Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 96
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
96A347 askýrsla um Framkvæmdastofnun ríkisinsskýrsla
96A346 autanríkismál 1975skýrsla
96A345 aframkvæmd grunnskólalagafyrirspurn
96A344 alausaskuldir sjávarútvegsinsfyrirspurn
96A343 aeignarráð yfir jarðhitafyrirspurn
96A342 amengunarhætta í Njarðvíkurhreppi og Keflavíkfyrirspurn
96A341 afasteignamatslög og lög um sambýli í fjölbýlishúsumfyrirspurn
96A340 arannsókn rækjumiða við Grímseyfyrirspurn
96A339 aframkvæmd vegáætlunar 1974skýrsla
96A338 aeftirstöðvar olíustyrksfyrirspurn
96A337 aflutningur sjónvarps á leikhúsverkumfyrirspurn
96A336 aendurskoðun laga um ljósmæðranámfyrirspurn
96A335 aframhaldsnám hjúkrunarkvennafyrirspurn
96A334 anýskipan iðnfræðslu og tæknimenntunarfyrirspurn
96A333 arekstrarlán iðnfyrirtækjafyrirspurn
96A332 ahitaveita á Hólastað og í nágrannasveitarfélögumfyrirspurn
96A331 abætur vegna snjóflóðs í Siglufirðifyrirspurn
96A330 asímaafgreiðsla vegna brunavarna, læknisþjónustu og löggæslufyrirspurn
96A329 ayfirvinna og aukagreiðslur í opinberum rekstrifyrirspurn
96A328 amálfrelsi opinberra starfsmanna og ritskoðunarréttur ráðuneytafyrirspurn
96A327 avetrarvegur um Breiðdalsheiði og tenging Djúpvegar við þjóðvegakerfi landsinsfyrirspurn
96A326 aheildarlöggjöf um vinnuverndfyrirspurn
96A325 aKennaraháskóli Íslandsfyrirspurn
96A324 avanskil á stofnlánum hjá Fiskveiðasjóði Íslands og Byggðasjóðifyrirspurn
96A323 asjónvarpsmál á Austurlandifyrirspurn
96A322 avetrarsamgöngur á Austurlandifyrirspurn
96A321 abættar vetrarsamgöngurfyrirspurn
96A320 astaðarval ríkisstofnanafyrirspurn
96A319 atrygginga- og skattakerfifyrirspurn
96A318 ahlutafélög og verðlagsmálfyrirspurn
96A317 averkaskipting ríkis og sveitarfélagafyrirspurn
96A316 aveiting íbúðarhúsalánafyrirspurn
96A315 aorkumál á Austurlandifyrirspurn
96A314 avirkjunarrannsóknir á Dettifosssvæðinufyrirspurn
96A313 arannsókn á virkjunarmöguleikum í Skjálfandafljótifyrirspurn
96A312 arannsóknir og virkjunarundirbúningur á Kröflusvæðinufyrirspurn
96A311 alagning byggðalínu til Norðurlandsfyrirspurn
96A310 asamkomulag Íslands og Bandaríkjanna um varnarmálskýrsla
96A309 aþjóðhátíðarmyntfyrirspurn
96A308 aatvinnulýðræðifyrirspurn
96A307 aeftirlit með raforkuvirkjunfyrirspurn
96A306 aauðæfi á eða í íslenskum hafsbotnifyrirspurn
96A305 aendurskoðun stjórnarskrárinnarfyrirspurn
96A304 arafvæðing dreifbýlisinsfyrirspurn
96A303 avistunarrými fyrir langlegusjúklingafyrirspurn
96A302 astörf flutningskostnaðarnefndarfyrirspurn
96A301 asöluskattur af innflutningsgjöldumfyrirspurn
96A300 aendurvarpsstöðvar sjónvarps á Austurlandifyrirspurn
96A299 akennsla í sjúkra- og iðjuþjálfunfyrirspurn
96A298 astaða félagsheimilasjóðsfyrirspurn
96A297 avirkjun Bessastaðaár í Fljótsdalfyrirspurn
96A296 averð á rafmagni til húshitunarfyrirspurn
96A295 aríkisreikningurinn 1973lagafrumvarp
96A294 afjáraukalög 1973lagafrumvarp
96A293 asykurhreinsunarstöð í Hveragerðiþingsályktunartillaga
96A292 akafarastörflagafrumvarp
96A291 afasteignamiðlun ríkisinsþingsályktunartillaga
96A290 agatnagerðargjald á Akureyrilagafrumvarp
96A289 aíslensk stafsetningþingsályktunartillaga
