Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 100
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
100A359 ahafnarframkvæmdir 1978skýrsla
100A358 aframkvæmd vegáætlunar 1978skýrsla
100A357 autanríkismálskýrsla
100A356 aframkvæmdir við dreifikerfi og búnað Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
100A355 abyggingamál Ríkisútvarpsinsfyrirspurn
100A354 asímamálfyrirspurn
100A353 abyggingamál kennaraskóla og skóla þroskaheftrafyrirspurn
100A352 askýrsla um afkomu ríkissjóðs 1978skýrsla
100A351 aNorðurlandaráð 1978skýrsla
100A350 aSkógrækt ríkisinsfyrirspurn
100A349 asímamál í Mosfellssveitfyrirspurn
100A348 aheilsugæslulæknarfyrirspurn
100A347 afæðingarorloffyrirspurn
100A346 aniðurfelling afnotagjalds af síma fyrir ellilífeyrisþegafyrirspurn
100A345 afjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1979skýrsla
100A344 aloðnuveiðarfyrirspurn
100A343 afjármögnun virkjunarframkvæmda og skuld Landsvirkjunar við ríkissjóðfyrirspurn
100A342 aendurgreiðsla almannatrygginga vegna ferðakostnaðar sjúklingafyrirspurn
100A341 askýrsla um meðferð dómsmálaskýrsla
100A340 ahvar í dómskerfinu eru stödd nokkur mál sem teljast til efnahagslegra afbrotafyrirspurn
100A339 aútgáfa fiskikortafyrirspurn
100A338 abrennsla svartolíu í fiskiskipumfyrirspurn
100A337 ahefting landbrotsfyrirspurn
100A336 astörf byggðanefndarfyrirspurn
100A335 aatvinnumöguleikar ungs fólksfyrirspurn
100A334 aútgerð Ísafoldarfyrirspurn
100A333 astörf nefndar til að kanna framleiðslu- og þjónustustarfssemi hins opinberafyrirspurn
100A332 amálefni Landakotsspítalafyrirspurn
100A331 aútbreiðsla sjónvarpsfyrirspurn
100A330 aatvinnumál aldraðrafyrirspurn
100A329 afæðingarorloffyrirspurn
100A328 anafnlausar bankabækurfyrirspurn
100A327 alaunakjör og fríðindi bankastjóra ríkisbankannafyrirspurn
100A326 aniðurskurður fjárframlaga 1978fyrirspurn
100A325 agildistaka byggingarlagafyrirspurn
100A324 avarnir gegn mengun af völdum bandaríska hersinsfyrirspurn
100A323 amálefni áfengissjúklingafyrirspurn
100A322 aöryggisbúnaður smábátafyrirspurn
100A321 ajarðakaupalánfyrirspurn
100A320 aráðstafanir vegna riðuveiki í sauðféfyrirspurn
100A319 alögfræðiaðstoðlagafrumvarp
100A318 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
100A317 asjómannalöglagafrumvarp
100A316 astofnun og slit hjúskaparlagafrumvarp
100A315 abarnalöglagafrumvarp
100A314 alandflutningasjóðurlagafrumvarp
100A313 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
100A312 aendurskoðun áfengislagaþingsályktunartillaga
100A311 atímabundið aðlögunargjaldlagafrumvarp
100A310 aalmannatryggingarlagafrumvarp
100A309 ahúsnæði menningarstofnanaþingsályktunartillaga
100A308 ahafnaáætlun 1979-1982þingsályktunartillaga
100A307 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
100A306 aeignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindumlagafrumvarp
100A305 afiskvinnsluskólilagafrumvarp
100A304 ajöfnunargjaldlagafrumvarp
100A303 aiðnaðarstefnaþingsályktunartillaga
100A302 aleiðrétting söluskatts af leiksýningum áhugafélagaþingsályktunartillaga
100A301 atekjustofnar sveitarfélaga og vegalöglagafrumvarp
100A300 aöryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
100A299 afjáraukalög 1977lagafrumvarp
100A298 aríkisreikningurinn 1977lagafrumvarp
100A297 arekstrarlán til sauðfjárbændafyrirspurn
100A296 aFjárfestingarfélag Íslandslagafrumvarp
