Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 135
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
135A665 afrestun á fundum Alþingis
135A664 aumhverfismálskýrsla
135A663 aviðmiðun lífeyrisgreiðslnafyrirspurn
135A662 alyfjalöglagafrumvarp
135A661 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
135A660 avopnalöglagafrumvarp
135A659 ajarðgöng og vegagerð á sunnanverðum Vestfjörðumfyrirspurn
135A658 anámslán námsmanna erlendisfyrirspurn
135A657 aörorkumats- og starfsendurhæfingarnefndfyrirspurn
135A656 abeinar aðgerðir til að jafna flutningskostnaðfyrirspurn til skrifl. svars
135A655 askuld ríkisins við verktakafyrirtækið Impregilofyrirspurn
135A654 aMS-sjúklingar og lyfið Tysabrifyrirspurn
135A653 aaðgerðir til stuðnings smáum og meðalstórum fyrirtækjumfyrirspurn
135A652 aandstaða við eldflaugavarnakerfi í Austur-Evrópuþingsályktunartillaga
135A651 aViðlagatrygging Íslandslagafrumvarp
135A650 astaða umferðaröryggismála 2007skýrsla
135A649 aframkvæmd fjarskiptaáætlunarskýrsla
135A648 atóbaksvarnirlagafrumvarp
135A647 askýrsla Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga 2007 og ársáætlanir 2008álit nefndar um skýrslu
135A646 askattfrelsi norrænna verðlaunalagafrumvarp
135A645 aframvinda byggðaáætlunar 2006--2009skýrsla
135A644 atilskipanir Evrópusambandsinsfyrirspurn til skrifl. svars
135A643 afrestun á fundum Alþingis
135A642 aumgengni um nytjastofna sjávarlagafrumvarp
135A641 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
135A640 a eheimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008lagafrumvarp
135A639 astörf rannsóknarnefndar sjóslysa 2007skýrsla
135A638 astörf rannsóknarnefndar flugslysa árið 2007skýrsla
135A637 alokun póstafgreiðslna og fækkun póstburðardagafyrirspurn til skrifl. svars
135A636 aframkvæmd samgönguáætlunar 2007skýrsla
135A635 a esjúkraskrárlagafrumvarp
135A634 aáhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipalagafrumvarp
135A633 akomugjöld aldraðra og öryrkjafyrirspurn til skrifl. svars
135A632 askráning samheitalyfjafyrirspurn til skrifl. svars
135A631 astarfsemi kvennadeildar Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
135A630 anámsstöður í heimilislækningumfyrirspurn til skrifl. svars
135A629 atilraunaverkefni um rekstur Gaulverjaskólafyrirspurn til skrifl. svars
135A628 aeftirlit með hlutum, tækni og þjónustu sem hafa hernaðarlega þýðingulagafrumvarp
135A627 astjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á Þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar ehf.skýrsla
135A626 aársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2007álit nefndar um skýrslu
135A625 aAlþjóðavinnumálaþingið í Genf 2007skýrsla
135A624 aframlag áliðnaðarins til þjóðarbúsinsfyrirspurn til skrifl. svars
135A623 avottað gæðakerfi í heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
135A622 asamningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninumþingsályktunartillaga
135A621 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsöguþingsályktunartillaga
135A620 a etæknifrjóvgunlagafrumvarp
135A619 astrandsiglingarþingsályktunartillaga
135A618 aaðgerðir gegn kynbundnum launamunfyrirspurn til skrifl. svars
135A617 asamráðsvettvangur um efnahagsmálfyrirspurn
135A616 akostnaður við Kárahnjúkavirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
135A615 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
135A614 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
135A613 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
135A612 atekjur af endursölu hugverkafyrirspurn
135A611 asértryggð skuldabréflagafrumvarp
135A610 afjölgun úthaldsdaga rannsóknaskipa Hafrannsóknastofnunarinnarþingsályktunartillaga
135A609 aeftirlit með útsölustöðum tóbaks o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
135A608 aafgreiðsla tóbaksfyrirspurn til skrifl. svars
135A607 atóbaksvarnirfyrirspurn til skrifl. svars
135A606 ainnflutningur á fínkorna tóbakifyrirspurn
135A605 avísindaveiðar á hrefnufyrirspurn til skrifl. svars
135A604 aþróun þorskverðsfyrirspurn til skrifl. svars
135A603 aútstreymi gróðurhúsalofttegundafyrirspurn til skrifl. svars
135A602 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
135A601 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
135A600 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
135A599 aútboðsheimild fyrir hjúkrunarheimili við Suðurlandsbrautfyrirspurn til skrifl. svars
135A598 askipan Evrópunefndarfyrirspurn
135A597 aframkvæmd Dyflinnarsamningsins á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
135A596 ameðferð hælisumsóknarfyrirspurn til skrifl. svars
135A595 afellihýsi, tjaldvagnar og húsvagnar í umferðfyrirspurn til skrifl. svars
135A594 ahlutafélagavæðing Landspítalafyrirspurn til skrifl. svars
135A593 auppsagnir svæfingarhjúkrunarfræðingafyrirspurn
135A592 aviðbrögð við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðannafyrirspurn
135A591 aþróun efnahagsmála í nokkrum ríkjumfyrirspurn til skrifl. svars
135A590 aferðalán til fjarnema úr LÍNfyrirspurn til skrifl. svars
135A589 ahjúkrunarrýmifyrirspurn til skrifl. svars
135A588 aheilsurækt og íþróttaiðkun aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
