Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 151
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
151A898 asamantekt um tæknilega innviði Stjórnarráðsins og rafræna þjónustu hins opinberaskýrsla
151A897 aundanþágur frá sköttumfyrirspurn til skrifl. svars
151A896 aumsækjendur um alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi af mannúðarástæðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A895 askólavist umsækjenda um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A894 ahjálpartæki á vinnustaðfyrirspurn til skrifl. svars
151A893 agjaldfrjálsar tíðavörurfyrirspurn til skrifl. svars
151A892 askiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A891 askólasókn barnafyrirspurn til skrifl. svars
151A890 atenging almenningssamgangna við flugstöðvarfyrirspurn til skrifl. svars
151A889 astuðningur við almenningssamgöngurfyrirspurn til skrifl. svars
151A888 aáætlaður aukinn kostnaður vegna þjónustu við flóttafólkfyrirspurn til skrifl. svars
151A887 asamræmd móttaka flóttafólksfyrirspurn til skrifl. svars
151A886 akynfyrirspurn til skrifl. svars
151A885 abyggðarlög í grennd við eldvirk svæði á Suðurnesjumfyrirspurn til skrifl. svars
151A884 aendurbygging á Seyðisfirðifyrirspurn til skrifl. svars
151A883 akostnaður ríkisins af framkvæmdum við Borgarlínufyrirspurn til skrifl. svars
151A882 alæknisbústaðurinn á Vífilsstöðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A881 aneysluskammtar fíkniefnafyrirspurn til skrifl. svars
151A880 arekstraröryggi Reykjavíkurflugvallarfyrirspurn til skrifl. svars
151A879 agrænir skattarfyrirspurn til skrifl. svars
151A878 afjórði orkupakkinnfyrirspurn til skrifl. svars
151A877 aaðgerðir í útlöndumfyrirspurn til skrifl. svars
151A876 aferðagjöffyrirspurn til skrifl. svars
151A875 a eEvrópusambandiðfyrirspurn til skrifl. svars
151A874 a efjármagn af hálfu Atlantshafsbandalagsinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A873 afrestun á fundum Alþingisþingsályktunartillaga
151A872 astefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022-2036þingsályktunartillaga
151A871 astarfsemi stjórnmálasamtakalagafrumvarp
151A870 ahið íslenska ákvæði Kyoto-bókunarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
151A869 abreyting á kosningalögum sem samþykkt voru á Alþingi, 13. júní 2021lagafrumvarp
151A868 aupplýsingar Hagstofu Íslands um utanríkisverslun Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
151A867 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
151A866 aátaksverkefni Vinnumálastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
151A865 auppgjörsreglur sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
151A864 aútgjöld til nýframkvæmda í vegakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
151A863 aFrestun á fundum Alþingisþingsályktunartillaga
151A862 ahúsaleigulöglagafrumvarp
151A861 aveggöng milli Siglufjarðar og Fljótaþingsályktunartillaga
151A860 atæknifrjóvganirþingsályktunartillaga
151A859 aundanþágur frá aldursákvæði hjúskaparlagabeiðni um skýrslu
151A858 auppsögn alþjóðasamnings um vernd nýrra yrkjaþingsályktunartillaga
151A857 anetlög sjávarjarðaþingsályktunartillaga
151A856 aaðgerðir gegn átröskunþingsályktunartillaga
151A855 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A854 asveigjanleiki í námi og fjarnám á háskólastigifyrirspurn til skrifl. svars
151A853 arannsóknir á nýgengi krabbameina á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
151A852 askipun starfshóps um uppbyggingu opinbers skrifstofuhúsnæðis í Reykjanesbæþingsályktunartillaga
151A851 aþekkingarsetur í Reykjanesbæþingsályktunartillaga
151A850 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
151A849 afimm ára aðgerðaáætlun heilbrigðisstefnu 2022-2026skýrsla
151A848 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
151A847 astaða einstaklinga sem ekki eru mæltir á íslensku í samskiptum þeirra við stjórnvöldskýrsla
151A846 ameginþættir í störfum fjármálastöðugleikaráðs 2020skýrsla
151A845 amat á árangri aðgerða til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveirubeiðni um skýrslu
151A844 afjöldi ofbeldismálafyrirspurn til skrifl. svars
151A843 alög og reglur er varða umsóknir um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A842 arefsingar við vörslu neysluskammta fíkniefna og ölvun á almannafærifyrirspurn til skrifl. svars
151A841 alúðuveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
151A840 akostnaður við ferðir ráðherra innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
151A839 akostnaður við ferðir ráðherra innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
151A838 akostnaður við ferðir ráðherra innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
151A837 akostnaður við ferðir ráðherra innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
151A836 a ekostnaður við ferðir ráðherra innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
151A835 akostnaður við ferðir ráðherra innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
151A834 akostnaður við ferðir ráðherra innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
151A833 akostnaður við ferðir ráðherra innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
151A832 akostnaður við ferðir ráðherra innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
151A831 akostnaður við ferðir ráðherra innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
151A830 akostnaður við ferðir ráðherra innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
151A829 ahringtenging rafmagns á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
151A828 aframkvæmd upplýsingalagaskýrsla
151A827 a efjöldi innleiddra reglna Evrópusambandsinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A826 ataka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóðurlagafrumvarp
151A825 arannsóknir á þunglyndi meðal eldri borgaraskýrsla
151A824 aniðurstöður barnaþingsfyrirspurn til skrifl. svars
151A823 asiðareglur Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A822 ahlutdeildarlán ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A821 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
151A820 afélagsleg aðstoðlagafrumvarp
151A819 ainnanlandsflugfyrirspurn til skrifl. svars
151A818 a efjáraukalög 2021lagafrumvarp
151A817 aúttekt á tryggingavernd í kjölfar náttúruhamfaraþingsályktunartillaga
151A816 agjaldfrjálsar tannréttingar fyrir börnþingsályktunartillaga
151A815 aúttekt á starfsemi Úrvinnslusjóðsbeiðni um skýrslu
151A814 adómar Landsréttar í fjársvika-, fjárdráttar- og skjalafölsunarmálumfyrirspurn til skrifl. svars
151A813 amálefni fólks með ADHDfyrirspurn til skrifl. svars
151A812 arannsókn á jarðlögum milli Heimaeyjar og Kross í Landeyjumþingsályktunartillaga
151A811 aaðgerðir gegn atvinnuleysi, störf fyrir námsmenn, fjárfestingar í nýsköpun og sumarverkefni fyrir listafólkþingsályktunartillaga
151A810 aofanflóðavarnir við vegi í Önundarfirði og Súgandafirðifyrirspurn til skrifl. svars
151A809 alangtímahorfur í efnahagsmálum og opinberum fjármálumskýrsla
151A808 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
151A807 aráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindiskýrsla
151A806 ainnlagnir á Vog og fíknimeðferðardeild Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
151A805 aaðgerðir gegn áfengis- og vímuefnavandafyrirspurn til skrifl. svars
151A804 aaðbúnaður og meðferð fullorðins fatlaðs fólks með þroskahömlun og fullorðinna með geðrænan vandaskýrsla
151A803 aveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
151A802 abreyting á þingsályktun nr. 40/150 um fimm ára samgönguáætlun fyrir árin 2020--2024þingsályktunartillaga
151A801 afulltrúar Hæstaréttar í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum stjórnvaldafyrirspurn til skrifl. svars
151A800 afordæming á ofbeldisaðgerðum ísraelsks herliðs í Palestínuþingsályktunartillaga
151A799 aíslenskur ríkisborgararétturlagafrumvarp
151A798 astarfsemi Samkeppniseftirlitsinsbeiðni um skýrslu
