Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 106
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
106A459 aráðstöfun gengismunar og bætt meðferð sjávaraflafyrirspurn
106A458 abyggingarkostnaður Osta- og smjörsölunnar og Mjólkursamsölunnarfyrirspurn
106A457 abyggingarkostnaður við Útvarpshúsiðfyrirspurn
106A456 abyggingarkostnaður við Þjóðarbókhlöðunafyrirspurn
106A455 abyggingarkostnaður við Seðlabankahúsiðfyrirspurn
106A454 avirkjunarkostnaður við Blöndufyrirspurn
106A453 adýpkunarskipfyrirspurn
106A452 ajafnréttislögfyrirspurn
106A451 astarfsemi Íslenskra aðalverktakaskýrsla
106A450 abyggingarleyfisgjöld af flugstöð á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
106A449 amat og skráning fasteignafyrirspurn
106A448 arækjuveiðar fyrir Norðurlandifyrirspurn
106A447 aþyrlukaupfyrirspurn
106A446 alánsfjáröflun með ríkisvíxlumfyrirspurn
106A445 aarðgreiðslur til hluthafa Flugleiða hf.fyrirspurn
106A444 aíslenskt sælgæti í Fríhöfninnifyrirspurn
106A443 aalmenningsbókasöfnfyrirspurn
106A442 aSuðurlínafyrirspurn
106A441 aminniháttar einkamál fyrir héraðsdómifyrirspurn
106A440 aendurnýjun bræðslukerafyrirspurn
106A439 ainnheimta tekjuskattsfyrirspurn
106A438 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn
106A437 aundirbúningsframkvæmdir við Fljótsdalsvirkjunfyrirspurn
106A436 asnjóflóðavarnirfyrirspurn
106A435 aaðgerðir til orkusparnaðarfyrirspurn
106A434 ajarðhitarannsóknir á Snæfellsnesi og í Dalasýslufyrirspurn
106A433 abreytingar á byggingarreglugerðfyrirspurn
106A432 atilraunastöðin á Reykhólumfyrirspurn
106A431 asamgöngumál í Ísafjarðarsýslufyrirspurn
106A430 akvörtunarnefndfyrirspurn
106A429 asamanburðarkannanir á launakjörum kvenna og karlafyrirspurn
106A428 afullorðinsfræðslafyrirspurn
106A427 aendurgreiðsla söluskatts af snjómokstrifyrirspurn
106A426 afjármögnun húsnæðismálafyrirspurn
106A425 aafdrif nauðgunarmálafyrirspurn
106A424 anotkun sjónvarpsefnis í skólumfyrirspurn
106A423 aíslenskt efni á myndsnældumfyrirspurn
106A422 ageðræn vandamál barna og unglingafyrirspurn
106A421 aathvarf fyrir börn og unglinga sem neyta fíkniefnafyrirspurn
106A420 aefling kalrannsóknafyrirspurn
106A419 agæða- og öryggisreglur varðandi hjólbarðafyrirspurn
106A418 ageislavirk mengun í Norður-Atlantshafifyrirspurn
106A417 askýrsla Stefáns Jónssonar til utanrríkisráðherrafyrirspurn
106A416 astaða heilsugæslulæknis á Eskifirðifyrirspurn
106A415 asímamál í Sandgerðifyrirspurn
106A414 avarnir gegn mengun sjávarfyrirspurn
106A413 astaðfesting Flórens-sáttmálafyrirspurn
106A412 astarfsskilyrði myndlistarmannafyrirspurn
106A411 atáknmálskennsla í grunnskólumfyrirspurn
106A410 aselveiðar við Íslandfyrirspurn
106A409 akvartanir vegna lögreglufyrirspurn
106A408 asumarbústaðir að Hellnumfyrirspurn
106A407 akísilmálmverksmiðja á Reyðarfirðifyrirspurn
106A406 aþyrlukaupfyrirspurn
106A405 averðlagning á sjávarafurðum á Bandaríkjamarkaðifyrirspurn
106A404 aátak gegn útbreiðslu ávana- og fíkniefnafyrirspurn
106A403 alögrétta og endurbætur í dómsmálumfyrirspurn
106A402 atekju- og verkaskipting ríkis og sveitarfélagafyrirspurn
106A401 afræðsla um skaðsemi fíkniefnafyrirspurn
106A400 abankaútibúfyrirspurn
106A399 averðlagseftirlit með þjónustugjöldum bankannafyrirspurn
106A398 aÁburðarverksmiðja ríkisinsfyrirspurn
106A397 aeftirlit og mat á ferskum fiskifyrirspurn
106A396 alækkun tolla af tækjabúnaði til sjúkrahúsafyrirspurn
106A395 astaðgreiðslukerfi skattafyrirspurn
106A394 abankaútubúfyrirspurn
106A393 afundargerðir bankaráðafyrirspurn