135A587 a eBjargráðasjóðurlagafrumvarp
135A586 astarf Íslands á vettvangi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 2007skýrsla
135A585 aerfðabreytt matvælifyrirspurn
135A584 asamskipti ríkisstjórnarinnar og Seðlabankansfyrirspurn
135A583 aopinber störf á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
135A582 aútboð fjarskiptasjóðs um uppbyggingu háhraðanettengingafyrirspurn til skrifl. svars
135A581 akostnaður heilbrigðiskerfisins vegna slysa á Reykjanesbrautfyrirspurn til skrifl. svars
135A580 akostnaður við lögreglubifreið á Reykjanesbrautfyrirspurn til skrifl. svars
135A579 a eumferðarlöglagafrumvarp
135A578 a eættleiðingarlagafrumvarp
135A577 a eNorðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráðlagafrumvarp
135A576 arannsóknaboranir í Gjástykkifyrirspurn
135A575 aslit flutningabíla á vegumfyrirspurn til skrifl. svars
135A574 aframganga lögreglu gagnvart mótmælendum stóriðjuframkvæmdabeiðni um skýrslu
135A573 aendurskoðun laga um gagnagrunn á heilbrigðissviðifyrirspurn
135A572 asala upplýsinga um erfðamengi einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
135A571 afæranleg sjúkrastöð í Palestínufyrirspurn
135A570 aríkisábyrgð til handa deCODE Genetics Inc.fyrirspurn
135A569 aGrænlandssjóðurfyrirspurn
135A568 akostnaður við flug í einkaþotu til Búkarestfyrirspurn
135A567 adreifmenntaverkefni í grunnskólum Vestur-Barðastrandarsýslufyrirspurn
135A566 ahéraðs- og tengivegir í Norðvesturkjördæmifyrirspurn
135A565 aPatreksfjarðarflugvöllurfyrirspurn
135A564 asameining heilbrigðisstofnana á landsbyggðinnifyrirspurn
135A563 adragnótaveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
135A562 arannsóknir á lífríki sjávarfyrirspurn til skrifl. svars
135A561 askaðabætur til fjölskyldna fórnarlamba í sprengjuárás gegn íslenskum friðargæsluliðumfyrirspurn
135A560 autanferðir ráðherra frá myndun núverandi ríkisstjórnarfyrirspurn til skrifl. svars
135A559 amálefni fatlaðraþingsályktunartillaga
135A558 a eákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2007, um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
135A557 astaðfesting ákvörðunar nr. 20/2007 um breytingu á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
135A556 autanríkis- og alþjóðamálskýrsla
135A555 aÞríhnjúkahellirþingsályktunartillaga
135A554 a eFiskræktarsjóðurlagafrumvarp
135A553 a erannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu o.fl.lagafrumvarp
135A552 abensíngjald og meðalútsöluverð bensínsfyrirspurn til skrifl. svars
135A551 ameginbreytingar á skattlagningu og áhrif þeirra á tekjur ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
135A550 aVefmyndasafn Íslandsþingsályktunartillaga
135A549 abætt hljóðvist í kennsluhúsnæðiþingsályktunartillaga
135A548 a estimpilgjaldlagafrumvarp
135A547 a euppbót á eftirlaunlagafrumvarp
135A546 a eopinberir háskólarlagafrumvarp
135A545 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
135A544 a eÞjóðskjalasafn Íslandslagafrumvarp
135A543 a efríverslunarsamningur milli EFTA-ríkja og Kanadaþingsályktunartillaga
135A542 ajöfnun á flutningskostnaði olíuvaralagafrumvarp
135A541 a eöryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffangalagafrumvarp
135A540 a esala fasteigna, fyrirtækja og skipalagafrumvarp
135A539 a eaðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkalagafrumvarp
135A538 a ebreyting á lögum er varða verðbréfaviðskiptilagafrumvarp
135A537 a eneytendalánlagafrumvarp
135A536 a estjórnsýslulöglagafrumvarp
135A535 a eframkvæmdaáætlun í málefnum innflytjendaþingsályktunartillaga
135A534 a eframkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010þingsályktunartillaga
135A533 a eaðild starfsmanna við samruna félaga yfir landamærilagafrumvarp
135A532 a estaðfest samvistlagafrumvarp
135A531 a eflutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofulagafrumvarp
135A530 a efiskeldilagafrumvarp
135A529 a eskráning og mat fasteignalagafrumvarp
135A528 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
135A527 a eársreikningarlagafrumvarp
135A526 a eendurskoðendurlagafrumvarp
135A525 a ehlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
135A524 a eendurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginnlagafrumvarp
135A523 a efjarskiptilagafrumvarp
135A522 a ePóst- og fjarskiptastofnunlagafrumvarp
135A521 a ebreytt fyrirkomulag á skráningu og þinglýsingu skipalagafrumvarp
135A520 a eLandeyjahöfnlagafrumvarp
135A519 a eviðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010þingsályktunartillaga
135A518 a eframkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerðalagafrumvarp
135A517 a eVeðurstofa Íslandslagafrumvarp
135A516 a eráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhólslagafrumvarp
135A515 a etekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðarlagafrumvarp
135A514 a estefnumörkun í málefnum kvenfangaþingsályktunartillaga
135A513 alíkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
135A512 ahönnun og stækkun Þorlákshafnarþingsályktunartillaga
135A511 aumferðarlöglagafrumvarp
135A510 aveitingastaðir, gististaðir og skemmtanahaldlagafrumvarp