151A797 aeignir og tekjur landsmanna árið 2020fyrirspurn til skrifl. svars
151A796 a eundanþágur frá EES-gerðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A795 aríkisstyrkir til fyrirtækja og stofnana á fræðslumarkaðifyrirspurn til skrifl. svars
151A794 aalhliða úttekt á starfsemi vist- og meðferðarheimila á Íslandiþingsályktunartillaga
151A793 astjórnsýslulöglagafrumvarp
151A792 afjárframlög frá nánar tilgreindum erlendum aðilum.þingsályktunartillaga
151A791 a efasteignalán til neytendalagafrumvarp
151A790 aframkvæmd samgönguáætlunar 2019skýrsla
151A789 akostnaður við blaðamannafundi ríkisstjórnarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
151A788 aaðgengi að lyfinu Spinrazafyrirspurn til skrifl. svars
151A787 aráðning aðstoðarmanna dómara í Hæstaréttifyrirspurn til skrifl. svars
151A786 aviðspyrna við vímuefnavanda og fíknþingsályktunartillaga
151A785 akostnaður vegna rammaáætlunarfyrirspurn til skrifl. svars
151A784 adómar Landsréttar í brotum gegn friðhelgi og nálgunarbannifyrirspurn til skrifl. svars
151A783 atekjuskatturlagafrumvarp
151A782 atæknifrjóvgunfyrirspurn til skrifl. svars
151A781 astörf Norrænu ráðherranefndarinnar 2020skýrsla
151A780 a elandgrunnskröfur Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
151A779 ahreinsun Heiðarfjallsþingsályktunartillaga
151A778 arafræn byggingargátt og úttektarappfyrirspurn til skrifl. svars
151A777 ataka sjómanna á ellilífeyrifyrirspurn til skrifl. svars
151A776 a eferðagjöflagafrumvarp
151A775 a eatvinnuleysistryggingar og greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurslagafrumvarp
151A774 aaðildarumsókn að Geimvísindastofnun Evrópufyrirspurn til skrifl. svars
151A773 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
151A772 astefna Íslands um gervigreindskýrsla
151A771 aferðakostnaður lögregluembættafyrirspurn til skrifl. svars
151A770 aviðurkenning á þjóðarmorði á Armenumþingsályktunartillaga
151A769 a ebreyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveirulagafrumvarp
151A768 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
151A767 ahækkun persónuafsláttar og fjármagnstekjuskatturfyrirspurn til skrifl. svars
151A766 aógildingarmál og stefnubirtingfyrirspurn til skrifl. svars
151A765 autanríkis- og alþjóðamálskýrsla
151A764 aframkvæmd EES-samningsinsskýrsla
151A763 asjóvarnargarður á Siglunesiþingsályktunartillaga
151A762 a eBarnvænt Ísland -- framkvæmd barnasáttmála Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
151A761 a eríkisborgararétturfyrirspurn til skrifl. svars
151A760 aalþjóðleg verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A759 a eafplánun dóma fyrir vörslu fíkniefnafyrirspurn til skrifl. svars
151A758 a eörorkumat og endurhæfingarlífeyrirfyrirspurn til skrifl. svars
151A757 a eleiðrétting búsetuhlutfalls örorkulífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
151A756 avalfrjáls bókun við alþjóðasamninginn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindifyrirspurn til skrifl. svars
151A755 a eveitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald o.fl.lagafrumvarp
151A754 a ebiðtími og stöðugildi sálfræðingafyrirspurn til skrifl. svars
151A753 a ebiðtími og stöðugildi geðlæknafyrirspurn til skrifl. svars
151A752 a epakkaferðir og samtengd ferðatilhögunlagafrumvarp
151A751 a eaukið samstarf Grænlands og Íslandsþingsályktunartillaga
151A750 a estefna Íslands í málefnum norðurslóðaþingsályktunartillaga
151A749 asveigjanleg tilhögun á fæðingar- og foreldraorlofiþingsályktunartillaga
151A748 a efjöleignarhúslagafrumvarp
151A747 a esóttvarnalög og útlendingarlagafrumvarp
151A746 a eendurhæfingarlífeyrirfyrirspurn til skrifl. svars
151A745 aréttur til atvinnuleysisbótafyrirspurn til skrifl. svars
151A744 abreyting eldri námslána á grundvelli laga um Menntasjóð námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
151A743 asóttvarnalöglagafrumvarp
151A742 aviðbrögð við uppgangi skipulagðrar glæpastarfsemibeiðni um skýrslu
151A741 a eeinelti innan lögreglunnarfyrirspurn til skrifl. svars
151A740 astuðningur við fjölskyldur fatlaðra barna í dreifbýlifyrirspurn
151A739 ayfirtaka á SpKef sparisjóðibeiðni um skýrslu
151A738 alagning bundins slitlags á umferðarlitla vegifyrirspurn til skrifl. svars
151A737 a egarðyrkjunám á Reykjumfyrirspurn til skrifl. svars
151A736 astofnun þjóðaróperufyrirspurn til skrifl. svars
151A735 astuðningur við Istanbúl-samninginnþingsályktunartillaga
151A734 amerking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínuþingsályktunartillaga
151A733 aupplýsingar um fjölda íbúða sem Landsbankinn hf., Íslandsbanki hf. og tengd félög eignuðust á tímabilinu 2008-2019fyrirspurn til skrifl. svars
151A732 adómar Landsréttar í vændiskaupamálumfyrirspurn til skrifl. svars
151A731 a ebarnaverndarlöglagafrumvarp
151A730 afulltrúar Hæstaréttar í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum stjórnvaldafyrirspurn til skrifl. svars
151A729 aendurgreiðsla ferðakostnaðar Sjúkratrygginga Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
151A728 aoffituaðgerðirfyrirspurn til skrifl. svars
151A727 ahjálpartæki fyrir fatlað fólkfyrirspurn til skrifl. svars
151A726 aSkipulagsstofnun og Umhverfisstofnun árin 2010 til 2020fyrirspurn til skrifl. svars
151A725 a esjúkrahótel Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
151A724 a ekostnaður við skimun fyrir brjóstakrabbameinifyrirspurn til skrifl. svars
151A723 a ený verkefni Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
151A722 a erekstur Landspítala árin 2010 til 2020fyrirspurn til skrifl. svars
151A721 aaðstoðarmenn dómaraþingsályktunartillaga
151A720 a ený velferðarstefna fyrir aldraðaþingsályktunartillaga
151A719 a egerð jarðganga milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðarþingsályktunartillaga
151A718 a emeðferð sakamálalagafrumvarp
151A717 a efjölmiðlarlagafrumvarp
151A716 a egrunnskólar og framhaldsskólarlagafrumvarp
151A715 a ebreyting á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmálalagafrumvarp
151A714 a eávana- og fíkniefnilagafrumvarp
151A713 a erafrettur og áfyllingar fyrir rafretturlagafrumvarp
151A712 a eumhverfismat framkvæmda og áætlanalagafrumvarp
151A711 a eloftslagsmállagafrumvarp
151A710 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
151A709 a everndar- og orkunýtingaráætlunlagafrumvarp
151A708 a ehollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.lagafrumvarp
151A707 a estaðsetning vindorkuvera í landslagi og náttúru Íslandsþingsályktunartillaga
151A706 aráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvellilagafrumvarp
151A705 a eendurskoðuð landsskipulagsstefna 2015--2026þingsályktunartillaga
151A704 a ebreyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnarlagafrumvarp
151A703 a eVísinda- og nýsköpunarráðlagafrumvarp
151A702 a euppbygging og rekstur flugvalla og þjónusta við flugumferðlagafrumvarp
151A701 a eáhafnir skipalagafrumvarp
151A700 a ebreyting á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæða um tilgreinda séreignlagafrumvarp
151A699 a everðbréfasjóðirlagafrumvarp
151A698 a ebreyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveirulagafrumvarp
151A697 a ebreyting á ýmsum lögum um skatta og gjöldlagafrumvarp
151A696 a eendurnýjun vegarins yfir Kjöl með einkaframkvæmdþingsályktunartillaga
151A695 aundirbúningur að stofnun alþjóðlegs björgunarskóla á Íslandiþingsályktunartillaga
151A694 a eRíkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágulagafrumvarp
151A693 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 19/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A692 a eættleiðingarlagafrumvarp
151A691 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 235/2020 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A690 a efarþegaflutningar og farmflutningar á landilagafrumvarp
151A689 a ebreyting á ýmsum lögum á vátryggingamarkaði og bankamarkaðilagafrumvarp
