Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 123
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
123A618 arannsóknir sjóslysaskýrsla
123A617 aaðgerðir stjórnvalda í fíkniefna-, áfengis- og tóbaksvörnum 1998skýrsla
123A616 asjávarútvegur Íslendinga - þróun, staða og horfurskýrsla
123A615 afrestun á fundum Alþingis
123A614 aútgjöld vegna laga um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotaskýrsla
123A613 asala Áburðarverksmiðjunnar í Gufunesifyrirspurn til skrifl. svars
123A612 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
123A611 afrestun á fundum Alþingis
123A610 aháskólamiðstöð Austurlands á Eiðumþingsályktunartillaga
123A609 abreytingar á vélarstærð skipafyrirspurn til skrifl. svars
123A608 ajöfnun námskostnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
123A607 aLánasjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
123A606 asýslurþingsályktunartillaga
123A605 aöryggis- og brunamálfyrirspurn til skrifl. svars
123A604 aBrunamálaskólinnfyrirspurn til skrifl. svars
123A603 aframkvæmd vegáætlunar 1998skýrsla
123A602 ahafnarframkvæmdir 1997skýrsla
123A601 astörf rannsóknanefndar flugslysa árið 1998skýrsla
123A600 alöggæsla í Grindavíkfyrirspurn til skrifl. svars
123A599 ainnstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfestalagafrumvarp
123A598 aframkvæmd skólahalds í grunnskólum skólaárin 1995-96, 1996-97 og 1997-98skýrsla
123A597 akönnun á hagkvæmni virkjunar Fjarðarár í Seyðisfirðiþingsályktunartillaga
123A596 aþróun kaupmáttarfyrirspurn til skrifl. svars
123A595 aörorkulífeyrir og launatekjurfyrirspurn til skrifl. svars
123A594 alögskráning sjómannalagafrumvarp
123A593 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
123A592 aLandsvirkjunlagafrumvarp
123A591 aÚtflutningsráð Íslandslagafrumvarp
123A590 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
123A589 astaða og horfur í vísinda- og tæknimálumskýrsla
123A588 aútlendingarlagafrumvarp
123A587 ahúshitunarkostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
123A586 alækningatækilagafrumvarp
123A585 a eendurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandilagafrumvarp
123A584 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
123A583 areynslusveitarfélöglagafrumvarp
123A582 abann við uppsögnum starfsmanna vegna fjölskylduábyrgðarlagafrumvarp
123A581 asamningur um bann við notkun jarðsprengnaþingsályktunartillaga
123A580 astuðningur við handverksfólk í dreifbýlifyrirspurn til skrifl. svars
123A579 averðlagning sauðfjárafurða og kjör sauðfjárbændafyrirspurn til skrifl. svars
123A578 aafföll húsbréfalánafyrirspurn til skrifl. svars
123A577 aLánasjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
123A576 a everndun Þingvallavatns og vatnasviðs þesslagafrumvarp
123A575 aSkriðuklaustur í Fljótsdalfyrirspurn til skrifl. svars
123A574 aálver á Keilisnesi og virkjanir vegna þessfyrirspurn til skrifl. svars
123A573 astaðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayenþingsályktunartillaga
123A572 aaðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landaþingsályktunartillaga
123A571 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
123A570 alangtímaáætlun um jarðgangagerðþingsályktunartillaga
123A569 abeinþéttnimælingarfyrirspurn
123A568 ameðferð sjúklinga með átröskunfyrirspurn
123A567 aaðild að alþjóðastofnunum og alþjóðasamningumfyrirspurn til skrifl. svars
123A566 astaða sjávarútvegsbyggða og kvótalítilla útgerðafyrirspurn til skrifl. svars
123A565 alagabreytingar vegna hækkunar sjálfræðisaldursfyrirspurn til skrifl. svars
123A564 amálefni fatlaðralagafrumvarp
123A563 aPCB-mengunfyrirspurn
123A562 avopnalöglagafrumvarp
123A561 a eáfengislöglagafrumvarp
123A560 aþjóðgarðurinn á Þingvöllumlagafrumvarp
123A559 areynslusveitarfélög 1997-98skýrsla
123A558 afjölgun starfa á vegum ríkisins á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
123A557 aviðbrögð við hermdarverkumfyrirspurn
123A556 aíslenski hrafnastofninnfyrirspurn
123A555 asjúkraflugfyrirspurn
123A554 aviðbrögð Landsbanka og Búnaðarbanka við úrskurði kærunefndar jafnréttismálafyrirspurn
123A553 astefnumótun í málefnum langveikra barnafyrirspurn
123A552 aáfengiskaupaaldurfyrirspurn
123A551 aáhrif Nesjavallavirkjunar á lífríki Þingvallavatnsfyrirspurn til skrifl. svars
123A550 askráning og mat fasteignalagafrumvarp
123A549 aafnám verðtryggingar fjárskuldbindingalagafrumvarp
123A548 ajöfnun lífskjara og aðstöðumunar eftir búsetuþingsályktunartillaga
123A547 ajarðalöglagafrumvarp
123A546 a ebúnaðarfræðslalagafrumvarp
123A545 aaðstæður til jarðgangagerðar á Bröttubrekkuþingsályktunartillaga
123A544 agjaldeyrismállagafrumvarp
123A543 aorkulöglagafrumvarp
123A542 askipulag ferðamálalagafrumvarp
123A541 astaða umferðaröryggismálaskýrsla
123A540 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
