Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 152
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
152A766 astörf Norrænu ráðherranefndarinnar 2021skýrsla
152A765 aendurmenntun til ökuréttindafyrirspurn til skrifl. svars
152A764 a ehamfarahlýnunfyrirspurn til skrifl. svars
152A763 anýr Landspítalifyrirspurn til skrifl. svars
152A762 amakríllfyrirspurn til skrifl. svars
152A761 aútgerðarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
152A760 afjöldi bændafyrirspurn til skrifl. svars
152A759 ajarðir í eigu erlendra lögaðilafyrirspurn til skrifl. svars
152A758 askilgreiningfyrirspurn til skrifl. svars
152A757 aaðfarargerðirfyrirspurn til skrifl. svars
152A756 aaðfarargerðirfyrirspurn til skrifl. svars
152A755 aaðfarargerðirfyrirspurn til skrifl. svars
152A754 a ekostnaður vegna kolefnishlutleysisfyrirspurn til skrifl. svars
152A753 a eviðmiðanir um losun gróðurhúsalofttegundafyrirspurn til skrifl. svars
152A752 a esamdráttur í losun gróðuhúsalofttegundafyrirspurn til skrifl. svars
152A751 a egróðurlendifyrirspurn til skrifl. svars
152A750 alestur grunnskólabarnafyrirspurn til skrifl. svars
152A749 afriðuð húsfyrirspurn til skrifl. svars
152A748 astarfsmannafjöldifyrirspurn til skrifl. svars
152A747 aráðningar án auglýsingarfyrirspurn til skrifl. svars
152A746 abiðtími eftir heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
152A745 aneysluskammtur fíkniefnafyrirspurn til skrifl. svars
152A744 akostnaður ríkisins við borgarlínufyrirspurn til skrifl. svars
152A743 alífeyrisréttindifyrirspurn til skrifl. svars
152A742 afjöldi barna á biðlista eftir greiningufyrirspurn til skrifl. svars
152A741 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
152A740 asamþykki til frestunar á fundum Alþingisþingsályktunartillaga
152A739 alögheimilisskilyrði laga um greiðsluaðlögunfyrirspurn til skrifl. svars
152A738 alögheimilisskilyrði laga um gjaldþrotaskiptifyrirspurn til skrifl. svars
152A737 askilyrði fyrir gerð greiðsluáætlunar um skatta og opinber gjöldfyrirspurn til skrifl. svars
152A736 aúrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtækifyrirspurn til skrifl. svars
152A735 arafræn skilríkifyrirspurn til skrifl. svars
152A734 ahámark greiðslubyrðar fasteignalánafyrirspurn til skrifl. svars
152A733 askýrsla OECD um samkeppnismat íslenskrar ferðaþjónustu og byggingariðnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
152A732 askýrsla OECD um samkeppnismat íslenskrar ferðaþjónustu og byggingariðnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
152A731 astrandsvæðisskipulag og burðarþolsmat á Vestfjörðum og Austfjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
152A730 aframkvæmd samgönguáætlunar 2020skýrsla
152A729 alagaheimild fyrir þvingaðri lyfjagjöffyrirspurn til skrifl. svars
152A728 a eniðurgreiðsla húshitunarfyrirspurn til skrifl. svars
152A727 a eskilgreining auðlindafyrirspurn til skrifl. svars
152A726 aaðbúnaður og meðferð fullorðins fólks með þroskahömlun og fólks með geðrænan vandaskýrsla
152A725 abyrlanirfyrirspurn til skrifl. svars
152A724 aviðspyrna við vímuefnavanda og fíknþingsályktunartillaga
152A723 askýrsla Ríkisendurskoðunar um geðheilbrigðisþjónustuálit nefndar um skýrslu
152A722 averndun og varðveisla skipa og bátaþingsályktunartillaga
152A721 aurðunarstöðin í Fíflholtumfyrirspurn til skrifl. svars
152A720 aAlexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelliþingsályktunartillaga
152A719 abeiðni ráðherra um úttekt Ríkisendurskoðunar á sölu eignarhluta ríkisins í Íslandsbankafyrirspurn til skrifl. svars
152A718 askýrsla Ríkisendurskoðunar um stofnanir ríkisinsálit nefndar um skýrslu
152A717 amálsmeðferðartími kynferðisbrotamálafyrirspurn til skrifl. svars
152A716 amálefni innflytjendaskýrsla
152A715 astaðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Finnlands og Svíþjóðarþingsályktunartillaga
152A714 astöðvun brottvísana og endursendinga flóttafólks til Grikklands, Ítalíu og Ungverjalandsþingsályktunartillaga
152A713 aútlendingalög nr. 80/2016lagafrumvarp
152A712 a eaðgengi að Naloxone nefúðafyrirspurn til skrifl. svars
152A711 a eframkvæmd aðgerðaáætlunar til að fækka sjálfsvígumfyrirspurn til skrifl. svars
152A710 asamningsviðauki nr. 16 við samninginn um verndun mannréttinda og mannfrelsisþingsályktunartillaga
152A709 asnjómokstur samkvæmt reglu um vor- og haustmoksturfyrirspurn til skrifl. svars
152A708 avetrarþjónusta samkvæmt reglu um helmingamoksturfyrirspurn til skrifl. svars
152A707 aþvinguð lyfjagjöf við brottvísanirfyrirspurn til skrifl. svars
152A706 abiðtími eftir afplánunfyrirspurn til skrifl. svars
152A705 akostnaður vegna aðgerða gegn kynferðisbrotumfyrirspurn til skrifl. svars
152A704 amönnunarvandi í leikskólumfyrirspurn til skrifl. svars
152A703 a eviðurkenning á heilbrigðismenntun sem aflað hefur verið í öðru landifyrirspurn til skrifl. svars
152A702 agreiðslur til LOGOS lögmannsþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
152A701 aframkvæmd upplýsingalagaskýrsla
152A700 arástöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindiskýrsla
152A699 a ehollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.lagafrumvarp
152A698 adeiliskipulag innan flugvallargirðingarfyrirspurn til skrifl. svars
152A697 abyggð í Nýja-Skerjafirðifyrirspurn til skrifl. svars
152A696 a enotkun geðlyfjafyrirspurn til skrifl. svars
152A695 asamþætting þjónustu í þágu farsældar barnafyrirspurn til skrifl. svars
152A694 afangarfyrirspurn til skrifl. svars
152A693 abetrun fangafyrirspurn til skrifl. svars
152A692 a etímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandilagafrumvarp
152A691 abann við leit, rannsóknum og vinnslu kolvetnis í efnahagslögsögunnilagafrumvarp
152A690 a ehækkun lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðslagafrumvarp
152A689 a elögræðissviptirfyrirspurn til skrifl. svars
152A688 akostnaður og framlög vegna dreifinámsfyrirspurn til skrifl. svars
152A687 aráðstefnan Stokkhómur+50fyrirspurn til skrifl. svars
152A686 aniðurfelling saksóknarfyrirspurn til skrifl. svars
152A685 akolefnismerking á kjötvörur og garðyrkjuafurðir til manneldisþingsályktunartillaga
152A684 a eflutningur fasteignaskrár frá Þjóðskrá Íslands til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunarlagafrumvarp
152A683 aframkvæmd laga um jafna meðferð óháð kynþætti eða þjóðernisupprunafyrirspurn til skrifl. svars
152A682 aatvinnuleyfifyrirspurn til skrifl. svars
152A681 aumsækjendur um alþjóðlega vernd sem hafa fengið synjun á umsókn sinni og bíða flutningsfyrirspurn til skrifl. svars
152A680 aaðför í umgengnismálumfyrirspurn til skrifl. svars
152A679 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
152A678 a etekjuskattur o.fl.lagafrumvarp
152A677 aviðtöl við sérfræðilæknafyrirspurn til skrifl. svars
152A676 aendurgerð skipsins Maríu Júlíu BA 36fyrirspurn til skrifl. svars
152A675 aendurgerð skipsins Maríu Júlíu BA 36fyrirspurn til skrifl. svars
