Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 78
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
78A175 aréttindi vélstjórafyrirspurn til skrifl. svars
78A174 aniðurgreiðsla vöruverðsfyrirspurn til skrifl. svars
78A173 avegakerfi á Þingvöllumfyrirspurn til skrifl. svars
78A172 aendurheimt íslenskra handritafyrirspurn til skrifl. svars
78A171 aviti á Geirfugladrangiþingsályktunartillaga
78A170 ahefting sandfoks, græðsla lands og varnir gegn gróðureyðingulagafrumvarp
78A169 aframkvæmdir í raforkumálumþingsályktunartillaga
78A168 aþjóðvegir úr steinsteypuþingsályktunartillaga
78A167 aorloflagafrumvarp
78A166 alandhelgismálþingsályktunartillaga
78A165 aútgáfa á blaðagreinum Jóns Sigurðssonarþingsályktunartillaga
78A164 aSiglufjarðarvegurlagafrumvarp
78A163 abæjanöfnlagafrumvarp
78A162 alandamerki o. fl.lagafrumvarp
78A161 alögtök og fjárnámlagafrumvarp
78A160 aeignaréttur og afnotaréttur fasteignalagafrumvarp
78A159 aaðförlagafrumvarp
78A158 alögræðilagafrumvarp
78A157 akyrrsetning og lögbannlagafrumvarp
78A156 alandskiptilagafrumvarp
78A155 anauðasamningarlagafrumvarp
78A154 aættaróðal og erfðaábúðlagafrumvarp
78A153 aþinglýsingarlagafrumvarp
78A152 aalmannatryggingarlagafrumvarp
78A151 aprentrétturlagafrumvarp
78A150 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
78A149 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
78A148 aúthlutun listamannalaunalagafrumvarp
78A147 amæðiveiki á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
78A146 asýsluvegasjóðirlagafrumvarp
78A145 abyggingarsjóður Listasafns Íslandslagafrumvarp
78A144 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
78A143 aútvarps- og sjónvarpsreksturþingsályktunartillaga
78A142 abifreiðar ríkisinsþingsályktunartillaga
78A141 amilliþinganefnd um öryrkjamálþingsályktunartillaga
78A140 averðbætur bátaútvegsinsfyrirspurn til skrifl. svars
78A139 aslíta stjórnmálasambandi við Bretaþingsályktunartillaga
78A138 agjaldeyrissamningur Evrópulagafrumvarp
78A137 astofnun gjaldeyrissjóðs og alþjóðabankalagafrumvarp
78A136 avinnsla kísilleirsins við Mývatnþingsályktunartillaga
78A135 aítalalagafrumvarp
78A134 akornræktlagafrumvarp
78A133 averkstjóranámskeiðlagafrumvarp
78A132 abráðabirgðagreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
78A131 aÍslenski farskipaflotinnþingsályktunartillaga
78A130 anauðungarvinnaþingsályktunartillaga
78A129 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
78A128 ahappdrætti fyrir Íslandlagafrumvarp
78A127 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
78A126 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
78A125 aalmannatryggingarlagafrumvarp
78A124 aalmannatryggingarlagafrumvarp
78A123 akosningar til Alþingislagafrumvarp
78A122 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
78A121 ainnflutningur véla og verkfærafyrirspurn til skrifl. svars
78A120 aathugun á nýjum björgunartækjumþingsályktunartillaga
78A119 aútvegun lánsfjárþingsályktunartillaga
78A118 aveitingasala, gistihúshaldlagafrumvarp
78A117 afirmu og prókúruumboðlagafrumvarp
78A116 alögheimililagafrumvarp
78A115 aríkisreikningarlagafrumvarp
78A114 afjáraukalög 1956lagafrumvarp
78A113 amannúðar- og vísindastarfsemiþingsályktunartillaga
78A112 asementsverksmiðjalagafrumvarp
78A111 aBjargráðasjóður Íslandslagafrumvarp
78A110 aáfengis-og tóbakssala ríkisinslagafrumvarp
78A109 aListasafn Íslandslagafrumvarp
78A108 asögustaðirþingsályktunartillaga
78A107 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
78A106 alífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
78A105 asamband íslenskra berklasjúklingalagafrumvarp
78A104 asjúkrahúsalög nr. 93lagafrumvarp
78A103 askattar og gjöld til sveitarsjóðalagafrumvarp
78A102 ahefting sandfoks og græðsla landslagafrumvarp
78A101 aselja jörðina Bjarnastaði í Unadallagafrumvarp
78A100 ahlutdeildar- og arðskiptifyrirkomulag í atvinnurekstriþingsályktunartillaga
78A99 alán vegna hafnargerðaþingsályktunartillaga
78A98 aolíuverslun ríkisinslagafrumvarp
78A97 aáætlunarráð ríkisinslagafrumvarp
78A96 abirting skýrslna um fjárfestinguþingsályktunartillaga
78A95 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1959lagafrumvarp
78A94 aAusturvegurþingsályktunartillaga
78A93 adragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgilagafrumvarp
78A92 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
78A91 abráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
78A90 aútflutningssjóður o. fl.lagafrumvarp
