Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 94
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
94A433 aFramkvæmdastofnun ríkisinsskýrsla
94A432 autanríkismálskýrsla
94A431 aréttarstaða tjónaþolafyrirspurn
94A430 aendurskoðun sveitarstjórnarlagafyrirspurn
94A429 aþjóðleikhúsfyrirspurn
94A428 aviðskilnaður mannvirkja á Heiðarfjalli á Langanesifyrirspurn
94A427 asamræming símgjalda á Reykjavíkur- og Brúarlandssvæðinufyrirspurn
94A426 akaup Seðlabankans á rekstrarvíxlum iðnaðarinsfyrirspurn
94A425 aframkvæmd vegáætlunar 1973skýrsla
94A424 ameistarabréf og sveinsbréf til handa tannsmiðumfyrirspurn
94A423 aveiting prófessorsembættis við læknadeild Háskóla Íslandsfyrirspurn
94A422 adreifing sjónvarpsfyrirspurn
94A421 anám ökukennarafyrirspurn
94A420 anýting innlendra orkugjafa í stað olíuskýrsla
94A419 aflugvöllur í Grímseyfyrirspurn
94A418 aendurskoðun á tryggingakerfinufyrirspurn
94A417 aathuganir á Sandárvirkjunfyrirspurn
94A416 alandshlutaáætlun fyrir Norður-Þingeyjarsýslufyrirspurn
94A415 alánveitingar úr Byggðasjóðifyrirspurn
94A414 aríkisjarðirfyrirspurn
94A413 askipulagning björgunarmálafyrirspurn
94A412 afullvinnsla iðnaðarvarafyrirspurn
94A411 areglur við úthlutun viðbótarritlaunafyrirspurn
94A410 astarfsemi Viðlagasjóðsfyrirspurn
94A409 abjörgunarstarfsemi varnarliðsins á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
94A408 ainnlendar fiskiskipasmíðarfyrirspurn
94A407 aflugvöllurinn í Aðaldalfyrirspurn
94A406 akennsla í fjölmiðlun í Háskóla Íslandsfyrirspurn
94A405 anýskipan iðnfræðslu og tæknimenntunarfyrirspurn
94A404 arækjuveiðar og rækjuvinnsla á Húnaflóasvæðinufyrirspurn
94A403 askipun formanns stjórnarnefndar ríkisspítalannafyrirspurn
94A402 aorkusala Landsvirkjunar til Norðlendingafyrirspurn
94A401 alitasjónvarpfyrirspurn
94A400 ahúsnæðismál Menntaskólans við Lækjargötufyrirspurn
94A399 agjöf Jóns Sigurðssonarskýrsla
94A398 aframkvæmd sveitarafvæðingar á Austurlandi 1973fyrirspurn
94A397 aFélagsmálasáttmáli Evrópufyrirspurn
94A396 ayfirbyggingar á Bolungarvíkurvegifyrirspurn
94A395 afjöldi starfsliðs við stjórnsýslufyrirspurn
94A394 ainnflutningur á olíu og olíuverðfyrirspurn
94A393 avextir og þóknun lánastofnanafyrirspurn
94A392 atafir á lagningu rafmagns á sveitabæifyrirspurn
94A391 averðlagning ríkisjarðafyrirspurn
94A390 ahitun húsa með raforkufyrirspurn
94A389 araforkumál á Snæfellsnesifyrirspurn
94A388 astörf stjórnarskrárnefndarfyrirspurn
94A387 aAðaldalsflugvöllur og flugsamgöngur við Kópaskerfyrirspurn
94A386 aembætti umboðsmanns Alþingisfyrirspurn
94A385 aNorðurstjarnanfyrirspurn
94A384 aSölustofnun lagmetisfyrirspurn
94A383 aerlent hráefni til lagmetisfyrirspurn
94A382 afjármagn og fjármagnsöflun til niðursuðuverksmiðjafyrirspurn
94A381 afjárlagaáætlanirfyrirspurn
94A380 amál togarans Henriettefyrirspurn
94A379 alán til íbúðarhúsabygginga bændafyrirspurn
94A378 asala á tækjum til ölgerðarfyrirspurn
94A377 aviðurkenning á herforingjastjórninni í Chilefyrirspurn
94A376 aendurskipulagning utanríkisþjónustunnarfyrirspurn
94A375 alandkynningarstarfsemifyrirspurn
94A374 aferðamálfyrirspurn
94A373 aolíuleit í hafsbotni umhverfis Íslandfyrirspurn
94A372 anýbygging Fjórðungssjúkrahússins á Akureyrifyrirspurn
94A371 amóttökutækin sem fundust í Kleifarvatnifyrirspurn