106A392 aÞormóður rammifyrirspurn
106A391 ainnheimta og ráðstöfun kjarnfóðursgjaldsfyrirspurn
106A390 alokun járnblendiverksmiðjunnarfyrirspurn
106A389 amálefni El Salvador á vettvangi Sameinuðu þjóðannafyrirspurn
106A388 ageðheilbrigðismálfyrirspurn
106A387 aendurskoðun laga um sjálfræðissviptingufyrirspurn
106A386 aútreikningur verðbótafyrirspurn
106A385 agróðurverndfyrirspurn
106A384 ahafnarframkvæmdir 1982skýrsla
106A383 aframkvæmd vegáætlunar 1983skýrsla
106A382 astarfsemi ríkisfyrirtækja og hlutafélaga með ríkisaðild er tilheyra starssviði iðnaðarráðuneytis áriskýrsla
106A381 anorrænt samstarf 1983skýrsla
106A380 autanríkismálskýrsla
106A379 aþing Evrópuráðsinsskýrsla
106A378 aríkisfjármál 1983skýrsla
106A377 aframkvæmd laga um jafnrétti kvenna og karlabeiðni um skýrslu
106A376 astarfsemi Íslenskra aðalverktakabeiðni um skýrslu
106A375 a`tarfsemi ríkisfyrirtækja og hlutafélaga með ríkisaðild er tilheyra starssviði iðnaðarráðuneytisskýrsla
106A374 aframkvæmd vegáætlunar 1982skýrsla
106A373 afjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1984skýrsla
106A372 abráðabirgðasamningur milli Íslands og SwissAluminiumskýrsla
106A371 aþjóðhagsáætlun 1984skýrsla
106A370 aopinber rannsókn á starfsháttum og viðskiptavenjum Grænmetisverslunar landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
106A369 aSementsverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
106A368 aafnám tekjuskatts af almennum launatekjumþingsályktunartillaga
106A367 anotkun almannafjár til tækifærisgjafaþingsályktunartillaga
106A366 askil afurðasölufyrirtækja til bændaþingsályktunartillaga
106A365 asala Gullaugans, Áburðarverksmiðjunnar og Bændahallarinnarþingsályktunartillaga
106A364 aembætti fræðslustjóra í Reykjavíkfyrirspurn
106A363 akjaradómur í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugleiðalagafrumvarp
106A362 afasteigna- og skipasalalagafrumvarp
106A361 aSeðlabankahúsþingsályktunartillaga
106A360 avinnumiðlunlagafrumvarp
106A359 astaðarvalsnefndfyrirspurn til skrifl. svars
106A358 akjörskrárstofn fyrir Alþingiskosningarnar 1983fyrirspurn til skrifl. svars
106A357 aalmannatryggingarlagafrumvarp
106A356 askipulag almenningsamgangna á höfuðborgarsvæðinuþingsályktunartillaga
106A355 aendurskoðun laga um Framleiðsluráð landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
106A354 alandflutningasjóðurlagafrumvarp
106A353 abjörgunarnetið Markúsfyrirspurn til skrifl. svars
106A352 avarnarsvæðifyrirspurn til skrifl. svars
106A351 akostnaður vegna virkjanafyrirspurn til skrifl. svars
106A350 amengunarmál í Straumsvíkfyrirspurn
106A349 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
106A348 astaða skipasmíðaiðnaðarinsfyrirspurn til skrifl. svars
106A347 aþjóðarátak í trjárækt á 40 ára afmæli lýðveldisinsþingsályktunartillaga
106A346 anotkun varmadælna til húshitunarfyrirspurn
106A345 aálver við Eyjafjörðfyrirspurn
106A344 aendurreisn Viðeyjarstofuþingsályktunartillaga
106A343 aþjónusta við farþega í innanlandsflugiþingsályktunartillaga
106A342 aVesturlandsvegurþingsályktunartillaga
106A341 aÍslensk málnefndlagafrumvarp
106A340 aráðstafanir í ríkisfjármálumlagafrumvarp
106A339 astöðvun framkvæmda við útvarpshúsþingsályktunartillaga
106A338 akaup varnarliðsins á íslenskum afurðumfyrirspurn
106A337 astofnun smáfyrirtækjaþingsályktunartillaga
106A336 adreifing olíu innanlandsfyrirspurn til skrifl. svars
106A335 akísilmálmverksmiðja á Reyðarfirðiþingsályktunartillaga