123A539 alandgrunnsrannsóknirfyrirspurn
123A538 aendurskoðun slysabóta sjómannafyrirspurn til skrifl. svars
123A537 avörugjaldlagafrumvarp
123A536 aútsendingar útvarps og sjónvarpsfyrirspurn
123A535 adragnótaveiðar í Faxaflóafyrirspurn til skrifl. svars
123A534 anorrænt samstarf 1998skýrsla
123A533 aheilbrigðisþjónusta í dreifbýlifyrirspurn til skrifl. svars
123A532 aheilbrigðisþjónustafyrirspurn til skrifl. svars
123A531 averkaskipting og grunnþjónusta í heilsugæslunnifyrirspurn til skrifl. svars
123A530 asamstarf mennta- og sjúkrastofnana til að bæta úr læknaskortifyrirspurn
123A529 astarfsemi kauphallalagafrumvarp
123A528 a enáttúruverndlagafrumvarp
123A527 a emálefni aldraðralagafrumvarp
123A526 a ehollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
123A525 aþinglýsingalöglagafrumvarp
123A524 aeftirlit með vændifyrirspurn til skrifl. svars
123A523 akosningar til Alþingislagafrumvarp
123A522 alagaskil á sviði samningsréttarlagafrumvarp
123A521 a ealmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
123A520 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
123A519 aflutningur Vegagerðarinnar til Borgarnessþingsályktunartillaga
123A518 aofbeldi gegn gömlu fólkifyrirspurn
123A517 autanhússviðgerðir á Sjómannaskólahúsinu í Reykjavíkfyrirspurn
123A516 astuðningur við íbúa Austur-Tímorþingsályktunartillaga
123A515 a efornleifauppgröftur í Skálholtiþingsályktunartillaga
123A514 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
123A513 agreiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
123A512 aeftirlit með útlendingumlagafrumvarp
123A511 aKennaraháskóli Íslandslagafrumvarp
123A510 aHáskólinn á Akureyrilagafrumvarp
123A509 a eHáskóli Íslandslagafrumvarp
123A508 atengsl heilbrigðisstétta við rekstrarleyfishafa gagnagrunns á heilbrigðissviðifyrirspurn
123A507 avísindasiðanefndfyrirspurn
123A506 alöggæslumenn í Kópavogifyrirspurn
123A505 a eútflutningur á íslenskri dægurlagatónlistþingsályktunartillaga
123A504 aFríverslunarsamtök Evrópu 1998skýrsla
123A503 arekstrarleyfi gagnagrunns á heilbrigðissviðifyrirspurn til skrifl. svars
123A502 ameðferð upplýsinga úr sjúkraskrám og gagnagrunn á heilbrigðissviðifyrirspurn til skrifl. svars
123A501 arekstraröryggi gagnagrunns á heilbrigðissviðifyrirspurn til skrifl. svars
123A500 agreiðslur frá rekstrarleyfishafa gagnagrunns á heilbrigðissviðifyrirspurn til skrifl. svars
123A499 aframkvæmd laga um gagnagrunn á heilbrigðissviðifyrirspurn til skrifl. svars
123A498 a ejafnréttislöglagafrumvarp
123A497 aframtíðarstaða almannatryggingakerfisinsþingsályktunartillaga
123A496 a erannsókn á ofbeldi gegn börnumþingsályktunartillaga
123A495 aaðgerðir til að bæta tengsl atvinnulífs og einkalífsþingsályktunartillaga
123A494 afast mánaðargjald fyrir símnotkunfyrirspurn
123A493 atóbaksvarnir á vinnustöðumfyrirspurn til skrifl. svars
123A492 arannsóknir á sjóslysum m.s. Víkartinds og m.s. Dísarfellsfyrirspurn
123A491 askortur á hjúkrunarfræðingumfyrirspurn
123A490 aréttindi heyrnarlausrafyrirspurn
123A489 aréttindi heyrnarlausrafyrirspurn
123A488 aréttindi heyrnarlausrafyrirspurn
123A487 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
123A486 alágmarkslaunlagafrumvarp
123A485 aEvrópuráðsþingið 1998skýrsla
123A484 a elandshlutabundin skógræktarverkefnilagafrumvarp
123A483 a eskógrækt og skógverndlagafrumvarp
123A482 aVES-þingið 1998skýrsla
123A481 astörf Norrænu ráðherranefndarinnar 1998skýrsla
123A480 aalþjóðaþingmannasambandið 1998skýrsla
123A479 aNorður-Atlantshafsþingið 1998skýrsla
123A478 aÖSE-þingið 1998skýrsla
123A477 aVestnorræna ráðið 1998skýrsla
123A476 aríkislögmaðurlagafrumvarp
123A475 a eStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
123A474 ayrkisrétturlagafrumvarp
123A473 a eorkunýtnikröfurlagafrumvarp
123A472 a eiðnaðarlöglagafrumvarp
123A471 a eraforkuverlagafrumvarp
123A470 a egreiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinuþingsályktunartillaga
123A469 aslys á Reykjanesbrautfyrirspurn
123A468 aEgilsstaðaflugvöllur sem varaflugvöllur í millilandaflugifyrirspurn
123A467 alaun grunnskólakennara og fjármál sveitarfélagafyrirspurn
123A466 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
123A465 a eSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
123A464 a estyrktarsjóður námsmannalagafrumvarp
123A463 amenntun þeirra sem hafa leyfi til fornleifarannsóknafyrirspurn til skrifl. svars
123A462 astuðningur stjórnvalda við íslenska matreiðslumennþingsályktunartillaga
123A461 aaðstaða fyrir ferðafólk í skóglendum ríkisinsfyrirspurn
123A460 aeftirlit með almennri heilsu tiltekinna aldurshópafyrirspurn
123A459 atúlkun stjórnmálaumræðna í Ríkisútvarpinu fyrir heyrnarlausafyrirspurn
123A458 a etilraunaveiðar á ref og mink í friðlandinu á Hornströndumþingsályktunartillaga