94A370 aáætlanagerðfyrirspurn
94A369 abreytingar á skattalögumfyrirspurn
94A368 ahitaveituframkvæmdir í Hafnarfirði, Kópavogi og Garðahreppifyrirspurn
94A367 anýbygging Fjórungssjúkrahúss á Akureyrifyrirspurn
94A366 arekstur skuttogarafyrirspurn
94A365 averkfallsréttur opinberra starfsmannafyrirspurn
94A364 arekstrargrundvöllur skuttogarafyrirspurn
94A363 ahafnaáætlunfyrirspurn
94A362 abygging læknisbústaðar á Hólmavíkfyrirspurn
94A361 aLandhelgissjóðurfyrirspurn
94A360 asjómannastofurfyrirspurn
94A359 arafvæðing sveitannafyrirspurn
94A358 aáhugaleikfélögfyrirspurn
94A357 aframkvæmdir Vegagerðar ríkisinsfyrirspurn
94A356 asala Birningsstaða í Laxárdalfyrirspurn
94A355 alánsfé til byggingar leiguhúsnæðisfyrirspurn
94A354 alánamál húsbyggjendafyrirspurn
94A353 abygging Seðlabankansfyrirspurn
94A352 ahitaveita á Suðurnesjumfyrirspurn
94A351 ageðdeild Landsspítalansfyrirspurn
94A350 asjálfvirk viðvörunarkerfifyrirspurn
94A349 aáætlun um hafrannsóknir o.fl.fyrirspurn
94A348 avegagerð í Mánárskriðumfyrirspurn
94A347 alandhelgismálfyrirspurn
94A346 ainnflutningur júgóslavneskra verkamannafyrirspurn
94A345 astörf Alþingisfyrirspurn
94A344 aendurskoðun skattalagafyrirspurn
94A343 aSeðlabanki Íslandsfyrirspurn
94A342 aumsjónar- og eftirlitsstörf í heimavistarskólumfyrirspurn
94A341 abætur til bænda vegna vegagerðarfyrirspurn
94A340 alaxveiðileyfifyrirspurn
94A339 avantraust á ríkisstjórninavantraust
94A338 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
94A337 ajafnvægi í efnahagsmálumlagafrumvarp
94A336 aréttur fráskilinna til makalífeyrisþingsályktunartillaga
94A335 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
94A334 aþyrlukaupþingsályktunartillaga
94A333 aalmenningsbókasöfnlagafrumvarp
94A332 aálag á útsvörfyrirspurn
94A331 aþjónustustarfsemilagafrumvarp
94A330 amjólkursölumálfyrirspurn
94A329 aeyðing refa og minkalagafrumvarp
94A328 aafkoma iðnaðarinsfyrirspurn
94A327 aFélagsmálasáttmáli Evrópuþingsályktunartillaga
94A326 aalmenningsbókasöfnfyrirspurn
94A325 asjóður til aðstoðar við drykkjusjúkalagafrumvarp
94A324 aaflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
94A323 astéttarfélög, vinnudeilur og kjarasamningarþingsályktunartillaga
94A322 avegáætlun 1974-1977þingsályktunartillaga
94A321 aafnotaréttur þéttbýlisbúa af sumarbústaðalöndumþingsályktunartillaga
94A320 aopinberar fjársafnanirlagafrumvarp
94A319 anámsgagnastofnunlagafrumvarp
94A318 alaunasjóður rithöfundalagafrumvarp
94A317 afjölfatlaðraskólilagafrumvarp
94A316 aviðskipti Íslandinga við þjóðir Sovétríkjannafyrirspurn
94A315 avirkjun Suður-Fossár á Rauðasandiþingsályktunartillaga
94A314 aaðstaða bæklaðrafyrirspurn
94A313 abygging rannsóknarskipsþingsályktunartillaga
94A312 afarkennsla í meðferð fiskileitar- og siglingatækjaþingsályktunartillaga
94A311 askipulag vísindarannsóknaþingsályktunartillaga
94A310 aLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
94A309 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
94A308 aSölustofnun lagmetisiðnaðarinslagafrumvarp
94A307 aöryggis- og varnarmálþingsályktunartillaga
94A306 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
94A305 astofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiðaþingsályktunartillaga
94A304 afiskræktarmál eldisstöðvarinnar að Laxalóniþingsályktunartillaga