100A295 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
100A294 aalmannatryggingarlagafrumvarp
100A293 agrunnskólarlagafrumvarp
100A292 atilbúningur og verslun með smjörlíkilagafrumvarp
100A291 aFramleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
100A290 alyfjadreifinglagafrumvarp
100A289 aSinfóníuhljómsveit Íslandslagafrumvarp
100A288 avarnir gegn sjúkdómum á plöntumlagafrumvarp
100A287 aFramleiðslueftirlit sjávarafurðalagafrumvarp
100A286 aþróun og staða tölvunotkunar á Íslandiþingsályktunartillaga
100A285 avegáætlun 1979-82þingsályktunartillaga
100A284 atollskrálagafrumvarp
100A283 aútvarpslöglagafrumvarp
100A282 aútflutningur á gölluðum þorskafurðumfyrirspurn til skrifl. svars
100A281 asala óunnins afla íslenskra fiskiskipa erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
100A280 anámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
100A279 avarnir vegna hættu af snjóflóðum og skriðuföllumþingsályktunartillaga
100A278 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
100A277 averslun ríkisins með áfengilagafrumvarp
100A276 agjaldmiðill Íslandslagafrumvarp
100A275 askipan gjaldeyris- og viðskiptamálalagafrumvarp
100A274 asala á bv. Fontifyrirspurn
100A273 aframlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsinslagafrumvarp
100A272 ahátekjuskatturlagafrumvarp
100A271 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
100A270 aaðstoð við þroskaheftalagafrumvarp
100A269 aframhaldsnám á Höfn og samræmt skólahald á Austurlandiþingsályktunartillaga
100A268 amengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjumþingsályktunartillaga
100A267 astofnun og slit hjúskaparlagafrumvarp
100A266 akaup á togara til djúprækjuveiðaþingsályktunartillaga
100A265 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
100A264 afiskeldi að Laxalóniþingsályktunartillaga
100A263 aeftirlaun aldraðralagafrumvarp
100A262 anýting ríkisjarða í þágu aldraðraþingsályktunartillaga
100A261 aráðgjafar- og sálfræðiþjónusta í fræðsluumdæmum utan Reykjavíkurþingsályktunartillaga
100A260 atímabundið vörugjaldlagafrumvarp
100A259 alausaskuldir bændalagafrumvarp
100A258 aKennaraháskóli Íslandsfyrirspurn
100A257 ahámarksarðsemismöguleikar þorskveiðaþingsályktunartillaga
100A256 afiskiverndarsjóðurlagafrumvarp
100A255 auppbygging símakerfisinsþingsályktunartillaga
100A254 astefnumörkun í landbúnaðiþingsályktunartillaga
100A253 arannsókna- og þróunarstarfsemi í þágu atvinnuvegannaþingsályktunartillaga
100A252 atekjuskipting og launakjörþingsályktunartillaga
100A251 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
100A250 amálefni þroskaheftrafyrirspurn
100A249 aafborgunarkauplagafrumvarp
100A248 aþjóðaratkvæðagreiðslurþingsályktunartillaga
100A247 aRafmagnseftirlit ríkisinslagafrumvarp
100A246 aLaxárvirkjun IIIþingsályktunartillaga
100A245 agreiðsla orlofsfjár sveitafólksþingsályktunartillaga
100A244 ahvalveiðarlagafrumvarp
100A243 ajarðræktarlöglagafrumvarp
100A242 aFlutningsráð ríkisstofnanalagafrumvarp
100A241 amengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjumfyrirspurn
100A240 anáttúruverndlagafrumvarp
100A239 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
100A238 anámsgagnastofnunlagafrumvarp
100A237 afarstöðvarþingsályktunartillaga
100A236 aheildarúttekt á fiskiskipaflota landsmannaþingsályktunartillaga
100A235 aálit Hafrannsóknastofnunar á mikilli þorskgengdfyrirspurn
100A234 asamvinnufélagalögþingsályktunartillaga