151A688 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
151A687 a emeðferð barna og unglinga sem upplifa kynmisræmi hjá transteymi barna- og unglingageðdeildar Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
151A686 aaðgerðir í kjölfar snjóflóðafyrirspurn til skrifl. svars
151A685 a emygla í húsnæði Landspítalansfyrirspurn til skrifl. svars
151A684 alagaleg ráðgjöffyrirspurn til skrifl. svars
151A683 a elagaleg ráðgjöffyrirspurn til skrifl. svars
151A682 alagaleg ráðgjöffyrirspurn til skrifl. svars
151A681 alagaleg ráðgjöffyrirspurn til skrifl. svars
151A680 alagaleg ráðgjöffyrirspurn til skrifl. svars
151A679 alagaleg ráðgjöffyrirspurn til skrifl. svars
151A678 a elagaleg ráðgjöffyrirspurn til skrifl. svars
151A677 alagaleg ráðgjöffyrirspurn til skrifl. svars
151A676 a elagaleg ráðgjöffyrirspurn til skrifl. svars
151A675 a elagaleg ráðgjöffyrirspurn til skrifl. svars
151A674 agreiðsla atvinnuleysisbótafyrirspurn til skrifl. svars
151A673 aráðningar aðstoðarmanna dómarafyrirspurn til skrifl. svars
151A672 a ematvælaframleiðslu- og menntunarklasi á Árborgarsvæðinuþingsályktunartillaga
151A671 atjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps á fasteignum ríkisinsbeiðni um skýrslu
151A670 atjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í leikskólum og grunnskólumbeiðni um skýrslu
151A669 atjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í fasteignum og um réttarstöðu eigenda þeirrabeiðni um skýrslu
151A668 a efjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirralagafrumvarp
151A667 aafurðasölufyrirtæki í kjötifyrirspurn til skrifl. svars
151A666 atímabundin endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna bifreiðarfyrirspurn til skrifl. svars
151A665 a etollasamningur við ESBfyrirspurn til skrifl. svars
151A664 astarfsmenn í stjórnum opinberra hlutafélagafyrirspurn
151A663 a eþingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaðurlagafrumvarp
151A662 a eráðgjafaþjónusta, verktaka og tímabundin verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
151A661 a eráðgjafaþjónusta, verktaka og tímabundin verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
151A660 a eráðgjafaþjónusta, verktaka og tímabundin verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
151A659 aráðgjafaþjónusta, verktaka og tímabundin verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
151A658 a eráðgjafaþjónusta, verktaka og tímabundin verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
151A657 a eráðgjafaþjónusta, verktaka og tímabundin verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
151A656 aráðgjafaþjónusta, verktaka og tímabundin verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
151A655 a eráðgjafaþjónusta, verktaka og tímabundin verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
151A654 aráðgjafaþjónusta, verktaka og tímabundin verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
151A653 a eráðgjafaþjónusta, verktaka og tímabundin verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
151A652 aheimilisofbeldifyrirspurn til skrifl. svars
151A651 adómar Landsréttar í fíkniefnabrotamálumfyrirspurn til skrifl. svars
151A650 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A649 atófa og minkurfyrirspurn til skrifl. svars
151A648 ahjúkrunarheimili og meðferðarstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
151A647 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
151A646 a ehjúskaparlöglagafrumvarp
151A645 a elýðheilsustefnaþingsályktunartillaga
151A644 a eávana- og fíkniefnilagafrumvarp
151A643 a eafleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrárlagafrumvarp
151A642 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
151A641 a elykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfestalagafrumvarp
151A640 a eendurskoðun á laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldisþingsályktunartillaga
151A639 a eniðurstöður starfshóps um lækkun lífeyristökualdurs tiltekinna starfshópafyrirspurn til skrifl. svars
151A638 alífeyrisgreiðslur almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
151A637 aSamkeppniseftirlitiðfyrirspurn til skrifl. svars
151A636 aríkisstyrkir til sumarnámsfyrirspurn til skrifl. svars
151A635 aSjúkratryggingar Íslands og fjölskyldunúmer barnafyrirspurn til skrifl. svars
151A634 averkefni á flugvöllum árin 2019 og 2020fyrirspurn til skrifl. svars
151A633 abirting úrskurða kærunefndar útlendingamálafyrirspurn til skrifl. svars
151A632 a eleiðsöguhundarfyrirspurn til skrifl. svars
151A631 abirting viðkvæmra persónugreinanlegra upplýsinga í dómumfyrirspurn til skrifl. svars
151A630 a eaðgengi að Nyxoid-nefúða eða sambærilegu lyfifyrirspurn til skrifl. svars
151A629 a ehappdrætti Háskóla Íslands og happdrættilagafrumvarp
151A628 a eraforkulög og stofnun Landsnets hf.lagafrumvarp
151A627 a efjármálaáætlun 2022--2026þingsályktunartillaga
151A626 aframfylgd ályktana Vestnorræna ráðsins árið 2020þingsályktunartillaga
151A625 a estafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvaldalagafrumvarp
151A624 a emarkaðir fyrir fjármálagerningalagafrumvarp
151A623 ainnleiðing NPA-samningafyrirspurn til skrifl. svars
151A622 a ealmannavarnirlagafrumvarp
151A621 a estarfsemi Úrvinnslusjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
151A620 akostnaðarþátttaka hjálpartækja til útivistar og tómstundafyrirspurn til skrifl. svars
151A619 aheimild til nýtingar séreignarsparnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
151A618 afjármögnun á styttingu vinnuvikunnarfyrirspurn
151A617 adómar Landsréttar í ofbeldismálumfyrirspurn til skrifl. svars
151A616 a eeinkaleyfilagafrumvarp
151A615 alántökur ríkissjóðs á næstu árum, líkleg vaxtaþróun og gengisáhætta og áhrif á peningahagkerfiðbeiðni um skýrslu
151A614 astaða lífeyrissjóða í hagkerfinubeiðni um skýrslu
151A613 aloftferðirlagafrumvarp
151A612 a eaðgerðir til að auka framboð og neyslu grænkerafæðisþingsályktunartillaga
151A611 a emat á árangri af sóttvarnaaðgerðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A610 arafmyntirfyrirspurn til skrifl. svars
151A609 asýslumenn - framtíðarsýn, umbætur á þjónustu og rekstriskýrsla
151A608 aáhrif efnahagshrunsins 2008 og aðgerða stjórnvalda á hag heimilannabeiðni um skýrslu
151A607 a eNeytendastofa o.fl.lagafrumvarp
151A606 a esamningsgerð, umboð og ógildir löggerningarlagafrumvarp
151A605 a ebrottfall laga um vísitölu byggingarkostnaðarlagafrumvarp
151A604 a etímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandilagafrumvarp
151A603 a efélög til almannaheillalagafrumvarp
151A602 a eútlendingar og atvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
151A601 a eíslenskunám innflytjendafyrirspurn til skrifl. svars
151A600 a eáhrif og forsendur áfrýjunar dóms um brot ráðherra gegn jafnréttislögumfyrirspurn til skrifl. svars
151A599 anýting séreignasparnaðar vegna kaupa á fyrstu fasteignfyrirspurn til skrifl. svars
151A598 aaðilaskipti í rekstri hjúkrunarheimilafyrirspurn
151A597 a efjöleignarhúslagafrumvarp
151A596 a esérstök þróunaráætlun og tilraunaverkefni fyrir ræktun lyfjahamps og notkun kannabislyfja í lækningaskyniþingsályktunartillaga
151A595 amansalfyrirspurn til skrifl. svars
151A594 akostnaður embættis ríkislögmanns vegna máls gegn íslenska ríkinu við Mannréttindadómstól Evrópufyrirspurn til skrifl. svars
151A593 a esamningar um rannsóknir á lífsýnum erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
151A592 aviðurkenning á Anfal-herferðinni sem þjóðarmorði á Kúrdumþingsályktunartillaga
151A591 a ebreyting á embætti skattrannsóknarstjóra ríkisinsþingsályktunartillaga
151A590 atímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningarlagafrumvarp
151A589 amat á því hvernig megi lágmarka kostnað sjúklinga vegna langvinnra og lífshættulegra sjúkdómaskýrsla
151A588 a eþjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingulagafrumvarp
151A587 a eþjóðkirkjanlagafrumvarp
151A586 a eloftferðirlagafrumvarp