96A288 asala Hrafnkelsstaða í Eyrarsveitlagafrumvarp
96A287 ajarðhiti við Bolungarvíkfyrirspurn
96A286 aiðnaðarmálagjaldlagafrumvarp
96A285 alán fyrir Flugleiðir hf.lagafrumvarp
96A284 alán vegna Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisinslagafrumvarp
96A283 alagning aðflutningslínu milli Grímsárvirkjunar og Hornafjarðarþingsályktunartillaga
96A282 aniðurgreiðslur á innlendum landbúnaðarafurðrumþingsályktunartillaga
96A281 aaðsetursskiptilagafrumvarp
96A280 aumferðarlöglagafrumvarp
96A279 asóknargjöldlagafrumvarp
96A278 asamstarfssamningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðarþingsályktunartillaga
96A277 araforkuframkvæmdir og rannsóknir í Vestfjarðakjördæmifyrirspurn
96A276 avirkjun Hvítár í Borgarfirðilagafrumvarp
96A275 asérmenntað starfslið á sviði hæfingar og endurhæfingarþingsályktunartillaga
96A274 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
96A273 aFramkvæmdastofnun ríkisinslagafrumvarp
96A272 aíslensk stafsetninglagafrumvarp
96A271 aframfærslukostnaðurþingsályktunartillaga
96A270 aviðbótarritlaunfyrirspurn
96A269 amörk lögsagnarumdæma Reykjavíkur og Kópavogslagafrumvarp
96A268 aFélagsmálasáttmáli Evrópuþingsályktunartillaga
96A267 afjárlagaáætlanirfyrirspurn
96A266 aþörungavinnsla við Breiðafjörðlagafrumvarp
96A265 aráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónulagafrumvarp
96A264 aVerðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarinslagafrumvarp
96A263 aaðstoð við vangefna og fjölfatlaðaþingsályktunartillaga
96A262 agreiðsla sjúkrasamlags vegna tannlækningafyrirspurn
96A261 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
96A260 auppsögn fastráðins starfsfólksþingsályktunartillaga
96A259 askákkennslalagafrumvarp
96A258 aViðlagatrygging Íslandslagafrumvarp
96A257 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
96A256 agrunnskólarlagafrumvarp
96A255 arekstrarlán til sauðfjárbændaþingsályktunartillaga
96A254 arafvæðing dreifbýlisinsfyrirspurn
96A253 aþjóðminjalöglagafrumvarp
96A252 ahækkun almannatryggingabótafyrirspurn
96A251 aráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsinslagafrumvarp
96A250 ainnanlandsflugvöllur á Reykjavíkursvæðinuþingsályktunartillaga
96A249 atekjustofnar sýslufélagaþingsályktunartillaga
96A248 afjarskiptilagafrumvarp
96A247 asöluskatturlagafrumvarp
96A246 aættleiðinglagafrumvarp
96A245 aviðurkenning á bráðabirgðabyltingarstjórninni í Suður-Víetnamþingsályktunartillaga
96A244 aaðild Íslands að háskóla Sameinuðu þjóðannafyrirspurn
96A243 aafnotagjald sjónvarpstækjaþingsályktunartillaga
96A242 asnjómokstur á þjóðvegumfyrirspurn
96A241 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
96A240 aríkisreikningurinn 1972lagafrumvarp
96A239 aafnotaréttur þéttbýlisbúa af sumarbústaðalöndumþingsályktunartillaga
96A238 aByggingarefnaverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
96A237 amötuneytarekstur ríkisins og ríkisstofnanafyrirspurn
96A236 aheimildir Færeyinga til fiskveiða við Íslandþingsályktunartillaga
96A235 abeitingavélfyrirspurn
96A234 aaukin notkun tölvutækniþingsályktunartillaga
96A233 aþjónusta hjá héraðsdómstólum við neytendurþingsályktunartillaga
