar um örugga gámalagafrumvarp
107A323 aiðnþróunarsjóðir landshlutalagafrumvarp
107A322 aheimilishjálp í viðlögumlagafrumvarp
107A321 alöggjöf um fiskeldifyrirspurn
107A320 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
107A319 aorkufrekur iðnaður á Suðurlandiþingsályktunartillaga
107A318 aframtíðarflugvallarstæði fyrir Ísafjörðfyrirspurn
107A317 ameint fjársvik í fasteignasölufyrirspurn
107A316 aútflutningsbætur og niðurgreiðslurfyrirspurn
107A315 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
107A314 aumferðarlöglagafrumvarp
107A313 avanskil vegna húsnæðislánafyrirspurn
107A312 aauglýsingar banka og sparisjóðafyrirspurn
107A311 asölu- og markaðsmálþingsályktunartillaga
107A310 aviðmiðunargrunnur verðtryggingar langtímalánaþingsályktunartillaga
107A309 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
107A308 ahjúkrunarfræðingarþingsályktunartillaga
107A307 afjárfestingarsjóður launamannalagafrumvarp
107A306 asamvinnufélög og samvinnusamböndfyrirspurn
107A305 anámskeið fyrir fiskvinnslufólkþingsályktunartillaga
107A304 alögregluvarðstöð í Mosfellshreppiþingsályktunartillaga
107A303 areglur um byggingar framhaldsskólafyrirspurn
107A302 aframkvæmd iðnaðarstefnufyrirspurn
107A301 avegur undir Ólafsvíkurrennifyrirspurn til skrifl. svars
107A300 aþóknun til bankafyrirspurn til skrifl. svars
107A299 abyggingarkostnaður opinberra byggingafyrirspurn til skrifl. svars
107A298 afjárfestingar á vegum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
107A297 aútflutningur landbúnaðarafurðafyrirspurn
107A296 ainnheimta erfðafjárskattsfyrirspurn
107A295 alánveitingar úr Byggingarsjóði ríkisinsfyrirspurn
107A294 ajöfnun vöruverðsþingsályktunartillaga
107A293 asala Gullaugans og Áburðarverksmiðjunnarþingsályktunartillaga
107A292 atollskrálagafrumvarp
107A291 aumferðarlöglagafrumvarp
107A290 aríkisendurskoðunlagafrumvarp
107A289 aLandmælingar Íslandslagafrumvarp
107A288 aeftirlit með innflutningi matvælafyrirspurn
107A287 akönnun á launum og lífskjörumþingsályktunartillaga
107A286 akjör og starfsaðstaða framhaldskólakennarafyrirspurn
107A285 averslun ríkisins með áfengilagafrumvarp
107A284 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
107A283 aeftirlit með matvælumlagafrumvarp
107A282 ahlustunarskilyrði hljóðvarpsfyrirspurn
107A281 ahagnýting Seðlabankahússþingsályktunartillaga
107A280 arétt skil afurðasölufyrirtækja til bændaþingsályktunartillaga
107A279 aráðstafanir í húsnæðismálumlagafrumvarp
107A278 atannsmíðanámfyrirspurn
107A277 aafurðalán í sjávarútvegifyrirspurn
107A276 aveiði á smokkfiskifyrirspurn
107A275 aalmannavarnirlagafrumvarp
107A274 aávana- og fíkniefnilagafrumvarp
107A273 askattaívilnun vegna ættleiðingarþingsályktunartillaga
107A272 anámskeið fyrir fatlaða í tölvufræðumþingsályktunartillaga
107A271 avarnir gegn fisksjúkdómumþingsályktunartillaga
107A270 aaukafjárveitingarfyrirspurn
107A269 aniðurskurður og sparnaður í ráðuneytum og stofnunumfyrirspurn
107A268 amengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjumþingsályktunartillaga
107A267 astjórn efnahagsmálalagafrumvarp
107A266 akennslukostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
107A265 asala á fiski erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
107A264 aframhaldsskólar og námsvistargjöldfyrirspurn
107A263 aullariðnaðurinnfyrirspurn
107A262 aalmannatryggingarlagafrumvarp
107A261 alán frá Húsnæðisstofnun ríkisinsfyrirspurn
107A260 aútlán banka og sparisjóðafyrirspurn
