Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 26
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
26A161 aábyrgðarfélögþingsályktunartillaga
26A160 arannsókn á kolanámumþingsályktunartillaga
26A159 averslunarstaður að Höfn í Sléttuhreppilagafrumvarp
26A157 aáfengisbirgðir landsjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
26A154 aBjörgvinjargufuskipafélagiðfyrirspurn til skrifl. svars
26A153 afossarfyrirspurn til skrifl. svars
26A152 aeinkaréttur til að hagnýta járnsandþingsályktunartillaga
26A151 aÞjóðskjalasafn Íslandslagafrumvarp
26A150 abráðabirgðaverðhækkunartollurlagafrumvarp
26A149 aþegnskylduvinnaþingsályktunartillaga
26A148 amælir og vogþingsályktunartillaga
26A147 arannsókn á kolanámum á Íslandiþingsályktunartillaga
26A146 aaðflutningsbann á áfengilagafrumvarp
26A145 aSauðárkrókshöfnþingsályktunartillaga
26A144 akaup á Þorlákshöfnþingsályktunartillaga
26A143 aútibú frá Landsbankanum á Austurlandifyrirspurn
26A142 asteinolía, bensín og áburðarolíalagafrumvarp
26A141 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
26A140 aheimild til dýrtíðarráðstafanalagafrumvarp
26A139 afjölgun ráðherralagafrumvarp
26A138 averkfall opinberra starfsmannalagafrumvarp
26A137 adýrtíðarskattur af tekjumlagafrumvarp
26A136 aupptaka legkaupslagafrumvarp
26A135 asóknargjöldlagafrumvarp
26A134 adýrtíðaruppbót handa embættis-og sýslunnarmönnum landssjóðslagafrumvarp
26A133 astimpilgjaldlagafrumvarp
26A132 atollar fyrir Íslandlagafrumvarp
26A131 avörutollurlagafrumvarp
26A130 adýrtíðarhjálplagafrumvarp
26A129 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
26A128 arjúpnafriðunlagafrumvarp
26A127 aÞjóðskjalasafn í Reykjavíklagafrumvarp
26A126 astrandferðirþingsályktunartillaga
26A125 aMinningarsjóður Herdísar og Ingileifar Ben.fyrirspurn til skrifl. svars
26A124 astofnun Brunabótafélagslagafrumvarp
26A123 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
26A122 aupptaka legkaupslagafrumvarp
26A121 aþegnskylduvinnaþingsályktunartillaga
26A120 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
26A119 astofnun kennaraembættislagafrumvarp
26A118 astofnun kennaraembættislagafrumvarp
26A117 alífsábyrgðarfélagþingsályktunartillaga
26A116 asóknargjöldlagafrumvarp
26A115 aendurskoðun reikningaþingsályktunartillaga
26A114 aopinber reikningsskilfyrirspurn til skrifl. svars
26A113 askipun prestakallalagafrumvarp
26A112 afjáraukalög 1912 og 1913lagafrumvarp
26A111 ayfirskoðunarmenn landsreikningannaþingsályktunartillaga
26A110 alandsreikningar 1912 og 1913lagafrumvarp
26A109 askipun dýralæknalagafrumvarp
26A108 afjárlög 1916 og 1917lagafrumvarp
26A107 askoðun á síldlagafrumvarp
26A106 astofnun Landsbankalagafrumvarp
26A105 astofnun Landsbankalagafrumvarp
26A104 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
26A103 avatnssala í kaupstöðumlagafrumvarp
26A102 aFlóaáveitanþingsályktunartillaga
26A101 astofnun Landhelgissjóðslagafrumvarp
26A100 aseðlaauki Íslandsbankalagafrumvarp
26A99 akornvöruforðiþingsályktunartillaga
26A98 akaup á kornvöruforðaþingsályktunartillaga
26A97 aslysfaramálþingsályktunartillaga
26A96 akaup á Þorlákshöfnþingsályktunartillaga
26A95 astofnun Landsbankalagafrumvarp
26A94 avegalögþingsályktunartillaga
26A93 ahagnýting járnsandslagafrumvarp
26A92 afasteignamatlagafrumvarp
26A91 aÞjóðskjalasafn Íslandslagafrumvarp
26A90 aforðagæslalagafrumvarp
26A89 akosningaréttur og kjörgengilagafrumvarp
26A88 asjúkrasamlöglagafrumvarp
26A87 alögtak og fjárnámlagafrumvarp
26A86 alíkbrennslalagafrumvarp
26A85 arannsókn á hafnarstöðum og lendingumþingsályktunartillaga
26A84 atollalöglagafrumvarp
26A83 aBjarghús í Þverárhreppilagafrumvarp