123A457 a estofnun nýbúamiðstöðvar á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
123A456 aferða- og dvalarkostnaðurfyrirspurn
123A455 aútlán Byggingarsjóðs verkamannafyrirspurn til skrifl. svars
123A454 aframboð gistirýmafyrirspurn
123A453 afjöldi erlendra ferðamannafyrirspurn
123A452 aforgangsröðun í heilbrigðiskerfinufyrirspurn
123A451 akyngreindar upplýsingar Hagstofunnarfyrirspurn til skrifl. svars
123A450 aPeking-áætluninfyrirspurn
123A449 aframkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálumfyrirspurn til skrifl. svars
123A448 aframkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálumfyrirspurn
123A447 aframkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálumfyrirspurn til skrifl. svars
123A446 aframkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálumfyrirspurn til skrifl. svars
123A445 aframkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálumfyrirspurn til skrifl. svars
123A444 aframkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálumfyrirspurn til skrifl. svars
123A443 aframkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálumfyrirspurn til skrifl. svars
123A442 aframkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálumfyrirspurn til skrifl. svars
123A441 aframkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálumfyrirspurn til skrifl. svars
123A440 aframkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálumfyrirspurn til skrifl. svars
123A439 aframkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálumfyrirspurn til skrifl. svars
123A438 aframkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálumfyrirspurn til skrifl. svars
123A437 aframkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálumfyrirspurn
123A436 a eheiðurslaun listamannaþingsályktunartillaga
123A435 a egreiðsla á bótum til þolenda afbrotalagafrumvarp
123A434 aáhrif breytinga á lögum um gjöld af bifreiðumskýrsla
123A433 a eættleiðingarlagafrumvarp
123A432 aeftirlit með ferðaskrifstofumfyrirspurn
123A431 aúrskurður Kjaradóms um laun æðstu embættismanna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
123A430 afrestun á fundum Alþingis
123A429 aNáttúrugripasafn Íslandsfyrirspurn
123A428 areglugerð um losunar- og sjósetningarbúnað gúmbjörgunarbátafyrirspurn til skrifl. svars
123A427 afjöldi útlendinga með atvinnuleyfi hér á landifyrirspurn
123A426 askipun hæstaréttardómarafyrirspurn
123A425 astaða náttúrufræði í íslensku skólakerfifyrirspurn
123A424 amannréttindifyrirspurn
123A423 aálitsgerð Sigurðar Líndals um 3. gr. laga um stjórn fiskveiðafyrirspurn til skrifl. svars
123A422 asjálfvirkur sleppibúnaður á skipumfyrirspurn
123A421 askipan heilbrigðismála á Austurlandifyrirspurn til skrifl. svars
123A420 amenningarhúsfyrirspurn
123A419 afyrirkomulag á innheimtu hjá tollstjóranum í Reykjavíkfyrirspurn til skrifl. svars
123A418 askattframtölfyrirspurn
123A417 askipun stjórnar Íbúðalánasjóðsfyrirspurn
123A416 akennsla í íslenskufyrirspurn
123A415 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
123A414 a ealþjóðleg viðskiptafélöglagafrumvarp
123A413 aframkvæmd 12. gr. jafnréttislagafyrirspurn
123A412 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
123A411 aráðstöfun óskiptra liða í fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
123A410 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
123A409 aráðstöfun óskiptra liða í fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
123A408 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
123A407 aráðstöfun óskiptra liða í fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
123A406 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
123A405 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
123A404 arekstrarhagræðingfyrirspurn til skrifl. svars
123A403 aráðstöfun óskiptra liða í fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
123A402 aráðstöfun óskiptra liða í fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
123A401 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
123A400 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
123A399 arekstrarhagræðingfyrirspurn til skrifl. svars
123A398 aráðstöfun óskiptra liða í fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
123A397 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
123A396 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
123A395 aráðstöfun óskiptra liða í fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
123A394 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
123A393 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
123A392 aráðstöfun óskiptra liða í fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
123A391 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
123A390 aráðstöfun óskiptra liða í fjárlögumfyrirspurn til skrifl. svars
