Fletta upp á fyrirspurnum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing
Svörunarsía: Svaraðar | Ósvaraðar | Allar fyrirspurnir á þessu þingi.

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi, til dæmis tilkynningar um tafir á svari
Löggjafarþing 125
Þing Þingmál Heiti máls Fyrirspyrjandi Fyrirspurn útbýtt Beinist að Svari útbýtt Bið eftir svari
125A626 aaflahlutdeildarkerfi við loðnuveiðarKristján Pálsson (S)2000-04-28sjávarútvegsráðherra2000-05-089 dagar
125A624 aviðbótarlán ÍbúðalánasjóðsRannveig Guðmundsdóttir (Sf)2000-04-26félagsmálaráðherra2000-06-3064 dagar
125A622 aútflutningur á fullunnu dilkakjötiDrífa Hjartardóttir (S)2000-04-13landbúnaðarráðherra2000-05-0824 dagar
125A621 avottaðar landbúnaðarafurðirDrífa Hjartardóttir (S)2000-04-13landbúnaðarráðherra2000-05-0824 dagar
125A616 aumönnunargreiðslur og greiðslur til stuðningsfjölskyldnaRannveig Guðmundsdóttir (Sf)2000-04-13félagsmálaráðherra2000-05-1128 dagar
125A611 aöflun markaða erlendis fyrir lambakjötSighvatur Björgvinsson (Sf)2000-04-06fjármálaráðherra2000-05-1235 dagar
125A610 abað- og snyrtiaðstaða á hjúkrunarheimilumGunnar Birgisson (S)2000-04-06heilbrigðisráðherra2000-05-1134 dagar
125A609 aerfðafjárskatturGunnar Birgisson (S)2000-04-06fjármálaráðherra2000-05-0832 dagar
125A606 asvæðisstöðvar RíkisútvarpsinsPétur Bjarnason (Fl)2000-04-04menntamálaráðherra2000-05-0935 dagar
125A601 aerfðabreyttar afurðirKolbrún Halldórsdóttir (Vg)2000-04-04umhverfisráðherra2000-05-0429 dagar
125A600 aúrbætur í öryggismálum sjómannaGuðmundur Hallvarðsson (S)2000-04-04samgönguráðherra2000-05-1136 dagar
125A599 agreiðslur til hjúkrunarheimilaÁsta Möller (S)2000-04-04heilbrigðisráðherra2000-04-2824 dagar
125A598 aalþjóðasamningar á sviði mannréttindaÁsta Möller (S)2000-04-04utanríkisráðherra2000-05-1136 dagar
125A597 alagaleg staða byggðasamlagaÖgmundur Jónasson (Vg)2000-04-04félagsmálaráðherra2000-04-2621 dagar
125A596 asmíði nýrrar Hríseyjarferju og útboð á ferjusiglingumGuðmundur Hallvarðsson (S)2000-04-04samgönguráðherra2000-05-0430 dagar
125A594 asímnotkun og símkostnaður landsmannaKatrín Fjeldsted (S)2000-04-04samgönguráðherra2000-05-1136 dagar
125A511 avanskil útvarpsgjaldaGuðmundur Hallvarðsson (S)2000-03-23menntamálaráðherra2000-04-1018 dagar
125A506 aumferð um HvalfjarðargöngGuðjón Guðmundsson (S)2000-03-23samgönguráðherra2000-04-1220 dagar
125A504 amengunarmörkGísli S. Einarsson (Sf)2000-03-23umhverfisráðherra2000-05-0846 dagar
125A499 aríkisjarðirDrífa Hjartardóttir (S)2000-03-20landbúnaðarráðherra2000-05-0848 dagar
125A498 aLífeyrissjóður bændaDrífa Hjartardóttir (S)2000-03-20fjármálaráðherra2000-04-1121 dagar
125A494 atóbaksvarnir á heilbrigðisstofnunumÞuríður Backman (Vg)2000-03-20heilbrigðisráðherra2000-04-2636 dagar
125A482 aútflutningur á lambakjötiDrífa Hjartardóttir (S)2000-03-16landbúnaðarráðherra2000-04-1025 dagar
