Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 29
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
29A121 aeftirlaun handa Birni bankastjóra Kristjánssynilagafrumvarp
29A120 aheildsala á almennum þurftavörumþingsályktunartillaga
29A119 aheildsala á almennum þurftavörumþingsályktunartillaga
29A118 adýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslumönnum landssjóðslagafrumvarp
29A117 askipun læknishéraðalagafrumvarp
29A116 asíldarkaup, síldarforði og ásetningur búpeningsþingsályktunartillaga
29A115 aheildsalaþingsályktunartillaga
29A114 alaun tveggja kennara Flensborgarskólansþingsályktunartillaga
29A113 aeftirlaun handa Birni bankastjóra Kristjánssynilagafrumvarp
29A112 agistihússauki í Borgarnesiþingsályktunartillaga
29A111 aþurrkun kjöts með vélaraflilagafrumvarp
29A110 alán til kolanámsþingsályktunartillaga
29A109 akaup landsstjórnarinnar á síldlagafrumvarp
29A108 ahúsaleiga í Reykjavíklagafrumvarp
29A107 averðlagsnefndirlagafrumvarp
29A106 abráðabirgðalaunaviðbót handa starfsmönnum landssímansþingsályktunartillaga
29A105 abráðabirgðalaunaviðbót til embættismanna o. fl.lagafrumvarp
29A104 askipun læknishéraðalagafrumvarp
29A103 akosning samningamannaþingsályktunartillaga
29A102 aalmennur menntaskóliþingsályktunartillaga
29A101 araflýsing á Laugarnesspítalaþingsályktunartillaga
29A100 alán handa klæðaverksmiðjunni á Álafossiþingsályktunartillaga
29A99 aafhending á landi til kirkjugarðs í Stokkseyrarsóknlagafrumvarp
29A98 aerfðaábúð á þjóðjörðum og kirkjujörðumþingsályktunartillaga
29A97 aefniviður til opinna róðrarbátaþingsályktunartillaga
29A96 averðlag á vörumlagafrumvarp
29A95 adýrtíðarvinnaþingsályktunartillaga
29A94 abirting ensku samningannafyrirspurn
29A93 abráðabirgða útflutningsgjaldlagafrumvarp
29A92 aheimild til tryggingar á aðflutningum til landsinslagafrumvarp
29A91 aalmenningseldhús í Reykjavíkþingsályktunartillaga
29A90 aFiskifélag Íslandsþingsályktunartillaga
29A89 askipamiðlarlagafrumvarp
29A88 alaun íslenskar embættismannalagafrumvarp
29A87 abjargráðasjóður Íslandslagafrumvarp
29A86 adýrtíðaruppbót handa barna- og lýðskólanum í Bergstaðastrætiþingsályktunartillaga
29A85 aveðurathugunarstöð í Reykjavíklagafrumvarp
29A84 arannsókn símleiðaþingsályktunartillaga
29A83 asjótjónsmennlagafrumvarp
29A82 alandsversluninþingsályktunartillaga
29A81 alaunamálþingsályktunartillaga
29A80 adýrtíðaruppbót af aukatekjumþingsályktunartillaga
29A79 aalmenn sjúkrasamlöglagafrumvarp
29A78 ahækkun á styrk til skálda og listamannaþingsályktunartillaga
29A77 adýrtíðaruppbót handa Sigurgeiri Gíslasyniþingsályktunartillaga
29A76 asala á prestsmötulagafrumvarp
29A75 aheimild til ráðstafana út af Norðurálfuófriðnumlagafrumvarp
29A74 anámurekstur landssjóðs á Tjörnesiþingsályktunartillaga
29A72 anámurekstur lanssjóðs á Tjörnesiþingsályktunartillaga
29A71 anámurekstur landssjóðs á Tjörnesiþingsályktunartillaga
29A70 asiglingaráðlagafrumvarp
29A69 askipun læknishéraða o. fl.lagafrumvarp
29A68 abátaferðir á Faxaflóaþingsályktunartillaga
29A67 aþóknun handa Jóhannesi pósti Þórðarsyniþingsályktunartillaga
29A66 aþurrkun kjöts með vélaraflilagafrumvarp
29A65 aAlþingiskvaðningfyrirspurn