106A334 askóg- og trjárækt á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
106A333 akennsla í heimilisfræðumfyrirspurn
106A332 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
106A331 aIðnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
106A330 ajöfnun hitunarkostnaðarlagafrumvarp
106A329 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
106A328 asala hlutabréfa ríkissjóðs í Iðnaðarbanka Íslandslagafrumvarp
106A327 aIðnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
106A326 askipti eða sala aflakvóta á milli skipafyrirspurn
106A325 aendurskoðun laga um lausafjárkaupþingsályktunartillaga
106A324 aatvinnumál á Norðurlandiþingsályktunartillaga
106A323 avörugjaldlagafrumvarp
106A322 asöluskatturlagafrumvarp
106A321 ajárnblendiverksmiðja í Hvalfirðilagafrumvarp
106A320 asóknargjöldlagafrumvarp
106A319 akvikmyndamállagafrumvarp
106A318 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
106A317 atollskrálagafrumvarp
106A316 atannlækningarlagafrumvarp
106A315 aljósmæðralöglagafrumvarp
106A314 asjúkraliðarlagafrumvarp
106A313 asala á íslenskri sérþekkingu erlendisþingsályktunartillaga
106A312 alækkun húshitunarkostnaðarfyrirspurn
106A311 afjölbrautaskólarlagafrumvarp
106A310 amenntaskólarlagafrumvarp
106A309 avaxtakjör viðskiptabankannafyrirspurn
106A308 akristfjárjarðirfyrirspurn til skrifl. svars
106A307 astaða íþrótta í landinuþingsályktunartillaga
106A306 askattskylda innlánsstofnanalagafrumvarp
106A305 aumboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskiptalagafrumvarp
106A304 aselveiðarlagafrumvarp
106A303 averðbætur í útboðumfyrirspurn
106A302 aatvinnuréttindi vélfræðingalagafrumvarp
106A301 aatvinnuréttindi skipstjórnarmannalagafrumvarp
106A300 aleiguaðstoð við láglaunafólkþingsályktunartillaga
106A299 astefnumörkun í skólamálumþingsályktunartillaga
106A298 aáfengislöglagafrumvarp
106A297 aný tækni í vinnubrögðum á Alþingiþingsályktunartillaga
106A296 aáfengislöglagafrumvarp
106A295 aútvarp frá Alþingiþingsályktunartillaga
106A294 aFramleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
106A293 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
106A292 aráðstöfun kjarnfóðurgjaldsfyrirspurn
106A291 avarnir vegna Skeiðarárhlaupaþingsályktunartillaga
106A290 asjónvarpsefni frá fjarskiptahnöttumþingsályktunartillaga
106A289 arannsókn og meðferð nauðgunarmálaþingsályktunartillaga
106A288 asjúkra- og iðjuþjálfun í heilsugæslunniþingsályktunartillaga
106A287 akennslugagnamiðstöðvarþingsályktunartillaga
106A286 askuldabréfakaup lífeyrissjóðafyrirspurn til skrifl. svars
106A285 amengun lofts og lagarfyrirspurn
106A284 asöluskatturlagafrumvarp
106A283 agreiðslukortþingsályktunartillaga
106A282 agjaldskrár þjónustustofnanaþingsályktunartillaga
106A281 aútflutningsgjald af grásleppuafurðumlagafrumvarp
106A280 arekstarvandi í sjávarútvegiþingsályktunartillaga
106A279 aheimilishjálp í viðlögumlagafrumvarp
106A278 akynning á líftækniþingsályktunartillaga
106A277 asala kristfjárjarðarinnar Ytra-Vallholtslagafrumvarp
106A276 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
106A275 aeldi og veiði vatnafiskalagafrumvarp
106A274 asiglingalöglagafrumvarp
106A273 aónæmisaðgerðirlagafrumvarp
106A272 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
106A271 aHitaveita Suðurnesjalagafrumvarp
106A270 aafnám tekjuskatts á almennum launatekjumþingsályktunartillaga
106A269 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
106A268 aframburðarkennsla í íslenskuþingsályktunartillaga
106A267 aafnám tekjuskatts af launatekjumþingsályktunartillaga
