Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 103
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
103A400 alánskjör Fiskveiðasjóðsfyrirspurn
103A398 aframkvæmd vegáætlunar 1980skýrsla
103A397 ajöfnun og lækkun hitakostnaðarskýrsla
103A396 amálefni Skúla Pálssonar á Laxalónifyrirspurn
103A395 averðhækkanirfyrirspurn
103A394 aEvrópuráðsþingið 1980skýrsla
103A393 askýrsla samgönguráðherra um hafnarframkvæmdir 1980skýrsla
103A391 astundakennarar Háskóla Íslandsfyrirspurn
103A390 abjörgunarlaun til varðskipafyrirspurn
103A389 afréttasendingar til skipafyrirspurn
103A388 autanríkismál 1981skýrsla
103A387 afjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1981skýrsla
103A386 asímamál í Kjósarhreppifyrirspurn
103A385 astörf verkaskiptingarnefndarfyrirspurn
103A384 ahjöðnun verðbólgu 1981fyrirspurn
103A383 asímamálfyrirspurn
103A382 anorsku- og sænskukennsla í grunnskólumfyrirspurn
103A381 atenging dísilrafstöðva í eigu Rafmagnsveitna ríkisinsfyrirspurn
103A380 akaup á togara fyrir Útgerðarfélag Norður-Þingeyinga hf. Þórshöfnbeiðni um skýrslu
103A379 askilyrði fyrir ríkisábyrgð vegna lántöku Flugleiðafyrirspurn
103A378 agjaldskrárhækkanir B-hluta fyrirtækjafyrirspurn
103A377 agreiðslufrestur á tollumfyrirspurn
103A376 akjör og aðbúnaður farandverkafólksfyrirspurn
103A375 alán til íbúðabyggingafyrirspurn
103A374 akannanir á tekjuskiptingu og launakjörumfyrirspurn
103A373 amálefni hreyfihamlaðrafyrirspurn
103A372 amálefni Ríkisútvarpsinsbeiðni um skýrslu
103A371 aReykjanesbrautfyrirspurn
103A370 aviðskiptahættir ríkisbankafyrirspurn
103A369 avaxtaútreikningur verðtryggðra lánafyrirspurn
103A368 aáfengisauglýsingarfyrirspurn
103A367 aVestfjarðalæknishéraðfyrirspurn
103A366 areikningsmeðferð aura eftir myntbreytingunafyrirspurn
103A365 akostnaður við myntbreytingunafyrirspurn
103A364 afullorðinsfræðslafyrirspurn
103A363 aFramleiðslueftirlit sjávarafurðafyrirspurn
103A362 ahúsnæðismálfyrirspurn
103A361 averslun og innflutningur á kartöflumfyrirspurn
103A360 aorkuverð til fjarvarmaveitnafyrirspurn
103A359 arekstur Skálholtsstaðarfyrirspurn
103A358 ahúsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavíkfyrirspurn
103A357 atilraunaveiðar á kola í Faxaflóafyrirspurn
103A356 ajöfnun og lækkun hitunarkostnaðarfyrirspurn
103A355 atilkynningarskylda íslenskra skipafyrirspurn
103A354 aútflutningsuppbætur á landbúnaðarafurðirfyrirspurn
103A353 aálagning opinberra gjaldafyrirspurn
103A352 aúrvinnsla skattframtala vegna ákvörðunar um búmarkfyrirspurn
103A351 agreiðsla útflutningsbóta og niðurgreiðslna til bændafyrirspurn
103A350 aþjóðhagsáætlun 1981skýrsla
103A349 afuglaveiðar útlendinga hér á landifyrirspurn
103A348 advalarkostnaður aldraðrafyrirspurn
103A347 aflugstöð á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
103A346 astörf stjórnarskrárnefndarfyrirspurn
103A344 alækkun gjalda á bifreiðum fyrir öryrkjafyrirspurn
103A343 araforka til húshitunarfyrirspurn
103A342 akaupmáttur tímakaups verkamannafyrirspurn
103A341 alífeyrisréttindakerfi fyrir alla landsmennfyrirspurn
103A340 afæðispeningar sjómannafyrirspurn
103A339 aflugleiðin Akureyri---Ólafsfjörður---Reykjavíkfyrirspurn
103A338 astyrkir til bygginga orlofsheimila verkalýðssamtakannafyrirspurn
103A337 amálefni Flugleiðabeiðni um skýrslu
103A336 alangtímaáætlun um vegagerðþingsályktunartillaga
103A335 aframkvæmdasjóður aldraðralagafrumvarp
103A334 aútgáfa laga um dýralæknafyrirspurn
103A333 alistskreytingasjóður ríkisinslagafrumvarp
103A332 aíþróttafulltrúi ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