100A233 aaðstoð við aldraða og öryrkja við lagfæringar á gömlum íbúðumþingsályktunartillaga
100A232 aveiting prestakallalagafrumvarp
100A231 aframkvæmdir í orkumálum 1979þingsályktunartillaga
100A230 astjórn efnahagsmála o.fl.lagafrumvarp
100A229 anámsstyrkir erlendra aðila til Íslendingafyrirspurn til skrifl. svars
100A228 akostnaður við hitaveituframkvæmdir og greiðslybyrði ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
100A227 atolltekjur af sjónvarpstækjum og sjónvarp á sveitabæifyrirspurn
100A226 aveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
100A225 asveigjanlegur vinnutími hjá ríkisfyrirtækjum og ríkisstofnunumþingsályktunartillaga
100A224 ajarðhitaleit og fjarvarmaveitur á Snæfellsnesi og í Dalasýslufyrirspurn
100A223 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
100A222 aheilbrigðis- og félagsleg þjónusta fyrir aldraðaþingsályktunartillaga
100A221 atollskrálagafrumvarp
100A220 akönnun á stærð selastofnsinsþingsályktunartillaga
100A219 aKirkjubyggingasjóðurlagafrumvarp
100A218 alandhelgi, efnahagslögsaga og landgrunnlagafrumvarp
100A217 asöluskatturlagafrumvarp
100A216 aáætlanagerðþingsályktunartillaga
100A215 aeftirlit með matvælumlagafrumvarp
100A214 ahollustuhættir og heilbrigðiseftirlitlagafrumvarp
100A213 amatvælarannsóknir ríkisinslagafrumvarp
100A212 adjúphiti í jörð og virkjunarréttur fallvatnafyrirspurn
100A211 astarfsreglur Póst- og símamálastofnunarþingsályktunartillaga
100A210 aiðnnámþingsályktunartillaga
100A209 aheilbrigðisþjónustaþingsályktunartillaga
100A208 afóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðirlagafrumvarp
100A207 aþingrof og nýjar kosningarþingsályktunartillaga
100A206 ajarðborarfyrirspurn
100A205 aatvinnumál á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
100A204 aniðurfelling og lækkun leyfisgjalda af litlum bifreiðumþingsályktunartillaga
100A203 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
100A202 atímabundið olíugjald til fiskiskipalagafrumvarp
100A201 asíldarleit úr loftifyrirspurn
100A200 aalmannavarnirlagafrumvarp
100A199 aþjóðaratkvæðagreiðsla um efnahagsfrumvarp forsætisráðherraþingsályktunartillaga
100A198 afjörutíu stunda vinnuvikalagafrumvarp
100A197 asöluskatturlagafrumvarp
100A196 astefnumörkun í málefnum landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
100A195 ahefting landbrots og varnir gegn ágangi vatnalagafrumvarp
100A194 aveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslandslagafrumvarp
100A193 aendurskoðun laga um almannatryggingarþingsályktunartillaga
100A192 avelfarnaður sjómanna á siglingu og í erlendum höfnumþingsályktunartillaga
100A191 atollfrjálst iðnaðarsvæði við Keflavíkurflugvöllþingsályktunartillaga
100A190 aráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979lagafrumvarp
100A189 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
100A188 aByggingarsjóður ríkisins og íbúðalánfyrirspurn
100A187 aerfðafjárskattur og erfðafé erfðafjársjóðslagafrumvarp
100A186 aorkuiðnaður á Vesturlandilagafrumvarp
100A185 aalmennar skoðanakannanirþingsályktunartillaga
100A184 atollskrálagafrumvarp
100A183 aendurskipan varnarmálanefndar utanríkisráðuneytisinsþingsályktunartillaga
100A182 asending matvæla til þróunarlandaþingsályktunartillaga
100A181 abújarðir í eigu ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
100A180 ahúseignir í eigu ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