151A585 a ebreyting á ýmsum lögum vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018lagafrumvarp
151A584 a eaðgerðir gegn markaðssvikumlagafrumvarp
151A583 a egreiðsluþjónustalagafrumvarp
151A582 askráning samskipta í ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
151A581 a eskráning samskipta í ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
151A580 askráning samskipta í ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
151A579 askráning samskipta í ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
151A578 askráning samskipta í ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
151A577 a eskráning samskipta í ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
151A576 askráning samskipta í ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
151A575 askráning samskipta í ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
151A574 a eskráning samskipta í ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
151A573 askráning samskipta í ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
151A572 adómar Landsréttar í kynferðisbrotamálumfyrirspurn til skrifl. svars
151A571 asala á upprunaábyrgðum raforkufyrirspurn til skrifl. svars
151A570 a eskilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækjalagafrumvarp
151A569 a efullnusta refsingalagafrumvarp
151A568 a eNý þýðing á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólksþingsályktunartillaga
151A567 aútskrifaðir nemendur úr diplómanámi í lögreglufræðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A566 aendurgreiðslur til kvikmyndagerðarfyrirspurn
151A565 a eflokkun úrgangs sem er fluttur úr landifyrirspurn til skrifl. svars
151A564 a ekynjavakt Alþingisþingsályktunartillaga
151A563 a eréttindi sjúklingalagafrumvarp
151A562 a ehollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
151A561 a eGreiningar- og ráðgjafarstöð ríkisinslagafrumvarp
151A560 abreytingar á skipulagi og framkvæmd skimunar fyrir krabbameini í leghálsibeiðni um skýrslu
151A559 askýrsla um mat þjóðaröryggisráðs á ástandi og horfum í þjóðaröryggismálumskýrsla
151A558 a ebrottfall laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnislagafrumvarp
151A557 a eaðild að Geimvísindastofnun Evrópufyrirspurn til skrifl. svars
151A556 amat og endurmótun á tilhögun hættumats og vöktunar vegna náttúruvárþingsályktunartillaga
151A555 a eþjóðarátak í lýðheilsutengdum forvörnumþingsályktunartillaga
151A554 a epersónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga o.fl.lagafrumvarp
151A553 a eendurskoðun laga um almannatryggingarþingsályktunartillaga
151A552 aábyrgð nemendafélagafyrirspurn til skrifl. svars
151A551 a eheimilisuppbót og sérstök uppbót almannatrygginga og aldurstakmörk námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
151A550 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
151A549 a efiskeldi, matvæli og landbúnaðurlagafrumvarp
151A548 afjöldi lögreglumanna 1. febrúar 2021fyrirspurn til skrifl. svars
151A547 alágmarksgreiðslur úr Fæðingarorlofssjóðifyrirspurn til skrifl. svars
151A546 aprófessorsstaða Jóns Sigurðssonarfyrirspurn til skrifl. svars
151A545 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A544 a estuðningur við nýsköpunarfyrirtækilagafrumvarp
151A543 a evelferð dýralagafrumvarp
151A542 akoma flóttafólks frá Grikklandifyrirspurn til skrifl. svars
151A541 a evernd menningararfs og tjón á menningarverðmætumfyrirspurn til skrifl. svars
151A540 astaða tilraunaverkefnis um heimaslátrunfyrirspurn til skrifl. svars
151A539 a eskráð sambúð fleiri en tveggja aðilaþingsályktunartillaga
151A538 a enýting á landi í eigu ríkisins í atvinnuskynilagafrumvarp
151A537 a egjaldeyrismállagafrumvarp
151A536 a eháskólar og opinberir háskólarlagafrumvarp
151A535 aloftslagsmállagafrumvarp
151A534 a epóstþjónusta og Byggðastofnunlagafrumvarp
151A533 alangtímaorkustefna og aðgerðaráætlunskýrsla
151A532 aframtíð ferjusiglinga yfir Breiðafjörðfyrirspurn til skrifl. svars
151A531 aupplýsingar úr rannsóknarleiðöngrum Hafrannsóknarstofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
151A530 a eréttindi sjúklingalagafrumvarp
151A529 a egerð skoðanakönnunar um afstöðu til dánaraðstoðar meðal heilbrigðisstarfsfólksþingsályktunartillaga
151A528 atryggingavernd nemendafyrirspurn
151A527 a emenningarminjarlagafrumvarp
151A526 astaða aðgerða samkvæmt þingsályktun nr. 18/150 um fræðslu um vefjagigt og endurskoðun á skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
151A525 aátakið Nám er tækifærifyrirspurn til skrifl. svars
151A524 a etekjur og skerðingar ellilífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
151A523 arannsóknir á hrognkelsum á Íslandsmiðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A522 amótun klasastefnuskýrsla
151A521 aferðakostnaður vegna tannréttingafyrirspurn
151A520 aviðbrögð við langvinnum heilsuvanda eftir COVID-19fyrirspurn
151A519 aofanflóðasjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
151A518 asamgönguúrbætur á norðanverðum Tröllaskagafyrirspurn
151A517 a elóðarleiga í Reykjanesbæfyrirspurn til skrifl. svars
151A516 a estuðningur og sérkennsla í grunnskólumfyrirspurn til skrifl. svars
151A515 aefling íslenskukennslu fyrir innflytjendur og fullorðinsfræðslufyrirspurn
151A514 a efjöldi nema í iðn- og verknámifyrirspurn til skrifl. svars
151A513 agjöld fyrir rekstrar- og starfsleyfi fiskeldisstöðvafyrirspurn til skrifl. svars
151A512 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
151A511 abiðtími eftir sérfræðilæknumfyrirspurn til skrifl. svars
151A510 aályktun þingfundar ungmennafyrirspurn til skrifl. svars
151A509 a ehafnalöglagafrumvarp
151A508 a ebrottfall ýmissa lagalagafrumvarp
151A507 a eprestar, trúfélög og lífsskoðunarfélöglagafrumvarp
151A506 a eFjarskiptastofalagafrumvarp
151A505 a eráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörurlagafrumvarp
151A504 a eáfengislöglagafrumvarp
151A503 anám í garðyrkju og ylræktfyrirspurn
151A502 astjórnmálamenn í þáttum Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A501 a eþjóðsöngur Íslendingalagafrumvarp
151A500 aNATO-þingið 2020skýrsla
151A499 aFríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2020skýrsla
151A498 anorðurskautsmál 2020skýrsla
151A497 anorrænt samstarf 2020skýrsla
151A496 akosningar til Alþingislagafrumvarp
151A495 a ebreyting á ýmsum lögum vegna stuðnings til smærri innlendra áfengisframleiðenda og heimildar til sölu áfengis á framleiðslustaðlagafrumvarp
151A494 aAlþjóðaþingmannasambandið 2020skýrsla
151A493 aEvrópuráðsþingið 2020skýrsla
151A492 aVestnorræna ráðið 2020skýrsla
151A491 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
151A490 aÖSE-þingið 2020skýrsla
151A489 a eaðgerðaáætlun til að styrkja stöðu drengja í skólakerfinuþingsályktunartillaga
151A488 a eþingmannanefnd um loftslagsmálþingsályktunartillaga
151A487 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
151A486 askimun fyrir krabbameinifyrirspurn
151A485 avarnarmálalöglagafrumvarp
151A484 aþróunarsamvinnafyrirspurn
151A483 a eloftslagsmálfyrirspurn til skrifl. svars
151A482 asendiskrifstofur hér á landifyrirspurn til skrifl. svars
151A481 akostnaður við alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A480 a eáfengislöglagafrumvarp
151A479 ainnlend eldsneytisframleiðslafyrirspurn til skrifl. svars
151A478 a ebreytingar á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélagalagafrumvarp
151A477 aþekkingarsetur á Kirkjubæjarklaustrifyrirspurn til skrifl. svars
151A476 askráning hagsmunavarðafyrirspurn til skrifl. svars
151A475 a evistun barna á vegum stjórnvalda á einkaheimilumþingsályktunartillaga
151A474 adánarbúfyrirspurn til skrifl. svars
151A473 a eviðbrögð við dómi um uppgreiðslugjöld Íbúðalánasjóðslánafyrirspurn til skrifl. svars
151A472 a ehlutafélöglagafrumvarp
151A471 a estefnumarkandi áætlanir á sviði samgangna, fjarskipta og byggðamálalagafrumvarp
151A470 a eKristnisjóður o.fllagafrumvarp
151A469 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