107A259 avanskil í bönkum og sparisjóðumfyrirspurn
107A258 aeiginfjárstaða banka og sparisjóðafyrirspurn
107A257 astarfsemi banka og sparisjóðafyrirspurn
107A256 avaxtamismunur inn- og útlána í bönkumfyrirspurn
107A255 aauglýsingar banka og sparisjóðafyrirspurn
107A254 anöfn fyrirtækjafyrirspurn
107A253 avistunarvandi öryrkjafyrirspurn
107A252 aauglýsingakostnaður vegna sölu spariskírteina ríkissjóðsfyrirspurn
107A251 afullvinnsla sjávaraflaþingsályktunartillaga
107A250 aréttur verkafólks til uppsagnarfrestslagafrumvarp
107A249 arannsókn á innflutningsversluninniþingsályktunartillaga
107A248 aÞjóðskjalasafn Íslandslagafrumvarp
107A247 aflutningsjöfnunarsjóður olíu og bensínslagafrumvarp
107A246 aviðskipti með skuldabréffyrirspurn
107A245 alánsfjárlög 1985lagafrumvarp
107A244 atollskrálagafrumvarp
107A243 aVeðurstofa Íslandslagafrumvarp
107A242 alífeyrisgreiðslur úr Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
107A241 astarfsemi húsmæðraskólafyrirspurn
107A240 asjúkrasamlögfyrirspurn
107A239 aendursala íbúða í verkamannabústöðumfyrirspurn
107A238 afrestun á fundum Alþingis
107A237 aLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
107A236 astálvölsunarverksmiðjalagafrumvarp
107A235 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
107A234 abrunavarnir í fiskvinnslufyrirtækjumþingsályktunartillaga
107A233 averðjöfnunargjald af raforkusölulagafrumvarp
107A232 aframleiðni íslenskra atvinnuvegaþingsályktunartillaga
107A231 avaxtafrádráttur til jöfnunar á húsnæðiskostnaðiþingsályktunartillaga
107A230 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
107A229 auppboð á fiskiskipumfyrirspurn
107A228 aríkisstyrkir Norðmanna til sjávarútvegsfyrirspurn
107A227 adómsvald í héraðilagafrumvarp
107A226 avélstjórnarnámlagafrumvarp
107A225 astaðfesting Flórens-sáttmálafyrirspurn
107A224 aframlagning frumvarps um umhverfismálfyrirspurn
107A223 areglugerð um endursöluíbúðirfyrirspurn
107A222 astofnun og rekstur smáfyrirtækjaþingsályktunartillaga
107A221 aatvinnuleit og atvinnumiðlun fatlaðrafyrirspurn
107A220 abeinar greiðslur til bændafyrirspurn
107A219 agreiðsla rekstrar- og afurðalána bændafyrirspurn
107A218 anorskt sjónvarp um gervihnöttfyrirspurn
107A217 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
107A216 astjórn efnahagsmálalagafrumvarp
107A215 aalmannafé til tækifærisgjafaþingsályktunartillaga
107A214 asöluskatturlagafrumvarp
107A213 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
107A212 ainnkaup opinberra aðila á innlendum iðnaðarvörumfyrirspurn
107A211 aalmannatryggingarlagafrumvarp
107A210 aselveiðar við Íslandlagafrumvarp
107A209 aVerðlagsráð sjávarútvegsinslagafrumvarp
107A208 aframlag til hjálparstarfs í Eþíópíufyrirspurn
107A207 aafréttamálefnilagafrumvarp
107A206 anýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandiþingsályktunartillaga
107A205 aeftirlaun til aldraðralagafrumvarp
107A204 ageymsla kjarnorkuvopna á íslensku yfirráðasvæðiþingsályktunartillaga
107A203 akjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndumþingsályktunartillaga
107A202 askóg- og trjárækt á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
107A201 atímabundið vörugjaldlagafrumvarp
107A200 aGreiningar- og ráðgjafarstöð ríkisinsþingsályktunartillaga
107A199 asparnaður í fjármálakerfinuþingsályktunartillaga
107A198 aútvarpslöglagafrumvarp
107A197 aaðstöðugjaldfyrirspurn
107A196 askattar verslunarinnarfyrirspurn