103A331 aolíustyrkurfyrirspurn
103A330 aþóknun fyrir lögboðna innheimtu gjaldalagafrumvarp
103A329 asöluskatturlagafrumvarp
103A328 askoðanakannanirþingsályktunartillaga
103A327 aumbætur á opinberum byggingum í þágu fatlaðralagafrumvarp
103A326 ahlutafélögþingsályktunartillaga
103A325 aloðdýraræktlagafrumvarp
103A324 afangelsismálfyrirspurn
103A323 atollskrálagafrumvarp
103A322 aFramleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
103A321 aalmannatryggingarlagafrumvarp
103A320 araforkuverlagafrumvarp
103A319 aSinfóníuhljómsveit Íslandslagafrumvarp
103A318 aiðnaður á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
103A317 aríkisreikningur 1980fyrirspurn
103A316 astaðarval stóriðnaðar á Norðurlandiþingsályktunartillaga
103A315 aBjargráðasjóðurlagafrumvarp
103A314 astálbræðslalagafrumvarp
103A313 asteinullarverksmiðjalagafrumvarp
103A312 asjóefnavinnsla á Reykjanesilagafrumvarp
103A311 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
103A310 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn
103A309 aAlþjóðaorkustofnuninþingsályktunartillaga
103A308 alyfjadreifinglagafrumvarp
103A307 afiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafilagafrumvarp
103A306 averðlagsaðhaldlagafrumvarp
103A305 agrunnskólarlagafrumvarp
103A304 aráðunautur í öryggis- og varnarmálumþingsályktunartillaga
103A303 amálefni Ríkisútvarpsinsþingsályktunartillaga
103A302 alögréttulöglagafrumvarp
103A301 aumferðarlöglagafrumvarp
103A300 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
103A299 aefling almannavarnaþingsályktunartillaga
103A298 aúrskurðaraðili í deilu um starfsaldurslista flugmannalagafrumvarp
103A297 atilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlandslagafrumvarp
103A296 aumhverfismállagafrumvarp
103A295 aframkvæmd laga um fóstureyðingarfyrirspurn
103A294 aHúsnæðisstofnun ríkisinsfyrirspurn
103A293 asöluskatturlagafrumvarp
103A292 aÞróunarsamvinnustofnun Íslandslagafrumvarp
103A291 aalmannatryggingarlagafrumvarp
103A290 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
103A289 asöluskatturlagafrumvarp
103A288 aLandakaupasjóður kaupstaða og kauptúnalagafrumvarp
103A287 akjarnfóðurgjaldfyrirspurn til skrifl. svars
103A286 amötuneyti á vegum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
103A285 ahúsnæðismál Náttúrugripasafnsinsfyrirspurn
103A284 afiskiræktar- og veiðimálþingsályktunartillaga
103A283 alagning sjálfvirks símalagafrumvarp
103A282 amötuneyti framhaldsskólafyrirspurn
103A281 alífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
103A280 astóriðjumálþingsályktunartillaga
103A279 astarfsskilyrði myndlistarmannaþingsályktunartillaga
103A278 alifnaðarhættir æðarfuglsfyrirspurn
103A277 asamvinnufélöglagafrumvarp
103A276 aLandsvirkjunlagafrumvarp
103A275 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
103A274 avarnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntumlagafrumvarp
103A273 atæknisafnfyrirspurn
103A272 aflugrekstur ríkisinsþingsályktunartillaga
103A271 avörugjaldlagafrumvarp
103A270 adagvistarheimili fyrir börnlagafrumvarp
103A269 aheilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraðalagafrumvarp
103A268 arekstrar- og afurðalán landbúnaðarinsfyrirspurn
103A267 amenntun fangavarðaþingsályktunartillaga
103A266 araforkuflutningur til Vesturlandsfyrirspurn
103A265 aolíuviðskipti við Bretafyrirspurn
103A264 aNorðurlandasamningur um félagslegt öryggilagafrumvarp
103A263 avarnir gegn mengun sjávar frá landstöðvumlagafrumvarp
103A262 alagmetisiðnaðurlagafrumvarp