135A509 aáskoranir frá Bandalagi íslenskra listamannafyrirspurn
135A508 afargjöld með Herjólfifyrirspurn
135A507 abrot á verklagsreglum vegna Grímseyjarferjufyrirspurn til skrifl. svars
135A506 atakmörkun á losun brennisteinsvetnis af manna völdum í andrúmsloftiþingsályktunartillaga
135A505 amargfeldisáhrif sjávarútvegs í þjóðarbúskapnumfyrirspurn
135A504 ajarðskautfyrirspurn
135A503 alöggæsla á Austurlandifyrirspurn til skrifl. svars
135A502 atónlistarnám á framhaldsskólastigifyrirspurn
135A501 askattlagning á starf björgunarsveitafyrirspurn til skrifl. svars
135A500 alokafjárlög 2006lagafrumvarp
135A499 afullgilding þriggja Haag-samninga á sviði réttarfarsþingsályktunartillaga
135A498 a ebreyting á samningi um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfumþingsályktunartillaga
135A497 aRíkisendurskoðunlagafrumvarp
135A496 afjáraukalög 2008lagafrumvarp
135A495 ajarðalöglagafrumvarp
135A494 aframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
135A493 a efullgilding Palermó-samnings gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemiþingsályktunartillaga
135A492 a eskáksetur helgað afrekum Bobbys Fischers og Friðriks Ólafssonarþingsályktunartillaga
135A491 aflutningskerfi Landsnets á Vestfjörðumfyrirspurn
135A490 alenging flugbrautar á Bíldudalfyrirspurn
135A489 asiglingaleiðir við norðan- og vestanvert Íslandþingsályktunartillaga
135A488 aendurbætur björgunarskipaþingsályktunartillaga
135A487 asjálfstæði landlæknisembættisinsþingsályktunartillaga
135A486 a eráðstafanir í efnahagsmálumlagafrumvarp
135A485 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
135A484 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
135A483 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
135A482 astuðningur við frjáls félagasamtökfyrirspurn til skrifl. svars
135A481 aumferð á stofnbrautumfyrirspurn til skrifl. svars
135A480 avistaksturfyrirspurn
135A479 aorkusparnaðurfyrirspurn
135A478 arannsóknarnefnd til að gera úttekt á fiskveiðiheimildumlagafrumvarp
135A477 a evernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrumlagafrumvarp
135A476 a erafræn eignarskráning verðbréfalagafrumvarp
135A475 auppbygging þekkingarmiðstöðvar um uppeldismálþingsályktunartillaga
135A474 afæðubótarefnifyrirspurn til skrifl. svars
135A473 aFasteignamat ríkisinsfyrirspurn
135A472 avegir og slóðar á miðhálendi Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
135A471 a estofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl.lagafrumvarp
135A470 alán til greiðslu skólagjalda innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
135A469 aumhverfisáhrif Nesjavallavirkjunarfyrirspurn
135A468 a ehlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
135A467 astúdentar frá Menntaskólanum Hraðbrautfyrirspurn
135A466 auppsjávaraflifyrirspurn til skrifl. svars
135A465 afjárveitingar til þjóðlegra greina við Háskóla Íslandsfyrirspurn
135A464 a elyfjalöglagafrumvarp
135A463 a ebrottfall laga um læknaráðlagafrumvarp
135A462 aAlþjóðaþingmannasambandið 2007skýrsla
135A461 aaðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnaðþingsályktunartillaga
135A460 aBreiðafjarðarferjan Baldurfyrirspurn til skrifl. svars
135A459 asala á Breiðafjarðarferjunni Baldrifyrirspurn til skrifl. svars
135A458 askýrsla Vestfjarðanefndarfyrirspurn
135A457 aÖSE-þingið 2007skýrsla
135A456 aEvrópuráðsþingið 2007skýrsla
135A455 aVES-þingið 2007skýrsla
135A454 asamningar við sérfræðinga í heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
135A453 afullgilding bókunar við alþjóðasamninga gegn pyndingumfyrirspurn
135A452 aNorræna ráðherranefndin 2007skýrsla
135A451 anorrænt samstarf 2007skýrsla
135A450 anorðurskautsmál 2007skýrsla
135A449 aNATO-þingið 2007skýrsla
135A448 aFríverslunarsamtök Evrópu 2007skýrsla
135A447 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjalagafrumvarp
135A446 aSmáríkjastofnun Sameinuðu þjóðanna á Íslandiþingsályktunartillaga
135A445 aaðgerðir til að auðvelda notkun á opnum hugbúnaði og hugbúnaðarstöðlumþingsályktunartillaga
135A444 aVestnorræna ráðið 2007skýrsla
135A443 aÍsland sem alþjóðleg fjármálamiðstöðfyrirspurn
135A442 a ealþjóðleg þróunarsamvinna Íslandslagafrumvarp
135A441 askipulagsbreytingar í Stjórnarráðinufyrirspurn til skrifl. svars
135A440 aevruvæðing efnahagslífsinsfyrirspurn
135A439 agjaldmiðilsmálfyrirspurn
135A438 aáhrif niðurskurðar þorskkvóta og mótvægisaðgerðirfyrirspurn til skrifl. svars
135A437 anýr Suðurlandsvegur milli Reykjavíkur og Selfossfyrirspurn
135A436 avegtenging fyrir vatnsverksmiðju við Hlíðarenda í Ölfusifyrirspurn
135A435 a emat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
135A434 a eskipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
135A433 atæknifrjóvganirfyrirspurn
135A432 a ebreyting á lögum á auðlinda- og orkusviðilagafrumvarp
135A431 a eefni og efnablöndurlagafrumvarp
135A430 ahámarksmagn transfitusýra í matvælumþingsályktunartillaga
135A429 astarfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952--1979skýrsla
135A428 aBlönduvirkjunfyrirspurn
135A427 aBúrfellsvirkjunfyrirspurn
135A426 aolíuhreinsunarstöðfyrirspurn til skrifl. svars