152A674 aendurgerð skipsins Maríu Júlíu BA 36fyrirspurn til skrifl. svars
152A673 asamþætting og aðkoma stjórnvalda að endurgerð Maríu Júlíu BA 36fyrirspurn til skrifl. svars
152A672 aeinkarekin heilsugæslustöð á Akureyriþingsályktunartillaga
152A671 aeinkarekin heilsugæsla á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
152A670 ahlutlaus skráning kyns í vegabréfumfyrirspurn til skrifl. svars
152A669 abrot gegn áfengislögumfyrirspurn til skrifl. svars
152A668 anetsala áfengis innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
152A667 a eútvistun aðgerða vegna of langs biðtímafyrirspurn til skrifl. svars
152A666 akulnun starfsfólks á Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
152A665 agreiðsluþátttaka vegna blóðskilunarmeðferðarfyrirspurn til skrifl. svars
152A664 aákvörðun ríkisstjórnarinnar um að leggja Bankasýslu ríkisins niðurfyrirspurn til skrifl. svars
152A663 a etryggingavernd og starfsemi Bjargráðasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
152A662 asjávarspendýrfyrirspurn til skrifl. svars
152A661 askaðaminnkandi aðgerðirfyrirspurn til skrifl. svars
152A660 akynja- og jafnréttissjónarmið í heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
152A659 a egagnkvæmur réttur til hlunninda sem almannatryggingar veitafyrirspurn til skrifl. svars
152A658 aeftirfylgni einstaklinga sem eru í sjálfsvígshættuþingsályktunartillaga
152A657 a ebiðlistar eftir ADHD-greiningufyrirspurn til skrifl. svars
152A656 agreining á matvælaframboði á Íslandi næstu 12 mánuðifyrirspurn til skrifl. svars
152A655 astaða viðræðna við ESB um endurskoðun viðskiptasamninga með landbúnaðarvörurfyrirspurn til skrifl. svars
152A654 a eaðgerðir til að auka þátttöku í skimun fyrir leghálskrabbameinifyrirspurn til skrifl. svars
152A653 aafplánun fanga undir 18 árafyrirspurn til skrifl. svars
152A652 a eforvarnir og viðbrögð við gróðureldumfyrirspurn til skrifl. svars
152A651 aFjármálaeftirlit Seðlabanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
152A650 a emálefni kjörræðismanns Íslands í Hvíta-Rússlandifyrirspurn til skrifl. svars
152A649 astyrkveiting til Íslandsdeildar Transparency Internationalþingsályktunartillaga
152A648 abirting bindandi álita um tollaflokkunfyrirspurn til skrifl. svars
152A647 avaldaframsal til Bankasýslu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
152A646 asala á eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka 22. mars 2022fyrirspurn til skrifl. svars
152A645 aeftirlitsstörf byggingarstjórabeiðni um skýrslu
152A644 aíslenski dansflokkurinnfyrirspurn til skrifl. svars
152A643 aframfylgd ályktana Vestnorræna ráðsins árið 2021þingsályktunartillaga
152A642 ahreinsun Heiðarfjallsskýrsla
152A641 askaðabótaréttur vegna samkeppnislagabrotafyrirspurn til skrifl. svars
152A640 a eáhrif breytts öryggisumhverfisfyrirspurn til skrifl. svars
152A639 a eútburður úr íbúðarhúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
152A638 atjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í fasteignum og um réttarstöðu eigenda þeirrabeiðni um skýrslu
152A637 afjarvinnustefnaþingsályktunartillaga
152A636 abrot á lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisupprunafyrirspurn til skrifl. svars
152A635 asérstök kvennamóttaka á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
152A634 a egeðheilbrigðisþjónusta við fangafyrirspurn til skrifl. svars
152A633 a emat á loftslagsáhrifum áætlanafyrirspurn til skrifl. svars
152A632 abygging nýs þjóðarsjúkrahúss á Keldumþingsályktunartillaga
152A631 askipun starfshóps um sanngirnisbætur vegna aðgerða vegna ódæmigerðra kyneinkennaþingsályktunartillaga
152A630 a efjöldi aðgerða vegna ódæmigerðra kyneinkennafyrirspurn til skrifl. svars
152A629 astörf mannanafnanefndarfyrirspurn til skrifl. svars
152A628 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
152A627 a efullgilding samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 190, um aðgerðir gegn ofbeldi og áreitnifyrirspurn til skrifl. svars
152A626 a estaða kvenna í nýsköpunfyrirspurn til skrifl. svars
152A625 aleikskólarlagafrumvarp
152A624 aræktun lyfjahamps og notkun kannabisefna í lækningaskyniþingsályktunartillaga
152A623 askýrsla Ríkisendurskoðunar um þjónustu við fatlað fólk samkvæmt lögum nr. 38/2018álit nefndar um skýrslu
152A622 a eaðgerðir til að auðvelda aðgengi erlendra sérfræðinga utan EES að íslenskum vinnumarkaðifyrirspurn til skrifl. svars
152A621 a eskipting þjónustuþega VIRK eftir starfsstéttumfyrirspurn til skrifl. svars
152A620 amóttaka flóttafólksfyrirspurn til skrifl. svars
152A619 a emóttökustöðvar fyrir umsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
152A618 aþvingaðar brottvísanirfyrirspurn til skrifl. svars
152A617 avopnaflutningar til Sádi-Arabíu og Sameinuðu arabísku furstadæmannafyrirspurn til skrifl. svars
152A616 aaðgerðir í kjölfar snjóflóða á Flateyrifyrirspurn til skrifl. svars
152A615 aaðgerðir í kjölfar snjóflóða á Flateyrifyrirspurn til skrifl. svars
152A614 atillögur Skipulagsstofnunar um að synja beri aðalskipulagifyrirspurn til skrifl. svars
152A613 agreiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barnafyrirspurn til skrifl. svars
152A612 a eskortur á læknum og öðru heilbrigðisstarfsfólki á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
152A611 a elosun gróðurhúsalofttegunda við opinberar framkvæmdirfyrirspurn til skrifl. svars
152A610 arannsókn héraðssaksóknarafyrirspurn til skrifl. svars
152A609 a elandshlutasamtök og umhverfismálfyrirspurn til skrifl. svars
152A608 a elandshlutasamtök og umhverfismálfyrirspurn til skrifl. svars
152A607 a eÖldrunarheimili Akureyrarbæjarfyrirspurn til skrifl. svars
152A606 abeiting 233. gr. a almennra hegningarlagafyrirspurn til skrifl. svars
152A605 ajarðgangaframkvæmdir í Fjallabyggðfyrirspurn til skrifl. svars
152A604 a enámsefnisgerð fyrir framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
152A603 a emeðferðarúrræði fyrir börnfyrirspurn til skrifl. svars
152A602 aFríverslunar­samtök Evrópu og Evrópska efna­hagssvæðið 2021skýrsla
152A601 amatvælilagafrumvarp
152A600 akosningalöglagafrumvarp
152A599 a eheimild Reykjavíkurborgar til að skipa nefnd til að kanna starfsemi vöggustofalagafrumvarp
152A598 a eútlendingarlagafrumvarp
152A597 a eútlendingar og atvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
152A596 a eáfengislöglagafrumvarp
152A595 a eútlendingarlagafrumvarp
152A594 a eaðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkalagafrumvarp
152A593 a esorgarleyfilagafrumvarp
152A592 a eframkvæmdaáætlun í málefnum innflytjendaþingsályktunartillaga
152A591 a egreiðslur vegna umönnunar langveikra eða fatlaðra barnalagafrumvarp
152A590 a eaðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
152A589 a estarfskjaralöglagafrumvarp
152A588 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