94A303 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
94A302 afélagsráðgjöflagafrumvarp
94A301 arannsóknarstörf prófessorafyrirspurn
94A300 aRíkismat sjávarafurðalagafrumvarp
94A299 anýting innlendra orkugjafaþingsályktunartillaga
94A298 afjölbrautaskólarlagafrumvarp
94A297 atrúfélöglagafrumvarp
94A296 aloftferðirlagafrumvarp
94A295 avegalöglagafrumvarp
94A294 askemmtanaskatturlagafrumvarp
94A293 afjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
94A292 aáhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúðalagafrumvarp
94A291 aalmannatryggingarlagafrumvarp
94A290 askylduskil til safnalagafrumvarp
94A289 alántökuheimild fyrir ríkissjóðlagafrumvarp
94A288 agræðsla Sauðlauksdalssandaþingsályktunartillaga
94A287 afiskiðnskóli í Siglufirðifyrirspurn
94A286 aávana- og fíkniefnilagafrumvarp
94A285 askipan gjaldeyris- og innflutningsmálaþingsályktunartillaga
94A284 ainnflutningur og eldi sauðnautalagafrumvarp
94A283 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
94A282 akjarabætur til handa láglaunafólkifyrirspurn
94A281 aIðntæknistofnun Íslandslagafrumvarp
94A280 akvikmyndasjóðurlagafrumvarp
94A279 askyldusparnaðurþingsályktunartillaga
94A278 averðjöfnunargjald af raforkulagafrumvarp
94A277 asala kirkjujarðarinnar Stóru-Borgarlagafrumvarp
94A276 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
94A275 adómari í ávana- og fíkniefnamálumlagafrumvarp
94A274 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
94A273 auppbætur á útfluttar ullarvörurfyrirspurn
94A272 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
94A271 avísitölutrygging bótafjár íbúðarhúsa vegna jarðeldanna á Heimaeyfyrirspurn
94A270 agreiðslur vegna Laxárdeilufyrirspurn
94A269 abygging staðlaðs húsnæðis til eflingar iðnaði á landsbyggðinnilagafrumvarp
94A268 atölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir mannaþingsályktunartillaga
94A267 aaðstoð við kaupstaði eða kauptún vegna landakaupalagafrumvarp
94A266 aviðskiptabankarlagafrumvarp
94A265 ajarðhiti til ræktunarfyrirspurn
94A264 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
94A263 asala og kaup ríkisjarðafyrirspurn
94A262 amat á sláturafurðumlagafrumvarp
94A261 adýralæknarlagafrumvarp
94A260 aalmannatryggingarlagafrumvarp
94A259 askattkerfisbreytinglagafrumvarp
94A258 abúseta á Hólsfjöllum og á Efra-Fjalliþingsályktunartillaga
94A257 ahússtjórnarskólarlagafrumvarp
94A256 aHússtjórnarkennaraskóli Íslandslagafrumvarp
94A255 alántökuheimildir erlendislagafrumvarp
94A254 aíþróttahús Menntaskólans við Hamrahlíðþingsályktunartillaga
94A253 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
94A252 ajarðræktarlöglagafrumvarp
94A251 afiskvinnsluskólilagafrumvarp
94A250 avélstjóranámlagafrumvarp
94A249 aLandsvirkjunlagafrumvarp
94A248 abrúargerð yfir Álftafjörðfyrirspurn
94A247 askattaleg meðferð verðbréfalagafrumvarp
94A246 astarfshættir skólafyrirspurn til skrifl. svars
94A245 aöryggisráðstafanir fyrir farþegaflugfyrirspurn
94A244 aveiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginnilagafrumvarp
94A243 ahagnýting vindorku með vindrafstöðvumþingsályktunartillaga
94A242 agjald til að draga úr áhrifum olíuverðhækkanalagafrumvarp
94A241 aneyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaeylagafrumvarp
94A240 aneyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaeylagafrumvarp
