Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 105
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
105A283 alántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana 1982fyrirspurn
105A282 anorrænt samstarf 1982skýrsla
105A281 aEvrópuráðiðskýrsla
105A280 aríkisfjármál 1982skýrsla
105A279 ameðferð dómsmálaskýrsla
105A278 autanríkismálskýrsla
105A277 astaðgreiðsla skattafyrirspurn
105A276 atónmenntafræðsla grunnskólafyrirspurn
105A275 ahlutdeild Hafnarfjarðarkaupstaðar í framleiðslugjaldstekjum af ÍSALfyrirspurn
105A274 akostnaður vegna athugunar á starfsemi Íslenska álfélagsinsfyrirspurn
105A273 aval á listaverkumfyrirspurn
105A272 aendurskoðun á reglugerð um ökukennslufyrirspurn
105A271 arækjuveiðar við Húnaflóafyrirspurn
105A270 aendurbygging Egilsstaðaflugvallarfyrirspurn
105A269 averðmyndunarkerfi landbúnaðarins og endurskoðun útflutningsbótakerfisinsfyrirspurn
105A268 afjarskiptasamband við skip á Breiðafjarðarmiðumfyrirspurn
105A267 abann við því að bændum sé greitt fullt verð fyrir afurðirfyrirspurn
105A266 aréttindi sjúkranuddarafyrirspurn
105A265 astjórn og starfræksla póst- og símamálafyrirspurn
105A264 aþjóðhagsáætlun fyrir árið 1993skýrsla
105A263 alögmannskostnaður og ríkisábyrgð á launumfyrirspurn
105A262 alöggjöf um samvinnufélögfyrirspurn
105A261 abeinar greiðslur til bændafyrirspurn
105A260 aháhitasvæði landsinsþingsályktunartillaga
105A259 aafréttarmálefni, fjallskil o.fl.lagafrumvarp
105A258 aframhaldsskólarlagafrumvarp
105A257 askólakostnaðurlagafrumvarp
105A256 ajarðhitaréttindilagafrumvarp
105A255 aorkulöglagafrumvarp
105A254 aOrkusjóðurlagafrumvarp
105A253 aOrkustofnunlagafrumvarp
105A252 aRafmagnsveitur ríkisinslagafrumvarp
105A251 aJarðboranir ríkisinslagafrumvarp
105A250 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
105A249 asamkomudagur Alþingisþingsályktunartillaga
105A248 asamkomudagur Alþingisþingsályktunartillaga
105A247 akirkjusóknirlagafrumvarp
105A246 avísitala byggingarkostnaðarlagafrumvarp
105A245 aeftirmenntun í iðnaðilagafrumvarp
105A244 agrunnskólilagafrumvarp
105A243 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
105A242 alandvörn við Markarfljótþingsályktunartillaga
105A241 askógræktlagafrumvarp
105A240 aútvarpslöglagafrumvarp
105A239 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
105A238 afangelsi og vinnuhælilagafrumvarp
105A237 akapalkerfiþingsályktunartillaga
105A236 aLaunasjóður íslenskra rithöfundalagafrumvarp
105A235 agrunnskólilagafrumvarp
105A234 astaðfesting Flórens-sáttmálaþingsályktunartillaga
105A233 atollskrálagafrumvarp
105A232 akísilmálmverksmiðja á Reyðarfirðiþingsályktunartillaga
105A231 aviðræðunefnd við Alusuisseþingsályktunartillaga
105A230 aalmannatryggingarlagafrumvarp
105A229 agrunnskólilagafrumvarp
105A228 aúttekt á taprekstri opinberra fyrirtækjaþingsályktunartillaga
105A227 ahappdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómannalagafrumvarp
105A226 aflugstöð á Keflavíkurflugvellilagafrumvarp
105A225 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
105A224 aríkisreikningurinn 1979lagafrumvarp
105A223 afjáraukalög 1979lagafrumvarp
105A222 aFramkvæmdastofnun ríkisinslagafrumvarp
105A221 alánsfjárlög 1983lagafrumvarp
105A220 averðlagning raforkufyrirspurn til skrifl. svars
105A219 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
105A218 avegalöglagafrumvarp
105A217 ahafnalöglagafrumvarp
105A216 aLandsvirkjunlagafrumvarp
105A215 askipamælingarlagafrumvarp
105A214 avarnir gegn mengun frá skipumlagafrumvarp
105A213 aalmannatryggingarlagafrumvarp
105A212 akostnaður við frv. um leiðréttingu orkuverðs til Íslenska álfélagsinsfyrirspurn