152A587 a epakkaferðir og samtengd ferðatilhögunlagafrumvarp
152A586 a eraunverulegir eigendurlagafrumvarp
152A585 a ehlutafélög o.fl.lagafrumvarp
152A584 abarnaverndarlöglagafrumvarp
152A583 a everndar- og orkunýtingaráætlunlagafrumvarp
152A582 a eniðurgreiðsla húshitunarkostnaðarlagafrumvarp
152A581 a esamskiptaráðgjafar íþrótta- og æskulýðsstarfslagafrumvarp
152A580 astjórnmálasamband við Konungsríkið Bútanþingsályktunartillaga
152A579 a egrunnskólarlagafrumvarp
152A578 aGarðyrkjuskólinn að Reykjum verði sjálfseignarstofnunþingsályktunartillaga
152A577 aréttlát græn umskiptiþingsályktunartillaga
152A576 abrottfall laga um heiðurslaun listamannalagafrumvarp
152A575 a estefna í geðheilbrigðismálum til ársins 2030þingsályktunartillaga
152A574 avaktstöð siglingalagafrumvarp
152A573 a eskipulagslöglagafrumvarp
152A572 a ehúsaleigulöglagafrumvarp
152A571 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
152A570 a epeningamarkaðssjóðirlagafrumvarp
152A569 a estuðningur við nýsköpunarfyrirtækilagafrumvarp
152A568 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
152A567 asamræmd vefgátt leyfisveitinga og einföldun á ferli við undirbúning framkvæmdaþingsályktunartillaga
152A566 aviðhlítandi þjónusta vegna vímuefnavandaþingsályktunartillaga
152A565 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
152A564 avegasamgöngur yfir Hellisheiðiþingsályktunartillaga
152A563 a estefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022--2036þingsályktunartillaga
152A562 a ebreytingar á aðalnámskrá í grunnskólaþingsályktunartillaga
152A561 atæknifrjóvgun o.fl.lagafrumvarp
152A560 abreytingar á raforkulögum til að tryggja raforkuöryggi almennings o.fl.þingsályktunartillaga
152A559 asamtvinnun jafnréttis- og byggðamálafyrirspurn til skrifl. svars
152A558 astyrking leikskólastigsinsfyrirspurn til skrifl. svars
152A557 a eskipan í stjórnir, starfshópa, nefndir, ráð o.þ.h.fyrirspurn til skrifl. svars
152A556 askipan í stjórnir, starfshópa, nefndir, ráð o.þ.h.fyrirspurn til skrifl. svars
152A555 a eskipan í stjórnir, starfshópa, nefndir, ráð o.þ.h.fyrirspurn til skrifl. svars
152A554 a eskipan í stjórnir, starfshópa, nefndir, ráð o.þ.h.fyrirspurn til skrifl. svars
152A553 a eskipan í stjórnir, starfshópa, nefndir, ráð o.þ.h.fyrirspurn til skrifl. svars
152A552 askipan í stjórnir, starfshópa, nefndir, ráð o.þ.h.fyrirspurn til skrifl. svars
152A551 a eskipan í stjórnir, starfshópa, nefndir, ráð o.þ.h.fyrirspurn til skrifl. svars
152A550 askipan í stjórnir, starfshópa, nefndir, ráð o.þ.h.fyrirspurn til skrifl. svars
152A549 askipan í stjórnir, starfshópa, nefndir, ráð o.þ.h.fyrirspurn til skrifl. svars
152A548 askipan í stjórnir, starfshópa, nefndir, ráð o.þ.h.fyrirspurn til skrifl. svars
152A547 askipan í stjórnir, starfshópa, nefndir, ráð o.þ.h.fyrirspurn til skrifl. svars
152A546 a eskipan í stjórnir, starfshópa, nefndir, ráð o.þ.h.fyrirspurn til skrifl. svars
152A545 avetrarþjónusta á Dettifossvegifyrirspurn til skrifl. svars
152A544 atenging almennissamgangna við flugstöðvarfyrirspurn til skrifl. svars
152A543 arekstur skáldahúsa á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
152A542 aAmtbókasafnið á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
152A541 aVetraríþróttamiðstöð Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
152A540 a eásættanlegur biðtími eftir heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
152A539 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
152A538 astuðningur við almenningssamgöngurfyrirspurn til skrifl. svars
152A537 asamráðsvettvangur um mótun verkefnastjórnsýsluumhverfis opinberra framkvæmdaþingsályktunartillaga
152A536 a elandamærilagafrumvarp
152A535 aeinstaklingar sem ekki eiga íbúðarhúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
152A534 a eúrskurðir málskotsnefndar Menntasjóðs námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
152A533 a efjármálafyrirtæki o.fl.lagafrumvarp
152A532 a efjármálamarkaðirlagafrumvarp
152A531 a eskilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja o.fl.lagafrumvarp
152A530 a ebreyting á ýmsum lögum í þágu barnalagafrumvarp
152A529 arafræn skilríkifyrirspurn til skrifl. svars
152A528 a elaun og neysluviðmiðfyrirspurn til skrifl. svars
152A527 aflokkun greiðslna úr skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðumfyrirspurn til skrifl. svars
152A526 a eþjónusta við heimilislaust fólkfyrirspurn til skrifl. svars
152A525 amannanöfnlagafrumvarp
152A524 atekjutenging sekta fyrir umferðarlagabrotþingsályktunartillaga
152A523 afullgilding og lögfesting valfrjálsrar bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólksþingsályktunartillaga
152A522 a ehúsmæðraorloffyrirspurn til skrifl. svars
152A521 anjósnaauglýsingarfyrirspurn til skrifl. svars
152A520 anjósnaauglýsingarfyrirspurn til skrifl. svars
152A519 a estyrkumsóknir hjá Nýsköpunarsjóði Evrópu og nýsköpunarlausnir í loftslagsmálumfyrirspurn til skrifl. svars
152A518 a emeðferð sakamála og fullnusta refsingalagafrumvarp
152A517 afrjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisinslagafrumvarp
152A516 astaða barna innan trúfélagabeiðni um skýrslu
152A515 agrænir hvatar fyrir bændurþingsályktunartillaga
152A514 askýrsla Ríkisendurskoðunar um Landhelgisgæslu Íslandsálit nefndar um skýrslu
152A513 a efjármálaáætlun fyrir árin 2023--2027þingsályktunartillaga
152A512 afjöldi einstaklinga sem fjárnám hefur verið gert hjáfyrirspurn til skrifl. svars
152A511 ahagrænt mat á þjónustu vistkerfa og virði náttúrunnarfyrirspurn til skrifl. svars
152A510 aflutningur Landhelgisgæslu Íslands til Reykjanesbæjarþingsályktunartillaga
152A509 aókeypis getnaðarvarnir fyrir einstaklinga yngri en 25 áraþingsályktunartillaga
152A508 aevrópskir langtímafjárfestingarsjóðirlagafrumvarp
152A507 a elæknismeðferð erlendis vegna langs biðtíma innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
152A506 abiðlistar eftir valaðgerðumfyrirspurn
152A505 a etímabundnar ívilnanir við endurgreiðslu námslánafyrirspurn til skrifl. svars
152A504 aLoftbrúfyrirspurn til skrifl. svars
152A503 afjárstuðningur við Alþjóðlega sakamáladómstólinn vegna ætlaðra stríðsglæpa rússneska innrásarhersins í Úkraínuþingsályktunartillaga
152A502 askjaldarmerki frá 1881 á framhlið Alþingishússinsþingsályktunartillaga
152A501 aákvörðun nr. 76/2022 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
152A500 aákvörðun nr. 171/2021 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
152A499 auppbygging Suðurfjarðavegarþingsályktunartillaga
152A498 a esóttvarnalöglagafrumvarp
152A497 atengsl kjörræðismanns Íslands í Hvíta-Rússlandi og forseta Hvíta-Rússlandsfyrirspurn til skrifl. svars
152A496 a edómsmál íslenska ríkisins á hendur umsækjanda um stöðu ráðuneytisstjórafyrirspurn til skrifl. svars
152A495 askýrsla Ríkisendurskoðunar um sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinuálit nefndar um skýrslu