135A425 avirkjunarkostir á Vestfjörðumfyrirspurn
135A424 alosun kjölfestuvatnsfyrirspurn
135A423 aáhrif af samdrætti í þorskveiðumfyrirspurn
135A422 aútflutningur á óunnum þorskifyrirspurn til skrifl. svars
135A421 aaðgengi fatlaðra að háskólamenntunþingsályktunartillaga
135A420 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
135A419 agjaldtaka tannlæknafyrirspurn
135A418 alokun starfsendurhæfingar í Bergiðjunnifyrirspurn til skrifl. svars
135A417 astofnanir á sviði samgöngumála og Háskólinn á Akureyrifyrirspurn
135A416 aferjubryggjan í Flateyfyrirspurn
135A415 aviðbrögð ríkisstjórnarinnar við verðsamráði olíufélagannafyrirspurn
135A414 aökklabönd og farbannfyrirspurn til skrifl. svars
135A413 aundanþága frá skattlagningu á mengun frá flugvélumfyrirspurn
135A412 afangelsi og höfuðstöðvar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
135A411 ahúsnæðismál einstæðra foreldrafyrirspurn til skrifl. svars
135A410 a ealmannatryggingar og málefni aldraðralagafrumvarp
135A409 aný vatnsleiðsla til Vestmannaeyjafyrirspurn til skrifl. svars
135A408 asala á Breiðafjarðarferjunni Baldrifyrirspurn til skrifl. svars
135A407 aútflutningur á óunnum fiskifyrirspurn
135A406 aþjónustusamningar um málefni fatlaðrafyrirspurn
135A405 aveglagning yfir Grunnafjörðfyrirspurn
135A404 aaðgerðir gegn skattsvikumfyrirspurn til skrifl. svars
135A403 a eþingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaðurlagafrumvarp
135A402 a eathugun á hagkvæmni lestarsamgangnaþingsályktunartillaga
135A401 a eáhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipalagafrumvarp
135A400 aöryrkjar í háskólanámifyrirspurn
135A399 alandupplýsingarfyrirspurn til skrifl. svars
135A398 aframkvæmd vaxtarsamnings Eyjafjarðarfyrirspurn
135A397 asykurneysla og forvarnirfyrirspurn til skrifl. svars
135A396 aembætti umboðsmanns aldraðrafyrirspurn
135A395 askattlagning á lífeyrissjóðstekjurfyrirspurn
135A394 atollamál íslenskra ferðamannafyrirspurn til skrifl. svars
135A393 araforkuverlagafrumvarp
135A392 afjárhagsleg staða Orkusjóðsfyrirspurn
135A391 akostnaðarþátttaka ríkis vegna fæðingafyrirspurn
135A390 aöryggi vegasambands við Ísafjörð um Súðavíkurhlíðfyrirspurn
135A389 atillögur nefndar um bætta lýðheilsu á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
135A388 atóbaksvarnirlagafrumvarp
135A387 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
135A386 a eþjóðlendurlagafrumvarp
135A385 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
135A384 a esamkeppnislöglagafrumvarp
135A383 aÍsafjarðarflugvöllurfyrirspurn
135A382 akræklingaræktfyrirspurn
135A381 askipan héraðsdómara við Héraðsdóm Norðurlands eystra og Héraðsdóm Austurlandsfyrirspurn til skrifl. svars
135A380 alíffæragjafarfyrirspurn
135A379 askipan héraðsdómarafyrirspurn til skrifl. svars
135A378 asamgöngur á sjó til og frá Vestmannaeyjumfyrirspurn
135A377 aatvinnumál kvenna í Suðurkjördæmifyrirspurn
135A376 a ebrunavarnirlagafrumvarp
135A375 a emannvirkilagafrumvarp
135A374 a eskipulagslöglagafrumvarp
135A373 aþróun kornræktarfyrirspurn til skrifl. svars
135A372 a efrístundabyggðlagafrumvarp
135A371 alöggæsluskóli á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
135A370 aAkureyrarsetur Náttúrufræðistofnunar Íslandsfyrirspurn
135A369 aVaðlaheiðargöngfyrirspurn
135A368 alenging Akureyrarflugvallarfyrirspurn
135A367 aókeypis námsbækur í framhaldsskólumfyrirspurn
135A366 aframfærslugrunnur Lánasjóðs íslenskra námsmannafyrirspurn
135A365 asamtök framhaldsskólanemafyrirspurn
135A364 askipting fjárveitinga til heilbrigðisþjónustufyrirspurn
135A363 ahagkvæmni og gæði í heilbrigðisþjónustufyrirspurn
135A362 a eeftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarinslagafrumvarp
135A361 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
135A360 areglur um verkferla og hæfnismat við opinberar embættisveitingarþingsályktunartillaga
135A359 astaða vélhjólaaksturs á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
135A358 aáhættumat vegna siglinga olíuflutningaskipa í íslenskri efnahagslögsögufyrirspurn
135A357 amálefni fatlaðrafyrirspurn
135A356 akostnaður við gerð Héðinsfjarðarganga, Fáskrúðsfjarðarganga og ganga um Almannaskarðfyrirspurn
135A355 aflug milli Vestmannaeyja og landsfyrirspurn
135A354 ahækkandi áburðarverð og framleiðsla köfnunarefnisáburðarfyrirspurn
135A353 a egeislavarnirlagafrumvarp
135A352 atáknmálstúlkun og lögverndun starfsheitis táknmálstúlkafyrirspurn til skrifl. svars
135A351 a eflutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknislagafrumvarp
135A350 aÍsland á innri markaði Evrópuskýrsla
135A349 a ekirkjugarðar, greftrun og líkbrennslalagafrumvarp
135A348 a eveitingastaðir, gististaðir og skemmtanahaldlagafrumvarp
135A347 a eÞjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertralagafrumvarp
135A346 aendurskoðun lagaákvæða um sóknargjöldþingsályktunartillaga
135A345 a eútvarp frá Alþingiþingsályktunartillaga
135A344 a estofnun háskólaseturs á Akranesiþingsályktunartillaga
135A343 a estofnun háskólaseturs á Selfossiþingsályktunartillaga
135A342 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
135A341 askuldbindingar íslenskra sveitarfélaga í EES-samningnumbeiðni um skýrslu