107A195 aráðstöfun gengismunarfyrirspurn til skrifl. svars
107A194 ahöfundalögfyrirspurn
107A193 aframkvæmd höfundalagafyrirspurn
107A192 amálefni aldraðralagafrumvarp
107A191 aalmannatryggingarlagafrumvarp
107A190 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
107A189 askattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæðilagafrumvarp
107A188 abarnabótaaukilagafrumvarp
107A187 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
107A186 afrádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstrilagafrumvarp
107A185 aáhrif ákvæðislaunakerfa á heilsufarfyrirspurn
107A184 afullvinnsla kjötafurðafyrirspurn
107A183 asvört atvinnustarfsemiþingsályktunartillaga
107A182 aráðstafanir í sjávarútvegilagafrumvarp
107A181 akostnaður vegna kjaradeilunefndarfyrirspurn til skrifl. svars
107A180 agjaldeyrissalafyrirspurn til skrifl. svars
107A179 aatvinnuréttindi skipstjórnarmannalagafrumvarp
107A178 aatvinnuréttindi vélfræðingalagafrumvarp
107A177 afjárfestingar erlendra aðila í atvinnufyrirtækjumþingsályktunartillaga
107A176 alyfjadreifinglagafrumvarp
107A175 averndun kaupmáttarlagafrumvarp
107A174 aefling atvinnulífs á Norðurlandi vestraþingsályktunartillaga
107A173 aSkipaútgerð ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
107A172 akennslugögn í öllum fræðsluumdæmumþingsályktunartillaga
107A171 askattbyrði hjónaþingsályktunartillaga
107A170 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
107A169 ayfirtaka Landsvirkunar á Kröfluvirkjunfyrirspurn
107A168 alangtímaáætlun um jarðgangagerðþingsályktunartillaga
107A167 aVerðlagsráð sjávarútvegsinslagafrumvarp
107A166 alausn deilu verkalýðsfélaga og sláturleyfishafalagafrumvarp
107A165 asláturafurðirlagafrumvarp
107A164 akerfisbundin skráning á upplýsingumlagafrumvarp
107A163 araforka til vatnsdælingar hitaveitnaþingsályktunartillaga
107A162 astighækkandi eignarskattsaukiþingsályktunartillaga
107A161 aatvinnumál fatlaðrafyrirspurn
107A160 aátak í byggingu leiguhúsnæðisþingsályktunartillaga
107A159 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
107A158 arekstrargrundvöllur sláturhúsaþingsályktunartillaga
107A157 aalmenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinuþingsályktunartillaga
107A156 anýting ríkissjóðs á hluta af Seðlabankabygginguþingsályktunartillaga
107A155 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
107A154 akostnaður ríkissjóðs vegna húsaleigufyrirspurn
107A153 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
107A152 asóllampanotkun og húðkrabbameinþingsályktunartillaga
107A151 asaga íslenskra búnaðarháttaþingsályktunartillaga
107A150 aveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
107A149 asiglingalöglagafrumvarp
107A148 afæðingarorloflagafrumvarp
107A147 aalmannatryggingarlagafrumvarp
107A146 asjómannalöglagafrumvarp
107A145 aútboð Vegagerðar ríkisinsfyrirspurn
107A144 ainnlendur lyfjaiðnaðurþingsályktunartillaga
107A143 aálbræðsla við Straumsvíklagafrumvarp
107A142 aafnám tekjuskatts af almennum launatekjumfyrirspurn
107A141 aútgjaldaauki ríkissjóðs vegna kjarasamningafyrirspurn
107A140 asímalyfseðlarfyrirspurn
107A139 afæðingarorloflagafrumvarp
107A138 alöggiltir endurskoðendurlagafrumvarp
107A137 afjárframlög til níunda bekkjar grunnskólaþingsályktunartillaga
107A136 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
107A135 askólakostnaðurfyrirspurn
107A134 avöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklingalagafrumvarp
107A133 asala Landssmiðjunnarlagafrumvarp