152A494 a eúrskurður kærunefndar útboðsmála, útboð og stefnumótun um stafræna þjónustufyrirspurn til skrifl. svars
152A493 anýting lífræns úrgangs til áburðarfyrirspurn til skrifl. svars
152A492 aaukin nýting lífræns úrgangs til áburðarfyrirspurn
152A491 aLandhelgisgæsla Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
152A490 a ekærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
152A489 a ekærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana Vinnumálastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
152A488 a ekærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna húsnæðismálafyrirspurn til skrifl. svars
152A487 a ekærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana barnaverndaryfirvaldafyrirspurn til skrifl. svars
152A486 a ekærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana Sjúkratrygginga Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
152A485 a ekærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna fæðingar- og foreldraorlofsmálafyrirspurn til skrifl. svars
152A484 a ekærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barnafyrirspurn til skrifl. svars
152A483 a evistmorðþingsályktunartillaga
152A482 a eatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
152A481 a elyfjanotkun á hjúkrunarheimilumfyrirspurn til skrifl. svars
152A480 alyfjanotkun barnafyrirspurn til skrifl. svars
152A479 a elögræðissviptirfyrirspurn til skrifl. svars
152A478 agreiðslumatþingsályktunartillaga
152A477 aþjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
152A476 aheildarendurskoðun rekstrarumhverfis fjölmiðlaþingsályktunartillaga
152A475 a ematvæli og eftirlit með fóðri, áburði og sáðvörulagafrumvarp
152A474 a ekærur vegna ákvarðana um synjun fjárhagsaðstoðar til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskiptafyrirspurn til skrifl. svars
152A473 a ekærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana umboðsmanns skuldarafyrirspurn til skrifl. svars
152A472 a ekærur til kærunefndar greiðsluaðlögunarmála vegna ákvarðana umboðsmanns skuldarafyrirspurn til skrifl. svars
152A471 aloftslagsmállagafrumvarp
152A470 a eleigubifreiðaaksturlagafrumvarp
152A469 ahúsnæði fyrir lögreglumenn í dreifðum byggðumfyrirspurn til skrifl. svars
152A468 a eviðmiðunartímabil fæðingarorlofsfyrirspurn til skrifl. svars
152A467 auppfletting í fasteignaskráfyrirspurn
152A466 avelferð dýrafyrirspurn til skrifl. svars
152A465 a ebjörgun og sjúkraflutningar Landhelgisgæslunnar á Suðurlandifyrirspurn til skrifl. svars
152A464 afjármálastöðugleikaráð 2021skýrsla
152A463 aákvörðun nr. 274/2021 um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn o.fl.þingsályktunartillaga
152A462 aákvörðun nr. 215/2021 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
152A461 a efjarskiptilagafrumvarp
152A460 ameðferð einkamála o.fl.lagafrumvarp
152A459 a ekirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
152A458 aSlysavarnarskóli sjómannalagafrumvarp
152A457 a ehollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.lagafrumvarp
152A456 afjáraukalög 2022lagafrumvarp
152A455 agrænar fjárfestingar ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
152A454 aviðurkenning á heilbrigðismenntun sem aflað hefur verið í öðru landifyrirspurn til skrifl. svars
152A453 alögreglulöglagafrumvarp
152A452 anorðurskautsmál 2021skýrsla
152A451 a estjórn fiskveiða o.fl.lagafrumvarp
152A450 a erafrettur og áfyllingar fyrir rafretturlagafrumvarp
152A449 agrænþvotturbeiðni um skýrslu
152A448 amálefni Sjúkrahússins á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
152A447 aaðgengi að sérgreinalæknum á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
152A446 a evarsla ávana- og fíkniefna til eigin notafyrirspurn til skrifl. svars
152A445 ahlutlaus skráning kyns í vegabréfumfyrirspurn til skrifl. svars
152A444 aútgreiðsla séreignarsparnaðar til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
152A443 a eskerðingar lífeyristekna vegna útgreiðslu séreignarsparnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
152A442 anorrænt samstarf 2021skýrsla
152A441 autanríkis- og alþjóðamál 2021skýrsla
152A440 aaukið alþjóðlegt samstarf í öryggis- og varnarmálumþingsályktunartillaga
152A439 aEvrópuráðsþingið 2021skýrsla
152A438 aVestnorræna ráðið 2021skýrsla
152A437 aráðherraábyrgðlagafrumvarp
152A436 astjórnsýsluendurskoðun á samningi íslenska ríkisins við Microsoftbeiðni um skýrslu
152A435 a evopnalöglagafrumvarp
152A434 aákvörðun nr. 22/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
152A433 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
152A432 agræn utanríkisstefnaþingsályktunartillaga
152A431 aGrímseyjarferjafyrirspurn
152A430 aAlþjóðaþingmannasambandið 2021skýrsla
152A429 aNATO-þingið 2021skýrsla
152A428 aHellisheiðifyrirspurn
152A427 alíkgeymslurfyrirspurn til skrifl. svars
152A426 alíkgeymslurfyrirspurn til skrifl. svars
152A425 alíkgeymslurfyrirspurn til skrifl. svars
152A424 akosningalög og starfsemi stjórnmálasamtakalagafrumvarp
152A423 amálarekstur ráðherra fyrir dómstólumfyrirspurn
152A422 a eflutningur hergagna til Úkraínufyrirspurn til skrifl. svars
152A421 aútlendingarlagafrumvarp
152A420 aÖSE-þingið 2021skýrsla
152A419 a eeignarhald í laxeldiþingsályktunartillaga
152A418 a emótun stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar í heilbrigðisþjónustu við aldraða til ársins 2030þingsályktunartillaga
152A417 a egreiðslureikningarlagafrumvarp
152A416 a eeignarráð og nýting fasteignalagafrumvarp
152A415 a eaðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks 2022--2025þingsályktunartillaga
152A414 a elandlæknir og lýðheilsalagafrumvarp
152A413 aþjónusta við trans börn og ungmennifyrirspurn til skrifl. svars
152A412 aendurheimt vistkerfafyrirspurn til skrifl. svars
152A411 aákvörðun nr. 383/2021 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
152A410 a einnleiðing tilskipunar um aðgengi vefsetra opinberra aðila og smáforrita þeirra fyrir farartækifyrirspurn til skrifl. svars
152A409 aflutningur Útlendingastofnunar til Reykjanesbæjarþingsályktunartillaga
152A408 a elistamannalaunlagafrumvarp
152A407 aorkugjafi nýs hafrannsóknaskipsfyrirspurn til skrifl. svars
152A406 a ekærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana Tryggingastofnunar ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
152A405 a eB-2 sprengiflugvélarfyrirspurn til skrifl. svars
152A404 aframlag vegna stofnkostnaðar við vatnsveitur á lögbýlumfyrirspurn til skrifl. svars
152A403 askotvopnaeign, innflutning skotvopna og framleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
152A402 aniðurfelling tolla á blómumfyrirspurn til skrifl. svars
152A401 avextir og verðtrygging o.fl.lagafrumvarp
152A400 aauðlindir og auðlindagjöldþingsályktunartillaga
152A399 afjármögnun á tækjakosti til bráðagreiningar á heilsugæslunni á Egilsstöðumþingsályktunartillaga