96A232 aeyðing refa og minkalagafrumvarp
96A231 aalþingismenn gegni ekki öðrum fastlaunuðum störfum í opinberri þjónustuþingsályktunartillaga
96A230 ahjúkrunarlöglagafrumvarp
96A229 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
96A228 afjáraukalög 1971lagafrumvarp
96A227 aerlend sendiráð á Íslandifyrirspurn
96A226 ahússtjórnarskólarlagafrumvarp
96A225 aHússtjórnarkennaraskóli Íslandslagafrumvarp
96A224 atónlistarskólarlagafrumvarp
96A223 aalmenningsbókasöfnlagafrumvarp
96A222 aLeiklistarskóli Íslandslagafrumvarp
96A221 aÞjóðleikhúslagafrumvarp
96A220 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
96A219 aframkvæmd laga um grunnskólaþingsályktunartillaga
96A218 aiðnþróunaráætlunþingsályktunartillaga
96A217 aútflutningsbætur á landbúnaðarafurðirfyrirspurn
96A216 avegáætlun 1974-1977þingsályktunartillaga
96A215 ahafnaáætlun 1975-1978þingsályktunartillaga
96A214 ainnheimta afnotagjalda sjónvarps og hljóðvarpsfyrirspurn
96A213 aframsal sakamannalagafrumvarp
96A212 aafréttamálefnilagafrumvarp
96A211 ahefting landbrotslagafrumvarp
96A210 alandgræðslalagafrumvarp
96A209 afélagsráðgjöflagafrumvarp
96A208 astórvirkjun á Norðurlandi vestraþingsályktunartillaga
96A207 akaupþingþingsályktunartillaga
96A206 averðlagsmállagafrumvarp
96A205 afjölþjóðlegar ráðstefnur á Íslandiþingsályktunartillaga
96A204 aráðstafanir í efnahagsmálumlagafrumvarp
96A203 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
96A202 aviðgerð flugvéla á Keflavíkurflugvelliþingsályktunartillaga
96A201 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
96A200 alögfræðiþjónusta fyrir efnalítið fólkþingsályktunartillaga
96A199 afjarskipti við Siglufjörð og talsamband milli Reykjavíkur og Norðurlandsfyrirspurn
96A198 aHafnabótasjóðurfyrirspurn
96A197 aByggingarsjóður ríkisins og Byggingarsjóður verkamannafyrirspurn
96A196 aFiskveiðasjóður Íslandsfyrirspurn
96A195 aAtvinnuleysistryggingasjóðurfyrirspurn
96A194 aaldarafmæli landnáms Íslendinga í Vesturheimiþingsályktunartillaga
96A193 aalmannatryggingarlagafrumvarp
96A192 aheilsuræktar- og útivistarmiðstöð á Norðurlandiþingsályktunartillaga
96A191 ajarðhitarannsóknir við Varmahlíðfyrirspurn
96A190 avarnir gegn óréttmætum verslunarháttumþingsályktunartillaga
96A189 amenntun í hjúkrunarfræðumfyrirspurn
96A188 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
96A187 afjölbrautaskóli á Norðurlandi vestraþingsályktunartillaga
96A186 alántökuheimild fyrir ríkissjóðlagafrumvarp
96A185 avinnutími sjómannafyrirspurn
96A184 aráðstöfun fjár vegna óinnleystra orlofsmerkja og vaxtaþingsályktunartillaga
96A183 askólaskipan á framhaldsskólastigiþingsályktunartillaga
96A182 abreytingar á íslenskum rithættifyrirspurn
96A181 aheilbrigðisstofnanirfyrirspurn
96A180 aráðstafanir til sparnaðar á gjaldeyriþingsályktunartillaga
96A179 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
96A178 askattfrjáls framlög í varasjóðifyrirspurn
96A177 aFljótsdalsvirkjunþingsályktunartillaga
96A176 aendurskoðun á opinberri þjónustustarfssemiþingsályktunartillaga
96A175 askipunartími opinberra starfsmannaþingsályktunartillaga
96A174 aáburðarverksmiðja á Norðausturlandiþingsályktunartillaga