135A340 a eræður og ávörp ráðamanna á íslenskuþingsályktunartillaga
135A339 abreytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
135A338 a eatvinnuréttindi útlendinga o.fl.lagafrumvarp
135A337 a eútlendingarlagafrumvarp
135A336 auppbygging heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
135A335 astaða samninga um svæði við Svalbarða og Hatton-Rockallfyrirspurn
135A334 akrabbamein í blöðruhálskirtlifyrirspurn
135A333 aheimilislæknar á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
135A332 afélagsleg þjónusta sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
135A331 a evarnarmálalöglagafrumvarp
135A330 askimun fyrir krabbameinifyrirspurn
135A329 a eundirbúningur að þjónustumiðstöð við olíuleit á Drekasvæðiþingsályktunartillaga
135A328 ahús Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á Seyðisfirðifyrirspurn
135A327 a emeðhöndlun úrgangslagafrumvarp
135A326 a ematvælilagafrumvarp
135A325 a etekjuskatturlagafrumvarp
135A324 a einnheimtulöglagafrumvarp
135A323 atvöföldun Hvalfjarðargangafyrirspurn
135A322 atvöföldun Vesturlandsvegar á Kjalarnesifyrirspurn
135A321 aSundabrautfyrirspurn
135A320 afrestun á fundum Alþingis
135A319 asala Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. á fasteignum á Keflavíkurflugvelliþingsályktunartillaga
135A318 a eveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
135A317 a esiðareglur opinberra starfsmannaþingsályktunartillaga
135A316 aöryggismál í sundlaugumfyrirspurn
135A315 a elagning raflína í jörðþingsályktunartillaga
135A314 astörf á Norðvesturlandifyrirspurn
135A313 aleiðsöguhundarfyrirspurn til skrifl. svars
135A312 a eefling íslenska geitfjárstofnsinsþingsályktunartillaga
135A311 araforkumálefniskýrsla
135A310 anáms- og starfsráðgjöffyrirspurn til skrifl. svars
135A309 astuðningur við fiskvinnslu á Bíldudalfyrirspurn
135A308 aframkvæmd samgönguáætlunar 2006skýrsla
135A307 aeinkaleyfi handa Háskóla Íslands til útgáfu almanakslagafrumvarp
135A306 a emyndlistarlöglagafrumvarp
135A305 a efjarskiptilagafrumvarp
135A304 aráðstöfun á söluandvirði Landssímans hf.lagafrumvarp
135A303 a eaukið öryggi við framkvæmdir hins opinberaþingsályktunartillaga
135A302 aeignarhald Landsnetsfyrirspurn
135A301 alandshlutabundin orkufyrirtækifyrirspurn
135A300 astyrking byggðalínufyrirspurn
135A299 alosun koltvísýrings o.fl.fyrirspurn
135A298 arafbyssur í lögreglustarfifyrirspurn til skrifl. svars
135A297 aframkvæmd samgönguáætlunar 2006skýrsla
135A296 ainnflutningur landbúnaðarvarafyrirspurn
135A295 anotkun lyfsins Tysabrifyrirspurn til skrifl. svars
135A294 a enálgunarbannlagafrumvarp
135A293 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
135A292 a esamgönguáætlunlagafrumvarp
135A291 aíslensk alþjóðleg skipaskrálagafrumvarp
135A290 a etekjuskatturlagafrumvarp
135A289 a eskráning og mat fasteignalagafrumvarp
135A288 a emenntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskólalagafrumvarp
135A287 a eleikskólarlagafrumvarp
135A286 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
135A285 a egrunnskólarlagafrumvarp
135A284 aaðgreining kynjanna við fæðingufyrirspurn
135A283 ainnflutningur og eftirlit með innfluttu kjötifyrirspurn til skrifl. svars
135A282 aheildarfjöldi ársverka í opinberum stofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
135A281 afé til forvarnafyrirspurn til skrifl. svars
135A280 afé til forvarnafyrirspurn til skrifl. svars
135A279 afé til forvarnafyrirspurn til skrifl. svars
135A278 a esamvinna vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirraþingsályktunartillaga
135A277 a esamstarf milli slysavarnafélaga og björgunarsveita á sjó og landi í vestnorrænu löndunumþingsályktunartillaga
135A276 a egerð námsefnis fyrir unglinga um ólík kjör og hlutskipti kvenna á norðurslóðumþingsályktunartillaga
135A275 a estofnun norrænna lýðháskólaþingsályktunartillaga
135A274 a esamvinna um öryggis- og björgunarmál milli Vestur-Norðurlandannaþingsályktunartillaga
135A273 a eheimkvaðning friðargæsluliða frá Afganistanþingsályktunartillaga
135A272 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
135A271 a eupprunaábyrgð á raforkulagafrumvarp
135A270 alistgreinakennsla í framhaldsskólumfyrirspurn
135A269 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
135A268 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
135A267 aneyðarsendarfyrirspurn
135A266 averkefnið Framtíð í nýju landifyrirspurn
135A265 afósturgreining og fræðsla um Downs-heilkennifyrirspurn til skrifl. svars
135A264 aBreiðavíkfyrirspurn
135A263 astörf hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
135A262 astörf hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
135A261 astörf hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
135A260 astörf hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
135A259 astörf hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
135A258 astörf hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
135A257 astörf hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
135A256 astörf hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
135A255 astörf hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