152A398 averslun með áfengi og tóbaklagafrumvarp
152A397 atekjustofn sveitarfélagalagafrumvarp
152A396 a eaðgerðir gegn einelti á vinnustöðumfyrirspurn til skrifl. svars
152A395 aaðgerðir til að varna olíuleka úr flaki El Grillofyrirspurn til skrifl. svars
152A394 aviðurkenning á Anfal-herferðinni sem þjóðarmorð á Kúrdumþingsályktunartillaga
152A393 a egeðheilbrigðismálfyrirspurn til skrifl. svars
152A392 abrotthvarf háskólamenntaðra sérfræðinga af almennum vinnumarkaðifyrirspurn
152A391 astarfsheiti ráðherraþingsályktunartillaga
152A390 asjálfstæðar fiskeldisrannsóknir á vegum Háskólaseturs Vestfjarðaþingsályktunartillaga
152A389 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
152A388 a evopnaburður lögreglufyrirspurn til skrifl. svars
152A387 atæknifræðinám við Háskólann á Akureyrifyrirspurn
152A386 a efiskveiðistjórnlagafrumvarp
152A385 alýsing verðbréfa o.fl.lagafrumvarp
152A384 aaðkoma einkaaðila að fangelsismálum og útlendingamálumfyrirspurn til skrifl. svars
152A383 a eaðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þessfyrirspurn til skrifl. svars
152A382 a eaðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þessfyrirspurn til skrifl. svars
152A381 a eaðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þessfyrirspurn til skrifl. svars
152A380 a eaðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þessfyrirspurn til skrifl. svars
152A379 atekjur af losun gróðurhúsalofttegundafyrirspurn til skrifl. svars
152A378 aendurskoðun á tekjugrundvelli grunnskólakerfisinsþingsályktunartillaga
152A377 afrumkvöðlalaunþingsályktunartillaga
152A376 a eminnisvarði um eldgosið á Heimaeyþingsályktunartillaga
152A375 a eraforkafyrirspurn til skrifl. svars
152A374 abarnalöglagafrumvarp
152A373 askipun starfshóps um rétt til að annast veikt eða slasað barnþingsályktunartillaga
152A372 askoðun á fjármálum Reykjavíkurborgarfyrirspurn til skrifl. svars
152A371 auppbygging klasa opinberra fyrirtækja og stofnanaþingsályktunartillaga
152A370 aáfengislöglagafrumvarp
152A369 aleigubifreiðaaksturlagafrumvarp
152A368 ameðferð einkamálalagafrumvarp
152A367 ameðferð einkamálalagafrumvarp
152A366 abreyting á sveitarstjórnarlögumlagafrumvarp
152A365 a eloftslagsáhrif botnvörpuveiðafyrirspurn til skrifl. svars
152A364 alausaganga búfjárfyrirspurn til skrifl. svars
152A363 amat á samkeppnisrekstri ríkisinsþingsályktunartillaga
152A362 aaðkoma Alþingis að sóttvarnaráðstöfunum í heimsfaraldrifyrirspurn
152A361 a edvalar- og atvinnuréttindi fyrir ungt fólkfyrirspurn til skrifl. svars
152A360 aendurheimt votlendisfyrirspurn
152A359 aendurskoðun skattmatsreglnafyrirspurn til skrifl. svars
152A358 a eaðgerðir til að fækka bílumfyrirspurn til skrifl. svars
152A357 asölumeðferð eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka hfskýrsla
152A356 ageðheilbrigðisþjónustabeiðni um skýrslu
152A355 ahagkvæmnisathugun á samgöngubótum í Fjallabyggðþingsályktunartillaga
152A354 astaðfesting samninga Íslands um afmörkun landgrunnsins handan 200 sjómílnaþingsályktunartillaga
152A353 afarsímasamband í dreifbýlifyrirspurn til skrifl. svars
152A352 afarsímasamband í dreifbýlifyrirspurn til skrifl. svars
152A351 aupplýsingastefnafyrirspurn til skrifl. svars
152A350 a estjórn fiskveiða og lög um veiðigjaldlagafrumvarp
152A349 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
152A348 a esamskipti við hagsmunaverði og skráning þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
152A347 a esamskipti við hagsmunaverði og skráning þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
152A346 a esamskipti við hagsmunaverði og skráning þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
152A345 a esamskipti við hagsmunaverði og skráning þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
152A344 a esamskipti við hagsmunaverði og skráning þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
152A343 asamskipti við hagsmunaverði og skráning þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
152A342 asamskipti við hagsmunaverði og skráning þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
152A341 a esamskipti við hagsmunaverði og skráning þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
152A340 a esamskipti við hagsmunaverði og skráning þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
152A339 asamskipti við hagsmunaverði og skráning þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
152A338 asamskipti við hagsmunaverði og skráning þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
152A337 asamskipti við hagsmunaverði og skráning þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
152A336 aaðild ríkisfyrirtækja að Samtökum atvinnulífsinsfyrirspurn til skrifl. svars
152A335 asamningar Sjúkratrygginga Íslands við veitendur heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
152A334 a eáfengislöglagafrumvarp
152A333 a ehollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
152A332 a eáætlun um vernd og orkunýtingu landsvæðaþingsályktunartillaga
152A331 a ekostnaður ríkisins vegna sóttvarnahótelafyrirspurn til skrifl. svars
152A330 a emótvægisaðgerðir vegna verðbólgu og hækkana á húsnæðiskostnaðiþingsályktunartillaga
152A329 aHPV-bólusetning óháð kynifyrirspurn
152A328 astarfshópur um hagsmunafulltrúa eldra fólksfyrirspurn til skrifl. svars
152A327 amat á bifreiðahlunnindumfyrirspurn til skrifl. svars
152A326 aaukinn fjöldi tilkynntra brota gegn börnum á tímum Covid-19fyrirspurn til skrifl. svars
152A325 aviðbrögð við efnahagsástandinufyrirspurn
152A324 a elaun og styrkir til afreksíþróttafólksfyrirspurn til skrifl. svars
152A323 a estuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfrestifyrirspurn til skrifl. svars
152A322 a ekostnaður ríkisins vegna sýnatöku vegna heimsfaraldurs Covid-19fyrirspurn til skrifl. svars
152A321 a eaðkoma ungs fólks að ákvarðanatöku og stefnumótunfyrirspurn til skrifl. svars
152A320 asveigjanleg tilhögun á fæðingar- og foreldraorlofiþingsályktunartillaga
152A319 aóréttmæti málshöfðunar Alþingis gegn ráðherrum og afsökunarbeiðniþingsályktunartillaga
152A318 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
152A317 askipun starfshóps um umönnun líka og geymsluþingsályktunartillaga
152A316 aheilsársvegur yfir Öxifyrirspurn
152A315 aLandeyjahöfnfyrirspurn til skrifl. svars
152A314 advalar- og atvinnuréttindi fyrir ungt fólkfyrirspurn til skrifl. svars
152A313 aumferðalöglagafrumvarp
152A312 a eáætlaður aukinn kostnaður af þjónustu við flóttafólkfyrirspurn til skrifl. svars
152A311 a esamræmd móttaka flóttafólksfyrirspurn til skrifl. svars
152A310 a efjórði orkupakkinnfyrirspurn til skrifl. svars
152A309 aferðagjöffyrirspurn til skrifl. svars
152A308 a ebyggðarlög í grennd við eldvirk svæði á Suðurnesjumfyrirspurn til skrifl. svars
152A307 a evalfrjáls bókun við alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindiþingsályktunartillaga
152A306 amálsmeðferðartími í kynferðisafbrotamálumfyrirspurn