125A477 aloftslagsmeðferð erlendis fyrir psoriasissjúklingaÖgmundur Jónasson (Vg)2000-03-16heilbrigðisráðherra2000-04-0519 dagar
125A475 alaunaþróun í heilbrigðisþjónustuÖgmundur Jónasson (Vg)2000-03-16fjármálaráðherra2000-04-2640 dagar
125A474 akoma útlendinga til ÍslandsÖgmundur Jónasson (Vg)2000-03-16dómsmálaráðherra2000-05-0448 dagar
125A473 aendurgjald fyrir útvarpsleyfiSvanfríður Jónasdóttir (Sf)2000-03-16menntamálaráðherra2000-04-1126 dagar
125A472 avísindarannsóknir við HólaskólaGísli S. Einarsson (Sf)2000-03-16landbúnaðarráðherra2000-05-1155 dagar
125A459 abarnabæturÖgmundur Jónasson (Vg)2000-03-14fjármálaráðherra2000-04-2642 dagar
125A455 aþóknun LÍÚ fyrir innheimtu tryggingagjaldsMargrét K. Sverrisdóttir (Fl)2000-03-13sjávarútvegsráðherra2000-05-0956 dagar
125A454 afjöldi starfsmanna ríkis og sveitarfélaga og veiting húsnæðislánaMargrét K. Sverrisdóttir (Fl)2000-03-13félagsmálaráðherra2000-04-0522 dagar
125A453 ainnherjaviðskipti og dreifð eignaraðildMargrét K. Sverrisdóttir (Fl)2000-03-13viðskiptaráðherra2000-04-1027 dagar
125A448 aniðurgreiðsla á rafhitunKristján L. Möller (Sf)2000-03-09iðnaðarráðherra2000-05-0455 dagar
125A442 asala og eftirlit með skoteldumÁsta Möller (S)2000-03-09dómsmálaráðherra2000-05-0860 dagar
125A441 askoteldarÁsta Möller (S)2000-03-09dómsmálaráðherra2000-05-0860 dagar
125A439 agreiðslur til öldrunarstofnanaGuðmundur Hallvarðsson (S)2000-03-09heilbrigðisráðherra2000-04-2647 dagar
125A438 aúthlutun ferliverkaeiningaMargrét Frímannsdóttir (Sf)2000-03-09heilbrigðisráðherra2000-05-1263 dagar
125A437 asérfræðingar og tækjakaup á heilbrigðisstofnunumMargrét Frímannsdóttir (Sf)2000-03-09heilbrigðisráðherra2000-05-0455 dagar
125A410 askattar, tollar og gjöld af barnavörumBryndís Hlöðversdóttir (Sf)2000-02-24fjármálaráðherra2000-04-1247 dagar
125A393 ahlutföll kynja í stjórnum, nefndum og ráðumHelga A. Erlingsdóttir (Vg)2000-02-24félagsmálaráðherra2000-05-0874 dagar
125A383 aáhrif framræslu á fuglalífÖssur Skarphéðinsson (Sf)2000-02-22umhverfisráðherra2000-03-2026 dagar
125A381 aeftirlit með þungaflutningabifreiðumGísli S. Einarsson (Sf)2000-02-22samgönguráðherra2000-03-2128 dagar
125A376 aaðstaða til að sækja framhaldsskólanámJón Bjarnason (Vg)2000-02-21menntamálaráðherra2000-03-2027 dagar
125A375 avinnsla kaplamjólkurÖssur Skarphéðinsson (Sf)2000-02-21landbúnaðarráðherra2000-03-1422 dagar
125A372 ainnflutningur á skordýraeitriÖssur Skarphéðinsson (Sf)2000-02-21viðskiptaráðherra2000-03-0714 dagar
125A365 aforvarnir gegn krabbameini og úrræði í þjónustu við krabbameinssjúklingaÞuríður Backman (Vg)2000-02-17heilbrigðisráðherra2000-03-0920 dagar
125A364 aáhættulánSvanfríður Jónasdóttir (Sf)2000-02-17viðskiptaráðherra2000-03-0920 dagar
