Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 28
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
28A200 ahagtæring og meðferð matvælaþingsályktunartillaga
28A199 alaun íslenskra embættismannalagafrumvarp
28A198 afrestun á skólahaldilagafrumvarp
28A197 anefnd til að ákveða verðlag á vörumlagafrumvarp
28A196 akjötþurkun með vélaafli á Íslandilagafrumvarp
28A195 auppeldismálþingsályktunartillaga
28A194 amerkjalöglagafrumvarp
28A193 aheiðursgjöf handa skáldinu Stephani G. Stephanssyniþingsályktunartillaga
28A192 aheiðursgjöf handa skáldinu Stephani G. Stephanssyniþingsályktunartillaga
28A191 amilliþinganefnd til að íhuga fossamál landsinsþingsályktunartillaga
28A190 aseðlaútgáfurétturþingsályktunartillaga
28A189 afrestun á skólahaldilagafrumvarp
28A188 akjötþurkunlagafrumvarp
28A187 aforðagæslalagafrumvarp
28A186 aumsjón á landssjóðsvöru úti um landþingsályktunartillaga
28A185 ahagnýting á íslenskum mó og kolumþingsályktunartillaga
28A184 avegamálþingsályktunartillaga
28A183 avitabyggingarlagafrumvarp
28A182 aflutningsgjald á landssjóðsvörumfyrirspurn
28A181 aútmælingar lóða í kaupstöðumlagafrumvarp
28A180 arannsókn símleiðarþingsályktunartillaga
28A179 aforkaupsréttur á jörðumlagafrumvarp
28A178 alaun íslenskra embættismannalagafrumvarp
28A177 ameðferð á fé ómyndugraþingsályktunartillaga
28A176 avitabyggingarlagafrumvarp
28A175 astofnun landsbankalagafrumvarp
28A174 arekstur loftskeytastöðva á Íslandilagafrumvarp
28A173 askólahald næsta veturþingsályktunartillaga
28A172 amarkalöglagafrumvarp
28A171 averð á landssjóðsvöruþingsályktunartillaga
28A170 aútibú í Árnessýslu frá Landsbanka Íslandsþingsályktunartillaga
28A169 aaðflutningsbann á áfengilagafrumvarp
28A168 afjallgöngur og réttirþingsályktunartillaga
28A167 avátryggingarfélag fyrir fiskiskiplagafrumvarp
28A166 akaup í landaurumlagafrumvarp
28A165 aaðflutningsbann á áfengilagafrumvarp
28A164 atekjuskatturlagafrumvarp
28A163 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
28A162 abráðabirgðahækkun á burðargjaldilagafrumvarp
28A161 auppeldismálþingsályktunartillaga
28A160 alántaka til að kaupa og hagnýta fossalagafrumvarp
28A159 aforkaupsréttur á jörðumlagafrumvarp
28A158 aleyfisbréf til mannvirkja til notkunar vatnsaflsins í Sogninulagafrumvarp
28A157 alandsreikningarnir 1914 og 1915þingsályktunartillaga
28A156 asamábyrgðinlagafrumvarp
28A155 arannsókn hafnarstaðafyrirspurn
28A154 afóðurbætiskaupþingsályktunartillaga
28A153 avitagjaldlagafrumvarp
28A152 alandsspítalamáliðþingsályktunartillaga
28A151 avatnsafl í Sogninulagafrumvarp
28A150 adósentsembætti í læknadeild Háskóla Íslandslagafrumvarp
28A149 askipun læknishéraða o. fl.lagafrumvarp
28A148 aúthlutun verslunarvarafyrirspurn
28A147 amótorvélstjóraskólilagafrumvarp
28A146 aalmenn hjálplagafrumvarp
28A145 aíslenskur fánilagafrumvarp
28A144 aforstaða verslunar landssjóðsþingsályktunartillaga
28A143 averðhækkunartollurlagafrumvarp
28A142 aforðagæslalagafrumvarp
28A141 aásetningur búpeningsþingsályktunartillaga
28A140 averðlag á vörumlagafrumvarp
28A139 aútmælingar lóðalagafrumvarp
28A138 asmíð brúa og vitaþingsályktunartillaga