123A389 aráðstöfunarfé ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
123A388 a ebrunatryggingarlagafrumvarp
123A387 askipan nefndar til að auka aga í skólum landsinsþingsályktunartillaga
123A386 aaukin fjölbreytni atvinnutækifæra í dreifbýliþingsályktunartillaga
123A385 askipun nefndar um einföldun á tekjukerfi ríkissjóðsþingsályktunartillaga
123A384 askipun nefndar um samningu leiðbeininga um mat á hugviti og fleiru í reikningsskilum fyrirtækjaþingsályktunartillaga
123A383 aaukinn réttur foreldra vegna veikinda barnaþingsályktunartillaga
123A382 amarkaðssetning íslenska hestsinsfyrirspurn til skrifl. svars
123A381 astuðningur Framleiðnisjóðs við útflutning og markaðssetningu íslenskra hrossafyrirspurn til skrifl. svars
123A380 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
123A379 afrestun á fundum Alþingis
123A378 a erannsóknir á gerð vöruhafnar í Þorlákshöfnþingsályktunartillaga
123A377 a eúttekt á nýtingu lítilla orkuveraþingsályktunartillaga
123A376 a elækkun orkuverðs til íslenskrar garðyrkjuþingsályktunartillaga
123A375 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
123A374 aaðstaða þingmanna og starfsmanna í Alþingishúsinufyrirspurn til skrifl. svars
123A373 askipan nefndar um sveigjanleg starfslokfyrirspurn
123A372 aréttarstaða fólks í hjúskap og óvígðri sambúðfyrirspurn
123A371 a eútvarpslöglagafrumvarp
123A370 alandmælingar og kortagerðlagafrumvarp
123A369 afæðingarorloflagafrumvarp
123A368 avanskil hjá Byggðastofnunfyrirspurn til skrifl. svars
123A367 afjárframlög til rannsókna á hrossaexemifyrirspurn til skrifl. svars
123A366 aréttarstaða íbúa á hjúkrunar- og dvalarheimilumþingsályktunartillaga
123A365 aalmannatryggingarlagafrumvarp
123A364 a eskipan nefndar um sveigjanleg starfslokþingsályktunartillaga
123A363 aStofnun jafnréttismála fatlaðraþingsályktunartillaga
123A362 akjör einstæðra foreldrabeiðni um skýrslu
123A361 a eskipulag ferðamálalagafrumvarp
123A360 a eleikskólarlagafrumvarp
123A359 a eálagning skatta vegna alþjóðlegra viðskiptafélagalagafrumvarp
123A358 asvæðisskipulag fyrir miðhálendiðfyrirspurn til skrifl. svars
123A357 anáttúrufræðikennslafyrirspurn
123A356 a elangtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandiþingsályktunartillaga
123A355 afyrirhugaðar stóriðjuframkvæmdirfyrirspurn
123A354 a emeðferð opinberra málalagafrumvarp
123A353 alífeyrir sjómannafyrirspurn til skrifl. svars
123A352 a eskipulags- og byggingarlöglagafrumvarp
123A351 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
123A350 a efangelsi og fangavistlagafrumvarp
123A349 afæðingarorlof karla í ríkisþjónustufyrirspurn
123A348 afjölgun opinberra starfafyrirspurn til skrifl. svars
123A347 afjöleignarhúslagafrumvarp
123A346 a eútflutningur hrossalagafrumvarp
123A345 aaukin fræðsla fyrir almenning um Evrópumálefni og milliríkjasamningaþingsályktunartillaga
123A344 a eveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
123A343 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
123A342 a eíslenski hesturinnþingsályktunartillaga
123A341 a erannsóknir á vetrarafföllum rjúpuþingsályktunartillaga
123A340 a eÚtflutningsráð Íslandslagafrumvarp
123A339 avaxtabætur af húsnæðislánifyrirspurn til skrifl. svars
123A338 aeinangrunar- og gæsluvarðhaldsvistunfyrirspurn
123A337 asjúkraflutningarfyrirspurn
123A336 aráðstafanir til jöfnunar á námskostnaðilagafrumvarp
123A335 akosning nefndar eftir dóm Hæstaréttarþingsályktunartillaga
123A334 ameðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurðalagafrumvarp
123A333 ahúsnæðissamvinnufélöglagafrumvarp
123A332 abyggingarsamvinnufélöglagafrumvarp
123A331 amálefni fatlaðralagafrumvarp
123A330 astarfsmannavandi sjúkrahúsanna á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
123A329 afærsla aflaheimildafyrirspurn til skrifl. svars
123A328 a ealmannavarnirlagafrumvarp
123A327 a ekortlagning ósnortinna víðerna á Íslandiþingsályktunartillaga
123A326 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
123A325 amengunaráhrif af notkun nagladekkja og harðkornadekkjafyrirspurn
123A324 a eLífeyrissjóður sjómannalagafrumvarp
123A323 a eLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
123A322 aafnám laga um húsaleigu sem fylgir vísitölu húsnæðiskostnaðarlagafrumvarp
123A321 a eráðstafanir í ríkisfjármálum 1999lagafrumvarp
123A320 aiðnfyrirtæki í matvælaframleiðslu, hreinlætisvöru- og plastiðnaðifyrirspurn
123A319 averkefni verkfræðistofafyrirspurn til skrifl. svars
123A318 anámskrárgerðfyrirspurn
123A317 a efjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
123A316 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
123A315 aframkvæmd umferðaröryggisáætlunarfyrirspurn til skrifl. svars
123A314 afiskveiðistjórnarkerfi og staða fiskstofnafyrirspurn til skrifl. svars