125A351 aútgáfa diplómatískra vegabréfaEinar K. Guðfinnsson (S)2000-02-14utanríkisráðherra2000-03-0620 dagar
125A350 advalarleyfi háð takmörkunumÖssur Skarphéðinsson (Sf)2000-02-14dómsmálaráðherra2000-03-0923 dagar
125A349 agróðurvinjar á hálendinuÖssur Skarphéðinsson (Sf)2000-02-14umhverfisráðherra2000-03-2034 dagar
125A347 astyrkir til sérleyfishafaJóhann Ársælsson (Sf)2000-02-14samgönguráðherra2000-03-2135 dagar
125A346 avegaframkvæmdir í HvalfirðiJóhann Ársælsson (Sf)2000-02-14samgönguráðherra2000-03-2337 dagar
125A344 averndun votlendisÞórunn Sveinbjarnardóttir (Sf)2000-02-14umhverfisráðherra2000-03-1327 dagar
125A340 aframkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálumHelga Halldórsdóttir (S)2000-02-14umhverfisráðherra2000-03-0822 dagar
125A335 aframleiðsla og markaðssetning vistvænna og lífrænna afurðaKolbrún Halldórsdóttir (Vg)2000-02-10landbúnaðarráðherra2000-03-0625 dagar
125A334 atíðni slysa af völdum skoteldaÁsta Möller (S)2000-02-10heilbrigðisráðherra2000-03-0726 dagar
125A329 asamningur um líffræðilega fjölbreytniKolbrún Halldórsdóttir (Vg)2000-02-10umhverfisráðherra2000-04-2878 dagar
125A327 alánveitingar til sjávarútvegsfyrirtækjaJóhanna Sigurðardóttir (Sf)2000-02-09viðskiptaráðherra2000-03-0727 dagar
125A319 astarfsemi öldrunarstofnana og hjúkrunarheimilaGuðjón Guðmundsson (S)2000-02-08heilbrigðisráðherra2000-03-0728 dagar
125A318 ainnherjaviðskiptiEinar K. Guðfinnsson (S)2000-02-08viðskiptaráðherra2000-03-1435 dagar
125A310 atóbaksvarnirGuðmundur Hallvarðsson (S)2000-02-03heilbrigðisráðherra2000-03-0631 dagar
125A308 aframkvæmd skattskilaJóhanna Sigurðardóttir (Sf)2000-02-03fjármálaráðherra2000-03-1439 dagar
125A305 aafskrifaðar skattskuldirJóhanna Sigurðardóttir (Sf)2000-02-02fjármálaráðherra2000-02-1715 dagar
125A301 anefnd um innlenda orkugjafaKolbrún Halldórsdóttir (Vg)1999-12-21iðnaðarráðherra2000-03-0675 dagar
125A298 agreiðslur frá Íslenskri erfðagreininguÖgmundur Jónasson (Vg)1999-12-21heilbrigðisráðherra2000-02-1455 dagar
125A294 astaða verkmenntunar á framhaldsskólastigiSturla D. Þorsteinsson (S)1999-12-17menntamálaráðherra2000-02-0751 dagar
125A279 aafkoma Landsbanka Íslands 1988-97Guðjón A. Kristjánsson (Fl)1999-12-14viðskiptaráðherra2000-02-1461 dagar
125A277 aforkaupsréttur sveitarfélaga að fiskiskipumSvanfríður Jónasdóttir (Sf)1999-12-14sjávarútvegsráðherra2000-04-05112 dagar
125A268 avirkjanir og umhverfismatEinar K. Guðfinnsson (S)1999-12-10iðnaðarráðherra2000-04-11122 dagar
125A262 astöður yfirmanna á íslenskum fiskiskipumGuðmundur Hallvarðsson (S)1999-12-08samgönguráðherra2000-02-2376 dagar
125A247 aútlán hjá tryggingafélögum og eignarleigumJóhanna Sigurðardóttir (Sf)1999-12-03viðskiptaráðherra1999-12-2017 dagar
125A232 arekstrarkostnaður Húsnæðisstofnunar og ÍbúðalánasjóðsRannveig Guðmundsdóttir (Sf)1999-11-30félagsmálaráðherra1999-12-2120 dagar