29A64 alán handa Suðurfjarðahreppiþingsályktunartillaga
29A63 adýrtíðar- og gróðaskatturlagafrumvarp
29A62 astyrkur til að kaupa björgunarbátþingsályktunartillaga
29A61 aþingfrestunfyrirspurn
29A60 aáhöld fyrir röntgenstofnunþingsályktunartillaga
29A59 asala á salti til útlendra fiskiskipafyrirspurn
29A58 aharðærisuppbót handa orðabókarhöfundunumþingsályktunartillaga
29A57 anámsstyrkur til háskólasveinaþingsályktunartillaga
29A56 afólksráðningarlagafrumvarp
29A55 areglugerð fyrir sparisjóðiþingsályktunartillaga
29A54 asjóvátryggingþingsályktunartillaga
29A53 ahækkun á verði á sykrifyrirspurn
29A52 arannsókn mómýraþingsályktunartillaga
29A51 anámurekstur landssjóðs á Tjörnesiþingsályktunartillaga
29A50 akolanám í Gunnarsstaðagrófþingsályktunartillaga
29A49 astyrkur og lánsheimild til flóabátaþingsályktunartillaga
29A48 aúthlutun kolafyrirspurn
29A47 akynbætur hestalagafrumvarp
29A46 abiðlaun handa Metúsalem Stefánssyniþingsályktunartillaga
29A45 aútsæðiþingsályktunartillaga
29A44 alaun til Gísla Guðmundssonarþingsályktunartillaga
29A43 askipun læknishéraða o.fl.lagafrumvarp
29A42 aHvalsíki í Vestur-Skaftafellssýslulagafrumvarp
29A41 askemmtanaskatturlagafrumvarp
29A40 asauðfjárbaðlyfþingsályktunartillaga
29A39 aframkvæmdir fossanefndarinnarfyrirspurn
29A38 abæjarstjórn í Reykjavíklagafrumvarp
29A37 ahækkun á vörutollilagafrumvarp
29A36 astimpilgjaldlagafrumvarp
29A35 abæjarstjórn Vestmannaeyjalagafrumvarp
29A34 aúthlutun kornvöru og sykursfyrirspurn
29A33 aveðurathugunarstöð í Reykjavíklagafrumvarp
29A32 afræðsla barnalagafrumvarp
29A31 ahafsaga í Reykjavíklagafrumvarp
29A30 asala Gaulverjabæjarþingsályktunartillaga
29A29 asala Ólafsvallatorfunnarþingsályktunartillaga
29A28 afé úr landssjóði til viðhalds Ölfusárbrúnnilagafrumvarp
29A27 astækkun verslunarlóðarinnar í Ólafsfirðilagafrumvarp
29A26 aúthlutun matvöru- og sykurseðlaþingsályktunartillaga
29A25 alokunartími sölubúða í kaupstöðumlagafrumvarp
29A24 abæjarstjórn á Akureyrilagafrumvarp
29A23 askipamiðlararlagafrumvarp
29A22 aeinkaréttur til verslunar með smjör og tólglagafrumvarp
29A21 amjólkursala á Ísafirðilagafrumvarp
29A20 aeftirlaun handa Birni bankastjóra Kristjánssynilagafrumvarp
29A19 afjárhagsástand landsinsþingsályktunartillaga
29A18 averslunarframkvæmdirþingsályktunartillaga
29A17 aútibú á Siglufirðiþingsályktunartillaga
29A16 amótaklagafrumvarp
29A15 aútibú í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
29A14 abæjarstjórn á Siglufirðilagafrumvarp
29A13 askipun bjargráðanefndarþingsályktunartillaga
29A12 atekjuskattur og lóðargjöld í Reykjavíklagafrumvarp
29A11 asala Gaulverjabæjarþingsályktunartillaga
29A10 asala Ólafsvallatorfunnarþingsályktunartillaga
29A9 abjargráðanefndþingsályktunartillaga
29A8 asjálfstæðismál landsinsþingsályktunartillaga
29A7 asjálfstæðismál landsinsþingsályktunartillaga
29A6 askipun barnakennara og laun þeirralagafrumvarp
29A5 alaun íslenskra embættismannalagafrumvarp
29A4 aalmenn dýrtíðarhjálplagafrumvarp
29A3 afráfærur ásauðarlagafrumvarp
29A2 aráðstafanir út af Norðurálfuófriðnumlagafrumvarp
29A1 aráðstafanir út af Norðurálfuófriðnumlagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.