123A313 aútboð í Flugstöð Leifs Eiríkssonarfyrirspurn
123A312 arannsóknir Margrétar Guðnadótturfyrirspurn
123A311 astaða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnarlagafrumvarp
123A310 afækkun umferðarslysa á árinu 1997fyrirspurn til skrifl. svars
123A309 abúfjárhald, forðagæsla o.fl.lagafrumvarp
123A308 aráðstöfun fasteigna í eigu Landsbanka og Búnaðarbankafyrirspurn til skrifl. svars
123A307 arannsóknir á rjúpnastofninum á Suðvesturlandifyrirspurn
123A306 amálefni aldraðrafyrirspurn
123A305 atilraunaveiðar á túnfiskifyrirspurn
123A304 abifreiðakaupastyrkir til fatlaðrafyrirspurn til skrifl. svars
123A303 a eveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
123A302 a eréttarstaða ríkisstarfsmannaþingsályktunartillaga
123A301 aalmannatryggingarlagafrumvarp
123A300 a ealmannavarnirlagafrumvarp
123A299 avistvæn ökutækiþingsályktunartillaga
123A298 a ekaup á kvikmyndum Óskars Gíslasonarþingsályktunartillaga
123A297 asamningur um Norræna fjárfestingarbankannþingsályktunartillaga
123A296 a esamningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1999þingsályktunartillaga
123A295 aþjónusta Neyðarlínunnar hf.fyrirspurn
123A294 abyggingarframkvæmdir á vegum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
123A293 aHandverk og hönnun, ráðgjafarþjónustafyrirspurn
123A292 aáhrif lögfestingar stjórnarfrumvarpa á byggðaþróunþingsályktunartillaga
123A291 a ehafnaáætlun 1999-2002þingsályktunartillaga
123A290 anám í arkitektúr og skipulagsfræðifyrirspurn til skrifl. svars
123A289 aopnunartími Þjóðarbókhlöðufyrirspurn
123A288 atakmarkanir á notkun nagladekkjafyrirspurn
123A287 alausaganga búfjárfyrirspurn
123A286 aframfærslukostnaður og lögheimilisflutningar íslenskra námsmannaskýrsla
123A285 a eNorræni fjárfestingarbankinnlagafrumvarp
123A284 a esiglingalöglagafrumvarp
123A283 a erannsóknir sjóslysalagafrumvarp
123A282 a eskipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðumlagafrumvarp
123A281 a eleigubifreiðarlagafrumvarp
123A280 a ekönnun á læsi fullorðinnaþingsályktunartillaga
123A279 a ebifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjumlagafrumvarp
123A278 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
123A277 aréttur íbúa landsbyggðar til læknisþjónustufyrirspurn
123A276 afjölbreyttara nám á Vestfjörðumfyrirspurn
123A275 ajöfnun á aðstöðu til námsfyrirspurn
123A274 averkefni VSO-verkfræðistofufyrirspurn til skrifl. svars
123A273 abifreiðaumferð og losun gróðurhúsalofts á Reykjanesbrautfyrirspurn til skrifl. svars
123A272 alaunakjör opinberra starfsmanna erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
123A271 agrunnskólilagafrumvarp
123A270 a efjarvinnslustörf á landsbyggðinniþingsályktunartillaga
123A269 avegtenging frá Stafnesi til Hafna, Ósabotnavegurfyrirspurn til skrifl. svars
123A268 afjarnám og fjarkennslafyrirspurn
123A267 alosun gróðurhúsalofttegunda frá flugvélum og stóriðjufyrirspurn til skrifl. svars
123A266 a ebætt réttarstaða barnaþingsályktunartillaga
123A265 aflugsamgöngur á Vestfjörðumfyrirspurn
123A264 aefnahagsleg völd kvenna og karlafyrirspurn
123A263 aframkvæmdaáætlun um jafnrétti kynjafyrirspurn
123A262 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
123A261 aréttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfumlagafrumvarp
123A260 a etilkynningarskylda íslenskra skipalagafrumvarp
123A259 auppbyggingin á Eiríksstöðum í Haukadalfyrirspurn
123A258 afráveitumál sveitarfélagafyrirspurn
123A257 areglur um endurgreiðslu á ferðakostnaði sjúklingafyrirspurn
123A256 aniðurfelling virðisaukaskatts af innlendri handverksframleiðslufyrirspurn
123A255 a euppbyggður vegur yfir Kjölþingsályktunartillaga
123A254 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
123A253 a evöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklingalagafrumvarp
123A252 a ehappdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómannalagafrumvarp
123A251 astefnumótun í heilbrigðismálumfyrirspurn til skrifl. svars
123A250 asamkomulag þjóðkirkju og kirkjumálaráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
123A249 astarfssamningar lækna við Íslenska erfðagreiningufyrirspurn til skrifl. svars
123A248 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
123A247 aarðsemismatþingsályktunartillaga
123A246 a elaun forseta Íslandslagafrumvarp
123A245 a eofbeldisatriði í sjónvarpiþingsályktunartillaga
123A244 aupplýsingar úr sjúkraskrámfyrirspurn til skrifl. svars
123A243 asamskipti á neytendavörumarkaðifyrirspurn til skrifl. svars
123A242 a eþátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinuþingsályktunartillaga
123A241 akræklingaræktþingsályktunartillaga
123A240 aviðskiptahættir Landssímansfyrirspurn til skrifl. svars
123A239 asamkeppnisrekstur Landssímansfyrirspurn til skrifl. svars
123A238 amóttökuskilyrði ríkisútvarps og ríkissjónvarpsfyrirspurn