125A222 askattlagning í sjávarútvegiBergljót Halldórsdóttir (Fl)1999-11-23fjármálaráðherra1999-12-1623 dagar
125A221 averðmæti seldra veiðiheimildaBergljót Halldórsdóttir (Fl)1999-11-23sjávarútvegsráðherra1999-12-1723 dagar
125A220 asamhengi milli sölu veiðiheimilda og verðbólguBergljót Halldórsdóttir (Fl)1999-11-23viðskiptaráðherra1999-12-1623 dagar
125A212 aflutningur eldsneytis á ReykjanesbrautHjálmar Árnason (F)1999-11-22samgönguráðherra1999-12-2027 dagar
125A203 aÍslenskir aðalverktakarGunnar Birgisson (S)1999-11-17utanríkisráðherra1999-12-1325 dagar
125A192 astarfræksla miðlægs gagnagrunns á heilbrigðissviðiÖgmundur Jónasson (Vg)1999-11-12heilbrigðisráðherra1999-12-2038 dagar
125A188 askortur á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðumÁsta Möller (S)1999-11-12heilbrigðisráðherra1999-12-1331 dagar
125A168 aættleiðingar einhleypraÖssur Skarphéðinsson (Sf)1999-11-10dómsmálaráðherra1999-11-3020 dagar
125A165 aerlend fjárfestingSvanfríður Jónasdóttir (Sf)1999-11-10viðskiptaráðherra1999-11-2413 dagar
125A154 abygging þjóðarleikvangaPáll Magnússon (F)1999-11-04menntamálaráðherra1999-12-0227 dagar
125A152 asöfnunarkassar og happdrættisvélarÖgmundur Jónasson (Vg)1999-11-04dómsmálaráðherra1999-11-1611 dagar
125A151 aaukagreiðslur til ríkisendurskoðanda o.fl.Lúðvík Bergvinsson (Sf)1999-11-04forsætisráðherra1999-11-116 dagar
125A142 amannshvörf síðan 1944Björgvin G. Sigurðsson (Sf)1999-11-03dómsmálaráðherra1999-12-0329 dagar
125A139 atannvernd og tannlækningar barna og unglingaÖgmundur Jónasson (Vg)1999-11-03heilbrigðisráðherra1999-12-1037 dagar
125A138 aútskrift nemenda úr framhaldsskólaSvanfríður Jónasdóttir (Sf)1999-11-03menntamálaráðherra1999-11-1815 dagar
125A137 aaðgangur nemenda að klám- og ofbeldisefni á netinuGunnar Ólafsson (Vg)1999-11-03menntamálaráðherra1999-11-3027 dagar
125A136 anotkun olíu í stað rafmagnsGunnar Ólafsson (Vg)1999-11-03iðnaðarráðherra1999-12-0733 dagar
125A129 asláturkostnaðurEinar K. Guðfinnsson (S)1999-11-02landbúnaðarráðherra1999-11-3028 dagar
125A128 agjald fyrir ökupróf, ökuskírteini og vegabréfGuðmundur Árni Stefánsson (Sf)1999-11-02dómsmálaráðherra1999-12-0735 dagar
125A126 aúthlutun listamannalaunaHjálmar Árnason (F)1999-11-02menntamálaráðherra1999-12-0836 dagar
125A119 aauglýsingagerð fyrir Lánasýslu ríkisinsGísli S. Einarsson (Sf)1999-10-21fjármálaráðherra1999-11-3040 dagar
125A106 akostun dagskrár RíkisútvarpsinsKolbrún Halldórsdóttir (Vg)1999-10-19menntamálaráðherra1999-11-1021 dagar
125A99 aþörf á byggingu leiguíbúðaSighvatur Björgvinsson (Sf)1999-10-14félagsmálaráðherra1999-11-3047 dagar
125A97 astörf nefnda um jarðskjálftaváGuðmundur Hallvarðsson (S)1999-10-14umhverfisráðherra1999-11-2239 dagar
125A96 aár aldraðraÁsta R. Jóhannesdóttir (Sf)1999-10-14heilbrigðisráðherra1999-11-1733 dagar