28A137 asiglingafáni fyrir Íslandþingsályktunartillaga
28A136 aaðflutningsbann á áfengilagafrumvarp
28A135 akornforðabúrlagafrumvarp
28A134 aveðurathugunarstöð í Reykjavíklagafrumvarp
28A133 amisærisskattur af tekjumlagafrumvarp
28A132 akaup í landaurumlagafrumvarp
28A131 aseðlaupphæðlagafrumvarp
28A130 aútflutningsgjald af síldlagafrumvarp
28A129 abrýr á Hofsá og Selálagafrumvarp
28A128 astofnun landsbankalagafrumvarp
28A127 alokunartími sölubúða í kaupstöðumlagafrumvarp
28A126 asala þjóðjarðanna Helgustaða og hjáleigunnar Sigmundarhúsalagafrumvarp
28A125 aBjargráðasjóður Íslandslagafrumvarp
28A124 alöggæslalagafrumvarp
28A123 alokunartími sölubúða í Reykjavíklagafrumvarp
28A122 asala á þjóðjörðinni Höfnumlagafrumvarp
28A121 aprestsmatalagafrumvarp
28A120 abygging, ábúð og úttekt jarðalagafrumvarp
28A119 ahafnarlög fyrir Ísafjörðlagafrumvarp
28A118 aRæktunarsjóður Íslandslagafrumvarp
28A117 aumboð þjóðjarðalagafrumvarp
28A116 abæjarstjórn á Siglufirðilagafrumvarp
28A115 atollalög fyrir Íslandlagafrumvarp
28A114 asameining Ísafjarðar og Eyrarhreppslagafrumvarp
28A113 alýsismatlagafrumvarp
28A112 aherpinótaveiði á fjörum inn úr Húnaflóalagafrumvarp
28A111 afriðunartími hreindýralagafrumvarp
28A110 afátækralögþingsályktunartillaga
28A109 akjördæmaskipunþingsályktunartillaga
28A108 aeinkasala á mjólklagafrumvarp
28A107 amerkjalöglagafrumvarp
28A106 abreyting á tilskipun og fátækralögumlagafrumvarp
28A105 aritsíma og talsímakerfi Íslandslagafrumvarp
28A104 aheyforðabúr og lýsisforðabúrlagafrumvarp
28A103 ahjónavígslalagafrumvarp
28A102 afiskveiðar á opnum skipumlagafrumvarp
28A101 astofnun og slit hjúskaparþingsályktunartillaga
28A100 aúthlutun landsverslunarvarafyrirspurn
28A99 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
28A98 aforkaupsréttur landssjóðs á jörðumlagafrumvarp
28A97 ahámarksverð á smjöriþingsályktunartillaga
28A96 anotkun hafna o. fl.lagafrumvarp
28A95 adýrtíðarstyrkurlagafrumvarp
28A94 askipulag kauptúna og sjávarþorpalagafrumvarp
28A93 aeignarnám eða leiga á brauðgerðarhús o.fl.lagafrumvarp
28A92 astofnun alþýðuskóla á Eiðumlagafrumvarp
28A91 amanntal í Reykjavíklagafrumvarp
28A90 ahafnargerð í Þorlákshöfnþingsályktunartillaga
28A89 aforstaða verslunar landssjóðsþingsályktunartillaga
28A88 aveiting læknishéraðalagafrumvarp
28A87 asala á ráðherrabústaðnumlagafrumvarp
28A86 ainnheimta og meðferð á kirknafélagafrumvarp
28A85 aeinkasala landssjóðs á kolumþingsályktunartillaga
28A84 aforkaupsréttur leiguliða o. fl.lagafrumvarp
28A83 aútvegun á nauðsynjavörumþingsályktunartillaga
28A82 askipun prestakallalagafrumvarp
28A81 avarnarþing í einkamálumlagafrumvarp
28A80 anotkun bifreiðalagafrumvarp
28A79 aeinkaréttur til þess að veiða lax úr sjólagafrumvarp
28A78 aútibú frá Landsbanka Íslands í Árnessýslulagafrumvarp
28A77 akolanámþingsályktunartillaga
28A76 amjólkursala í Reykjavíklagafrumvarp
28A75 aendurskoðun vegalagannafyrirspurn
28A74 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
28A73 askipun læknishéraða o. fl.lagafrumvarp
28A72 ahagnýt sálarfræðilagafrumvarp
28A71 astefnubirtingarlagafrumvarp
28A70 aeinkasala landssjóðs á kolumþingsályktunartillaga