94A239 agjaldmiðill Íslandslagafrumvarp
94A238 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
94A237 avöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklingalagafrumvarp
94A236 aframkvæmd iðnþróunaráætlunarþingsályktunartillaga
94A235 aNorðurlandsáætlun í samgöngumálumfyrirspurn
94A234 afjáraukalög 1971lagafrumvarp
94A233 aríkisreikningurinn 1971lagafrumvarp
94A232 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
94A231 avararaforkustöðvar á Ólafsfirði, Dalvík, Grenivík og Kópaskeriþingsályktunartillaga
94A230 asjóefnaverksmiðja á Reykjanesifyrirspurn
94A229 avegalöglagafrumvarp
94A228 agatnagerðargjöldlagafrumvarp
94A227 anotkun nafnskírteinalagafrumvarp
94A226 aleiga og sala fasteignafyrirspurn
94A225 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
94A224 aráðstafanir til að sporna við raflínubilunumþingsályktunartillaga
94A223 astórvirkjun á Norðurlandi vestraþingsályktunartillaga
94A222 aboð til Alexanders Solzhenitsyn um búsetu hér á landiþingsályktunartillaga
94A221 akaup á jarðborþingsályktunartillaga
94A220 astarfsréttindi kennaraþingsályktunartillaga
94A219 avaraforði sáðkorns til nota í kalárumþingsályktunartillaga
94A218 averkleg kennsla í sjómennskuþingsályktunartillaga
94A217 aregnbogasilungseldi Skúla Pálssonarfyrirspurn
94A216 abankaútibú í Ólfsvík eða á Hellissandifyrirspurn
94A215 aolíubirgðastöð á Norðurlandilagafrumvarp
94A214 afjölgun starfsmanna í stjórnarráðinufyrirspurn
94A213 abeislun orku og orkusölu á Austurlandiþingsályktunartillaga
94A212 aheiðurslaun listamannaþingsályktunartillaga
94A211 aafnám og einföldun skattframtalaþingsályktunartillaga
94A210 aumferðarlöglagafrumvarp
94A209 asmíði eða kaup strandferðaskipsþingsályktunartillaga
94A208 aFramkvæmdastofnun ríkisinslagafrumvarp
94A207 averðtrygging fjárskuldbindingalagafrumvarp
94A206 aviðlagasjóðshúsþingsályktunartillaga
94A205 atekjustofnar sýslufélagaþingsályktunartillaga
94A204 avinnslustöðvar á sviði sjávarútvegslagafrumvarp
94A203 aúthlutun viðbótarritlaunafyrirspurn
94A202 auppsögn varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjannaþingsályktunartillaga
94A201 akosningar til Alþingislagafrumvarp
94A200 alandgræðslustörf skólafólkslagafrumvarp
94A199 aöryggi sjómanna á loðnuveiðumfyrirspurn
94A198 atryggingadómurlagafrumvarp
94A197 asjóvinnubúðir fyrir unglinga í Flatey á Skjálfandaþingsályktunartillaga
94A196 afuglaveiðar og fuglafriðunlagafrumvarp
94A195 abundnar innistæður í Seðlabanka Íslandsfyrirspurn
94A194 afullorðinsmenntunfyrirspurn
94A193 aeignaraðild útvegsmanna að fiskiskipaflotanumfyrirspurn
94A192 aíbúðarhúsnæði í eigu ríkisinslagafrumvarp
94A191 amálflytjendurlagafrumvarp
94A190 aútflutningsgjald af loðnuafurðumlagafrumvarp
94A189 avirkjun Fljótaár í Skagafirðiþingsályktunartillaga
94A188 avirkjun Svartár í Skagafirðiþingsályktunartillaga
94A187 aeftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkannalagafrumvarp
94A186 aábyrgð vegna mistaka við hönnun hafnarmannvirkjafyrirspurn
94A185 aheyrnarskemmdir af völdum hávaða í samkomuhúsumþingsályktunartillaga
94A184 amjólkursölumálfyrirspurn
94A183 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
94A182 akostnaðaráætlanir við stjórnarfrumvörpþingsályktunartillaga
94A181 akaupstaðarréttindi til handa Grindavíkurhreppilagafrumvarp