103A261 ajafnrétti kvenna og karlalagafrumvarp
103A260 aveðurfregnirþingsályktunartillaga
103A259 afríðiðnaðarsvæði við Keflavíkurflugvöllþingsályktunartillaga
103A258 aný orkuverlagafrumvarp
103A257 ahúsakostur Alþingisþingsályktunartillaga
103A256 avegarstæði milli Vopnafjarðar og Fljótsdalshéraðsþingsályktunartillaga
103A255 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
103A254 aalþjóðasamningur um varnir gegn töku gíslaþingsályktunartillaga
103A253 aráðstafanir vegna hafíshættufyrirspurn
103A252 ainnlent fóðurþingsályktunartillaga
103A251 abankaþjónusta á Suðurfjörðum í Austurlandskjördæmiþingsályktunartillaga
103A250 asiglingalögþingsályktunartillaga
103A249 aólíuleitarmál og hagnýtar hafsbotnsrannsóknirlagafrumvarp
103A248 aaðstoð ríkisins við Siglósíldfyrirspurn
103A247 askóiðnaðurþingsályktunartillaga
103A246 asamræming á mati og skráningu fasteignaþingsályktunartillaga
103A245 aútvarpslöglagafrumvarp
103A244 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
103A243 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
103A242 arannsóknir á háhitasvæðum landsinsþingsályktunartillaga
103A241 abætt þjónusta við íbúa Vestur-Húnavatnssýsluþingsályktunartillaga
103A240 akönnun á vinnutíma launþegaþingsályktunartillaga
103A239 avínveitingar á vegum ríkisinsþingsályktunartillaga
103A238 aaldurslagatryggingar fiskiskipalagafrumvarp
103A237 aþýðingarsjóðurlagafrumvarp
103A236 aárlegt lagasafnþingsályktunartillaga
103A235 ainnlendur lyfjaiðnaðurþingsályktunartillaga
103A234 afjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
103A233 afjármagn til yfirbyggingar vegafyrirspurn
103A232 aeiturefni og hættuleg efnilagafrumvarp
103A231 aeftirlaun til aldraðralagafrumvarp
103A230 asvæðisskipulag fyrir Fljótsdalshéraðþingsályktunartillaga
103A229 agreiðslutryggingarsjóður fiskaflalagafrumvarp
103A228 aframkvæmd eignarnámslagafrumvarp
103A227 asiglingalöglagafrumvarp
103A226 aatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
103A225 ahagkvæmni í endurnýjun skipastólsinslagafrumvarp
103A224 aheimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálfskuldarábyrgð til kaupa á skuttogurumlagafrumvarp
103A223 afyrirmæli Ríkisbókhaldsfyrirspurn
103A222 aókeypis símaþjónusta opinberra stjórnsýslustofnanaþingsályktunartillaga
103A221 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
103A220 atímabundið olíugjald til fiskiskipalagafrumvarp
103A219 asnjómokstursreglur á þjóðvegumfyrirspurn
103A218 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
103A217 alánsfjárlög 1981lagafrumvarp
103A216 asaltverksmiðja á Reykjanesifyrirspurn
103A215 alögheimililagafrumvarp
103A214 adýralæknarlagafrumvarp
103A213 adýralæknarlagafrumvarp
103A212 areglugerð um sjómannafrádráttþingsályktunartillaga
103A211 ahúshitunaráætlunfyrirspurn
103A210 avaxtabreytingarfyrirspurn
103A209 atollskrálagafrumvarp
103A208 aafkoma ríkissjóðs 1980fyrirspurn
103A207 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
103A206 aalmennar skoðanakannanirfyrirspurn
103A205 agraskögglaverksmiðjaþingsályktunartillaga
103A204 aríkisstofnanir og ráðuneytifyrirspurn til skrifl. svars
103A203 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
103A202 aþingmannanefnd er vinni að auknu samstarfi Íslendinga, Færeyinga og Grænlendingaþingsályktunartillaga
103A201 asérhannað húsnæði aldraðra og öryrkjalagafrumvarp
103A200 aalþjóðasamþykkt um framkvæmd alþjóðlegra reglna á sviði vinnumálaþingsályktunartillaga
103A199 asamráð stjórnvalda við samtök launafólks og atvinnurekendafyrirspurn