152A305 afjöldi félagslegra íbúðafyrirspurn til skrifl. svars
152A304 aheildarúttekt heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með vímuefnasjúkdómafyrirspurn
152A303 aútgjöld til nýframkvæmda í vegakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
152A302 auppgjörsreglur sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
152A301 aáhrif heimilisofbeldis við úrskurð um umgengnibeiðni um skýrslu
152A300 aundirbúningur að stofnun alþjóðlegs björgunarskóla á Íslandiþingsályktunartillaga
152A299 alandsmarkmið í loftslagsmálumfyrirspurn til skrifl. svars
152A298 a eundanþágur frá sóttvarnareglumfyrirspurn til skrifl. svars
152A297 agjaldtaka í sjókvíaeldi og skipting tekna til sveitarfélagafyrirspurn
152A296 astaða framkvæmda í Reykjavík vegna samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn
152A295 asamkeppnisúttekt á löggjöf og regluverkiþingsályktunartillaga
152A294 aframtíðarumhverfi kjarasamninga og vinnumarkaðsmálafyrirspurn
152A293 aákall Fangavarðafélags Íslandsfyrirspurn
152A292 anáttúruminjaskráfyrirspurn til skrifl. svars
152A291 a eviðspyrnustyrkirlagafrumvarp
152A290 abiðtími eftir kynleiðréttingaraðgerðumfyrirspurn til skrifl. svars
152A289 a estarfslokaaldur hjá opinberum hlutafélögum í eigu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
152A288 a eeftirlit landlæknis með heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
152A287 askráð sambúð fleiri en tveggja aðilaþingsályktunartillaga
152A286 aárangurstenging kolefnisgjaldsþingsályktunartillaga
152A285 atekjuskatturlagafrumvarp
152A284 a eStjórnartíðindi, Lögbirtingablað o.fl.lagafrumvarp
152A283 abætt stjórnsýsla í umgengnismálumþingsályktunartillaga
152A282 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
152A281 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
152A280 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
152A279 a evísitala neysluverðslagafrumvarp
152A278 abrot gegn 217. og 218. gr. almennra hegningarlagafyrirspurn til skrifl. svars
152A277 asakavottorð barnafyrirspurn til skrifl. svars
152A276 a eráðstöfun á aflaheimildum til frístundaveiðafyrirspurn til skrifl. svars
152A275 a elínuívilnanir til fiskiskipafyrirspurn til skrifl. svars
152A274 a eaflaheimildirfyrirspurn til skrifl. svars
152A273 aeinstaklingar sem leitað hafa eftir geðþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
152A272 a estéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
152A271 a emálefni innflytjendalagafrumvarp
152A270 asóttvarnirlagafrumvarp
152A269 afasteignamat 2021 vegna bílastæða við fjöleignarhúsfyrirspurn til skrifl. svars
152A268 a eaðlögun barna að skólastarfifyrirspurn til skrifl. svars
152A267 a efélagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólumþingsályktunartillaga
152A266 asóttvarnaráðfyrirspurn til skrifl. svars
152A265 a eráðstöfun Fiskistofu á aflaheimildumfyrirspurn til skrifl. svars
152A264 aráðstöfun Byggðastofnunar á aflaheimildumfyrirspurn til skrifl. svars
152A263 afyrirhuguð Álftafjarðargöngfyrirspurn til skrifl. svars
152A262 afjarlæging kórónu Kristjáns IX af Alþingishúsinuþingsályktunartillaga
152A261 aframvinda stefnumótandi byggðaáætlunar fyrir árin 2018--2024skýrsla
152A260 aendómetríósaþingsályktunartillaga
152A259 amerking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínuþingsályktunartillaga
152A258 a eminnisblöð sóttvarnalæknis og ákvarðanir ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
152A257 astarfshópar samkvæmt lögum um kynrænt sjálfræðifyrirspurn til skrifl. svars
152A256 a ekostnaður ríkissjóðs við skimanir vegna COVID-19fyrirspurn til skrifl. svars
152A255 arafræn stjórnsýsla við afgreiðslu umsókna hjá Útlendingastofnunfyrirspurn
152A254 atryggingagjaldlagafrumvarp
152A253 a efjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveirulagafrumvarp
152A252 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
152A251 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
152A250 a efýsileikakönnun á merkingum kolefnisspors matvælaþingsályktunartillaga
152A249 aákvörðun nr. 214/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
152A248 aákvörðun um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
152A247 asóttvarnalöglagafrumvarp
152A246 aendurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanirþingsályktunartillaga
152A245 anauðungarsala, fjárnám og gjaldþrotaskipti hjá einstaklingumfyrirspurn til skrifl. svars
152A244 a eevrópskir áhættufjármagnssjóðir og evrópskir félagslegir framtakssjóðirlagafrumvarp
152A243 a emengun í gamla vatnsbólinu í Keflavík, Njarðvík og við Keflavíkurflugvöllfyrirspurn til skrifl. svars
152A242 akolefnisjöfnun Landgræðslunnarfyrirspurn til skrifl. svars
152A241 a egreining á samúðarþreytu og tillögur að úrræðumþingsályktunartillaga
152A240 ahagsveifluleiðréttur frumjöfnuður ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
152A239 aeignir og tekjur landsmanna árið 2021fyrirspurn til skrifl. svars
152A238 a eval á söluaðila raforku til þrautavarafyrirspurn til skrifl. svars
152A237 a eviðurkenning sjúkdómsgreininga yfir landamærifyrirspurn til skrifl. svars
152A236 a ejarðgöng milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðarþingsályktunartillaga
152A235 amyndlistarnám fyrir börn og unglingaþingsályktunartillaga
152A234 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
152A233 a eskaðabótalöglagafrumvarp
152A232 a estyrkir til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt takmörkunum á opnunartímalagafrumvarp
152A231 atollvarslafyrirspurn til skrifl. svars
152A230 aréttarstaða þolendafyrirspurn til skrifl. svars
152A229 aökukennslafyrirspurn til skrifl. svars
152A228 askoðun ökutækja og hagsmunir bifreiðaeigenda á landsbyggðinnifyrirspurn
152A227 apeningaþvætti með spilakössumfyrirspurn til skrifl. svars
152A226 ablóðgjöffyrirspurn
152A225 asjávarspendýrfyrirspurn
152A224 aáhrif bóluefna við COVID-19 á börnfyrirspurn til skrifl. svars
152A223 astefnumótunarvinna og framtíðarsýn um viðbrögð við heimsfaraldrinumfyrirspurn til skrifl. svars
152A222 aeftirlit Matvælastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
152A221 a eGeimvísindastofnun Evrópufyrirspurn til skrifl. svars
152A220 a ereynsla og menntun lögreglumannafyrirspurn til skrifl. svars
152A219 askráning lögheimilisfyrirspurn til skrifl. svars
152A218 arannsóknir á möguleikum á byggingu nýs flugvallar í Hvassahraunifyrirspurn
152A217 a enýgengi örorkufyrirspurn til skrifl. svars
152A216 aáhrifasvæði friðunar jarðarinnar Drangar í Árneshreppifyrirspurn til skrifl. svars
152A215 averkefnið ,,Allir vinna"fyrirspurn til skrifl. svars
152A214 a eólögmætar búsetuskerðingarfyrirspurn til skrifl. svars
152A213 a eáfrýjun dóms Landsréttar um útreikning sérstakrar framfærsluuppbótarfyrirspurn til skrifl. svars
152A212 afjarnám í Háskóla Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