28A69 asala á ráðherrabústaðnumþingsályktunartillaga
28A68 aBakkagerði í Borgarfirðilagafrumvarp
28A67 avélgæsla á mótorskipumlagafrumvarp
28A66 agjöld til holræsa og gangstétta á Akureyrilagafrumvarp
28A65 aaðflutningsbann á áfengilagafrumvarp
28A64 atollalöglagafrumvarp
28A63 abæjarstjórn á Akureyrilagafrumvarp
28A62 alánsstofnun fyrir landbúnaðinnfyrirspurn
28A61 amálskostnaður einkamálalagafrumvarp
28A60 akynbætur hestalagafrumvarp
28A59 amótorvélstjóraskólilagafrumvarp
28A58 aritsíma- og talsímakerfilagafrumvarp
28A57 alaxveiðilagafrumvarp
28A56 aeinkasala á sementilagafrumvarp
28A55 aritsíma- og talsímakerfilagafrumvarp
28A54 ahúsmæðraskóli á Norðurlandilagafrumvarp
28A53 astimpilgjaldlagafrumvarp
28A52 askipun læknishéraða o. fl. (Bakkahérað)lagafrumvarp
28A51 aforðagæslalagafrumvarp
28A50 astofnun landsbankalagafrumvarp
28A49 avegir (Héraðsbraut)lagafrumvarp
28A48 afriðun lundalagafrumvarp
28A47 astyrkur til búnaðarfélagaþingsályktunartillaga
28A46 aforðagæslalagafrumvarp
28A45 aerfðaábúðlagafrumvarp
28A44 astofnun stýrimannaskóla á Ísafirðilagafrumvarp
28A43 aalidýrasjúkdómarlagafrumvarp
28A42 aeinkasala á mjólklagafrumvarp
28A41 aeinkasala landsstjórnarinnar á kolumlagafrumvarp
28A40 aumsjón á landssjóðsvöruþingsályktunartillaga
28A39 afasteignamatlagafrumvarp
28A38 abann gegn tilbúningi áfengra drykkja o. fl.lagafrumvarp
28A37 askipting bæjarfógetaembættisins í Reykjavíklagafrumvarp
28A36 averðhækkunartollurlagafrumvarp
28A35 astefnufresturlagafrumvarp
28A34 asjálfstæðismál landsinsþingsályktunartillaga
28A33 aHólshéraðlagafrumvarp
28A32 avátrygging sveitabæjalagafrumvarp
28A31 anauðsynjavörur undir verðilagafrumvarp
28A30 abjargráðanefndþingsályktunartillaga
28A29 askipun bjargráðanefndarþingsályktunartillaga
28A28 aáveita á Flóannlagafrumvarp
28A27 abæjarstjórn Ísafjarðarlagafrumvarp
28A26 astækkun verslunarlóðar Ísafjarðarlagafrumvarp
28A25 aeignarnámsheimild fyrir bæjarstjórn Ísafjarðarlagafrumvarp
28A24 asameining Ísafjarðar og Eyrarhreppslagafrumvarp
28A23 aTunga í Skutulsfirðilagafrumvarp
28A22 avörutollurlagafrumvarp
28A21 aframkvæmd eignarnámslagafrumvarp
28A20 asala þjóðgarða, sala kirkjujarðalagafrumvarp
28A19 aráðstafanir út af Norðurálfuófriðnumlagafrumvarp
28A18 ahúsaleiga í Reykjavíklagafrumvarp
28A17 aslysatrygging sjómannalagafrumvarp
28A16 adýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslumönnum landssjóðslagafrumvarp
28A15 amælitæki og vogaráhöldlagafrumvarp
28A14 afyrirhleðsla fyrir Þverá og Markarfljótlagafrumvarp
28A13 aeinkasöluheimild landsstjórnarinnar á steinolíulagafrumvarp
28A12 avegirlagafrumvarp
28A11 akornforðabúrlagafrumvarp
28A10 afiskiveiðasamþykktir og lendingasjóðurlagafrumvarp
28A9 asjúkrasamlöglagafrumvarp
28A8 aalmennur ellistyrkurlagafrumvarp
28A7 alaun hreppstjóra og aukatekjurlagafrumvarp
28A6 aþóknun til vitnalagafrumvarp
28A5 alögræðilagafrumvarp
28A4 asamþykkt á landsreikningum 1914 og 1915lagafrumvarp
28A3 afjáraukalög 1916 og 1917lagafrumvarp
28A2 afjáraukalög 1914 og 1915lagafrumvarp
28A1 afjárlög 1918 og 1919lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.