151A468 a eþingsköp Alþingis og réttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
151A467 aátröskunarteymifyrirspurn til skrifl. svars
151A466 a estjórnarskrá lýðveldisins Íslandslagafrumvarp
151A465 aLúganósamningurinn um dómsvald og um viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálumlagafrumvarp
151A464 afullnustugerðir og skuldaskil einstaklinga 2018-2020fyrirspurn til skrifl. svars
151A463 a esamkeppniseftirlitfyrirspurn til skrifl. svars
151A462 amötuneyti sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
151A461 amötuneyti ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A460 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
151A459 aframkvæmd svæðisbundinnar flutningsjöfnunar 2020skýrsla
151A458 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A457 a esjúklingatrygginglagafrumvarp
151A456 a eaðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
151A455 a estefnumótun á sviði stafrænnar þróunarþingsályktunartillaga
151A454 arannsókn á Julian Assangefyrirspurn til skrifl. svars
151A453 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
151A452 a emálefni innflytjendalagafrumvarp
151A451 akolefnisgjaldfyrirspurn til skrifl. svars
151A450 aaðstoðarmenn dómarafyrirspurn til skrifl. svars
151A449 atakmörkun á sölu flugeldafyrirspurn til skrifl. svars
151A448 aáminningar og missir löggildingar eða starfsleyfis á sviði skipulags- og byggingarmálafyrirspurn til skrifl. svars
151A447 aviðbragðstími almannavarnafyrirspurn til skrifl. svars
151A446 a eendurgreiðsla virðisaukaskatts og flokkun bifreiðafyrirspurn til skrifl. svars
151A445 aþjóðgarður á sunnanverðum Vestfjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A444 a ebreyting á ýmsum lögum til einföldunar á regluverkilagafrumvarp
151A443 a ealmannavarnirlagafrumvarp
151A442 abreyting á sóttvarnalögumlagafrumvarp
151A441 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
151A440 a ehlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A439 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A438 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A437 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A436 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A435 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A434 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A433 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A432 a ehlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A431 ahlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A430 arekstrarkostnaður og framlög til sjálfstætt rekinna grunnskólafyrirspurn til skrifl. svars
151A429 a ehreindýraveiðar árið 2021fyrirspurn til skrifl. svars
151A428 arannsóknir á peningaþvætti og lengd þeirra hjá lögreglufyrirspurn til skrifl. svars
151A427 aframvinda stefnumótandi byggðaáætlunar 2018--2024skýrsla
151A426 aúttekt á starfsemi Vegagerðarinnarbeiðni um skýrslu
151A425 afrestun á fundum Alþingis
151A424 a eslysatryggingar almannatryggingalagafrumvarp
151A423 aeignarhald 20 stærstu útgerðarfélaga landsins í íslensku atvinnulífibeiðni um skýrslu
151A422 a eættliðaskipti bújarðaþingsályktunartillaga
151A421 a ekynjahlutföll í stofnunum barnaverndarfyrirspurn til skrifl. svars
151A420 akynjahlutföll á skólaskrifstofum og við námsgagnagerðfyrirspurn til skrifl. svars
151A419 a eveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og stjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A418 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A417 adómar Landsréttarfyrirspurn til skrifl. svars
151A416 a elosun gróðurhúsalofttegundafyrirspurn til skrifl. svars
151A415 abætt aðgengi að efnisframboði Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A414 a eviðvera herliðsfyrirspurn til skrifl. svars
151A413 askýrsla Ríkisendurskoðunar um ríkislögreglustjóraálit nefndar um skýrslu
151A412 avegalöglagafrumvarp
151A411 astofnun þings kjörinna fulltrúa innan Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
151A410 a efjöldi sýkinga og andláta af völdum COVID-19 veirunnarfyrirspurn til skrifl. svars
151A409 a elagaheimildir Skipulagsstofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
151A408 askólasóknarreglur í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
151A407 a eveiðar á fuglum á válistafyrirspurn til skrifl. svars
151A406 astórhvalaveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
151A405 astórhvalaveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
151A404 a eloðdýraræktfyrirspurn til skrifl. svars
151A403 a erefaveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
151A402 araunverulegir eigendur Arion banka hffyrirspurn til skrifl. svars
151A401 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
151A400 a ebreyting á ýmsum lögum er varða úrskurðaraðila á sviði neytendamálalagafrumvarp
151A399 a etekjuskatturlagafrumvarp
151A398 a eundirritun og fullgilding valfrjálsrar bókunar við alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindiþingsályktunartillaga
151A397 a eráðstöfun útvarpsgjaldsþingsályktunartillaga
151A396 akostnaður vegna skipunar dómara við Landsréttfyrirspurn til skrifl. svars
151A395 a euppbygging geðsjúkrahússþingsályktunartillaga
151A394 abiðlistar í heilbrigðiskerfinubeiðni um skýrslu
151A393 ajafnréttisáætlanir fyrir skólakerfiðfyrirspurn til skrifl. svars
151A392 anámsárangur pilta og stúlkna í skólakerfinufyrirspurn til skrifl. svars
151A391 a efjöldi lífeyrisþega sem fá skertar greiðslur vegna fyrri búsetu erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
151A390 amalarnámurfyrirspurn til skrifl. svars
151A389 a ebreyting á útlendingalögum til að hemja útgjöld og auka skilvirkni í málsmeðferðþingsályktunartillaga
151A388 aveikleikar í umgjörð skráðra trúfélaga og lífsskoðunarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
151A387 asáttmáli Sameinuðu þjóðanna um ríkisfangsleysifyrirspurn til skrifl. svars
151A386 a evopnalöglagafrumvarp
151A385 a einnflutningur á osti og kjötifyrirspurn til skrifl. svars
151A384 astafrænir skattarfyrirspurn til skrifl. svars
151A383 aLandhelgisgæsla Íslandsbeiðni um skýrslu
151A382 aaðgerðir til að draga úr nagladekkjanotkunfyrirspurn til skrifl. svars
151A381 amótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í samfélaginufyrirspurn til skrifl. svars
151A380 akostnaður við áfrýjun niðurstöðu neðri deildar Mannréttindadómstóls Evrópufyrirspurn til skrifl. svars
151A379 a eflutningur höfuðstöðva Rarik ohf. á landsbyggðinaþingsályktunartillaga
151A378 a esveitarstjórnarlög og tekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
151A377 a eferðagjöflagafrumvarp
151A376 a ebúvörulöglagafrumvarp
151A375 a ejarðalöglagafrumvarp
151A374 a etekjuskatturlagafrumvarp
151A373 a erannsókn og saksókn í skattalagabrotumlagafrumvarp
151A372 a evirðisaukaskattur o.fl.lagafrumvarp
151A371 a esjúklingatrygginglagafrumvarp
151A370 a eáætlun um vernd og orkunýtingu landsvæðaþingsályktunartillaga
151A369 a eHálendisþjóðgarðurlagafrumvarp
151A368 a evernd, velferð og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrumlagafrumvarp
151A367 a efjölmiðlarlagafrumvarp
151A366 a eRíkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágulagafrumvarp
151A365 a elögreglulög o.fl.lagafrumvarp
151A364 a eaðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkalagafrumvarp
151A363 astaðfesting samnings milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu árið 2021þingsályktunartillaga
151A362 a egreiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurslagafrumvarp
151A361 a efélagsleg aðstoð og almannatryggingarlagafrumvarp
151A360 a egræn atvinnubyltingþingsályktunartillaga
151A359 a emótun stefnu Íslands um málefni hafsinsþingsályktunartillaga
151A358 a eRíkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágulagafrumvarp
151A357 aóréttmæti málshöfðunar Alþingis gegn ráðherrum og afsökunarbeiðniþingsályktunartillaga