152A211 askattar og gjöldlagafrumvarp
152A210 astaðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.lagafrumvarp
152A209 agerð skoðanakönnunar um afstöðu til dánaraðstoðar meðal heilbrigðisstarfsfólksþingsályktunartillaga
152A208 afrestun á fundum Alþingisþingsályktunartillaga
152A207 a eþolendamiðuð heildarendurskoðun hegningarlagaþingsályktunartillaga
152A206 afullgilding fríverslunarsamnings Íslands, Noregs og Liechtenstein og Stóra-Bretlands og Norður-Írlandsþingsályktunartillaga
152A205 a ebyrlanirfyrirspurn til skrifl. svars
152A204 a ebyrlanirfyrirspurn til skrifl. svars
152A203 abreytingar á reglum um skoðun ökutækjafyrirspurn til skrifl. svars
152A202 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
152A201 a eatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
152A200 ahlutdeildarlánfyrirspurn til skrifl. svars
152A199 aCovid-19 smit barna hér á landifyrirspurn til skrifl. svars
152A198 aákvörðun nr. 50/2021 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
152A197 a ebygging hátæknisorpbrennslustöðvarþingsályktunartillaga
152A196 alækkun vörugjalds af bifreiðumfyrirspurn til skrifl. svars
152A195 a ehækkun frítekjumarksfyrirspurn til skrifl. svars
152A194 aminnisvarði um eldgosin í Surtsey og Heimaeyþingsályktunartillaga
152A193 a eúrvinnsla úrbótatillagna í skýrslu Ríkisendurskoðunar um Tryggingastofnun ríkisins og stöðu almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
152A192 a eaðgerðaáætlun til að fækka sjáfsvígumfyrirspurn til skrifl. svars
152A191 aundanþágur frá aldursákvæði hjúskaparlagabeiðni um skýrslu
152A190 aframlög, styrkir, viljayfirlýsingar, fyrirheit og samningar allra ráðherrabeiðni um skýrslu
152A189 akosningalöglagafrumvarp
152A188 a eBarna- og fjölskyldustofa og Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmálalagafrumvarp
152A187 aþyrlupallur á Heimaeyþingsályktunartillaga
152A186 a eloftferðirlagafrumvarp
152A185 a eáhafnir skipalagafrumvarp
152A184 a emeðhöndlun legslímuflakksfyrirspurn til skrifl. svars
152A183 a eskerðanleg orkafyrirspurn til skrifl. svars
152A182 atekjuskatturlagafrumvarp
152A181 a ealmannavarnirlagafrumvarp
152A180 asamningur Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnumfyrirspurn til skrifl. svars
152A179 aSundabrautþingsályktunartillaga
152A178 a ekirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
152A177 a estimpilgjaldlagafrumvarp
152A176 atekjuskatturlagafrumvarp
152A175 a eMenntasjóður námsmannalagafrumvarp
152A174 afjáraukalög 2021lagafrumvarp
152A173 a ehraðari málsmeðferð og bætt réttarstaða þolenda heimilisofbeldis við hjúskaparslitþingsályktunartillaga
152A172 a ehjúskaparlöglagafrumvarp
152A171 a ehringtenging rafmagns á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
152A170 a eRíkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágulagafrumvarp
152A169 a efjarskipti o.fl.lagafrumvarp
152A168 a ejöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisupprunalagafrumvarp
152A167 a ebreytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslandsþingsályktunartillaga
152A166 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu árið 2022þingsályktunartillaga
152A165 aákvörðun nr. 388/2021 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
152A164 a efjárhagslegar viðmiðanir o.fl.lagafrumvarp
152A163 a ehjúskaparlöglagafrumvarp
152A162 astarf Seðlabanka Íslands eftir gildistöku laga nr. 92/2019skýrsla
152A161 a estaðfesting ríkisreikningslagafrumvarp
152A160 a eafnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisinsþingsályktunartillaga
152A159 a evalfrjáls bókun við alþjóðasamninginn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindifyrirspurn til skrifl. svars
152A158 askuldir heimila við fjármálafyrirtækifyrirspurn til skrifl. svars
152A157 alaun starfsmanna Seðlabanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
152A156 aógildingarmál og stefnubirtingfyrirspurn til skrifl. svars
152A155 a elíftækniiðnaður í tengslum við blóðmerahaldfyrirspurn til skrifl. svars
152A154 a eloftferðirlagafrumvarp
152A153 aákvörðun um breytingu á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginnþingsályktunartillaga
152A152 aákvörðun um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
152A151 abreyting á ýmsum lögumlagafrumvarp
152A150 aréttindi sjúklingalagafrumvarp
152A149 a edýralyflagafrumvarp
152A148 a eaðgengi að sálfræðiþjónustu óháð efnahagfyrirspurn til skrifl. svars
152A147 askimun fyrir BRCA-genum og fyrirbyggjandi aðgerðir vegna þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
152A146 askimun fyrir leghálskrabbameinifyrirspurn til skrifl. svars
152A145 askimun fyrir brjóstakrabbameinifyrirspurn til skrifl. svars
152A144 a eFramkvæmdasjóður aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
152A143 a etímasett aðgerðaáætlun um einföldun regluverksþingsályktunartillaga
152A142 a estórefling innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðarþingsályktunartillaga
152A141 abreyting á útlendingalögum til að hemja útgjöld og auka skilvirkni í málsmeðferðþingsályktunartillaga
152A140 aalmannatryggingarlagafrumvarp
152A139 aættliðaskipti bújarðaþingsályktunartillaga
152A138 a erannsóknir á nýgengi krabbameina á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
152A137 a etekjuskatturlagafrumvarp
152A136 afjöldi umsækjenda um alþjóðlega vernd sem hafa stöðu flóttamanns í öðru ríkifyrirspurn til skrifl. svars
152A135 auppgræðsla á landifyrirspurn til skrifl. svars
152A134 aendurheimt votlendisfyrirspurn til skrifl. svars
152A133 aolíuleit í efnahagslögsögu Íslandsfyrirspurn
152A132 a evopnaflutningarfyrirspurn til skrifl. svars
152A131 anýskráning á bensín- og dísilbílumfyrirspurn
152A130 a ekostnaður við fjölgun ráðherra og breytingu á skipulagi ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
152A129 a eráðstöfun útvarpsgjaldsþingsályktunartillaga
152A128 afjarnám á háskólastigiþingsályktunartillaga
152A127 akostnaður við brottvísanirfyrirspurn til skrifl. svars
152A126 a etekjutrygging almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
152A125 askýrslugerð um eignarhald 20 stærstu útgerðarfélaga landsins í íslensku atvinnulífifyrirspurn til skrifl. svars
152A124 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
152A123 aleyfi til veiða á álft o.fl. utan hefðbundins veiðitímaþingsályktunartillaga
152A122 aaðstoðarmenn dómaraþingsályktunartillaga
152A121 abiðlisti barna eftir þjónustu talmeinafræðingafyrirspurn
152A120 astaða heimilanna í efnahagsþrengingum vegna heimsfaraldurs kórónuveirufyrirspurn
152A119 astaða mála á Landspítalafyrirspurn
152A118 a ebúvörulög og búnaðarlöglagafrumvarp
152A117 aþjóðarhöll og þjóðarleikvangur fyrir íþróttirfyrirspurn
152A116 astuðningur við fötluð ungmenni eftir framhaldsskólafyrirspurn
152A115 a eskólavist umsækjenda um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