106A266 asala ríkisjarðarinnar Selárdals í Suðureyrarhreppilagafrumvarp
106A265 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
106A264 atjón af hringormi í fiskifyrirspurn
106A263 atollkrítfyrirspurn til skrifl. svars
106A262 aúrbætur í umferðamálumþingsályktunartillaga
106A261 alyfjalöglagafrumvarp
106A260 asjómannalöglagafrumvarp
106A259 ajöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
106A258 asala eyðijarðarinnar Írafells í Lýtingsstaðahreppilagafrumvarp
106A257 afræðslukerfi og atvinnulífþingsályktunartillaga
106A256 ahollustuhættir og heilbrigðiseftirlitlagafrumvarp
106A255 aalmannatryggingarlagafrumvarp
106A254 aauðlindarannsóknir á landgrunni Íslandsþingsályktunartillaga
106A253 aalmannatryggingarlagafrumvarp
106A252 afjarskiptilagafrumvarp
106A251 aeiturefni og hættuleg efnilagafrumvarp
106A250 amálflytjendurlagafrumvarp
106A249 aeyðijarðirfyrirspurn til skrifl. svars
106A248 aiðnfræðslalagafrumvarp
106A247 astaða skrifstofustjóra í menntamálaráðuneytinufyrirspurn
106A246 aveggangagerð á Austfjörðumþingsályktunartillaga
106A245 aútflutningur dilkakjötsfyrirspurn
106A244 alífeyrisréttindi húsmæðraþingsályktunartillaga
106A243 ajöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
106A242 aveðdeild Búnaðarbanka Íslandslagafrumvarp
106A241 arekstur grunnskólafyrirspurn
106A240 aábyrgð á láni fyrir Arnarfluglagafrumvarp
106A239 aný þjóðminjalögfyrirspurn
106A238 ahvalveiðar við Íslandþingsályktunartillaga
106A237 asullaveikifyrirspurn
106A236 aniðurfelling aðflutningsgalda og söluskatts hitaveitnaþingsályktunartillaga
106A235 aupplýsingamiðlun um húsnæðis- og byggingamálþingsályktunartillaga
106A234 aniðurfelling söluskatts af raforku til hitaveitnaþingsályktunartillaga
106A233 aútflutningur iðnaðarvaraþingsályktunartillaga
106A232 aafvopnun á Norður-Atlantshafiþingsályktunartillaga
106A231 aöryggisbúnaður fiski- og farskipahafnafyrirspurn
106A230 akjarnorkuvopnalaus Norðurlöndþingsályktunartillaga
106A229 aþróunarverkefni á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
106A228 avinnumiðlunlagafrumvarp
106A227 astjórn Hafnamálastofnunar ríkisinsfyrirspurn
106A226 abirting laga og stjórnvaldaerindalagafrumvarp
106A225 aleyfilegt aflamagn fiskiskipafyrirspurn til skrifl. svars
106A224 aráðstöfun gegnismunarfyrirspurn
106A223 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
106A222 aAflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
106A221 ajarðalöglagafrumvarp
106A220 aábúðarlöglagafrumvarp
106A219 abókasafnsfræðingarlagafrumvarp
106A218 aútvarpslöglagafrumvarp
106A217 auppbygging Reykholtsstaðarþingsályktunartillaga
106A216 abygging tónlistarhússþingsályktunartillaga
106A215 akafarar Landhelgisgæslunnarfyrirspurn
106A214 astarfs- og endurmenntun vegna tækniþróunarfyrirspurn
106A213 asala jarðarinnar Þjóðólfshagalagafrumvarp
106A212 askógræktlagafrumvarp
106A211 aátak í nýiðnaðiþingsályktunartillaga
106A210 avísitala framfærslukostnaðarlagafrumvarp
106A209 aþróunarstofur landshlutannaþingsályktunartillaga
106A208 astarfsmannasjóðirþingsályktunartillaga
106A207 asjúklingaskrárfyrirspurn
106A206 abreyting á lausaskuldum launafólks í löng lánlagafrumvarp
106A205 abeinar niðurgreiðslur til neytendalagafrumvarp
106A204 aLjósmæðraskóli Íslandslagafrumvarp
106A203 aúttekt á rekstrar- og afurðalánakerfi atvinnuvegannaþingsályktunartillaga
106A202 aeinkaleyfilagafrumvarp
106A201 avörumerkilagafrumvarp
106A200 aríkisábyrgð á launumlagafrumvarp
106A199 alífríki Breiðafjarðarfyrirspurn