151A356 a eGæða- og eftirlitsstofnun velferðarmálalagafrumvarp
151A355 a eBarna- og fjölskyldustofalagafrumvarp
151A354 a esamþætting þjónustu í þágu farsældar barnalagafrumvarp
151A353 a eframkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2.lagafrumvarp
151A352 aábendingar sem varða stjórnsýsluna í rannsóknarskýrslum Alþingis um orsakir falls íslensku bankanna 2008skýrsla
151A351 a ekjaramál flugvirkja Landhelgisgæslu Íslandslagafrumvarp
151A350 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A349 abirting alþjóðasamninga í C-deild Stjórnartíðindaþingsályktunartillaga
151A348 atollasamningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörurbeiðni um skýrslu
151A347 a ehjúskaparlöglagafrumvarp
151A346 a esamræmd niðurgreiðsla hjálpartækja fyrir heyrnar- og sjónskert börnþingsályktunartillaga
151A345 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
151A344 a eNeytendastofa o.fl.lagafrumvarp
151A343 a elífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga og vísindarannsóknir á heilbrigðissviðilagafrumvarp
151A342 a ebreyting á ýmsum lögum um skatta og gjöldlagafrumvarp
151A341 a eupplýsingaskylda útgefenda verðbréfa og flöggunarskyldalagafrumvarp
151A340 a eumferðarlöglagafrumvarp
151A339 a ekosningalöglagafrumvarp
151A338 a ebúvörulöglagafrumvarp
151A337 a efjáraukalög 2020lagafrumvarp
151A336 a ejöfnun kostnaðar við dreifingu raforkulagafrumvarp
151A335 a ehollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.lagafrumvarp
151A334 a eviðspyrnustyrkirlagafrumvarp
151A333 amunur á rekstrarkostnaði Vífilsstaða og annrra hjúkrunarheimilafyrirspurn til skrifl. svars
151A332 aspilakassarfyrirspurn til skrifl. svars
151A331 aeftirlit með lánum með ríkisábyrgðskýrsla
151A330 aorkuskipti í flugi á Íslandiþingsályktunartillaga
151A329 a esóttvarnalöglagafrumvarp
151A328 aliðskiptaaðgerðirbeiðni um skýrslu
151A327 a ekostnaður við þáttagerð og verktöku hjá Ríkisútvarpinufyrirspurn til skrifl. svars
151A326 aBreiðafjarðarferjan Baldurfyrirspurn til skrifl. svars
151A325 astafrænar smiðjurfyrirspurn til skrifl. svars
151A324 a ebrottfall aldurstengdra starfslokareglnaþingsályktunartillaga
151A323 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
151A322 a eopinber stuðningur við nýsköpunlagafrumvarp
151A321 a eTækniþróunarsjóðurlagafrumvarp
151A320 a eþjóðarátak í landgræðsluþingsályktunartillaga
151A319 a euppgræðsla lands og ræktun túnaþingsályktunartillaga
151A318 ageðheilbrigðisþjónusta í landinubeiðni um skýrslu
151A317 aSundabrautþingsályktunartillaga
151A316 askýrsla Ríkisendurskoðunar um stjórnsýslu dómstólannaskýrsla
151A315 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2020 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A314 a eskattar og gjöldlagafrumvarp
151A313 a eskipagjaldlagafrumvarp
151A312 a efjárhagslegar viðmiðanirlagafrumvarp
151A311 a evarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumlagafrumvarp
151A310 a elistamannalaunlagafrumvarp
151A309 a enetnjósnir bandarísku þjóðaröryggisstofnunarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
151A308 anetnjósnir bandarísku þjóðaröryggisstofnunarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
151A307 anetnjósnir bandarísku þjóðaröryggisstofnunarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
151A306 anotkun jarðefnaeldsneytisfyrirspurn til skrifl. svars
151A305 atransteymi barna- og unglingageðdeildar Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
151A304 avangoldið vátryggingariðgjald ökutækisfyrirspurn til skrifl. svars
151A303 abirting laga í Stjórnartíðindumfyrirspurn til skrifl. svars
151A302 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2020 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A301 a eálagning fasteignaskattalagafrumvarp
151A300 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
151A299 ahlutafélöglagafrumvarp
151A298 aurðunarstaðir búfjár sem fargað er vegna sjúkdómafyrirspurn til skrifl. svars
151A297 abið eftir geðheilbrigðis- eða endurhæfingarúrræðifyrirspurn til skrifl. svars
151A296 aumferð um Hvalfjarðargöngfyrirspurn til skrifl. svars
151A295 a eútflutningur á úrgangifyrirspurn til skrifl. svars
151A294 a eurðun dýrahræjafyrirspurn til skrifl. svars
151A293 astörf læknanemafyrirspurn til skrifl. svars
151A292 a eupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A291 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A290 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A289 a eupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A288 a eupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A287 a eupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A286 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A285 aupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A284 a eupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A283 a eupplýsingafulltrúar og samskiptastjórarfyrirspurn til skrifl. svars
151A282 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
151A281 askipun starfshóps um merkingu kolefnisspors matvælaþingsályktunartillaga
151A280 a eumferðarlöglagafrumvarp
151A279 a eleyfi til veiða á álft, grágæs, heiðagæs og helsingja utan hefðbundins veiðitímaþingsályktunartillaga
151A278 a emenntastefna 2021--2030þingsályktunartillaga
151A277 a estaðfesting ríkisreiknings 2019lagafrumvarp
151A276 a enáttúruverndlagafrumvarp
151A275 a eskipulagslöglagafrumvarp
151A274 autanríkisþjónusta Íslandslagafrumvarp
151A273 a eStjórnartíðindi og Lögbirtingablað og aukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
151A272 a ekosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
151A271 a ekirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
151A270 a enauðungarsalalagafrumvarp
151A269 a eháskólar og opinberir háskólarlagafrumvarp
151A268 a ekönnun á hagkvæmi strandflutningaþingsályktunartillaga
151A267 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
151A266 a eSchengen-upplýsingarkerfið á Íslandilagafrumvarp
151A265 a efiskeldilagafrumvarp
151A264 aminning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinniþingsályktunartillaga
151A263 ameðferðarúrræði og biðlistar á Vogifyrirspurn til skrifl. svars
151A262 aviðbrögð og varnir gegn riðuveiki í sauðféfyrirspurn til skrifl. svars
151A261 aurðunarstaðir búfjár sem fargað er vegna sjúkdómafyrirspurn til skrifl. svars
151A260 a estarfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkjaþingsályktunartillaga
151A259 a ehagkvæmisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegarþingsályktunartillaga
151A258 a erafræn birting álagningar- og skattskrárþingsályktunartillaga
151A257 avernd barna gegn ofbeldi í skólastarfifyrirspurn
151A256 a evistun fanga á Akureyrifyrirspurn til skrifl. svars
151A255 abeiðnir um undanþágu frá reglum um þungaflutningafyrirspurn til skrifl. svars
151A254 abirting viðkvæmra persónugreinanlegra upplýsinga í dómumfyrirspurn
151A253 abirting laga um fiskeldi í Stjórnartíðindumfyrirspurn til skrifl. svars
151A252 afjöldi innlagna á Landspítala vegna valaðgerðafyrirspurn til skrifl. svars
151A251 a evernd Breiðafjarðarfyrirspurn til skrifl. svars
151A250 a ekvótaflóttamenn og umsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A249 akvótaflóttamenn og umsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A248 akvótaflóttamenn og umsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A247 aumsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
151A246 aviðbrögð við aðgerðum bandarískra stjórnvalda gegn meðafla sjávarspendýrafyrirspurn til skrifl. svars
151A245 a eviðbrögð við aðgerðum bandarískra stjórnvalda gegn meðafla sjávarspendýrafyrirspurn til skrifl. svars
151A244 arannsóknir á veiðarfærumfyrirspurn til skrifl. svars
151A243 a everndun og varðveisla skipa og bátaþingsályktunartillaga
151A242 a etakmarkanir á fjárfestingum í vinnslu jarðefnaeldsneytisþingsályktunartillaga
151A241 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