107A132 alistskreyting Hallgrímskirkjuþingsályktunartillaga
107A131 aúthlutunarreglur húsnæðislánaþingsályktunartillaga
107A130 aauðlindarannsóknir á landgrunni Íslandsþingsályktunartillaga
107A129 aumferðarlöglagafrumvarp
107A128 aafurðalán bankakerfisinsfyrirspurn
107A127 ahagsmunaárekstrar í stjórnsýslunnifyrirspurn
107A126 askipun nýs útvarpsstjórafyrirspurn
107A125 asímamálfyrirspurn
107A124 astaðgreiðsla skattaþingsályktunartillaga
107A123 ailmenitmagn í Húnavatnssýslumþingsályktunartillaga
107A122 asala á íslenskri sérþekkingu erlendisþingsályktunartillaga
107A121 aúrbætur í umferðamálumþingsályktunartillaga
107A120 aþrjú bréf fjármálaráðherraþingsályktunartillaga
107A119 alögverndun á starfsheiti kennaralagafrumvarp
107A118 aumhverfismál og náttúruverndþingsályktunartillaga
107A117 aaðveitustöð hjá Prestsbakkafyrirspurn
107A116 averðjöfnunargjald af raforkufyrirspurn
107A115 aleiðsögukennararfyrirspurn
107A114 aGreiningastöð ríkisinsfyrirspurn
107A113 asamanburður á launakjörum launafólks á Íslandiþingsályktunartillaga
107A112 aalmenn stjórnsýslulöggjöfþingsályktunartillaga
107A111 aáfengislöglagafrumvarp
107A110 auppsögn starfs af hálfu atvinnurekendafyrirspurn
107A109 alífeyrismál sjómannafyrirspurn
107A108 askipti eða sala aflakvótafyrirspurn
107A107 askráning og mat fasteignafyrirspurn
107A106 atannlækningarlagafrumvarp
107A105 ajöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
107A104 afjármögnun krabbameinslækningadeildarþingsályktunartillaga
107A103 aveiðileyfastjórn á fiskveiðumþingsályktunartillaga
107A102 aframleiðslustjórn í landbúnaðiþingsályktunartillaga
107A101 aafvopnun og takmörkun vígbúnaðarþingsályktunartillaga
107A100 aþingnefnd vegna rekstrarvanda í sjávarútvegiþingsályktunartillaga
107A99 akirkjusóknirlagafrumvarp
107A98 asóknargjöldlagafrumvarp
107A97 aheimaöflun í landbúnaðiþingsályktunartillaga
107A96 anám á háskólastigi á Akureyrifyrirspurn
107A95 askattsvikfyrirspurn
107A94 aólöglegur innflutningur og dreifing ávana- og fíkniefnafyrirspurn
107A93 akynning á líftæknifyrirspurn
107A92 asérdeild við sakadóm Reykjavíkurfyrirspurn
107A91 alaunakjör kvenna og karlafyrirspurn
107A90 aSeðlabanki Íslandsfyrirspurn
107A89 askattar af Mjólkursamsölunnifyrirspurn
107A88 aorkulöglagafrumvarp
107A87 aland í þjóðareignlagafrumvarp
107A86 aáfengislöglagafrumvarp
107A85 arannsóknarnefnd til að rannsaka afskipti ráðherra og embættismanna af rekstri ólöglegra útvarpsstöðvþingsályktunartillaga
107A84 aVesturlandsvegurþingsályktunartillaga
107A83 aVerðlagsráð sjávarútvegsinslagafrumvarp
107A82 aniðurskurður og sparnaður í skólumfyrirspurn til skrifl. svars
107A81 abúseturéttaríbúðirfyrirspurn
107A80 aeiningahúsfyrirspurn
107A79 araforkuverð á Íslandifyrirspurn
107A78 alöggæsla á Reyðarfirðifyrirspurn
107A77 abyggingarlöglagafrumvarp
107A76 aendurreisn Viðeyjarstofuþingsályktunartillaga
107A75 afræðslukerfi og atvinnulífþingsályktunartillaga
107A74 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
107A73 aálver við Eyjafjörðfyrirspurn
107A72 aforræðislausir foreldrarfyrirspurn
107A71 aheildarendurskoðun stjórnarskrárinnarfyrirspurn
107A70 afé tannverndarsjóðsfyrirspurn
107A69 akennsluréttindi kennara í grunnskólumfyrirspurn
107A68 alögverndun á starfsheiti grunnskólakennarafyrirspurn
107A67 askoðun fiski- og skemmtibátafyrirspurn
107A66 agreiðslukortfyrirspurn
107A65 asala á íslenskum frímerkjum erlendisfyrirspurn
107A64 amálefni aldraðraþingsályktunartillaga