103A198 aLaugavegur 166 (Víðishúsið)fyrirspurn til skrifl. svars
103A197 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
103A196 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
103A195 ajöfnun raforkukostnaðarfyrirspurn
103A194 aaðflutningsgjöld og söluskattur af bensínilagafrumvarp
103A193 aviðnám gegn verðbólgulagafrumvarp
103A192 asamkomulag um gagnkvæmar heimildir Íslendinga og Færeyinga til veiða á kolmunnaþingsályktunartillaga
103A191 atækniþekking á fiskiræktþingsályktunartillaga
103A190 aalmannatryggingarlagafrumvarp
103A189 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
103A188 alangtímaáætlanir um vegagerðþingsályktunartillaga
103A187 avegáætlun 1981--1984þingsályktunartillaga
103A186 aeinangrun húsaþingsályktunartillaga
103A185 abætt kjör sparifjáreigendalagafrumvarp
103A184 aPatric Gervasonniþingsályktunartillaga
103A183 akirkjubyggingasjóðurlagafrumvarp
103A182 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
103A181 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
103A180 ameðferð mála vegna rangrar notkunar stöðureitalagafrumvarp
103A179 anýting kolmunna og vinnslustöð á Austurlandiþingsályktunartillaga
103A178 afrestun á fundum Alþingis
103A177 aiðngarðarfyrirspurn
103A176 avörugjaldlagafrumvarp
103A175 aávöxtun skyldusparnaðarfyrirspurn
103A174 afiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
103A173 atollskrálagafrumvarp
103A172 alántaka 1980 og 1981 og ábyrgðarheimildirlagafrumvarp
103A171 ajöfnunargjaldlagafrumvarp
103A170 aLífeyrissjóður hjúkrunarkvennalagafrumvarp
103A169 averðjöfnun á olíu og bensínilagafrumvarp
103A168 aaðild Grikklands að Efnahagsbandalagi Evrópuþingsályktunartillaga
103A167 aiðnaður á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
103A166 afrídagar sjómanna á fiskiskipum um jólinlagafrumvarp
103A165 aalmannatryggingarlagafrumvarp
103A164 aívilnanir til loðnusjómannaþingsályktunartillaga
103A163 afræðsla um efnahagsmálþingsályktunartillaga
103A162 aráðgjöf og fræðsla varðandi fóstureyðingarlagafrumvarp
103A161 astimpilgjaldlagafrumvarp
103A160 aminnsta mynteining við álagningu opinberra gjaldalagafrumvarp
103A159 avegalöglagafrumvarp
103A158 askattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæðilagafrumvarp
103A157 anýbyggingargjaldlagafrumvarp
103A156 atímabundið vörugjaldlagafrumvarp
103A155 aferðagjaldeyrirlagafrumvarp
103A154 avararaforkaþingsályktunartillaga
103A153 asamningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálumlagafrumvarp
103A152 abiskupskosninglagafrumvarp
103A151 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
103A150 averðjöfnunargjald af raforkulagafrumvarp
103A149 aflugmálaáætlunlagafrumvarp
103A148 aalmannatryggingarlagafrumvarp
103A147 aalmannatryggingarlagafrumvarp
103A146 aundirbúningur mála í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytifyrirspurn til skrifl. svars
103A145 aflugvellir í Austurlandskjördæmiþingsályktunartillaga
103A144 aeftirlaun til aldraðralagafrumvarp
103A143 aFiskimálasjóðurlagafrumvarp
103A142 aAflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
103A141 asmíði brúar á Ölfusáfyrirspurn
103A140 aárangur nemenda í grunnskólum og framhaldsskólumþingsályktunartillaga
103A139 asöluskatturlagafrumvarp
103A138 atollskrálagafrumvarp
103A137 akennsla í útvegsfræðumþingsályktunartillaga
103A136 astarfsreglur Póst- og símamálastofnunarþingsályktunartillaga
103A135 aumboðsmenn fyrir áfengi og tóbakfyrirspurn til skrifl. svars
103A134 akaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnarfyrirspurn
103A133 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