96A173 anýting innlendra orkugjafafyrirspurn
96A172 aendurskipulagning utanríkiþjónustunnarfyrirspurn
96A171 afiskvinnsluskólifyrirspurn
96A170 aafnám flýtifyrningar og skattur á verðbólgugróðaþingsályktunartillaga
96A169 anýting á áveitu- og flæðiengjum landsinsþingsályktunartillaga
96A168 aráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirðilagafrumvarp
96A167 asöluskatturlagafrumvarp
96A166 astofnfjársjóður fiskiskipafyrirspurn
96A165 ahitaveituframkvæmdirfyrirspurn
96A164 ahafís að Norðurlandiþingsályktunartillaga
96A163 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
96A162 aáhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúðalagafrumvarp
96A161 askipan gjaldeyris- og innflutningsmálaþingsályktunartillaga
96A160 aalmenningsbókasöfnfyrirspurn
96A159 aráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónulagafrumvarp
96A158 aheilbrigðisþjónustafyrirspurn
96A157 aHitaveita Siglufjarðarlagafrumvarp
96A156 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
96A155 aRíkisforlaglagafrumvarp
96A154 aumhverfismálþingsályktunartillaga
96A153 amenntunarleyfi launþegalagafrumvarp
96A152 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
96A151 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
96A150 aútvarpslöglagafrumvarp
96A149 ajárnblendiverksmiðja í Hvalfirðilagafrumvarp
96A148 aorkumál Norðurlandsfyrirspurn
96A147 asparnaður í notkun eldsneytisþingsályktunartillaga
96A146 aFramleiðslueftirlit sjávarafurðalagafrumvarp
96A145 aendurskoðun laga um iðju og iðnaðþingsályktunartillaga
96A144 alækkun á byggingarkostnaðiþingsályktunartillaga
96A143 afæðingarorlof kvenna og fæðingarstyrkurþingsályktunartillaga
96A142 asameiginlegur lífeyrissjóður fyrir alla landsmennþingsályktunartillaga
96A141 ainnheimta afnotagjalda hljóðvarps og sjónvarpsfyrirspurn
96A140 agatnagerðargjöldlagafrumvarp
96A139 alánveitingar úr Byggðasjóðifyrirspurn
96A138 aalmannatryggingarlagafrumvarp
96A137 alaunajöfnunarbæturlagafrumvarp
96A136 alánasjóðir iðnaðarinsfyrirspurn
96A135 abifreiðatryggingarþingsályktunartillaga
96A134 alaunasjóður rithöfundalagafrumvarp
96A133 afjarskiptilagafrumvarp
96A132 adýralæknarlagafrumvarp
96A131 arannsóknir á snjóflóðum og skriðuföllumþingsályktunartillaga
96A130 afóstureyðingarlagafrumvarp
96A129 afisksölusamstarf við Belgíumennþingsályktunartillaga
96A128 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
96A127 afrestun á fundum Alþingis
96A126 akvikmyndasjóðurlagafrumvarp
96A125 aalmannatryggingarlagafrumvarp
96A124 aalþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjólagafrumvarp
96A123 areksturstekjur Landssíma Íslands o.fl.fyrirspurn
96A122 askipan opinberra framkvæmdaþingsályktunartillaga
96A121 aútfærsla landhelginnarfyrirspurn
96A120 afiskvinnsluverksmiðja á Snæfellsnesiþingsályktunartillaga
96A119 alagning byggðalínu fyrir árslok 1975þingsályktunartillaga
96A118 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
96A117 aRafveita Ísafjarðarlagafrumvarp
96A116 alögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðarlagafrumvarp
96A115 averðjöfnun á olíu og bensínilagafrumvarp
96A114 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