135A254 astörf hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
135A253 astörf hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
135A252 astörf hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
135A251 astörf hjá ráðuneytinufyrirspurn til skrifl. svars
135A250 afósturskimun og fóstureyðingarfyrirspurn til skrifl. svars
135A249 aHáskólinn á Akureyrifyrirspurn
135A248 a enýtt starfsheiti fyrir ráðherraþingsályktunartillaga
135A247 a eútlendingar og réttarstaða þeirralagafrumvarp
135A246 aframkvæmdir á Vestfjarðavegifyrirspurn
135A245 amannvirki á Straumnesfjalli og Darrafyrirspurn
135A244 anetþjónabúfyrirspurn
135A243 a evarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumlagafrumvarp
135A242 a eúrvinnslugjaldlagafrumvarp
135A241 astarf forstöðumanns veiðistjórnunarsviðs Umhverfisstofnunarfyrirspurn
135A240 akristilegt siðgæði í starfsháttum grunnskólafyrirspurn
135A239 atæknifrjóvganirfyrirspurn
135A238 astaða kjarasamninga sjómanna á smábátumfyrirspurn
135A237 a ekjararáðlagafrumvarp
135A236 a eskipafriðunarsjóðurþingsályktunartillaga
135A235 aaðgerðir lögreglu gegn þeim sem nota netið í glæpsamlegum tilgangifyrirspurn
135A234 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
135A233 a emeðferð sakamálalagafrumvarp
135A232 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
135A231 a eolíugjald og kílómetragjaldlagafrumvarp
135A230 a eársreikningarlagafrumvarp
135A229 a etollalöglagafrumvarp
135A228 a eúttekt á kjörum og réttindum námsmannaþingsályktunartillaga
135A227 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
135A226 amarkmið heilbrigðisáætlunar til ársins 2010fyrirspurn
135A225 aáfengisneysla og áfengisverðfyrirspurn
135A224 akostnaður af áfengisnotkunfyrirspurn
135A223 afullorðinsfræðslafyrirspurn
135A222 aviðurkenning á prófgráðum frá löndum utan EESfyrirspurn
135A221 a eprófessorsembætti kennt við Jónas Hallgrímssonþingsályktunartillaga
135A220 a eprófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræðaþingsályktunartillaga
135A219 araforkuframleiðslafyrirspurn
135A218 aframleiðslu- og flutningsgeta í raforkukerfinufyrirspurn
135A217 aflutningsgeta byggðalínufyrirspurn
135A216 asamkeppnisstaða hótela og gististaða á landsbyggðinnifyrirspurn
135A215 askýrsla umboðsmanns Alþingis 2006álit nefndar um skýrslu
135A214 aíbúaþróun utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn
135A213 aviðskipti með aflamark og aflahlutdeildfyrirspurn
135A212 alán Íbúðalánasjóðsfyrirspurn
135A211 alosun gróðurhúsalofttegunda frá álverumfyrirspurn til skrifl. svars
135A210 alöndun á óslægðum aflafyrirspurn til skrifl. svars
135A209 a egreiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barnalagafrumvarp
135A208 ahappdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklingalagafrumvarp
135A207 ahappdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómannalagafrumvarp
135A206 a eerfðafjárskatturlagafrumvarp
135A205 aársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2006álit nefndar um skýrslu
135A204 a einnflutningur dýralagafrumvarp
135A203 a eframleiðsla, verðlagning og sala á búvörumlagafrumvarp
135A202 avopnaburður herflugvélafyrirspurn
135A201 areglur Evrópusambandsins á sviði orkumálafyrirspurn
135A200 amóttaka og vernd flóttafólks og hælisleitendafyrirspurn
135A199 astarfshópur ráðherra um loftslagsmálfyrirspurn
135A198 aúthýsing verkefna á vegum ríkisinsfyrirspurn
135A197 afélagslegar íbúðirfyrirspurn til skrifl. svars
135A196 a esértryggð skuldabréflagafrumvarp
135A195 a ealmannatryggingar o.fl.lagafrumvarp
135A194 astuðningur við sjálfstæðisbaráttu íbúa Vestur-Saharaþingsályktunartillaga
135A193 alosun gróðurhúsalofttegunda frá jarðvarmavirkjunumfyrirspurn til skrifl. svars
135A192 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
135A191 a esamræmd neyðarsvörunlagafrumvarp
135A190 a ealmannavarnirlagafrumvarp
135A189 a ebrottfall heimildar til sölu á hlut ríkissjóðs í Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðarlagafrumvarp
135A188 asamgöngumiðstöð í Reykjavíkfyrirspurn til skrifl. svars
135A187 astörf stjórnarskrárnefndarfyrirspurn
135A186 aaðstoð við fyrrverandi vistmenn upptökuheimilafyrirspurn til skrifl. svars
135A185 a eíþróttakennsla í grunnskólumþingsályktunartillaga
135A184 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
135A183 a etæknifrjóvgunlagafrumvarp
135A182 a emeðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkralagafrumvarp
135A181 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
135A180 ahúsnæðismál lögreglustjórans á Suðurnesjumfyrirspurn
135A179 aveiðar Færeyinga innan íslensku fiskveiðilögsögunnarfyrirspurn
135A178 aendurgreiðsla á kostnaði við veiðar á ref og minkfyrirspurn til skrifl. svars
135A177 auppbygging hjúkrunarrýmafyrirspurn til skrifl. svars
135A176 abólusetningar gegn leghálskrabbameinifyrirspurn
135A175 aþjónusta við aldraðafyrirspurn
135A174 aíslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninnifyrirspurn
135A173 aheimsóknir í fangelsifyrirspurn
135A172 atálbeitur í baráttu gegn barnaníðingumfyrirspurn
135A171 anettælingfyrirspurn