94A180 akönnun á olíukaupumþingsályktunartillaga
94A179 arannsókn á gerð nýrrar hafnar á suðurströndinniþingsályktunartillaga
94A178 aFélagsmálaskóli alþýðulagafrumvarp
94A177 aundirbúningsfélag fiskkassaverksmiðjulagafrumvarp
94A176 ajarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjalllagafrumvarp
94A175 avegagerðfyrirspurn
94A174 aviðskiptamenntun á framhaldsskólastigilagafrumvarp
94A173 aHótel- og veitingaskóli Íslandslagafrumvarp
94A172 averndun Mývatns og Laxárlagafrumvarp
94A171 afrestun á fundum Alþingis
94A170 aleit að nýjum karfamiðumþingsályktunartillaga
94A169 anámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
94A168 alífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
94A167 aNorðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráðlagafrumvarp
94A166 arafvæðing dreifbýlisinsþingsályktunartillaga
94A165 avirkjun í Skjálfandafljóti við Aldeyjarfoss og Íshólsvatnþingsályktunartillaga
94A164 aframkvæmd Inn-Djúpsáætlunarþingsályktunartillaga
94A163 ajöfnun símgjaldaþingsályktunartillaga
94A162 aríkisábyrgð á launum við gjaldþrotlagafrumvarp
94A161 aendurskoðun olíusölunnarfyrirspurn
94A160 aalmannatryggingarlagafrumvarp
94A159 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
94A158 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
94A157 ahúsnæðislán á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
94A156 alínusvæði fyrir Vestfjörðumfyrirspurn
94A155 aalmannatryggingarlagafrumvarp
94A154 aatvinnumál aldraðraþingsályktunartillaga
94A153 alaunaskatturlagafrumvarp
94A152 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
94A151 askráning og mat fasteignalagafrumvarp
94A150 abætt skipulag tónlistarnámsþingsályktunartillaga
94A149 ainnflutningur búfjárlagafrumvarp
94A148 abyggingasvæði fyrir Alþingi, ríkisstjórn og stjórnarstofnanirþingsályktunartillaga
94A147 aveiting prestakallalagafrumvarp
94A146 akaupstaðarréttindi til handa Eskifjarðarhreppilagafrumvarp
94A145 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
94A144 avínveitingar á vegum ríkisinslagafrumvarp
94A143 agjald til Iðnnemasambands Íslandsfyrirspurn
94A142 akaup á hafskipabryggju á Eyri í Ingólfsfirðiþingsályktunartillaga
94A141 anámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
94A140 averðlækkun á húsnæðiþingsályktunartillaga
94A139 atollskrálagafrumvarp
94A138 aalmannatryggingarlagafrumvarp
94A137 anámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
94A136 agrænfóðurverksmiðjurfyrirspurn
94A135 aumboðsmaður Alþingislagafrumvarp
94A134 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
94A133 aáætlunargerð um verndun gróðursþingsályktunartillaga
94A132 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
94A131 aútvarpslöglagafrumvarp
94A130 aveitinga- og gistihúsarekstur að vetrarlagi utan þéttbýlissvæðaþingsályktunartillaga
94A129 akaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkurkauptúnilagafrumvarp
94A128 abygging leiguíbúða á vegum sveitarfélagafyrirspurn
94A127 aumhverfismálþingsályktunartillaga
94A126 amálefni útflutningsiðnaðar og lagmetisfyrirspurn
94A125 alæknalöglagafrumvarp
94A124 aSíldarverksmiðjur ríkisins reisi verksmiðju í Grindavíkþingsályktunartillaga
94A123 anýting raforku til húshitunarþingsályktunartillaga