96A113 aöryggisbúnaður flugvallaþingsályktunartillaga
96A112 aopinberar fjársafnanirlagafrumvarp
96A111 aHitaveita Suðurnesjalagafrumvarp
96A110 anefndarskipan um áfengismálþingsályktunartillaga
96A109 asjóður til aðstoðar við drykkjusjúkalagafrumvarp
96A108 abreyting fjárlagaársþingsályktunartillaga
96A107 aíbúðarhúsnæði í eigu ríkisinslagafrumvarp
96A106 alöndun á loðnu til bræðslulagafrumvarp
96A105 aHúsnæðismálastofnun ríkisinsfyrirspurn
96A104 aalmannatryggingarlagafrumvarp
96A103 asiglingalöglagafrumvarp
96A102 aalmannatryggingarlagafrumvarp
96A101 adýpkunarskipþingsályktunartillaga
96A100 asérkennslumálþingsályktunartillaga
96A99 ajafnrétti sveitarfélaga í húsnæðismálum og fyrirgreiðsla vegna bygginga einingahúsaþingsályktunartillaga
96A98 akostnaðarhlutur sveitarfélaga varðandi stofnun og starfrækslu fræðsluskrifstofannafyrirspurn
96A97 aalþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti (INTELSAT)þingsályktunartillaga
96A96 alaunaskatturlagafrumvarp
96A95 avegalöglagafrumvarp
96A94 aTæknistofnun Vestfirðingalagafrumvarp
96A93 aiðnfræðslalagafrumvarp
96A92 averðjöfnun á flugvélabensíniþingsályktunartillaga
96A91 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
96A90 adýralæknarlagafrumvarp
96A89 aöryggisþjónusta Landssímansþingsályktunartillaga
96A88 alandmælingastjórn ríkisinsþingsályktunartillaga
96A87 avatnsvirkjunarrannsóknir til raforkuframleiðslu á Norðurlandifyrirspurn
96A86 akaup á Nesstofufyrirspurn
96A85 akostnaður á veitt kíló af bolfiskiþingsályktunartillaga
96A84 aútvarpslöglagafrumvarp
96A83 alántökuheimildir erlendislagafrumvarp
96A82 aorkulöglagafrumvarp
96A81 ainnflutningur og eldi sauðnautalagafrumvarp
96A80 astofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiðaþingsályktunartillaga
96A79 aveiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginnilagafrumvarp
96A78 aSíldarverksmiðjur ríkisins í Grindavíkþingsályktunartillaga
96A77 afiskræktarmál eldisstöðvarinnar að Laxalóniþingsályktunartillaga
96A76 anýting innlendra orkugjafaþingsályktunartillaga
96A75 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
96A74 alífeyrissjóður fyrir alla landsmennfyrirspurn
96A73 akaup á farþegaskipi er sigli milli Íslands, Færeyja, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkurþingsályktunartillaga
96A72 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
96A71 aellilífeyrisgreiðslur til lífeyrissjóðsfélagaþingsályktunartillaga
96A70 arafknúin samgöngutækiþingsályktunartillaga
96A69 abygging kvenlækningadeildar Landsspítalansþingsályktunartillaga
96A68 aátján ára kosningaaldurþingsályktunartillaga
96A67 aeignarráð þjóðarinnnar á landinuþingsályktunartillaga
96A66 aSjóvinnuskóli Íslandslagafrumvarp
96A65 ainnborgunargjald af vörum frá Vestur-Þýskalandiþingsályktunartillaga
96A64 aFramleiðslueftirlit sjávarafurðalagafrumvarp
96A63 alandshöfn í Rifi á Snæfellsnesilagafrumvarp
96A62 aeftirlit með veiðarfærabúnaði erlendra skipafyrirspurn
96A61 aHótel- og veitingaskóli Íslandslagafrumvarp
96A60 afullorðinsfræðslalagafrumvarp
96A59 avegarstæði yfir Þorskafjörðfyrirspurn
96A58 averðtrygging fjárskuldbindingalagafrumvarp