123A237 asjómannaafslátturfyrirspurn til skrifl. svars
123A236 abeingreiðslur til bændafyrirspurn til skrifl. svars
123A235 arekstrartap fyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
123A234 aúttekt á embætti lögreglustjórans í Reykjavíkfyrirspurn
123A233 a eLandhelgisgæsla Íslandslagafrumvarp
123A232 a eembættiskostnaður sóknarprestalagafrumvarp
123A231 a evegabréflagafrumvarp
123A230 a estefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001þingsályktunartillaga
123A229 a eFjárfestingarbanki atvinnulífsinslagafrumvarp
123A228 a etryggingagjaldlagafrumvarp
123A227 a elausafjárkauplagafrumvarp
123A226 a eaðgerðir gegn peningaþvættilagafrumvarp
123A225 a eOrkusjóðurlagafrumvarp
123A224 a everðbréfasjóðirlagafrumvarp
123A223 a eNýsköpunarsjóður atvinnulífsinslagafrumvarp
123A222 agreiðendur fjármagnstekjuskattsfyrirspurn til skrifl. svars
123A221 afjarnámfyrirspurn
123A220 asektaraðgerðir við vegaeftirlitfyrirspurn til skrifl. svars
123A219 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
123A218 a eaðskilnaður rannsóknastofnana, hagsmunasamtaka og ríkisvaldsþingsályktunartillaga
123A217 askortur á starfsfólki í heilbrigðiskerfifyrirspurn til skrifl. svars
123A216 akjör ellilífeyrisþegafyrirspurn
123A215 abreyting ríkisfyrirtækja í hlutafélögfyrirspurn til skrifl. svars
123A214 aný störf á vinnumarkaðifyrirspurn til skrifl. svars
123A213 a estuðningur við konur í Bosníuþingsályktunartillaga
123A212 astaðfest samvistlagafrumvarp
123A211 amálefni aldraðralagafrumvarp
123A210 asamgöngur á Vestfjörðumfyrirspurn
123A209 alögskráning sjómannafyrirspurn
123A208 avöxtur fiskstofnafyrirspurn til skrifl. svars
123A207 atóbaksverð og vísitalaþingsályktunartillaga
123A206 a esmásala á tóbakiþingsályktunartillaga
123A205 a eNáttúrufræðistofnun Íslandslagafrumvarp
123A204 a eþriggja fasa rafmagnþingsályktunartillaga
123A203 a estofnun þjóðbúningaráðsþingsályktunartillaga
123A202 averðmunur á leigulínum um ljósleiðarafyrirspurn
123A201 afarþjónusta sérfræðilæknafyrirspurn til skrifl. svars
123A200 aáætlanir í raforkumálumfyrirspurn
123A199 a eopinberar eftirlitsreglurlagafrumvarp
123A198 aaðbúnaður og kjör öryrkjabeiðni um skýrslu
123A197 astofnun vestnorræns menningarsjóðsþingsályktunartillaga
123A196 aíþróttasamstarf milli Vestur-Norðurlandaþingsályktunartillaga
123A195 ainternetsamvinna skóla á Vestur-Norðurlöndumþingsályktunartillaga
123A194 aaukin landkynning og efling ferðaþjónustu í dreifbýliþingsályktunartillaga
123A193 a ejafnræði kynja við fjárveitingar til æskulýðs-, tómstunda- og íþróttastarfsþingsályktunartillaga
123A192 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn
123A191 aSR-mjölfyrirspurn til skrifl. svars
123A190 agreiðslur til starfsmanna í B-hluta stofnunum ríkisinsfyrirspurn
123A189 asamkeppnishindranirfyrirspurn til skrifl. svars
123A188 anýtt greiðslumatfyrirspurn
123A187 akynferðislegt ofbeldi gagnvart þroskaheftumfyrirspurn
123A186 atilkynningar aðsetursskiptalagafrumvarp
123A185 a elögheimililagafrumvarp
123A184 a eevrópsk samstarfsráð í fyrirtækjumlagafrumvarp
123A183 a eskaðabótalöglagafrumvarp
123A182 alífsiðfræðiráðþingsályktunartillaga
123A181 aorka fallvatna og nýting hennarlagafrumvarp
123A180 a ehjúskaparlöglagafrumvarp
123A179 a estarfsumhverfi fyrir kvennahreyfinguna á Íslandiþingsályktunartillaga
123A178 a estofnun endurhæfingarmiðstöðvarþingsályktunartillaga
123A177 a erannsóknir á laxi í sjóþingsályktunartillaga
123A176 a eSöfnunarsjóður lífeyrisréttindalagafrumvarp
123A175 aferðakostnaður aðstandenda ungra fíkniefnaneytendafyrirspurn
123A174 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
123A173 afjáraukalög 1998lagafrumvarp
123A172 a eskyldutrygging lífeyrisréttindalagafrumvarp
123A171 ahjálmanotkun hestamannalagafrumvarp
123A170 a eráðstafanir í skattamálumlagafrumvarp
123A169 a eafnám einokunar ríkisins á smásölu áfengisþingsályktunartillaga
123A168 aaðgerðir vegna tekjumissis grásleppusjómannafyrirspurn
123A167 aaðstoð við smábátaútgerðfyrirspurn til skrifl. svars
123A166 asmábátaútgerðfyrirspurn til skrifl. svars
123A165 anauðsynlegt iðgjald til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
123A164 askuldbinding B-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins vegna aukins hluts dagvinnulaunafyrirspurn til skrifl. svars
123A163 askuldbinding Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
123A162 a efélagsleg aðstoðlagafrumvarp
123A161 aalmannatryggingarlagafrumvarp
123A160 a emarkaðs- og söluátak á íslensku dilkakjöti erlendisþingsályktunartillaga
123A159 aáhrif af afnámi línutvöföldunarfyrirspurn til skrifl. svars
123A158 alausaganga búfjárfyrirspurn
123A157 astörf í Flugstöð Leifs Eiríkssonarfyrirspurn til skrifl. svars
123A156 alandbrot á Suðurlandifyrirspurn til skrifl. svars