105A211 alán vegna björgunar skipsins Het Wapenlagafrumvarp
105A210 askattskylda innlánsstofnanafyrirspurn
105A209 askráning og mat fasteignalagafrumvarp
105A208 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
105A207 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
105A206 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
105A205 atóbaksvarnirlagafrumvarp
105A204 aorkuverð til Íslenska álfélagsinslagafrumvarp
105A203 ajarðgöng um Ólafsfjarðarmúlaþingsályktunartillaga
105A202 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
105A201 avegalöglagafrumvarp
105A200 abúfjárhald í þéttbýlilagafrumvarp
105A199 akosningar til Alþingislagafrumvarp
105A198 afjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
105A197 asykurverksmiðjafyrirspurn
105A196 aáfengislöglagafrumvarp
105A195 aviðmiðunarkerfi fyrir launlagafrumvarp
105A194 akosningar til Alþingislagafrumvarp
105A193 aVestfjarðaskiplagafrumvarp
105A192 alangtímaáætlun í vegagerðþingsályktunartillaga
105A191 avegáætlun 1983-1986þingsályktunartillaga
105A190 aorkulöglagafrumvarp
105A189 alögregluvarðstöð í Mosfellshreppiþingsályktunartillaga
105A188 asala Þjóðólfshaga I í Holtahreppilagafrumvarp
105A187 afólksflutningar með langferðabifreiðumlagafrumvarp
105A186 arannsóknir í þágu atvinnuvegannaþingsályktunartillaga
105A185 afíkniefnafræðslaþingsályktunartillaga
105A184 akosningar til Alþingislagafrumvarp
105A183 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
105A182 aþjónustutími Landssímansþingsályktunartillaga
105A181 arannsóknir á hvalastofnumþingsályktunartillaga
105A180 agistiþjónusta á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
105A179 ageðheilbrigðismálfyrirspurn til skrifl. svars
105A178 abrunavarnir og brunamállagafrumvarp
105A177 askráning og mat fasteignalagafrumvarp
105A176 aBrunabótafélag Íslandslagafrumvarp
105A175 aVerðlagsráð sjávarútvegsinslagafrumvarp
105A174 alyfjalöglagafrumvarp
105A173 aumferðarlöglagafrumvarp
105A172 avarnir vegna hættu á snjóflóðum og skriðuföllumfyrirspurn
105A171 aalmannatryggingarlagafrumvarp
105A170 abrúargerð á Kúðafljótiþingsályktunartillaga
105A169 ahljóðvarpsskilyrði eystrafyrirspurn
105A168 agjaldskrár þjónustustofnanaþingsályktunartillaga
105A167 aþóknun fyrir lögboðna innheimtu gjaldalagafrumvarp
105A166 ahreppstjórarlagafrumvarp
105A165 avegar- og brúargerð yfir Gilsfjörðþingsályktunartillaga
105A164 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
105A163 averðlaglagafrumvarp
105A162 akönnun á högum og aðstöðu öryrkjaþingsályktunartillaga
105A161 afjölskylduráðgjöflagafrumvarp
105A160 asektarmörk nokkurra lagalagafrumvarp
105A159 aOlíusjóður fiskiskipalagafrumvarp
105A158 abann við ofbeldiskvikmyndumlagafrumvarp
105A157 afrestun á fundum Alþingis
105A156 aorkulöglagafrumvarp
105A155 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
105A154 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
105A153 aveiðileyfastjórn á fiskveiðumþingsályktunartillaga
105A152 alögræðislöglagafrumvarp
105A151 alandnýtingaráætlunþingsályktunartillaga
105A150 aeignarréttur ríkisins að auðlindum hafsbotnsinslagafrumvarp
105A149 akaupstaðarréttindi til handa Ólafsvíkurhreppilagafrumvarp
105A148 anotkun fasteignamats til viðmiðunar eignarskattslagafrumvarp
105A147 afríiðnaðarsvæði við Keflavíkurflugvöllþingsályktunartillaga
105A146 aFramkvæmdasjóður Suðurnesjalagafrumvarp
105A145 avotheysverkunfyrirspurn
105A144 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
105A143 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
105A142 ajarðstrengur til sjónvarpssendingaþingsályktunartillaga
105A141 abyggðaþróun í Árneshreppifyrirspurn
105A140 ahafnaraðstaða í Þorlákshöfnþingsályktunartillaga