152A114 abúningsaðstaða og salernifyrirspurn til skrifl. svars
152A113 a ebúningsaðstaða og salernifyrirspurn til skrifl. svars
152A112 abúningsaðstaða og salernifyrirspurn til skrifl. svars
152A111 a eskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
152A110 a egreiðslur Tryggingastofnunar til eldri borgarafyrirspurn til skrifl. svars
152A109 abiðtími hjá Þroska- og hegðunarstöðfyrirspurn til skrifl. svars
152A108 a efjöldi innlagna á Landspítala vegna valaðgerðafyrirspurn til skrifl. svars
152A107 abiðtími og stöðugildi geðlæknafyrirspurn til skrifl. svars
152A106 a ebiðtími hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
152A105 ameiðyrðamálfyrirspurn til skrifl. svars
152A104 abætur til þolenda ofbeldisglæpafyrirspurn til skrifl. svars
152A103 asöfnun upplýsinga um dreifingu starfaþingsályktunartillaga
152A102 afrelsi á leigubifreiðamarkaðiþingsályktunartillaga
152A101 atímabinding veiðiheimilda til 20 ára o.fl.þingsályktunartillaga
152A100 ajöfn staða og jafn réttur kynja o.fl.lagafrumvarp
152A99 a estimpilgjaldlagafrumvarp
152A98 a eorlofshúsnæði örorkulífeyrisþegaþingsályktunartillaga
152A97 a eumferðarlöglagafrumvarp
152A96 a eþjóðarátak í landgræðsluþingsályktunartillaga
152A95 anýting þörungaþingsályktunartillaga
152A94 abúvörulöglagafrumvarp
152A93 a eendurskoðun á laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldisþingsályktunartillaga
152A92 a eneytendastofa o.fl.lagafrumvarp
152A91 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjalagafrumvarp
152A90 a esamningur Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnumþingsályktunartillaga
152A89 aefling kornræktarþingsályktunartillaga
152A88 a emannanöfnlagafrumvarp
152A87 aframtíð Íslands í svæðisbundinni, fjölþjóðlegri samvinnuþingsályktunartillaga
152A86 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
152A85 asjúkratryggingarlagafrumvarp
152A84 agrunnskólarlagafrumvarp
152A83 aendurskoðun reglugerðar um söfnun og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraustfyrirspurn til skrifl. svars
152A82 afyrning kröfuréttindalagafrumvarp
152A81 afasteignalán til neytendalagafrumvarp
152A80 a evextir og verðtrygging og húsaleigulöglagafrumvarp
152A79 aneytendalán og fasteignalán til neytendalagafrumvarp
152A78 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
152A77 a einnheimtulöglagafrumvarp
152A76 a efasteignalán til neytenda og nauðungarsalalagafrumvarp
152A75 a eneytendalán o.fl.lagafrumvarp
152A74 a estuðningur til kaupa á fyrstu íbúðlagafrumvarp
152A73 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
152A72 a eskaðabótalöglagafrumvarp
152A71 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
152A70 a eréttindi sjúklingalagafrumvarp
152A69 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
152A68 a eskaðabótalöglagafrumvarp
152A67 aalmannatryggingarlagafrumvarp
152A66 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
152A65 aopinber fjármállagafrumvarp
152A64 aalmannatryggingarlagafrumvarp
152A63 aokur á tímum hættuástandslagafrumvarp
152A62 aHappdrætti Háskóla Íslands o.fl.lagafrumvarp
152A61 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
152A60 a epersónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga o.fl.lagafrumvarp
152A59 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
152A58 a egjaldfrjálsar tannréttingar fyrir börnþingsályktunartillaga
152A57 a efjöleignarhúslagafrumvarp
152A56 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
152A55 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
152A54 agreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
152A53 a estaðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóðiþingsályktunartillaga
152A52 a eeignarréttur og erfð lífeyrisþingsályktunartillaga
152A51 abúsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmumþingsályktunartillaga
152A50 abirting alþjóðasamningaþingsályktunartillaga
152A49 a eaukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðumþingsályktunartillaga
152A48 aumsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
152A47 aafnám vasapeningafyrirkomulagsþingsályktunartillaga
152A46 a ekaup á nýrri Breiðafjarðarferjuþingsályktunartillaga
152A45 a eSundabrautþingsályktunartillaga
152A44 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
152A43 a efjarskiptilagafrumvarp
152A42 a eumhverfismat framkvæmda og áætlanalagafrumvarp
152A41 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
152A40 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
152A39 a eMenntasjóður námsmannalagafrumvarp
152A38 a ealmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
152A37 a eþjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingulagafrumvarp
152A36 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
152A35 a eFiskistofalagafrumvarp
152A34 a esamningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólkslagafrumvarp
152A33 a ehagkvæmisathugun á uppbyggingu Skógarstrandavegarþingsályktunartillaga
152A32 a ebúvörulöglagafrumvarp
152A31 aframkvæmd svæðisbundinnar flutningsjöfnunar á árinu 2021skýrsla
152A30 aframkvæmd ályktana Alþingis frá árinu 2020skýrsla
152A29 aáhrif hækkunar fasteignamatsfyrirspurn til skrifl. svars
152A28 aáhrif hækkunar fasteignamatsfyrirspurn til skrifl. svars
152A27 aendurskoðun neysluviðmiðafyrirspurn til skrifl. svars
152A26 aendurskipulagning fjármálakerfisinsfyrirspurn til skrifl. svars
152A25 agrunnatvinnuleysisbæturfyrirspurn til skrifl. svars
152A24 a eávana-og fíkniefnilagafrumvarp
152A23 a etekjuskatturlagafrumvarp
152A22 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
152A21 amat á burðarþoli Jökulfjarða og Eyjafjarðar og birting burðarþols fyrir Mjóafjörðþingsályktunartillaga
152A20 a eupplýsingamiðlun um heimilisofbeldismálþingsályktunartillaga
152A19 araforkulög o.fl.lagafrumvarp
152A18 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
152A17 aaðkoma öryrkja og ellilífeyrisþega að kjaraviðræðumþingsályktunartillaga
152A16 a eaðgerðir gegn kynferðisbrotum og aukinn stuðningur við þolendurþingsályktunartillaga
152A15 a evelferð dýralagafrumvarp
152A14 a euppbygging geðdeildaþingsályktunartillaga
152A13 a eatvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
152A12 a eúttekt á tryggingavernd í kjölfar náttúruhamfaraþingsályktunartillaga
152A11 a eframkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2lagafrumvarp
152A10 agjaldfrjálsar heilbrigðisskimanirþingsályktunartillaga
152A9 a etollalöglagafrumvarp
152A8 a eloftslagsmállagafrumvarp
152A7 a eskattleysi launatekna undir 350.000 krþingsályktunartillaga
152A6 a euppbygging félagslegs húsnæðisþingsályktunartillaga
152A5 a eskattar og gjöldlagafrumvarp
152A4 a eskattar og gjöldlagafrumvarp
152A3 a ebreyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2022lagafrumvarp
152A2 a efjármálastefna 2022--2026þingsályktunartillaga
152A1 a efjárlög 2022lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.