123A155 aáhrif af Schengen-aðild á ferðaþjónustufyrirspurn
123A154 afræðsla fyrir erlenda ferðamennfyrirspurn
123A153 aumönnunargreiðslurfyrirspurn til skrifl. svars
123A152 aríkisreikningur 1997lagafrumvarp
123A151 a estimpilgjaldlagafrumvarp
123A150 a ebreytingar á ýmsum skattalögumlagafrumvarp
123A149 a eábyrgðarmennlagafrumvarp
123A148 alögleiðing EES-gerðaskýrsla
123A147 a eeinkahlutafélöglagafrumvarp
123A146 a eleiklistarlöglagafrumvarp
123A145 arekstrarkostnaður Flugmálastjórnarfyrirspurn til skrifl. svars
123A144 arekstrarkostnaður Pósts og símafyrirspurn til skrifl. svars
123A143 a etollalöglagafrumvarp
123A142 a erekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirðiþingsályktunartillaga
123A141 aendurskoðun á kjördæmaskipun og tilhögun kosninga til Alþingisskýrsla
123A140 a esjálfbær nýting lífvera á hafsbotniþingsályktunartillaga
123A139 advalarrými fyrir aldraðafyrirspurn
123A138 ahreinsun jarðvegs á Nickel-svæðinufyrirspurn
123A137 aloftskeytastöðin á Siglufirðifyrirspurn
123A136 a einnheimtulöglagafrumvarp
123A135 a esjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnureksturlagafrumvarp
123A134 a emannanöfn og hjúskaparlöglagafrumvarp
123A133 aframlög til Æskulýðssambands Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
123A132 arannsóknarhús við Háskólann á Akureyrifyrirspurn
123A131 anefndir og ráð á vegum ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
123A130 afjöldi starfsmanna í menntamálaráðuneytifyrirspurn
123A129 aloftskeytastöð á Siglufirðifyrirspurn
123A128 astörf við loftskeytastöðina á Ísafirðifyrirspurn
123A127 atalsmaður í barnaverndarmálumfyrirspurn til skrifl. svars
123A126 amótun opinberrar fjölskyldustefnufyrirspurn til skrifl. svars
123A125 arekstur spilavítafyrirspurn til skrifl. svars
123A124 auppsögn af hálfu atvinnurekandaþingsályktunartillaga
123A123 a eFramkvæmdasjóður Íslandslagafrumvarp
123A122 a esiglingalöglagafrumvarp
123A121 a elífsýnasöfnlagafrumvarp
123A120 a eskattfrádráttur meðlagsgreiðendaþingsályktunartillaga
123A119 aáfengisauglýsingarfyrirspurn
123A118 aafkoma Þróunarsjóðs sjávarútvegsinsfyrirspurn til skrifl. svars
123A117 alækkun álverðs og orkuverðsfyrirspurn
123A116 a erefsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmannslagafrumvarp
123A115 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
123A114 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
123A113 a eþjónustukauplagafrumvarp
123A112 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
123A111 a elandgræðslalagafrumvarp
123A110 aframleiðsla og sala á búvörumlagafrumvarp
123A109 a egagnagrunnur á heilbrigðissviðilagafrumvarp
123A108 aviðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsinslagafrumvarp
123A107 ahækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnumlagafrumvarp
123A106 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
123A105 a emiðlæg úrvinnsla heilsufarsupplýsingalagafrumvarp
123A104 aþingfararkauplagafrumvarp
123A103 aútköll björgunarþyrlna Landhelgisgæslunnarfyrirspurn
123A102 asveigjanleg starfslokfyrirspurn til skrifl. svars
123A101 aútköll lögreglu á geðdeildir sjúkrahúsafyrirspurn til skrifl. svars
123A100 a eframleiðsla íslenskra matvæla á forsendum sjálfbærrar þróunarþingsályktunartillaga
123A99 arannsóknir á kóröllum og svömpumfyrirspurn til skrifl. svars
123A98 aaðgerðir til að draga úr þunglyndi kvennaþingsályktunartillaga
123A97 a edreifðir gagnagrunnar á heilbrigðissviði og persónuverndþingsályktunartillaga
123A96 agjaldþrotaskiptilagafrumvarp
123A95 aátak til að draga úr reykingum kvennaþingsályktunartillaga
123A94 astyrkveitingar til verkefna á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunarfyrirspurn til skrifl. svars
123A93 afjöldi starfsmanna sem vinna við fiskveiðistjórnunarkerfiðfyrirspurn til skrifl. svars
123A92 a ehvalveiðarþingsályktunartillaga
123A91 aflutningur ríkisstofnanaþingsályktunartillaga
123A90 abreyttar reglur um örorkumatfyrirspurn til skrifl. svars
123A89 asamræmd skráning og endurskoðun á biðlistumfyrirspurn til skrifl. svars
123A88 afangaverðirfyrirspurn
123A87 ahlutafélög og einkahlutafélögfyrirspurn til skrifl. svars
123A86 a eaukin hlutdeild almennings í atvinnurekstriþingsályktunartillaga
123A85 avinnumarkaðsaðgerðirlagafrumvarp
123A84 anáttúruverndlagafrumvarp
123A83 aendurskoðun viðskiptabanns á Írakþingsályktunartillaga
123A82 amat á umhverfisáhrifum af stækkun Járnblendiverksmiðjunnarbeiðni um skýrslu
123A81 a evinnuumhverfi sjómannaþingsályktunartillaga
123A80 a esiglingalöglagafrumvarp
123A79 a estarfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtakalagafrumvarp
123A78 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
123A77 ameðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurðalagafrumvarp
123A76 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnumlagafrumvarp
123A75 a eaðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkunþingsályktunartillaga
123A74 a eritun sögu landnáms Íslendinga á Grænlandiþingsályktunartillaga
123A73 a evegagerð í afskekktum landshlutumþingsályktunartillaga
123A72 adagsektir vegna umgengnisbrotafyrirspurn til skrifl. svars
123A71 asamningar við bankastjóra Landsbanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
123A70 asamningar við bankastjóra Búnaðarbanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
123A69 aíbúð Búnaðarbankans í Lundúnumfyrirspurn til skrifl. svars
123A68 astarfsemi erlendra kvikmyndavera á Íslandifyrirspurn
123A67 askýrsla um frísvæði á Suðurnesjumfyrirspurn
123A66 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
123A65 aúttekt á hávaða- og hljóðmengunþingsályktunartillaga
123A64 a efjárreiður ríkisinslagafrumvarp
123A63 arekstrarkostnaður Vegagerðarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
123A62 apersónuvernd og gagnagrunnur á heilbrigðissviðifyrirspurn
123A61 a ehúsnæðissparnaðarreikningarlagafrumvarp
123A60 aályktun fulltrúa ESB- og EES-ríkja um miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviðifyrirspurn
123A59 agagnagrunnur á heilbrigðissviði og samkeppnisreglurfyrirspurn
123A58 amiðlægur gagnagrunnurfyrirspurn
123A57 amiðlægur gagnagrunnur og vísindasiðanefndfyrirspurn
123A56 asöfnunarkassar og happdrættisvélarfyrirspurn til skrifl. svars
123A55 averslunarrekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonarfyrirspurn til skrifl. svars
123A54 agjafsóknirfyrirspurn
123A53 aupplýsingar um lyfjanotkun í gagnagrunnfyrirspurn
123A52 aeignarréttur á upplýsingum í sjúkraskrámfyrirspurn
123A51 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
123A50 aáhrif hvalveiðibannsfyrirspurn
123A49 avirðisaukaskatturfyrirspurn til skrifl. svars
123A48 aendurskoðun hjúalagafyrirspurn
123A47 agreiðsluþátttaka sjúklinga vegna hjálpartækjafyrirspurn til skrifl. svars
123A46 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
123A45 a evegtollarþingsályktunartillaga
123A44 a eafnám laga um gjald af kvikmyndasýningumlagafrumvarp
123A43 a eþingfararkauplagafrumvarp
123A42 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
123A41 a eundirritun Kyoto-bókunarinnarþingsályktunartillaga
123A40 askipstjórnarnámfyrirspurn til skrifl. svars
123A39 ainnheimta gjalds fyrir endurtektarpróffyrirspurn til skrifl. svars
123A38 arekstrarkostnaður Rafmagnsveitna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
123A37 agreiðslukortastarfsemifyrirspurn til skrifl. svars
123A36 aframkvæmd fjármagnstekjuskattsfyrirspurn til skrifl. svars
123A35 agagnkvæm menningarsamskipti Íslands og Þýskalandsfyrirspurn
123A34 aútsendingarstyrkur ljósvakamiðla á Suðurnesjumfyrirspurn
123A33 asöfnunarkassarfyrirspurn
123A32 aár aldraðrafyrirspurn
123A31 aráðningar í stöður heilsugæslulæknafyrirspurn til skrifl. svars
123A30 asmíði varðskipsfyrirspurn
123A29 aÍbúðalánasjóðurfyrirspurn
123A28 ahrefnuveiðarfyrirspurn
123A27 aafnám skerðingar bóta til öryrkja vegna tekna makafyrirspurn
123A26 akennarar og leiðbeinendurfyrirspurn til skrifl. svars
123A25 aráðstafanir til jöfnunar á námskostnaðilagafrumvarp
123A24 abann við kynferðislegri áreitnilagafrumvarp
123A23 a ejafnréttisfræðsla fyrir æðstu ráðamennþingsályktunartillaga
123A22 a enýtt starfsheiti fyrir ráðherraþingsályktunartillaga
123A21 a eslit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslandslagafrumvarp
123A20 a eendurskoðun reglna um sjúklingatrygginguþingsályktunartillaga
123A19 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
123A18 aþjónustugjöld í heilsugæslulagafrumvarp
123A17 aalmannatryggingarlagafrumvarp
123A16 aVatnajökulsþjóðgarðurþingsályktunartillaga
123A15 aréttur til launa í veikindaforföllumlagafrumvarp
123A14 a emat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunarþingsályktunartillaga
123A13 agæludýrahaldlagafrumvarp
123A12 a esjálfbær orkustefnaþingsályktunartillaga
123A11 a eúttekt á Schengen-aðild og innflutningi fíkniefnaþingsályktunartillaga
123A10 a eráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmálaþingsályktunartillaga
123A9 abrottför hersins og yfirtaka Íslendinga á rekstri Keflavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
123A8 a eúttekt á útlánatöpum Landsbankans og Búnaðarbankansþingsályktunartillaga
123A7 a ehúsaleigubæturlagafrumvarp
123A6 a etekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
123A5 aíslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausraþingsályktunartillaga
123A4 a eréttarfarsdómstólllagafrumvarp
123A3 afjáraukalög 1997lagafrumvarp
123A2 aþjóðhagsáætlun 1999skýrsla
123A1 a efjárlög 1999lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.