96A57 aÁburðarverksmiðja ríkisinsþingsályktunartillaga
96A56 aNámsgagnastofnunlagafrumvarp
96A55 aviðskiptamenntun á framhaldsskólastigilagafrumvarp
96A54 askylduskil til safnalagafrumvarp
96A53 avátryggingasamningarlagafrumvarp
96A52 aHappdrætti Háskóla Íslandslagafrumvarp
96A51 agerð landshlutaáætlunar Norður-Þingeyjarsýslufyrirspurn
96A50 avirkjun Suður-Fossár á Rauðasandi í Vestur-Barðastrandasýsluþingsályktunartillaga
96A49 aráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnanalagafrumvarp
96A48 alántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækjalagafrumvarp
96A47 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
96A46 asjónvarpsskilyrði á fiskimiðum umhverfis landiðfyrirspurn
96A45 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
96A44 aafnám vínveitinga á vegum ríkisinsþingsályktunartillaga
96A43 aljósmæðralöglagafrumvarp
96A42 afarmiðagjald og söluskatturlagafrumvarp
96A41 ahappdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómannalagafrumvarp
96A40 avöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklingalagafrumvarp
96A39 aávana- og fíkniefnilagafrumvarp
96A38 abrú yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesifyrirspurn
96A37 aatvinnumál aldraðraþingsályktunartillaga
96A36 avirkjun Bessastaðaár í Fljótsdallagafrumvarp
96A35 asöluskatturlagafrumvarp
96A34 aFramkvæmdastofnun ríkisinslagafrumvarp
96A33 asamræmd vinnsla sjávaraflalagafrumvarp
96A32 afjáraukalög 1971lagafrumvarp
96A31 asjónvarpsmálþingsályktunartillaga
96A30 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
96A29 abætt skilyrði til viðtöku hljóðvarps- og sjónvarpssendingaþingsályktunartillaga
96A28 ajöfnun flutningskostnaðar á sementifyrirspurn
96A27 akaup ríkissjóðs á húsakosti í Flatey á Skjálfandaþingsályktunartillaga
96A26 averðtrygging fjárskuldbindingalagafrumvarp
96A25 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
96A24 ainnheimta gjalda með viðaukalagafrumvarp
96A23 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
96A22 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
96A21 atrúfélöglagafrumvarp
96A20 aupplýsingaskylda stjórnvaldalagafrumvarp
96A19 amálmblendiverksmiðjan á Grundartanga í Hvalfirðifyrirspurn
96A18 alagning byggðalínu milli Norður- og Suðurlandsfyrirspurn
96A17 avaranleg gatnagerð í þéttbýliþingsályktunartillaga
96A16 askipting landsins í þróunarsvæðiþingsályktunartillaga
96A15 ahappdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegarlagafrumvarp
96A14 aútbreiðsla sjónvarpsþingsályktunartillaga
96A13 arafvæðing dreifbýlisinsþingsályktunartillaga
96A12 avinnslustöðvar á sviði sjávarútvegslagafrumvarp
96A11 alaunajöfnunarbæturlagafrumvarp
96A10 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
96A9 alántaka fyrir Hafnabótasjóðfyrirspurn
96A8 aalmannatryggingarlagafrumvarp
96A7 aFramkvæmdasjóður Suðurnesjalagafrumvarp
96A6 avarnir gegn slysahættu á fiskiskipumþingsályktunartillaga
96A5 afjárhagsstaða atvinnufyrirtækjaþingsályktunartillaga
96A4 aráðstafanir í sjávarútvegilagafrumvarp
96A3 aLánasjóður sveitarfélagalagafrumvarp
96A2 aþyrlukaupþingsályktunartillaga
96A1 afjárlög 1975lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.