103A132 abætt nýting sjávaraflaþingsályktunartillaga
103A131 averðgildi íslensks gjaldmiðilslagafrumvarp
103A130 aorkulöglagafrumvarp
103A129 atékkarlagafrumvarp
103A128 askipan nefnda og verkefni þeirrafyrirspurn
103A127 aLandmanna-, Gnúpverja- og Holtamannaafréttirfyrirspurn
103A126 aflugvallagjaldlagafrumvarp
103A125 atilraunageymir til veiðarfærarannsóknaþingsályktunartillaga
103A124 aveiðar og vinnsla á skelfiski í Flateyþingsályktunartillaga
103A123 ahollustuhættirlagafrumvarp
103A122 averðlaglagafrumvarp
103A121 ageðheilbrigðismálþingsályktunartillaga
103A120 akosningar til Alþingislagafrumvarp
103A119 aLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
103A118 aLífeyrissjóður barnakennara og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
103A117 aundirbúningur almennra stjórnsýslulaga til að auka réttaröryggiþingsályktunartillaga
103A116 ahagnýting innlendra byggingarefnaþingsályktunartillaga
103A115 aBlönduvirkjunfyrirspurn
103A114 aöryggismál varðandi þyrlureksturfyrirspurn til skrifl. svars
103A113 afjölskylduverndþingsályktunartillaga
103A112 askráning lífeyrisréttindalagafrumvarp
103A111 aSöfnunarsjóður lífeyrisréttindalagafrumvarp
103A110 aútflutningsgjald af grásleppuafurðumlagafrumvarp
103A109 aaflatryggingasjóður grásleppuveiðimannalagafrumvarp
103A108 asamkeppnisstaða íslendingaþingsályktunartillaga
103A107 amanntal 1981lagafrumvarp
103A106 aefnahagsráðstafanirfyrirspurn
103A105 averðlagsmálfyrirspurn til skrifl. svars
103A104 ainnkaup opinberra aðila á íslenskum iðnaðarvörumþingsályktunartillaga
103A103 aorloflagafrumvarp
103A102 aLífeyrissjóður Íslandslagafrumvarp
103A101 averslunarþjónusta í dreifbýliþingsályktunartillaga
103A100 astefnumörkun í landbúnaðiþingsályktunartillaga
103A99 aeldsneytisgeymar varnarliðsinsþingsályktunartillaga
103A98 aHúsnæðisstofnun ríkisinslagafrumvarp
103A97 avaraflugvöllur fyrir millilandaflugfyrirspurn
103A96 avegagerðþingsályktunartillaga
103A95 asparisjóðirlagafrumvarp
103A94 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
103A93 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
103A92 aefnahagsráðstafanir ríkisstjórnarinnarfyrirspurn
103A91 anýting silungastofnaþingsályktunartillaga
103A90 aflugsamgöngur við Vestfirðifyrirspurn
103A89 aáhrif tölvuvæðingar á skólakerfi landsinsþingsályktunartillaga
103A88 agrunnskólarlagafrumvarp
103A87 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
103A86 aiðnaðarstefnaþingsályktunartillaga
103A85 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
103A84 aorkulöglagafrumvarp
103A83 aJarðboranir ríkisinslagafrumvarp
103A82 aþáttur söluskatts og aðflutningsgjalda í framleiðslukostnaði landbúnaðarvarafyrirspurn til skrifl. svars
103A81 aeftirlaun til aldraðrafyrirspurn
103A80 aalkalískemmdir á steinsteypu í húsumþingsályktunartillaga
103A79 agjaldskrár þjónustustofnanaþingsályktunartillaga
103A78 aframtíðarskipan lífeyrismálaþingsályktunartillaga
103A77 aorloflagafrumvarp
103A76 abjörgunarnetþingsályktunartillaga
103A75 averðlaglagafrumvarp
103A74 aútflutningur á saltfiskifyrirspurn til skrifl. svars
103A73 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
103A72 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
103A71 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
103A70 atollskrálagafrumvarp
103A69 afélagsbúþingsályktunartillaga
103A68 atollskrálagafrumvarp
103A67 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
103A66 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