100A179 aráðstafanir vegna birgðasöfnunar mjólkurafurðafyrirspurn
100A178 astefnumörkun í menningarmálumfyrirspurn
100A177 ahúsaleigusamningarlagafrumvarp
100A176 aatvinnu- og efnahagsleg áhrif takmarkana á fiskveiðum Íslendingaþingsályktunartillaga
100A175 aFramleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
100A174 alækkun og niðurfelling opinberra gjalda á íþróttavörumþingsályktunartillaga
100A173 akönnun á atvinnu- og félagsmálum Suðurnesjafyrirspurn
100A172 aþáttur landbúnaðarframleiðslu í atvinnulífi þjóðarinnarþingsályktunartillaga
100A171 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
100A170 aáætlanagerð Framkvæmdastofnunar ríkisins um Dalabyggðfyrirspurn
100A169 aáfengislöglagafrumvarp
100A168 aútvarpslöglagafrumvarp
100A167 aneyðarþjónusta Landssímansfyrirspurn
100A166 agrunnskólarlagafrumvarp
100A165 afiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyingaþingsályktunartillaga
100A164 ahækkanir opinberra stofnana, framfærsluvísitölu og kaupgjaldsvísitölufyrirspurn
100A163 arannsókn á innsiglingaleiðinni í Höfnþingsályktunartillaga
100A162 amálefni tengd varnarliðinu á Keflavíkurflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
100A161 alandflutningasjóðurlagafrumvarp
100A160 aforfalla- og afleysingaþjónusta í sveitumlagafrumvarp
100A159 aréttur verkafólks til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfallalagafrumvarp
100A158 aiðnaðarlöglagafrumvarp
100A157 aSkipaútgerð ríkisinsþingsályktunartillaga
100A156 atollskrálagafrumvarp
100A155 averðmyndun á bensíni og olíumfyrirspurn
100A154 askipti á dánarbúum og félagsbúumlagafrumvarp
100A153 alögtak og fjárnámlagafrumvarp
100A152 afrestun á fundum Alþingis
100A151 aframhaldsskólarlagafrumvarp
100A150 akönnun á persónulegum högum og viðhorfum nemenda í 8. bekk grunnskólafyrirspurn
100A149 aríkisábyrgð á launum við gjaldþrotlagafrumvarp
100A148 aorloflagafrumvarp
100A147 averðgildi íslensks gjaldmiðilslagafrumvarp
100A146 aheimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978lagafrumvarp
100A145 aalmannatryggingarlagafrumvarp
100A144 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
100A143 alögræðilagafrumvarp
100A142 afiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafiþingsályktunartillaga
100A141 afiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafilagafrumvarp
100A140 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
100A139 anýbyggingagjaldlagafrumvarp
100A138 askattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæðilagafrumvarp
100A137 averðjöfnunargjald af raforkulagafrumvarp
100A136 aIðntæknistofnun Íslandslagafrumvarp
100A135 aendurskoðun á launakjörum hreppstjórafyrirspurn
100A134 asparnaður í fjármálakerfinuþingsályktunartillaga
100A133 avörugjaldlagafrumvarp
100A132 avaranleg vegagerðþingsályktunartillaga
100A131 aflugvallagjaldlagafrumvarp
100A130 amæling og skrásetning lóða og landa í lögsagnarumdæmum kaupstaðalagafrumvarp
100A129 alandskiptalöglagafrumvarp
100A128 alandmælingarlagafrumvarp
100A127 avitamállagafrumvarp
100A126 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
100A125 aFramleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
100A124 askipan innflutnings- og gjaldeyrismálalagafrumvarp
100A123 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
100A122 asnjómokstursreglurfyrirspurn
100A121 aframkvæmd eignarnámslagafrumvarp