151A240 a ebúsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmumþingsályktunartillaga
151A239 a eaðgengi einstaklinga sem ferðast til Íslands að þungunarrofiþingsályktunartillaga
151A238 a eendurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanirþingsályktunartillaga
151A237 a efjögurra ára áætlun um ýmis mál til hagsbóta fyrir neytendur árin 2022--2025þingsályktunartillaga
151A236 aafnám vasapeningafyrirkomulagsþingsályktunartillaga
151A235 aframkvæmd ályktana Alþingis 2019skýrsla
151A234 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A233 a estarfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
151A232 a eFiskistofalagafrumvarp
151A231 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A230 a eútlendingarlagafrumvarp
151A229 a ebúvörulög og búnaðarlöglagafrumvarp
151A228 a ebirting upplýsinga um opinbera styrki og aðrar greiðslur í landbúnaðiþingsályktunartillaga
151A227 aútfærslur framhaldsskólanna á námi á tímum kórónuveirufaraldursinsbeiðni um skýrslu
151A226 a eviðhald og varðveisla gamalla bátaþingsályktunartillaga
151A225 aum úttekt á starfsemi Skattsins við framkvæmd tollalagabeiðni um skýrslu
151A224 abúvörulöglagafrumvarp
151A223 aframsal sakamanna og önnur aðstoð í sakamálumlagafrumvarp
151A222 a eviðbrögð við upplýsingaóreiðuþingsályktunartillaga
151A221 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A220 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2020 um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A219 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A218 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A217 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A216 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2020 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
151A215 aendursending flóttafólks til Grikklandsfyrirspurn til skrifl. svars
151A214 arafvæðing styttri flugferðaþingsályktunartillaga
151A213 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
151A212 a etekjufallsstyrkirlagafrumvarp
151A211 a ebætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilumlagafrumvarp
151A210 aaðgengi hreyfihamlaðra að mannvirkjumbeiðni um skýrslu
151A209 a efjarskiptilagafrumvarp
151A208 a eskipalöglagafrumvarp
151A207 a eskráning einstaklingalagafrumvarp
151A206 a eskrá yfir störf hjá sveitarfélögum sem heimild til verkfalls nær ekki tillagafrumvarp
151A205 a eþinglýsingalöglagafrumvarp
151A204 a ebarnalöglagafrumvarp
151A203 a etekjuskatturlagafrumvarp
151A202 a etímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlistlagafrumvarp
151A201 a efjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveirulagafrumvarp
151A200 astuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfrestilagafrumvarp
151A199 alandshlutaverkefni í skógræktfyrirspurn til skrifl. svars
151A198 arjúpnarannsóknirfyrirspurn til skrifl. svars
151A197 aliðskiptaseturfyrirspurn til skrifl. svars
151A196 alán Íbúðalánasjóðs sem bera uppgreiðslugjaldfyrirspurn
151A195 asamningar samkvæmt lögum um opinber fjármálfyrirspurn til skrifl. svars
151A194 aaðgengi hreyfihamlaðra að sund- og baðstöðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A193 afrumvarp um skilgreiningu auðlindafyrirspurn
151A192 a eréttur barna til að þekkja uppruna sinnþingsályktunartillaga
151A191 a eskipun starfshóps um rétt til að annast veikt eða slasað barnþingsályktunartillaga
151A190 a ehjúskaparlöglagafrumvarp
151A189 ajarðalöglagafrumvarp
151A188 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
151A187 a eorlofshúsnæði örorkulífeyrisþegaþingsályktunartillaga
151A186 a eundirritun og fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnumþingsályktunartillaga
151A185 a eafnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisinsþingsályktunartillaga
151A184 a eaukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðumþingsályktunartillaga
151A183 afrádráttur frá tekjuskattifyrirspurn til skrifl. svars
151A182 abreytingar á lögum um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisupprunafyrirspurn til skrifl. svars
151A181 alýtaaðgerðir á stúlkum og starfsemi lýtalæknafyrirspurn til skrifl. svars
151A180 aviðskiptahættir útgerða í þróunarlöndumfyrirspurn til skrifl. svars
151A179 a eminnisvarði um eldgosin í Surtsey og Heimaeyþingsályktunartillaga
151A178 a efullur aðskilnaður ríkis og kirkju og ný heildarlöggjöf um starfsemi trú- og lífsskoðunarfélagaþingsályktunartillaga
151A177 a ebygging nýs þjóðarsjúkrahúss á Keldumþingsályktunartillaga
151A176 aaðgangur fanga að bókasafnifyrirspurn til skrifl. svars
151A175 a eagaviðurlög fangafyrirspurn til skrifl. svars
151A174 a eeinangrun fangafyrirspurn til skrifl. svars
151A173 afjöldi íbúða sem Íslandsbanki hf. og tengd félög eignuðust á tímabilinu 2008-2019fyrirspurn til skrifl. svars
151A172 a esekta- og bótagreiðslur Ríkisútvarpsinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A171 aNýr Landspítali ohf.fyrirspurn til skrifl. svars
151A170 aúthlutun styrkja til félaga- og hjálparsamtakafyrirspurn til skrifl. svars
151A169 afjöldi sjúkrarýma á Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
151A168 afjárveitingar úr ríkissjóði til Sjómannadagsráðsfyrirspurn til skrifl. svars
151A167 auppgreiðsla lána vegna fasteignaviðskipta á Suðurnesjumfyrirspurn til skrifl. svars
151A166 akaupendur fullnustueigna Landsbankans og félaga honum tengdumfyrirspurn til skrifl. svars
151A165 askylda ferðaþjónustuaðila til að bjóða upp á kolefnisjöfnun við sölu á þjónustuþingsályktunartillaga
151A164 a emálefni aldraðralagafrumvarp
151A163 a eendurskoðun regluverks um starfsemi fjárhagsupplýsingastofaþingsályktunartillaga
151A162 a einnheimtulöglagafrumvarp
151A161 a emannanöfnlagafrumvarp
151A160 a ebreyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveirulagafrumvarp
151A159 a estéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
151A158 a egerð stefnu um móttöku skemmtiferðaskipaþingsályktunartillaga
151A157 a eaðgerðaáætlun gegn öldrunarfordómumþingsályktunartillaga
151A156 a emat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
151A155 ahugtökin tækni, nýsköpun og atvinnuþróunfyrirspurn til skrifl. svars
151A154 aaðgerðaáætlun byggðaáætlunarfyrirspurn til skrifl. svars
151A153 a esetningar og skipanir í embætti hjá löggæslustofnunum og stofnunum sem fara með ákæruvaldfyrirspurn til skrifl. svars
151A152 aheróínfyrirspurn til skrifl. svars
151A151 a ebarna- og unglingadeild Landspítalansfyrirspurn til skrifl. svars
151A150 a ebiðtími hjá Greiningar - og ráðgjafastöð ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A149 abiðtími hjá Þroska- og hegðunarstöðfyrirspurn til skrifl. svars
151A148 a ebreyting á ýmsum lögum vegna okurs á tímum hættuástandslagafrumvarp
151A147 a eflóðavarnir á landiþingsályktunartillaga
151A146 aávana- og fíkniefnilagafrumvarp
151A145 a egirðingarlöglagafrumvarp
151A144 a eþyrlupallur á Heimaeyþingsályktunartillaga
151A143 a eopinber fjármállagafrumvarp
151A142 asveigjanleg tilhögun á fæðingar- og foreldraorlofiþingsályktunartillaga
151A141 a egrunnskólarlagafrumvarp
151A140 a ematvælilagafrumvarp
151A139 a eaukin skógrækt til kolefnisbindingarþingsályktunartillaga
151A138 a eminning Margrétar hinnar oddhöguþingsályktunartillaga
151A137 a evegalöglagafrumvarp
151A136 a ehöfundalöglagafrumvarp
151A135 a elögreglulöglagafrumvarp
151A134 adómtúlkarþingsályktunartillaga
151A133 a e40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
151A132 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
151A131 aframleiðsla innrennslisvökva til notkunar í lækningaskyniþingsályktunartillaga
151A130 a eÞjóðhagsstofnunlagafrumvarp
151A129 a emeðferð sakamálalagafrumvarp
151A128 a estaðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóðþingsályktunartillaga
151A127 aauðlindir og auðlindagjöldþingsályktunartillaga
151A126 a eAlexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelliþingsályktunartillaga
151A125 a ebygging hátæknisorpbrennslustöðvarþingsályktunartillaga