78A89 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
78A88 auppsögn varnarsamningsinsþingsályktunartillaga
78A87 aniðurfærsla verðlags og launa o. fl.lagafrumvarp
78A86 akirkjugarðarlagafrumvarp
78A85 afræðslumyndasafn ríkisinslagafrumvarp
78A84 aflugsamgöngurþingsályktunartillaga
78A83 ahúsnæði fyrir félagsstarfssemilagafrumvarp
78A82 ahagnýting síldaraflansþingsályktunartillaga
78A81 abæjarstjórn í Hafnarfirðilagafrumvarp
78A80 arafveitulína frá Hvolsvelli til Vestmannaeyjafyrirspurn til skrifl. svars
78A79 alán til byggingarsjós af greiðsluafgangi ríkissjóðsþingsályktunartillaga
78A78 aniðurgreiðsla á innfluttum áburðiþingsályktunartillaga
78A77 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
78A76 afjárfestingarþörf opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
78A75 asameign fjölbýlishúsalagafrumvarp
78A74 aalmannatryggingarlagafrumvarp
78A73 abráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
78A72 asiglingarlög nr. 56lagafrumvarp
78A71 askuldaskil útgerðarmannalagafrumvarp
78A70 aakvegasamband við Vestfirðiþingsályktunartillaga
78A69 ayfirlæknisembætti Kleppsspítalafyrirspurn til skrifl. svars
78A68 afræðsla barnalagafrumvarp
78A67 asjúkrahúsalög nr. 93lagafrumvarp
78A66 asameining pósts og síma í Hafnarfirðiþingsályktunartillaga
78A65 avirkjun Sogsinslagafrumvarp
78A64 aþörf atvinnuveganna fyrir sérmenntað fólkþingsályktunartillaga
78A63 ahandritamáliðþingsályktunartillaga
78A62 aalmannatryggingarlagafrumvarp
78A61 askipulagslöglagafrumvarp
78A60 alæknishjálp sjómanna á fjarlægum miðumþingsályktunartillaga
78A59 averðjöfnun á olíu og bensínilagafrumvarp
78A58 auppbætur á laun starfsmanna ríkisinsþingsályktunartillaga
78A57 aaðstoð við vangefið fólklagafrumvarp
78A56 asteinsteyptur vegur frá Hafnarfirði til Snadgerðisþingsályktunartillaga
78A55 aútflutningssjóður o. fl.lagafrumvarp
78A54 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
78A53 askipulagning samgangnalagafrumvarp
78A52 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
78A51 askipun prestakallalagafrumvarp
78A50 askipun prestakallalagafrumvarp
78A49 aferðaskrifstofa ríkisinslagafrumvarp
78A48 alæknaskipunarlög nr. 16lagafrumvarp
78A47 abann gegn togveiðum í landhelgiþingsályktunartillaga
78A46 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
78A45 abúnaðarmálasjóðurlagafrumvarp
78A44 averksmiðja til vinnslu sjávarafurða á Siglufirðilagafrumvarp
78A43 apóstlöglagafrumvarp
78A42 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
78A41 aábúðarlögþingsályktunartillaga
78A40 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
78A39 aAtómvísindastofnun Norðurlandaþingsályktunartillaga
78A38 avegagerð úr steinsteypuþingsályktunartillaga
78A37 ahafnargerðir o. fl.fyrirspurn til skrifl. svars
78A36 aniðursuðuverksmiðja á Akureyriþingsályktunartillaga
78A35 adýralæknarlagafrumvarp
78A34 aveitingasala, gististaðahald o. fl.lagafrumvarp
78A33 arithöfundaréttur og prentrétturlagafrumvarp
78A32 avinnuheimili fyrir aldrað fólkþingsályktunartillaga
78A31 ajafnvægi í byggð landsinslagafrumvarp
78A30 aalmannatryggingarþingsályktunartillaga
78A29 askipulagning hagrannsóknaþingsályktunartillaga
78A28 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
78A27 aveltuútsvörlagafrumvarp
78A26 aaukaútsvör ríkisstofnanalagafrumvarp
78A25 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
78A24 aalmannatryggingarlagafrumvarp
78A23 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
78A22 aiðnlánasjóðurlagafrumvarp
78A21 aaðbúnaður fangaþingsályktunartillaga
78A20 afiskileitartækjanámskeiðþingsályktunartillaga
78A19 aUngverjalandsmáliðþingsályktunartillaga
78A18 asmíði 15 togarafyrirspurn til skrifl. svars
78A17 aríkisábyrgðirþingsályktunartillaga
78A16 alífeyrissjóður fyrir bátasjómennþingsályktunartillaga
78A15 alífeyrissjóður togarasjómannalagafrumvarp
78A14 avotheysverkunþingsályktunartillaga
78A13 aeftirlit með happdrættumlagafrumvarp
78A12 aútflutningur hrossalagafrumvarp
78A11 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
78A10 askemmtanaskattur með viðaukalagafrumvarp
78A9 abiskupskosninglagafrumvarp
78A8 avegalöglagafrumvarp
78A7 ainnflutningur varahluta í vélarþingsályktunartillaga
78A6 avegalög nr. 34lagafrumvarp
78A5 aefling landhelgisgæslunnarþingsályktunartillaga
78A4 abifreiðaskattur o. fl.lagafrumvarp
78A3 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
78A2 ainnheimta ýmis gjöld með viðaukalagafrumvarp
78A1 afjárlög 1959lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.