135A170 a eyfirtaka ríkisins á Speli ehf. og niðurfelling veggjalds um Hvalfjarðargöngþingsályktunartillaga
135A169 a eendurskoðun á skattamálum lögaðilaþingsályktunartillaga
135A168 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
135A167 aHafnarfjarðarvegurfyrirspurn
135A166 aíbúafjölgun og almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
135A165 anýtt sjúkrahús í Vatnsmýrinnifyrirspurn til skrifl. svars
135A164 a eréttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfumlagafrumvarp
135A163 a evátryggingarsamningarlagafrumvarp
135A162 a egreiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólkslagafrumvarp
135A161 asala á hlut ríkisins í Jarðböðunum við Mývatnfyrirspurn til skrifl. svars
135A160 astörf á vegum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
135A159 aný störf á vegum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
135A158 aMúlagöngfyrirspurn
135A157 aframhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörðfyrirspurn
135A156 aeignir Ratsjárstofnunarfyrirspurn
135A155 a eeftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómaralagafrumvarp
135A154 atilraunaveiðar Örfiriseyjar RE 4 í Ísafjarðardjúpifyrirspurn til skrifl. svars
135A153 aveiðar í flottrollfyrirspurn
135A152 aeignarhald á jörðumfyrirspurn
135A151 astytting vinnutímafyrirspurn
135A150 askattlagning á tónlist og kvikmyndirfyrirspurn
135A149 a ebarnalöglagafrumvarp
135A148 a efjáraukalög 2007lagafrumvarp
135A147 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
135A146 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
135A145 astarfsemi Íslandspósts hf.fyrirspurn
135A144 aframkvæmd ferðamálaáætlunarskýrsla
135A143 amálefni aldraðralagafrumvarp
135A142 a ejöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
135A141 astjórnunarkostnaður Ríkisútvarpsins ohf.fyrirspurn
135A140 aTeigsskógurfyrirspurn til skrifl. svars
135A139 aTeigsskógurfyrirspurn til skrifl. svars
135A138 askattskylda framlaga úr styrktar- og sjúkrasjóðumfyrirspurn
135A137 aleigubílarfyrirspurn
135A136 aflutningsjöfnunarstyrkirfyrirspurn
135A135 aatvinnuleyfi fyrir erlenda sérfræðingafyrirspurn
135A134 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
135A133 akosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
135A132 asáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðrafyrirspurn
135A131 a estaðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.lagafrumvarp
135A130 a etilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslandslagafrumvarp
135A129 a eraforkulöglagafrumvarp
135A128 a eHagstofa Íslands og opinber hagskýrslugerðlagafrumvarp
135A127 afátækt barna á Íslandifyrirspurn
135A126 aársverk í fiskvinnslu og álverumfyrirspurn til skrifl. svars
135A125 araforkuverðfyrirspurn
135A124 afjöldi óskoðaðra og ótryggðra ökutækja í umferðfyrirspurn
135A123 aeftirlit með ökutækjum í umferðfyrirspurn
135A122 adreifing fjölpóstsfyrirspurn
135A121 akortlagning vega og slóða á hálendinufyrirspurn
135A120 abyggðarlög á Austurlandi sem standa utan áhrifasvæðis álversframkvæmdafyrirspurn
135A119 abúsetuúrræði fyrir fatlaðafyrirspurn til skrifl. svars
135A118 askýrsla fjárlaganefndar um greinargerð Ríkisendurskoðunar um kaup og endurnýjun á Grímseyjarferjuskýrsla
135A117 a eefling kennslu í heilbrigðisvísindum í Háskólanum á Akureyriþingsályktunartillaga
135A116 a esjávarlíffræðisafn og rannsóknarsetur á Akureyriþingsályktunartillaga
135A115 aembætti umboðsmanns sjúklingafyrirspurn
135A114 akostnaður við Kárahnjúkavirkjunbeiðni um skýrslu
135A113 aþorskeldifyrirspurn
135A112 aendurgreiðsla virðisaukaskattsfyrirspurn
135A111 abifreiðakaup hreyfihamlaðrafyrirspurn
135A110 aútrásarverkefni Landsvirkjunar og Rariksfyrirspurn
135A109 afélagslegar íbúðir og málefni Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
135A108 astaða forsjárforeldra sem hafa annað lögheimili en börn þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
135A107 a emannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamoþingsályktunartillaga
135A106 asamningar, viljayfirlýsingar og fyrirheit ráðherrabeiðni um skýrslu
135A105 asamstarf Íslands, Noregs og Danmerkur um björgunarmál og almannavarnirfyrirspurn
135A104 asamstarf við Norðmenn og Dani á sviði öryggismálafyrirspurn
135A103 afjáraukalög 2007lagafrumvarp
135A102 amenntun leikskólastarfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
135A101 afjöldi landvarða og vinnutímabil þeirrafyrirspurn
135A100 aerfðabreytt aðföng í landbúnaðifyrirspurn til skrifl. svars
135A99 afangelsismálfyrirspurn
135A98 aþrífösun rafmagnsfyrirspurn til skrifl. svars
135A97 astimpilgjöld af lánum til húsnæðiskaupafyrirspurn
135A96 astrandsiglingarfyrirspurn
135A95 a egreiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
135A94 avatnalöglagafrumvarp
135A93 a ehafnalöglagafrumvarp
135A92 a eskipan ferðamálalagafrumvarp
135A91 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
135A90 a eveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
135A89 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
135A88 a esiglingalöglagafrumvarp
135A87 a eLánasýsla ríkisinslagafrumvarp
135A86 auppbygging fjarskipta og háhraðanetstengingafyrirspurn til skrifl. svars