107A63 afjarvistarréttur foreldralagafrumvarp
107A62 amat heimilisstarfa til starfsreynsluþingsályktunartillaga
107A61 aátak í dagvistunarmálumlagafrumvarp
107A60 aþjónusta vegna tannréttingaþingsályktunartillaga
107A59 aaukin sjúkra- og iðjuþjálfunþingsályktunartillaga
107A58 astuðningur við ungmenna- og íþróttahreyfingunaþingsályktunartillaga
107A57 aalmannatryggingarlagafrumvarp
107A56 aLandsvirkjunlagafrumvarp
107A55 avantraust á ríkisstjórninavantraust
107A54 aendurmat á störfum kennaraþingsályktunartillaga
107A53 aerfðalöglagafrumvarp
107A52 alækkun húshitunarkostnaðarþingsályktunartillaga
107A51 aendurmat á störfum láglaunahópalagafrumvarp
107A50 aríkisábyrgð á launumlagafrumvarp
107A49 avinnumiðlunlagafrumvarp
107A48 ajöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
107A47 abarnalöglagafrumvarp
107A46 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
107A45 abætt merking akvegaþingsályktunartillaga
107A44 aLjósmæðraskóli Íslandsfyrirspurn
107A43 aendurskoðun á ársreikningum ÍSALs 1983fyrirspurn
107A42 aaflamark á smábátafyrirspurn
107A41 aframhaldsskólifyrirspurn
107A40 aendurskoðun grunnskólalagafyrirspurn
107A39 aundanþágur frá söluskattifyrirspurn til skrifl. svars
107A38 atekjutap ríkissjóðs vegna undanþága frá söluskattifyrirspurn
107A37 afjárhagsstaða húsnæðislánakerfisinsfyrirspurn
107A36 alaxveiðileyfi opinberra stofnana og fyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
107A35 abyggðastefnafyrirspurn til skrifl. svars
107A34 afjáröflun til íbúðalánasjóðafyrirspurn
107A33 alífeyrisréttindi húsmæðraþingsályktunartillaga
107A32 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
107A31 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
107A30 akjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæjalagafrumvarp
107A29 aendurmenntun vegna tæknivæðingarlagafrumvarp
107A28 aFasteignamat ríkisinsþingsályktunartillaga
107A27 ahúsameistari ríkisinsþingsályktunartillaga
107A26 aframkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisinsþingsályktunartillaga
107A25 atæknideild Húsnæðisstofnunar ríkisinsþingsályktunartillaga
107A24 aBúnaðarfélag Íslandsþingsályktunartillaga
107A23 askipulagsstjóri ríkisinsþingsályktunartillaga
107A22 aFiskifélag Íslandsþingsályktunartillaga
107A21 aRíkismat sjávarafurðaþingsályktunartillaga
107A20 alánadeild Framkvæmdastofnunar ríkisinsþingsályktunartillaga
107A19 aJarðboranir ríkisinsþingsályktunartillaga
107A18 aFerðaskrifstofa ríkisinsþingsályktunartillaga
107A17 aSkipaútgerð ríkisinsþingsályktunartillaga
107A16 aSíldarverksmiðjur ríkisinsþingsályktunartillaga
107A15 akosningar til Alþingislagafrumvarp
107A14 afrysting kjarnorkuvopnaþingsályktunartillaga
107A13 aathvarf fyrir unga fíkniefnaneytendurþingsályktunartillaga
107A12 aleit að brjóstakrabbameiniþingsályktunartillaga
107A11 alækkun á gjaldtöku fyrir lyfja- og lækniskostnaðþingsályktunartillaga
107A10 aFramleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
107A9 aleiguaðstoð við láglaunafólkþingsályktunartillaga
107A8 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
107A7 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
107A6 aorka fallvatnalagafrumvarp
107A5 aútvarpslöglagafrumvarp
107A4 ajarðhitaréttindilagafrumvarp
107A3 aumsvif erlendra sendiráðaþingsályktunartillaga
107A2 aþjónusta við farþega í innanlandsflugiþingsályktunartillaga
107A1 afjárlög 1985lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.