Fletta upp á skýrslubeiðnum ákveðins þings

Öll löggjafarþing á einni síðu

Svörunarsía: Svaraðar | Ósvaraðar | Allar skýrslubeiðnir.

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi, til dæmis tilkynningar um tafir á svari

Ekki er metið (á þessari stundu) hvort skýrslubeiðnir hafi verið samþykktar eða ekki og því er, að sinni, gert ráð fyrir að allar skýrslubeiðnir hafi verið samþykktar.

Öll löggjafarþing
Þing Þingmál Heiti máls Fyrsti skýrslubeiðandi Skýrslubeiðni útbýtt Skýrslu útbýtt Bið eftir skýrslu

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.