105A139 aöryggiskröfur til hjólbarðaþingsályktunartillaga
105A138 alán til íbúðabyggjendalagafrumvarp
105A137 aSjóefnavinnslanfyrirspurn
105A136 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
105A135 aFramleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
105A134 afullgilding samnings um loftmengunþingsályktunartillaga
105A133 alækkun gjalda af fasteignumlagafrumvarp
105A132 aumferðarlöglagafrumvarp
105A131 aheimilisfræði í grunnskólumþingsályktunartillaga
105A130 amálefni fatlaðralagafrumvarp
105A129 aendurskoðun tollskrárlagafyrirspurn
105A128 arekstrarafkoma nokkurra fyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
105A127 akosningar til Alþingislagafrumvarp
105A126 askipulag fólks- og vöruflutningaþingsályktunartillaga
105A125 abreytt gjaldskrársvæði Póst- og símamálastofnunarþingsályktunartillaga
105A124 arannsóknir á laxastofninumþingsályktunartillaga
105A123 atollskrálagafrumvarp
105A122 aVerðlagsráð sjávarútvegsinslagafrumvarp
105A121 avarnir gegn mengun frá skipumþingsályktunartillaga
105A120 aatvinnuréttindi skipstjórnarmannalagafrumvarp
105A119 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
105A118 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
105A117 aLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
105A116 agrunnskólilagafrumvarp
105A115 anýting rekaviðarþingsályktunartillaga
105A114 aveðurfregnirfyrirspurn
105A113 anýting aukaafurða í fiskiðnaðiþingsályktunartillaga
105A112 aeftirlaun aldraðralagafrumvarp
105A111 aTónskáldasjóður Íslandslagafrumvarp
105A110 aafvopnunþingsályktunartillaga
105A109 aIlmenitmagn í Húnavatnssýslumþingsályktunartillaga
105A108 ainnsiglingarleiðin í Höfn í Hornafirðiþingsályktunartillaga
105A107 asveitarafvæðingfyrirspurn
105A106 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
105A105 ajarðræktarlöglagafrumvarp
105A104 aFramleiðnisjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
105A103 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
105A102 afjárhagsstaða láglaunafólks og lífeyrisþegaþingsályktunartillaga
105A101 aumferðarmiðstöð á Egilsstöðumþingsályktunartillaga
105A100 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
105A99 aflugvallagjaldlagafrumvarp
105A98 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
105A97 aþjóðsöngur Íslendingalagafrumvarp
105A96 alangtímaáætlun um þróunarsamvinnuþingsályktunartillaga
105A95 abótaréttur vegna náttúruhamfarafyrirspurn til skrifl. svars
105A94 asparisjóðirlagafrumvarp
105A93 averðlaglagafrumvarp
105A92 agerð frumvarps til stjórnarskipunarlaga um aðgreiningu löggjafarvalds og framkvæmdavaldsþingsályktunartillaga
105A91 ahvalveiðibannþingsályktunartillaga
105A90 afræðsla um vöruvöndunfyrirspurn
105A89 aAflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
105A88 avantraust á ríkisstjórninavantraust
105A87 amálefni El Salvadorþingsályktunartillaga
105A86 akaup lífeyrissjóða á skuldabréfum samkvæmt lánsfjáráætlunfyrirspurn
105A85 aefnahagsaðgerðirlagafrumvarp
105A84 astarfsmannahald ríkisbankafyrirspurn til skrifl. svars
105A83 anýting á smokkfiskstofninumfyrirspurn
105A82 aafvopnun og stöðvun á framleiðslu kjarnorkuvopnaþingsályktunartillaga
105A81 aviðskiptabankarlagafrumvarp
105A80 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
105A79 ajarðsig á Siglufjarðarvegiþingsályktunartillaga
105A78 asöluskatturlagafrumvarp
105A77 aútvarpsreksturlagafrumvarp
105A76 atollskrálagafrumvarp
105A75 astefnumörkun í landbúnaðiþingsályktunartillaga
105A74 aloftferðirlagafrumvarp
105A73 astjórn flugmálalagafrumvarp
105A72 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
105A71 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