103A65 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
103A64 alaunasjóður rithöfundaþingsályktunartillaga
103A63 afjarskiptaþjónusta á Gufuskálumþingsályktunartillaga
103A62 amerkingaskylda við ríkisframkvæmdirþingsályktunartillaga
103A61 avegurinn undir Ólafsvíkurenniþingsályktunartillaga
103A60 aframkvæmdir RARIK á Melrakkasléttufyrirspurn
103A59 aaldurshámark starfsmanna ríkisinsþingsályktunartillaga
103A58 aeftirgjöf á gjaldi fyrir síma elli- og örorkulífeyrisþegaþingsályktunartillaga
103A57 atakmörkun aðgangs erlendra herskipa og herflugvéla að landhelgi Íslandsþingsályktunartillaga
103A56 aFramleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
103A55 aopinber stefna í áfengismálumþingsályktunartillaga
103A54 avitamállagafrumvarp
103A53 arekstrar- og afurðalán landbúnaðarinsfyrirspurn
103A52 asveigjanlegur vinnutími hjá ríkisfyrirtækjumþingsályktunartillaga
103A51 abygging útvarpshússþingsályktunartillaga
103A50 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
103A49 avarnir vegna hættu af snjóflóðum og skriðuföllumþingsályktunartillaga
103A48 ajarðhitaleit á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
103A47 aniðurfelling á opinberum gjöldum barna 1980lagafrumvarp
103A46 abreytt verðgildi íslensks gjaldmiðilsfyrirspurn
103A45 aviðskptafræðingarlagafrumvarp
103A44 aframkvæmd ákvæða 59. gr. l. um tekjuskatt og eignarskattfyrirspurn
103A43 aOrlofssjóður aldraðralagafrumvarp
103A42 aútvarpslöglagafrumvarp
103A41 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
103A40 aþjónusta Pósts og símafyrirspurn
103A39 aniðurgreiðslur og útflutningsbæturfyrirspurn til skrifl. svars
103A38 akjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæjalagafrumvarp
103A37 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
103A36 atímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kexlagafrumvarp
103A35 aálagning opinberra gjaldalagafrumvarp
103A34 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
103A33 amálefni Flugleiða hf.lagafrumvarp
103A32 arafknúin járnbrautþingsályktunartillaga
103A31 astóriðjumálþingsályktunartillaga
103A30 askipulag loðnulöndunarfyrirspurn
103A29 aGrænlandssjóðurlagafrumvarp
103A28 ameinatæknarlagafrumvarp
103A27 aalmannatryggingarlagafrumvarp
103A26 anýting ríkisjarða í þágu aldraðraþingsályktunartillaga
103A25 aFlutningsráð ríkisstofnanalagafrumvarp
103A24 aFramleiðslueftirlit sjávarafurðalagafrumvarp
103A23 askattamálfyrirspurn
103A22 afélagsleg þjónusta fyrir aldraðaþingsályktunartillaga
103A21 averðtryggður lífeyrissjóður fyrir alla landsmennfyrirspurn
103A20 askipan opinberra framkvæmdalagafrumvarp
103A19 alistskreytingar opinberra byggingalagafrumvarp
103A18 aréttarstaða fólks í óvígðri sambúðþingsályktunartillaga
103A17 aolíugjald til fiskiskipalagafrumvarp
103A16 arafknúin samgöngutækiþingsályktunartillaga
103A15 alandhelgisgæslaþingsályktunartillaga
103A14 afuglaveiðar og fuglafriðunlagafrumvarp
103A13 avélstjóranámlagafrumvarp
103A12 aKennaraháskóli Íslandslagafrumvarp
103A11 afiskvinnsluskólilagafrumvarp
103A10 asamgöngur um Hvalfjörðþingsályktunartillaga
103A9 aiðnaður á Vesturlandiþingsályktunartillaga
103A8 aaukning orkufreks iðnaðarþingsályktunartillaga
103A7 ahorfnir mennlagafrumvarp
103A6 asöngmálastjóri og Tónskóli þjóðkirkjunnarlagafrumvarp
103A5 abarnalöglagafrumvarp
103A4 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
103A3 aupplýsingar hjá almannastofnunumlagafrumvarp
103A2 askráning á upplýsingum er varða einkamálefnilagafrumvarp
103A1 afjárlög 1981lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.