94A122 anýting jarðhitaþingsályktunartillaga
94A121 az í ritmáliþingsályktunartillaga
94A120 arannsókn á reki gúmbjörgunarbátaþingsályktunartillaga
94A119 askipulagslöglagafrumvarp
94A118 ahafnamálfyrirspurn
94A117 amálefni Vladimirs Ashkenazyfyrirspurn
94A116 agjöf Jóns Sigurðssonarþingsályktunartillaga
94A115 aheimilishjálp í viðlögumlagafrumvarp
94A114 afélagsráðgjöffyrirspurn
94A113 askipulag ferðamálalagafrumvarp
94A112 avegalöglagafrumvarp
94A111 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
94A110 ahúsnæðismálþingsályktunartillaga
94A109 aaðild að háskóla Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
94A108 afjármál hafnarsjóðafyrirspurn
94A107 alántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973lagafrumvarp
94A106 asímamál á Suðurnesjumfyrirspurn
94A105 astaðsetning opinberra stofnanafyrirspurn
94A104 aeftirlit með einokun, hringamyndun og samkeppnishömlumlagafrumvarp
94A103 aþjónusta hjá héraðsdómstólum við neytendurþingsályktunartillaga
94A102 aveiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgilagafrumvarp
94A101 aþörungavinnsla við Breiðafjörðlagafrumvarp
94A100 akaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúnilagafrumvarp
94A99 aráðstafanir til að fyrirbyggja raforkuskort á Vestfjörðumfyrirspurn
94A98 araforkumálþingsályktunartillaga
94A97 abann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpulagafrumvarp
94A96 abreyting á fasteignamatslögum og lögum um sambýli í fjölbýlishúsumþingsályktunartillaga
94A95 afóstureyðingarlagafrumvarp
94A94 alyfjaframleiðslalagafrumvarp
94A93 asjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipumlagafrumvarp
94A92 abráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togaraþingsályktunartillaga
94A91 asamningar við Belgíu, Noreg og landsstjórn Færeyja um veiðar innan fiskveiðilögsögu Íslandsþingsályktunartillaga
94A90 aendurskoðun laga um almannatryggingarfyrirspurn
94A89 aVerðlagsráð sjávarútvegsinslagafrumvarp
94A88 aferðir hermanna af Keflavíkurflugvellifyrirspurn
94A87 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
94A86 arannsóknarnefnd vegna landhelgisgæsluþingsályktunartillaga
94A85 avísindaleg verndun fiskimiða landgrunnsinslagafrumvarp
94A84 avanskil hafnafyrirspurn
94A83 atrúarsöfnuður Ásatrúarmannafyrirspurn
94A82 alandmælingastjórn ríkisinsþingsályktunartillaga
94A81 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
94A80 aÚtvegsbanki Íslandslagafrumvarp
94A79 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
94A78 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
94A77 ahækkun íbúðarlána úr Byggingarsjóðiþingsályktunartillaga
94A76 astytting vinnutíma skólanemendaþingsályktunartillaga
94A75 abætt póst- og símaþjónustaþingsályktunartillaga
94A74 afiskiðnaðarnámskeið sjávarútvegsráðuneytisinsfyrirspurn
94A73 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
94A72 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
94A71 alögheimililagafrumvarp
94A70 astarfskjör launþegalagafrumvarp
94A69 alöndun á loðnu til bræðslulagafrumvarp
94A68 afarþegaskip milli Íslands, Færeyja, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkurþingsályktunartillaga
94A67 ahappdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveglagafrumvarp
94A66 aNorðurlandasamningur um skrifstofur Ráðherranefndar og skrifstofu Norðurlandaráðslagafrumvarp