105A70 autanlandsferðir á vegum Alþingis, ríkisstjórnar og ríkisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
105A69 aundanþágur til skipstjórnarfyrirspurn til skrifl. svars
105A68 aendurskoðun siglingalagafyrirspurn
105A67 ahagnýting surtarbrandsþingsályktunartillaga
105A66 atölvuvinnsla og upplýsingamiðlun varðandi landbúnaðinnþingsályktunartillaga
105A65 averðjöfnunargjald af raforkulagafrumvarp
105A64 aumferðaröryggisárfyrirspurn
105A63 atímabundið vörugjaldlagafrumvarp
105A62 atollskrálagafrumvarp
105A61 askattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæðilagafrumvarp
105A60 arafvæðing dreifbýlisþingsályktunartillaga
105A59 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
105A58 abirgðir afurðafyrirspurn
105A57 aorloflagafrumvarp
105A56 afjörutíu stunda vinnuvikalagafrumvarp
105A55 aorloflagafrumvarp
105A54 aperlusteinsiðnaðurþingsályktunartillaga
105A53 aumferðarmiðstöð í Borgarnesiþingsályktunartillaga
105A52 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
105A51 avélhjólaslysþingsályktunartillaga
105A50 aaldurshámark starfsmanna ríkisinsfyrirspurn
105A49 aframkvæmd skrefatalningarinnarþingsályktunartillaga
105A48 akönnun á lífríki Breiðafjarðarfyrirspurn
105A47 aráðunautur í öryggis- og varnarmálumþingsályktunartillaga
105A46 astefnumörkun í landbúnaðiþingsályktunartillaga
105A45 astefnumörkun í húsnæðismálumþingsályktunartillaga
105A44 aendurreisn Reykholtsstaðarþingsályktunartillaga
105A43 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
105A42 aalmannatryggingarlagafrumvarp
105A41 afóstureyðingarlagafrumvarp
105A40 aKvikmyndasjóður Íslandsfyrirspurn
105A39 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
105A38 aorloflagafrumvarp
105A37 aendurskoðun á lögum um fuglafriðunfyrirspurn
105A36 alaxveiðar Færeyinga í sjóþingsályktunartillaga
105A35 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
105A34 ahafsbotnsréttindi Íslands á Reykjaneshryggþingsályktunartillaga
105A33 aneyðarbirgðir olíulagafrumvarp
105A32 ahafsbotnsréttindi Íslands í suðriþingsályktunartillaga
105A31 aafurðalán landbúnaðarinsfyrirspurn
105A30 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
105A29 aalmannatryggingarlagafrumvarp
105A28 amálefni aldraðralagafrumvarp
105A27 anefnd til að spyrja dómsmálaráðherra spurningarþingsályktunartillaga
105A26 aOlíusjóður fiskiskipalagafrumvarp
105A25 aalmannatryggingarlagafrumvarp
105A24 aviðræðunefnd við Alusuisseþingsályktunartillaga
105A23 aembættisfærsla sýslumannsins á Höfnfyrirspurn
105A22 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
105A21 aalmannatryggingarlagafrumvarp
105A20 askipan opinberra framkvæmdalagafrumvarp
105A19 averðlaglagafrumvarp
105A18 astóriðnaður á Norðurlandiþingsályktunartillaga
105A17 averktakastarfsemi við Keflavíkurflugvöllþingsályktunartillaga
105A16 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
105A15 astjórn efnahagsmálalagafrumvarp
105A14 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
105A13 astefna í flugmálumþingsályktunartillaga
105A12 aveiðar í erlendri fiskveiðilandhelgiþingsályktunartillaga
105A11 aorkulöglagafrumvarp
105A10 aJarðboranir ríkisinslagafrumvarp
105A9 aatvinnulýðræðilagafrumvarp
105A8 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
105A7 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
105A6 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
105A5 aÚtvegsbanki Íslandslagafrumvarp
105A4 alokunartími sölubúðalagafrumvarp
105A3 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
105A2 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
105A1 afjárlög 1983lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.