100A120 aStjórnarráð Íslandslagafrumvarp
100A119 aalþjóðasamningar um mannréttindiþingsályktunartillaga
100A118 afjáröflun til vegagerðarlagafrumvarp
100A117 aaflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
100A116 aendurskoðun meiðyrðalöggjafarþingsályktunartillaga
100A115 aRíkisendurskoðunlagafrumvarp
100A114 adómari og rannsóknardeild í skattamálum og bókhaldsmálumlagafrumvarp
100A113 aumbætur í málefnum barnaþingsályktunartillaga
100A112 aherferð gegn skattsvikumþingsályktunartillaga
100A111 aráðstöfun gengismunar o.fl.fyrirspurn
100A110 avandamál frystihúsa á Suðurnesjumfyrirspurn
100A109 atakmörkun loðnuveiðaþingsályktunartillaga
100A108 aaukin gæði fiskaflaþingsályktunartillaga
100A107 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
100A106 aráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgulagafrumvarp
100A105 averksmiðjuframleidd húsþingsályktunartillaga
100A104 aalþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíulagafrumvarp
100A103 alandgræðsla árin 1980- 1985þingsályktunartillaga
100A102 aaukin nýting í fiskvinnsluþingsályktunartillaga
100A101 aaðstoð við þróunarlöndfyrirspurn
100A100 aalmannatryggingarlagafrumvarp
100A99 asöluskatturlagafrumvarp
100A98 araungildi olíustyrksfyrirspurn
100A97 aríkisábyrgð á launum við gjaldþrotlagafrumvarp
100A96 aþingsköp Alþingisþingsályktunartillaga
100A95 aleiklistarlöglagafrumvarp
100A94 afuglaveiðar og fuglafriðunlagafrumvarp
100A93 aendurskipulagning á olíuverslunþingsályktunartillaga
100A92 aalmannatryggingarlagafrumvarp
100A91 abiðlaun alþingismannalagafrumvarp
100A90 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
100A89 aVesturlínafyrirspurn
100A88 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
100A87 averklegar framkvæmdir kostaðar af ríkissjóðiþingsályktunartillaga
100A86 aútvarpslöglagafrumvarp
100A85 aumboðsmaður Alþingisþingsályktunartillaga
100A84 aumferðarlöglagafrumvarp
100A83 aJöfnunarsjóður sveitarfélagafyrirspurn
100A82 aútflutningsstarfsemiþingsályktunartillaga
100A81 akornrækt til brauðgerðarþingsályktunartillaga
100A80 asala notaðra lausafjármunalagafrumvarp
100A79 ajöfnun á rafmagnsverðiþingsályktunartillaga
100A78 asmíði brúar yfir Ölfusá við Óseyrarnesþingsályktunartillaga
100A77 aleit að djúpsjávarrækjuþingsályktunartillaga
100A76 avirðisaukaskattur og afnám tekjuskattsþingsályktunartillaga
100A75 akaup og sala notaðra bifreiðaþingsályktunartillaga
100A74 aolíuleit við Íslandfyrirspurn
100A73 asamvinnufélöglagafrumvarp
100A72 ameðferð íslenskrar ullarþingsályktunartillaga
100A71 aFramkvæmdastofnun ríkisinslagafrumvarp
100A70 aveðdeild Búnaðarbanka Íslandslagafrumvarp
100A69 aFramleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
100A68 aupplýsingar hjá almannastofnunumlagafrumvarp
100A67 adagvistarheimili fyrir börnlagafrumvarp
100A66 ahámarkslaunþingsályktunartillaga
100A65 akosningar til Alþingislagafrumvarp
100A64 akaup ríkisins á síldarverksmiðjunni á Þórshöfnlagafrumvarp
100A63 atollskrálagafrumvarp
100A62 aaðstoð við sveitarfélög vegna lagningar bundins slitlags á vegi í þéttbýliþingsályktunartillaga
100A61 aatvinnumál á Þórshöfnfyrirspurn
100A60 ainnkaup opinberra aðila á íslenskum iðnaðarvörumþingsályktunartillaga
100A59 aþátttaka ungs fólks í atvinnulífinuþingsályktunartillaga
100A58 asöluskatturlagafrumvarp
100A57 afæðingarorlof kvenna í sveitumþingsályktunartillaga