94A65 aorloflagafrumvarp
94A64 abrottnám mannvirkja frá styrjaldarárunumþingsályktunartillaga
94A63 astaðarval stóriðju á Norðurlandiþingsályktunartillaga
94A62 anám í sjúkra- og iðjuþjálfunfyrirspurn
94A61 atannlækningarlagafrumvarp
94A60 ahjúkrunarlöglagafrumvarp
94A59 afélagsmálaskóli launþegasamtakannalagafrumvarp
94A58 abygging sögualdarbæjarþingsályktunartillaga
94A57 afiskileit úti fyrir Austfjörðumfyrirspurn
94A56 agengisskráninglagafrumvarp
94A55 aniðurfærsla verðlags o.fl.lagafrumvarp
94A54 aeignarráð á landinuþingsályktunartillaga
94A53 aLaxárvirkjunlagafrumvarp
94A52 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
94A51 aolíukaupþingsályktunartillaga
94A50 astytting vinnutímafyrirspurn
94A49 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
94A48 abættar vetrarsamgöngurþingsályktunartillaga
94A47 aundirbúningur að næstu stórvirkjunþingsályktunartillaga
94A46 ajarðalöglagafrumvarp
94A45 asameining Flugfélags Íslands og Loftleiðalagafrumvarp
94A44 aorkulöglagafrumvarp
94A43 asamgönguáætlun fyrir Norðurlandþingsályktunartillaga
94A42 anotagildi einfasa og þriggja fasa rafmagnsþingsályktunartillaga
94A41 afjárreiður stjórnmálaflokkaþingsályktunartillaga
94A40 agjaldaviðaukilagafrumvarp
94A39 aveðdeild Landsbanka Íslandslagafrumvarp
94A38 aVerslunarbanki Íslandslagafrumvarp
94A37 aLandhelgisgæsla Íslandslagafrumvarp
94A36 afiskeldi í sjóþingsályktunartillaga
94A35 aafnám vínveitinga á vegum ríkisinsþingsályktunartillaga
94A34 atilkynningar aðsetursskiptalagafrumvarp
94A33 aheimili drykkjusjúklinga á Vífilsstöðumfyrirspurn
94A32 abúfjárræktarlöglagafrumvarp
94A31 alækkun tekjuskatts á einstaklingumþingsályktunartillaga
94A30 akennsla í haffræði við Háskóla Íslandsþingsályktunartillaga
94A29 amóttökuskilyrði sjónvarpssendinga á fiskimiðunumfyrirspurn
94A28 aábúðarlöglagafrumvarp
94A27 askipti á dánarbúum og félagsbúumlagafrumvarp
94A26 aupplýsingaskylda stjórnvaldalagafrumvarp
94A25 abygging skips til Vestmannaeyjaferðaþingsályktunartillaga
94A24 akaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppilagafrumvarp
94A23 abætt aðstaða nemenda landsbyggðarinnarfyrirspurn
94A22 ahappdrættislán ríkissjóðslagafrumvarp
94A21 arannsókn á brúarstæðum yfir Dýrafjörð og Önundarfjörðfyrirspurn
94A20 aframhaldsnám hjúkrunarkvennafyrirspurn
94A19 asjónvarp á sveitabæiþingsályktunartillaga
94A18 avinna framhaldsskólanema við framleiðslustörfþingsályktunartillaga
94A17 aheykögglaverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
94A16 averkfræðingar o.fl.lagafrumvarp
94A15 aorkulöglagafrumvarp
94A14 adreifing sjónvarpsfyrirspurn
94A13 aútbreiðsla sjónvarpsþingsályktunartillaga
94A12 aútfærsla fiskveiðilandhelgi í 200 sjómílurþingsályktunartillaga
94A11 abann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpulagafrumvarp
94A10 aalmenningsbókasöfnfyrirspurn
94A9 agrunnskólilagafrumvarp
94A8 askólakerfilagafrumvarp
94A7 atollskrálagafrumvarp
94A6 aöryggismál Íslandsþingsályktunartillaga
94A5 avaranleg gatnagerð í þéttbýliþingsályktunartillaga
94A4 asjóminjasafnþingsályktunartillaga
94A3 aÞjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisinslagafrumvarp
94A2 ahúsbyggingar á vegum Viðlagasjóðslagafrumvarp
94A1 afjárlög 1974lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.