106A198 aÞjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertralagafrumvarp
106A197 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
106A196 alausaskuldir bændalagafrumvarp
106A195 aþinglýsingalöglagafrumvarp
106A194 asameiginleg hagsmunamál Grænlendinga og Íslendingaþingsályktunartillaga
106A193 arannsókn umferðarslysafyrirspurn
106A192 akirkjusóknirlagafrumvarp
106A191 alágmarkslaunlagafrumvarp
106A190 aorka fallvatna og nýting hennarlagafrumvarp
106A189 afríiðnaðarsvæði við Keflavíkurflugvöllþingsályktunartillaga
106A188 aumferðarlöglagafrumvarp
106A187 aerlend sendiráðfyrirspurn til skrifl. svars
106A186 atakmörkun á umsvifum erlendra sendiráðaþingsályktunartillaga
106A185 agreiðslur ríkisfyrirtækja til Vinnuveitendasambandsinsfyrirspurn
106A184 afriðarfræðslaþingsályktunartillaga
106A183 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
106A182 aumferðarlöglagafrumvarp
106A181 asala jarðarinnar Bæjarstæðis í Seyðisfjarðarhreppilagafrumvarp
106A180 aframboð og kjör forseta Íslandslagafrumvarp
106A179 aeftirlitsnefnd með framkvæmd fjárlagafyrirspurn
106A178 asala lagmetisiðju ríkisins á Siglufirðilagafrumvarp
106A177 anámsvistargjöldfyrirspurn
106A176 askipan opinberra framkvæmdalagafrumvarp
106A175 afjarvistarréttur foreldralagafrumvarp
106A174 alífefnaiðnaðurfyrirspurn
106A173 atakmörkun fiskveiða í skammdeginuþingsályktunartillaga
106A172 ahagnýting Íslandsmiða utan efnahagslögsögunnarþingsályktunartillaga
106A171 agjaldskrá fyrir uppboðshaldarafyrirspurn
106A170 aOrkuveita Suðurnesjafyrirspurn
106A169 aumfang skattsvikaþingsályktunartillaga
106A168 aKvikmyndasafn Íslandsfyrirspurn
106A167 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
106A166 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
106A165 asleppibúnaður björgunarbátafyrirspurn
106A164 akennsla í Íslandssöguþingsályktunartillaga
106A163 aumhverfismállagafrumvarp
106A162 avegáætlun 1983--1986þingsályktunartillaga
106A161 amálefni aldraðralagafrumvarp
106A160 afrádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstrilagafrumvarp
106A159 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
106A158 afrestun á fundum Alþingis
106A157 ahúsaleigalagafrumvarp
106A156 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
106A155 akosningar til Alþingislagafrumvarp
106A154 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
106A153 ahöfundalöglagafrumvarp
106A152 askemmtanaskatturlagafrumvarp
106A151 afylgirit með ríkisreikningifyrirspurn til skrifl. svars
106A150 afæðingarorloflagafrumvarp
106A149 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
106A148 aáhrif nýrrar tækni á íslenska atvinnuvegifyrirspurn
106A147 askattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæðilagafrumvarp
106A146 aumhverfismálfyrirspurn
106A145 aflugstöðvarbygging á Keflavíkuflugvelliþingsályktunartillaga
106A144 alánsfjárlög 1984lagafrumvarp
106A143 aveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
106A142 aalmannatryggingarlagafrumvarp
106A141 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
106A140 alántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvellilagafrumvarp
106A139 afrysting kjarnorkuvopnaþingsályktunartillaga
106A138 aútgáfa sérkennslugagnafyrirspurn
106A137 aheildarstefna í áfengismálumfyrirspurn
106A136 ahafnalöglagafrumvarp
106A135 askipamælingarlagafrumvarp
106A134 aalþjóðasamningar um varnir gegn mengun frá skipumlagafrumvarp
106A133 agjaldeyris- og viðskiptamállagafrumvarp