100A56 aHæstiréttur Íslandslagafrumvarp
100A55 ajöfnun upphitunarkostnaðar í skólumþingsályktunartillaga
100A54 afjárlög 1979lagafrumvarp
100A53 averðjöfnunargjald af sauðfjárafurðumlagafrumvarp
100A52 aeignarráð á flugstöðinni á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
100A51 averktakastarfsemi við Keflavíkurflugvöllþingsályktunartillaga
100A50 arannsóknarnefnd til að kanna rekstur Sambands íslenskra samvinnufélagaþingsályktunartillaga
100A49 afélagsmálaskóli alþýðulagafrumvarp
100A48 afélagsheimililagafrumvarp
100A47 aheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
100A46 afélagsheimililagafrumvarp
100A45 aFramkvæmdastofnun ríkisinsfyrirspurn
100A44 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
100A43 aorkusparnaðurþingsályktunartillaga
100A42 aupplýsingaskylda bankalagafrumvarp
100A41 avarnir gegn olíumengun í nágrenni Keflavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
100A40 abann við kjarnorkuvopnum á íslensku yfirráðasvæðiþingsályktunartillaga
100A39 akjaramállagafrumvarp
100A38 averðlaglagafrumvarp
100A37 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
100A36 afisklöndun til fiskvinnslustöðvaþingsályktunartillaga
100A35 abundið slitlag á vegumþingsályktunartillaga
100A34 aframkvæmd laga um heilbrigðisþjónustufyrirspurn
100A33 aniðurfelling aðflutningsgjalda á vélum til fiskiðnaðarþingsályktunartillaga
100A32 alífríki Breiðafjarðarþingsályktunartillaga
100A31 aSuðurnesjaáætlunþingsályktunartillaga
100A30 akortabók Íslandsþingsályktunartillaga
100A29 aLífeyrissjóður Íslandslagafrumvarp
100A28 aniðurfelling gjalda af efni til hitaveitnaþingsályktunartillaga
100A27 alágmarks- og hámarkslaunþingsályktunartillaga
100A26 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
100A25 asamstarf Norðurlanda á sviði sjónvarpsmálafyrirspurn
100A24 afélagsheimililagafrumvarp
100A23 atímabundið vörugjaldlagafrumvarp
100A22 aFramkvæmdasjóður öryrkjalagafrumvarp
100A21 aaðbúnaður og hollustuhættir á vinnustöðumfyrirspurn
100A20 autanlandsferðir á kostnað ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
100A19 adómvextir og meðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
100A18 agjald á veiðileyfi útlendinga sem veiða í íslenskum ámþingsályktunartillaga
100A17 alögfræðiþjónusta fyrir efnalítið fólkfyrirspurn
100A16 abeinar greiðslur til bændaþingsályktunartillaga
100A15 ahappdrættislán vegna framkvæmda við orðurveg og Austurveglagafrumvarp
100A14 arannsóknarnefnd til að kanna rekstur Flugleiða og Eimskipafélags Íslandsþingsályktunartillaga
100A13 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
100A12 aefling þjónustu- og úrvinnsluiðnaðar í sveitumþingsályktunartillaga
100A11 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
100A10 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
100A9 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
100A8 aniðurfærsla vöruverðslagafrumvarp
100A7 aráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónulagafrumvarp
100A6 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
100A5 aiðngarðarþingsályktunartillaga
100A4 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
100A3 alandgrunnsmörk Íslandsþingsályktunartillaga
100A2 asamningar við Norðmenn um réttindi landanna á Íslandshafiþingsályktunartillaga
100A1 arannsókn landgrunns Íslandsþingsályktunartillaga

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.