151A124 a esamfélagstúlkunþingsályktunartillaga
151A123 a eráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugiþingsályktunartillaga
151A122 amenntagáttþingsályktunartillaga
151A121 a eheimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöldþingsályktunartillaga
151A120 afjöldi íbúða sem félög tengd Landsbankanum hf. eignuðust á tímabilinu 2008-2019fyrirspurn til skrifl. svars
151A119 afjöldi íbúða sem Landsbankinn hf. eignaðist á tímabilinu 2008-2019fyrirspurn til skrifl. svars
151A118 araunverulegir eigendur Arion bankafyrirspurn til skrifl. svars
151A117 atafir á aðgerðum og biðlistarfyrirspurn
151A116 a elaunasjóður íslensks afreksíþróttafólksþingsályktunartillaga
151A115 a emillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
151A114 a etekjuskatturlagafrumvarp
151A113 a efélagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólumþingsályktunartillaga
151A112 a eráðstafanir til að draga úr notkun pálmaolíu á Íslandiþingsályktunartillaga
151A111 ainnviðir og þjóðaröryggibeiðni um skýrslu
151A110 a eminningardagur um fórnarlömb helfararinnarþingsályktunartillaga
151A109 a ehagsmunafulltrúar aldraðraþingsályktunartillaga
151A108 aumsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
151A107 a emótun efnahagslegra hvata til að efla ræktun orkujurta á Íslandiþingsályktunartillaga
151A106 a eskákkennsla í grunnskólumþingsályktunartillaga
151A105 a eaðgengi að vörum sem innihalda CBDþingsályktunartillaga
151A104 a ebætt stjórnsýsla í umgengnismálumþingsályktunartillaga
151A103 a ebarnaverndarlöglagafrumvarp
151A102 a eundirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
151A101 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
151A100 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
151A99 a eKosningar til Alþingislagafrumvarp
151A98 a eástandsskýrslur fasteignaþingsályktunartillaga
151A97 a ekjötræktþingsályktunartillaga
151A96 a eskaðabótalöglagafrumvarp
151A95 a eskaðabótalöglagafrumvarp
151A94 a ealmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
151A93 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A92 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A91 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A90 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A89 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A88 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
151A87 a egreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
151A86 a etekjuskatturlagafrumvarp
151A85 a eupplýsingamiðlun um heimilisofbeldismálþingsályktunartillaga
151A84 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A83 a estéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
151A82 a eskráning einstaklingalagafrumvarp
151A81 a emótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttumþingsályktunartillaga
151A80 a eÞingsköp Alþingislagafrumvarp
151A79 anýting séreignarsparnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
151A78 anám í ylrækt og garðyrkjufyrirspurn
151A77 asala og nýting matvörufyrirspurn til skrifl. svars
151A76 arannsóknir á selumfyrirspurn til skrifl. svars
151A75 arannsóknir á hvölumfyrirspurn til skrifl. svars
151A74 arannsóknir á skeldýrumfyrirspurn til skrifl. svars
151A73 akynhlutlaus málnotkunfyrirspurn
151A72 aeinstaklingar með greindan hegðunarvanda eftir heilaskaðafyrirspurn til skrifl. svars
151A71 a eeinstaklingar með greindan hegðunarvanda eftir heilaskaðafyrirspurn til skrifl. svars
151A70 aNýsköpunarmiðstöð Íslandsfyrirspurn
151A69 a elaxa- og fiskilúsfyrirspurn til skrifl. svars
151A68 a einnflutningur á laxafóðrifyrirspurn til skrifl. svars
151A67 ameðafli í hringnótaveiðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A66 ameðafli í flotvörpuveiðumfyrirspurn til skrifl. svars
151A65 aeignir og tekjur landsmanna árið 2019fyrirspurn til skrifl. svars
151A64 a eúthlutun byggðakvótafyrirspurn til skrifl. svars
151A63 aákvörðun pólskra sveitarfélaga um að lýsa sig ,,LGBT-laus svæði"fyrirspurn til skrifl. svars
151A62 abreytingar á lögum um fjöleignarhúsfyrirspurn
151A61 aloftslagsstefna opinberra aðilafyrirspurn
151A60 avinnustöðvar ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
151A59 avinna utan starfsstöðvafyrirspurn til skrifl. svars
151A58 aþjónusta við heyrnar- og sjónskertafyrirspurn til skrifl. svars
151A57 a esértæk þjónustueining fyrir einstaklinga með sjaldgæfa sjúkdóma og langveik börnþingsályktunartillaga
151A56 a esamvinnufélög o.fl.lagafrumvarp
151A55 a estimpilgjaldlagafrumvarp
151A54 a eeignarréttur og erfð lífeyrisþingsályktunartillaga
151A53 aendurupptaka viðræðna um aðild að Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
151A52 a eárangurstenging kolefnisgjaldsþingsályktunartillaga
151A51 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
151A50 agreiðara aðgengi að meðferðarúrræðum á sjúkrahúsinu Vogiþingsályktunartillaga
151A49 a eaðgerðaáætlun um nýtingu þörungaþingsályktunartillaga
151A48 a eaukin atvinnuréttindi útlendingaþingsályktunartillaga
151A47 a eúttekt á heilsutengdum forvörnum eldra fólksþingsályktunartillaga
151A46 a eskattleysi launatekna undir 350.000 kr. og 350.000 kr. lágmark til framfærslu lífeyrisþegaþingsályktunartillaga
151A45 aviðræður við ráðherraráð Evrópusambandsins um samstarf í gjaldeyrismálum og gagnkvæmar gengisvarnirþingsályktunartillaga
151A44 a emótun sjálfbærrar iðnaðarstefnuþingsályktunartillaga
151A43 a eaðgerðir í þágu sveitarfélaga vegna heimsfaraldurs kórónuveiruþingsályktunartillaga
151A42 a estórefling innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðarþingsályktunartillaga
151A41 abúvörulöglagafrumvarp
151A40 a eatvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
151A39 a eþjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
151A38 a evextir og verðtrygging o.fl.lagafrumvarp
151A37 a etímabinding veiðiheimilda til 20 ára o.fl.þingsályktunartillaga
151A36 a eaðgerðir vegna rakaskemmda í fasteignumþingsályktunartillaga
151A35 a eatvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launalagafrumvarp
151A34 a efasteignalán til neytenda og nauðungarsalalagafrumvarp
151A33 a egræn utanríkisstefnaþingsályktunartillaga
151A32 a eloftslagsmállagafrumvarp
151A31 a eríkisábyrgð á viðspyrnulán til atvinnuþróunarþingsályktunartillaga
151A30 a ebreyting á barnalögumlagafrumvarp
151A29 a etekjuskatturlagafrumvarp
151A28 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A27 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
151A26 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
151A25 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
151A24 a etímasett aðgerðaáætlun um einföldun regluverksþingsályktunartillaga
151A23 a eráðstafanir gegn óréttmætri takmörkun á netumferð o.fl.lagafrumvarp
151A22 a ekynrænt sjálfræðilagafrumvarp
151A21 a ebreyting á ýmsum lögum vegna laga um kynrænt sjálfræðilagafrumvarp
151A20 a ekynrænt sjálfræðilagafrumvarp
151A19 a eutanríkisþjónusta Íslandslagafrumvarp
151A18 a elækningatækilagafrumvarp
151A17 a emannvirkilagafrumvarp
151A16 a ekyrrsetning, lögbann o.fl.lagafrumvarp
151A15 a estjórnsýsla jafnréttismálalagafrumvarp
151A14 a ejöfn staða og jafn réttur kynjannalagafrumvarp
151A13 a eviðskiptaleyndarmállagafrumvarp
151A12 a emerkingar og upplýsingaskylda varðandi vörur sem tengjast orkunotkunlagafrumvarp
151A11 a ebarnalöglagafrumvarp
151A10 a eleigubifreiðaaksturlagafrumvarp
151A9 a eíslensk landshöfuðlénlagafrumvarp
151A8 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
151A7 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
151A6 a eopinber fjármállagafrumvarp
151A5 a ebreyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021lagafrumvarp
151A4 a etekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjaldalagafrumvarp
151A3 a etekjuskatturlagafrumvarp
151A2 a efjármálaáætlun 2021--2025þingsályktunartillaga
151A1 a efjárlög 2021lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.