135A85 anáttúruvernd við Mývatn og Laxá í Suður-Þingeyjarsýslufyrirspurn til skrifl. svars
135A84 askýrsla nefndar um flutningskostnað og jöfnun flutningskostnaðar á landsbyggðinnifyrirspurn
135A83 amismunandi hrygningarstofnar þorsks og veiðiráðgjöffyrirspurn til skrifl. svars
135A82 aupplýsingagjöf til bandarískra stjórnvaldafyrirspurn
135A81 atengsl NATO við fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar o.fl.fyrirspurn
135A80 aaðild Íslands að alþjóðasamningumfyrirspurn til skrifl. svars
135A79 asala eigna ríkisins í Hvalfirðifyrirspurn til skrifl. svars
135A78 averklagsreglur við töku þvagsýnafyrirspurn
135A77 astaða íslenskrar tungufyrirspurn
135A76 a eumferðarlög og vátryggingastarfsemilagafrumvarp
135A75 aÁrneshreppurfyrirspurn
135A74 aíslenska friðargæslanfyrirspurn
135A73 alífríki Hvalfjarðarfyrirspurn
135A72 avottaðar lífrænar landbúnaðarvörurfyrirspurn til skrifl. svars
135A71 aerfðabreyttar lífverurfyrirspurn
135A70 amálefni lesblindrafyrirspurn
135A69 avernd til handa fórnarlömbum mansalsfyrirspurn
135A68 avernd fyrir þolendur heimilisofbeldisfyrirspurn
135A67 a efyrning kröfuréttindalagafrumvarp
135A66 a everslunaratvinnalagafrumvarp
135A65 a enotkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvellilagafrumvarp
135A64 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
135A63 a eáfengislöglagafrumvarp
135A62 a eLoftslagsráðþingsályktunartillaga
135A61 askil á fjármagnstekjuskattiþingsályktunartillaga
135A60 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
135A59 a efriðlýsing Austari- og Vestari-Jökulsár í Skagafirðiþingsályktunartillaga
135A58 a eframkvæmd EES-samningsinsþingsályktunartillaga
135A57 aheildararðsemi stóriðju- og stórvirkjanaframkvæmda fyrir þjóðarbúiðþingsályktunartillaga
135A56 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
135A55 a erannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiðalagafrumvarp
135A54 a etekjuskatturlagafrumvarp
135A53 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
135A52 a eóháð áhættumat vegna Urriðafossvirkjunar, Holtavirkjunar og Hvammsvirkjunar í Þjórsáþingsályktunartillaga
135A51 a evarðveisla Hólavallagarðsþingsályktunartillaga
135A50 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
135A49 a eréttindi og staða líffæragjafaþingsályktunartillaga
135A48 a efriðlandið í Þjórsárverum og verndun Þjórsárþingsályktunartillaga
135A47 a etakmörkun auglýsinga á óhollri matvöruþingsályktunartillaga
135A46 a ekjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
135A45 a efjárreiður ríkisinslagafrumvarp
135A44 a eþyrlubjörgunarsveit á Akureyriþingsályktunartillaga
135A43 a eraforkulöglagafrumvarp
135A42 a etekjuskatturlagafrumvarp
135A41 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
135A40 a estéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
135A39 a etekjutap hafnarsjóðaþingsályktunartillaga
135A38 afullvinnsla á fiski hérlendisþingsályktunartillaga
135A37 a elyfjalöglagafrumvarp
135A36 a etekjuskatturlagafrumvarp
135A35 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
135A34 a eaðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnumþingsályktunartillaga
135A33 a ebreyting á lagaákvæðum um húsafriðunlagafrumvarp
135A32 a ehreyfiseðlar í heilbrigðiskerfinuþingsályktunartillaga
135A31 abrottfall laga um búnaðargjaldlagafrumvarp
135A30 a eHáskóli á Ísafirðilagafrumvarp
135A29 a eefling rafrænnar sjúkraskrárþingsályktunartillaga
135A28 a eaðgerðaáætlun um íslenskukennslu fyrir innflytjendurþingsályktunartillaga
135A27 a eumferðarlöglagafrumvarp
135A26 a esamkeppnislöglagafrumvarp
135A25 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
135A24 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
135A23 a elagaákvæði um almenningssamgöngurlagafrumvarp
135A22 a edómstólarlagafrumvarp
135A21 a eheilsársvegur yfir Kjölþingsályktunartillaga
135A20 a elánamál og lánakjör einstaklingaþingsályktunartillaga
135A19 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
135A18 a eréttindi samkynhneigðralagafrumvarp
135A17 a ebreyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsinslagafrumvarp
135A16 a esamkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélagaþingsályktunartillaga
135A15 a etekjuskatturlagafrumvarp
135A14 a eskattaívilnanir vegna rannsókna- og þróunarverkefnaþingsályktunartillaga
135A13 a erannsóknir og sjálfbær nýting jarðhitasvæðaþingsályktunartillaga
135A12 a eíslenska táknmáliðlagafrumvarp
135A11 a eiðnaðarmálagjaldlagafrumvarp
135A10 a ealmannatryggingar og málefni aldraðralagafrumvarp
135A9 a ehlutdeild sveitarfélaga í skatttekjumþingsályktunartillaga
135A8 abrottfall vatnalagalagafrumvarp
135A7 a elögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsinsþingsályktunartillaga
135A6 a esala áfengis og tóbakslagafrumvarp
135A5 a eaukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2007/2008þingsályktunartillaga
135A4 a eolíugjald og kílómetragjaldlagafrumvarp
135A3 a emarkaðsvæðing samfélagsþjónustuþingsályktunartillaga
135A2 aþjóðhagsáætlun 2008skýrsla
135A1 a efjárlög 2008lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.