125A93 abensínstyrkir til hreyfihamlaðra lífeyrisþegaÁsta R. Jóhannesdóttir (Sf)1999-10-14heilbrigðisráðherra1999-11-1027 dagar
125A86 abarnabæturJóhanna Sigurðardóttir (Sf)1999-10-14fjármálaráðherra1999-11-1027 dagar
125A85 agjaldtökur og þóknanir hjá Landsbanka og BúnaðarbankaJóhanna Sigurðardóttir (Sf)1999-10-13viðskiptaráðherra1999-11-0119 dagar
125A84 aráðstefnan Konur og lýðræðiGuðrún Ögmundsdóttir (Sf)1999-10-11forsætisráðherra1999-11-1029 dagar
125A83 aútlán innlánsstofnanaJóhanna Sigurðardóttir (Sf)1999-10-12viðskiptaráðherra1999-11-0120 dagar
125A82 aauglýsingar og auglýsingagerðGísli S. Einarsson (Sf)1999-10-11fjármálaráðherra1999-10-208 dagar
125A79 agreiðslur viðbótarlauna til starfsmanna ríkisinsJóhanna Sigurðardóttir (Sf)1999-10-07fjármálaráðherra1999-10-1810 dagar
125A77 afrádráttur gjafa og framlaga frá tekjum við álagningu skattaJóhanna Sigurðardóttir (Sf)1999-10-07fjármálaráðherra1999-11-0124 dagar
125A76 aorkuverð til stóriðju, fiskvinnslufyrirtækja og garðyrkjubændaKristján L. Möller (Sf)1999-10-07iðnaðarráðherra1999-12-0760 dagar
125A75 alagabreytingar í kjölfar hækkunar sjálfræðisaldursJóhanna Sigurðardóttir (Sf)1999-10-07dómsmálaráðherra1999-10-1912 dagar
125A73 aaukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnanaJóhann Ársælsson (Sf)1999-10-07fjármálaráðherra1999-10-2113 dagar
125A62 avirkjunarleyfi og umhverfismatSighvatur Björgvinsson (Sf)1999-10-05iðnaðarráðherra1999-11-0328 dagar
125A52 areglugerðir á grundvelli 16. gr. laga um framhaldsskólaJóhann Ársælsson (Sf)1999-10-05menntamálaráðherra1999-10-1914 dagar
125A50 afíkniefni og vopn sem lagt hefur verið hald áRannveig Guðmundsdóttir (Sf)1999-10-05dómsmálaráðherra1999-10-2115 dagar
125A48 aþróun aflamarksEinar K. Guðfinnsson (S)1999-10-05sjávarútvegsráðherra1999-12-0763 dagar
125A45 aeignir, skuldir og aflaverðmæti í sjávarútvegiEinar K. Guðfinnsson (S)1999-10-05sjávarútvegsráðherra1999-11-0127 dagar
125A41 afjármagnstekjuskatturJóhanna Sigurðardóttir (Sf)1999-10-05fjármálaráðherra1999-11-1036 dagar
125A40 asamningur um raforkusölu til álbræðslu á ReyðarfirðiKolbrún Halldórsdóttir (Vg)1999-10-05iðnaðarráðherra1999-11-0228 dagar
125A38 aeinkavæðing fjármálastofnanaJóhanna Sigurðardóttir (Sf)1999-10-05viðskiptaráðherra1999-11-0127 dagar
125A35 aKyoto-bókuninKolbrún Halldórsdóttir (Vg)1999-10-05utanríkisráðherra1999-10-1914 dagar
125A32 akampýlóbaktersmit á ÍslandiSighvatur Björgvinsson (Sf)1999-10-05heilbrigðisráðherra1999-11-0127 dagar
125A29 astaða Íslands gagnvart rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um umhverfisáhrifKolbrún Halldórsdóttir (Vg)1999-10-05umhverfisráðherra1999-11-0228 dagar
125A28 aheildarskuldastaða ríkissjóðsSighvatur Björgvinsson (Sf)1999-10-05fjármálaráðherra1999-11-1036 dagar

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.