106A132 aniðurfelling söluskatts af raforkuþingsályktunartillaga
106A131 aþingsköp Alþingisþingsályktunartillaga
106A130 aendurgreiðsla söluskatts af snjómokstrifyrirspurn
106A129 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
106A128 averðjöfnunargjald af raforkulagafrumvarp
106A127 ajarðhitaréttindilagafrumvarp
106A126 askipun prestakallalagafrumvarp
106A125 aaðgerðir gegn innflutningi og dreifingu ávana- og fíkniefnaþingsályktunartillaga
106A124 astuðningur við íþróttahreyfingunaþingsályktunartillaga
106A123 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
106A122 aframsal sakamannalagafrumvarp
106A121 astjórnsýslulöggjöfþingsályktunartillaga
106A120 abúrekstur með tilliti til landkostaþingsályktunartillaga
106A119 atollskrálagafrumvarp
106A118 astaðfesting Flórens-sáttmálaþingsályktunartillaga
106A117 ahúsnæðismál námsmannaþingsályktunartillaga
106A116 akrabbameinslækningarfyrirspurn
106A115 alífeyrissjóður bændalagafrumvarp
106A114 astöðvun uppsetningar kjarnaflugvopnaþingsályktunartillaga
106A113 aNámsgagnastofnunfyrirspurn
106A112 anýting ríkisjarða í þágu aldraðraþingsályktunartillaga
106A111 aáfengt ölþingsályktunartillaga
106A110 afullnýting fiskaflaþingsályktunartillaga
106A109 ailmenitmagn í Húnavatnssýslumþingsályktunartillaga
106A108 akreditkortfyrirspurn
106A107 agjaldskrársvæði Pósts- og símamálastofnunarþingsályktunartillaga
106A106 alandnýtingaráætlunþingsályktunartillaga
106A105 aviðhald á skipastólnumþingsályktunartillaga
106A104 alækkun húshitunarkostnaðarþingsályktunartillaga
106A103 alagahreinsun og samræming gildandi lagaþingsályktunartillaga
106A102 aÍslandssögukennsla í skólumfyrirspurn
106A101 afrestun byggingaframkvæmda við Seðlabanka Íslandslagafrumvarp
106A100 astefna í flugmálumþingsályktunartillaga
106A99 ajarðgöng um Ólafsfjarðarmúlaþingsályktunartillaga
106A98 aaðgerðir gegn skattsvikumþingsályktunartillaga
106A97 askattheimta sveitarfélagafyrirspurn
106A96 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
106A95 ahúsnæðissamvinnufélögþingsályktunartillaga
106A94 asamstarfsnefnd um iðnráðgjöffyrirspurn
106A93 akosningar til Alþingislagafrumvarp
106A92 aundanþágur á íslenska flotanumfyrirspurn til skrifl. svars
106A91 afiskeldi og rannsóknir á klaki sjávar- og vatnadýraþingsályktunartillaga
106A90 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
106A89 arekstrargrundvöllur sláturhúsaþingsályktunartillaga
106A88 astarfsmannaráðningar ríkisinslagafrumvarp
106A87 alífeyrismál sjómannaþingsályktunartillaga
106A86 asamstarfssamningur Norðurlandaþingsályktunartillaga
106A85 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
106A84 adómvextirlagafrumvarp
106A83 alögræðislöglagafrumvarp
106A82 aRíkismat sjávarafurðalagafrumvarp
106A81 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
106A80 akostnaður af kynningu á efnahagsaðgerðum Sjálfsæðisflokks og Framsóknarflokksfyrirspurn
106A79 aumferðarlöglagafrumvarp
106A78 aáfengislöglagafrumvarp
106A77 aveiðar í erlendri fiskveiðilandhelgiþingsályktunartillaga
106A76 aorkusparnaðurþingsályktunartillaga
106A75 aflugbraut á Egilsstöðumþingsályktunartillaga
106A74 afordæming á innrásinni í Grenadaþingsályktunartillaga
106A73 aTónskáldasjóður Íslandslagafrumvarp
106A72 agjaldheimta á Suðurnesjumfyrirspurn
106A71 aFramleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
106A70 atóbaksvarnirlagafrumvarp
106A69 anauðsyn afvopnunarþingsályktunartillaga
106A68 aniðurgreiðsla á raforkufyrirspurn til skrifl. svars
106A67 aFramleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