26A82 aStykkishólmsvegurlagafrumvarp
26A81 afiskveiðar á opnum skipumlagafrumvarp
26A80 aVestmannaeyjahöfnlagafrumvarp
26A79 ahvalveiðamennlagafrumvarp
26A78 aslysaábyrgðasjóðurlagafrumvarp
26A77 avatnsveitalagafrumvarp
26A76 aforðagæslumáliðþingsályktunartillaga
26A75 askipun prestakalla Staðarprestakalllagafrumvarp
26A74 askipun prestakallalagafrumvarp
26A73 aSiglufjarðarhöfnlagafrumvarp
26A72 akirkjugarður í Reykjavíklagafrumvarp
26A71 aveiting prestakallalagafrumvarp
26A70 aHafnarfjarðarvegurlagafrumvarp
26A69 ahagnýt sálarfræðilagafrumvarp
26A68 aútflutningur hrossalagafrumvarp
26A67 adýraverndunlagafrumvarp
26A66 aSkarfsstaðir í Hvammssveitlagafrumvarp
26A65 aáfengir drykkirlagafrumvarp
26A64 aaðflutningsbann á áfengilagafrumvarp
26A63 aDalavegurlagafrumvarp
26A62 astofun Brunabótafélags Íslandslagafrumvarp
26A61 afræðsla barnalagafrumvarp
26A60 avélgæsla á gufuskipumlagafrumvarp
26A59 avélstjóraskóli í Reykjavíklagafrumvarp
26A58 aritsíma og talsímakerfi Íslandslagafrumvarp
26A57 aeignar- og afnotaréttur útlendingaþingsályktunartillaga
26A56 afjáraukalög 1914 og 1915lagafrumvarp
26A55 aforðagæslumáliðþingsályktunartillaga
26A54 apóstsparisjóðirlagafrumvarp
26A53 aStýrimannaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
26A52 atún og matjurtagarðarlagafrumvarp
26A51 asparisjóðirlagafrumvarp
26A50 astjórnarskrármáliðþingsályktunartillaga
26A49 astjórnarskrármálið
26A48 aaukabað á sauðfélagafrumvarp
26A47 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
26A46 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
26A45 aráðstafanir út af Norðurálfu-ófriðnumlagafrumvarp
26A44 afuglafriðunlagafrumvarp
26A43 averðlag á vörumlagafrumvarp
26A42 aMöðruvellir í Hörgárdallagafrumvarp
26A41 alöggiltir vigtarmennlagafrumvarp
26A40 agullforði Íslandsbankalagafrumvarp
26A39 afátækralöglagafrumvarp
26A38 asóknargjöldlagafrumvarp
26A37 astjórnarskráinþingsályktunartillaga
26A36 ahúsmannamáliðþingsályktunartillaga
26A35 averkamannamáliðþingsályktunartillaga
26A34 astofnun kennaraembættislagafrumvarp
26A33 aviðskiptabréfaógildinglagafrumvarp
26A32 asala þjóðjarða og kirkjujarðalagafrumvarp
26A31 asala þjóðjarða og kirkjujarðalagafrumvarp
26A30 avörutollaframlenginglagafrumvarp
26A29 aAkureyrarhöfnlagafrumvarp
26A28 abæjarstjórn í Ísafjarðarkaupstaðlagafrumvarp
26A27 aullarmatlagafrumvarp
26A26 amat á lóðum og löndum í Reykjavíklagafrumvarp
26A25 arafmagnsveiturlagafrumvarp
26A24 aforkaupsréttur landssjóðs á jörðumlagafrumvarp
26A23 asérstakar dómþinghárlagafrumvarp
26A22 aloftskeytastöð í Reykjavíkfyrirspurn til skrifl. svars
26A21 alandhelgisvarnirnarþingsályktunartillaga
26A20 astjórnarskrármáliðþingsályktunartillaga
26A19 aþegnskyldumáliðþingsályktunartillaga
26A18 aútflutningsbann á breskum vörumlagafrumvarp
26A17 askipun sjávarútvegsnefndarþingsályktunartillaga
26A16 afræðsla barnalagafrumvarp
26A15 aforðagæslalagafrumvarp
26A14 astjórnarskráinþingsályktunartillaga
26A13 aharðindatrygging búfjárlagafrumvarp
26A12 alandhelgissjóður Íslandslagafrumvarp
26A11 averðtollurlagafrumvarp
26A10 astrandferðirþingsályktunartillaga
26A9 aþingsköp Alþingisþingsályktunartillaga
26A8 aþingsköp Alþingisþingsályktunartillaga
26A7 astrandferðirþingsályktunartillaga
26A6 askipun landbúnaðarnefndarþingsályktunartillaga
26A5 adýrtíðarráðstafanir o. fl.þingsályktunartillaga
26A4 anefnd í fjárlögumþingsályktunartillaga
26A3 akosningar til Alþingislagafrumvarp
26A2 askipun sjávarútvegsnefndarþingsályktunartillaga
26A1 aúrsögn fjögurra manna úr velferðarnefndinniþingsályktunartillaga

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.