106A66 afrestun Suðurlínufyrirspurn
106A65 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
106A64 aVerðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarinslagafrumvarp
106A63 asjóntækjafræðingarlagafrumvarp
106A62 ahúsaleigusamningarlagafrumvarp
106A61 aland í þjóðareignlagafrumvarp
106A60 aorkulöglagafrumvarp
106A59 ainnlend lánsfjáröflun ríkissjóðslagafrumvarp
106A58 aeggjaeinkasalafyrirspurn
106A57 aolíustyrkir og innlend orka til húshitunarfyrirspurn til skrifl. svars
106A56 anorrænt sjónvarpssamstarffyrirspurn
106A55 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
106A54 atekjur uppboðshaldarafyrirspurn til skrifl. svars
106A53 astarfsemi endurhæfingarráðsfyrirspurn
106A52 avistunarvandi öryrkjaþingsályktunartillaga
106A51 agistiþjónusta á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
106A50 atímabundið vörugjaldlagafrumvarp
106A49 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
106A48 astöðvun framkvæmda við byggingu Seðlabanka Íslandsþingsályktunartillaga
106A47 afrestun á greiðslum vegna verðtryggðra íbúðalánalagafrumvarp
106A46 amóttökuskilyrði sjónvarps í N-Þingeyjarsýslufyrirspurn
106A45 aNorræni fjárfestingarbankinnlagafrumvarp
106A44 aAlþjóðagjaldeyrissjóðurinnlagafrumvarp
106A43 alagmetisiðnaðurlagafrumvarp
106A42 aorkulöglagafrumvarp
106A41 afræðsla varðandi kynlíf og barneignirfyrirspurn
106A40 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
106A39 aLandsvirkjunlagafrumvarp
106A38 aerfðalöglagafrumvarp
106A37 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
106A36 aveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
106A35 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
106A34 alokunartími sölubúðalagafrumvarp
106A33 akönnun á kostnaði við einsetningu skólaþingsályktunartillaga
106A32 averðlaglagafrumvarp
106A31 akosningar til Alþingislagafrumvarp
106A30 aalmannatryggingarlagafrumvarp
106A29 astjórn á fiskveiðumþingsályktunartillaga
106A28 aafnám bílakaupafríðinda embættismannaþingsályktunartillaga
106A27 aniðurfelling stimpilgjalda af íbúðalánumlagafrumvarp
106A26 afjármálaráðstafanir til verndar lífskjörumlagafrumvarp
106A25 alántaka Áburðarverksmiðju ríkisinslagafrumvarp
106A24 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
106A23 aafnám laga um álag á ferðagjaldeyrilagafrumvarp
106A22 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
106A21 ainnheimtulaun vegna ríkissjóðsteknafyrirspurn til skrifl. svars
106A20 ahjartaskurðlækningar á Landspítalanumfyrirspurn
106A19 aVerðlagsráð sjávarútvegsinslagafrumvarp
106A18 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
106A17 akosningar til Alþingislagafrumvarp
106A16 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
106A15 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
106A14 averslunaratvinnalagafrumvarp
106A13 aendurmat á störfum láglaunahópalagafrumvarp
106A12 atollskrálagafrumvarp
106A11 alaunamállagafrumvarp
106A10 averðlagsmállagafrumvarp
106A9 aafsögn þingmennskuþingsályktunartillaga
106A8 aráðstafanir í sjávarútvegsmálumlagafrumvarp
106A7 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
106A6 aafvopnun og takmörkun vígbúnaðarþingsályktunartillaga
106A5 aréttur heimavinnandi til lífeyrisþingsályktunartillaga
106A4 aframkvæmd byggðastefnuþingsályktunartillaga
106A3 asala ríkisbankaþingsályktunartillaga
106A2 akönnun á raforkuverði á Íslandiþingsályktunartillaga
106A1 afjárlög 1984lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.